Page 30

8.

Keuken. Het bestuur heeft een zinnig onderhoud met de keukenbrigade gehad. Wederzijdse vragen, en evt. misverstanden kunnen alleen maar worden opgelost door een goed gesprek met elkaar en begrip voor elkaar. Bij gebruik keukenservice worden enige maatregelen veranderd. De keukenbrigade ergert zich bij binnenkomst de keuken niet zo aan te treffen als zij hem verlaten hebben. Het bestuur heeft hier begrip voor en zal nogmaals vooral de clubs verzoeken de keuken netjes achter te laten, en alleen te betreden met een keukenmedewerker. Wanneer praten we van een niet-bewoner met het betreden van de keuken? Geldt dit dan ook voor de koersbalclub, kapster, spullen in het magazijn? Gaan door de keuken. Aparte kasten aanschaffen? Besloten wordt alles voorlopig bij het oude te laten. Nu de hr. Lischer helaas te kennen heeft gegeven niet meer beschikbaar te zijn, krijgen alle clubleiders bericht met betrekking tot het gebruik van de zaal/keuken, datgene dat de hr. Lischer verzorgde en dat voor velen, vanzelfsprekend, werd gevonden ligt nu anders. De keukenbrigade heeft ook toegezegd indien noodzakelijk ‘s-avonds te helpen, graag nieuwe hulpen. In de buizerdkrant van maart a.s. zal een oproep worden gedaan.

9.

Financiën. Over dit onderwerp wordt nog nagedacht. De hr. Verweij heeft een overzicht van de gemachtigde, dit moet heroverwogen worden.

10.

Rondvraag. De hr. Okken heeft wat moeite met het al voor de vergadering verstuurde bericht over de redenen aftreden hr. Lischer. De opmerking huismeester in het weekend niet bereikbaar is niet correct, bij calamiteiten Centrada altijd bereikbaar via speciaal nummer bij alle bewoners bekend. Indien bewoners zelf kiezen voor hr. Lischer is dat hun keuze. Mevr. In ’t Veld: kan er ander waspoeder en een mop/vloerwisser, (verzoek keuken) gekocht worden? Akkoord. Hr. Verweij vraagt zich af, nu wij een ander/beter orgel via de huismeester hebben gekregen of niet gelijk met het oude orgel de piano de deur uit kan, wordt weinig gebruikt. Verzoek wordt afgestemd.

De hr. Verweij dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Volgende vergadering op woensdag 6 maart, 1 0.00 uur.

Het secretariaat. H. Terlien v. Rijn

Vice-voorzitter: A.L. Verweij

29

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement