Page 59

Aanwezig Namens Centrada

: :

de dames Knoek, in ’t Veld, Croese, Terlien v. Rijn, de heer Verweij de hr. Okken en Mevr. Hilhorst

1. De heer Verweij opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. In de agenda staat 6 april vermeldt, moet zijn goedkeuring notulen 3 april 2002, excuus. Mevr. Knoek heeft moeite met punt zeven, amusement, vier maanden geen activiteit kan er niet iets gedaan worden, bijv. een spelletjesmiddag? De Bew. Com. geeft toe dat dit inderdaad een lange tijd is, maar veel mensen weg, dus de langstelling te klein, bovendien moet iemand van de keuken dan ook beschikbaar zijn. Afgesproken wordt, indien Mevr. Knoek wat mensen bij elkaar kan krijgen voor een spelletjesmiddag zij de keuken benaderd, indien de keukenbrigade niet beschikbaar is moet er evt. onderling wat geregeld worden 3. In en uitgaande post. Verzoek ontvangen van de hr. Lischer om vervanging van de spotjes in de serre van de recreatiezaal door T.L. balken. Spotjes zouden teveel hitte afgeven. Centrada zal zien wat hier aan gedaan kan worden. 4. Mededelingen. De hr. Verweij maakt de aanwezigen attent op het Han Lammerspark, naast het ziekenhuis, speciaal voor ouderen, begeleid door vrijwilligers, ook vrijwilligers nodig, speciaal aangelegde onderhoudsvriendelijke tuinen, bankjes aanwezig 5. Lopende zaken. Mevr. in ‘t Veld memoreert brief van Centrada over o.a. schilderwerk, is niet helemaal duidelijk, de hr. Okken zal dit nader onderzoeken. Het groot onderhoud zit in de planning, juiste datum van aanvang is nog niet bekend. Dit punt gaat van de agenda af. Auto/parkeerproblemen. Blijft een probleem met praktische bezwaren. De hr. Okken onderzoekt of het mogelijk is een bord te plaatsen waarop de tekst: eigen weg, alleen toegankelijk voor bewoners. 6. Reglement. Zoals in eerste instantie de bedoeling was, een boekje zoals voorheen, zal Centrada dit vereenvoudigen, de kosten zijn te hoog. In de vereenvoudigde vorm zullen alle belangrijke zaken ook vermeld staan. De bijlage voor de Buizerd gaat er apart bij. Mevr. Terlien vraagt of het mogelijk is daarin te vermelden: Info/prikborden alleen voor mededelingen voor en over de Buizerdbewoners, evt. in overleg met Bew. Com. Bewoners mogen geen gebruik maken van meubilair Centrada. 7. Keuken. Loopt prima, de keukenbrigade mogen zoals afgesproken één hulp vragen in noodgeval, dit systeem toegepast bij laatste keer chinees eten, we zijn de inspringende hulp hier dankbaar voor. 8. Financiën. Mevr. in ‘t Veld is onderweg naar de bank 9. Voorbereiding vergadering met de bewoners. Zal plaatsvinden op woensdag 1 8 september, bewoners worden nader ingelicht

30

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement