Page 1

LIFESTYLE | VRIJE TIJD | SPORT | CULTUUR | POLITIEK en nog veel meer...

Kirchroa hèt magazine voor en door kerkrade

Liesbeth van Litsenburg Geef mensen met ideeën een kans

Óp noa d’r top 26 april artiestengala

Frans Haselier Knipoog naar het leven

CUBE, Columbus en Continium Nummer 3 | week 10 | 2015 | www.ikirchroa.nl | Gratis tweemaandelijks huis-aan-huis blad voor héél Kerkrade

1


2

Zie ons n e i e o r g p o ZOO

is Gaia

Volg ons via

Dentgenbachweg 105 Kerkrade Alle dagen van het jaar geopend vanaf 10.00 uur

GaiaZOO.nl


Voorwoord

Colofon

Uitgave maart 2015 nummer 3 Bladmanager/Eindredactie Paul Deurenberg Redactie Fred Sochacki | Max Ruiters | Jo Janssen | Rob Huppertz | Marcel Mahr | Yvonne Kokkelkoren | Ron Herpers Covermodel Katharina Sogeler Fotografie Roel van Weersch | Jos Reinders Vormgeving Carien Deurenberg Oplage 23.000 ex. Uitgever iKirchroa B.V. Druk Deurenberg Media Zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Uitspraken van derden en geïnterviewden zijn geheel voor hun rekening.

3

Velen van jullie hebben eind januari tevergeefs gewacht op de derde editie, die wij toen tot onze spijt niet hebben kunnen laten doorgaan, door het onverwachte overlijden van mijn vader Sjef Deurenberg. Ondanks het feit dat hij officieel van zijn pensioen genoot, was hij een steun en toeverlaat voor ons. Wij zullen hem missen! Inmiddels ligt de derde editie voor u, met weer een diversiteit aan artikelen. Wij hopen u hiermee weer een aantrekkelijke uitgave te hebben geboden. Ondanks de (deels terechte) ontevredenheid over ogenschijnlijke besluiteloosheid, uitgestelde plannen en tegenvallers, gonst het van positieve geruchten in “‘t Dörp”. Zichtbaar wordt dit onder andere in de aanpak van de Markt in het centrum en groenvoorziening wijk Heilust. Verder reken ik binnen afzienbare tijd op goed nieuws met betrekking tot het centrumplan. Maar boven alles reken ik op een positieve instelling van àlle inwoners van Kerkrade. Samen de schouders eronder zetten, we móeten vooruit! Wij blijven verder werken aan positieve berichtgeving over Kerkrade. Dank weer aan klankbord, schrijvers, redactie en adverteerders. Zonder jullie was deze uitgave niet mogelijk. Paul Deurenberg

facebook.com/iKirchroa twitter.com/iKirchroa www.ikirchroa.nl

Wat er allemaal in staat deze

editie...

4

Voor de lens

17

Column Politiek

36

Puzzeltijd

5

Evenementen

20

CUBE, Columbus en Continium

39

Vruier woar alles besser

6

Frans Haselier

24

Kortingsbonnen

40

Kandidaten Verkiezingen Provinciale Staten

11

Column Jreun en jries

28

Óp noa d’r top

43

CeKaNet Kerkrade

12

Gerecht van Couleur Locale Minestronesoep

32

Internationaal Tafelvoetbalkampioenschap

44

Kaza Poorter

14

Liesbeth van Litsenburg

35

Column Loofjong

46

Verenigingsnieuws


Lens Voor de

Ons covermodel van deze editie is Katharina Sogeler (16), een spontane jonge meid uit de Kerkraadse wijk Spekholzerheide. Tijdens de fotosessie op een heerlijke zonnige zondag in februari meldt ze fotografie een kernwoord in haar leven is, niet alleen als hobby. Ze volgt ook de opleiding fotografie aan het Arcus college in Heerlen. “In het bijzonder popconcerten maar ook portretten zijn mijn grootste passie�, zegt Katharina. Naast het schieten van plaatjes zijn natuurlijk haar vriend en cavia heel belangrijk. Meer info? www.facebook.com/KathsPhotography

29 mrt

Koopzondag Kerkrade Centrum

26 apr

Koopzondag Kerkrade Centrum

27 apr

Koningsdag

31 mei

Koopzondag Kerkrade Centrum

04 jun

Stoffenspektakel

20 jun

Stuiterballenrace

09:00 - 17:00 uur

09:00 - 17:00 uur

08:00 - 19:00 uur

09:00 - 17:00 uur

09:00 - 17:00 uu

09:00 - 17:00 uur

Meer info kijk op: kerkradehartstikkegoed.nl

Ook op de cover van iKirchroa? Laat het ons dan weten en geef je dan op via cover@ikirchroa.nl. Graag met naam, leeftijd en korte motivatie.

kerkradehartstikkegoed


evenementen 1 februari t/m 27 december Historische rondleiding Abdij Rolduc Elke zondagochtend om 10.30 uur. Abdij Rolduc

1 maart t/m 3 april Expositie De Psalmen Dagelijks te bezichtigen, de kruisgangen van Abdij Rolduc

7 maart Bingoavond ruilwinkel Humanitas 17.00-20.30 uur, Patronaatstraat 4, Kerkrade

8 maart Orpheo Concertserie Daniel Seroussi, piano 15.00 uur, Abdij Rolduc

9 maart Lezing natuur historisch genootschap in Limburg Cafe Wilhelmina, Akerstraat 166, Kerkrade 20.00-22.30 uur

11 maart Open huis Sobornost 20.00-22.00 uur, Dé Wieëtsjaf aan de Markt 49, Kerkrade.

17 maart Lezing IVN in de bibliotheek 19.00-21.00 uur

18 maart Verkiezingen Provinciale Staten 22 maart Wandeling IVN “Mijnbouwsporen” 9.00-17.00 uur, IVN home, Kaffebergsweg 2

22 maart Passieconcert “De profundis Clamavi” 16.00 uur, Abdij Rolduc

21 maart Tirolerparty harmonie Sint Aemiliaan 20.00 uur, ’t Patronaat, Ursulastraat 232, Kerkrade.

29 maart Passieconcert “die Letzten Dingen” van Louis Spohr 17:00 uur, Lambertuskerk in Kerkrade-centrum.

2 april White Thursday party 17.00 -22.00 uur, Old Hickory plein, Kerkrade.

12 april Orpheo Concertserie Toghrul Huseynli, piano. 15.00 uur, Abdij Rolduc

19 april Internationale Kwekerij dag 10.00-17.00 uur, Botanische Tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 74, Kerkrade.

26 april ‘‘Inne jemuutlieje zóndiegnommedaag mit kaffe en vlaam’’ 14.00 uur, Catharinahoes op de Holz.Lambertistraat 12, Kerkrade.

5


6

Frans Haselier


7

Een knipoog naar het leven Nuus wieër vertselle, het boek ligt op tafel en de schrijver, Frans Haselier zit op de praatstoel. Vanwege Nuus wieër vertselle; hij praat honderduit op de stoel waarop een groot deel van zijn leven zich afspeelt. “Draai ik rechtsom kom ik bij de televisie en linksom bij de muziekinstallatie”. Het snoer dat voor een permanente zuurstoftoevoer zorgt, staat een grotere actieradius toe in meerdere opzichten. Frans zit er warmpjes bij. Frans is Frans. Ooit, jaren geleden stelde hij de vraag: “Werk je nog steeds bij de krant”? Op het antwoord ja kwam de volgende reactie: “Dat is prima. Krant is goed. De krant zal altijd blijven bestaan. Of, heb jij ooit gezien dat iemand met een computer een vlieg kapot slaat”? Frans Haselier is misschien het best te vergelijken met Coen Moulijn, de legendarisch dribbelaar van Feyenoord. Met dien verstande dat de Rotterdammer het met de bal deed en de Kerkraadse entertainer met de pen en woorden. Vol met schijnbewegingen en je wist dat hij altijd weer iets uit de hoge hoed zou toveren, maar wat en vooral wanneer dat gebeurde? Eén ding was zeker: links om of rechts om hij zette je steevast op het verkeerde been.

Schijnbewegingen 84 jaar is de man die naast zijn boeken en herinneringen nog een koffer vol onderscheidingen heeft: Julde Koempel, Gouden Narrenkap, Sjwatse Kater je kunt je geen Kerkraadse of Limburgse carnavalsonderscheiding bedenken of Frans heeft ze. Het uurtje dat afgesproken is, worden uren. Want de Professor Doctor Humoris Causa van de Narrenuniversiteit, mag dan wel aan het uiteinde van de zuurstofaanvoer zitten, maar aan het einde van zijn Latijn lijkt hij nog lang niet. Hij reageert attent en zijn geest is lenig. Voordat je het weet, trap je weer in een schijnbeweging. Dat hij voor een belangrijk deel van de dag aan zijn stoel gekluisterd is, daar zit hij niet zo mee. “Het bijna automatische gevolg van jaren als ondergronds mijnwerker. 18 koeljoare en jans jet peksjer tserette”. Misschien komt het door het eveneens op tafel liggende boek van John Grisham ‘De Bekentenis’ dat Frans Haselier er geen doekjes

om windt. Jaren geleden reeds nam hij afscheid van de bühne en de ‘buut’. “Als het moment nadert dat je niet zeker meer weet of de mensen om jou lachen of om je grappen, dan wordt het tijd”.

Oeuvre In de vele jaren dat de verbale duizendpoot goed ter been was, verliet hij die bühne tegen de tijd dat zijn publiek krampen in het lijf had van het lachen. Ali Ben Tsoepjoep, D’r Volle, Vutter, D’r nuie Antsog, De Kingerkommeliejoeën, De Sjutserij, De Sjledder, zo maar een greep uit het oeuvre van een kleinkunstenaar dat veelomvattend was en zo’n vijftig jaar in beslag nam. Vanaf ‘t Frensje uit de Koestraat ( D’r Kouwsjtats) schrijven kon, deed hij iets met tekstjes en voerde hij stukjes op, bij de verkennerij en de buurtvereniging. Concreter werd het allemaal toen de cabaretgroep De Zonneblomme gestalte kreeg. De jarenlange opmaat naar een solocarrière die, wat velen betreft, z’n magnum opus kreeg in ‘de Kingerkommeliejoeën’, een verhaal rond de wederwaardigheden van een familie tijdens het communiefeest. Zelf ziet hij ‘D’r Volle’ als zijn ultieme vertolking. “In drie verschillende bewerkingen heb ik door de jaren heen dit karakter neergezet. En weet je wat zo leuk was aan die rol? De repetitie elke zondagmorgen in Café Rolduc. Geloof maar van mij dat ik behoorlijk geoefend heb aan de tieëk van d’r Ruttens Herman”. De grote kracht van de verteller en schrijver Frans Haselier lag in de eenvoud, de herkenbaarheid van de situaties die hij schetste. Hij creeerde een sfeer en een omgeving die iedereen in de zaal zich eigen


8 maakte. En vanuit die herkenbaarheid liet hij de meest curieuze verwikkelingen ontstaan. Zijn enorme kracht was een ongekend gevoel voor timing en mimiek. Uit alledaagse rompslomp schiep hij – en schept hij nog steeds - een achtbaan van emoties en dat gebeurt nooit ten koste van iemand, hooguit zichzelf op de hak nemend. Een ware meester van de voordracht.

Herinnering Frans is door al die jaren heen een benaderbaar en aimabel persoon gebleven. Zelfs vandaag de dag nog, nu hij toch al de nodige jaren niet meer in de spotlight staat, kan hij amper over de Markt in Kerkrade lopen of in de wachtkamer van de dokter zitten. “Mensen houden me vaak staande en zeggen: ‘Hoi Frans, doe hast bei òs opjetroane, vuur hant òs nog ee beërsje jedrònke’. Ik geloof dat best maar als je meer dan veertig jaar vaak vijf optredens per avond op verschillende plekken in de Euregio hebt, dan wordt het herkennen van mensen een moeilijke kwestie. Mijn kleindochter werkt in de zorg en bij het horen of lezen van de naam Haselier op haar naamplaatje, krijgt ze vaak gevraagd of ze een kleindochter is van d’r Frens. Als ze bevestigt, volgt er meestal een heel verhaal hoeveel plezier mensen een bewuste avond hebben gehad, of welke herinneringen ze aan een of meerdere boeken hebben”. De afgelopen carnavalsperiode heeft Frans voornamelijk vanuit de stoel als tv-toeschouwer beleefd. “Iedereen op zijn eigen manier. Plezier is van altijd, ook al veranderen de omstandigheden. Vasteloavend is leven, is feest en cultuur. Het zal altijd blijven, ook al is de invulling ervan aan tijd onderhevig. Het klonetrekke is nu een klonekonkoer. Anders als toen, maar je ziet dat een kleurrijke markt plezier beleeft. Daar gaat het uiteindelijk om.” De clown uit Kerkrade gunt iedereen z’n plezier en zichzelf de mijmering, die hoort bij iemand en een leven boordevol herinnering. Hij doet het af met weer een kwinkslag en verwijst naar een van zijn boeken: ‘Vruier woar alles besser (en anger luëjens)’.


“Wat bin iech sjtoots óp ós sjtad, óp al wat Kirchroa ós zoeë tse beie hat. Vasteloavend, W.M.C., d’r Joep, d’r Maat en Roda J.C.” Carnaval 2015 zit er weer op en ‘t woar wèrm e fes! Toegegeven, het prachtige weer had een belangrijk aandeel in de feestvreugde, maar het waren toch echt de Kerkradenaren zelf en de vele bezoekers uit de wijde omgeving die de stad kleurden. Vooral de zonovergoten optocht op maandag, waarvan heel Limburg via L1 kon genieten en de afgeladen markt op dinsdag waren van wereldklasse. En ja, natuurlijk werd her en der verzucht dat dit toch heel anders was dan het klonetrekke va vruier, maar tijden veranderen en dat is maar goed ook. Op maandag veranderde de markt in een Market Of Love en dansten de auw breuzelere tussen de jong blumpjere: Jries mit Jreun. Ontgrijzen en vergroenen: dát is de uitdaging die Kerkrade de komende jaren aangaat. Op alle fronten zie je het gebeuren. Uitgegroeide populieren worden geruimd en maken plaats voor frisse twijgen. Ook de prachtige Botanische Tuin in Terwinselen ondergaat een verjongingskuur. Wie er oog voor heeft, ontdekt hoeveel bijzondere bomen er in Kerkrade groeien: de vele ginkgo biloba’s op strategische locaties, meta-sequoia’s langs de Rodahal en de statige vleugelnoot in het stadspark; wat langzaam groeit, wordt steeds mooier. Jries én Jreun tsezame! Óp d’r maat ziet d’r Joep dat de betonnen tegels rond zijn sokkel vervangen worden door versgebakken klinkers en laten we hopen dat de rest van het veelbesproken centrumplan snel volgt. In ieder geval krijgt de stad aanwas in de vorm van studenten uit Aken en dat kan op zijn beurt weer wat leven in de brouwerij brengen. Eind dit jaar opent het gloednieuwe C-City haar deuren en ondertussen dartelen er leeuwenwelpen en gorillababy’s in GaiaZOO. Wie had dat tien jaar geleden kunnen bedenken!? De stad verjongt in razendsnel tempo... Dit voorjaar zal door Raad van State besloten worden of de Buitenring dwars door Kerkrade mag worden aangelegd. Ook een mooi voorbeeld van de ‘wind of change’ die door onze straten waait. Wordt het een stap vooruit of worden West en de centrumwijken uit elkaar gedreven, zoals menigeen beweert? Bij een stad die zich in zo’n korte tijd ontwikkelt en openstelt voor bezoek is een goede infrastructuur cruciaal. Of deze weg daarvoor gaat zorgen, zal de toekomst uitwijzen, maar feit is dat onze bereikbaarheid verbeterd moet worden. Tegenstanders zien in de weg vooral onnodig asfalt, maar toch is ook dit jries veel jreuner dan je zou denken. Er staat namelijk een stevig pakket aan groencompensatie tegenover en vooral de Anstelvallei profiteert daarvan. Wie de indrukwekkende film Glückauf in de bioscoop heeft gezien, zal vooral de grauwe sluier ervaren die de mijnsluiting over deze regio heeft gedrapeerd. Hollandse acteurs spelen verbitterde en aan lager wal geraakte koempels en probere plat tse kalle. Maar dat beeld is een te bekrompen vertolking van de nieuwe Kerkraadse werkelijkheid: jreun is ‘t nuie jries, maar je moet uit Kerkrade komen om dat goed uit te kunnen spreken...

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl

Rob Huppertz

Jreun en jries

column

9


De Naaimachinezaak voor Midden en Zuid-Limburg

Hoofdstraat 2 Kerkrade Tel 045-5355390 info@leeskunst.nl

Bij ons valt altijd wat te beleven of te leren Verkoop van naai, lock en borduurmachines.

webshop:

www.leeskunst.nl

Reparatie en onderhoud van alle huishoudmachines Fournituren, zoals ritsen garen e.d. Materialen en stoffen voor quilten en machinaal borduren. Naailessen, workshops, naaicafé, kinderlessen en nog veel meer. Voor creatief bezig zijn bent U bij ons op het juiste adres voor ons programma: www.naaimachinetotaal.nl Akerstraat 80f | 6466 HL Kerkrade | T 045 543 16 93 Open dagen voor voorjaarsprogramma 5, 6 en 7 maart

GLASWARMT

INFRAROOD VLAKVERWARMING

GLAS WARMT INFRAROOD VLAKVERWARMING

Een zuinig elektrisch verwarmingspaneel

met 2 standen en ingebouwde warmteschakelaar

nodig?

AmbePanel Elektrisch verwarmingspaneel

* Dutch design verwarmingspaneel * Extreem laag energieverbruik * Eenvoudige installatie * 2 standenverwarming * Natuurlijke convectie * Overschilderbaar * Ingebouwde thermostaat

Met het Ambe Panel van Green Comfort behoort energieverspilling door inefficiënte- en dure elektrische verwarmers definitief tot het verleden. Goed dus voor het milieu en bovenal voor uw portemonnee! Dit paneel gebruikt max. 465 Watt/uur . Bij een prijs van € 0.21 bij de meeste energie-leveranciers kost een uurtje verwarmen dus slechts € 0.11. De ingebouwde thermostaat zorgt ervoor dat het verwarmingspaneel alleen warmte afgeeft als de ruimte daarom vraagt. De schakelaar laat het paneel uit gaan zodra de ingestelde warmtestand is bereikt en laat het paneel weer aan gaan om te verwarmen wanneer de temperatuur te laag wordt. Hierdoor wordt het verbruik ook lager natuurlijk.

Moderne en gunstige oplossingen om uw ruimtes energiezuinig en op maat te verwarmen. Ontdek de vele mogelijkheden AmbePanel Standaard

Makkelijk verplaatsbaar Eenvoudige installatie

Leverbaar als: * Metaal paneel * Spiegel paneel * Glas paneel * Alle RAL kleuren * Glas met afbeelding * Ook eigen afbeelding * Hybride boards Voor meer info: www.glaswarmt.nl Webshop: www.glaswarmt.eu

Glaswarmt BV Euregiopark 8 6467 JE Kerkrade T: 045 5410900 E: info@glaswarmt.nl

De innovatieve technologie van dit elektrische verwarmingspaneel verwarmt de kamers van uw huis op een efficiënte en energiezuinige wijze door gebruik te maken van de natuurlijke luchtcirculatie. Het principe van convectie verwarming is eenvoudig. Het paneel warmt de lucht tussen het paneel en de muur op. De verwarmde lucht stijgt op en koudere lucht komt er voor terug in de plaats. Op die manier ontstaat er circulatie van lucht in de ruimte

de Feestwinkel! Voor al uw cadeau- en feestartikelen. Einderstraat 13 Kerkrade-Centrum www.defeestwinkel-kerkrade.nl


11

Max voor Limburg Het plezier in de uitdaging staat Max Ruiters (42 jaar) in het gezicht geschreven. Hij is de Kerkraadse CDA-kandidaat voor Provinciale Staten en hoopt tijdens de verkiezingen op 18 maart aanstaande met 2500 voorkeursstemmen een zetel als Statenlid te veroveren. Max Ruiters is overtuigd van zijn opdracht voor Kerkrade veel en goed werk te kunnen verrichten en zaken die zijn stad aangaan onder de aandacht te brengen. “Ik wil in Maastricht vertegenwoordiger voor alle Kerkradenaren zijn. Niet alleen op hoofdthema’s als economie en werkgelegenheid, infrastructuur, of toeristische ontwikkeling, maar vooral ook op zaken die minder voor de hand liggen of zelfs niet geagendeerd zijn”. Als voorbeeld noemt Max Ruiters de problematiek rond de mijnschade. “Het CDA-Kerkrade heeft zich daarvoor sterk gemaakt en gezorgd dat dit thema landelijk onder de aandacht is gekomen”.

Gezin De kracht en het enthousiasme vindt Max Ruiters in de schoot van zijn gezin. Echtgenote Marie-Celine en de dochters Britt en Fleur zorgen voor de best denkbare basis van waaruit de vriendelijke duizendpoot kracht kan putten en rust vindt. “Thuis is een plek uit duizenden. Dat staat voorop en dat gaat zelfs zo ver dat belangrijke politieke vergaderingen bij ons aan de keukentafel gehouden zijn, als de agenda thuis daarom vroeg”. “Je moet flexibel kunnen zijn en misschien is dat wel de grootste kracht, die ik naast liefde vanuit mijn gezin in me draag. Bij ons thuis zijn we enorm flexibel. Zowel de kinderen, misschien wel vooral de kinderen, en wij als ouders. Het is die flexibiliteit die het geheel goed laat functioneren. De kinderen zijn er mee opgegroeid, Marie-Celine heeft dat nodig om gezinsleven en een verantwoordelijke job te combineren en ik met een druk leven waar baan, ruim zestien jaar in de actieve gemeentepolitiek en een intensief verenigingsleven hand in hand gaan”.

Kwaliteiten Goede afspraken, improvisatietalent en flexibiliteit zijn ook hoekstenen in het politieke functioneren van de CDA-frontman uit Kerkrade. Parallel daaraan heeft hij door de jaren heen bestuurlijke kwaliteiten ontwikkeld en breed politiek vertrouwen opgebouwd. Sturen, keuzes maken en besluiten op basis van onderling vertrouwen. Hij is een meester in het terugbrengen van zaken in de juiste proporties en ze oplosbaar maken. Dat wil hij, met uw steun op 18 maart bij de verkiezing voor de Provinciale Staten, in de toekomst voor Kerkrade en Limburg blijven doen. Voor meer kijk: www.maxvoorlimburg.nl


12

Minestronesoep

nten d2 iĂŤ gte re In 1 gro ui of kleine

Markt 43/45 6461 ED Kerkrade Telefoon: 045 569 96 60 Reserveringen Canta Cantina: Telefoon: 045 546 43 50 E-mail: cantacantina@gmail.com

1 courgette 1 koolrabi 4 of 5 stengels bleekselderij enkele worteltjes 1 prei 3 aardappelen 2 eetlepels olijfolie 100 gr ontbijtspek 2 teentjes knoflook 6 grote rijpe tomaten (ontveld) of 2 blikken gepelde tomaten ekool 100 gr. gesneden witte savooi 4 tabletten vleesbouillon enkele takjes peterselie aan 1 theelepel basilicum, 1tl. major en 1 tl. oregano zout en peper Parmezaanse kaas


Het favoriete recept van de dames van

Couleur Locale

13 Canta C antina zaterda g 18 ap ril! ? 30,00 p.p. va

n

af 17.3 Let op! 0 uu Reserv eren no r odzake 045 54 lijk! 6 43 50 e cantaca -mail: ntina@ gmail.c om

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het dameskwartet dat jarenlang het populaire Open Podium Couleur Locale organiseerde heeft weer iets nieuws bedacht. Lekker eten, gezellig samenzijn, muziek en zang. Dat zijn de ingrediënten van Canta Cantina. Op een fraaie middag hebben de Couleurtjes de stoute schoenen aangetrokken en Dionne en Joep van Ristorante Giuseppe benaderd met hun nieuwe plan. Deze enthousiaste ondernemers hebben net hun nieuwe “caverna” in de benedenruimte van het restaurant geopend en zien zo’n gezellige avond voor hun gasten wel zitten. Bij een lekkere cappuccino werd nog snel een naam verzonnen die de lading dekt: “eccola“ Canta Cantina! De dames hullen zich verder in stilzwijgen over het programma maar u kunt verzekerd zijn van een lekker etentje uiteraard in Italiaanse sfeer met muzikale verrassingen. De Couleurtjes, zoals het dameskwartet in de volksmond wordt genoemd, hebben alvast zelf wat in de potten geroerd. Hun minestronesoep is niet te versmaden. Bereiden Pel en snipper de ui. Courgette wassen en in kleine stukjes snijden. Koolrabi wassen, schillen en in blokjes snijden. Bleekselderij wassen en in stukjes snijden. Worteltjes schrapen, wassen en in plakjes snijden. Van de prei lelijk blad en onderzijde verwijderen, in ringen snijden en in zeef wassen. Aardappelen schillen, wassen en in blokjes snijden. In kopje peterselie fijnknippen. Verhit in een grote pan de olie. Ontbijtspek in stukjes snijden en zachtjes laten uitbakken. Knoflook pellen en erboven uitpersen. Voeg de ui, courgette, koolrabi, wortel, prei en aardappel toe en laat deze circa 5 minuten zachtjes bakken. Vooraf ontvelde tomaten snijden of blikjes gepelde tomaten boven de pan afgieten en in stukjes snijden. Aan het groentemengsel toevoegen: 2 liter water, bleekselderij, tomaten, kool en bouillontabletten. Kruiden toevoegen. Dit ongeveer een half uur zachtjes laten koken. Op smaak brengen met zout en peper en eventueel nog wat kruiden. Tenslotte peterselie erover strooien en aan tafel naar behoefte Parmezaanse kaas erover strooien.


14

Liesbeth van Litsenburg (1960) is een bezige bij en vooral actief in (kunstzinnig) Kerkrade. Ze woonde lang in Eygelshoven, maar belandde via Heerlen en de Holz uiteindelijk Op de Vink. We spraken Liesbeth in de leegstaande apotheek Van Wersch aan de Kerkraadse Hoofdstraat tijdens een expositie die ze er organiseerde.

“Het maakt niet uit waar je woont, het gaat om wat je er doet”

Liesbeth van Litsenburg “GEEF MENSEN MET IDEEËN EEN KANS!”


15

Outsider art “Via mijn baan bij Mondriaan heb ik te maken met outsider art, kunst die door mensen met een mentale handicap of een psychiatrische achtergrond wordt gemaakt. Na Maastricht (2011), Aken (2012) en Hasselt (2013) zou een tentoonstelling hierover in 2014 in het Heerlense Schunck plaatsvinden. Dat ging niet door en dus hebben we met Cross Road Art gekeken of we in Kerkrade terecht konden. Dat kon, dus nu zitten we 3 weken in het Kerkraadse stadhuis, bij Leeskunst Schönefeld en in deze leegstaande apotheek.” Ging dat zo gemakkelijk ? Ze lacht. “Nou, via de gebruikelijke route ging het traag en op enig moment ging de tijd dringen. Toen hebben we gezegd: dit wordt het, daar moeten we tevreden mee zijn. Wat ik erg belangrijk vind, is dat het werk mooi hangt qua ruimte en licht en dat is hier uitstekend gelukt.”

Regelnicht Liesbeth is door de jaren heen steeds actief bij organisaties rondom opvallende, vaak alternatieve projecten. We noemen het Drukkerscollectief in de Drievogelstraat, het Kollektief Kafé Amber aan de Hoofdstraat, de rouwkistenonderneming Troostkist, het Kunstwarenhuis V en D, najaar 2014 dus Crossroad Art en vooral Werkplaats K in Kerkrade West. Daar organiseert Liesbeth de roemruchte soepavonden voor kunstenaars en wijkbewoners. “Ik ben 54 en laatst zei iemand tegen me: Ik ken jou niet anders. Ik bedoel,

ik heb thuis een prachtige studio voor mijn eigen kunst, maar ik kom er meestal niet aan werken toe. Typisch.”

Lange adem Hoe ziet zij Kerkrade over tien jaar? “Het wordt rustiger en groener, het kan dus alleen maar mooier worden. Ik woon hier nu 26 jaar, maar heb pas de laatste 5 jaar een échte binding met de stad. Dat is vooral gekomen, omdat we met Werkplaats K iets willen bereiken hier. Jammer is dat er nu nog weinig sfeer in het centrum is. Het moet ook leuk zijn als er niets georganiseerd wordt. Laat mensen in leegstaande gebouwen werken, maak er open ateliers van. Denk aan edelsmeden, kleiwerkers, schilders, noem maar op. Dat ziet er leuk uit en je kunt er naar binnen lopen. Het idee loopt nu nog stuk op huurprijzen, maar wie weet wat hier straks allemaal kan. Theatermaakster Lieke Benders stelde in de Volkskrant over haar geboorteplek Zuid-Limburg: waar ik mij vroeger voor schaamde dat omarm ik nu. Ik ben het daar mee eens, we hebben hier zoveel om trots op te zijn. Maar je moet hier wel echt een lange adem hebben.”

Anders kijken “Je hoort hier niet snel: goh wat een leuk idee. Weinig mensen zeggen: ja doen! Ik begrijp dat wel, dan moet je immers zelf ook zaken regelen. En toch: er zijn hier zoveel mogelijkheden. Toen ik met 37 jaar als postbode ging werken, voltrok zich een omkering in mijn relatie met Kerkrade. In het begin had ik een landkaart bij me van de stad, terwijl ik er dus al jaren woonde.

Iedereen sprak plat tegen me. Langzaam maar zeker begon ik anders tegen Kerkrade aan te kijken. Inmiddels denk ik dan ook: het maakt niet uit waar je woont, het gaat om wat je er doet. Ik denk dan ook dat Kerkrade mensen met ideeën écht een kans moet geven, dan komt het wel goed.”

Lezersservice http://www.troostkist.nl/ https://www.werkplaatsk.nl

Tekst: Jo Janssen

Foto: Jos Reinders

Mark Renne en Jo Janssen vormen Parkstadlimburgbloeit.nl. Zij promoten culturele maatschappelijke en economische initiatieven in deze regio.


JETTEN DAMES EN HERENMODE

Groente en Fruit

Piusstraat 22-26 6467 EH Kerkrade Telefoon: 045-5411218

Markt 18/A Piusstraat 14 Kerkrade – Centrum Kerkrade – Terwinselen www.renewendygroentefruit.nl

hairdesigners

Kloosterraderstraat 64 6461 CD Kerkrade Tel. (045) 545 54 15

soccer a ena Roda JC Ring 2L | 6466 NH Kerkrade | T 045-7111438 info@soccer-arena.nl | www.soccer-arena.nl

Kerkrade Orlandopassage 15 6461 AM, Kerkrade

Parkstad Limburg Stadion Roda JC Ring 83 6466 NH, Kerkrade

BROOD & BANKET BROOD & BANKET

BROOD & BANKET KOkeleStraat 35 Kerkrade, 6462 EN

045 - 5748050

045 - 5748050

Nieuw BONBONS van EIGEN FABRIKAAT NIEUW Leuk als Cadeau

Voor alle voetballiefhebbers! Kijk voor meer informatie op www.soccer-arena.nl

045 - 5748050

óók voor supergezellige kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en verenigingsactiviteiten De Soccer Arena wordt beheerd door

Akerstraat 51 6466 HB Kerkrade West T 045 – 541 58 95 www. crazyfashion.eu


Politiek...

Binnekót is werm de waal vuur de “Provinciale Staten”, of wie me zeët ’t Gouvernement. Losse vier ierlieg zieë, Gouvernement klinkt sjieker, en al jans went me d’r Gouverneur is. D’r Thijs Wöltgens zieëliejer hat ins óp de sjlajerparade mit ’t college e sjun lidsje jezónge,… éé moal in ’t joar da weëde alle dreume woar, in d’r politiek is dat veer joar, dat wil zage went me nit ieëder bedankd weëd durch d’r inne of angere crisis in d’r politiek. En éé moal in die veer joar junt ze óp d’r PR tour.. Van alle zieë kómme ze werm oes de ekke um reklaam tse maache. Ze kalle mit diech, en me dinkt… oejazes die loestere noa miech en of dat nog nit jenóg is me kriet óch nog sjun dinger ummezeus…..blomme, sjtikkere, klumpjer, sjlusselhengere, en jank zoeë mer wieër. Inne prins carnaval is d’r núús teëje.

Marcel Mahr

ing póppekast, of jet um uvver noa tse dinke?

column

17

Politiek is evvel e jevierlieg sjpel, han iech al ins ieëder aajejoave, me mingt flot dat me jet ken zage, evvel da hingt me. Me mós drei moal noa dinke vuur dat me jet jeet zage, sjwiech mer jans uvver sjrieve. Zets jet als politieker óp facebóch en va alle zieë weëd me aajevalle, noen ving iech dat óch nit ‘t medium vuur zoeëjet, evvel doch hant vier van die sjlauwe die dat dunt, en al jans i Kirchroa city, d’r walhalla van d’r politieke sjtress…. Inne tsentroemplaan deë nit flot leuft, e Roda wat muite hat….evvel doa jeet ’t noen nit um. Wie iech jraad Prins aaf woar koam al d’r ieëtsjte verzuk. Kenne vuur ins kalle…. Tsja…. Kalle ken ummer evvel woa uvver da wa… Vier wille diech jeer in de partij d’r bij han, doe kens jet lü en has e jód moelwerk. Noa d’r tswaide en d’r dreide verzuk van anger partije han iech jezaad… iech dun mit evvel alling wen iech wethouder weëd. Besser jezaad, politiek is nuus vuur miech, iech zaan aaf en tsouw jet dinger tse flot, en af en tsouw deed dat flaich d’r inne of d’r angere pieng, en dat woar nit de jedanke d’r hinger evvel da is ‘t sjpieë en hat me de póppe al an ’t danse. Jeet me in d’r politiek da mós me versjtank han, en mit versjtank meen iech richtieg versjtank, me mós sjtukker leëze, nit d’r Donald Duck of de Libelle, nee…. Richtieje sjrievens woa me drei moal mós leëze zoeëdat me bejrieft wat me de ieëtsjte kier nit durch hauw.

Tekening: John Nieuwenhuizen

I Heële zage ze “begrijpend lezen” en doa vingt ’t bij minnieje politieker al áá…. Ze keëke vöal, en junt doa noa ins leëze en da is ’t tse sjpieë wa. Al zeët me duks, went die éé moal in d’r pluusj zitse da dunt die núús mieë, en d’r zunt e paar die dunt dat óch, evvel kiek ins jet wieër óp de lies, kiek nit ónger d’r motto… dem ken iech van d’r tellevies, of van de wieëtsjaf, nee… kiek wieër wie de naas lank is, de sjtem die vier hant is jood weëd, en al jans de mieng wail angesj wint me ja óch jing sjlajerparade (óch al woar ’t mer vuur inne haove daag). D’r Marcel Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


18

Herinrichting

openbare ruimte gestart: “Onze Markt wordt een fantastisch plein”

Een belangrijke pijler van de opwaardering van Kerkrade-centrum is de herinrichting van de openbare ruimte. Op basis van een ontwerp van Buro Lubbers uit Vught wordt aan het stadshart een hoogwaardige, duurzame en kostenbewuste kwaliteitsimpuls gegeven. Uitgangspunt is een rustig straatbeeld met aansprekende gevels. Het nieuwe centrum van Kerkrade wordt herkenbaar gemaakt door het aanleggen van één herkenbaar tapijt van gebakken klinkers. Dit is een hoogwaardig, duurzaam materiaal met een tijdloze uitstraling. Bijzondere bomen, meubilair, verlichting en kunst worden in de nieuwe bestrating op een eenduidige manier ingepast.


19

Realisatie Markt gestart Wethouder Weijers, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, kijkt uit naar het gereedkomen van de eerste deelfase: de Markt. “Het centrum moet weer het visitekaartje van de stad worden, dat het publiek uitnodigt tot verblijf, ontmoeting en een volgend bezoek. De Markt speelt een centrale rol in ons centrum. Het is een belangrijke ontmoetingsplek, de huiskamer van Kerkrade en hét evenementenplein.”

Planning herinrichting Markt Donderdag 19 februari is gestart met de herinrichting van de openbare ruimte van de Markt. De nieuwe fontein met 24 spuwers is in aanleg en Enexis is gestart met het saneren van de gasleidingen. Op korte termijn start ook de aannemer met het vervangen van de bestrating en alle bijkomende werkzaamheden. “De werkzaamheden zijn allemaal op elkaar afgestemd” volgens Wethouder Weijers . “Dat moet ook wel, want de planning is strak. We moeten 3 juni dit jaar klaar zijn, zodat 4 juni de jaarlijkse stoffenmarkt op de Markt kan plaatsvinden. 5, 6, en 7 juni staat de feestelijke opening gepland. We hebben dan alle reden om samen een feestje te vieren op onze nieuwe Markt. Onze Markt wordt een fantastisch plein. Ik kan niet wachten om begin juni het eindresultaat te zien.”

‘White Thursday’ dit jaar op Old Hickoryplein in Kerkrade! Op Witte Donderdag 2 april aanstaande vindt in Kerkrade, voor de vijfde keer, het dance event ‘White Thursday’ plaats. Het begint om 17.00uur, duurt tot 22.00 uur en is gratis toegankelijk. Dit jaar is gekozen voor het Old Hickoryplein, een alternatieve locatie, vanwege de werkzaamheden op de Markt in het kader van de centrumontwikkelingen. Op het programma staan zowel (inter) nationaal bekende DJ’s als DJ’s uit de regio. Het complete programma van ‘White Thursday’ zal binnenkort bekend gemaakt worden via de website en Facebookpagina van de gemeente Kerkrade. Wethouder Tim Weijers (Evenementen) is blij dat het gelukt is om dit geweldige dancefeest, ondanks de werkzaamheden, weer plaats te kunnen laten vinden in Kerkrade. “We verwachten dat weer veel jongeren uit de regio naar ‘White Thursday’ toe komen!”.


20

CUBE

CONTINIUM

Design Museum

C-SQUARE

Discovery Center

Community Area

COLUMBUS Earth Theater

CUBE, Columbus en Continium

zetten Kerkrade internationaal op de kaart Op het Museumplein bij het Continium is de schop de grond in gegaan en verrijzen twee mooie nieuwe parels in hartje Kirchroa met de namen Columbus en CUBE. In een interview met iKirchroa geeft directeur Hans Gubbels een toelichting op dit innovatieve project dat Kerkrade nationaal en internationaal op de kaart zal zetten. “If you can dream it, you can do it”. Dit motto van Walt Disney is Hans Gubbels, directeur van het Continium en geestelijk vader van Columbus en CUBE, op het lijf geschreven. “Door mijn ogen goed de kost te geven en de samenwerking op te zoeken met overheden, bedrijven en kennisinstellingen komen mooie dromen tot stand. En van de Provincie en de Gemeente Kerkrade krijg ik alle medewerking om als provinciaal museum deze dromen te realiseren”. Gubbels legt uit dat de bouw van CUBE en Columbus een logische vervolgstap is op de weg die is ingeslagen met Discovery Center

Continium om verleden, heden en toekomst meer met elkaar te verbinden. Hierbij wordt nadrukkelijk de interactie met de bezoeker opgezocht. Deze steekt spelenderwijs veel op tijdens zijn bezoek en kan zijn creatieve bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Op het Museumplein worden naast het huidige Continium 2 nieuwe instituten gevestigd: het CUBE Design Museum en het Columbus Earth Theater.

Columbus Earth Theater Met het Columbus Earth Theater heeft Kerkrade een echte wereldpremière, die alles in huis heeft om een toeristische trekpleister te worden. Gubbels: “Het Earth Theater is uniek in de wereld door zijn innovatieve koepelvormige projectietechniek (van 16 meter rond en 8 meter diep) waardoor je als het ware als een astronaut


21 vanuit een satellietpositie op de aarde neerkijkt. Hierdoor krijgt de bezoeker een unieke beleving. Hij ziet en ervaart hoe de wereld eruit ziet, maarvooral ook wat er met onze aarde gebeurt en hoe wij de aarde beïnvloeden. Bezoekers worden zo geprikkeld na te denken hoe we in de toekomst beter met de aarde kunnen omgaan. Er zullen verschillende projecties op verschillende tijden vertoond worden. In het kader van het jaar van de mijnen in 2015 starten we met een projectie waarin je virtueel afdaalt in de mijnen en de verschillende mijnbedrijven bezoekt. Het lijkt alsof je als bezoeker echt terug gaat in de tijd en in de huid kruipt van de koempels! Er zullen daarnaast, in een andere zaal, ook projecties te zien zijn van National Geographic.”

CUBE Design Museum In dit museum in de vorm van een kubus van 21 bij 21 meter zullen bijzondere exposities naar Kerkrade worden gehaald door samenwerking met internationaal gerenommeerde musea zoals het Red Dot Design Museum. In de expositie wordt de bezoeker zelf designer. Maar in CUBE worden bezoekers ook uitgedaagd om in een creatief laboratorium mee te denken over innovatieve oplossingen voor problemen rondom bijvoorbeeld het thema gezondheid. In deze zogenaamde Design Labs zorgen designers en studenten uit de Euregio vervolgens voor aantrekkelijk ontworpen producten. Designers werken met studenten een aantal weken intensief samen aan creatieve ontwerpen waarbij nieuwe materialen worden toegepast. De bezoeker kan meekijken, maar wordt vooral ook uitgenodigd om mee te doen. Op deze wijze kunnen producten meteen getest worden door toekomstige gebruikers. Dat vergroot de kans op succesvolle introductie van het product in de markt. Er gaan in CUBE dus heel wat creatieve ideeën, geboren in Kerkrade, die ook door het bedrijfsleven opgepikt gaan worden.

Volgens Gubbels kan de regio een ideale proeftuin vormen voor de innovatieve ideeën die hier worden bedacht. De verschillende gebouwen worden verbonden door C-Square, bestaande uit een binnen- en een buitendeel, dat gratis te bezoeken is en waar ook steeds een expositie te zien is (bv. over de mijnbouwkunst). Ook zullen er buitenactiviteiten worden georganiseerd in de tuin. C-Square wordt dus een creatieve ontmoetingsplaats voor bezoekers en inwoners van Kerkrade. Het Museumplein vormt kortom het creatieve hart van het vernieuwde centrum van Kerkrade. “Met de bouw van CUBE en Columbus hebben we meteen de kans gegrepen om de leefbaarheid van Kerkrade te verhogen door de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren,” vertelt Gubbels. “Ook hebben we veel aandacht besteed aan het ontwerp van de gebouwen. Het Columbus wordt echt een mooi iconisch gebouw voor Kerkrade. Tegelijkertijd, met de realisatie van CUBE en Columbus, wordt de verbinding met het centrum en het treinstation versterkt. Samen met het nieuwe winkelhart is Kerkrade klaar voor de toekomst waarin veel nieuwe bezoekers de weg zullen vinden naar Kerkrade,” besluit Gubbels. Zijn droom is uitgekomen.

Wetenswaardigheden over CUBE, Columbus en Continium

• De 3 instituten zijn los van elkaar te bezoeken en zal door het brede aanbod verschillende doelgroepen aantrekken.

• De 3 instellingen zullen naar verwachting samen zo’n 220.000 bezoekers naar Kerkrade trekken die naar verwachting ruim € 600.000 per jaar in de regio besteden.

• De totale realisatiekosten bedragen 21 miljoen euro. • De mensen die werken aan de nieuwe ontwerpen en innovaties zullen tijdelijk gehuisvest worden in Kerkrade.

• De exploitatie van de 3 instellingen levert circa 16 nieuwe banen op.

• De planning is dat CUBE, Columbus en Continium vlak voor de herfstvakantie in 2015 open gaan.


Ook voor uw pasfoto’s met een SPECIALIST IN BINNEN EN BUITENRECLAME

persoonlijke touch

WIJNGAARDSWEG 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

F 045 - 569 19 15

M 06 - 54 27 18 98

WWW.VANDENBOOGAARDREC

Poststraat 10 - Kerkrade

Weer of geen weer in de

SPECIALIST IN BINNEN EN BUITENRECLAME

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl

WIJNGAARDSWEG 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

Orlandopassage is altijd sfeer

F 045 - 569 19 15

SPECIALIST IN BINNEN EN BUITENRECLAME

M 06 - 54 27 18 98 WIJNGAARDSWEG WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

F 045 - 569 19 15

M 06 - 54 27 18 98

WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL

VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

/orlandopassagekerkrade Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl Markt 19, 6461 EB Kerkrade VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM T 045 - 545 13 59 E info@bertinefashion.nl I www.bertinefashion.nl BertineFashion

een heerlijke  lentesfeer     heerst  er  in  onze  winkel.   laat  je  inspireren! Hoofdstraat 10, 6461 CP Kerkrade, Tel. 528 41 411 w w w. w e r e l d w i n k e l k e r k r a d e . n l

VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM


23

Bloemsierkunst Tamara

Brasserie Entree

Al 20 jaar Bloemsierkunst Tamara en wie jarig is trakteert! Nu 20% korting op een boeket van 20 euro. Boeket a.u.b. 1 dag van tevoren bestellen.

Een heerlijk broodje brie en honing overbakken met kaas, met 1 euro korting. Snel dus naar Brasserie Entree.

Spelregels: Geldig van 1 maart t/m 1 september 2015 m.u.v. week 15 en 19.

Spelregels: geldig t/m 25 april 2015

Brasserie Entree

Bufkes

Krijg ook 1 euro korting op een broodje pikante kip, lekker als lunch of gewoon als tussendoortje. We zien u graag bij Brasserie entree.

Voor de lezers van iKirchroa heeft Bufkes 3 overheerlijke broodjes geselecteerd. Werrem Sjink, Limburger en Gezond. Ga ze maar eens proberen.

Spelregels: geldig t/m 25 april 2015

Spelregels: geldig t/m 25 april 2015 - Alleen geldig bij de vestigingen Bufkes Parkstad en Bufkes Kerkrade. Niet i.c.m andere acties.

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon

Kortingsbon


Ko rt in g

broodje brie en honing overbakken met kaas

Bij in

n

ze bo

ng i t r o % K et ter an de

ing v lever

20Op een boenk20 euro de va

waar

n de va 5 1 perio Actie 1 sept 20 9) m t/ n1 1 mrt week 15 e (m.u.v

20 jaar Bloemsierkunst Tamara!

E 1,00 korting bij inleveren van deze bon

Heiveldstraat 123 | 6466 AJ Kerkrade | Tel. nr. 045 541 4532

Ko

rt

in g

Hoofdstraat 15 | 6461 CL Kerkrade | Tel.nr. 045-5353575

Broodje Werrem Sjink van 3,50 voor

Broodje pikante kip

3,00

Broodje Limburger van 3,25 voor

Broodje Gezond

van 2,95 voor

2,75 2,50

E 1,00 korting bij inleveren van deze bon

Acties alleen geldig bij Bufkes Parkstad en Bufkes Kerkrade. Alleen geldig bij inlevering van deze bon. Geldig t/m 25-04-2015, niet i.c.m. andere acties.

Hoofdstraat 15 | 6461 CL Kerkrade | Tel.nr. 045-5353575


Bij inlevering van deze bon

alle tenniskleding

Let op!

dames en heren

30% korting Kirchroa BROOD & BANKET

045 - 5748050

Heer Limb lijke urg VLAA se I

E1,50 KOrting

Ook beschikbaar voor tablets!

Bij inlevering van deze bon

25% korting op alle kinder voetbalschoenen


Wij feliciteren

Debets Sport 30% korting op alle tenniskleding, zowel dames als heren!

Wilt u ook iemand feliciteren? Ga dan naar

www.ikirchroa.nl

Kortingsbon Spelregels: geldig zolang de voorraad strekt!

Debets Sport

Bakkerij Piet KobelĂŠ

Kinder voetbalschoenen in alle soorten maten, 25% korting!

Lekker genieten van Limburgse vlaai bij de koffie, krijg nu E 1,50 korting op al onze vlaaien. Nieuw in ons assortiment zijn de bonbons van eigen fabrikaat.

Kortingsbon

Kortingsbon

Spelregels: geldig zolang de voorraad strekt! Spelregels: geldig t/m 22 april 2015 Niet geldig op reclame vlaai


Kijk voor foto’s van het LVK 2015 in onze app!

Kijk voor onze kortingen op kortingscoupon pagina.

Boekenweek 2015 7 - 15 maart Tijdens boekenweek 15% korting op kantoorartikelen

*geldt niet i.c.m. andere kortingen en aanbiedingen

een uitgelezen keuze voor kantoor & thuis

Marktstraat 23 | 6461 CT Kerkrade | T 045-7440707

www.boekhandeldeurenberg.nl

Gratis boekenweekgeschenk bij aankoop van €12,50 aan Nederlandstalige boeken.

Markt 43/45 | 6461 ED Kerkrade | T 045 569 96 60

Markt 43/45 6461 ED Kerkrade Telefoon: 045 569 96 60

STEM 18 MAART Reserveringen Canta Cantina:

HANS BOSCH

Telefoon: 045 546 43 50 E-mail: cantacantina@gmail.com

LIJST 2 NUMMER 3 K R E T S N E M SA

N E E D A R K VOOR KER

LIMBURG LIMBURG!


28

De grote trap naar de Kingdom Club bij het Parkstad Limburg Stadion staat op 26 april aanstaande symbool voor het motto: Óp noa d’r Top. Het artiestengala dat die dag onder dat motto ter plekke wordt gehouden, is het hoogtepunt in de Kerkraadse campagne voor de strijd tegen kanker. Samen met Lucie van de Meerakker (voorzitter van Kerkrade Leeft Kerkrade Geeft) is Roland Willems initiatiefnemer van de lokale inzamelactie ten bate van KWF Kankerbestrijding.

Óp noa d’r Top

“Roda-bocht op de Alpe d’ Huez”

“Lucie van de Meerakker en ik liepen al geruime tijd rond met plannen voor een Kerkraads artiestengala in combinatie met “iets doen voor Kerkraadse kankerpatiënten”. Met ‘Óp noa d’r Top’ slaan we twee vliegen in één klap. We hebben een groot artiestengala waar de deelnemers belangeloos optreden ten bate van het KWF Kankerfonds. In de prijs van 15 euro zit die dag niet alleen de entree voor het feest, één consumptie, ‘n gadget en één lot voor de grote tombola, maar vooral een persoonlijke sponsorbijdrage in de strijd tegen die vreselijke ziekte”. Waar Roland Willems zich voornamelijk bezig houdt met de fondsenwerving rond het evenement daags voor Koningsdag, is Lucie van de Meerakker verantwoordelijk voor het programma in de Kingdom Club. Naast de artiesten, die hun optredens op de begane grond hebben, is de eerste verdieping van de club ingericht voor kunst en voorlichting. Diverse kunstenaars zullen hun werk tonen en één werk ter veiling beschikbaar stellen voor dat Grote Doel: het ondersteunen van onderzoek “kanker van een dodelijke naar een chronische ziekte”.


29

Bedevaart Inspiratie deed Roland Willems op tijdens Alpe d’ HuZes dat dit jaar voor de tiende keer zal worden gehouden. De beroemde col die regelmatig in het parcours van de Tour de France wordt opgenomen en waar Nederlandse wielrenners diverse successen vierden, is elk jaar het decor van een groot sponsors-event. Duizenden voornamelijk Nederlandse deelnemers wandelen, joggen of fietsen elk jaar weer (dit jaar op 4 juni) vanuit het dal door de 21 bochten naar de top om aldus geld bijeen te brengen. “Het is meer dan de fysieke inspanning van die berg op lopen of fietsen”, zegt de 54-jarige Kerkradenaar en fervent Roda-supporter. “Het doet wat met je als je die massa men-

sen ziet en hun wil om iets te doen. Iedereen heeft zelf of in zijn directe nabijheid wel iemand of meerdere mensen die met kanker te maken hebben. Je praat en je hoort verhalen. Het is alsof je op bedevaart gaat. Je ontmoet liefde. Heel indrukwekkend”.

Verhalen Alpe d’HuZes en zijn persoonlijke ervaringen hebben Roland Willems geïnspireerd tot het schrijven van het kinderboek ’Zes keer de Alpe d’Huez’. De beleving van kanker door de ogen van een kind, Lieke een meisje van 11. Het samen met Lucie organiseren van het benefiet-event in de Kingdom Club is een volgende stap van de man die begin juni van plan is zeven keer het traject van 14

kilometer lopend af te leggen. “Je ontmoet geweldige mensen en je hoort aangrijpende verhalen. Daarbij kijk je uit over een schitterend landschap. Speciale aandacht heeft bocht tien voor mij. Daar hebben ooit Roda-supporters hun herinnering op de rots gekalkt. Een plek waar ik extra energie krijg”. Energie om zich in te zetten voor een bijzonder initiatief: Op noa d’r Top. Het organiserende Kerkraadse duo loopt zich voor het welslagen van dat feest de benen uit het lijf. Een goede training voor Alpe d’HuZes 2015.

Deelnemende artiesten: Zang: Jack Vinders, Martin Hurkens, Stan Peters, Pieter Nass, Henry van Wijmeren, 3 of Us, Erwin Weegels, July Vijgen (Muppe), Broken Arrows, Rebecca, Frenske. Instrumentaal/zang: Bigband Doom Kollektief, Kyle en Gwen (accordeon/ harp). Act: Clara Zoerbier

team Groeien & Bloeien (v.l.n.r. Marianna Willems, Erwin Weegels en Roland Willems) samen met Lucie van den Meerakker

Dans: Saltando (sambaband), Serghinjo (dansgroep) Dj: Bram Offermans dj, Romy van Geffen dj, Henk van Baren (radio).


30

Vondenhoff Sijben Advocaten:

laagdrempelig, hoge kwaliteit Gezonde ambitie, dat kan Vondenhoff Sijben Advocaten niet worden ontzegd. Dit komt onder meer tot uiting in uitbreiding van het aantal vestigingen (zie kader). Zo opende het kantoor onlangs vestigingen aan de Amsterdamse Keizersgracht, het Haagse Malieveld en in de Roermondse Natalinitoren. “Maar ook de lokale markt wordt niet vergeten”, vertelt Vian Vonken, partner in de maatschap Vondenhoff Sijben. “Om ook de Kerkraadse markt adequaat te kunnen bedienen, waren we al een tijdje op zoek naar een geschikte ruimte. Heerlen ligt weliswaar ‘om de hoek’, maar blijkt voor veel Kerkradenaren toch nét iets te ver.”


31 De speurtocht leidde naar Kantoorvilla Bergstein 1924, een prachtige karakteristieke locatie in hartje Kerkrade. De Kerkraadse vestiging van het 17-koppige advocatenkantoor is sinds begin 2014 geopend en en wordt permanent bemand door Thei Iding die voorheen reeds een eigen advocatenkantoor in Kerkrade had. Daarnaast worden in wisselende setting andere specialisten in de Kerkraadse vestiging ingezet.

Onder één dak Vian Vonken: “Juist omdat wij als geboren en getogen Kerkradenaren de lokale markt kennen, wisten we dat er behoefte bestond aan een kantoor dat diverse specialismen onder één dak kan aanbieden. Voor zowel de particulier als de zakelijke klant. We zijn laagdrempelig, bieden topkwaliteit en hebben oog voor de kosten.”

Vrij inloopspreekuur Zit u op juridisch gebied met vragen en/of problemen? Vondenhoff Sijben Advocaten heeft als extra actie gedurende de maanden maart en april 2015 een vrij inloopspreekuur, waarbij het eerste half uur gratis wordt geadviseerd. Het spreekuur is op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. Het kantoor is gevestigd in Kantoorvilla Bergstein 1924, Poststraat 19, 6461 AW Kerkrade. T. 045 560 22 00, F. 045 574 26 52 info@vondenhoffsijben.nl

www.vondenhoffsijben.nl

Kerkraadse roots Maar liefst 6 advocaten van het kantoor hebben “Kirchröadsj blód” door de aderen stromen. Vondenhoff Sijben Advocaten is middels deelname in tal van gremia, verenigingen en bestuursfuncties stevig verankerd in de Kerkraadse samenleving. Ook culturele activiteiten als Carnaval wordt van oudsher een warm hart toegedragen. Zo staat ons kantoor bij de Kirchröadsjer Vasteloavends Verain in de boeken als Sjteunpoal, was de zoon van Thei Iding in het zojuist afgesloten seizoen jeugdprins en was Maurice Sijben eerder stadsprins van Kerkrade. Door de betrokkenheid bij Kerkrade is het netwerk groot, zijn de ingangen gemakkelijker, hetgeen de werkzaamheden als belangenbehartiger ten goede komt.

Netwerken Als bijkomend voordeel van de vestiging in Kerkrade roemt Vian Vonken de prima geoutilleerde conferentieruimtes in Villa Bergstein. “We organiseren hier regelmatig lunchlezingen. Bij een broodje en een kop koffie worden in een informele setting actuele juridische voordrachten georganiseerd. Netwerken tijdens de lunchpauze. We hebben hiervoor een gastenlijst, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wel graag voor aanmelding even contact opnemen met het hoofdkantoor in Heerlen (045-5602200) . Desgewenst kunt u ook op de mailinglijst worden opgenomen.

Aangenaam

Vondenhoff Sijben Advocaten werd in 1997 opgericht. De maatschap bestaat uit mr. Sijben, mr. Mookhram, mr. Vonken en mr. Gorissen. In totaal werken er 14 advocaten, 3 juristen en 10 ondersteunende krachten. De deskundige medewerkers van Vondenhoff Sijben Advocaten onderscheiden zich door kwaliteit en snelheid van handelen. Het bedrijf is gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, onderwijsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, saneringen, insolventierecht, aanbestedingsrecht, mediation en personen- en familierecht. Daarnaast kan ter inning van onbetaalde rekeningen gebruik gemaakt worden van het incassobureau VSI. Eigenlijk heeft Vondenhoff Sijben Advocaten specialisten in dienst op alle reguliere rechtsgebieden. Het bedrijf heeft – naast het hoofdkantoor in Heerlen - nevenvestigingen in Roermond, Kerkrade, Den Haag en Amsterdam.


32


33

Uur sjtut j贸d dr贸p ! LVK 2015


34

Internationaal

Tafelvoetbalkampioenschap op de

Holz

links: Mat Koussen, RÊne Kupper rechts: Angèle van den Bosch


35

Zondag 8 maart komen meer dan 20 studententeams uit de Benelux naar de locatie Holz van het Beroepscollege Parkstad Limburg aan de Richerstraat 35 in Kerkrade. Natuurlijk voor het felbegeerde Beneluxkampioenschap maar voor docenten René Kupper en Angèle van den Bosch van de sectie Lichamelijke Opvoeding draait het om veel meer.

Tafelvoetbal in het lespakket Kupper: “Al geruime tijd werken we samen met Mat Koussen van de Stichting Tafelvoetbal Promotie Nederland. “Op de 2 voetbaltafels die in de kantine staan kunnen onze leerlingen in de pauzes of na school tafelvoetballen” Zover wij weten is onze school in Nederland de enige opleiding die tafelvoetbal nu ook in het lespakket heeft opgenomen. Lichamelijke Opvoeding gaat namelijk veel verder dan fysiek sporten. Door het tafelvoetbal leren onze leerlingen ook respect voor elkaar op te brengen, omgaan met verliezen en fairplay. Heel belangrijk in onze maatschappij en voor ons als opleiding een extraatje dat we onze studenten kunnen meegeven. Ze hebben een actieve maar ook speelse manier van omgang met elkaar, ook buiten schooltijd”.

Euregio Vorig jaar vond de eerste editie van het kampioenschap plaats. “Dit jaar komen er ook teams uit Luxemburg”, licht Mat Koussen toe. “Een mooie aanvulling waardoor het nu een Beneluxkampioenschap is”. Kousen is zelf wekelijks te vinden op het Beroepscollege. “Het is fantastisch om te zien hoe deze jongeren plezier beleven aan tafelvoetbal. De samenwerking met de school hierin is heel belangrijk. Vooral nu in het digitale tijdperk vindt de opleiding het belangrijk om tafelvoetbal in het lesprogramma op te nemen. Mijn stichting werkt daar uiteraard graag aan mee”. Rob Riedl, directeur van het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz, onderstreept de

samenwerking en roemt zijn docenten. “Tafelvoetballen is bij uitstek geschikt om mensen fysiek met elkaar in contact te brengen op een sportieve manier. Onze school wil hier graag een voorbeeldfunctie in vervullen.”

Respect De interesse vanuit het buitenland is groot. Meer dan 20 teams, oftewel ruim 100 studenten zullen zondag 8 maart deelnemen aan het kampioenschap dat om 11.00 uur begint. “Maar we zijn er niet alleen voor studenten. Ook buurtbewoners of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om kennis te maken met tafelvoetbal of te genieten van de sportieve teamgeest van onze jeugd.”, aldus Mat Koussen. “De Euregionale samenwerking willen we nog verder gestalte geven en het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz is hierbij als referent erg belangrijk.” Docente Angèle van den Bosch benadrukt de euregionale gedachte. “Passie, talent en ambitie stopt niet bij een landsgrens. Het is mooi als wij als docenten van welke opleiding dan ook teamgeest, respect en omgangsnormen kunnen stimuleren bij jongeren. Tafelvoetbal is daarvoor een uitermate geschikt middel dat nog leuk is ook. Tot slot biedt het ook voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren, die lichamelijk niet zo sportief zijn. Iedereen is hiermee in zijn eigen kracht. Hopelijk krijgt het initiatief van Mat Koussen met dit kampioenschap een spin-off in het belang van de jeugd!”.


Bloemsierkunst 20 jaar vakmanschap passie voor het bloemenvak is haar met Tamara De de paplepel ingegeven: al zo’n 70 jaar is de familie Hodzelmans in de bloemenwereld actief. Logisch dat Tamara, als een volgende generatie, in deze voetsporen trad, en haar bedrijf nu het 20-jarig jubileum viert. Niet meer weg te denken uit Kerkrade-West, maar ook klanten uit de verre omgeving weten de weg naar Bloemsierkunst Tamara te vinden. Voor alle soorten gelegenheidsbloemwerken kunt u bij haar terecht, van bruidswerk tot rouwwerk, grafverzorging. Ook organiseert ze workshops bloemschikken. Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft Bloemsierkunst Tamara vanaf nu elke maand een spetterende aanbieding; u vindt die op haar facebook-pagina en haar website www.bloemsierkunst-tamara.nl. Hier vindt u ook leuke weetjes en foto’s (van b.v. workshops en allerlei bloemwerk), en zelfs een webshop. Tamara heeft een eigen

bezorgservice en is daarnaast aangesloten bij Fleurop, zodat uw bloemetje te allen tijde, ook buiten de regio, zelfs wereldwijd, zijn bestemming bereikt. Tamara begroet u graag persoonlijk om u te laten genieten van al het moois dat ze in haar zaak aan de Heiveldstraat 123 in Kerkrade-West te bieden heeft. In deze iKirchroa vindt u een kortingscoupon van Bloemsierkunst Tamara, een mooie aanleiding voor een bezoekje.

rkunst

Bloemsie Heiveldstraat 123 Kerkrade -west www.bloemsierkunst-tamara.nl tel 045-5414532

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws DOWNLOAD ONZE GRATIS APP ONTDEK HET OP

Tel. (045) 541 19 45 Fax (045) 541 29 21

Willem Sophiaplein 10 6466 CP Kerkrade

e-mail: info@smeetsschop.nl internet: www.smeetsschop.nl


Vliegangst, hoogtevrees; ik ga er wat aan doen. Als Loofjong blijf je doorgaans met beide benen op de grond, maar daar kan in de toekomst verandering in komen. Je hoort wel eens wat in de wandelgangen. Vaak is het kaffeklatsj, grootspraak, sjtute of gepoch, maar soms zit er wat van waarheid aan. Ik zal jullie niet langer óp de folter sjpanne: ik denk dat het stoute plan van een kabelbaan in Kerkrade geen luchtkasteel is. En als dat transportmiddel er zou komen, dan is deze jongen van de partij. Vandaar dat ik tegen mijn latente vliegangst en mijn hoogtevrees iets ga ondernemen; zeg maar, op cursus ga.

column

Sjwiendelvrij

Ing kabelbaan van Continium Discovery Center/Creative City (jieët ‘t doa jee Kirchröadsj woad vuur?) noa d’r JaJa-Zoe. Van de sjlauwberjere noa de wil dere aan een staalkabel langs de wólleke. Ik had Kerkrade altijd al eens van boven willen zien, zonder dat ik op de stad wil neerkijken. Mij draait de maag al als ik de trappen van het oude gemeentehuis op loop. Vandaar dat ik altijd de zij-ingang benut. Dus, ik ga in training en tegen de tijd dat we het geld bij elkaar hebben voor die verbinding, bin iech sjwiendelvrij. Ik ben al drie keer de trap opgelopen naar de hoofdingang van ons oude jemeendehoes. De laatste keer zelfs succesvol zonder incontinentiemateriaal. Er zit dus progressie in. Wat mós inne Loofjong in de kabelbaan, zult u zich flaich afvragen. Oké, ik heb in de kelder van het jemeendehoes nog een dienstfiets, waarmee ik nu soms naar de dierentuin fiets. Het Jajapark is deels van de gemeente en met het aandelenpakket onder de snelbinders fiets ik dan af en toe heen en weer. Met de nieuwe verbinding in het verschiet hoef ik, op mijn oude dag, niet meer de Wienjraat op te fietsen. En wie weet, gaat het aandelenpakket in de toekomst nog zwaarder wegen, als de dierentuin zo populair blijft of het pakket groter wordt. Een retourtje ummezeus, zeg maar een gratis dienstreisje voor de ambtenaar. U weet dat ambtenaren aan twee zaken een vreselijke hekel hebben; betalen is er één van. Vanuit het diepste punt ónger de C-City via de hoogste verbinding uvver ’t sjlachtes, de weiens van d’r Lanckohr en d’r Sjteeweg noa d’r Zoe-i-jank. Iech vrui miech dróp. In een cabine aan een kabel, heen en weer. Lekker aan de koffie oes de eje kaffekan, in plaats van in het zweet op de kleinste versnelling berg op. Ik hoop dat ik op tijd sjwiendelvrij ben en dat het gerucht omtrent de kabelbaan vrij van sjwiendel is. LOOFJONG

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


38

Puzzeltijd!

Mede mogelijk gemaakt door:

De oplossing van vorige keer was: Feestdiner De winnaar uit de vele inzendingen is geselecteerd in het bijzijn van notaris Smeets & Schop:

Rob Augenbroe Vul de onderstaande puzzel in en maak kans op 2 entree kaarten voor GAIA ZOO Kerkrade ter waarde van

?41,-



Stuur de puzzel in een envelop op naar iKirchroa: Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of via www.ikirchroa.nl. Insturen kan tot 3 april 2015 en de winnaar zal in het volgende nummer bekend gemaakt worden. 1 7

2

3

IX

4I

5

8

6

9

VIII

Sleutelwoord I

II

III

IV

V

VII

VII

VIII

IX

X

X 9

10

I

Horizontaal

Vertikaal

7 Centraal Instituut voor

1 Godin van de overwinning

toetsontwikkeling 11

12

VII

13

IV

14

15 16

17

VIII

18 19

23

20

II

V

22

24 III

8 Rekband

3 Somber

9 Gelijk

4 Afdak voor auto

10 Roken

5 Niet Soepel

11 Puinhoop

6 Jan, Piet en Klaas

13 Zeuren, dreinen

12 Muziekgenre

16 Iemand die zich buiten

14 TL-verlichting

de gevestigde maat-

21

VI

2 Voor een prikje

schappij plaatst

15 Uitstekend (overtreffende trap)

17 Stickie

18 Populier

19 Kaartspel

20 Er

21 Klos

22 Stekelig

23 Bordspel 24 Uit een Europees land

naam: ......................................................................................................... straat:............................................................................ nr: ......................... postcode: .......................................... woonplaats:............................................................... email: ..............................................................................


39

SCOUTINGSMIDDAG RODA JC G-TEAM Geslaagde middag zorgt voor moeilijke keuzes G-Team Op woensdag 11 februari betraden veertig fanatieke spelers het veld van het Parkstad Limburg Stadion voor de scoutingsdag van het G-team van Roda JC. Nerveus en vol enthousiasme kwamen de spelers in de middag aan bij het stadion. Een aantal spelers was zelfs zo nerveus, dat zij de avond van tevoren niet hadden geslapen. In het stadion werden zij welkom geheten door medewerkers van stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij en de projectgroep van TVMuzycap. Na het ontvangst mochten de jonge spelers zich omkleden in de kleedkamer, waarna zij een sticker met rugnummer kregen. Toen was het moment daar. De spelers betraden het veld. Voor veel spelers was dit al een mooie beleving. Op het veld werden zij eerst toegesproken door de organisatie. Daarna begon het echte werk en gingen zij onder leiding van oud-spelers René Trost, René Hofman, Pierre Vermeulen en de hoofdtrainer van het G-Team Joop Dacier trainen. Tijdens de training lieten de spelers hun kwaliteiten zien en kregen zij tips van de trainers. Na de training werden er twee wedstrijden gespeeld. Vol passie en sportiviteit begonnen de spelers aan de wedstrijd. Er werden mooie acties gemaakt en bij een overtreding werd de tegenstander sportief overeind getild. Aan het einde van de middag kregen de spelers een certificaat voor deelname aan deze dag en mochten zij op de foto met René Trost, de trainer van Roda JC. Het was een geslaagde en sportieve dag. De selectie van het G-team zal in week 8 bekend worden gemaakt en zal op 17 april tijdens TVMuzycap een wedstrijd spelen tegen aankomende profs van de voetbalacademie van Roda JC. Deze wedstrijd zal om 13.00 uur starten. Iedereen is van harte welkom in het Parkstad Limburg Stadion!!


40

“Je treft mensen op hun meest kwetsbare moment” Drie Zuid-Limburgse uitvaartondernemers sloten zich in 1998 aan bij Monuta, één van de grootste uitvaartverzorgers van Nederland. De kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid zijn echter gebleven. Nicole Arets: “Het is het begin van de rouwverwerking, daarom moet alles kloppen tot in de kleinste details.” Nicole Arets is 22 jaar geleden begonnen als administratief medewerkster, nu manager Monuta Zuid Limburg. Ze werkt vanuit Kerkrade waar ze ook de leiding heeft over het in 2007 gebouwde Crematorium Schifferheide. Zelf sloot ze in 1998 met de uitvaartbedrijven Lindeman, Universele en Wauben aan bij Monuta. “We hadden een uitstekend bedrijf,” verklaart ze de stap, ”maar we wilden meegaan met de tijd en voldoen aan de steeds hogere eisen. Alleen al 24/7 bereikbaar zijn is voor een klein zelfstandig bedrijf haast ondoenlijk. Al is het midden in de nacht, nu staat er altijd een uitvaartverzorger klaar.”

om alles uit te zoeken. Je treft mensen op hun meest kwetsbare moment. Dan moet je je écht inleven en tegelijk professioneel blijven. Vervolgens moet uiteraard alles kloppen. Van het opbaren tot en met het uitreiken van de as.”

Ik weet geen mooier beroep “Ik belandde min of meer toevallig in het ‘vak’. Als administratief medewerkster bleef ik ver uit de buurt van alles wat met de dood te maken had. Alles vond ik eng; de kisten, de rouwkamers en zeker de overledenen. Na een paar maanden besefte ik wat een mooi werk een uitvaartverzorger doet. Hij / Zij steunt mensen in hun verdriet, zorgt voor een waardig en mooi afscheid. De gesprekken met de familie, een plechtige dienst, de waardering; ik weet geen mooier beroep.”

Alles moet kloppen “Nabestaanden beoordelen ons met een 8,9, dat is de bevestiging dat we het goed doen. Bij een overlijden komt er naast het verdriet en de radeloosheid zo veel op hen af. Vaak is niet eens duidelijk of iemand gecremeerd of begraven wilde worden. Het is de taak van de uitvaartverzorger

Monuta Monuta Zuid-Limburg heeft nu vestigingen in Maastricht, Sittard, Heerlen, Hoensbroek, Landgraaf, Kerkrade en een Aafsjiedshoes in Nuth. Allemaal beschikken ze over het Keurmerk Uitvaartzorg waarmee een bepaalde kwaliteit gegarandeerd is. Monuta heeft een landelijk dekkend netwerk van uitvaartondernemingen. Het bedrijf is opgericht in 1923 en opereert als stichting. Een deel van de inkomsten, € 250.000 per jaar, wordt gestort in het Charity Fund waarmee goede doelen ondersteund worden. In Zuid-Limburg werden onder meer projecten van het Ronald Mac Donald Huis en Toon Hermans Huis gesteund.


41

Vruier woar alles besser Een foto uit 1973, het jaar met de Arabische olieboycot. Dit plaatje is geschoten door Wiek Ernst, de bekende luchtfotograaf uit Terwinselen. 17 december 1965: in de Heerlense stadsschouwburg valt het doek voor onze steenkoolwinning. Minister Den Uyl van Economische Zaken kondigde een geleidelijke sluiting van de Limburgse mijnen aan. De exploitatie was al langer niet rendabel, mede door de concurrentie van aardolie en aardgas. In Kerkrade sloten achtereenvolgens de mijnen Wilhelmina, de Domaniale en Willem-Sophia. In Eygelshoven gingen de zusterbedrijven Laura en Julia met pensioen. De foto geeft een vogelblik op de bovengrondse werken van de staatsmijn Wilhelmina. Voor een deel in de buurt Terwinselen, en in de toenmalige gemeente Schaesberg. De gebouwen en infrastructuur zijn aanwezig - maar in 1969 stopte de productie. Van zwart naar groen kwam bijna alles onder de hamer van de sloper. Bewaard is de ingenieurswoning gelegen voor de rokende schoorsteen,

die tegenwoordig in een particuliere behuizing is veranderd. Zo ook de gebouwen van de Ondergrondse Vak School, vandaag de dag als sociale werkvoorziening in gebruik. Aan het oog onttrokken is het lijkenhuisje voor verongelukte mijnwerkers, dat begin 21e eeuw in een gedachteniskapel werd omgetoverd. Langs een gedeelte van het vroegere mijnspoor lopen nu een fiets- en wandelpad, dwars door een recreatiegebied. Linksboven is de aanzet van de behouden steenberg, waarover later een skibaan is aangelegd (een aparte vorm van herstructurering). Aan de Rukkerweg ligt nog steeds een cafĂŠ, maar nu zonder dorstige koempels. De achtergrond staat al in het teken van vervangende werkgelegenheid. Helaas bleef dat niet alleen een zorg van toen, maar ook een zorg voor later.

Voor luchtfoto’s van alle mijnen in Kerkrade en Eygelshoven: zie het boek Kerkrade van dorp naar stad (1998).


42

Vijf Kerkraadse kandidaten maken zich op voor de verkiezing voor de Provinciale Staten op 18 maart aanstaande. Hans Bosch (PvdA), Andy Rossel (GroenLinks), Annemarie Fischer (Ouderen Partij), Max Ruiters (CDA) en Eveline Engels (D66) doen een gooi naar één van de 47 plekken die in Provinciale Staten beschikbaar zijn. iKirchroa zet de kandidaten voor onze lezers op ‘n rijtje.

Kandidaten uit Kerkrade Hans Bosch Hans Bosch, de vroegere wethouder van Kerkrade, is als enige Kerkraadse kandidaat, zittend Statenlid en huidig voorzitter van de Controle Commissie, de commissie die vooral bezig is met de financiën van de Provincie. Daarnaast heeft hij Huisvesting en Infrastructuur in zijn portefeuille als Statenlid. “Werk, werk en nog eens werk”’ zegt hij als hij gevraagd wordt wat de komende zittingsperiode het kernthema zou moeten zijn. “Deze hoofdprioriteit is niet nieuw, maar als je gericht armoede wil bestrijden en sociale participatie bevorderen, is voldoende werkgelegenheid heel belangrijk. Voor Kerkrade kan ik zeggen dat ik me sterk maak voor de verticale relatie tussen provincie en gemeente. Zorg en jeugdzorg raakt iedereen in vergrijzend Limburg. Daarnaast blijf ik me inzetten voor de infrastructuur rond het centrum en zaken in de recreatieve sfeer zoals bijvoorbeeld Creative City”.

Andy Rossel Andy Rossel, ziet twee grote uitdagingen voor zich weggelegd waar het Kerkrade betreft. “Het realiseren van de Avantislijn, de spoor verbinding naar Aken, vóór 2020. En het bevorderen en vergemakkelijken van het grensoverschrijdend werken, wonen en studeren. Waar het vrije verkeer van goederen over het algemeen goed geregeld is, brengt het grensoverschrijdende verkeer voor mensen nogal wat administratieve problemen mee”. Duurzaamheid is een thema waar hij op provinciaal niveau mee aan de slag wil. “De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel en grondig reduceren en, net als in Duitsland, de transitie aangaan naar alternatieve en minder milieubelastende energiebronnen als wind, water en zon”.

Annemarie Fischer Annemarie Fischer is er van overtuigd dat ze met haar raadservaring (3 periodes) en haar specifieke omstandigheden een prima bijdrage kan leveren voor zowel provincie als gemeente. “Als vrouw en oudere met politieke ervaring, met een handicap”, somt ze die specifieke omstandigheden op. “Nu de zorg, met name de veranderingen in de zorg, zo hoog op alle agenda’s staat, zie ik mezelf als een ideale ervaringsdeskundige. Vandaar dat ik als burgercommissielid in Kerkrade en bij andere overheden op de deur


43

kan kloppen waar het om specifieke zorgproblematiek gaat, als ik als Statenlid wordt gekozen. Bovendien hebben we als Ouderenpartij een directe link naar Den Haag naar 50Plus in de Tweede Kamer”. Zorg, mobiliteit maar ook werkgelegenheid voor ouderen in onze samenleving, Annemarie Fischer zegt dat ze genoeg ideeën heeft hoe je dit kunt invullen op gemeentelijk en regionaal niveau.

Max Ruiters Vier periodes in de Kerkraadse raad waarvan drie als fractievoorzitter van het CDA. Max Ruiters heeft nu zijn politieke focus op Provinciale Staten gericht zonder daarbij Kerkrade uit het oog te verliezen. “Dat kan ook moeilijk in de stad waar je met zoveel plezier woont en leeft, waar je sociaal geworteld bent en zo ingebed bent in het verenigingsleven. Die Kerkraadse voelspriet zal er altijd zijn en zich melden als in de Provincie zaken spelen die deze stad aangaan. Of dat nu de Avantislijn is, de buitenring, Gaia Zoo, Creative City of Rolduc”. In de Staten wil de huidige CDA-voorzitter van afdeling Kerkrade zich sterk maken op het vlak economie. “Met alle deelvelden die daarmee samenhangen. Om werkgelegenheid te creëren heb je investeringen nodig en voor de participatiemaatschappij en de veranderingen in de zorg zou voldoende werkgelegenheid een zegen zijn. Kortom het heeft allemaal met elkaar

te maken en in dat groter verband een goede inbreng hebben, lijkt mij een enorme uitdaging”.

Eveline Engels “Onbekend maakt onbemind”, is het adagio van Eveline Engels als ‘Provincie’ ter sprake komt. De lijsttrekker van de plaatselijke D66 vindt dat jammer voor zowel burger als het instituut zelf en wil daar in de campagne en later mogelijk als Statenlid verandering in aanbrengen. “Dat is in elk geval een motivatie om me beschikbaar te stellen voor de verkiezingen. Ik wil Limburg dichter bij de mensen brengen. Provinciale Staten is een goed instituut maar moet dat vooral ook op een duidelijke wijze laten zien zodat de burger er begrip voor kan opbrengen”. Naast die communicatie-inbreng denkt Eveline Engels vooral ook op het specifiekere terrein van de Ruimtelijke Ordening - haar vakgebied - een toegevoegde waarde voor provincie en de burgers van Limburg te kunnen zijn. “Er gebeurt zoveel alleen al als ik naar Parkstad kijk met IBA (Internationale Bau Ausstellung) en Buitenring. Maar ook op kleinere schaal zijn er projecten in Kerkrade waarin provincie een rol speelt. De renovatie van Kerkrade-West bijvoorbeeld, het centrumplan, Creative City, allemaal zaken die belangrijk voor de stad zijn en waar de provincie ook bij betrokken is”.


John de Vogel

Tim Glenz

Als vertegenwoordiger van Lokaal - Limburg wil John de Vogel zijn ruime politieke ervaring inzetten en op die manier Kerkrade gaan verbinden aan provinciebeleid, en vanuit de Provinciale Staten via de Eerste Kamer uiteindelijk Den Haag. Als voormalig ondernemer en initiatiefnemer van verschillende maatschappelijke projecten zal hij zich gaan inzetten om dit samen met zijn collega’s te realiseren. Voor speerpunten en de inhoud van het programma verwijst hij naar www.lokaal-limburg.nl

Kerkradenaren kennen hem als KirchrĂśadsjer in hart en nieren die geen blad voor de mond neemt. Indien hij wordt verkozen zal Tim zich vanuit de liberale beginselen inzetten voor Kerkrade en Limburg. Voor Kerkrade is toerisme en recreatie steeds belangrijker. Zo is de provinciale bijdrage aan de ontwikkeling van C-City een fantastisch initiatief om deze sector te versterken. Bereikbaarheid van Limburg en Kerkrade is voor zowel toeristen als het bedrijfsleven essentieel. Tim zal zich sterk maken om hierin te blijven investeren. Na de verlaging van de provinciale opcenten in 2014 zal Tim zich blijven inzetten voor het verder verlagen van de lasten voor de burgers!

rt 18 maa 2015

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat doen ze kort nadat ze zijn aangetreden. Om lid te kunnen worden van Provinciale Staten moet men een Nederlandse

inwoner van de provincie zijn die minimaal achttien jaar oud is en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Ministers, staatssecretarissen, ambtenaren in dienst van de provincie en leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer mogen niet tevens lid zijn van Provinciale Staten.


advertorial

Tien jaar geleden ontstaan uit een samenwerking van de Centrale voor Ouderen Kerkrade, de Katholieke Bond van Ouderen afd. Kerkrade en de Stichting Senioren o/z Grenzen Nederlands Netwerk, met als doel senioren boven 50 jaar vertrouwd te maken met de computer en tablets. En dat doen ze met een klein leger vrijwilligers...

10

Zowel de beginnende als de gevorderde computergebruiker kan bij CeKaNet Kerkrade terecht. Elk jaar worden in 3 blokken van maximaal 8 lessen uiteenlopende onderwerpen behandeld. Maar ook in de vorm van workshops kunnen diverse items worden belicht.

2500 cursisten Elk jaar starten meer dan 35 cursussen, en het leverde al 2500 succesvolle cursisten op. Sinds 2009 is CeKaNet Kerkrade aangesloten bij SeniorWeb Nederland en daarmee een landelijk erkend leercentrum voor computerles aan ouderen. Cursussen zijn in beginsel geschikt voor deelnemers vanaf 50 jaar. Bij de kennismakingscursus is geen enkele kennis van computers noodzakelijk. In de lokalen zijn computers aanwezig. Wel dient de cursist thuis te beschikken over een computer en eventueel een geheugenstick voor oefendoeleinden.

Sociaal isolement Naast het opdoen van essentiële kennis over het gebruik van een computer, denk aan bijvoorbeeld online bankieren, wordt de cursist mogelijk ook uit een sociaal isolement gehaald en worden onderlinge sociale contacten bevorderd.

CeKaNet jaar Kerkrade

Specialisaties Na de beginnerscursus hebben de cursisten veelal de smaak te pakken en willen ze al snel verder gaan op de ingeslagen weg. Het aanbod voor gevorderden bestaat al, maar ook verdere specialisatie op een specifiek gebied is mogelijk. Na de basiscursus PC-gebruik 1 en 2, kan men verder met een cursus Microsoft Excel, presentaties middels Powerpoint, tekstverwerken in Word, foto’s bewerken, zelf onderhoud uitvoeren aan de computer, enzovoort. Uiteraard biedt CeKaNet Kerkrade ook begeleiding bij het gebruik van tablets, zowel Apple i-Pads als Android tablets.

Open dag Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert CeKaNet Kerkrade een open dag, op vrijdag 27 maart aanstaande, aan de Hoofdstraat 24b te Kerkrade. Tussen 10.00 en 15.00 uur zullen de vrijwilligers van CeKaNet Kerkrade uitgebreid laten zien waarmee ze van dienst kunnen zijn. Geïnteresseerd? De toegang is gratis! Meer informatie via Nettie Engels-Goebbels, telefoon (045) 545 58 24. www.cekanetkerkrade.nl

45


46

Kaza Poorter “KUNST IS VAAK TE ERNSTIG”

Surrealisme? In Kerkrade? Ja hoor, het bestaat! Sinds 2004 woont en werkt de van oorsprong Haagse surrealistisch kunstenaar Kaza Poorter (1945) in Kerkrade. Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag exposeert ze vanaf vrijdag 6 maart gedurende 6 weken in het Kerkraadse stadhuis. We spraken Kaza thuis tijdens koffie met (jawel) enkele lekkere lokale “poeffele” over haar uit de kluiten gewassen overzichtsexpositie.

Vrolijke kunst

Halve eeuw

“Ik moet bekennen dat ik wel een beetje moe werd toen ik alle spullen weer eens bij elkaar zag”, schiet Kaza in de lach. Als je door het huis van Kaza en haar partner Fred loopt, snap je onmiddellijk wat ze daarmee bedoelt. De ruime jaren 30-woning in de Kerkraadse wijk De Vink is half woning, half museum. Maar wel een ontzettend leuk museum. Kaza maakt kunst van alledaagse zaken die ze onderweg tegenkomt. “Eh ja, als ik een halve rieten hoed zie liggen, zie ik onmiddellijk welke creatieve mogelijkheden dat biedt.”Je kunt inderdaad niet anders dan vrolijk worden bij veel van de kleurrijke dingen die Kaza in de loop der jaren heeft gecreëerd.

“Op 20 februari word ik 70 jaar. Een overzicht van alle werk dat ik de afgelopen 50 jaar heb gemaakt, leek qua timing dus een goed idee. Ik heb gelukkig Wim Pelzer bereid gevonden als curator op te treden, anders was het lastig geworden. Ik heb dan ook zoveel gemaakt.” Haar CV laat zien dat haar werk verschillende periodes heeft doorlopen. Olieverf, acryl, monoprints, collages en objecten van diverse materialen (zoals grote lappen beschilderde spijkerbroeken) komen voorbij. Kaza komt met een dikke ordner aangelopen die uitpuilt van mediaberichten. Tentoonstellingen door het hele land, Duitsland, België en in Londen. Een interview bij

“Mensen gaan glimlachen door mijn werk, dat vind ik zó leuk!”


47 Linda de Mol, een fors artikel in het Algemeen Dagblad: Kaza blijkt kortom geen kleintje in de kunstwereld te zijn. Schatrijk? “Nou, ik had misschien iets commerciëler mogen zijn geweest, maar zo zit ik nu eenmaal niet in elkaar.” Kaza werkt dan gewoon ook nog als vrijwilliger bij De Wereldwinkel en daarnaast met gehandicapten.

Kerkrade “Fred was als eerste vanuit Zeeland in Kerkrade verzeild geraakt. Vanwege zijn werk als archivaris woonde hij eerst een tijdje in zijn uppie op kamers in Bleijerheide. Zijn werk bleek toch niet zo tijdelijk als eerst gedacht en zodoende moest er een besluit worden genomen. Ik heb toen gezegd, ik verhuis wel naar jouw stekje als ik in ieder geval een atelier krijg en ik midden in het groen mag zitten. Nou, met dit huis vielen we met onze neus midden in de boter. Kijk maar naar buiten”, vertelt Kaza. “Je kunt hier zó prachtig wandelen, ik heb het in natuurtijdschriften vaak genoemde Haanraadse ijsvogeltje ook echt zelf gezien. En, weet je, ik vind de mensen hier zo aardig. Ze zijn warm in Kerkrade, het hart

zit op de goede plek bij ze. Fred en ik hebben nooit het idee gehad dat we hier buitenstaanders waren, we waren meteen welkom.”

Originele kijk Moeten we deze overzichtstentoonstelling ook als een soort slotakkoord zien, vragen we aan Kaza. “O nee, daar moet ik niet aan denken. Ik ga nog wel even door, hoor. Ik word ook nog steeds behoorlijk chagrijnig als er een tijd lang niets uit mijn vingers is gekomen.” Dat is mooi, Kerkrade kan dus nog lang genieten van de bijzonder originele kijk van Kaza Poorter op het leven.

Lezersservice http://www.kazapoorter.com

Tekst: Jo Janssen Mark Renne en Jo Janssen vormen Parkstadlimburgbloeit.nl. Zij promoten culturele maatschappelijke en economische initiatieven in deze regio.


48

Verenigings nieuws Verenigingen zijn stevig verankerd in onze gemeenschap, en dus ook in iKirchroa. Wij bieden gratis ruimte om berichten te plaatsen. Maximaal 300 tekens en vol = vol. Foto erbij kost 35 euro.

Wilt u met uw vereniging in iKirchroa, kijk op www.ikirchroa.nl of mail naar vereniging@ikirchroa.nl

Let op!

iKirchroa wordt bezorgd door Kerkraadse verenigingen. Interesse hiervoor als vereniging? Stuur een bericht naar bezorgen@ikirchroa.nl

Muziekkapel vrijwillige politie district Kerkrade Op 9 mei aanstaande musiceert de Politiekapel (o.l.v. dirigent Henk Haan) in afwisseling met zang door mannenkoor Broicher Siedlung (o.l.v dirigente Agata Sewara) in de Mehrzweckhalle aan de Osterfeldstrasse te Broicher Siedlung (Alsdorf),

concert-aanvang 19.00 uur, geen gereserveerde plaatsen,

zaal open vanaf 18.00 uur. Er is een nieuw youtube-filmpje (in te zien via www.mvpkerkrade.nl) over de kapel geplaatst met foto’s en live-opnamen door de jaren

Zumba-Gold voor de actieve senior.

Mannenkoor David Spekholzerheide

Kerngroep Terwinselen organiseert op de maandagavond zumba gold voor de 50+

Wij zullen te gast zijn bij het männerchor Atertdaul in Niederpallen tijdens de jaarlijkse voorjaarsconcert in Kulturzentrum in Folschette.

Belangstelling?

Meld je aan via: e.schaaf@home.nl Les wordt gegeven op maandag 18.00 tot 19.00 uur in: ‘t Sjtaaterhoes,Schaesbergerstraat 27 in Terwinselen. Contributie bedraagt €6,10 euro per maand.

Meer info:

Dhr. E. Schaaf of Mevr. M. Senden, telefoonnummer: 045-5410797.

“Inne jemuutlieje zóndiegnommedaag mit kaffe en vlaam” Dialekverain Kirchröadsjer Plat houdt op

zondag 26 april

voor de 10de keer “Inne jemuutlieje zóndiegnommedaag mit kaffe en vlaam” in het Catharinahoes op de Holz.

Aanvang: 14.00 uur. Kaarten kosten: €6,00 (incl. kaffe en vlaam) en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Deurenberg, Buck Office, Sigarenmagazijn Meertens Poststraat en Catharinahoes.

Volg onze verrichtingen via

mannenkoordavid.nl en de facebookpagina: mannenkoordavid.spekholzerheide, en hier kan men informatie verkrijgen over het wel en wee van mannenkoor David Spekholzerheide. Kom vrijblijvend luisteren op onze repetitieavond woensdag om 20.00 uur in het Heidsjer Trefpunt aan de Patronaatstraat te Kerkrade-West.

Badminton in kerkrade Maak kennis met deze levendige sport en onze vereniging.

BC. Cosmos ‘77 is een badmintonclub voor jong en oud! Gratis 4x badmintonnen voor senioren en junioren op een van onze sportdagen bovendien kunt u vrijblijvend deelnemen aan 4 kennismakingslessen. Deze lessen worden gegeven op woensdagavond. Aanmelden kan, telefonisch 045 5351869 (na 18.00 uur), Per mail: cosmos77@gmail.com

Kijk voor meer info: www.bccosmos77.nl


49

Sjpannende Sjnüts De voorjaarsproductie van Toneelvereniging Frohsinn 2015. Onze enthousiaste spelersgroep speelt voor u op:

Zaterdag 11, zondag 12, woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015

Aanvang: 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn vanaf 1 maart 2015 verkrijgbaar bij: Drukkerij schreurs, Primera, Pedicure Lilian, Dé herenkapper Armati en ‘t Heidsjer Trefpunt. Reserveren mogelijk per mail via Frohsinn1904@hotmail.com en telefonisch via 06 38321176

Scouting Gregor Brokampgroep Kerkrade opent nieuw gebouw Zaterdag 21 maart

officiële opening van ons nieuwe scoutinggebouw. Tevens is er die dag een open dag. Voor de jeugd uit de wijk zijn er diverse activiteiten om het scoutingspel te kunnen ervaren.

opening om 14.30 uur Is scouting iets voor jou? Kom dan eens langs bij een van onze opkomsten.

Kijk voor meer info op:

www.gregorbrokampgroep.com

Judokay Nikanshite in wijk Eygelshoven

De Netmeppers zoeken nieuwe sportieve leden

Als jonge judovereniging is onze Dojo gevestigd in Eygelshoven, aan de Wijngaardsberg 30.

Kom vrijblijvend kijken op de maandag avond van 21.00 uur tot 22.30 uur. Speel gerust eens mee.

Wij trainen op maandag en donderdag avond.

Interesse?

Kom dan gratis twee weken trainen.

Kijk voor meer info:

www.nikanshite.nl of www.facebook.com/Nikanshite.

Voor meer informatie kijk je op onze site: www.denetmeppers.nl

De officiële opening van onze Dojo is op zaterdag 18 april 2015.

Passieconcert “De profundis Clamavi” Stichting Orgelkring Kerkrade:

Zondag 22 maart

Passieconcert “De profundis Clamavi”

Begint om 16.00 uur

In de Abdijkerk Rolduc. Uitvoerenden: Stadsorganist Eindhoven Ruud Huijbregts, orgel Rianne Wilbers, sopraan. Werken van Hollanders, Huygens, Bach, Mendelssohn, Howells, Andriessen en Alain.

Entree € 5,-

Rianne wilbers


@

Profile for iKirchroa Magazine

Ikirchroa 2015 editie 3  

Velen van jullie hebben eind januari tevergeefs gewacht op de derde editie, die wij toen tot onze spijt niet hebben kunnen laten doorgaan, d...

Ikirchroa 2015 editie 3  

Velen van jullie hebben eind januari tevergeefs gewacht op de derde editie, die wij toen tot onze spijt niet hebben kunnen laten doorgaan, d...

Profile for ikirchroa
Advertisement