Page 108

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR BEWONERSCOMMISSIE: 1e 2e 1e 2e 1e 2e

Voorzitter Voorzitter Penningmeester Penningmeester Secretaris Secretaris

Hr. N. Verweij Mevr. R. de Ruiter Mevr.Th. in’t Veld Mevr. A. Croese Mew. R. Terlien - v. Rijn vacature

Tjalk 12-02 Tjalk 12-11 Tjalk 11-67 Tjalk 12-09 Tjalk 11-51

15-10-2002 tel. 25 01 16 tel. 21 60 04 tel. 25 26 51 tel. 26 35 08 tel. 25 28 45

VOOR HET HALEN VAN DOKTERSRECEPTEN (IN NOODGEVAL), Hr. C. Lischer Hr. v.d. Zande

Tjalk 10-13 Tjalk 12-18

tel. 25 12 11 tel. 25 32 11

AKTIVITEITENLIJST: (H = Hobbyruimte en R = Recreatieruimte) Maandag 10:00 - 12:00 uur 13:30 - 16:00 uur 19:30 - 22:00 uur

handwerken biljarten klaverjassen (rookvrij)

H R R

Mevr. Melius Hr. Kalkhoven Hr. Steenman

tel. 25 35 91 tel. 25 29 35 tel. 25 33 82

Dinsdag 13:30 - 16:00 uur 19:00 - 21:00 uur

koersballen canasta

R R

Hr. van Veenendaal Mevr. In’t Veld

tel. 25 05 15 tel. 25 26 51

Woensdag 20:00 - 22:00 uur

sjoelen

R

Mevr. In’t Veld

tel. 25 26 51

Donderdag 09:00 - 10:00 uur 19:00 - 21:00 uur

gymnastiek canasta

R R

Hr. van Veenendaal Mevr. in’t Veld

tel. 25 05 15 tel. 25 26 51

Vrijdag 10:00 - 12:00 uur

tekenen/schilderen

H

Hr. van Beekum

Zondag 10:30 - 12:00 uur

koffieuurtje

R

vrij toegankelijk.

tel. 25 24 24

DAGTOCHTEN - BUSREIZEN - VAKANTIEREIZEN. Mevr. Ossebaar

Tjalk 10-21

tel. 25 32 62

Andere aktiviteiten of informaties worden op de prikborden en de ramen aan de ingangen van de flat en de rekreatieruimte vermeld. 27

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement