Page 5

Beste lezers, dit keer niet zo direkt een probleem dat mij is voorgelegd, dan wel een verzoek om mijn licht eens te laten schijnen over een onderwerp dat regelmatig opduikt en ook regelmatig weer wordt doodgezwegen. Aldus mevr. T. van flat 11. Het gaat over de derde wereld, kinderen sterven dagelijks van de honger en wij leven in een weggooi- en consumptiemaatschappij en doen er niets aan. “Ik voel mij vaak een roepende in de woestijn”, zegt ze. Waarom zijn de mensen zo onverschillig? Waarom hebben we zo weinig voor elkaar over, terwijl we wel massaal zitten mee te janken met Maxima? Beste mevr. T. door uw brief ben ik mij in het onderwerp gaan verdiepen. Ik ben naar de wereldwinkel De Stal gegaan en heb mij laten voorlichten. Helaas moet ik u gelijk geven, de mensen worden steeds onverschilliger, maar er is een reden voor, naar mijn mening. De dagelijkse portie narigheid die via de T.V. de huiskamer binnenkomt is niet gering, wanneer je daarbij optelt je eigen sores, zeker bij ouderen, is het niet helemaal te veroordelen. Het kopen van derde wereldproductie - onder het motto, zoals uw zelf schreef - geef iemand die honger heeft geen vis maar een hengel, is een prima manier om de mensen op waardige manier te helpen. Het werkt en het helpt hen wat zelfbewuster met hun situatie om te gaan. Helaas komt er alleen negatieve berichtgeving in de media, wanneer er gesjoemeld blijkt met de inkomsten of iets dergelijks. Goede berichten die er veel meer zijn – projecten - die prima lopen zijn geen nieuws! Denk aan het man bijt hond

effect! Dit heeft tot gevolg dat veel mensen denken dat alles aan de zovaak genoemde strijkstok blijft hangen! Wat onzin is, het aantal goedlopende doelen is ontelbaar groter dan die éne foute, alleen die komt in het nieuws. Natuurlijk vind ook ik dit zeer spijtig, maar alleen via dit stukje en misschien via het landelijke blad waar ik voor werk kan er weer eens aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp. In de wereldwinkel zijn buiten de leuke geschenken ook andere lekkernijen. Bijvoorbeeld de chocolade is met te versmaden. De moeite waard af en toe eens te gaan kijken in De Stal. Koffie en thee zijn er bij elke supermarkt, al koopt u maar één pak in de maand, want het is uiteraard duurder. Kunt u het zich permitteren en wilt u uzelf recht in de spiegel aankijken denk dan eens aan uw medemens die toevallig in een ander werelddeel op de wereld is gekomen. Ik heb mij laten overtuigen door de stelling van mevr. T. Nu de lezers nog!

04

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement