Page 112

Gemeente mogelijk is een oplossing te vinden. De Gemeente heeft het in opdracht gegeven van Flevocollect, het loopt nu via andere kanalen dan voorgaande jaren. 8. Amusement. Het amusement heeft de volgende data vastgesteld: 26/10, broer en zus uit Schokland, 22/12 optreden van het Ankerkoor. Hoe zit het precies met de meditatiediensten? Bew. Com. moet wel op de hoogte zijn van de data, mevr. int Veld zal dit navragen en aan het secretariaat doorgeven. Mevr.Croese meldt dat de handwerkclub op 2 november haarjaarlijkse fancyfair wil houden. De Bew. Com heeft nog geen verzoek van mevr. Melius ontvangen, heeft ook geen bezwaar, er is wel bezwaar tegen reclame maken hiervoor op Nieuws t.v. Lelystad. Dit trekt mensen van buiten aan, waardoor we in de problemen kunnen raken i.v.m. de verscherpte regels van de horecawet, belastingen etc. De hr. Okken meldt dat er een groep jongeren naar Kampala (project voor het bouwen van scholen, ziekenhuis etc.) bij de Buizerdbewoners bekend, is geweest. Zij hebben daar een film gemaakt, hij wil deze in verkorte versie in de Buizerd voor de bewoners eventueel laten draaien via een beamer. Mevr. int Veld zal contact opnemen met de keukenbrigade i. v.m. de nieuwjaarsreceptie. De Bew.Com. vergadert weer op 6 november, de bedoeling is om van negen tot tien met de mensen van de keuken te vergaderen. Zij krijgen bericht. 9. Mevr.Terlien vraagt hoe het zit met de logeerkamers, hr. Dumont heeft de sleutel teruggegeven. De hr. Verweij zal hem tijdelijk onder zijn beheer nemen. De infoborden moeten regelmatig worden leeggehaald, de bewoners zien door de bomen het bos niet meer, overbodige zaken zal de hr. Okken weghalen. De hr. Verweij vraagt :wie gaat er bij Centrada nu over de groenvoorziening, wisseling van posten geweest, weet de persoon van nu wat er gaande is? Hr. Okken zal dit met mevr. Hilhorst opnemen. Tevens vraagt hij of de hr. Okken een bijeenkomst met de wijkpost kan regelen. Wil de hr. Okken ook de pianostemmer uit de Hoven benaderen i.v.m. de pianoproblematiek. Een buitenstaander moet beoordelen of de te koop aangeboden piano het geld waard is. De hr. Okken gaat ook hiermee aan de slag. De voorzitter de hr. Verweij dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Volgende vergadering op woensdag 6 november 2002 om 10 uur.

Riet Terlien Secretariaat

Hr. Verweij Voorzitter.

31

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement