Page 1

D i p l o m a // 2 0 1 2


Tartalom // bemutatkozó gyűjtés vázalatok magasságok formák verzál karakterek kurrens karakterek ékezetek ligatúrák egyéb karakterek használatban


Dobrotka Norbert

Budapesti Kommunikációs és Üzleti főiskola-Alkalmazott Művészeti Intézet

elek tronikus ábrá zolás betűtípus terv // Occupied bold

Budapest

2012

Diplomamunkám az egyik tipográfia órán kapott feladatból indult ki. A feladat az volt, hogy tervezzünk újra már létező logókat. Egyik embléma amit választottam, a Rolex volt. Nem találtam hozzá az elképzelésemnek megfelelő betűtípust, ezért gondoltam megtervezem azt az öt karaktert. A cél az volt, hogy a karakterekben megjelenjen az idő. Geometrikus köröket és az óramutató által kivágott körcikkeket vettem alapul. Úgy gondoltam, hogy lehetne ezen az elven egy teljes karaktersort is tervezni, és ezért választottam diplomamunkám céljának egy betűtípus létrehozását. Az elképzelés pedig az volt, hogy a geometrikus kör és körcikkek használatából jöjjenek létre az egyes karakterek. Fontos szempont volt, elsősorban a kurrens betűknél, hogy a körökből, ahol azt a forma elbírja legyen egy körcikk kiharapás, így jött létre az a betűforma, amit elképzeltem. Természetesen az egyes betűk sajátosságai miatt néhol, csalni kellett ahhoz, hogy ugyan azt a stílust rá tudjam húzni. Néhol több néhol kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy a finomításokkal, egy jól használható reklámbetű jött létre.

konzulens // Tepes Ferenc


Gyűjtés. Elsősorban a munka folyamán kerestem betűtípusokat, egy-egy felmerülő probléma megoldásához. Néha, teljesen eltérő típusokat választottam.


Vázlatok. A vázlatok készítése volt a leg többidőt felemésztő munkafolyamat. Gyakorlatilag itt csiszolódott az első ötlettől a végsőig a karaktersor képe. A négyzethálós lapon, könnyebb az arányok megtartása.


Egye Ascender

Baseline

Tervezés során, megkönnyítve a geometria betartását, Igyekeztem kerek számokkal dolgozni, és azokhoz állítani a szélességi arányokat. Így kapott teljes 950 em-es magasságot, 400 em-es x magassággal.


etlen Caps height

Descender


Kiinduló formák

Az alap formák, a már korábban említett logóhoz kitalált formákat követi. Ezek alapja a kerek óra számlap és azt felszeletelő mutató.


ÐROI

· A BC D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X

"EGY HŰTLEN VEJÉT FÜLÖNCSÍPŐ, DÜ MÁZOL QUITÓBAN.„ Verzál betűk. A betűk többnyire, a kisbetűkhöz hasonlóan körívekből lettek kirajzolva, figyelve a fél, negyedkörívek betartására.


IDOK Y Z· W

ÜHÖS MEXIKÓI ÚR WESSELÉNYINÉL


egocen

//a b c d e f g h ij k l m n o p q r s


ntrikus

s t u v w x y z // A kurvrens karakterek esetében a fő íveket, 400 × 400-as kör adja ki. Ezeket a karaktereket terveztem meg legelőször. Az első gondolathoz képest, itt csiszolódott legjobban a forma, az egyes betűknél felmerülő problémák miatt.


路0123456789路


A számok tervezése szintén nagy kihívás volt, ugyanis a számok dőlései miatt nagyon nehéz volt a súlyozás. a 3-as esetében, ez különösen nehéz volt, mert ha függüleges tengellyeel használom, akkor teljes mértékben jobbra dőlt képet mutat.


Évő

ÀÁÂÃÄÅÆÈÉÊËÌÍ Î ÏÑÒÓŐÔÕÖŒÙÚŰ à á â ã ä å æè é ê ë ì í î ï ñ ò ó ő ô õ öœ ù ú ű û ü


dök

ŰÛÜÝŸ üýÿ

Az ékezetek kitalása, egy igen problémás része volt a tervezésnek, ugyanis az általam meghatározott rendszer alapján például a hosszú ékezetnek nem szabadna beszűkülni alulra. De ahhoz, hogy ezek olvashatók lehessenek, kompromisszumra kellett jutnom.


He�

ff fi fl ffi ffl

A ligatúrákat tulajdon képpen nem igényelte a betűtípusom. Ugyanis kenyérszöveg szedésére alkalmatlan a betűtípus. De azt gondolom, hogy a ligatúrák elkészítése, már csak játék, és játszottam egy kicsit.


�alja

ffl � �


@ § ¥£ ¢ Az írásjelek, pénznemek és egyébb karakterek tervezésénél is igyekeztem a kitalált rendszert érvényesíteni. A ligatúrák mellett, ez volt az egyik leg izgalmasabb, és szabadabb tervezési fázis. E karakterek sok lehetőséget adnak, az új formák és ötletek megvalósításához.


¢ ¶ € † &$ *


ยง

r i C

aw l s e l c


Köszönet // Énekes Ferenc Jancsó Áron Juhász Péter Katyi Ádám Polgárdi Ákos Szőnyei György Tepes Ferenc


w w w.norber tdobrotka .com

Occupied bold //  

My first typeface.