Page 19

Kyllä taas laiva kiiltää ja kulkee. Poikkesimme telakalla ehostamassa laivaamme. Uudistimme hyttejä ja ravintoloita sekä muutenkin puunasimme ja maalasimme niin, että taas paikat kiiltävät. Tervetuloa mukavalle risteilylle uudistuneella m/s Finlandialla. Helsingistä Tallinnaan kolme kertaa päivässä. Lisätietoja eckeroline.fi

Jaana Arvo jatkaa FBTA:n hallituksen puheenjohtajana

Liikematkayhdistyksessä satakunta jäsentä Kokouksen teemana matkustusturvallisuus Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA järjesti vuosikokouksensa vuoden lopulla Helsingin Pasilassa. Kokouspäivän keskeinen sisältö oli yhdistyksen virallinen syyskokous henkilövalintoineen sekä ammattiohjelma, jonka teemaksi oli valittu matkustusturvallisuus. Lisäksi yhdistyksen noin 50 partnerijäsentä eli palvelutuottajaa pitivät oman kokouksensa. Eero Havia FBTA:N VUOSIKOKOUS järjes-

tettiin VR-Yhtymän uusissa tiloissa Pasilassa. VR-Yhtymän myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola toivotti kokousväen tervetulleeksi ja linjasi raideliikenteen näkymiä: ”Kilpailun avautuessa raiteilla tarvitaan uutta ajattelua ja modernia teknologiaa. Datan hyödyntäminen nopeutuu ja asiakkaan henkilökohtaisen palvelun on toimittava viivytyksettä, heti.” FBTA:n toiminnanjohtaja Sari Viljamaa kertoi yhdistyksen jäsenkunnan muodostuvan 93 ostajajäsenyrityksestä (61 %) ja 59 partnerijäsenyrityksestä (39 %). Kokous käsitteli ja hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja mm. päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksut ennallaan.

Jaana Arvo valittiin jatkokaudelle FBTA:n hallituksen puheenjohtajana 2019-20 valittiin jatkamaan VR-Yhtymän hankintapäällikkö Jaana Ar-

1 • 2019 TAMMIKUU

FBTA:n hallitus 1.1.2019 alkaen vasemmalta Tarja Tikkanen, Satu Lerssi, Nina Ruokonen, Garbriela Suortti (uusi), Pia Kari, Mirja Kivimaa ja puheenjohtajana jatkava Jaana Arvo.

vo. Hänen lisäkseen uudessa hallituksessa toimivat Satu Lerssi (Helsingin Yliopisto), Tarja Tikkanen (Valtioneuvoston kanslia), Pia Kari (Tieto Oyj), Mirja Kivimaa (Outokumpu Oyj) sekä partnerijäsenet Nina Ruokonen (SAP Concur Finland) ja uutena Gabriela Suortti (Amex GBT). Vuoden 2018 hallituksen ainoa miesjäsen, SMT/Amex GBT:n Ari Ilonen oli nyt erovuorossa eikä FBTA:n uuteen hallitukseen hänen jälkeensä tullut lainkaan miespuolista edustajaa. Kahvipöytäkeskusteluis-

sa laskettiinkin leikkiä mieskiintiön tarpeellisuudesta! Kokouksessa käsiteltiin FBTA:n hallituksen esitys sääntömuutokseksi ostajajäsenten piiristä valittujen hallituksen jäsenten toimikauden muuttamiseksi kaksivuotiseksi siten, että erovuorossa on vuosittain puolet ostajajäsenistä. Partnerijäsenten toimikausi olisi yhä yksivuotinen. Hallituksen esitys hyväksyttiin, mutta se vaatii yhdistyksen sääntöjen mukaan käsittelyn ja hyväksyminen toisessa perättäisessä jäsenkokouksessa tullakseen voimaan.

Matkustusturvallisuus tarkastelussa Kokouspäivän työohjelma käsitteli matkustusturvallisuutta. Teemaa näkemyksillään ja kokemuksillaan alustanut erikoisasiantuntija ja kapteeni evp. Ilkka Keinänen, JITINT listasi matkustajan ja erityisesti liikematkustajan ongelmatilanteita: onnettomuudet, luonnonkatastrofit, terrorismi, sieppaukset, ryöstöt, varkaudet, poikkeustilanteet kuten lakot ja mielenosoitukset, lahjonta, painostus, jopa kulttuurierot ja nolot tilanteet. Myös tietoturvaan liittyvät uhat, kyberturvallisuus, on työmatkustuksessa vakavasti otettava asia. Paneelikeskustelujen aiheina olivat ”Tulevaisuuden matkustusturvallisuutta uhkaavat ja turvaavat tekijät” sekä ”Parhaat käytännöt organisaation matkustusturvallisuusohjelman rakentamiseksi ja jalkauttamiseksi”. Turva-ammattilaisten lisäksi kuultiin SEB-pankin Harri Rantasen esittämä näkökulma maksamisen ja maksuvälineiden turvallisuudesta. Chubb -vakuutusyhtiön Maria Sanmark painotti vakuutusten tarpeellisuudesta. ”Terroritekoja on ilmennyt myös ennen varsin turvallisiksi koetuissa maissa.” Nixu Oy:n k yber turva-asiantuntia Matti Suominen korosti tietoteknologisen osaamisen eroja eri puolilla maailmaa. ”Korkealla tasolla oleva osaaminen, kuten esimerkiksi Kiinas-

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kuljetimme Suomenlahden yli 350 000 matkustajaa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä yli 1,8 miljoonaa matkustajaa.

sa, kasvattaa matkustajaan kohdistuvat tietouhat suuremmiksi”.

Pitää olla hereillä Päivän toisessa paneelissa teknologiajohtaja Vesa Jordan, Finnfund, yritysturvapäällikkö Jarkko Keskinen, SOK Riskienhallinta ja Mikko Viitasaari, Corporate Security Division UPM ruotivat yritysten matkustusturvallisuusohjelmia. Tärkeätä on yhteistyö ja tiedon kulku organisaatioissa, tilannekuvat kohdemaista ja riskianalyysien ajantasaisuus, kaikkinainen ’hereillä olo’ myös siitä, mitä ympärillä tapahtuu. ”Matkustusturvallisuuden vastuu ei ole jossakin muualla, vaan meissä eli työntekijässä ja työnantajassa. Koulutus ja ennalta perehtyminen kohteiden olosuhteisiin sekä riskien tunteminen ovat keskeistä. Vakuutuksilla voidaan hallita osaa riskeistä ja tekoäly on jo mukana myös tällä alueella”, summasi toiminnanjohtaja Sari Viljamaa keskustelua. ”Vääränlainen rutinoituminen voi olla vaarallista tuudittautumista matkustettaessa. Luotettavat paikalliset yhteistyökumppanit ja verkosto ovat tärkeitä, kun avun tarve syntyy. Ohjeiden on oltava helposti sisäistettäviä ja tiedon on liikuttava organisaatiossa”, tiivisti Sari Viljamaa matkustusturvallisuudesta käytyä keskustelua. FBTA 1c12

Monet matkustavat ilman rokotuksia Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan monet suomalaiset eivät ole kaukomatkoilla huolissaan tartuntataudeista. Myös rokotukset jäävät monilta ottamatta. Jaana Helminen SANOFI PASTEURIN teettämän pohjoismaisen matkaterveystutkimuksen mukaan vain 32 % suomalaisista, jotka matkustavat eksoottisiin maihin, ottavat rokotuksen matkaa varten. Yli 35 % matkailijoista ei ollut lainkaan huolissaan infektiotaudeista matkustaessaan kaukomaille, vaan enemmän huolta aiheuttivat terrorismin uhka tai lento-onnettomuudet.

Tietämättömyys Yleisimmät syyt rokottamattomuuteen liittyivät tietämättömyyteen ja monet vastasivatkin, että ’Olen pysynyt matkoillani terveenä aiemminkin’ sekä ’En ajatellut, että minulla olisi riski sairastua’. ”Vastaajat suhtautuivat rokotuksiin pääasiassa myönteisesti. Yleisin syy sille, miksi rokotusta ei oltu otettu, oli käsitys että ’Minut oli rokotettu jo aiemmin’”, kertoo Sanofi Pasteurin lääketieteellinen asiantuntija Anu Soininen.

19

Profile for Ikkunapaikka

2019-1 Ikkunapaikka-Window Seat, Jan 2019  

2019-1 Ikkunapaikka-Window Seat, Jan 2019