Page 53

Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep Heeft U ook problemen met de nota’s over Arpotech, de Centrada en de NUON? Vindt U de nota’s ook zo onduidelijk en onoverzichtelijk? Wij vragen ons af of dit een algemene klacht is? In dergelijke gevallen moet men zich tot de betreffende instantie wenden voor inlichtingen. Misschien zou het zinvol zijn om te overleggen er collectief wat aan te doen. Heeft U dus deze klacht meldt het bij de Bewoners Commissie of stop deze klacht in de klachtenbus. De Redactie.

22

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement