Page 102

Beste Buizerdbewoners Deze winter is het veertien jaar geleden dat het wooncomplex De Buizerd in gebruik werd genomen. Een uniek project. Zelfstandig wonen en gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals o.a. de alarminstallatie, een huismeester aanwezig, etc. en niet te vergeten de recreatiezaal inclusief keuken en de hobbyruimte. De toenmalige wooncoöperatie W.B.L. ging er vanuit dat de bewoners zelfvoor het gebruik van de keuken/zaal moesten zorgen. Zij plaatsten een biljart in de recreatiezaal, een afwasmachine en koelkast in de keuken, nu waren de bewoners aan de beurt. Er moest een bewonerscommissie worden opgericht om één en ander in de juiste banen te leiden. Bewoners waren bereid in de keuken te komen helpen, clubs werden opgericht. Het was een prima opzet. Wie fit genoeg was en geen zin had achter de beruchte geraniums te zitten maakte zich nuttig en had daar ook zelf plezier in, het mes sneed aan twee kanten. Natuurlijk ging er wel eens iets fout, waren er problemen. Vertel jij maar eens aan een huisvrouw die al veertig jaar de kopjes links op het aanrecht zet dat het nu opeens rechts moet! Er waren ook bewoners die de vreemde gedachten hadden dat de bewonerscommissie dag en nacht bereikbaar moest zijn! Zo kwam en en ginge n dive rse bewonerscommissies en keukenmensen in de loop der jaren. Soms teleurgesteld haakten mensen af, want het is niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken. De huidige bewonerscommissie constateert dat alle clubs, de keukenbrigade en zij zelf bijna allemaal bestaan uit bewoners van het eerste uur, die inmiddels veertien jaar ouder zijn geworden! Is er geen interesse meer voor de “ander”? Door een ander systeem van woningtoewijzing van Centrada is het moeilijker geworden vrijwilligers te krijgen om de Buizerd zoals ze nu draait voort te laten bestaan. Hebben nieuwe bewoners geen zin zich voor hun medebewoners in te zetten? Laat hun

gezondheid het niet toe? Wij vragen alle bewoners mee te denken om dit probleem op te lossen. Het zal toch niet gebeuren dat de keuken moet sluiten door een gebrek aan man/vrouwkracht, de clubs wegens te weinig belangstelling er mee moeten ophouden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat wat zo mooi begonnen is zo zou moeten eindigen. Lieve mensen denk mee en doe mee, laat de Buizerd en uw medebewoners niet in de kou staan!

Namens de bewonerscommissie de secretaris

21

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2002  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement