Page 1

LIFESTYLE | VRIJE TIJD | SPORT | CULTUUR | POLITIEK en nog veel meer...

Kirchroa hèt magazine voor en door kerkrade

Ing bieb vuur diech en miech Bibliotheek Kerkrade

De Buun Kerkraads cultuurpareltje

Het laatste jaar van Jos Som Burgemeester van Kerkrade

Alaaf iKirchroa Nummer 13 | week 5 | 2018 | www.ikirchroa.nl | Gratis kwartaal huis-aan-huis blad voor héél Kerkrade


VUUR WUNSJE JIDDERINNE INNE SJUNNE VASTELOAVEND!


Colofon Uitgave februari 2018 nummer 13 Bladmanager Paul Deurenberg Eindredactie Paul Deurenberg | Fred Sochacki Redactie Fred Sochacki | Marcel Mahr | Paul Deurenberg | Ron Herpers Covermodellen Tim Glenz, Ramon Pluymaekers, Jordy Pöttgens Fotografie Roel van Weersch, Jo Pöttgens, Frank Laumen, Peter Trompetter Vormgeving Carien Deurenberg, Paul Deurenberg, Roel van Weersch Illustraties Milou Ploum Oplage 23.000 ex. Uitgever iKirchroa B.V. Druk Deurenberg Media Zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Uitspraken van derden en geïnterviewden zijn geheel voor hun rekening.

Als het even kan... Het heeft even geduurd, maar zodra het mogelijk blijkt een editie van iKirchroa uit te geven, grijpen we dat met beide handen aan. Het is mooi om te horen en te lezen dat ons magazine graag gelezen wordt, en dat het gemist wordt als het er niet is. Zelfs onze burgervader vond het een gemis, en meldde zich in december al om een eventuele uitgave toen al mogelijk te maken. Dat bleek iets te kort dag, maar het was voor ons wel de aanleiding om te proberen alsnog eind januari met editie 13 op de proppen te komen. En ziedaar... Uiteraard heeft deze editie, hoe kan het ook anders, twee pijlers. De ene is politiek van aard, want de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen willen jullie graag laten weten wat ze voor jullie kunnen betekenen in de komende 4 jaar. De andere drager van het magazine is de carnaval. Want het is bijna zover, de drie dolle dagen komen eraan, en uit alle hoeken en gaten verschijnen de “Vasteloavendsjekke”. Wij dragen graag ons steentje hieraan bij. Wederom veel leesplezier! Paul Deurenberg

facebook.com/iKirchroa twitter.com/iKirchroa

W www.ikirchroa.nl

Wat er allemaal in staat deze editie..... 6 8 11 14 16 18 20 24

Wiesse Sjwaam Het laatste jaar van Jos Som Column Marcel Mahr 3 x 11 joar De Wölksjer Bert Bejas Die Kapelle Gemeente Kerkrade Kortingsbonnen

25 27 28 32 35 36 38 40

Legata’s Lederhosen Power Loofjong De Prinse van Kirchroa Bibliotheek Kerkrade Column Roger II Holtus Slagerij Mickartz stopt Crematorium Schifferheide De Buun

42 43 44 46

Puzzeltijd Verenigingsnieuws Vruier woar alles besser Blierheidsjer Buk

3


Steun uw vereniging, word bezorger! Wist u dat de iKirchroa volledig wordt bezorgd door verenigingen en clubs, en dat iKirchroa hiermee veel verenigingen in Kerkrade ondersteund? Voor een paar wijken zijn wij op zoek naar vervangende verenigingen om het magazine te bezorgen. Vier keer per jaar zal de vereniging het magazine huis aan huis bezorgen. In ruil voor een mooie bijdrage in uw clubkas.

sse? e r e t n i u Heeft il naar a m n e e n Stuur da oa.nl r h c r i k i g@ bezorgin 35 35 6 4 5 5 of bel 04


5

Tijd voor verandering Tijd voor SP Bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is Marianne Laumann lijsttrekker voor de SP. Samen met haar SP-collega’s heeft zij zich de afgelopen vier jaar ingezet voor een beter Kerkrade. “Kerkrade leeft de laatste jaren op te grote voet door forse bedragen te lenen”, aldus Marianne. “Door de enorme uitgaven aan bouwprojecten en prestigeprojecten zullen forse bezuinigingen noodzakelijk zijn. De laatste zes jaar is er meer dan 60 miljoen euro geleend, waardoor de totale schuld van de gemeente meer dan 100 miljoen euro gaat bedragen. Het geld is uitgegeven aan stenen, terwijl er miljoenen bezuinigd worden op voorzieningen voor mensen.

Sociaal verantwoord Samen met de SP wil ik me sterk maken, dat deze miljoenen bezuinigingen op een sociaal verantwoorde manier worden doorgevoerd. Het is tijd voor verandering in Kerkrade, het is tijd voor meer SP in Kerkrade.”

SPeerpunten Dit zijn enkele van de SPeerpunten: 1. Genoeg geïnvesteerd in het centrum! Nu zijn de wijken aan de beurt. 2. Genoeg geïnvesteerd in stenen! Nu zijn de mensen aan de beurt. 3. Niets in het geniep!! Het woord is aan de burger. Deze en meer punten zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma ”Mensen in plaats van stenen”. Dat is te vinden op de website: https://kerkrade.sp.nl/

Marianne: “Het zou fijn zijn als ik op uw stem mag rekenen, maar elke andere SP’er mag natuurlijk ook. We willen ons graag inzetten voor de mensen van Kerkrade. Thuis op de bank zitten en mopperen helpt niet. Stemmen op de SP wel! Voor jezelf, voor elkaar, voor Kerkrade! Doe mee en stem SP. “


6

Wiesse Sjwaam


7

De vocale carnavalsgroep Wiesse Sjwaam uit Kerkrade trad in 2010 op verschillende carnavalszittingen in Kerkrade voor het eerst in de schijnwerpers. Inmiddels zijn ze ver buiten de grenzen van Parkstad bekend. Zo stond Wiesse Sjwaam twee keer in de halve finale van het LVK en werd ook dit jaar hun lied “Dan jeet ’t los” verkozen tot “sjlajer” van Kerkrade. Eerder was dit in 2014 met “De roeë Floes” en in 2016 met “Mit de Vasteloavend” het geval. Van 4 naar 3 J’s Tot 2018 bestond Wiesse Sjwaam uit vier mannen, Jer, Jean, Jos & Jos. Jammer genoeg kon Jer het zingen bij Wiesse Sjwaam niet meer combineren met zijn drukke baan. Nu blijkt een en ander ook met z’n drieën prima te functioneren, maar als een carnavalsnar met goede stem zich geroepen voelt, nodigt “d’r Sjwaam” hem of haar graag uit om samen eens te repeteren. Liefst iemand met keyboard, drum en gitaar, zodat zij als WS-band compleet zijn voor het seizoen 2018-2019!

Schrijver Voor tekst en muziek is Wiesse Sjwaam schatplichtig aan Paul Hermans (foto inzet), die min of meer de vaste schrijver van het drietal is geworden. Voorheen schreef Hermans vooral voor de Martino’s enkele succesvolle nummers, maar nu is hij ook bij Wiesse Sjwaam niet meer weg te denken. Hij is verantwoordelijk voor titels als “De roeë floes”, ‘Iech bouw miech mit mie Biella”, “Ós Limburg” en uiteraard “Da jeet ‘t los”. Wiesse Sjwaam hoopt ook dit seizoen weer een groot publiek te vermaken met hun optredens op buitenfestivals, carnavalszittingen, in de cafés, buurthuizen, scholen of bij verenigingen. Wiesse Sjwaam wunsjt alle panne en sjteelpanne inge klasse sezóng mit vöal sjpas!

Sjlajer 2018

Dan jeet ‘t los Wöad en moezziek: Paul Hermans Arrangement: Jan Theelen Oesveurende: Wiesse Sjwaam

Vers 1: Lü jeleuf miech dat is woar, went ‘t langzaam weëd jet langer kloar, joa de daag werm langer zint, bij miech ópins d’r kriebel kunt. lech tsel aaf bauw jidder daag, bis die daag va jans vöal sjpas en laach, dan endlieg zint werm doa. ‘t is zoeë wiet, vier losse joa! Refreng: Dan jeet ‘t los, jeet ‘t los, jeet ‘t los. Jee miensj vroagt hü wat ‘t kost, wat ‘t kost. De janse sjtad die sjteet dan óp d’r kop, de sjunste klone junt dan sjtoots vuuróp. Dan jeet ‘t los, jeet ‘t los, jeet ‘t los . Jee miensj vroagt hü wat ‘t kost, wat ‘t kost. De janse sjtad die viert dan drei daag durch, mit esjermitwoch zint vier murrieg. Vers 2: Zint die daag alwerm ins um, en vier dinke dan wat woar dat sjun. Woarum mós dat doch zoeë zieë, ‘t woar zoeë sjun vier welle mieë. Mer ee joar is jauw verbij, joa dan is werm vasteloavend hei. En dan zingt alles mit: “Dan jeet ‘t los”, dat is d’r hit.


Het laatste jaar van

Jos Som

Moet Kerkrade op zoek naar een nieuwe burgemeester? Dat is de vraag die zich opwerpt na de mededeling van Jos Som dat dit, 2018, zijn laatste jaar als burgemeester is. Zonder dat de eerste burger er echt dieper op ingaat kunnen er zo, aan het begin van dat allerlaatste Som-jaar wat vraagtekens geplaatst worden. Natuurlijk gunnen we de eerste burger van de stad ruimte en tijd om aan zijn gezin te spenderen. Zeker ook is het centrumplan, het opus maximum in de regeerperiode van de bestuurder, op ĂŠĂŠn oor na gevild. En natuurlijk heeft iemand die 67 jaar oud is recht op zijn pensioen en de ontspanning na een arbeidzaam leven. Dat zijn de legitieme argumenten die Jos Som in een gesprek met iKirchroa op een rijtje zet.


9

Centrum “Het centrumplan heeft een half jaar van mijn leven gekost”, is de overtuiging van Jos Som. “Dat neemt niet weg dat ik hartstikke blij ben met wat er uiteindelijk uitgekomen is. Steeds weer die teleurstellingen met ontwikkelaars die wilden instappen en zich dan toch weer terugtrokken. Flinke stoeipartijen in de raad gehad en voor veel geld panden moeten kopen om het hele plan te waarborgen. Dan is het rond en komen middelen vrij. Iedereen gaat erachter staan en de complete metamorfose vindt plaats. Er komt een bepaalde flow; de mensen zijn enthousiast. Enthousiast over de markt over het totaal, over het beeld van Ripolles. Langzaamaan gaat het de goede kant op met de invulling van de winkels. Dat had deze stad nodig, dat had het centrum nodig. Dat is de vlag die de lading dekt. Met C-City en de GaiaZoo hadden we behoorlijk wat ontwikkelingen terwijl de kern het karakter van een afgebrand dorp droeg. Nu hebben we een centrum dat aan de maat is; dat past bij deze stad. Qua uitstraling, qua meters; deze stad heeft alles. Vrijwel alles wat de bewoners nodig hebben, zit hier. Verbindingen leggen is het belangrijkste dat op korte termijn moet gebeuren. Van en naar Rolduc, naar GaiaZoo en LeisureDome.” Als het de stad goed gaat, gaat het de inwoners ook goed, is het adagium van de eerste burger. “Het werd echt tijd dat hier iets gebeurde en ik doe mijn petje af voor de ondernemers. Het was hier echt problematisch. Dat komt niet door iemand of iets en ook niet door het bestuur van de stad, maar het was een samenloop van omstandigheden. De winkeliers hier hebben het volgehouden; hebben ook die bouwfase nog uitgezeten. Chapeau.”

Privé Zijn privéleven heeft eveneens een belangrijke verandering ondergaan. De burgervader werd opa. “Natuurlijk hebben wij ons ontzettend verheugd op dat kleinkind, maar dat het zo’n impact zou hebben had ik bij mezelf niet verwacht. Laat alle clichés er maar op los, ze kloppen. Het is geweldig.” Het is tevens nog een reden erbij om ook na het burgemeesterschap in Kerkrade te blijven. Oorspronkelijk afkomstig uit Didam, kwam Jos Som via Gulpen terecht in Kerkrade waar hij al achttien jaar zijn huidige functie uitoefent.

In die jaren is hij, zoals hijzelf zegt, trotse Kerkradenaar geworden. Trots op zijn stad en haar burgers en hij verdedigt die als een leeuw als er iets of iemand aan iets komt waar hij trots op is. Dat speelde in 2015 rond het gesloten Hells Angels-home aan de markt en dat dreigt ook nu in de discussie rond herindeling.

Niet bezig met pensioen “Daarom ook ben ik eigenlijk helemaal niet bezig met mijn penioen of uitwerken en afzwaaien. Er is nog zoveel te doen. De ontwikkeling van het Center Court is een belangrijk punt op die to-do-list, de Avantislijn is een must. Het zou een ramp zijn als Kerkrade geen goede verbinding krijgt met een achterland van 400.000 inwoners waar enorme ontwikkelingen plaatsvinden. Mobiliteit is van levensbelang.” Voldoende zaken nog om je druk over te maken en dan is het fusiewoord nog niet eens gevallen. Som is een absoluut voorvechter van zelfstandigheid voor de gemeente. “Natuurlijk streven wij samenwerking na waar mogelijk. Dat is een wezenlijk deel van de dagelijks bedrijfsvoering en wordt in de toekomst zo mogelijk nog noodzakelijker. Kerkrade doet het goed. Wij denken en werken vanuit de inhoud, het proces, en daarbij steeds de vraag stellende wat het beste is voor onze stad en haar inwoners. De stad heeft door de genoemde ontwikkelingen een mooi perspectief, net zoals zoveel steden die zo rond de 50.000 inwoners zitten. We houden onze eigen broek op en zijn trots en zelfstandig; van een fusie zullen wij niet wezenlijk beter worden. Integendeel.”

Onzekerheid De ontwikkelingen die nog aan de gang zijn en de discussie die rond de mislukking Heerlen-Landgraaf is ontstaan, zullen echter niet ongemerkt aan Kerkrade voorbijgaan. Sterker nog ze zullen op korte termijn nog voor veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgen. Of er een geschikte kandidaat c.q. opvolger te vinden zal zijn met het oog op die onzekerheden, is maar zeer de vraag. Misschien zou het helemaal niet verkeerd zijn als er iemand, die geliefd is in de stad en over voldoende ervaring beschikt de stad door die roerige periode te loodsen, ook na 2018 er nog een jaartje aan vastplakt.


10

Burgerbelangen lanceert kandidatenlijst en verkiezingsprogramma:

Voor een bloeiend en vitaal Ook in maart 2018 zal lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade bestaan uit vijftig kandidaten. Onlangs is de volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden.

Kerkrade

Eerder werd al bekend dat wethouder en locoburgemeester Tim Weijers unaniem gekozen is als lijsttrekker en zijn collegawethouder Jo Schlangen als “running mate” (op nr. 2) en andere collega-wethouder Huub Wiermans als lijstduwer (op nr. 50) gaan fungeren. Fractievoorzitter Winand Heijltjes staat op nummer 3, gevolgd door zijn collega-raadsleden Alexander Geers (nr. 4) en Hens Housen (nr. 5). Nestor Jo Hanssen is terug te vinden op plaats 10 en voorzitter Lucie Van de Meerakker op nummer 20. Opvallende nieuwkomer op de lijst is voormalig Roda-speler Arno Doomernik op nummer 32.

Jong en oud “Al onze raads- en commissieleden staan op de lijst en dit zorgt voor een stuk continuïteit,” aldus lijsttrekker Weijers. “We hebben een goede mix tussen jong en oud. Bovendien zijn al onze stadsdelen goed vertegenwoordigd. Ook presenteren we een aantal nieuwe gezichten op onze kandidatenlijst en dit zal zorgen voor nog meer elan binnen onze partij,” vervolgt hij zijn verhaal.

Bloeien Burgerbelangen Kerkrade werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 veruit de grootste partij met 8 raadszetels. De partij wil graag de komende jaren haar ingezette koers, om Kerkrade op te laten bloeien, voortzetten en dicht bij de burgers blijven staan. Alle kandidaten en het verkiezingsprogramma 20182022 kunt u bekijken op: www.burgerbelangen-kerkrade.nl


En uvver zage jekald, of besser jezaad sjrieve.....bejrieft me wat iech wil zage? Tsja... inne column... D’r column ken nit up to date zieë wail iech dem indertsiet mós aalieëvere....en da jeet me ins dinke.... woa sjrief iech uvver?

Marcel Mahr

‘t Hat effe óp ziech losse wade evvel jodsedank vilt d’r jlossy va Kirchroa werm óp de mat. De lü zate al, kunt dat blad nit mieë? Zaag Marcel, móts doe miech ins zage....

column

Inne nuie iKirchroa... inne nui-joarscolumn

D’r Maat mit zieng sjting?... auw banaan... wat inne palaver in vuuroes, iech wil d’r ejentlieg jee woad mieë aa vies maache, evvel die behaitskrieëmere die in vuuroes al an ‘t sjokkenere zunt óngerwiel de iesbaan nog nit voet is... me kriet bauw de jedanke dat zie ‘t “eventuele herstel” mósse betsale... sjreklieg die commotie van lü mit d’r versjtank va ing pindanoos. De kómmende jemeenderoadswaal?..... nè los mer lever... iech bin jinne ambitieuze politieke perzoeën, iech breuzel nit, ze darve va miech doeë wat jód is vuur ós sjtad in al zieng facette. Wat iech waal wiechtieg ving... sjtem óp inne mit versjtank, en nit wail me deëjinnieje kent umdat heë zoeë vrundlieg is... óp dizze momang hant vier al jenóg figuranten óp versjiedene plaatsje zitse... dat bringt nuus.... flaich zient de betreffende dat óch ins... evvel dat zal waal nit, angesj jeet me ja nit óp die lies sjton. Woa dan uvver sjrieve?... Vrundsjaf? Ja....vrundsjaf.. dat is jood weëd. Iech han óp facebóch 2025 vrung, doa krien iech ing Rodahal mit jevöld, jinne Sjlaagboom wail dat past nit... evvel vrung is e jroeës woad.... en doa mós me zuinig óp zieë... “Echte Fründe ston zesamme”... dat zingt d’r kölsche mer al tse jeeer. En mit echte vrung kunt en jeet me óch wied. Iech darf zage dat iech de echte vrung jraad óp jet mieë wie ing hank kan tselle. Is dat winnieg... nè dat is mieë wie jenóg.... Tekening: Milou Ploum

Drum wat iech jeer wil mitjeëve als nui joarscolumn... jenist vanee en van ‘t leëve, ‘t ken ziech hü tser daags zoeë flot endere... vuur dat me ‘t wees ligkt me doa... huur óp mit rauwele, ‘t jlaas is haof vol, los leëve ós Kirchroa, los leëve ós vrung! En los leëve ós jewaltieje Hoeëgheed Jordy d’r I... vier junt nog flot effe Vasteloavend viere en dan kunt Kirchroa werm oes zienge winktersjlof en junt vier bluie! Carpe diem! Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


13

Bewust beter vlees dat uitblinkt in smaak Dat onze ambachtelijke producten heel erg lekker zijn hoeven we u natuurlijk niet te vertellen. Dat ze anders zijn is nog niet bij iedereen bekend. Om het u makkelijker te maken om te kiezen voor lekkere en verantwoorde producten introduceren wij ons nieuwe label Keurklasse. Dit zijn kwaliteitsproducten die bijdragen aan een beter, gezonder en duurzamer leven en dus met respect voor mens, dier, natuur en milieu zijn bereid. Maar naast de producten zelf zijn er ook allerlei eisen in de algehele bedrijfsvoering, het milieu- en energiebeleid, en de zorg voor de directe maatschappelijke omgeving waaraan we voldoen. Zo maken we ons ook bijv. hard voor de verantwoorde teelt van soja voor veevoer. Zodat u bewust kunt blijven genieten van een heerlijk stukje, verantwoord bereid vlees. Puur en eerlijk dus, maar ook veel lekkerder. Want Holzstraat 28 te Kerkrade aan smaak doen we nu Benzenraderweg 90 te Heerlen eenmaal geen concessies.

Keurslager Lochtman www.lochtman.keurslager.nl

CARPROF KERKRADE IS DE SPECIALIST VOOR ALLE MERKEN AUTO’S OP

EN

E

G

MA AND 4 RANTI E A

N

2

CARPROF KERKRADE O EN N D ER DEL S R E PA R AT I E

EYGELSHOVERGRACHT 64 6464 GB KERKRADE T 045 - 5460500 E KERKRADE@CARPROF.NL WWW.CARPROF.NL/KERKRADE

KLEINE BEURT 95

€ 99,

Incl. olie, oliefilter complete controle*

GROTE BEURT

€ 225,-

Incl. Gratis APK ( behalve afmeldkosten) Incl. olie, olie- en luchtfilter, normale bougies, remmentest, accumeting, uitlezen motor*

APK-KEURING 95

€ 19,

AIRCO VULLEN 95

€ 49,


14

3 x 11 Vasteloavendsverain Al 33 jaar met ‘d’r jroeëse tsóg’ mee…. Komende carnavalsmaandag 12 februari hoopt V.V. De Wölksjer voor de 33ste keer de grote optocht mee te lopen. Een mijlpaal voor de vereniging, die niet onopgemerkt aan U voorbij kan gaan, wanneer u een echte ‘vasteloavendsjek’ bent.


15 We ontmoeten De Wölksjer op carnavalsmaandag 27 februari 2017 vroeg in de morgen als er in het kleedlokaal van De Wölksjer een vrolijke, opgewonden stemming is; want vandaag is weer D’r jroeëse tsóg, waar het hele seizoen met z’n allen naar toe wordt gewerkt. Er wordt geschminkt, nog wat geknutseld, broodjes gesmeerd en de kar met de muziek gecontroleerd en geïnstalleerd. Kortom een enorme bedrijvigheid zo vroeg dat menige carnavalsvierder nog op een oor ligt. Welkom geheten door het DB van De Wölksjer, te weten Thea en Harald Hanneman (voorzitters-echtpaar), Nicolle en Maurice Benders (secretariaats-echtpaar) en Anke Borjans (penningmeester) krijgen wij die morgen een indruk van wat het zeggen wil een carnavalsgroep met een dergelijke reputatie in stand te houden. De groep is al meer dan 33 jaar geleden ontstaan uit de gelederen van de aanhang van KVV Alaaf Kirchroa 1936 aangevuld met jeugd van het voormalige ADC. De creativiteit en productiviteit was destijds onder leiding van Thea Buck en Rita Turk, natuurlijk geassisteerd door de leden. Toentertijd werd begonnen met een kostuum ná de prinse-proclamatie, iets wat de vereniging met 43 leden nu niet meer waar kan maken. Het proces van het bedenken en ontwerpen van een nieuw kostuum begint bij de huidige Wölksjer al zo’n 6 weken na de voorgaande carnaval. Hiervoor is een kostuumcommissie in het leven geroepen, die samen met een professionele coupeuse kijkt naar stofkwaliteit, prijs en ontwerp. Op de Wölksjer-barbecue in juni/juli wordt het beoogde nieuwe kostuum gepresenteerd. Vanaf dan beginnen dan ook de werkzaamheden voor de kostuum- en hoedcommissie, pas later ná de 11e van 11e buigt de schmink- en ook de danscommissie zich over de bijbehorende schmink en het dansje. Want De Wölksjer lopen niet zomaar de optocht maar brengen in de optocht ook een dans, daar staan De

Wölksjer bekend om. Verder delen ze de alom bekende Wölksjer-stickers uit waarop een slogan passend bij het motto van d’r KVV staat gedrukt. Door de dans en de sticker krijg je in de optocht meer interactie met de mensen langs de route. Tenslotte wordt de optocht gelopen voor het plezier en de vriendschap onderling in de groep maar ook voor de contacten met de toeschouwers. Voor iedere werkzaamheid binnen de groep bestaat een commissie die wordt bemand door de volwassen leden aangevuld met jeugdige leden die ook graag hun steentje bijdragen. Jong geleerd is oud gedaan. Het jongste lid is 5 jaar en het oudste is 60 jaar! Tijdens ons bezoek merken wij dat er voor ieder lid een taak is om tot een goed resultaat te komen, want binnen de vereniging legt men de lat hoog wat betreft de presentatie van De Wölksjer tijdens de optocht. Een discipline die resulteerde in 2011, 2012 en 2016 voor het winnen van de overall-optochtprijs. Wat natuurlijk voor de groep telkens een enorme opsteker en extra stimulans is. In de komende optocht op maandag 12 februari pakken De Wölksjer vanwege hun 3 x 11 jubileum nog eens extra uit met een Wölksjer-sjlajer, een extra feestelijke aankleding van de Wölksjer-dans, natuurlijk weer een mooi kostuum en niet te vergeten de sticker die voor de fans een verzamelaarsobject is geworden. En u kunt zelfs een Wölksjer-pin verkrijgen via de leden voor € 2,50. Meer informatie over V.V. De Wölksjer vindt U op de website wolksjer.wordpress.com. Wij wensen De Wölksjer een onvergetelijke carnaval.


16

Ambtenaar zwaait af

CDA-lijsttrekker staat klaar!

Een beter leven

Bert Bejas in dienst van Kerkrade Negenenveertig jaren in dienst van dezelfde werkgever. Bert Bejas neemt als ambtenaar en hoofd financiën in februari afscheid van de gemeente Kerkrade. Tientallen wethouders en diverse burgemeesters hebben zijn pad gekruist en hij heeft ze van advies voorzien. Nu gaat hij als lijsttrekker van het CDA een nieuwe fase van zijn leven in.

“Dat lijsttrekkerschap kwam opeens mijn pad. Op het moment dat ik nadacht over de invulling van mijn leven in een eventuele periode na mijn arbeidzame bestaan. Politiek speelde in die overweging een rol. Mijn hele leven heeft zich zowat afgespeeld in dienst van de Kerkraadse samenleving. Als toekomstig gemeentepoliticus evenwel dien je veel meer en directer de medeburgers dan ik op mijn gemeentekantoor kon. Daar adviseerde ik het bestuur veelal over de financiële impact die politieke en/of bestuurlijke beslissen hebben en hadden. Die kennis en mijn ervaring over het reilen en zeilen binnen de gemeente en het gemeentebestuur, kan ik gebruiken om me dienstbaar te maken aan de bevolking.”

Na de middelbare school kwam de tweede zoon uit het rasechte KVP-mijnwerkersgezin Bejas onder de hoede van wethouder Wiel Bremen terecht in het Kerkraadse ambtenarencorps. “Bij het ‘Wasser en Lit’ zoals dat toentertijd in de volksmond heette.” Al gauw bleek dat ‘t groentje genoeg in zijn mars had voor een hoger ambt en een carrière in de ambtenarij. Elke voltooide verdere opleiding bracht hem dan ook een stap hoger op die carrièreladder. De bestuursacademie die indertijd nog bestond en waar hij 5 jaar lang de opleiding tot hoger financieel bestuursambtenaar volgde was de opmaat naar de financiële sector. Daar kreeg hij in 1995 de leiding. En onlangs dus zwaaide hij, als hoofd financiën, af.

Omdat hij afgelopen juni door het CDA-bestuur benaderd werd en de verkiezingen in maart worden gehouden, besloot Bert Bejas het vijftigjarig jubileum te laten varen voor dat hogere politieke doel. Vanaf nu staat zijn focus gericht op campagnevoeren en de verkiezingen in maart.

Bert Bejas was een ambtenaar die altijd in Kerkrade gewoond en gewerkt heeft. Trouwde met een Kerkraadse – Lucie – samen werden zij ouders van twee kinderen Roy en Lynn en grootouders van inmiddels drie kleinkinderen. Keurig elke dag op zijn fiets of te voet naar en van het werk.


17

Hij leeft en beleeft Kerkrade met zijn gezin maar ook als bijvoorbeeld voorzitter van de afdeling van het Rode Kruis en als lid van de Raad van Elf van d’r Kirchröadsjer Vasteloavends Verain, waar hij – uiteraard – penningmeester was of bestuurslid van een Kerkraads begrafenisfonds. Hij was en is een graag geziene gast bij tal van verenigingen en vaak te vinden langs de lijnen van de voetbalvelden waar hij o.a. de verrichtingen van zijn zoon volgde. Kortom zijn leven speelt zich al altijd in deze gemeente af en hij voelt zich dan ook moreel verplicht zijn verdere bijdrage aan de stad en haar inwoners te leveren. “Niet meer als ambtenaar maar als CDA-politicus die precies weet hoe zaken hun dynamiek hebben in het gemeentelijk apparaat. Die bovendien een goed inzicht heeft over de financiële (on)mogelijkheden van visie en beleid, van wens en noodzaak en de daaraan gekoppelde voorstellen. Het CDA kan de komende periode in elk geval met financieel realisme aangaan en daardoor een belangrijk DNA van de partij, het rentmeesterschap, op een goede wijze gestand doen in en voor Kerkrade. Voor het Kerkrade van de toekomst. Realisme op het vlak van zorg van veiligheid en economische voorspoed voor de ouderen en voor onze kinderen.” De ambtenaar heeft plaatsgemaakt voor de politicus; het werkterrein wordt verlegd van het gemeentehuis naar de burger. “In feite verandert er niet zoveel, want in het verleden werkte ik ook voor de bewoners van de stad. Toen indirect en nu in de toekomst meer in directere zin. Ik vind het een enorme uitdaging en hoop dat ik een goede en langdurige bijdrage kan leveren. Want dat mijn hart in Kerkrade en bij de Kerkradenaren ligt, is geloof ik wel duidelijk.”


18

Die Kapelle

Hoogste carnavalsonderscheiding van Aken voor Kerkraadse muzikanten

Al meer dan dertig jaar begeleiden ruim 20 Kerkraadse muzikanten de carnavalsprins van Aken – ‘de Öcher Tollität – en zijn gevolg door de Duitse feestzalen. De leden spelen in diverse orkesten, maar alleen voor de Öcher Prinzengarde vormen ze “Die Kapelle”. Op 6 januari werden ze voor hun verdiensten onderscheiden met de Königstein-kette, de hoogste onderscheiding die de Aachener Karnevalsverain te vergeven heeft. Eigen show Onder leiding van Patrick Roumen verzorgt het orkest de begeleiding van de prins en zijn garde bij alle bezoeken, en ook bij de eigen feestavonden staan ze paraat en brengen een heel eigen muzikale show ten gehore, die door de aanwezige Öcher zeer gewaardeerd wordt. Op “Fettdonnerstag” worden ze door de commandant van

de Prinzengarde uitgezwaaid vanaf de Ratskeller, waarna ze in alle Akense zalen en ver daarbuiten de boel op stelten zetten als begeleiding van de prins en het danspaar van de Prinzengarde. Het orkest treedt per seizoen zo’n 130 keer op.


19

Kerkraadse roots Het begon allemaal met een telefoontje van Willi Werry, zoon van oud-burgemeester van Herzogenrath, die contact legde tussen zijn carnavalvrienden in Aken en zijn muziekvrienden in Kerkrade. Sindsdien zijn er de nodige wisselingen geweest, en alleen orkestleider Patrick Roumen en John Paffen, die de grote trom ‘roert’, zijn van de originele bezetting. Na de laatste plichtpleging op Vetdonnesjdieg voor carnaval gaan de nodige leden nog op pad in thuisstad Kerkrade tijdens de ‘drei dol daag’. Veelvuldig bezocht wordt dan ook het verenigingslokaal De Gouden Leeuw aan de Hoofdstraat in het centrum.

Königsteinkette De nu ontvangen onderscheiding bestaat al sinds 1955 en is in het leven geroepen door de president van de AKV van destijds,

Jacques Königstein. De ketting wisselt jaarlijks van laureaat en wordt toegekend aan de beste carnavalsprestatie. Als de prijs tweemaal achtereenvolgens wordt gewonnen, of drie maal in totaal, mag de onderscheiding worden gehouden. In 2004 viel de onderscheiding al eenmaal ten deel aan Die Kapelle.

‘Spass und Freud’ Patrick Roumen zegt het volgende erover: “Belangrijk voor de muzikanten is het plezier dat ze eraan beleven. Uiteraard staan we bij elk optreden strak in het gelid, maar tussen de optredens door hebben we samen de grootste ‘spass und freud’. Dat spat er van af, en juist dat wordt nu onderstreept met deze onderscheiding.”


20

Twee eervolle onderscheidingen voor medewerkers gemeente Kerkrade De gemeente Kerkrade heeft onlangs twee eervolle onderscheidingen uitgereikt gekregen: d’r Julde Kómpel en de Penning van Verdiensten. De onderscheidingen werden op 2 december uitgereikt in Theater Kerkrade. Met beide onderscheidingen wordt waardering uitgesproken voor het werk van medewerkers van de gemeente Kerkrade. Julde Kómpel D’r Julde Kómpel is de allerhoogste onderscheiding die de Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ (KVV) kent en wordt slechts sporadisch uitgereikt. Met de toekenning van d’r Julde Kómpel wil de KVV haar waardering tot uitdrukking brengen voor het gemeentelijke apparaat dat zich inzet voor de leefbaarheid en uitstraling van de stad en voor het welzijn van haar burgers.

Volgens de KVV straalt de stad vitaliteit en kracht uit en heeft het weer een positief elan. Het besluit om de gemeente Kerkrade te onderscheiden met d’r Julde Kómpel is genomen op voordracht van de voorzitter van het WMC, Max Kousen, en de preziedent van de KVV, Walter Sterk. De vereniging reikt deze bijzondere onderscheiding slechts sporadisch uit. Voorgangers van de gemeente Kerkrade waren onder andere Theo Pickée (2000), Deken Borghans (2012), Nico Ploum (1995) en Frans Haselier (1992). In 1972 werd de eerste Julde Kómpel uitgereikt aan Frits Ploum. De onderscheiding ging in 1977 naar d’r Dialekverain. Andere ordedragers zijn Frans Diels (2005), Toon Creusen (1994) en Bert van de Weijer (2007). Ook Wiel Buck (1982), Gerard Frantzen (1973) en Lei Buck (1987) namen d’r Julde Kómpel al in ontvangst. De onderscheiding bestaat uit een klein formaat in brons van het beeld van de bekendste mijnwerker van de stad, d’r Joep óp d’r Maat. Daarnaast bestaat de onderscheiding uit een gouden draagspeld.

Burgemeester Jos Som krijgt de bronzen Joep, verbonden aan d’r Julde Kómpel, overhandigd door Walter Sterk (preziedent KVV).


21

Penning van Verdiensten De Penning van Verdiensten wordt uitgereikt door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen aan mensen die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt en hebben ingezet voor de Oranjevereniging. Uniek is dat deze keer de bronzen legpenning niet is uitgereikt aan één persoon, maar aan een hele organisatie, één groep mensen, namelijk de medewerkers van de gemeente Kerkrade. De bronzen legpenning werd aan de gemeente overhandigd door Sylvia Hörmann-Vorst, bestuurslid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Hans Schillings, voorzitter van de Oranjevereniging Kerkrade, had de legpenning aangevraagd omdat hij vanuit zijn functie binnen deze stichting de samenwerking met de gemeentelijke instanties en in het bijzonder met de personeelsleden van de gemeentelijke instanties als zeer positief ervaart. “De Stichting Oranjevereniging Kerkrade organiseert al bijna honderd jaar activiteiten met betrekking tot onder andere herdenkingen en allerhande projecten voor de Kerkraadse schooljeugd. Al deze activiteiten en projecten zouden niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp, inzet en medewerking van de mensen van het gemeentelijk apparaat. Een meer dan voorbeeldige samenwerking, die niet als vanzelfsprekend is. De Stichting Oranjevereniging Kerkrade is bijzonder verheugd om met deze onderscheiding ook de buitenwereld daar van te doordringen”, aldus Schillings in zijn motivatie.

Sylvia Hörmann-Vorst (Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) overhandigt het certificaat behorende bij de Penning van Verdiensten aan burgemeester Jos Som. Hans Schillings (Oranjevereniging Kerkrade) houdt de Penning van Verdiensten vast.

Gearmd worden de onderscheidingen op het podium van Theater Kerkrade gevierd. Gemeentesecretaris Harry Coumans toont trots het bronzen beeld van d’r Joep aan de medewerkers van de gemeente Kerkrade in de zaal.


22

Noe tsezame durchpakke mit de VVD Lijsttrekker Dion Schneider neemt ons mee in de afgelopen periode van 4 jaar, waarin de VVD in de gemeentelijke coalitie deelnam, en in die hoedanigheid veel heeft kunnen betekenen voor de Kerkraadse gemeenschap.

Opsomming

Bijstandstoerisme

“De VVD heeft de afgelopen 4 jaren veel bereikt. Zo zijn de gemeentelijke financiën op orde gebleven waardoor de bewoners van Kerkrade gemiddeld de laagste gemeentelijke lasten van Zuid-Limburg betalen. Tevens zijn risico’s ingeperkt zoals de huur die Roda vaak te laat betaalde. Daarnaast heeft de VVD veel aandacht gehad voor de economische ontwikkeling van Kerkrade. Winkeliers hebben veel meer vrijheid gekregen om hun zaken te openen en er zijn veel bedrijven ondersteund om te kunnen investeren, wat weer heeft geleid tot extra banen. Door nadrukkelijker samen te werken met de bedrijventerreinen zijn de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Daarnaast hebben wij zelfs een bureau opgestart om werkzoekenden te begeleiden naar werk in Duitsland. Zoals gezegd, een kleine opsomming van onze inzet de afgelopen 4 jaar”, aldus een trotse Dion Schneider.

“De VVD wil het bijstandstoerisme gaan ontmoedigen. Een groot deel van de mensen die naar Kerkrade verhuizen maken meteen gebruik van een bijstandsuitkering. Dit gaat allemaal ten koste van de Kerkradenaren. Daarnaast wil de VVD diegenen die niet willen werken maar het wel kunnen, niet meer financieel ondersteunen. De VVD wil niet blijven trekken aan een dood paard maar dit geld extra gaan inzetten voor degenen die wel willen.”

Doorpakken Hij vervolgt: “Wij willen echter verder vóór en met de inwoners doorpakken. De VVD wil er alles aan gaan doen om de gemeentelijke lasten eerlijker te gaan verdelen. Nu wordt er maar liefst ruim 1 miljoen euro jaarlijks aan kwijtschelding verleend. Dat betekent dat iedereen die zijn of haar gemeentelijke lasten keurig betaalt nog een extra betaling moet doen voor diegenen die dat niet hoeven. De VVD wil deze kwijtschelding gaan afschaffen en dat kan tientallen euro’s per jaar opleveren.”

Een greep uit de ambitieuze doelen voor de komende 4 jaren. Op de website VVDKirchroa.nl staat het volledige verkiezingsprogramma en ze zijn te volgen op Facebook, Twitter en Instagram.


Keurslager Lochtman 400 gram rundergoulash kant&klaar, 4 knakworsten “uit eigen keuken�, 400 gram Limburgse koude schotel, 500 gram gekruid gehakt, Hamworstje 250 gram

Kortingsbon Meer dan 30% korting! Spelregels: Geldig van 1 t/m 10 februari 2018

Weer of jee weer, in de Orlandopassaasj is ummer sfeer /orlandopassagekerkrade


Overlevingspakket • • • • •

400 gram rundergoulash kant & klaar Samen vo 4 knakworsten feestpr or de ij s van “uit eigen keuken” 400 gram Limburgse koude schotel 500 gram gekruid gehakt Hamworstje 250 gram

€ 13,11

Geldig van 1 t/m 10 februari 2018

Keurslager Lochtman

Keurslager Lochtman Holzstraat 28 te Kerkrade

Holzstraat 28 te Kerkrade Benzenraderweg 90 te Heerlen Benzenraderweg 90 te Heerlen

www.lochtman.keurslager.nl

“Those who don’t jump will never fly” 21 maart 2018

Niklas Wiertz Ik ga voor de toekomst van Kerkrade! niklas-advertentie-ikirchroa.indd 1

Kerkrade 15-01-18 12:06


Legata’s Legata staat dit jaar alweer 26 jaar op de kaart. Begonnen als dansorkest in 1992 en getransformeerd naar “Sjtiemmoengsrocker”.

25

Lederhosen Power In het jaar 2000 hebben zij gekozen voor de huidige opzet. In plaats van avondvullende optredens, hebben ze gekozen voor korte krachtige optredens die altijd spontaan zijn en nooit hetzelfde. Jos Paffen tegenwoordig wonend in de wijk Bleijerheide bezocht jaren lang de muziekschool Kerkrade. Ook Wiel Handels, wonend in de wijk Haanrade, bracht zijn jeugd door op de muziekschool Kerkrade en overwoog de muziekstudie aan het conservatorium te Maastricht.

Passie Op de muziekschool ontstond de passie voor de muziek en dat heeft de heren geen windeieren gelegd. Jos beheerst de Steirische Harmonika en gitaar, terwijl Wiel al jaren de piano-accordeon bespeeld. Het genre van Legata is een mix van Duits/Oostenrijkse Volksmuziek, Schlagers, Engelse en Nederlandse hits.

Kirchroa De heren zijn bijzonder geschikt voor Themafeesten, Bedrijfsevenementen, Artiestenavonden, Après-ski events, Carnavalszittingen, feesten en partijen. Door hun jarenlange ervaring in de muziekwereld zijn menige nationale en internationale podia bezocht en kent men Legata in een hele brede omgeving. Jos en Wiel zijn echter het meest in hun element als het optreden in Kirchroa plaatsvindt, zoals de Rodahal, WMC of het Klonekonkoer óp d’r Maat i Kirchroa. “Een geslaagd optreden hoeft niet altijd voor duizenden mensen te zijn, een gezellig huiskamerconcert geeft nagenoeg dezelfde voldoening. Een van onze beste optredens was het optreden in het stadspark tijdens WMC 2017, dat een soort reünie was van vele Kerkradenaren,” aldus Jos en Wiel. Dynamisch, wild en energiek verzorgen Jos en Wiel een internationale act waarbij de rode draad door hun accordeons wordt gevormd. Laat u meeslepen door de dynamiek van hun muziek en performance.

Va Kirchroa, i Kirchroa, vuur Kirchroa.


26

Vergroten van veiligheid Sander Gorissen (29) is sinds 2010 actief voor de PvdA Kerkrade. Tot 2014 in de gemeenteraad, daarna werkt hij als commissielid binnen de fractie met als kernthema: het vergroten van de veiligheid van Kerkrade. Sander is jurist, stimuleert samenwerking en duurzaamheid onder autoschadebedrijven en werkt als VvEbeheerder. Hij is getrouwd met Charlotte en heeft drie kinderen: Sophie van vijf en de in 2017 geboren tweeling Vik en Max. Sophie gaat naar basisschool St. Ursula. Op 21 maart doet hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, met duidelijke standpunten, die hij graag aan ons voorlegt. Sander vertelt gemotiveerd over zijn werk voor de gemeenteraad. “Ik ben voornamelijk actief op het gebied van het vergroten van de veiligheid. Verschillende wijken in Kerkrade kampen met verminderde leefbaarheid door verschillende oorzaken: een van de belangrijkste aandachtspunten is een beter coffeeshopbeleid. Hoe beter wij blijven inzetten op toegankelijke coffeeshops, hoe minder dealers burgers in Kerkraadse wijken op straat zien. Een beter coffeeshopbeleid werkt een veilige gemeente in de hand.”

Huisjesmelkers “Leefbaarheid in onze wijken heeft ook te maken met solidariteit en dus met huisvestingsproblemen”, aldus Sander. “Weten wij wie de verhuurders van sommige panden zijn? Zeker niet altijd! Door onze inzet kwam er een scan voor heel Kerkrade waaruit zichtbaar werd bij hoeveel panden het ging om huisjesmelkerij en werd er een plan van aanpak opgesteld om verloedering en woonoverlast tegen te gaan. Dit speelt dus niet alleen bij de adel in Amsterdam maar ook in ons eigen Kerkrade. Ik zeg: gezamenlijk met de bewoners aanpakken van de huisjesmelkers!”

Uitdagingen Wat zijn dan de uitdagingen voor 2018 en verder? “De verdere aanpak van deze huisjesmelkers, die een wijk sociaal gezien geheel ontwrichten. De start is gemaakt in 2017, maar de harde aanpak moet nu nog plaatsvinden. Het uitgangspunt is simpel: wie zijn buren kent, voelt zich automatisch veiliger! Voor alle wijken gaat er bovendien een veiligheidsplan komen met een aanvalsplan om in elk wijk problemen aan te pakken. Op veiligheidsgebied worden die twee zaken van groot belang voor de leefbaarheid van elke wijk. Ik realiseer me dat aanvalsplan confronterend klinkt, maar het moet met huisjesmelkers en drugsproblemen nu echt afgelopen zijn om een veilig Kerkrade voor de huidige en toekomstige generaties te garanderen!” Sander Gorissen is nummer vijf op de lijst van PvdA Kerkrade. Meer info: www.sandergorissen.nl


Mijn vader had zoveel ik weet altijd naatsjiech op de mijn Julia. Ik was de op één na oudste in een gezin met zes kinderen (twee jongens en vier meisjes). Aan de kuchedusj was er altijd een vaste zitorder en ook voor de rest hanteerde mam een strakke discipline. Met dien verstande dat er voldoende speelruimte was ingebouwd. En spelen was voor mij gewoon: auw sjong aa en voesballe óp sjtroas, tikkertje of verberje en af toe ravotten ‘in de baan’, de hellingen behorende bij het miljoenenlijntje. Het spoor waar zich toentertijd ‘d’r blauwe engel’ en de locomotief met steenkolenwagons over verplaatsten. Hoogtepunt was het moment dat ‘d’r Banepiet (de spooropzichter) achter ons aankwam en ons nooit te pakken kreeg. Mijn taak thuis bestond uit samen met mijn zusje de kleine boodschappen doen door de week. Ik moest daarnaast zorgen voor het aanmaakhout voor het fornuis en de kachel, dat er steeds voldoende kolen in de kolenkit waren en sjong poetse.

column

Kuchedusj

Ik kom op die historie omdat ik onlangs sprak met de kleindochter van een vriend. Die kleindochter is juffrouw in het basisonderwijs, de lajere sjoeël. Zij sprak dat ze voor een klas stond met 22 leerlingen, waarvan er 11 een rugzakje hebben. Een rugzakje in figuurlijke zin, dus 11 kinderen met een probleem. En tijdens een van de vele wandelingen, inne loofjong sjpatseert kilometere zoeë wie uur wist, dacht ik na over die opmerking. Een vorm van autisme (vroeger dacht ik daarbij aan een nieuw model auto), asperger (waren dat niet die groenten die veel te duur waren voor ons???) borderline (moet wel iets van de Nieuwstraat zijn geweest) enfin die bewuste kinderen krijgen daar allemaal behandeling of medicatie voor. In onze gemeente zijn er zo’n 700 kinderen die op een of ander manier, vaak erg of minder erg, zo’n rugzak(je) hebben. Vind ik erg voor die kinderen en hun omgeving.

Houden wij tegenwoordig op die manier kunstmatig met een gigantisch kapitaal een heel jeugdzorgsysteem in stand dat handen vol geld kost, waar vruier een keukentafel in een gezin voldoende was???? D’r Loofjong

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl

Tekening: Milou Ploum

Wij hadden op de Aloysiusschool een jongen die, zoals dat tegenwoordig heet, downsyndroom had. De rest ging over of bleef zitten. Alle andere ‘afwijkingen’ daar had je nooit van gehoord of werden aan de keukentafel thuis opgelost. En dan was er de BLO later LOM-school (bijzonder lager onderwijs) waar kinderen die moeite hadden de lagere school te volgen; pakweg ‘n paar per hele school. Zo’n BLO-school was er volgens mij zowat voor de hele oostelijke mijnstreek. Al het andere onttrok zich aan het gezichtsveld van de Chevremontse en waarschijnlijk andere jeugd. Soms wist je dat in dat gezin een ‘ongelukkig’ kind leefde of woonde. ADHD bestond niet, van een psycholoog of psychiater hoorden we nooit evenals van instanties als jeugdzorg e.d. Ook dat is hu tse daags anders. Er bestaat een heel systeem, hele instituten en instellingen voor zaken waar ik in mijn jeugd nog nooit over heb gehoord. De halve klas aan de tabletten en regelmatig bij de psychiater….. Vuur hauwe ’t Sjenke achter in de klas. Vrunk van allemaal, maar bleef altijd zitten totdat hij oud genoeg was voor de OVS, zeg maar noa de koel te gaan. Ik zie Sjenke nog regelmatig tijdens mijn wandelingen. Dan zit hij te vissen aan de Craenenweijer. En als ik dan verder loop na steeds weer hetzelfde gesprek dat begint met een opmerking over het weer of het bijten van de vissen, dan denk ik: een halve klas met rugzakjes….


28

Dreifach

Alaaf!


29

Drie jongensdromen Trots als een pauw zijn ze, de drie hoogheden die tijdens de aanstaande carnaval onze stad voorgaan in het feestgedruis. Na maanden van geheimzinnigheid morgen ze sinds enige tijd voluit genieten van het prinsschap. Tijd om eens kennis te maken met dit illustere drietal. Kerkrade-West We beginnen onder aan de trap van het stadhuis, met Tim Glenz. Tim is in november al uitgeroepen, is geboren in Heerlen, maar daarna heel snel naar het ouderlijk huis teruggekeerd om aldaar op te groeien in de omgeving “waar niets boven gaat”. Hoewel hij erg verknocht is aan de Kölsche Karnaval en daar ook graag te vinden is, keert hij graag terug, thuis in zijn geliefde wijk Spekholzerheide. Thuis in de armen van zijn echtgenote Nicole, want beste mensen, deze prins is getrouwd! Hoe dat dan, want wij zijn toch gewend dat onze prinsen ongehuwd zijn? “Dat klopt in principe wel, en toen ik gevraagd werd, was ik inderdaad niet getrouwd. Het heeft daarna nog wel twee jaar geduurd, en het leven en de liefde laat zich niet tegenhouden. Dus..”, zo vertelt Tim. In het dagelijkse leven werkt Tim in Maastricht als planner voor het Openbaar Ministerie, en in Kerkrade is hij bovendien politiek actief voor de VVD.

Eygelshoven Ook Ramon Pluijmaekers is al in november door carnavalsvereniging Burgerlust uitgeroepen, hij werd tijdens een goochelact tevoorschijn getoverd door Merlijn de tovenaar. Ook Ramon heeft Heerlen als geboorteplek in zijn paspoort staan maar is een echte “Egelser jong”, en woont daar nu samen met zijn vriendin Peggy en zijn twee kinderen Roel en Celina. Jawel, deze prins is dan wel niet getrouwd, maar heeft dus wel al nakomelingen. Tijden veranderen... en gelukkig maar! Ramon werkt in het dagelijks leven als elektriciën bij de firma Homij, en is daarnaast grensrechter bij voetbalclub LHC. Ramon is trots op zijn roots. “Als je het naar je zin hebt, waarom zou je dan ergens anders moeten zijn, alles wat ik nog heb, is hier,” en daar heeft Ramon een punt.

Stadsprins Op 7 januari 2018 was het dan zover voor Jordy Pöttgens, vanaf die dag mag hij zich stadsprins noemen. Ook voor hem komt een lang gekoesterde droom uit. Om hem heen gonsde het al wat jaren, vooral nadat hij terugkeerde uit Zuid-Holland, alwaar hij hotel- en eventmanagement studeerde en ook werkzaam was in horeca-gerelateerde bedrijven. Hij kwam terug om zijn passie uit te oefenen, fotografie, een talent dat hij zeker van zijn


30 ouders heeft verkregen. Zijn vader Jo is “wereldberoemd in Kerkrade”, en nu werken zij daar zij aan zij. Jordy wordt bijgestaan door zijn vriendin Roos, die zichtbaar geniet van alle festiviteiten. Jordy is trots dat hij stadsprins mag zijn in de stad waar hij is opgegroeid en die hij als ronduit geweldig ervaart. “Een mooi nieuw centrum, Roda JC in een prachtig stadion en alles daarom heen, WMC, noem maar op. En neem daarbij de ongedwongen sfeer, oud en jong, en daarbovenop nog eens een schitterende ‘Vasteloavend’ ”. U leest het goed, we hebben weer drie fantastische ambassadeurs!

De jeugd heeft de toekomst Zelf opgegroeid in het Kerkraadse is het voor de jonge prinsen niet vreemd dat hen de carnaval met de paplepel is ingegeven. In Eygelshoven is er sinds jaar en dag de Koele Party, een soort “house meets carnaval”, dit jaar op 8 februari. Na de optocht op zondag 11 februari gaat het los in de Heidsjer Tref, voor jong en oud. En voor de kids is er in de Rodahal op 3 februari de “Kingerzietsóng”, de grootste zietsóng va allemaal, met zo’n 1300 jeugdige bezoekers. En niet als laatste de Kingertsóg op zaterdag 10 februari.

Samenwerking Zo bezien is er in elke wijk wel iets te doen voor zowel jong als oud. Sterker nog, er klinkt een roep om de samenwerking tussen de diverse verenigingen te intensiveren, zodat men elkaar kan versterken op diverse gebieden en elkaar niet voor de voeten loopt. Dat kan afstemming van agenda’s zijn met betrekking tot evenementen, maar ook in elkaars vaarwater zitten qua sponsoring. Ook wordt er hartstochtelijk gesproken over de onlosmakelijke verbinding tussen carnaval en het met uitsterven bedreigde dialect. Er is sprake van een initiatief om zowel carnaval als het dialect als culturele lesstof aan te kunnen bieden op de lagere scholen. Alom gaan ideeën over tafel tijdens de gezellige bijeenkomst. Conclusie van onze bijeenkomst is dat Kerkrade een prima voedingsbodem biedt voor de toekomst is het algemeen, en de carnaval in het bijzonder. En goede samenwerking is de sleutel om er een nog groter feest van te maken. Het feest der verbroedering, of zoals je dezer dagen in Kerkrade vaker hoort ”Vasteloavend verbingt”. Wij van iKirchroa hopen hieraan onze bijdrage te kunnen leveren. Wij hebben in ieder geval genoten van het interview met de 3 “Hoeëghede” en wensen ze allemaal een onvergetelijk seizoen toe. Alle activiteiten van de drie verenigingen staan hiernaast kort vermeld.


Kirchrรถatsjer Vasteloavends Verain: 03.02.2018 Kingerzietsoeng Rodahal aanvang 14.11 uur 04.02.2018 Herezietsoeng Rodahal aanvang 11.11 uur 08.02.2018 Vetdonnesjdiegzietsoeng Rodahal aanvang 20.11 uur Uitreiken Narrekap 09.02.2018 Ontvangst Blauw Sjuut raadhuis aanvang 18.15 uur 10.02.2018 Kinderoptocht aanvang 13.11 uur Jalazietsoeng Rodahal aanvang 20.11 uur 11.02.2018 Ontvangst gemeentehuis, sleuteloverdracht 12.02.2018 Grote optocht aanvang 11.11 uur 13.02.2018 Klonetrekke i Kirchroa Afsluiting carnaval, teruggaaf sleutel 14.02.2018 Askruisje in de Lambertuskerk

KV Burgerlust: 04.02.2018 Kingerkarneval Socio Project aanvang 14.11 uur 05.02.2018 Seniorenkarneval Socio Project aanvang 19.30 uur 09.02.2018 Koel(e) Party In de kuil bij Socioproject 17.00 uur 10.02.2018 Prinsenreceptie Socio Project aanvang 20.30 uur 11.02.2018 Optocht aanvang 14.11 uur

Vasteloavends Verain Kirchroa-West: 04.02.2018 Damezietsรณng Heidsjer Tref aanvang 12.11 uur 07.02.2018 Auw Wieverbal Heidsjer Tref aanvang 20.00 uur 11.02.2018 Optocht aanvang 12.11 uur 13.02.2018 Klonetrekke i Kirchroa-West Afsluiting carnaval

Vier wunsje inne sjunne Vasteloavend tsezame!


32

IN DE NIEUWE BIEB BENT U ING BIEB VUUR DIECH EN MIECH Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Misschien is een stukje geschiedenis behulpzaam bij het invullen van het moderne begrip bieb. Bij de Grieken had men huiden van geslachte geiten; die werden geprepareerd en met de ganzenveer beschreven. Dat waren de perkamenten boeken van die tijd. En zo heeft elke tijd nieuwe inhoud gegeven aan dat wat we nog steeds een bieb noemen.

Het cultuurcluster heeft een naam gekregen en net zo hip als d’r Hub is de nieuwe bieb die erin komt. Natuurlijk staan er meer dan vijftig duizend (50.000) boeken, daar is het een bieb voor. Maar men kan je ook aan alle boeken helpen die ooit in Nederland verschenen zijn of die ergens in Nederland aanwezig zijn. Kost even tijd, maar wie zoekt zal vinden. Is dat al een service van jewelste, de medewerkers helpen je zelfs bij dat vinden elders. Er is hun geen vraag te gek! Echte speurneuzen zijn het of, als u het meer van deze tijd wilt hebben: informatiespecialisten. Met scholing hebben ze zich voorbereid op de nieuwe taken.

’Wits doe wat nog mieë in dat nui cultuurcluster kunt?’ Dat is niks nieuws: het moest er nog bijkomen dat de bieb geen boeken meer had! Maar de moderne mens is ook thuis op de digitale snelweg. Daarom heeft de bieb een topdeskundige in de arm genomen om de digitectuur te ontwerpen. U leest het goed: digitectuur is een nieuw woord. Zoals de architect tekent voor de architectuur, zo bedenkt hij de digitectuur. Over de allermodernste media gaat de bieb beschikken. Om één voorbeeld eruit te lichten: er komt een touchscreen/touchtable waarin u alle mogelijke informatie

bij voorbeeld over de geschiedenis van Kerkrade kunt vinden. Die hypermoderne voorziening is een cadeau van de plaatselijke Lionsclub. Zo wordt de bieb de bieb van heel Kerkrade!

’Iech wees nit of dat woar is, mar jemoeld weëd, dat doa de modernste bieb va Nederland kunt.’ Of dat alles nog niet genoeg bewijst, dat er sprake is van een metamorfose van de bieb (sinds de Grieken!) gaat de bieb nog meer op de educatieve toer. Nu al worden allerlei voordrachten gehouden: over kunst en over verzamelen, over interessante steden in Europa, over gezondheidszaken en over


VAN HARTE WELKOM!

hobby’s. Hebt u een boeiende hobby en wilt u anderen daarover informeren: meld u. O ja, de bieb wil heel graag met Kerkrade in contact komen en ideeën uitwisselen.

’Hod doe diech zelver vuur d’r jek; Kirchroa is nit Amsterdam en zoeë vöal jelierde hant v’r hei nit’. Daar hoort ook bij dat de bieb er wil zijn voor jong en oud. Inderdaad, voor de allerjongsten en voor de ouderen. Die kleintjes en hun moeders/ouders zijn van harte welkom in programma’s over taalverwerving die de bieb aanreikt. Het is handig te weten hoe een kind taal leert. En of dat nou Kerkraads of Nederlands is, de

methode is eender. Tussen haakjes wist u dat Nijntje ook in het Kerkraads in de bieb is?

’Wat heesjt jelierde, dat weëd ing bieb vuur diech en miech! Het moet toch niet nog gekker worden, zult u zeggen. Nou, zet u dan maar schrap: we gaan vergaderen in de bieb, koken, jazeker koken, mooie films kijken, computercursussen Klik & Tik geven, diploma’s uitreiken, muziek maken, digitaal spreekuur houden, u een bont palet aan tijdschriften aanbieden, kortom we gaan er een gezellige boel van maken. Als u dan gewoon eens binnen loopt, wat rondneust

en de krant komt lezen, krijgen wij het gevoel dat wij u iets te bieden hebben. Maak ons blij met uw bezoek en kom vooral straks eens kijken. Lei Heijenrath

näu: Sjrief óp en komt alle

17 maart Öffnoeng


e n n u Sj d n e v a o l e t Vas e m a z tse Kirchroa

websites en e-mail nieuwsbrieven logo’s en huisstijlen correspondentiedrukwerk mailings/brochures/ catalogi/magazines stickers (ook op rol) kalenders en posters visitekaarten en enveloppen geboorte-, trouw- en rouwdrukwerk entreekaarten/consumptiebonnen


gemaakt dat ik per 1 maart de scepter mocht gaan zwaaien over Wiertz Company. En begin januari een jaar later werd bekend gemaakt dat ik tevens, als Roger II, de scepter mocht gaan zwaaien over mijn thuisstad Heerlen.

Daartussenin gebeurde bovendien heel veel. We vierden het 20-jarig bestaan van Wiertz Company. We openden nieuwe vestigingen. In Stein, in GAIA Zoo, in het Poolse Wroclaw. Onze ‘All you need is work’-caravan trok door Limburg. Collega Marc Schaefer werd uitgeroepen tot beste intercedent van Limburg. We ondersteunden diverse maatschappelijke initiatieven en, het belangrijkste, mijn collega’s hielpen ruim 3.000 flexcollega’s aan werk. Dat alles maakt me trots.

Trots dat ik dit mooie, van oorsprong Kerkraads bedrijf verder de toekomst in mag brengen. Trots dat ik dit seizoen Heerlen tijdens de Vasteloavond mag voorgaan. En trots dat ik dat uitgerekend dit jaar mag doen, met overbuurman Jordy I als Sjtadsprins va Kirchroa. Hoe uniek is het dat twee stadsprinsen op 11 meter van elkaar resideren!?

Ik ben ervan overtuigd dat Jordy I met alle Kirchröadsjer een fantastisch feest beleeft de komende weken en ik wens u, mede namens de Winkbülle, inne sjunne Vasteloavend!

Vasteloavend viere v’r tsezame!

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl

Roger Holtus

Voor mij persoonlijk kan het afgelopen jaar als heel bijzonder de boeken in. Begin januari 2017 werd bekend

column

Twee stadsprinsen in één straat


36

Herm & Niny Mickartz sluiten Soms zijn het geen winkels meer, maar worden het instituten. Op 31 maart sluit zo’n instituut haar deuren op de Kerkraadse Markt: de slagerij van Herm en Niny Mickartz. Dan zitten er voor Herm 46 jaar slagerij en voor echtgenote Niny enkele jaren minder op. Sluiting omdat opvolging ontbreekt en omdat dit ambachtelijk vak langzaamaan zijn beste tijd heeft gehad. “Deze beslissing heeft met diverse factoren te maken”, zegt Herm. “Niny en ik komen langzaam in de jaren dat we naar wat meer rust verlangen. We hebben er lang mee geworsteld voordat we medio verleden jaar de beslissing namen. De kinderen hebben elk hun gezinnen en hun eigen beroep gekozen, dus opvolging is er niet. We hebben Noud en Femke steeds gesteund in hun beslissingen en zijn er trots op wat ze hebben bereikt.

Veranderingen Dat er geen opvolging is, dat het bedrijf dat mijn vader heeft opgezet geen voortbestaan had, dat is ons al jaren duidelijk. Het zou mooi geweest zijn als het wel zo was maar, dat was in feite nooit de realiteit. Dat is jammer voor de winkel, maar goed voor de kinderen, want de laatste jaren wordt ons steeds meer duidelijk dat het slagersvak enorm is veranderd. Die veranderingen gaan verder en sneller, omdat de markt en de concurrentie dat oplegt. Ik begon me steeds vaker af te vragen hoe lang ik daaraan nog wilde meedoen”. Wat Herm bedoelt is dat het pure vakmanschap verdwijnt. “Geef mij een varken of een rund om uit te benen en te ontvliezen en ik ben een gelukkig mens. Natuurlijk is dat er nog, maar het vak gaat steeds verder weg van dat basisproduct. We moeten veel meer toebereiden richting maaltijden. Een etalage ziet er momenteel heel anders uit dat pakweg veertig jaar geleden. Ik weet nog dat we toen, aarzelend, de eerste bami- en nasischalen in de vitrine zetten. Niny is zich al vrij vroeg gaan toeleggen op de bijzondere zaken als gourmet, fondue en koude schotels.” Nu is zowat elk land uit Europa en andere werelddelen vertegenwoordigd in de etalage. Mexicaanse wraps, Parmaham, Chorizo, Yorkham en ga zo maar door. Als je zo de etalage en de schappen bekijkt dringt de vergelijking met een reisbureau zich onwillekeurig op.

Verbouwingen Twee keer onderging de winkel een fikse verbouwing sinds Herm met zijn HBS-diploma op zak bij vader in de zaak instapte. “Eerst volgde de slagersopleiding met de diverse vakdiploma’s, en vervolgens de modernisering, want daar was de slagerij na twintig jaar wel aan toe. Midden jaren negentig hebben we nog eens grondig gerenoveerd. De hele winkel, maar ook bijvoorbeeld de koelcellen en, zeg maar het slagersgedeelte, aangepakt. Nieuwe pui, de toonbank naar de andere kant gewisseld en de winkel kreeg het aangezicht en interieur zoals het nu nog steeds is.” Sinds enkele maanden hebben ze zich gearrangeerd met de moeilijke beslissing. Hebben samen met het trouwe en loyale personeel een voor iedereen acceptabele oplossing gevonden en zien 31 maart 2018 steeds dichterbij komen. Mogelijk dat het echtpaar reisinspiratie opdoet voor de tijd erna, als ze naar hun internationale vitrines kijken. “Ja. Wat daarna? Ik laat het allemaal rustig op me afkomen. We zijn beiden nog fit en zullen ongetwijfeld veel tijd vrijmaken voor de kleinkinderen en onze hobby’s. Misschien ga ik wat vrijwilligerswerk erbij doen of bij gelegenheid een college uithelpen. Wie zal het zeggen. Voorlopig concentreren wij ons nog voor honderd procent op de zaak, zoals we dat altijd hebben gedaan. We willen onze klanten bedienen en adviseren. Er is in ons vak uiteindelijk niets mooier dan een tevreden klant. Dat was zo en dat willen we zo houden tot en met de laatste dag.”


Een stuk Kerkraadse vleestraditie loopt ten einde


38

Crematorium Schifferheide 10 maart

Open dag Een plek om tot rust te komen Als je de denkbeelden die je hebt omgezet ziet en iedereen is verbaasd, verwonderd en onder de indruk, moet dat een bijzonder gevoel geven. Met dat gevoel en de gepaste trots die daarbij hoort, laat Nicole Starmans het ‘nieuwe’ Monuta-crematorium Schifferheide zien. Een preview, want op 8 maart wordt het gerenoveerde en gerestylde binnen gedeelte officieel geopend en twee dagen later, op 10 maart, volgt er een open dag.

De officiële momenten dat de gemeenschap kennismaakt met een crematorium 2.0 waarin openheid, transparantie en topservice vanzelfsprekend lijken en vernuftige indeling gemak en beleving optimaliseren. Drie jaar heeft Nicole Starmans gebroed op de plannen. Schifferheide geeft een andere kijk op hetgeen de bezoeker doorgaans verwacht van een omgeving, waar waar droefenis vaak op visite is.

Transparantie Nicole nam zich, zoals ze het begin van haar overwegingen bestempelt, de klacht dat er te weinig plaats zou zijn, ter harte. “De indeling van de aula is dusdanig geconcipieerd dat bij grote drukte een deel van de foyer betrokken kan worden. Dat gebeurt automatisch al omdat de scheidingsdeuren dusdanig doorzichtig zijn dat, in tegenstelling tot het verleden alle handelingen die in de aula plaatsvinden, ook vóór de afscheidsdienst of –ceremonie begint, te volgen zijn. De bezoekers mogen best zien hoe respectvol wij omgaan met alles dat in verband staat met een plechtig afscheid van een dierbare.


Rouwkamer Diamant Ook vanuit de familiekamer is er zicht op de aula. De deuren staan zelfs open en kinderen maken daar bijvoorbeeld dankbaar gebruik van om nog eens even de kist aan te raken of er een tekening bij te leggen.” De glazen achterwand en het middenpad dat schijnbaar naar buiten doorloopt, halen de rust en de geborgenheid van de Anstelvallei visueel van buiten naar binnen. Het arcadische landschap verleent de aula de bijzondere sfeer en rust, waarin overpeinzing ruimte kan vinden. Nog dichterbij, zelfs in dat landschap kan, als het weer het toelaat ook buiten afscheid worden genomen in de nieuwe natuuraula. “Onder een groot tentzeil in de stilte van het mooi landschap, zal dat als bijzonder ervaren worden”, denkt Nicole. Voor de kleinere, meer intieme afscheidsceremonieën is er eveneens een ruimte, met een halfronde meubelopstelling, gecreëerd.

Troostrijk

Naamgeving Nieuw is verder de service die Schifferheide na de plechtigheid kan aanbieden. Vanuit de professionele nieuwe keuken worden gerechten vers en met regionale producten bereid voor koffietafels, verzorgd in de koffiekamer. “Dit gebeurt nu door eigen personeel waar in het verleden een catering-service voor verantwoordelijk was. Service en gastvrijheid behoren tot onze core-business en daar nemen we graag zelf de verantwoording over. Door trainingen optimaliseren wij de dienstverlening in de ruimste zin; zeker ook in ‘Troostrijk’ zoals wij onze koffiekamer noemen.” Nou ja, kamer. Ook Troostrijk heeft qua maatvoering de vroegere bescheidenheid afgelegd. Overigens - en dat is gebleven - gaat nog steeds van elke kop koffie een dubbeltje naar het goede doel. In dit geval naar Wensambulance Limburg.

Familiekamer

Naamgeving heeft ook plaatsgevonden wat de rouwkamers betreft. Waar in het verleden een kille becijfering werd gehanteerd, zijn de kamers tegenwoordig van bijzondere benaming voorzien. Niet alleen op de deur maar ook in de kleurstelling en de wanddecoratie is dat idee terug te vinden. Met name ‘Diamant’ is een kamer van briljante kleuren. Bij de benaming van de rouwkamers heeft Schifferheide hulp gehad van Rob en Chantal Lanckohr.

Foto’s: Jo Pöttgens

Het Monutacrematorium Schifferheide is een bijzondere plek. Niemand komt er graag maar kan er moeilijk aan voorbijgaan. Zeker op 10 maart, de open dag, niet. Het is een bijzondere plek geworden. Een plek, om tot rust te komen.

Aula

39


40

Kerkraads cultuurpareltje

De Buun

Toen in 1995 het Antonius Doctor College (ADC) aan de Mgr. van Gilsstraat de poorten sloot, was het pleit al snel beslecht voor de hoofdgebouwen. Nu staat daar een strakke moderne woonwijk voor in de plek en herinnert er nog weinig aan de voormalige school. Toch is er nog iets van terug te vinden, namelijk de beide gymzalen van weleer. Die staan er nog, en worden nog volop gebruikt. De een als fitness- en massageruimte, de ander krijgt steeds meer naam en faam als theater, genaamd “De Buun�. In gesprek met de voorzitter en de vice-voorzitter van Excelsior, Hub Vreuls en Frank Laumen.


41

Uniek Toneelvereniging Excelsior trok na het vertrek van de school de stoute schoenen aan, en kocht een van de twee zalen en bouwde de kale gymzaal om tot een ruimte met podium, waar zo’n 170 bezoekers kunnen genieten van voorstellingen van de toneelgroep. Voorzitter van toneelvereniging Excelsior Hub Vreuls hierover: “Alles is in eigen beheer aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd. De beslissing voor de aankoop ging niet over een nacht ijs, het was ook nogal een risico, om als toneelgroep een dergelijke stap te zetten. Daar is menige discussie aan vooraf gegaan. Uiteraard werden wij wel ondersteund door de gemeente, maar alle arbeid is door de vereniging in de avonduren en in de weekeinden volbracht. We hebben dankbaar gebruik mogen maken van materialen uit de gebouwen van het ADC; zo werden de houten vloer van de aula en de gordijnen van het podium aldaar opnieuw gebruikt om de gymzaal om te toveren. Ook de oude bar van de Rodahal heeft een nieuw leven gekregen in de Buun. Excelsior heeft vanaf die tijd als enige toneelvereniging in Limburg een eigen toneelzaal, een redelijk unieke situatie.”

In gebruik Direct na de aankoop en provisorische aanpassingen werd de ruimte gebruikt voor de eerste uitvoering van het toneelstuk “Ee ai is jee ai”. “Maar onze groep maakt niet als enige gebruik van de ruimte”, aldus Hub. “Op dit moment huisvest het pand ook jeugdtoneelvereniging Kiek, en Radar, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, die er toneelstukjes opvoert voor en met cliënten. Daarnaast zijn er ook andere verenigingen die gebruik maken van de ruimte als repetitielokaal of anderzijds. Muziek- en zangverenigingen zijn goed te spreken over de akoestiek in de zaal. Overigens wordt de zaal niet verhuurd voor feesten en partijen.”

steevast uitverkocht. Ook dit jaar weer.” Op het moment van ons gesprek waren er nog 30 kaarten beschikbaar voor een matineevoorstelling.

Duurzaam Nog steeds worden verbeteringen doorgevoerd. Zo is het dak aangepast zodat er opslag van attributen kan plaatsvinden, en er dus meer ruimte in de zaal is. In 2017 is de verlichting aangepast naar de huidige stand van de techniek, er is gekozen voor duurzame LED-verlichting.

Jemuutliegheet Mensen vinden bij ons de ‘jemuutliegheet’ die ze in vroegere tijden bij het Hubertushoes aan de Hoofdstraat in het centrum ook vonden. Het is er knus, en het is geen kolossale zaal, waardoor menig entreekaart duurder verkocht moet worden om aan de huurkosten te voldoen. Een prima alternatief voor lokale verenigingen en hun producties. Wilt u Excelsior aan het werk zien in (en op) de Buun? Kijk dan op www.excelsior-kerkrade.nl voor aanstaande voorstellingen. Hier kunt u zich ook aanmelden als u de Aierzietsoeng wilt bezoeken. Dat zal waarschijnlijk wel pas volgend jaar zijn, gezien de belangstelling.

Aierzietsoeng

Scene eenakterweekend met Amsterdamse gastacteurs

Foto: Peter Trompetter

Niet onvermeld mag blijven dat er ook nieuwe initiatieven werden ontwikkeld, die een vliegende start kregen dankzij de nieuwe thuisbasis van Excelsior. Een van die pareltjes is de zogenaamde “Aierzietsoeng”, die jaarlijks rond halfvasten plaatsvindt. Frank Laumen hierover: “Vanaf het begin mag dat een succes worden genoemd. Eerst was er slechts een uitvoering, maar door de toeloop van bezoekers is het aantal voorstellingen snel gegroeid. De afgelopen vijf jaar zijn er zeven uitvoeringen, en die zijn binnen twee weken


42

Puzzeltijd!

Vul de onderstaande puzzel in en maak kans op luxe chocolade verwenpakket ter waarde van

â‚Ź50,-

Mede mogelijk gemaakt door:

De oplossing van vorige keer was:

Muziekteam

De winnaar uit de vele inzendingen is geselecteerd:

Frans Smeets



De winnaar ontvangt persoonlijk bericht!

Stuur de puzzel in een envelop op naar iKirchroa: Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of via www.ikirchroa.nl. Insturen kan tot 30 maart 2018 en de winnaar zal in het volgende nummer bekend gemaakt worden. 1 VIII 2

3

4

10

V

11

14

15

18

28

29

25

26

30 34

31 35

40

52

32

I

41

X VII

47

37

38

42

44 46

27

36

43

49

9 VI

21

39

48

13

8

19

24

33

IV

7

17

II

23

6

16

20 22

12

5

45 IX

50

51 53

III

naam: ......................................................................................................................... straat:........................................................................................ nr: ......................... postcode:.............................. woonplaats:............................................................ email: .........................................................................................................................

Sleutelwoord I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontaal

Vertikaal

1 Toilet 5 Schelpdier 10 Onderofficier 11 Stad in Duitsland 13 Wacht 14 Sloom 17 Deel van een skelet 18 Onbeduidend 19 Streek 20 Edel 21 Stad in Frankrijk 22 Koolstofmonoxide 24 Deel van een jaloezie 26 Teken 28 Kilobyte 30 Het zachte gehemelte 32 Overdreven 33 Type onderwijs 35 Gezichtssluier 37 Per persoon 39 Lieverdje 41 Duitse omroeporganisatie 43 Bijtende stof 44 Bedrog 46 Enigszins 47 Radeloosheid 48 Zeemansroep 50 Gezondheidsdienst 51 Muzieknoot 52 Hardloper 53 Schelpdier

1 Soort drank 2 Harde schop 3 Strijkmes 4 Schorem 5 Lengtemaat 6 Rare kwast 7 De gezamenlijke ministers 8 Maanstand 9 Besturen 12 Laatstgenoemde 15 Watervlakte 16 Turks gerecht 17 Opstootje 19 Meevaller 21 Witte suiker 23 In orde 25 Serieus bedoelen 27 Boom 29 Verdedigingswerk 31 Plaats in Utrecht 33 Vliegtuigloods 34 Ongeoorloofd volgens de religie 36 Duits componist 38 Aardappel 40 Wilde haver 42 Tweetal 44 Portugese zangkunst 45 Aardappelras 47 Was getekend 49 Uitroep van verrassing 50 Gewicht


43

Verenigings nieuws Verenigingen zijn stevig verankerd in onze gemeenschap, en dus ook in iKirchroa. Wij bieden gratis ruimte om berichten te plaatsen. Maximaal 300 tekens en vol = vol. Foto erbij kost 35 euro.

Wilt u met uw vereniging in iKirchroa, kijk op www.ikirchroa.nl of mail naar vereniging@ikirchroa.nl

Let op!

iKirchroa wordt bezorgd door Kerkraadse verenigingen. Interesse hiervoor als vereniging? Stuur een bericht naar bezorgen@ikirchroa.nl

Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade (Politiekapel)

Zwemvereniging Eurode Kerkrade

AGENDA

Een gezellige sportvereniging waar sport,

Muzikale Avond Firenschat 2018

plezier en succes samenkomen.

Zon. 18 maart, 18.00-20.00 uur Schaesbergerstraat Terwinselen Muzikale Middag Heereveld 2018

Kom gewoon eens vrijblijvend sporten, het kost je 4 weken geheel niets, dus je

Zat. 24 maart, 15.00-17.00 uur

hebt alleen maar heel veel voordeel en

Landgraaf

zeer veel zwemplezier.

Zwaailichtendag 2018

Voor een afspraak kun je een mail sturen

Zaterdag 14 april, 12.00-13.00 uur

naar informatie@eurodekzc.nl of

(opening) Markt Kerkrade

bellen naar 06 43 12 90 27

Wedstrijdzwemmen: de sport voor jou?!

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Kerkrade-C

Taekwondo & Hapkido vereniging Cheon-Kwon

Kom kijken bij NIMO! Voor de beginnende (min. dipl. A) en gevorderde zwemmer met begeleiding van gediplomeerde trainers

Oud papier container!

sinds 1986, in sporthal Rolduc, Rolduckerstraat 112 te Kerkrade

Kom eens kijken in zwembad d’r Pool in Kerkrade en train een aantal keren gratis en vrijblijvend mee! Interesse mail met info@nimolandgraaf.nl of bel naar Petra Thomas 06 - 127 602 12. We zien je graag snel bij ons in het zwembad! Voor meer info: www.nimolandgraaf.nl

Achterzijde Rodahal (ingang Diepenbrockstraat)

Elke zaterdag open van 9 tot 12 uur Voor al uw oud papier en karton!

Houdt u van kerkmuziek? U bent van harte welkom op onze repetitie op dinsdag van 20.00-22.00 uur in het parochiezaaltje “Moscou” onder de St. Lambertuskerk. Info: 045-545 41 54

Jeugd Taekwondo (vanaf 6 jaar) maandag en donderdag 18.00 tot 19.00 uur Junioren 14+ / Senioren Taekwondo maandag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur Junioren 14+ / Senioren Hapkido maandag 19.00 tot 20.00 uur donderdag 20.00 tot 21.30 uur info: www.cheonkwon.nl of op een van onze trainingen


44

Vruier woar alles besser

D’r Joep óp d’r Maat van brons naar diamant In Kerkrade werd op 16 juni 1957 een Nationaal Mijnmonument onthuld, dat werd gedoopt onder de naam d’r Joep. Vanaf zijn standplaats op de Markt beziet de bronzen mijnwerker al zes decennia het wel en wee van de gemeente. Zijn naam is afgeleid van Sint Jozef, de patroonheilige van de arbeiders. Het kunstwerk stamt van beeldhouwer Wim van Hoorn, die ook de gevelreliëfs aan de voormalige Maria Goretti-kerk realiseerde. Onder de belangrijke geldschieters voor het project waren de provincie, gemeenten, mijnmaatschappijen en vakverenigingen. Als bescheiden bijdrage aan de financiering was de opbrengst van onderstaande ansichtkaarten gedacht. Zij komen uit de nalatenschap van een oudmijnwerker, zelf drager van de voornaam Joep.

De mijngang wordt langer gemaakt (1909)

 Met de afbouwhamer de steenkool te lijf


45

Foto’s: archief J. Amkreutz.

Sterk gemechaniseerde kolenwinning

Het accoordloon wordt in de pijler alvast berekend.

Tekst : Ron Herpers

Transport in de mijngang


46

CV de Blierheidsjerbuk CV de Blierheidsjerbuk is opgericht in het jaar 2000 bij café de Bokkenrijder in Bleijerheide. De eerste prins werd in 2001 uitgeroepen. In de jaren daarna verhuisden ze naar verschillende locaties binnen Bleijerheide echter vanaf 2010 heeft de vereniging een vaste stek gevonden bij café E jen Bouwerwei. De vereniging Deze vaste narrentempel wordt gebruikt voor de vergaderingen en eigen feestavonden en als verzamelplaats bij uitjes. “Gebruikelijk wisselden prinsen en prinsessen elkaar jaarlijks af, maar

dit jaar is er sprake van een trendbreuk, en is er weer een prins, Danny I,” zo vertelt president Guido Pelzer. Opvallend is de grote rol die de dames spelen in de vereniging. Niet in de laatste plaats omdat er ook prinsessen worden geproclameerd, ook omdat er geen onder-


47 scheid wordt gemaakt tussen de dames en de heren. “Vasteloavend viere vuur tsezame”, zeggen ze terecht. De dames gaan zich nu verdiepen in nieuwe kleding voor volgend seizoen nadat de heren van de Raad van Elf afgelopen jaar nieuwe steken hebben gekregen.

Ledental Guido: “Na een moeilijke periode hebben we dit jaar weer een grote sprong gemaakt naar 41 leden in totaal. Hier zijn nu ook een aantal jeugdleden bijgekomen. Onze leden komen uiteraard vooral uit Kerkrade, maar ook uit Duitsland, Noord-Brabant, Maastricht en Weert hebben we erbij. Dit maakt de groep mooi gevarieerd en er ontstaan ieder jaar nieuwe ideeen. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een hofnar in onze gelederen.”

Proclamatie “De proclamatieavond is altijd een happening in de buurt en trekt volle zalen door het indrukwekkende artiestenprogramma dat we ieder jaar neerzetten, en dat zonder entree te vragen,” aldus de president. “We krijgen op die avond inkomsten en deze willen we aan de buurt teruggeven door er een leuke avond voor neer te zetten zoals Beppie Kraft, Big Benny, Dieter Koblenz, Erwin en de veel gevraagde Angelina. Door de gezelligheid die wij uitstralen in onze vereniging en is er een band ontstaan tussen een aantal verenigingen die wij jaarlijks bezoeken, en zij zien er op hun beurt ook naar uit om ons te bezoeken.

Prins Danny I Dit jaar werd Prins Danny I geproclameerd op 5 januari j.l. Danny is een geboren Maastrichtenaar maar woont al circa 9 jaar in Bleijerheide, en voelt zich hier prima thuis. Danny werkt als gespecialiseerd verpleegkundige ouderengeneeskunde in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard - Geleen waar ze volledig met hem meeleven. Als de club tot in de kleine uurtjes viert, gaat Danny voorop, maar hij staat de ochtend erna gewoon weer op zijn werkplek, zoals het hoort.

Voor meer informatie over de Blierheidsjerbuk kunt u terecht op de vernieuwde website: www.deblierheidsjerbuk.nl en Facebook voor regelmatige updates.


Vuur alle droekzaachens, jroeës en kling, kant uur bij ós tsereët. Vier dunt dat jód en flot, dat is ós alles weëd. Óch vuur “websites” zunt vuur doa, uur broecht nurjens angesj hin tse joa. Alles kan i Kirchroa Mit d’r Jordy als nuie sjteer wunsje vier üch inne sjunne Vasteleer!

deurenbergmedia Maatsjtroas 23 Kirchroa, t (045) 546 35 35, www.deurenberg.nl

denkers drukkers designers

Profile for iKirchroa Magazine

iKirchroa 2018 editie 13  

Als het even kan... Het heeft even geduurd, maar zodra het mogelijk blijkt een editie van iKirchroa uit te geven, grijpen we dat met beide h...

iKirchroa 2018 editie 13  

Als het even kan... Het heeft even geduurd, maar zodra het mogelijk blijkt een editie van iKirchroa uit te geven, grijpen we dat met beide h...

Profile for ikirchroa
Advertisement