Page 1

d e t n at u r v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t k  b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Natur og Miljø

– en faglig profilering på kandidatuddannelsen i biologi


Forvaltning    Planlægning    Moni Vil du være med til at bestemme, hvordan naturen skal forvaltes? Vil du arbejde videnskabeligt med miljø- og natursyn samt naturforståelse? Som biolog fra natur- og miljøprofileringen på Københavns Universitet får du en bred forståelse af naturen og lærer at sætte din viden i forvaltningsmæssige rammer. Du kommer blandt andet til at arbejde med: •  overordnede beslutninger vedrørende naturens status og forandringer •  menneskers påvirkning af miljø •  regulering af biodiversitet Fremtiden kræver specialister, der kan håndtere problemstillinger inden for natur- og miljøområdet. Specialister, der forstår overordnede beslutninger vedrørende naturarealers status og forandringer, der forstår menneskers påvirkning af det fysiske miljø samt forstår reguleringen af vores vilde dyre- og planteliv. Fremtiden har brug for disse specialister til at opstille målsætninger, afklare planlægnings- og retslige forhold, formu­lere beslutningsgrundlag, evaluere samt overvåge den danske natur og vort miljø.

En uddannelse efter din smag Den faglige profilering i Natur og Miljø giver dig en ­ene­stående mulighed for at sammensætte din ud­dannelse efter dine individuelle behov. Et bredt samarbejde mellem de naturvidenskabelige, biovidenskabelige og farmaceutiske fakulteter tilbyder over 50 kurser at vælge imellem inden for biologi, jura, formidling, planlægning, miljøkemi, forvaltning med mere. Kombinerer du profileringen med dit speciale, får du mulighed for at gå i dybden med specifikke problemstillinger, og du opnår én af Europas stærkeste uddannelser inden for natur- og miljø­forvaltning.

Krav Profileringen tilbydes til studerende på kandidat­ uddannelsen i biologi på Københavns Universitet. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en bachelorgrad i biologi. Hvis du har en anden natur- eller biovidenskabelig bachelorgrad, kan du kontakte studievejledningen for biologi (se bagsiden) for at få oplysninger om optagelseskravene. For optagelse på profileringen, kontakt lektor Ib Johnsen på 3532 0137 eller ibj@bio.ku.dk.


itering    Rådgivning    Formidling År 2 Blok 4

Speciale

Speciale

Blok 3

Speciale

Speciale

Blok 2

Naturformidling (LIFE) / Speciale

Valgfrit kursus / Speciale

Blok 1

Valgfrit kursus / Speciale

Valgfrit kursus / Speciale

Blok 4

Naturforvaltning (NAT)

Feltkursus i natur- og miljøforvaltning (NAT)

Blok 3

Miljøkemi (FARMA)

Metodevalg og prøvetagning i miljøforv. (NAT)

Blok 2

Miljø- og planlovgivning (LIFE)

Natur- og miljøpåvirkninger (NAT)

Blok 1

Danske naturtyper (NAT)

Landskabsøkologi (LIFE)

År 1

Den faglige profilering er en valgfri del af biologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet, og der er derfor ­ingen obligatoriske kurser. Hvis du tager 45 ECTS eller derover af natur- og miljøforvaltningskurser, vil det fremgå af dit eksamensbevis, at du har den faglige profil i Natur og Miljø.

Muligheder efter universitetet Natur- og miljøspecialister kan arbejde med en lang række problematikker inden for det offent­lige system i kommuner, miljøcentre og stat, i private konsulentvirksomheder og grønne organisationer. Du kan også fortsætte din karriere gennem en forskeruddannelse.

Natur- og miljøspecialister arbejder bl.a. med: •  planlægning af naturgenopretningsprojekter i Danmark og udlandet •  forvaltning af biodiversitet •  at rådgive politikere og grønne organisatio ner i natur- og miljøspørgsmål •  at evaluere og udvikle nye metoder til miljø vurdering •  at indgå i den offentlige debat og sætte fokus på natur- og miljøspørgsmål •  forskning i biodiversitet og forståelsen af natur- og miljøforvaltning


biologisk institut ole maales vej 5 2200 kbenhavn n www.bio.ku.dk

det farmaceutiske fakultet www.farma.ku.dk

det biovidenskabelige fakultet www.life.ku.dk

Yderligere information om den faglige profilering i Natur og Miljø finder du på www.bio.ku.dk/uddannelse/nm/ For oplysninger om optagelse på den faglige profilering, kontakt studievejledningen for biologi: studievejledning@science.ku.dk, tlf. 3532 4225 www.nat.ku.dk/studievejledning/ansatte/bioid/

N&M folder med links  

Nu med en masse spændende links

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you