Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izena: Aritz Meoki *Bakarka egin behar da baina dudak zure alboko bi pertsonekin komentatu

1. Artikuluak bilatzen Tresna bakoitzeko 100 hitz.

Nork

egin

du

datu-

Dialnet Errioxako Unubertsitatea

Scirus Elseviewer konpainia

basea?

GoogleScholar Google taldea eta eskola gaien argitaratzaileak.

Gaika

bilaketa

erreal bat egin: 1.Ze hitz erabili duzu?

Fisika

Mother cell research

Education method

2.Emaitza

12 emaitza egon dira.

526,000 emaitza agertu dira.

4,250,000 emaitza atera dira.

Bakarrik 5 dira nik bilatutakoari

Bakarrik 7 dira ama zelulei buruz

Lehen 30 artean 10 dira bilatzen

buruz

hitz egiten dutenak.

dudan gaiarekin zerikusia dutenak.

Fisika ariketak ipinita emaitza bat

Bilatutakoa ezkerreko filtro

“Educational methods in school�

bakarrik lortzen dira. Nire helburua

horietatik pasa nahi dugun

ipinita eta filtro batekin (2009-etik

ariketak lortzea da baina ez ditut

informazio zehatza bilatzeko.

haurrera) eta emaitzen kopurua

zenbat

dokumentukoa

izan

da? 3.Lehenengo emaitzetatik

30 zenbat

datoz bat zuk bilatu nahi zenuenarekin.

4.Nola zenuke hitzekin?

hobetuko bilaketa,

ze

emaitza gehiegi lortu.

16,000 jaisten da. Informazio berria


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

baita interesatzen zaidana. Bilatutako baten

artikulu erreferentzia

bibliografikoa egin.

Nola trunkatzen du?

Iñaki Irazabalbeitia. Fisika eta

California University.

Fry, Ketteridge, Marshall.

kimikazko ariketak: disoluzioen

From Mother To Daughters: A

Teaching and Learning in Higher

propietateak, irakaskuntza ertainak

Central Mystery In Cell Division

Education.

Kontsulta:2009-11-04.

Solved. (2008).

Kontsulta:2009-11-04

Iturria:

Kontsulta:2009-11-04

Iturria:

dialnet.unirioja.es/servlet/libro

Iturria:

www.books.google.com

Idatzitako hitza bilatzen du

www.sciencedaily.com/releases Honek hitza dagoen bezala

Eskatutalo

bakarrik. Ez du trunkatzen eta

bilatzen du baina galdetu egiten

orrialdeak erakutsiko dizkigu, baina

fisika buruz bilatzerakoan “fisic”

digu ea ez den beste hitz bat

galdetu

ipintzen badugu katalanieraz eta

izango eta bere gomendia

idatzitakoaren ordez beste zerbait

frantzesezko artikuluak agertuko

aukeratzeko aukera ematen digu.

esan nahi dugun. Horrela hitz bat

zaizkigu “fisic” hitza daukatenak.

hitza egingo

agertzen digu

diren ea

nola idazten den ez badakigu ere edo

gaizki

idazten

badugu

bilatzaileak berak hitz egokiago bat Ze ezaugarri ditu datu-

Materiala bilatzerakoan honen

Materialaren laburpen txiki bat

proposatuko digu. Materialaren testu txiki bat agertzen

base

idazlea, titulua, sortutako urtea,

azaltzen da, egile, titulu, data,

da link-aren azpian zeri buruz den

interesatzen zaigun gaiaren

orrialdeak eta helbidea dakar.

jakin dezagun. Horretaz gain zer

kokapena (liburu batean bada) eta

Gainera ezkerraldean agertu diren

testu mota, urtea eta egilea ere

honetan

bilatu

daiteken materialak?


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

non aurki daitekeen besteak beste.

emaitza guztien sailkatzea (PDF,

azaltzen

zaigu.

Link-ak

testu

HTML, PPF, digitalak‌) agertzen

eramaten digu zuzenean. Bestalde,

da.

testuan guk bilatutako hitz klabea azpimarratua ikus dezakegu testu

Artikuluak

testu-osoan

Bilatzerakoan, link-aren azpian

Testuak osoak dauden edo ez

luzeetan ez galtzeko. Agertzen diren testuak ezin dugu

nola

“texto completo� ipintzen badu,

jakiteko modurik ez dut aurkitu.

jakin osoak dauden edo ez. Dena

daudela identifikatzen da?

testu osoa agertuko zaigu.

den, irakurritako guztiak zeuden

Bilaketa pantaila egokia

Bilaketa pantaila informazio nahiko

Informazio pila bat dago bilaketa

osorik. Bilatzeko nahiko erabilgarria dela

iruditzen zaizu? Erraz

kaotikoa iruditu zait, nahi dudan

pantailan, eta erabiltzen ez

iruditzen zait. Dena den, bere

gaia zehazki bilatzeko arazoak

dakidanez, ez du oso erabilgarria

arazorik handiena emaitzak bisiten

izan dezakegula uste dut. Gaika

ematen ezkerreko filtro sistema

araberako sailkatzean dago. Nahi

eta autoreka bila dezakezu

hori. Behealdean ordea badira

dugun informazio zehatz hori 140.

informazioa. Gainera filtro batzuk

ordea bilaketa zehatzago egiteko

orrialdean

erabil ditzakegu gure bilaketa

proposatutako hitz batzuk eta hori

gutxiago bisitatu dutelakoz da baina

zehatzagoa izan dadin.

bai iruditzen zaidala erabilgarria.

noski, horregatik ez du zergatik

Segidan informazioa harrapatzea

informazio txarra denik esan nahi.

bilatzen da? Arrazoitu.

kosta litzaiguke, baina inguruko hitzak aztertuz nahiko erraz bilatzen ahal ditugula uste dut.

baldin

badago

jende


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua Noiz erabiliko zenuke

Artikulu zehatz bat bilatzeko ibiliko

Gai baten adar ezberdinak

Informazio kopuru handia behar

(duzu) datu-base hau?

nuke batez ere, gaika bilatzea

bilatzeko erabiliko nuke. Adibidez

dudanean ibiliko nuke. Dena den,

konplikatu xamarra baita da.

ama zelulak ipini duten horretan,

ongi bilatzeko kapazak ez baldin

Gainera idazlearen izena

beste hamar hitz erakutsi dizkit

bagara, oso zaila egingo zaigu

ipintzerakoan behar ez ditudan

inguruko bilaketa egiteko

horrenbeste

Zeren

bila

ari

zarenean? Ahalik eta espezifikoena izan

idazle askoren artikuluak erakusten (embryos, stem cell, daughter cell dizkit. Horregatik bilatu nahi dudana zehatz-mehatz zer den baldin badakit erabiliko nuke nik.

etab.).

aritzea.

informazio

tartean

13.Ekarpena Artikuluen bilaketa  

Interneteko hiru bilatzaileren azterketa bat. Zer ezaugarri duten eta nola dabiltzan aztertzeko.