Page 1

1

LIFESTYLE | VRIJE TIJD | SPORT | CULTUUR | POLITIEK en nog veel meer...

Kirchroa hèt magazine voor en door kerkrade

Hub Schetters Dolle donderdag in Kerkrade

Reg van Loo WMC-voorzitter zwaait af

Ambro Dritty Aan kunst en geschiedenis ontlenen we houvast

Dit e azin n g a m a er d e m is

uro e 5 2 ard! wa

Nummer 1 | week 37 | 2014 | www.ikirchroa.nl | Gratis tweemaandelijks huis-aan-huis blad voor héél Kerkrade


2

17 - 24 -

014

2

ber 2 o t k o 1 3 5-

GaiaZOO.nl/Halloween


3

Voorwoord

Colofon

Uitgave september 2014 nummer 1

Oplage 23.000 ex. Uitgever iKirchroa B.V. Druk Deurenberg Media

Eindelijk is het er dan: iKirchroa. Geboren vanuit de gedachte dat onze gemeenschap meer kan en móet zijn dan een plek waar je huis staat, waar je leeft, eet en slaapt. Ik wil graag een lans breken voor een hechtere gemeenschap, waar we elkaar blindelings vinden, niet alleen als vrienden en kennissen, maar ook als klanten bij de regionale ondernemers. Ondernemers die, ondanks economische tegenwind en internet, ons dagelijks kunnen voorzien in onze behoeften. Nog wel... wij realiseren ons onvoldoende dat we het welzijn van onze regio zelf in handen hebben. In deze tweemaandelijkse uitgave willen we graag in beeld brengen wat Kerkrade zoal in haar mars heeft. Van de Locht tot aan de Nieuwstraat, van Haanrade tot Terwinselen. Samen kunnen we zoveel meer voor elkaar betekenen.

Zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Uitspraken van derden en geïnterviewden zijn geheel voor hun rekening.

Dank aan allen die meewerken aan het tot stand komen van iKirchroa. Dank aan de klankbordgroep en de redactie van iKirchroa, waarvan hieronder de foto. Op deze foto ontbreken Jessie Vreuls, Marcel Mahr en Rob Huppertz. Dank aan Jessie Vreuls, die onze eerste cover siert, en aan Jack Frolichs voor zijn inzet bij het tot stand komen van het blad. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Pie Peters, één van de aanjagers van het eerste uur. Zonder zijn aanmoediging zou dit magazine nu niet voor u liggen.

Bladmanager/Eindredactie Paul Deurenberg Redactie Fred Sochacki | Max Ruiters | Jo Janssen | Rob Huppertz | Marcel Mahr | Kim Berkhof Covermodel Jessie Vreuls Fotografie Roel van Weersch | Peter Trompetter Vormgeving Carien Deurenberg

facebook.com/iKirchroa twitter.com/iKirchroa www.ikirchroa.nl

Ik wens u veel leesplezier! Paul Deurenberg

Wat er allemaal in staat deze

editie...

5

Evenementen

18

Ambro Dritty

37

Tellewelle

6

Kerkrade wil iKirchroa

22

Mijn passie

41

Vruier woar alles besser

8

Najaars trends

26

Kortingsbonnen

42

Bundesschützenfest

10

Gerecht van Jack Vinders Kip in ‘t zuur

30

Hub Schetters

44

Puzzeltijd

12

Exclusief interview Reg van Loo

33

Rauwele

45

Verenigingsnieuws

17

Column i Kirchroa jebore

34

Uur sjtut jód dróp

47

Wij feliciteren


Hét adres voor Rente v anaf Duitsland 2,7% (10 jaa r vast) hypotheken! Terpstra Assurantiën, hypotheken en verzekeringen. Het familiebedrijf waar u géén nummer bent!

Weer of geen weer in de Orlandopassage is altijd sfeer

Terbruggen 27 | 6471 JS Eygelshoven Tel: 045 - 535 5443 | Fax: 045 - 535 54 44 info@terpstra-assurantien.nl | www.terpstra-assurantien.nl

/orlandopassagekerkrade


evenementen

5 - 27 september Tentoonstelling Crossroad Art diverse locaties in Kerkrade

13 september Buurtfeest Holz 15.00 uur

Tip

5

28 september Najaarsfair 10.00-18.00 uur Botanische Tuin, Terwinselen

3 oktober Stoffenspektakel

Pastoor Wijnenplein en Abtenlaan

Kerkrade Centrum

Ride 4 Fun 8.00-16.00 uur toerrit met auto’s 13 - 14 september Open monumentendag Kerkrade 8.00-17.00 uur

14 september Beleef Eygelshoven 10.00-17.00 uur

4 oktober Kerkrade Leeft Kerkrade Geeft 12.00-18.00 uur Markt Kerkrade Centrum

Stadsloop Kerkrade 14.00-16.00 uur diverse straten in Kerkrade

Socioplein Eygelshoven

25 oktober Halloween 8.00-19.00 uur

Indoor Cycling Marathon 12.00-18.00 uur Markt Kerkrade Centrum

Kerkrade Centrum

KSO Kasteelconcert

7 november St. Maartensoptocht 19.00-20.30 uur

15.00-17.30 uur Kasteel Erenstein

Start Angelastraat

14 september - 12 oktober Unicef tentoonstelling

11 november Opening Carnavalsseizoen

Abdij en Congrescentrum Rolduc

19 - 21 september BundesschĂźtzenfest 2014

11.11 uur Markt in Kerkrade Centrum

Tip

Markt Kerkrade Centrum en omgeving

26 - 30 september Kermis Kerkrade Centrum 27 september Cultureel Evenement herdenking diverse locaties in Kerkrade

DCE Finals 9.30-23.00 uur Parkstad Limburg Stadion

14 november Sjlajerparade KVV 20.11 uur Patronaat Bleijerheide

16 november Kerstfair 10.00-18.00 uur Botanische Tuin, Terwinselen

22 november Intocht Sinterklaas 11.00-19.00 uur Kerkrade Centrum


6

Kerkrade wil

Kirchroa

Jarenlang hoorde Paul Deurenberg de klaagzang van inwoners en bezoekers dat “in Kerkrade nooit iets te doen is”, dat “er niet veel meer te krijgen is”, dat het “op sterven na dood is”. Als dat maar vaak genoeg wordt herhaald, wordt het vanzelf bewaarheid. Die negativiteit moet worden doorbroken. Maar hoe doe je dat, als er geen eigen spreekbuis meer is, zoals voorheen De Zuid-Limburger, puur en alleen gericht op de samenleving in onze stad. Dat gemis, dat gevoel bij de uitgever en drukker en vooral het verlangen om daar iets mee te doen, vroeg bij hem om actie. ‘iKirchroa’ rolde uiteindelijk van de pers in de Marktstraat en ligt nu in elk huis in Kerkrade.


7 ‘iKirchroa’ was geen zware bevalling, maar een weloverwogen keuze en het antwoord op een verlangen dat niet alleen door het hoofd van een Kerkraadse ondernemer spookte. “Meer mensen, verenigingen en samenwerkingsverbanden voelden het gemis van een gezamenlijke spreekbuis; van een communicatiemiddel dat van en voor Kerkrade is. Huis aan huis, gratis, eigentijds, onafhankelijk, gedragen en gelezen door de burgers van de stad”. Paul Deurenberg dacht, zeker waar het de jeugd en het totale bereik betreft, aan moderne (social) media, maar vond het antwoord in een combinatie van internet en traditionele communicatie via een blad zoals thans voor u ligt. “In de periode dat je zit te broeden over wat en hoe, heb ik mijn idee op sommige plaatsen laten vallen. Onder andere bij de winkeliersvereniging ‘Kerkrade Hartstikke goed’. Bijna overal, bij de gemeente, in het maatschappelijk middenveld, bij winkeliers en bij de man c.q. vrouw op de straat, blijkt dat verlangen te leven; die vraag om informatie, de nieuwsgierigheid over wat er in en met de hele stad gebeurt”.

met z’n allen iets van deze samenleving te maken, heb ik in de periode dat ik iKirchroa voorbereidde, wel degelijk gevoeld. Natuurlijk kom je scepsis tegen, maar dat weegt niet op tegen het enthousiasme. Overal, in alle wijken en bij de verenigingen. Verenigingen, die bijna zonder uitzondering spontaan ja zeiden tegen de vraag de verspreiding van het huis-aan-huis-blad dat zes keer per jaar gaat verschijnen, op zich te nemen”.

Het is niet alleen het verlangen naar informatie, maar meer nog zaken als onderlinge samenhang en gemeenschapszin, een positief klankbord waar men nadrukkelijk naar op zoek is. “Wij laten in ‘iKirchroa’ de mooie kanten van heel Kerkrade zien en zullen daarnaast ook oog hebben voor de problemen waar de stad of de wijken van de stad mee worstelen. Alles vanuit de positieve insteek dat Kerkrade een samenleving is waar de omstandigheden misschien wel niet altijd en overal volmaakt zijn, maar waar het goed is om te leven”. Met ‘iKirchroa’ kiest Paul Deurenberg niet voor de gemakkelijke weg. Z’n gevoel en het idealisme voor deze samenleving, zijn de drijfveren achter dit nieuwe initiatief. “Ik propageer niet dat ik weet hoe het moet, maar ik wil wel iets doen voor Kerkrade, voor deze samenleving. Mensen die alleen maar kritiek spuien of ‘rauwelen’ om een Kerkraadse uitdrukking te gebruiken, zijn er al te veel. Ik ben blij verrast door de positieve ondersteuning, ook uit onverwachte hoek. Het heeft me gesterkt in de overtuiging deze stap te zetten”.

“Als de kogel door de kerk is, begint het werk. Er komt iets op je af, dat kan ik iedereen verzekeren. Ik ben onder andere boekenuitgever, maar het uitgeven van een blad is een heel andere tak van sport. Je moet met talloze factoren rekening houden en je komt zaken tegen die je van tevoren simpelweg niet kunt bedenken”. Uiteindelijk kom je op het punt waar geen omkeer meer mogelijk is. “Dat is eigenlijk een hele opluchting. Dan is de belangrijkste beslissing gevallen en moet je door ook al zijn de verrassingen vaak groot die je tegenkomt. Maar nooit zo groot dat het plan in gevaar is gekomen. Natuurlijk is er bij ons opluchting, terwijl u dit leest. Even opluchting, want we zijn al weer druk bezig met nummer 2 die vóór de feestdagen zal verschijnen. Ik wens iedereen in Kerkrade veel leesplezier”.

Een stap, die zakelijk gezien niet zo voor de hand liggend is. Zeker niet in deze tijd. Waarom zou je je nek uitsteken, risico’s nemen en handen vol extra werk op je hals halen, als je een goedlopend bedrijf hebt? “Als iedereen zo denkt, kom je nergens. De drang om

‘Ja’ hoorde de ondernemer ook vaak van mensen die hij aansprak om actief te worden voor het nieuwe blad of de website. Actief, in de ruimste zin van het woord. Met ideeën, met het schrijven van artikelen of het aandragen van interessante zaken. Ja, hoort hij van ondernemers die in iKirchroa een goede manier zien met hun product te adverteren of hun boodschap over te brengen bij de Kerkradenaar en daarmee zorgen voor een financiële basis onder het initiatief. Kortom Kerkrade wil iKirchroa. Het positivisme van Paul Deurenberg heeft aanstekelijk gewerkt.

Wilt u reageren of heeft u ideeën voor iKirchroa? info@ikirchroa.nl


Najaars trends

8

Elk half jaar zien we de nieuwste collecties verschijnen in de etalages en in de bladen. Voor sommigen hét moment om weer naar de winkels te sprinten voor een paar nieuwe items, anderen daarentegen raken verward van al dat nieuwe goed. Voor die laatste groep zet ik de voornaamste én draagbare trends voor herfst-winter 2014 op een rijtje. Maar onthoud dat een trend absoluut geen voorwaarde is om iets te dragen, veel belangrijker is dat het bij jou past én dat jij je er goed in voelt. Rokken Veelal zien we aankomend seizoen de rokken in alle mogelijke roklengtes maar de rokken met een lengte over de knie, midi-lengte zijn de hit voor dit najaar. De kokerrok - of pencilskirt - is één van de meest vrouwelijke klassiekers die je in de hedendaagse collecties kunt tegenkomen, gebaseerd op de jaren ’40. Deze kokerrok kun je combineren met een leuke trui, die je zowel over als in de rok kunt dragen. Zwarte panty’s zijn weer terug in het modebeeld en ideaal om deze onder je kokerrok te dragen. Voor een vrouwelijke look zijn mooie pumps altijd goed. Wil je de kokerrok wat sportiever dragen dan heb je geluk want de sneakers zijn volop in de schoenenzaken verkrijgbaar dit seizoen.

Broek(en)pak Emporio Armani opent zijn show voor herfst winter 2014-2015 met een klassiek broekpak. Ondanks de mannelijke stijl is het vrouwelijke silhouet goed te zien. Een vrouw in een flanellen of krijtstreep pak met een witte blouse en eventueel een gilet is chic en begeerlijk. Voor een vrouwelijke look draag je pumps, voor een jongensachtige look kun

je een veterschoen onder het pak dragen of een sneaker. Vergeet de hoed, das of vlinderstrik niet - die je vast en zeker bij manlief in de kledingkast kunt vinden - om de look nog een extra twist te geven. Laat je ook maar eens inspireren door Marlène Dietrich. Niet vreemd is dan ook dat de broeken wijder worden gedragen, recht naar beneden lopen en zo lang zijn dat ze op of over de schoen vallen of ruim boven de enkel. Wil je een wijdere broek dragen dan zorg dat je de juiste pasvorm hebt, pas en ben kritisch.

Truien en vesten Truien en vesten zijn belangrijke items in je garderobe dit najaar. Je ziet lange truien van zachte materialen en een beetje oversized. Maar ook kleurig met opvallende patronen zoals de boho kledingstijl. Grove breisels zijn hip. Voor zowel het vest als de trui. Ideaal om te dragen over je favoriete jurk of om in de herfst te dragen als jas.

een beetje mannelijke look, niet of nauwelijks getailleerd en van verschillende lengtes en materialen. Dikke volumineuze jassen zijn hot en zien we terug in kleurrijke nepbonten jassen. Naast de oversized en volumineuze jassen zien we ook de korte (leren) jacks, kleine manteltjes en parka’s voor de koude maanden.

Schoenen Opvallend zijn de sneakers, de veterboots en de animal prints. Sneakers in verschillende soorten materialen aangevuld met accenten als ritssluitingen en studs. De veterboots zijn heerlijk stoer en super om te combineren met dikke sokken. Daarnaast zien we de pumps in veelal suède en nubuck, lange laarzen (zelfs tot over de knie) en enkellaarsjes.

Jassen Eén van de belangrijkste items voor de herfst en winter is de winterjas. Opvallend zijn de oversized jassen met grote kragen,

Yvil Modeschoenen Orlandopassage 1


9

Opmerkelijk

Crazy Fashion Akerstraat 51

Trend Point mode Einderstraat 11

Veel grote designers hebben de trend van de franjes opgepakt. We zien ze dit seizoen werkelijk overal aan. Tassen, schoenen, jurken, truien en vesten. Hoe langer de franjes des te beter. Prints zien we al een tijdje en het blijft ook nog even, fotoprints en dierenprints nemen we mee naar het beeld voor de komende maanden. Leren bikerjacks met of zonder studs, ruiten stoffen, zwartleren broeken en zwartleren rokken kunnen we ook dit najaar weer naar hartenlust dragen. Bij deze punk rock-stijl passen de stoere veterboots perfect. En om het vrolijke, beetje zomerachtige gevoel vast te houden, is het dragen van veel kleur, jacquard motieven en etnische prints typerend voor de folklore trend oftewel de bijna hippie-achtige bohostijl. Ik wens jullie veel inspiratie voor komend seizoen maar wel met de absolute voorwaarde dat wat je draagt bij je past en waar jij je prettig in voelt! Kim Berkhof

Wil je meer trends volgen? Volg dan de facebook pagina van BIJ MOOI of kijk eens op www.bijmooi.nl.

MJ Clothing Markt 41

Jetten mode en schoenen Piusstraat 22-26

Severens Damesmode Markt 11

Boutique Dax Markt 24

Laurastraat 5 6471 JG Eygelshoven Tel. 045 - 535 16 33


10

diĂŤnten Ingre el maizena

(8 personen)

1 eetlep 800 gr. kipfilet 8 stuks rode uien 4 blaadjes laurier 5 kruidnagels 4 jeneverbessen 5 dl. bruine azijn 1 theelepel Buisman ker 3 eetlepels bruine basterd sui ) 350 gram appelstroop (rinse scheutje wijnazijn 1 stuk pure chocolade 5 plakken peperkoek r erbij) (evt. extra: ietwat verse gembe

Genieten van het recept van Jack is t/m 14 oktober mogelijk bij:

Bestel het 3-gangen Kirchroa-menu met de kortingscoupon in het hart van dit magazine voor slechts

? 17,95 p.p.

Kip in ‘t zuur


Het favoriete recept van

Jack Vinders

Inne oa vend 11 a met J ack Vin ders bij Agne s en Co

iKircho

op zate

rdag

25 okto Geniet ber! van lied jes en Limb urgse g van Jack erechtje van vro s e Let op! ger en nu… Reserv eren noodza kelijk! 0

Mijn grootmoeder gebruikte kip in plaats van rundvlees, om “zoervleesj” te maken. Rundvlees hadden we niet, kippen des te meer. Voor haar was het vlees, maar voor 45 545 85 50 mij waren het troeteldieren. Meer dan eens miste ik één van mijn vriendjes, die prompt de dag erna op mijn bordje lag. Dat werd er toen niet bij gezegd, daar kwam ik later achter. Zogezegd de normaalste zaak van de wereld...Maar niet voor mij. Desondanks koester ik warme herinneringen aan mijn omaatje en haar “zoervleesj”. Bereiden Kruid de kip met peper en zout. Uien grof snijden en apart bakken in een koekenpan. De kip klein snijden en aanbraden. Voeg laurier, kruidnagel en jeneverbessen (wel even platdrukken) toe aan het vlees. Als de uien glazig zijn deze ook toevoegen. Na een minuut de warm gemaakte azijn en een even grote hoeveelheid water bij het mengsel schenken. Het vlees moet geheel bedekt zijn! (dus eventueel wijnazijn en water bijschenken). Dan de bruine basterd suiker en de Buisman toevoegen en goed doorroeren. Vervolgens stroop en een scheut witte wijn erbij. Alles blijven doorroeren. Het geheel wordt gebonden met fijn gesneden chocolade en peperkoek. Laat dat lekker doorsudderen (ongeveer 30 minuten). Als de jus niet dik genoeg is kan dit nog met maizena worden gebonden. Serveren met frietjes en een lekkere salade.

Wijnadvies Bij dit stoofpotje past een krachtige rode wijn van Domaine Paul Mas. 15 jaar oude wijnstokken op een klei en kalkhoudende fossielbodem. 55% Cabernet Sauvignon en 45% Syrah. 50% van de blend is gedurende 8 maanden opgevoed op nieuwe eikenhouten vaten. Diep paarsrood van kleur met een robijnrode gloed. Complexe, intense neus met zwart fruit, viooltjes en leder gevolgd door aroma’s van hout, groene peper en hints van toast en specerijen. Goede balans met een uitstekende structuur. Aanwezige, maar zachte tannines. Wijnhuis De Tros Lange afdronk met hints van drop. Hoofdstraat 69


12

WMC-voorzitter zwaait af Het Wereld Muziek Concours moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Reg van Loo, WMC-preses en burgemeester van de gemeente Vaals, heeft besloten zijn bestuursperiode, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter, niet te verlengen en de leiding van de Olympische Spelen van de blaasmuziek over te dragen aan een nog te benoemen opvolger. “Totdat die opvolger er is, zal ik de taken blijven uitvoeren”, zegt hij in een exclusief interview met iKirchroa. De beslissing om de voorzittershamer na twee termijnen neer te leggen is weloverwogen. “Een overweging na een afspraak met mezelf. De vraag over stoppen of doorgaan was voor mij nu aan de orde. Aan de aanname van het voorzitterschap heb ik voor mezelf in principe een periode van acht jaar verbonden. Als je een bepaalde tijd een bestuursfunctie of een voorzitterschap uitoefent, verlangt dat op enig moment reflectie. Dat moment was er de voorbije maanden. Maanden waarin ik goed heb nagedacht. Veel kwesties spelen in de afweging een rol. Waar sta je met je organisatie? Welke stappen moeten er genomen worden en welke rol is daarin voor mij weggelegd? Is het WMC in dit stadium gebaat bij vers bloed? Wat vindt mijn omgeving ervan? Een omgeving, die mij altijd voldoende ruimte heeft geboden om veel tijd aan het WMC te besteden. Kun je dat blijven verwachten? Kortom, veel vragen en afwegingen die mij uiteindelijk tot dit besluit hebben gebracht”.


13

Stagemaand Reg van Loo laat een WMC achter dat wereldwijd op het vlak van blaasmuziek een klinkende naam heeft, financieel gezond is en dat op de drempel van grote veranderingen staat. “WMC Kerkrade, de Olympische Spelen van de blaasmuziek, is een kostbaar goed. En dus ook veel belangrijker dan bijvoorbeeld, Reg van Loo”, zegt de man zelf. “Het gaat zelfs veel verder dan muziek. Ik durf te beweren dat Kerkrade eens in de vier jaar de meest tolerante plek ter wereld is. Hier voel je het universele verlangen ergens deel van uit te maken en dat verlangen zorgt in Kerkrade voor een unieke sfeer. Zoiets ontstaat alleen maar binnen de context van het Wereld Muziek Concours. Muziek is niet alleen een algemene taal die verbindt, maar één van de essentiële dingen voor het welbevinden van de mens. Ik gun de wereldleiders en leiders in het algemeen graag een maandje stage, zodat ze kunnen zien hoe aangenaam de wereld en het leven kunnen zijn in Kerkrade tijdens het WMC. Dit festijn is grensverleggend”.

Continuïteit Duidelijk is dat er een voorzitter vertrekt, maar dat de WMC-fan in hem levenslang heeft. Een scheidend bestuurder (”Ik heb de functie met veel plezier vervuld”) met twee geslaagde festivals achter de rug die het tijd vindt voor vers bloed en nieuw elan. “De continuïteit is gewaarborgd en de basis voor een verdere internationalisering is gelegd. Ik wil daar, zij het op enige afstand, mijn hulp aan blijven bieden, mocht men dat op prijs stellen”. Het programma dat tijdens het WMC 2013 onder de naam Young Generation werd geïntroduceerd was richtinggevend. Kerkrade centraal, absorbeert en distribueert blaasmuziek uit alle uithoeken en leeftijdscategorieën van de wereld. “Moet”, vult Van Loo aan, ”zoals de Duitsers treffend zeggen Dreh- und Angelpunkt zijn, evolueren en impulsen geven. De stad moet het belangrijke en permanente middelpunt van de blaasmuziek zijn. Kerkrade heeft die plek in de wereld en dat besef kan best nog verder groeien in Kerkrade. Vanuit dat bewustzijn moet het WMC door de stad en haar inwoners gedragen worden. Hier is het te doen en daar mogen wij trots op zijn, want in de wereld wordt die omstandigheid erkend. Hier moeten we ons vooral niet kleiner maken dan we zijn. Met die

status kun je en mag je niet marchanderen, maar moet je je invloed en verdere professionalisering uitdragen naar andere werelddelen. Zoals de OS zetelt in Lausanne en het Olympische Comité wereldwijd vertakt is, zo moeten wij in de verdere professionalisering ook blaasmuziek professionals in Azië - denk eens in welke mogelijkheden er in China liggen - en Noord- en Zuid-Amerika aan ons binden. Vijf of zes gezaghebbende mensen ‘from all over the world‘ contracteren om de totale organisatie naar een nog professioneler ‘level’ te tillen. En die mensen ook medeverantwoordelijk maken voor het welslagen en de kwaliteitsslag die gedaan kan worden. Dat en het optimaal benutten van de mogelijkheden die moderne media bieden, zou de positie van het WMC Kerkrade en haar status als Mekka voor de blaasmuziek, verder verstevigen”.

Reg van Loo:

‘Afspraak met mezelf’


14

Rangeerterrein In 2002 trad de voormalige rector en in Eys woonachtige Reg van Loo toe tot het WMC-bestuur onder leiding van Huub Bogman. Toen deze in 2007 zijn vertrek aankondigde, leefde er bij de thans scheidend voorzitter geen ambitie voor een hoger ambt. “Nee, geen moment. Ik had diverse posities bekleed en was bezig zeg maar met het inrichten van het rangeerterrein waarop het college van werkgroepvoorzitters zou worden vervangen door een bestuur dat in principe los zou staan van operationele zaken. Op enig moment kwam toch de vraag richting mij om opvolger van Huub Bogman te worden. Toen ik mijn jawoord gaf, wist ik ook meteen dat ik zeker na twee periodes in de spiegel zou kijken om mijn afweging te maken”. De voorzitter die mij opvolgt moet zich ervan bewust zijn dat hij in het kleine, slagvaardige team, ondanks het oorspronkelijke uitgangspunt: bestuur op afstand, toch ook operationeel zijn steentje zal moeten bijdragen. Het WMC beschikt niet over een grote professionele organisatie. ”Met name in het jaar voor het Concours moet eenieder, ongeacht de rol die hij of zij vervult, de mouwen opstropen. Vijftien tot twintig uur per week in het jaar vóór het WMC was geen uitzondering. Gelukkig heb ik, zoals reeds gezegd, van Vaals de ruimte altijd gekregen. Vaals heeft ook altijd de voordelen van die dubbele functie burgemeester en WMC-voorzitter gezien”.

Summum Het afscheid van Reg van Loo valt samen met de komst van zijn opvolger die op het moment van het ter perse gaan deze eerste iKirchroa-uitgave nog niet bekend was. Het zal voor de scheidende preses iemand moeten zijn die best trots op zijn stad en het WMC mag zijn en die dat ook uitdraagt. “Het is niet arrogant te zeggen dat wij inzake harmonie- en fanfaremuziek leidend in de wereld zijn. Dat Kerkrade het summum is op dat vlak en dat daar letterlijk en figuurlijk de toon wordt gezet. Overal ter wereld wordt dat erkend en als die overtuiging ook in de stad zelf gaat leven, gaan we mooie tijden tegemoet”. Het zou een belangrijke stap zijn op weg naar elke dag klankstad, in plaats van één maand, eens in de vier jaar. “Ik gun dat de stad van harte”.

Verjonging binnen WMC-bestuur Nu Reg van Loo te kennen heeft gegeven de voorzittershamer over te dragen, heeft het bestuur zich tot taak gesteld om naast het zoeken naar een nieuwe preses, tevens zorg te dragen voor een verjonging binnen het bestuur. Max Kousen die thans de dubbelfunctie van secretaris-penningmeester vervult geeft aan dat hij overweegt de functie van penningmeester neer te leggen en in de nieuwe samenstelling als secretaris verder te gaan, waar hij zich dan m.n. zal bezig houden met de bedrijfsvoering van het WMC. Na meer dan 25 jaar penningmeesterschap zou hij het een goed moment vinden om een nieuwe penningmeester in te werken en wegwijs te maken in een vrij complexe organisatie. In die zin ligt er dus nog een vacature op stapel. Max Kousen geeft aan dat het WMC bestuur dringend behoefte heeft aan jonge enthousiaste mensen, welke bereid zijn als ”hands-on” bestuurders hun bijdrage aan het welslagen van dit prestigieuze festival te leveren. Binnen dat kader worden momenteel gesprekken gevoerd met in elk geval een kandidaat, waarbij het accent ligt op het referentschap wedstrijden en muzikaalinhoudelijke aspecten. Hij spreekt de hoop uit dat het bestuur deze gesprekken binnen afzienbare tijd kan afronden. Op deze wijze hoopt het WMC aan slagkracht te winnen en zo de voortschrijdende professionalisering en internationalisering van de Olympische Spelen van de blaasmuziek verder gestalte te geven. Max Kousen is blij met de toezegging van de huidige voorzitter Reg van Loo aan te blijven totdat in z’n opvolging is voorzien en heeft er alle vertrouwen in dat het bestuur op niet al te lange termijn in volle omvang gepresenteerd kan worden. “Gelukkig zal dit bestuur kunnen voortbouwen op een gezonde organisatie die ruim een jaar geleden financieel het beste Concours ooit afsloot. Er is de afgelopen jaren keihard gewerkt om deze reserves te kunnen opbouwen en deze zullen hard nodig zijn bij krimpende steun voor cultuur in een tijdsgewricht, waarin veel werk verzet moet worden voor het verwerven van fondsen en sponsorgelden”.


advertorial

15

Onder de Wie geeft u het vertrouwen? Het levenstestament Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren. Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet? U kunt bij een notaris een levenstestament opmaken. In een levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd, is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm van een

notariële akte staat onomstotelijk vast dat u heeft begrepen en gewild hetgeen u heeft vastgelegd in uw levenstestament. De notaris ziet hier op toe. Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. De (kandidaat)notarissen van Smeets & Schop Notarissen kunnen u voorlichten over de juridische gevolgen van een en ander en de mogelijkheden die u heeft om uw wensen in een levenstestament vast te leggen.

Willem Sophiaplein 10 6466 CP Kerkrade Tel. (045) 541 19 45 www.smeetsschop.nl e-mail: info@smeetsschop.nl


advertorial

16

JANSSEN KERRES AUTOMOTIVE STELT ZICH VOOR AAN KERKRADE

GROOTSTE MULTIBRAND DEALER VAN ZUID-NEDERLAND STAAT GARANT VOOR ZORGELOZE MOBILITEIT. Op 1 juli jl. hebben het van oorsprong Kerkraadse autobedrijf Kerres en het uit Brabant afkomstige autobedrijf J. Janssen de handen ineen geslagen. Zij fuseren hun familiebedrijven tot de grootste multibrand autodealer van Zuid-Nederland. Tijd om opnieuw kennis te maken...

Wie is Janssen Kerres Automotive? Autobedrijf Kerres is sinds 1955 een vertrouwde naam in Zuid-Limburg. De van oorsprong Renault-dealer voert ook de merken Dacia, Citroën, Nissan en Kia verspreid over Heerlen, Kerkrade, Maastricht en Sittard. Autobedrijf J. Janssen (1963) is gevestigd in Venlo, Gerwen, Nuenen en Helmond, en heeft de merken Renault, Dacia, Nissan en ook het mooie Peugeot. Ger Lux, mede-eigenaar van familiebedrijf Kerres vertelt over de samenwerking: “Met deze samenvoeging creëren we een unieke kans om in te spelen op de veranderingen in de gehele automotive markt. Het is mooi om samen te smelten met een familiebedrijf dat dezelfde oorsprong en groei kent als wij. Door onze overeenkomstige achtergrond en passie voor automotive, is ons DNA identiek”.

Van Zuid-Limburg t/m Oost-Brabant Olaf Janssen, mede-eigenaar van Autobedrijf J. Janssen, vult aan: “Kerkrade is onze meest zuidelijke vestiging en aan de noordzijde ligt de locatie Helmond in Brabant. Deze fusie is een historische zet in onze familiebedrijven én in de Nederlandse automarkt. Onze klantenkring wacht een mooie toekomst”. Zorgeloze mobiliteit “In de nieuwe strategie blijft zorgeloze mobiliteit verankerd. Klanten kunnen op één adres terecht. Of het nu gaat om de aanschaf of leasen van een nieuwe personenauto, bedrijfswagen of occasion, het afsluiten van een financiering of verzekering,

het uitvoeren van onderhoud, reparatie of schadeherstel, of het faciliteren van huurauto´s; bij Janssen Kerres Automotive is men aan het juiste adres. We hebben zelfs voor ondernemers een speciaal Business Center ingericht”, aldus Olaf Janssen. De nieuwe organisatie De huidige locaties veranderen door de fusie niet. Janssen Kerres Automotive blijft de regionale partner die men altijd is geweest. Daarnaast blijven alle 270 medewerkers actief in de nieuwe organisatie. “Alleen maar vertrouwde gezichten bij Janssen Kerres Automotive”, sluit Ger Lux met een grote glimlach af.

Directie Janssen Kerres Automotive v.l.n.r. Olaf Janssen, Robbert Bleeker, Rian Groeneweg, Jo Lux en Ger Lux


i Kirchroa jebore Soms zijn we blind voor dingen, omdat we ze elke dag zien. Vanuit ons eigen perspectief wordt de wereld heel klein, maar hoe anders is dat vanuit het perspectief van een vogel. A bird’s-eye view levert verrassende inzichten op en legt verbanden die zo logisch zijn dat er maar weinig voor nodig is om ze tot een succes te smeden. Zo is Kerkrade de verpersoonlijking van de term Parkstad. Met 47.000 inwoners en een zeer rijke historie zijn we een stad van formaat, maar niet iedereen realiseert zich hoe groen onze stad eigenlijk is. Sinds dit voorjaar broeden er ooievaars in GaiaZOO en op het moment van dit schrijven zijn dat de trotse ooievaars van drie prachtige jongen. Nu worden er met grote regelmaat bijzondere dieren geboren in de dierentuin, maar deze geboorte is om een aantal redenen misschien nog wel specialer. Het betreft op de eerste plaats wilde ooievaars die er vrijwillig voor kozen hier te nestelen. De dieren worden niet bijgevoerd, dus de enige reden waarom ze zich thuis voelen, heeft te maken met de omgeving die Kerkrade hen blijkbaar biedt: de vochtige, voedselrijke graslanden rondom de Craneweijer, die vanuit ooievaarsperspectief naadloos overlopen in de dierentuin, het stadspark, de bossen en het vele water rondom Rolduc en de Baalsbruggermolen en het uitgestrekte, grensoverschrijdende “Pferdelandpark”. Zo groen is Kerkrade! De oudste bekende aanwijzing voor broedende ooievaars in Limburg dateert uit de 18e eeuw. Pas in 1997 waren er nieuwe pogingen waar te nemen op de kerk van Thorn en later opnieuw in het noordelijke deel van onze provincie. Helaas bleken deze pogingen niet altijd succesvol. We zijn in Kerkrade dus getuige van een relatief unieke gebeurtenis! Op het moment dat u dit stukje leest, zijn de drie jonge ooievaars al lang uitgevlogen. Hun ingebouwde navigatiesysteem brengt ze waarschijnlijk via Gibraltar naar Afrika en over een aantal jaren komen ze dan hopelijk weer terug naar Kerkrade, omdat zij zien, wat wij soms vergeten te waarderen: ’t sjunste óp de welt is ózze eje Kirchröadsjer hingerjaad!

Denkend aan Kerkrade zien zij bronnen en beken die traag door de oneindige Anstelvallei gaan… (vrij naar : Hendrik Marsman, 1936)

Foto’s: Hans Janssen Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl

Rob Huppertz

I KIRCHROA – Ik hou van mensen die glazen bij voorkeur half vol zien. Somberen en kniezen, leiden tot negatieve energie en daarmee kom je -letterlijk en figuurlijk- geen stap vooruit. Toen Paul Deurenberg mij vertelde dat hij een nieuw magazine wilde gaan uitgeven voor-en-door Kerkradenaren, was ik dan ook direct enthousiast. We hebben i Kirchroa namelijk heel veel om ‘sjtoots óp tse zieë’, en dat hij dit goede nieuws van deur tot deur wil verspreiden, verdient alle lof!

column

17


18

Ambro Dritty Ambro Dritty (1957) studeerde filosofie in Amsterdam, maar werd uiteindelijk kunstschilder in Kerkrade. Zelf stelt hij met een kwinkslag dat al dat gestudeer dus blijkbaar voor niets is geweest. Dat valt te betwijfelen... We spraken Ambro uitgebreid op zijn zonovergoten terras bij zijn atelier aan de Kerkraadse Erensteinerstraat.

Aan kunst en geschiedenis ontlenen we houvast

“MENSEN SNAPPEN WAT ZICHTBAAR IS�


19 Ambro schiet in de lach. “Ja, die zon en dat licht vandaag: een beetje de sfeer van dat TV-programma rond Villa Felderhof, vind je niet? Maar zonder gekheid: mijn gevoel ten opzichte van mijn geboortestad is door de jaren heen sterk veranderd, ik voel me hier steeds meer thuis. De verloren zoon, zou je kunnen zeggen. Weet je, Kerkrade is een stad in transitie. Het Kerkrade van nu is niet meer het Kerkrade van toen. Het nieuwe centrum zal dat dan ook gaan weerspiegelen, hoop ik. Kerkrade wordt niet alleen mooier, het krijgt ook meer de functie van ontmoetingsplaats. Het biedt ons daarmee dé kans om veel slimmer met ons rijke verleden om te gaan.”

Historische rol Ambro licht toe: “Ik wil dat veel meer van die historie wordt teruggebracht in het centrum. Maak zichtbaar dat de Kelten en Germanen hier al eeuwen geleden rondliepen. Dat een Romeinse weg door Kerkrade liep. Dat de Tachtigjarige Oorlog zich ook in Kerkrade afspeelde. Vertel de verhalen van Karel de Grote, van Rolduc en van de burcht Herzogenrade. Maar ook meer recente gebeurtenissen als de RAF-moord aan de Nieuwstraat en de mijnhistorie vormen ons decor. Aan kunst en geschiedenis ontlenen we houvast. We waren lang de vierde stad van Limburg. Daar valt best iets over te vertellen!” “Hoe je dat moet doen? Dat kan op vele manieren. We hebben geen oude kern zoals Maastricht, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Plaats weer een galg

bij Nulland of bouw voor mijn part een Romeinse wachttoren als herkenbare vertrekpunten voor historische routes. Zelf heb ik het Hallucinarium, een historisch panoramaschilderij, bedacht. Dat hoeft niet per se een alleenstaand gebouw te worden, het zou ook binnen een catacombeachtige setting samen met restaurantjes kunnen werken. Hoe dan ook: als we het verhaal niet kennen, kunnen we het ook niet waarderen. Mensen snappen wat zichtbaar is. Kerkrade heeft grote toeristische potentie, het zou logisch zijn als het centrum daar veel beter dan nu bij aansluit.”

Unieke kenmerken Gaandeweg ontwaakt de onvervalste Kerkradenaar in Ambro. “Wij staan open voor buitenlanders, ze worden hier al eeuwen gastvrij ontvangen. Wij leefden al eerder dan de rest van ons land in een mondiale wereld. We kunnen zo ook ons taalgebied toeristisch uitbuiten. Een soort Duitstalig kanton à la Friesland of het Duitstalig deel van België is niet zo realistisch, maar het culturele element kunnen we wel degelijk meer centraal stellen. En wat meer ambitie graag. Behalve

Creative City bij het Continium, waarom niet ook een rechtenfaculteit in Rolduc? Daar moeten we dan nog dialectwoorden voor verzinnen, uiteraard”, stelt Ambro. “Weet je, het lijkt wel of Kerkrade zich schaamt voor zijn identiteit. Flexibiliteit wordt gezien als groot voordeel, het tegenovergestelde is echter even waar. Een groot goed van onze stad is juist haar provincialiteit. Overal elders wordt eigenheid opgeofferd aan steeds dezelfde soorten winkelcentra. Wij daarentegen zijn meer geworteld in traditionele waarden. Eenvoud, hartelijkheid, het dialect: ze stralen rust en vertrouwen uit en dat soort zaken vormt juist onze kracht.” Kunstschilder of filosoof, wie zal het zeggen? Ambro wil in ieder geval Kerkrade aan de rest van de wereld laten zien zoals ze voor hem is: een plek barstensvol rijke verhalen.

Lezersservice http://www.ambrodritty.nl/ https://www.facebook.com/ambro.dritty Tekst: Jo Janssen Mark Renne en Jo Janssen vormen Parkstadlimburgbloeit.nl. Zij promoten culturele maatschappelijke en economische initiatieven in deze regio.


centrumplan

20

op koers

Momenteel werkt de gemeente Kerkrade, samen met al haar partners, aan een prachtige gebiedsontwikkeling voor het stadscentrum. Het project gaat na de komende maanden over van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase. Dat geldt voor alle deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling. Met de sloop van de panden aan de Niersprinkstraat - Van Beethovenstraat is dit duidelijk zichtbaar gemaakt. “Aan jaren plannen komt een einde, we gaan nu bouwen aan de toekomst van de stad en de omliggende regio” aldus wethouder Huub Wiermans, verantwoordelijk voor deze gebiedsontwikkeling als coördinerend wethouder. In elke iKirchroa zal de komende jaren worden toegelicht wat is afgerond, en wat er in de volgende periode zal worden uitgevoerd. “In iedere uitgave van iKirchroa zal de gemeente een overzicht van de stand van de zaken schetsen. iKirchroa bereikt al onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat zij de ontwikkelingen goed kunnen volgen”, aldus wethouder Wiermans. Strategische partner Samen met alle andere investeringen en projecten in de stad draagt de ontwikkeling van het Centrum substantieel bij aan

de verdere positionering van onze stad. Burgemeester Som bedankte in februari van dit jaar de provincie Limburg in de persoon van deputé Noël Lebens bij het bekendma-

ken van de subsidie voor dit project. “De provincie Limburg is echt een strategische partner in onze stadsontwikkeling. Zonder de onuitputtelijke inzet van de Provincie en de substantiële financiële bijdrage zou het project niet realiseerbaar zijn geweest.” De Provincie verleent voor de totale centrumontwikkeling €13,5 miljoen subsidie, waarvan € 9,0 miljoen voor Creative City.

Ontwikkelingen Het plan dat door Van Pol Beheer wordt gerealiseerd voorziet in winkels, 47 huurappartementen en 19 koopappartementen met een privé-stallings-garage. Daarnaast wordt het bestaande Parkstad Limburg Theater Kerkrade grondig verbouwd en vindt er ook gedeeltelijke nieuwbouw voor


21 het theater plaats. De nieuwe bibliotheek wordt ertegenaan gebouwd. Zo ontstaat één levendig cultuurcluster. De gemeente staat zelf voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum en het Stadspark. Nieuwe bestrating in combinatie met nieuw straatmeubilair en een aantrekkelijk lichtplan zullen voor een aantrekkelijke beleving van Kerkrade centrum zorgen. Het stadspark krijgt een kwaliteitsimpuls, zodat het park een goede verbinding vormt tussen het centrum en de Anstelvallei.

Start bouw Het nieuwe winkelcentrum is momenteel in de verhuur. De huurappartementen worden via een woningstichting in de verhuur gebracht. De koopappartementen zijn inmiddels in de verkoop en de interesse is goed te noemen. De start van de bouw door Van Pol Beheer is voorzien in het 4e kwartaal van dit jaar. Het plan zal eind 2015/begin 2016 opgeleverd worden.

Herinrichting openbare ruimte Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is vastgesteld. Naar verwachting wordt de eerste fase direct na de carnaval van 2015 uitgevoerd. Gestart wordt dan met de herinrichting van de Markt. Daarna worden de andere straten en pleinen gefaseerd uitgevoerd.

Stadspark Het stadspark (met Hertenpark) zal nieuw worden ingericht. Een landschapsarchitect werkt aan een nieuw ontwerp voor het Stadspark. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden ter voorbereiding daarvan uitgevoerd. Na het Bundesschützenfest in september 2014 zal met de aanleg van de nieuwe inrichting worden gestart.

Continium – Creative City Provincie Limburg investeert fors in een doorontwikkeling van Continium tot

Creative City met de toevoeging van een Red Dot Design Lab en een Earth Lab. Ook de gemeente Kerkrade levert een financiële bijdrage in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Kerkrade Centrum. Naar verwachting zal in september 2014 de bouw starten.

Gebiedsmarketing – positionering Kerkrade Centrum Bij de upgrading van het stadshart hoort ook een nieuwe positionering van het centrum. Herkenbaar vanuit de Kerkraadse identiteit. Om dat te bereiken wordt samen met belangstellenden actief invulling gegeven aan het ontwikkelen van een strategie voor gebiedsmarketing. In het najaar van 2014 worden de eerste resultaten daarvan gepresenteerd.


22

Mijn Passie Als Kim Savelsbergh komend najaar de aria ‘Klänge der Heimat’ uit Die Fledermaus van Johann Strauß Jr. ten beste geeft, kruipt ze met verve in de huid van Rosalinde. Het verlangen naar huis en geboortegrond dat in die specifieke aria tot uitdrukking komt, is haar niet vreemd. Geboorte- en Klankstad Kerkrade heeft nooit aan aantrekkingskracht verloren ook al woonde de sopraan jaren in Londen en Kassel. Het verlangen naar huis is door de operajaren heen altijd een vaste reisbegeleider geweest.

Kim Savelsbergh

Leven op de juiste toonhoogte

Opera is topsport. Zeker dicht bij de grenzen van de tessituur, het bereik van je zangstem. Harde training, talent en repertoirekennis zijn nodig om topsport te bedrijven. “Diverse avonden per week boven het orkest uit je prestatie leveren, dat vergt wat van je. Je moet topfit zijn. Fitheid, weerstand en herstellend vermogen. Je hebt niet alleen conditie nodig, maar ook veel mentale fitheid. Voor mij werkt het alleen als ik verstandige keuzes maak. Niet steeds je grenzen op zoeken, ook niet in de keuze van de rollen. Hoe verleidelijk ze ook zijn; hoe mooi, uitdagend en bevredigend het ook is om in die andere huid te kruipen. Ik heb nooit risico’s genomen; ik hou van zekerheden”.

Repeteren Die Fledermaus, Kim Savelsbergh is er maanden mee bezig. Het verhaal, het libretto, lezen, de verschillende rollen, de orkestmuziek en vervolgens achter de piano de aria’s. Dan het inkleuren van de rol op het toneel om de laatste zes weken met de hele bezetting en regisseur de handeling en de personages, gestalte te geven. Orkest, koren, dansers komen er tenslotte bij voordat de generale repetitie het begin van de speelcyclus met de première inluidt. “Het begint meestal met het kopen van een klavieruittreksel om een idee te krijgen wat het stuk, in dit geval Die Fledermaus, muzikaal inhoudt. Vervolgens verdiep ik me in het verhaal en luister naar het werk. Dan kruip ik achter de piano om er vele uren te werken, aan de rol en het er in stampen van tekst en muziek. Uren, waarin je voelt wat die rol in mijzelf teweegbrengt. Vervolgens ga je aan de slag met co-repetitoren, mensen die je begeleiden. Uiteindelijk begint

de repetitieperiode waarin de laatste twee weken de piano door orkest wordt vervangen. In de laatste week vallen alle puzzelstukjes in elkaar”.

Mooiste vak dat er is De Kerkraadse sopraan weet exact wat haar te wachten staat. “Gelukkig heb ik vaak grote rollen kunnen doen”. Een gedegen opleiding en werkervaring hebben zorggedragen voor een stabiele basis. De rest is specifieke oefening en voorbereiding. Wat volgt is een krachtenrovende cyclus van voorstellingen met het operagezelschap op tour door het land van schouwburgen en concertzalen. “Het mooiste vak dat er is”, noemt zij het zelf. In de wetenschap dat bij die opmerking nogal wat kanttekeningen geplaatst kunnen worden. De spotlight, het applaus, de adrenaline en de euforie van een geslaagde uitvoering zijn fantastische secundaire arbeids-


23 voorwaarden voor een operazangeres. Belangrijke bijverschijnselen, die een niet te missen invloed hebben op de werkelijkheid van het bestaan. De andere kant van die werkelijkheid vind je terug als je thuis bent in Kerkrade. Daar ligt een andere hoofdrol te wachten, als echtgenote en moeder van twee dochters. Daar kruip je niet in de huid van een ander maar daar heb je je eigen rol. Geen schijnwereld die begint met een uurtje in de grime en geen applaus, prachtige decors en volle zalen.

Emotie Wonend in Kassel en verbonden aan Staatstheater aldaar, kwam de thans 37-jarige sopraan tot de ontdekking dat er veel te plannen is, maar dat sommige zaken buiten alle ratio om hun loop nemen. Tandarts Leon Buck in Kerkrade en operazangeres Kim Savelsbergh in hartje Duitsland op zo’n kleine 4 uur autorijden uit elkaar. “Leon en ik hadden een weekend- of zoals we het zelf noemden, een telefoonhuwelijk. Alles was prima gepland. In het weekeinde was Leon hier in Kassel en via telefoon hadden we altijd contact. Onze kinderwens werd ingevuld met de geboorte van Jolie en ik dacht dat we ons leven perfect op de rit hadden.” Planning loopt vaak mank als emotie om de hoek komt. Het Kerkraadse echtpaar weet er alles van. “We hadden buiten die emoties gerekend. Toen Jolie er was kregen we er mee te maken. Ik miste haar enorm. Verdriet, heimwee in een moeilijke periode en vervolgens was de beslissing snel gemaakt”. Auf Wiedersehen Kassel es war schön. Als tweevoudige moeder (dochter Madée maakte twee jaar geleden haar opwachting) freelance zangeres, tegenwoordig werkend in binnenen buitenland vanuit standplaats Kerkrade, zijn verdriet en heimwee slechts van korte duur. Dat laat onverlet dat opera een omgeving blijft die niet alleen genadeloos is, maar daarenboven bijzonder gezinsonvriendelijk. “Gezinsonvriendelijk vanwege het feit dat je laat in de nacht thuiskomt uit de Randstad, Groningen of Leeuwarden, terwijl uitslapen er niet bij is. Bovendien ben ik in het seizoen vele weekeinden onderweg. Je moet topfit zijn voor je werk terwijl de vermoeidheid permanent toeneemt. Zaak is het dan om gezond te blijven, want je hebt zo een kou of een griep te pakken. Zeker als een van de kinderen ziek is.” Ziek zijn of worden in een omgeving, waar door alle bezuinigingen van de overheid de concurrentie moordend is (“Voor elke rol tientallen kandidaten die vaak ook nog eens stevig onder de prijs werken”) is extra problematisch.

Toekomst “Daarbij speelt de leeftijd ook een rol. Ik heb altijd de prinses of de dochter van gespeeld, maar inmiddels staan er achter me nieuwe generaties voor die rollen te dringen. Opera wordt steeds meer toneel. Dat betekent dat het visuele aspect steeds belangrijker wordt. Wat het publiek ziet, moet geloofwaardig overkomen”. Kortom Kim Savelsbergh wil geen persiflage van zichzelf worden in de toekomst en gaat zich in haar Fotostudio: Driepoot keuze meer en meer oriënteren op rollen die bij haar passen. Vóór de Fledermaus-cyclus treedt ze samen met twee collegae, een Amsterdams dansgezelschap en een muziekensemble op onder de naam De Sopranos. “Dat vind ik een enorme uitdaging. Een reeks aria’s van Verdi waarbij het dansgezelschap dansend uitbeeldt wat wij zingen. Het lijkt me te gek”. Waar eveneens haar aandacht op gevestigd werd, is de aanvraag voor een verbinding als zangpedagoge aan het Stemcentrum Maastricht. “Twee logopedisten gaan iets doen met zangpedagogiek en willen aldus jonge zangtalenten op weg helpen. Dat spreekt mij wel aan. We gaan er eens over praten. Voor de rest: ik jaag niets achterna en ik zie wel wat op mijn pad komt”. Uiteraard vanuit haar geboorteplaats Kerkrade.

Loopbaan van Kim Kim Savelsbergh studeerde Solozang en Opera bij Mya Besselink aan het Maastrichts conservatorium. Ondersteund door diverse nationale en internationale studiebeurzen voltooide zij haar opleiding aan het Royal College of Music in Londen. Zowel in Maastricht als in Londen slaagde de Kerkraadse summa cum laude met onderscheiding. Na de studie werd de soliste geëngageerd door het Staatstheater Kassel en volgden er lyrische sopraanrollen als Adina (l’Elisir d’Amore), Nannetta (Falstaff) en Suzanna (Le Nozze di Figaro). De laatste jaren vertolkte ze meerdere grote rollen en oogst ze veel lof in producties van Opera Zuid.


24

Bemelmans optiek Brilmode en vakmanschap

Bemelmans Optiek is inmiddels bijna 30 jaar gevestigd op de markt in Kerkrade. Service, kwaliteit en vakkennis zijn de steunpilaren van het moderne optiekbedrijf. U vindt er een zeer ruime presentatie van brillen en zonnebrillen, waarbij nagenoeg alle grote mode merken vertegenwoordigd zijn. Armani, Prada, Ray Ban, Gucci, Dior, Michael Kors, Tom Ford en vele anderen. Ook voor uw oogcontrole krijgt u bij Bemelmans Optiek de optimale zorg en aandacht. Gebruik makend van de allermodernste computer gestuurde apparatuur worden uw ogen deskundig onderzocht. Daarnaast worden alle brillen in het eigen atelier geslepen en

Brilmode & contactlenzen gemonteerd. Later bent u altijd welkom voor het bijstellen en aanpassen van uw bril en op alle brillen geldt een optimale service en garantie.

Kinderbrillen

Uniek is zeker de kinderbrillen afdeling waar de allerjongste brildragers zich meteen thuis voelen. De aparte afdeling met circa 350 kinderbrillen is uniek voor de regio. De collectie voldoet aan de hoogste eisen en op een speelse wijze wordt uw kind vertrouwd gemaakt met zijn bril.

Contactlenzen

Naast brillen bent u ook welkom voor contactlenzen. Na een zorgvuldig onderzoek krijgt u een uitgebreid gebruikersadvies, waarna u de contactlenzen 4 weken zonder verdere verplichtingen en/of kosten mag uitproberen.

Bemelmans Optiek, Markt 28 6461 EC kerkrade Tel. 045 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

Ook voor Halloween ga je naar.... Kloosterraderstraat 20

6461 CD Kerkrade

045-5639240

info@bizznizzpoint.biz

TE HUUR Uw eigen kantoorruimte in een mooi bedrijfsverzamelgebouw in Kerkrade

de Feestwinkel Einderstraat 13 Kerkrade Kom maar binnen.... als je durft

WWW.BIZZNIZZPOINT.BIZ


25

Bij Walther

JT Bioscoop Kerkrade

Het eigenwijs culinaire restaurant bij Walther biedt de lezers van iKirchroa een gratis Italiaans huisaperitief voor twee personen bij een driegangen keuzemenu aan.

Ontvang als lezer van iKirchroa een gratis refill voor popcorn of frisdrank bij een film in JT Bioscoop Kerkrade.

Spelregels: geldig van 12 september t/m 29 november 2014

Spelregels: geldig van 12 september t/m 17 oktober 2014

Brood en Banketbakkerij Voncken

iKirchroa

Een overheerlijke vanille cake van E 4,65 voor maar E 3,25 bij inleveren van deze bon bij bakkerij Voncken Orlandopassage 3.

Kennismakingskorting op de “Wij feliciteren� rubriek.

Kortingsbon

Kortingsbon Spelregels: geldig van 12 september t/m 29 november 2014

Kortingsbon

Kortingsbon Spelregels: geldig van 12 september t/m 3 november 2014


1 gratis refill

popcorn of frisdrank Bij JT Parkstad • op vertoon van deze coupon • geldig op popcorn of Coca-Cola, Fanta of Sprite • geldig tot en met 17 oktober 2014

Tegen inlevering van deze bon: Gratis Italiaans huisaperitief voor twee personen bij een driegangen keuzemenu

Roda J.C. Ring 2 C

JT Parkstad Gratis refill

Markt 38 Kerkrade • 045 - 567 03 00 • www.bijwalther.nl

walther-advertentie-ikirchroa-coupon.indd 1

Kennismakingskorting voor de felicitatiepagina van

Kirchroa

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Ergens spijt van? Laat het nu iedereen in Kerkrade zien! Van 30 euro nu voor 20 euro. Kijk op www.ikirchroa.nl/actie voor het actietarief of scan de QR-code op de achterzijde.

15-08-14 15:28


markt 13 Kerkrade 045 5452369

www.mmgeilenkirchen.nl

dé mannenmodezaak sinds 1936..!

€ 10,- kadobon

Menu: Soep van de dag *** Jacks Kip in ’t zuur *** Vanille pudding met suikercaramel

? 17,95 O.L.Vrouwestraat 48 | 6461 BR Kerkrade | T 045 545 85 50 of 06 391 497 86 | agnes@agnesenco.nl | www.agnesenco.nl

Ko r

tin

g

in te leveren t/m zondag 21 september 2014

Geniet van het 3 gangen iKirchroa menu met het recept van Jack Vinders vanaf 12 september t/m dinsdag 14 oktober. Reserveren noodzakelijk o.v.v. iKirchroa menu (liefst 2 dagen van te voren)

Wiener Schnitzel

Deze bon is niet inwisselbaar op onze home-afdeling metacties frietof + Garnituur en/of i. c. m. andere tegen contanten! Eén bon per persoon! Bovenop de 10% korting ontvangt u €10,extra korting bij besteding van min. €100,-.

Broodje Werrem Sjink van 3,50 voor

Broodje Limburger van 3,25 voor

voor  9,50

Broodje Gezond

van 2,95 voor

3,00

2,75 2,50

bij inleveren van deze bon

Hoofdstraat 15 | 6461 CL Kerkrade | Tel.nr. 045-5353575

Acties alleen geldig bij Bufkes Parkstad en Bufkes Kerkrade. Alleen geldig bij inlevering van deze bon. Geldig t/m 31-12-2014, niet i.c.m. andere acties.


28

Agnes & Co

Mannenmode Geilenkirchen

Geen zin om het recept zelf te koken, maar je wilt het wel proeven? Bij Agnes en Co kun je het gerecht komen proberen in combinatie met een menu voor slechts E 17,95

Voor de heren heeft mannenmode Geilenkirchen een mooie cadeaubon ter beschikking gesteld.

Kortingsbon

Spelregels: geldig van 12 september t/m 12 oktober 2014

Kortingsbon

Spelregels: geldig van 12 september t/m 21 september 2014 - Deze bon is niet inwisselbaar op onze home-afdeling en/of i.c.m. andere acties of tegen contanten! - Eén bon per persoon! - Bovenop de 10% korting ontvangt u E10,- extra korting bij besteding van min. E100,-.

Bufkes

Brasserie Entree

Voor de lezers van iKirchroa heeft Bufkes 3 overheerlijke broodjes geselecteerd. Werrem Sjink, Limburger en Gezond. Ga ze maar eens proberen.

Wie lust hem niet een heerlijke Wiener schnitzel. Bij brasserie Entree voor E 9,50 inclusief friet en garnituur. Dat is toch “Bauw ummezeus”.

Spelregels: geldig van 12 september t/m 31 december 2014 - Alleen geldig bij de vestigingen Bufkes Parkstad en Bufkes Kerkrade. Niet i.c.m andere acties.

Spelregels: geldig van 12 september t/m 21 september 2014

Kortingsbon

Kortingsbon


Restaurant Borrelterras Feestavonden Wijnproeverijen Markt 38 Kerkrade • 045 - 567 03 00 • www.bijwalther.nl walther-advertentie-ikirchroa.indd 1

25-08-14 11:20

Studeren.......... leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

markt 13 Kerkrade 045 5452369

www.mmgeilenkirchen.nl

dé mannenmodezaak sinds 1936..!

De Studiecirkel biedt begeleiding op maat voor basis en voortgezet onderwijs. Meer informatie: www.studiecirkel.nl  t.bahnen@studiecirkel.nl Nieuwstraat 76 6462GM Kerkrade  06-49684530

De nieuwe collecties zijn binnen...!


30

De eigen herinnering aan de oorlog bestempelt Hub Schetters als fragmentarisch. Zijn kennis over en verzameling met betrekking tot die donkere periode in de geschiedenis is enorm. Nu, vrijwel exact 70 jaar na de bevrijding, vertelt hij, geeft hij lezingen en organiseert reizen naar Normandië over het thema Tweede Wereldoorlog. Hub Schetters houdt herinnering wakker en deelt zijn levenswerk, zijn bijdrage aan het voorkomen van een herhaling van hetgeen mensen elkaar ooit aandeden.

Dolle donderdag IN KERKRADE ZEVENTIG JAAR NA DE BEVRIJDING SPIT HUB SCHETTERS IN ZIJN GEHEUGEN

De verzamelaar van eens is gemuteerd naar de voorlichter van tegenwoordig. De vele uren dat Hub Schetters in zijn werkhoekje turend door het vergrootglas knutselde, repareerde en zijn unieke collectie uitbouwde, maakten hem duidelijk dat er nog een andere taak voor hem is weggelegd. De gedreven leraar wil geen museumstuk in de eigen verzameling zijn, maar zijn verhaal vertellen. Als 75-jarige toert hij nog steeds langs scholen, vertelt en onderneemt reizen soms alleen of met zijn partner, vaak met een groep geïnteresseerden in zijn kielzog naar de plekken die hun eigen verhaal uit de periode 1939-1945 vertellen. Hij is niet blijven hangen in krijgsgeschiedenis maar zocht naar de (on)menselijke kanten in het verhaal.

Vragen en antwoorden “Hoe is het mogelijk dat gewone mensen, mensen uit het volk zoals jij en ik, heel normale mannen, andere mensen koelbloedig vermoordden? Hele rassen en bevolkingsgroepen systematisch uitroeiden? Hoe kunnen gewone, alledaagse burgers afzakken naar een


31 beestachtig niveau en hun medemens laten leven in een ongelooflijke angst?” Die vragen en de antwoorden daarop, daarmee confronteert hij zijn toehoorders. Op de scholen van Chevremont, Eygelshoven, Bleijerheide en Kerkrade-West, in projecten opgezet door UNESCO of in Eurode-verband, op de stranden van Normandië en in de vernietigingskampen in Oost-Europa. Hub Schetters wijst er dan eveneens op dat niet alleen Duitsers bloed aan hun handen hadden. Hele legers zijn gewoon afgeslacht toen ze aan het eind van de oorlog geen kant meer uitkonden. Bijvoorbeeld in de Zak van Falaise, waar terugtrekkende Wehrmacht-divisies waren omsingeld en hopeloos vastzaten in de talloze holle wegen van dat gebied. De geallieerde jagers zaaiden daar dood en verderf over legeronderdelen die al lang verslagen waren. En wat te denken over de talloze bombardementen op de Duitse steden, waar van enig militair belang amper sprake was.”

die hij als voormalig leraar Engels bijna als roeping ervaart. “Ik voel me als beheerder van een stripverhaal à la Asterix en Obelix en ontkom niet aan de zorg en de verantwoording in de tekstballonnetjes het goede verhaal af te drukken”. Zijn oog voor detail dat in zijn verzameling tot uiting komt, klinkt door in zijn antwoorden. Zelfs in het fragmentarische geheugen over de oorlog, zijn het de kleine zaken aan de randen van de Grote Geschiedenis die bijzonder zijn. Zoals de overbuurvrouw in de Nieuwstraat die op enig moment werd gesommeerd de kleine hakenkruisvlag te vervangen door een ‘Hausfahne’ van formaat. “Omdat dat kleine vlaggetje ‘Führerunfreundlich’ was. De zoon van die overbuurvrouw, een bakkerleerling, lag op de Heldenfriedhof van Leningrad. Hij stierf voor Führer und Vaterland. De angst zat er ook bij ons goed in want het woord Konzentrationslager en de betekenis ervan, joeg ons als kinderen schrik aan. Mijn moeder wees ons op een voorbijlopende uitgemergelde man en zei dat hij in het concentratiekamp Buchenwald had gezeten. Mensen leefden in een sluimerende angst”.

Braune Haus

Kennis delen De eigenaar en curator van zijn museum verzamelt niet alleen, maar deelt vooral zijn enorme kennis op een inzichtelijke manier. Het delen van kennis is een verplichting

Die angst sloeg om in een euforische uitgelatenheid toen de Amerikanen de Limburgse grens overstaken bij Mesch op dinsdag 12 september 1944 en twee dagen later op donderdag Maastricht bevrijdden. “De boodschap van die bevrijding snelde als een lopend vuurtje door de provincie en leidde hier in Kerkrade met name op de Holz, tot een uitgelatenheid die bijna helemaal uit de hand liep. Tijdens die ‘Dolle Donderdagtaferelen’ werd het in de volksmond als Braune Haus bestempelde pand aan de Holzstraat 19 bestormd. Aan de Duitse kant van de

Nieuwstraat werd een fabriek, waar thans MediaMarkt is gevestigd, geplunderd. Op die plek werden uniformen voor de Wehrmacht gemaakt en mensen kwamen met stofbalen en naaimachines naar buiten, naar de Nederlandse kant van de straat en verder de wijk in. Bij het Braune Haus werd een vijftienjarige jongen, Leo Heijnen, doodgeschoten toen een Duitse patrouille orde op zaken kwam stellen op het moment dat een Hitlerbuste naar buiten werd gegooid. Bij die stoffenfabriek ging het bijna helemaal fout toen een motor met zijspan met mitrailleur vanuit Herzogenrath kwam om een einde te maken aan de plunderingen.” Diverse Kerkradenaren werden opgepakt en ingesloten op de burcht van Herzogenrath en als de gestolen spullen niet terugbezorgd zouden worden, volgden er harde represailles. “Bij de ‘springbron’ op de Franciscanerstraat lagen de volgende dag de geroofde stofbalen en naaimachines omdat de mensen te bang waren de spullen zelf terug te brengen”. Van bevrijding was allerminst sprake. De Amerikaanse opmars kwam in KerkradeWest tot staan ter hoogte van de plek waar thans het crematorium is gevestigd. De frontlinie verliep verder over de Krichelberg en Dentgenbach. “De opmars was zo voortvarend gegaan dat de bevoorrading en de aanvoer naar de fronttroepen achterop raakte. Met de spoordijk voor ogen, het vermoeden dat daarachter op geduchte weerstand te rekenen was en de wetenschap dat daar ook de Siegfriedlinie lag, was een verdere opmars geen optie voor de geallieerden. Zeker niet omdat de geallieerden op dat moment ook de operatie Market Garden, de slag om Arnhem, voorbereidden”.


32

Evacuatie Geen bevrijding maar een evacuatie van zo’n 30.000 Kerkradenaren op zondag 25 september. Een staakt het vuren in de ochtenduren maakt het vertrek van de bevolking uit de stad via Stationsstraat en Vauputsweg mogelijk. Een kleine maand later keerden de eerste stadgenoten terug in hun huizen. Zonder slag of stoot was de stad in handen van de Old Hickory-divisie gekomen. Nu, bijna 70 jaar na dato, deelt Hub Schetters zijn kennis, vanuit zijn herinnering en opgebouwd in de voorbije decennia. In zijn verzameling bevinden zich onderscheidingen als de Air Medal en het Purple Hart, waarvan de laatste postuum verleend werd aan de luitenant-vlieger Charles A. Dimmock die boven Kerkrade per vergissing neergehaald werd door eigen geschut. De crash vernielde twee huizen in de Bockstraat en in de tuin van haar ouderlijk huis werd jeugdige Maria Meijs verpletterd onder de motor van de P47 Thunderbolt. De Chevremontse leraar adopteerde het graf in Margraten van de ongelukkige Amerikaanse piloot en onderhoudt nog steeds een vriendschappelijke band

met de Dimmock-familie in de VS. Terug in Kerkrade werd alles anders. Op de Markt hadden de Amerikanen, daar waar thans De Wieëtsjaf is gevestigd, hun Club Staff Rest Center ingericht. Op de Holzstraat in de voormalige kleuterschool bevond zich een gelegenheid die luisterde naar de exotische naam ‘Club Sahara’. “De Amerikanen waren jonge, goed uitziende knapen. Bovendien waren het bevrijders die ook nog eens de beschikking hadden over spullen waarvan de mensen hier jarenlang verstoken waren gebleven. Sigaretten,chocolade, nylons, pin-up-blaadjes, noem maar op. Het zit allemaal in mijn collectie. Kortom het waren wilde maanden na de oorlog. Toen de geallieerden verder trokken, verzuchtte de pastoor van Kerkrade-West tijdens een preek: ‘God zij dank, ze zijn weg’! De herinnering is gebleven en mensen als Hub Schetters zorgen ervoor dat die niet verloren gaat voor Kerkrade.

Een oproep om geëvacueerde in huis te nemen en een registratie hiervan te maken.

Hub Schetters exposeert de hele maand oktober een deel van zijn verzameling bij Boekhandel De Leeskunst.

Bewoners van Kerkrade op de vlucht tijdens de evacuatie.

Amerikanen leiden de evacuatie hier bij het kruispunt nabij Valkenhuizen (Locht)


Marcel Mahr

An d’r aavank van d’r zommer krien iech de vroag of iech inne column wool sjrieve vuur ’t blad iKirchroa…. Inne “jlossy”…. “Positief” woar iech, en dat is vuur inne Kirchröadsjer nit ummer de ieëtsjte jedanke….

column

Rauwele...

33

Kal inne Kirchröadsjer aa, ’t vingt ummer jód aa mit inne vrundlieje jouwe daag, evvel ’t dreide woad jeet óp ’t rauwele aa.... Zets tswai Kirchröadsjer bijee óp ing bank en woa jeet ’t uvver…. D’r tsentroemplaan….. Núús is jód, d’r nuie tsentroem dat jeet nuus weëde, hant ze überhaupt jesjefter vuur dri? Weë jeet dat betsale? D’r zunt doch ja jing lü mieë i Kirchroa! Zets d’r 3 bijee en da weëd óch nog jerauweld uvver Roda. Die jonge verdene tse vöal, vruier…. doe woeëd nog hinger inne bal jerend! En dat sjtadion…. De jemeende jeet failliet, dat zunt ós fennigke! Wen iech ’t vuur ’t zage häu da wós iech ’t waal… Zets d’r 4 bijee en de wieëte va d’r Maat weëde durchjesjtreuft, dónge ze mer ins jet, óp d’r Maat weëd noeëts jet jedoa, evvel dat kunt wail die ziech óngeree nit versjtunt…

Evvel leef lü, zien ’t wie d’r WK foesbal, vier zunt nit ieëtsjte woeëde, evvel de jonge hant ziech jód jetseegt, ’t feëlet ing jool da woare vier flaich waal weltmeister woeëde, en houwe ós vrung va uvver de pöal d’r tiettel va Vietse-Weltmeister jehad (die jonge en meëdsjere hant ja vuur alles inne tiettel). Zoeë is ’t jenauw mit Kirchroa, joare hant ze ligke sjloffe, evvel dat zunt vier Kirchröadsjer zelver sjood, me weëlt ja óch wat in d’r jemeenderoad kunt, en losse vier ierlieg zieë… de aafjelofe joare woar ’t wiechtiejer went me inne va jezich koeëd dan dat me versjtank houw van dat jevierlieg sjpel wat me polletiek neumt! Kirchroa jeet vuur d’r hoofpries, en dat junt ze óch sjaffe, alling d’r Kirchröadsjer mós ins de jedanke in d’r jouwe zin joa zetse, tsezame sjteet me sjterk, went me “positief” uvver jet kalt, da jeet me óch “positief” dinke, dat is wat vier nüedieg hant. D’r tsentroemplaan weëd ains A, inne sjunne theaterplai, of dat noen d’r Martin Buber plai weëd of d’r Nico Ploum, Hans Stelsmann en jank zoeë mer wier plai weëd, sjun jesjefter woa me mit inne vrundlieje laach weëd jeholpe, en da waar i jen heng hat vuur dat me ’t jeet jelde… (went me jet op internet jelt, vilt ja nuus tse laache, en me mós mer hoffe dat ’t sjun tsuig is). Tekening: John Nieuwenhuizen

En uvver “evenementen” jesjpraoche…. I Kirchroa weëd al jenóg jerejeld, went me al wat i jidder vieëdel passeert bijee tselt kunt me al bouw óp de 100 aa….. evvel wie me in ’t Heëlensj dialek zeët, “je ziet door de bomen het bos niet meer”… Um in d’r zommer tse blieve kalle, noa inne janse hoof reën, kunt zonnesjien, en doa junt vier vuur! Estebleef!

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


34


35

Uur sjtut jód dróp ! Foto’s: Peter Trompetter

CASTLE OF LOVE


advertorial

36

Carenalis, specialist in de zorg voor uw nieren Als uw nieren minder goed werken, bent u bij Carenalis Niercentrum Kerkrade aan het juiste adres. Het moderne, maar huiselijke centrum biedt een vertrouwde omgeving waar mensen met nierproblemen snel terecht kunnen.

Specialist van het niercentrum: Jeroen Slebe

Een team van een specialist (internistnefroloog), verpleegkundigen, diëtist en maatschappelijk werker staan voor u klaar. Het team besteedt veel zorgtijd aan cliënten op de polikliniek voor nierfalen en predialyse en op de dialyseafdeling. Dialyseren kan in een comfortabele stoel of bed met diverse voorzieningen om het u zo aangenaam mogelijk te maken. In overleg met uw huisarts bieden wij ook preventieve zorg aan om achteruitgang van uw nieren te voorkomen.

Dialyseren bij Carenalis Niercentrum Kerkrade

Ons centrum voldoet aan de hoogst gestelde eisen en hanteert de normen en richtlijnen van de beroepsverenigingen voor Dialyse en Nefrologie (nierziekten). Net als de andere niercentra van Carenalis in Nederland heeft het niercentrum in Kerkrade een HKZ-certificaat voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiermee wordt aangetoond dat we wat betreft kennis, professionaliteit en kwaliteit niet onder doen voor een dialyseafdeling in het ziekenhuis. Om een beeld te schetsen van onze zorg en kwaliteit hebben we twee cliënten van onze dialyseafdeling gevraagd om een reactie: “Een nieuw en jong dialysecentrum in hartje Kerkrade, het is een goede keuze geworden, die ik iedereen zou aanbevelen!

Er werken deskundige dialyseverpleegkundigen en er heerst een gezellige woonkamersfeer”. “Ik ben zeer tevreden over de behandeling in het centrum. Er wordt veel aandacht besteed aan begeleiding en er is meer rust en ruimte. De bereikbaarheid spreekt mij enorm aan. Goed dat deze locatie in Kerkrade een nieuwe bestemming heeft gekregen; “de auw moezzieksjoeël is jans sjun woeëde”.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking, rondleiding of afspraak. Onze contactgegevens zijn: Carenalis Niercentrum Kerkrade

Smedenstraat 4 6461 GA Kerkrade Tel. 045 - 545 74 84 www.carenalis.nl info@carenalis.nl


Tellewelle Ze zijn met vakantie. Het gemeentehuis is zowat oes-jestórve en dan loop je er als bode, als loofjong, wat overbodig bij. Dus, diverse keren per dag ga ik buurten, jemuutlieg klafe, schuin tegenover in de administratieflat. Volgens veel Kerkradenaren hebben ze daar ummer vakans zelfs al zijn er voldoende ambtenaren. Ik ontdekte iemand, Harie, die het overigens behoorlijk druk had voor iemand die zelden werkt. Bij Harie van het bevolkingregister wilde het die ochtend niet echt vlotten. Hij was zich aan het tellewelle met een meneer die zijn pasgeborene kwam aangeven. Harie bleef zakelijk: ‘Naam van de pasgeborene?’

column

37

Antwoord: ‘iKirchroa’ ‘Pardon?’ Antwoord: ‘Nee, niet Pardon, maar iKirchroa’! ‘Ik vroeg niet waar geboren, maar naar de naam.’ Antwoord: ‘Het is in Kerkrade geboren en heet, vuur de zoeëvöalste kier: iKirchroa’! ‘Ik blijf het raar vinden zo’n plaatsnaam als voornaam.’ Antwoord: ‘Moet ik je uit de droom helpen: Paris, Brooklyn, Riviera, Chelsea, Leon, Berlin, Jersey, dus waarom niet iKirchroa?’ ‘Oké, is al goed. Ik zal maar niet vragen waar die i voor staat. De naam van de vader?’ Antwoord: ‘Onbekend.’ ‘Moeder?’ Antwoord: ‘Ook onbekend. Ik heb iKirchroa vanochtend thuis op de deurmat gevonden. Mijn Trees zei nog: kiek miech nit aa, va miech is ’t nit. Zelf denk ik dat iKirchroa van ons allemoal is in Kerkrade, want op een gegeven moment zag ik iedereen met iKirchroa in de handen staan.’ ‘Dat wordt me te gek. Dat uittreksel uit het geboorteregister hou ik achter de hand bis d’r burjemeester tseruk is va vakans. Kan hij zich met de kwestie bezig houden. Geen naam, geen ouders, geen adres; hier kan ik niks mee.’ Antwoord: ‘Misschien dat d’r noaber, d’r Paul Deurenberg, er meer van weet. Die had het over ‘zijn’ idee. Ik weet niet of je tegenwoordig van ideeën ook al pasgeborenen kunt krijgen, maar hij had het ook over zijn of haar eetgewoonten.’ ‘De eetgewoonten van iKirchroa?’ ‘Ja. Als ik Paul Deurenberg mag geloven verslindt het graag nieuwtjes, reportages, verhalen, weetjes, foto’s en advertenties. Paul vraagt alles (nieuwtjes, weetjes, suggesties, artikelen etc.) op te sturen naar zijn jesjef. Daar in zijn gaarkeuken zal alles tot een smakelijk geheel worden gemaakt. Ik vind het wat vreëm allemaal. iKirchroa wordt waarschijnlijk niet met de fles gevoerd maar oes d’r tsiedonkskörf.’ D’r Harie was de kluts helemaal kwijt toen zijn klant vertrokken was.’iKirchroa, ’t mót nit jekker weëde. Ik geloof dat ik ook aan vakans toe ben.’ Erme Harie. Op dat moment schoot me de stapel magazines te binnen, die ik als loofjong in het oude gemeentehuis heb ontvangen en ook verdeelde in de administratieflat. ‘Harie misschien moet je dat nieuwe blad eens lezen en vind je daar wat meer in over iKirchroa. Dat heb ik vanmorgen hier op je balie gelegd.’ ‘Je weet toch dat ik vóór de pauze niets lees, want anders heb ik in d’r nommedaag niks meer te doen. LOOFJONG

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


38

JT Parkstad: wie jarig is trakteert JT Parkstad bestaat deze maand precies een jaar. Na tientallen evenementen, honderden films en duizenden bezoekers wil JT Parkstad de gemeente Kerkrade bedanken, maar ook u in het bijzonder. Zonder u als bezoeker waren in het afgelopen jaar geen prachtige mijlpalen en momenten bereikt. En natuurlijk gaat JT de komende tijd volop door! JT Parkstad is een bioscoop zonder grenzen. Naast de meest uiteenlopende films zijn er ook regelmatig speciale evenementen. Wij hebben er voor u een paar op een rijtje gezet: Ladies Only Wilt u gezellig met uw dochter, moeder, buurvrouw of vriendin naar de film? JT Parkstad organiseert iedere maand een Ladies Only. U kijkt dan een heerlijke damesfilm met een lekker hapje en drankje, heeft toegang tot de foyer vol leuke stands, kortom: een avond vol vermaak. Wilt u op de hoogte blijven van de aankomende Ladies Only-voorstellingen? Kijk dan op www.jt.nl voor het actuele overzicht. JT Plus Voor de filmliefhebber die in alle rust wil genieten, biedt JT Parkstad regelmatig JT Plus-voorstellingen. Hier bekijkt u de mooiste films op een rustig tijdstip, zonder drukte om u heen. En u krijgt er een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers bij! One Direction: Where We Are – The Concert Film De hotste boyband van het moment komt terug naar de bioscoop. Dit jaar gaven de heren van One Direction een spetterende tour met de titel ‘Where We Are’. Tijdens de tour draaiden camera’s om alles op te nemen, speciaal voor de fans. De film One Direction: Where We Are – The Concert Film is op 11 en 12 oktober voor slechts €12,00 te zien bij JT Parkstad.

Kerkrade


39

JT Parkstad 1 jaar! Wie jarig is trakteert bekijk de coupon in dit blad

Het modernste beeld en geluid: XD Experience Bij JT Parkstad geniet u van het beste beeld en geluid met de XD Experience: Extreme Digital Cinema. In de speciale XD-zaal geniet u van films met het revolutionaire 3D-geluid Dolby Atmos. Ook kunt u hier films bekijken in meebewegende D-BOX stoelen. Zo beleeft u de film helemaal intens. De•appde van mooiste JT Bioscopenfilms geeft u het grote doek op een•klein scherm. Vanaf nu zorgt u er voor dat u uw bijzondere evenementen favoriete films, alle JT thema-avonden en bijzondere • het beste beeld evenementen niet meer mist. en geluid Met de JT App is het mogelijk om voor iedere bioscoop het gehele filmprogramma in teof zien, Meer info via www.jt.nl detrailers JT App te bekijken en filmvertoningen direct in uw agenda te plaatsen. Maar hier stopt de app niet: via het bestelsysteem zijn bioscoopkaartjes letterlijk binnen

Vier ons 1-jarig jubileum

handbereik. Scoor direct uw tickets met iDeal, zodat u voor uw bioscoopbezoek van de beste plaatsen verzekerd bent.

Wie jarig is trakteert Omdat JT Parkstad u wil bedanken voor uw bezoek in hun openingsjaar, trakteren zij u bij uw volgende bezoek op een gratis refill van uw popcorn of frisdrank. Hiervoor kunt u de coupon in het hart van dit magazine gebruiken. JT hoopt u te zien om het 1-jarig jubileum samen te vieren!

Met een gratis refill popcorn/frisdrank Bij JT Parkstad, Roda J.C. Ring 2 C


40 hairdesigners

Kloosterraderstraat 64 6461 CD Kerkrade Tel. (045) 545 54 15

21 sep

Koopzondag Kerkrade Centrum

25 okt

Koopzaterdag Kerkrade Centrum

22 nov

Koopzaterdag Kerkrade Centrum

30 nov

Koopzondag Kerkrade Centrum

14 dec

Koopzondag Kerkrade Centrum

08:00 - 19:00 uur Halloween div. activiteiten

MARKT 34 KERKRADE TEL. 546 32 32

08:00 - 19:00 uur Intocht sinterklaas

12:00 - 17:00 uur Winterevenement

Style et Comfort Gruber woondesign

GR

- RADE

N

12:00 - 17:00 uur Winterevenement

KERK -

O N D E SI G

Koopzondag Kerkrade Centrum

U B ER

12:00 - 17:00 uur Winterevenement

WO

21 dec

12:00 - 17:00 uur Bundessch端tzenfest

35

Bleijerheiderstraat 174 6462 AR Kerkrade Telefoon 045-545 41 94 Telefax 045-545 44 69

Meer info kijk op: kerkradehartstikkegoed.nl

kerkradehartstikkegoed

Kerkrade Orlandopassage 15 6461 AM, Kerkrade

Parkstad Limburg Stadion Roda JC Ring 83 6466 NH, Kerkrade


41

Vruier woar alles besser Iedere uitgave kijken we naar een oude foto uit Kerkrade. Nu een groepsfoto van de Acolieten en Misdienaars van de AKO Chevremont uit 1982. Kinderen op een speelse manier in contact brengen met het geloof en de kerk. Dat is de doelstelling waar de AKO, de acolietenvereniging van Chevremont nu zo’n 37 jaar geleden is opgericht. “Op deze foto, gemaakt tijdens het 5 jarige bestaan van de AKO in 1982, waren er 58 leden van alle leeftijden met in het begin alleen jongens”, vertelt Hub Holten die al sinds de oprichting voorzitter is. “Samen met Ger Dautzenberg en Kapelaan Klein hebben we de AKO toen opgericht. Nu zijn er nog 33 leden”, zegt de voorzitter die zelf al 47 jaar ‘de mis dient’. Op de foto staan rechts de huidige vicaris Maessen en pastoor Con Dogge, welbekend in Kerkrade, toen nog kapelaan. “De AKO is inmiddels een volwassen vereniging met haar eigen clublokaal aan de Dir. v.d. Mühlenlaan”, vervolgt Hub Holten. “Het wordt moeilijker om nieuwe leden te krijgen, vandaar dat er nu plannen zijn om andere vrijwilligers binnen de kerk, toe

te laten bij de AKO”. Hub Holten is nooit misdienaar geweest maar direct acoliet. “Dat was eigenlijk een persoonsverwisseling”, zegt hij lachend. “Mijn 6 broers waren allemaal actief als misdienaar, behalve ik. Tijdens een zondagse mis was er geen misdienaar en de kapelaan zag mij in de kerk zitten. Hij verwisselde mij met een van mijn broers en ik moest de mis dienen”. Aan stoppen denkt de ras-vrijwilliger nog lang niet. De AKO is belangrijk in de gemeenschap van Chevremont en zoals gezegd wordt er naar mogelijkheden gekeken om de vereniging ‘breder’ te maken. De leden van de AKO komen elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur bij elkaar in het clublokaal. Meer informatie over de AKO via www.ako.chevremont.nl


42

Bundesschützenfest Kerkrade 2014

“Je moet een

Ruim 40.000 bezoekers, 250 schutterijen, 70 muziekgezelschappen en 10.000 actieve geuniformeerde deelnemers. Zomaar wat cijfers die in één opslag laten ziet welke impact het Bundesschützenfest in het weekend van 19 september heeft. “Hoe kom je op het idee om zo’n groots evenement naar Kerkrade te halen?”, is een veel gestelde vraag aan John Rouschen, voorzitter van de organiserende schutterij St. Hubertus Haanrade.

beetje Bijzonder detail is ook nog eens dat een Nederlandse vereniging dit hoogtepunt van de Duitse schutterijwereld naar Kerkrade haalt. En jawel, het begon met een grapje, met een klik, met goede contacten, met verenigingsliefde en met trots. “Wij kunnen dit en dat zullen we laten zien”, zegt Rouschen ontspannen tijdens de wekelijkse briefing op woensdagavond in het schuttershome in Haanrade. “Kern is vriendschap en betrokkenheid”, vervolgt hij. “De eerste contacten zijn in 1999 gelegd. In 2006 mochten we in Kerkrade de Bundesköniginnentag organiseren. Tja, en dit is een behoorlijk formaat groter. De leden en de Duitse bond waren in 2006 gecharmeerd over de aanpak en de gastvrijheid van de inwoners van Kerkrade. Vandaar dat we nu in 2014 dit immense feest mogen organiseren.” Stichtingsvoorzitter Ger Smeijsters vult

gestoord zijn” aan dat burgemeester en beschermheer Jos Som en wethouder Dion Schneider erg onder de indruk zijn van het evenement. Smeijsters: “De burgemeester en de wethouder zijn met ons gaan kijken bij het Bundesschützenfest 2013 in het Duitse Geseke, zo’n 230 km van Kerkrade verwijderd. Bij thuiskomst werd de impact voor onze stad duidelijk. Kunnen we dit logistiek aan? Zijn er voldoende hotels in de omgeving? Kunnen we in één weekend 60.000 gasten ‘verwerken’? Bij wijze van grap vroeg de burgemeester nog of we het feest nog konden afzeggen. Dat kon natuurlijk maar dat wilde niemand”, grijnst Smeijsters die ook betrokken was bij de organisatie van de Bundesköniginnentag in 2006. “De gemeente is een enorm goede partner”, vervolgt Rouschen. “Veel ambtenaren zijn op de een of andere manier

DRITTY: “MENSEN SNAPPEN WAT ZICHTBAAR IS”


43 betrokken bij het evenement. Neem bijvoorbeeld de ‘verbouwing’ van het hertenpark. Er is eerder gestart met de herinrichting van het hertenpark zodat we in september de grote oppervlakte kunnen gebruiken voor een grote open luchtmis. Probeer maar eens zoveel mensen tegelijk te huisvesten.”

Schutterij St. Hubertus Haanrade is maar wat trots op het evenement. “Een Duitse vereniging meldde dat ze de organisatie niet aandurfde omdat ze maar 35 leden had. Wij hebben 18 leden”, grinnikt Rouschen. “In Duitsland zijn hele dorpen lid van de schutterij. Neem nu het ZLF dat in juli in Vijlen is georganiseerd. In totaal namen daar 55 schutterijen deel aan het ZLF. De schutterij van Geseke, een plaats met 21.000 inwoners, heeft zélf alleen al 2200 (!) geüniformeerde leden. Die schutterij is dus al net zo groot als het hele ZLF. Die omvang kun je je bijna niet voorstellen”. Ger Smeijsters en John Rouschen vinden dat het evenement geslaagd is als het een top feest is. Als alle deelnemers, bezoekers en inwoners van onze stad terugkijken en een goed gevoel hebben, dan zijn wij meer dan tevreden. Een evenement met een enorme impact en pr voor onze gastvrije stad. Een evenement om nooit meer te vergeten, georganiseerd door een vereniging van 18 mensen. “Tja, een beetje gestoord moet je zijn”, laat Rouschen nog weten en gaat weer snel terug naar de andere schuttersvrienden van St. Hubertus Haanrade. Het is immers woensdagavond.

Winnaar foto battle Vanaf 8 juli kon iedereen via de facebook pagina van iKirchroa magazine deelnemen aan de foto battle. Het was de bedoeling dat men met een foto en toelichting het “iKirchroa gevoel” uitbeeldde. De meest gedeelde en gewaardeerde (likes) foto wordt als 70 x 100 cm canvas uitgevoerd.

Kirchroa

Als eerste geëindigd is Marcel Mahr. Zijn tekst bij de foto: “Mit dienge sjoots e bezuk an d’r vrieddiegmaat..... Dat is Kirchroa....”

2e plek: Cindy en Fred Prickartz

3e plek: Jo Reuleaux


44

Puzzeltijd!

Vul de onderstaande puzzel in en maak kans op 2 ‘Wellness’ boek cadeauboxen ter waarde van

? 50,Mede mogelijk gemaakt door:

een uitgelezen keuze voor kantoor & thuis

Marktstraat 23 | 6461 CT Kerkrade w w w.boekhandeldeurenberg.nl

Stuur de puzzel in een envelop op naar iKirchroa: Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of mail naar www.ikirchroa.nl. Insturen kan tot 3 november 2014 en de winnaar zal in het volgende nummer bekend gemaakt worden. 1

2

3

VI

4

5

6

7

Sleutelwoord I

8

9

10

12

V

14 16

17

18

15 III 19

20

I 22

23

VIII

25

X

IX 24VII

IV

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

II

11

13

II

21

Horizontaal

Vertikaal

1 Gezondheidsleer 5 Hoog getij 8 Versvoet 9 Grote uil 10 Bijbelse plaats 11 Rangschikken 12 Prijs 14 Genetische kopie maken 17 Moot 19 Langspeelplaat 22 Chemische verbinding 23 Oorspronkelijke bewoner van Amerika 24 Ongewenste vouw 25 Korte wandeling

1 2 3 4 5

Overmatige warmte Wereldbol Plaats in Gelderland Klaaglied Verantwoordelijke voor opvoeding 6 Omhoogtrekken 7 Huilerig klagen 12 Belangrijk overheidsdocument 13 Ontleding 15 Plaats in Zuid-Holland 16 Staat in Midden-Amerika 18 Controle 20 Gewas 21 Slot

naam: ......................................................................................................... straat:............................................................................ nr: ......................... postcode: .......................................... woonplaats:............................................................... email: ..............................................................................


Verenigings nieuws Verenigingen zijn stevig verankerd in onze gemeenschap, en dus ook in iKirchroa. Wij bieden gratis ruimte om berichten te plaatsen. Maximaal 300 tekens en vol = vol. Foto erbij kost 35 euro.

Wilt u met uw vereniging in iKirchroa, kijk op www.ikirchroa.nl of mail naar vereniging@ikirchroa.nl

Let op!

iKirchroa wordt bezorgd door Kerkraadse verenigingen. Interesse hiervoor als vereniging? Stuur een bericht naar bezorgen@ikirchroa.nl

45

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Kerkrade-C Oud papier container!

Voor al uw oud papier en karton!

De Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade, beter bekend als Politiekapel, feliciteert iKirchroa met de prachtvolle eerste editie! De Politiekapel zal najaar 2014 weer op diverse plekken in Kerkrade te horen zijn.

Houdt u van kerkmuziek?

www.mvpkerkrade.nl

Achterzijde Rodahal (ingang Diepenbrockstraat).

Elke zaterdag open van 9 tot 12 uur.

U bent van harte welkom op onze repetitie op dinsdag van 20.00-22.00 uur in het parochiezaaltje “Moscou” onder de St. Lambertuskerk. Info: 045-5451582

Achilles-top

Schaakvereniging Kerkrade

Ook genoten van de atletieksport?

Elke woensdag van 14 tot 16 uur schaken voor beginners en ouderen in de Hamboskliniek.

Het EK Atletiek vorige maand in Zürich is zeer succesvol verlopen. Dafne Schippers won goud op de 100 en 200 meter. Sifan Hassan was goed voor goud op de 1500 meter en zilver op de 5000 meter. Zin om eens mee te doen bij het sprinten, lopen, werpen of springen, kom dan gerust eens een kijkje nemen in sportpark Kaalheide, Kerkrade-West. Trainingstijden en meer info op

www.achilles-top.nl. Zondag 19 oktober Decathlon Stadsloop

Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Elke dinsdag vanaf 20.00 uur schaakcompetitie voor gevorderden in het Sjtaaterhoes.

Vrijdag 17 oktober in het Sjtaater Hoes: Schaak Rocknacht. Schaken onder het genot van rockmuziek. Tevens rockquiz voor niet-schakers. Deelname gratis. Meer info op

www.svkerkrade.nl

Meer info via

O.l.v. Henk Haan brengt de Politiekapel populaire muziek ten gehore van Ernst Mosch tot Tina Turner en van James Last tot Nick en Simon.

Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1617 Kerkrade In verband met het slechte weer hebben wij ons koningsvogelschieten op 29 juni moeten staken. Het vervolg is op: kermiszondag 28 september vanaf 14.00 uur op de prachtige locatie bij Abby Lempers te Rolduc. Rond 17.00 uur verwachten wij de nieuwe koning te huldigen. Wij hopen ook u te mogen begroeten!


46

Fluit- en Tambourkorps Juliana’46 Haanrade

Harmonie St. Callistus

organiseert dit jaar op

viert de harmonie haar patroonsfeest,

zondag 5 oktober het

jaarlijkse Federatiefestival van de fluit en tambourkorpsen in de harmoniezaal ’t Trefpunt, Meuserstraat 133 te Haanrade. Iedereen is van harte welkom om deze gezellige middag de optredens te beluisteren, Aanvang van het federatiefestival is om 14.00 uur.

Zondag 12 oktober St. Callistusdag.

Na opluistering van de H. mis volgt huldiging jubilarissen in het Sjtaaterhoes. 25-jarig jubileum voor fluitiste Lilian Hustinx, klarinettiste/bestuurslid Marja Knol en secretaris Marianne Plag. Felicitaties na afloop van de huldiging en koffietafel voor genodigden.

Toneelvereniging Excelsior D’r Foesjbroor Nieuwe najaarsproductie van Toneelvereniging Excelsior waarvan de speeldata 7, 8, 9, 14, 15 en 16 november zijn. Net als bij “ Inne Richtieje Kliembiem”, een doldwaze klucht vol met verwikkelingen. Aanvang telkens 20.00 uur. Kaarten à € 10,00 vanaf 15 september bij Leeskunst d’r Schönefeld en Bloemsierkunst Tamara Kaalheide.

Entrée gratis.

Mannenkoor David Spekholzerheide

“Dialekverain Kirchröadsjer Plat”

Vrijdag 19 september - 19:00

Vrijdag 31 oktober

uur opluisteren H.Mis, Abdij kerk Rolduc

Zondag 5 oktober - 11:00 uur opluisteren H. Mis kathedraal St. Quintinus, Hasselt

Zondag 19 oktober - 15:00 uur C.V.O. concert, Heidsjer Trefpunt

zondag 7 december - 19:00 uur Adventsconcert, Heidsjer Trefpunt.

in Dé Wieëtsjaf “Inne jemuutlieje en feslieje

Sobornost Op zondag 14 september meet het Slavisch Byzantijns Gemengd Koor Kerkrade zijn krachten tijdens het

Korenfestival in de Oranjerie in Roermond.

Dialekoavend

Sobornost zingt van 14.30 tot 15 uur.

mit moezziek en jezank in ós moddersjproach”

Op zaterdag 25 oktober concerteert het koor van 11 tot 12 uur in de Hermitage Amsterdam. Bijwonen voor € 25. Incl. busreis en entree in de Hermitage. Nadere info 045-5441892. Vol is vol.

b.g.v. haar 40-jarig jubileum. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 7,50 bij: Boekhandel Deurenberg, Buck Office en De Wieëtsjaf.


47

ZHANSHI DAO GONGFU PAI 战 士 道 功 夫 派 School voor traditionele Chinese krijgskunsten. Het gongfu (kungfu) dat meer dan 30 jaar in Kerkrade onderwezen wordt heeft als oorsprong de Zuid Chinese stijlen. Naast traditionele Stijlvormen (Taolu) zowel met alsook zonder traditionele Chinese wapens is er veel aandacht voor zelfverdediging. Meer info:

www.kungfupai.com

Stichting Volkstoneel Kerkrade

Chèvremonts Mannenkoor 1912 Kerkrade

Presenteert

Uniek

“De Flat van Jet”

Kerstconcert

De Flat van Jet’ is een klucht, niet een gewone natuurlijk, maar wel een echte, met deuren en overspel en misverstanden. Alles d’r op en d’r aan. De regie: Joop Omloo.

Donderdag 11 december 2014

Première 21 november,

Muzikale leiding: Véron Jongstra

voorstellingen op 22, 28 en 29 november, Aula Major Rolduc. Aanvang 20.00 uur, kaartverkoop 045 571 66 07, Parkstad Limburg Theater Heerlen

www.parkstadlimburgtheaters.nl

Wij feliciteren Wilt u ook iemand feliciteren? Ga dan naar

www.ikirchroa.nl Kijk voor de actie bij de kortingsbonnen

Mam, Merci vuur alles....

Rodahal Kerkrade m.m.v. Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren en ensemble, Ballet Exited.

Aanvang 20.00 uur, entree ?17,50 Kaarten via

www.cmk1912.nl en via leden van CMK 1912

Let op! Kirchroa Ook beschikbaar voor tablets!


48

Al 35 jaar de speciaalzaak in: kaas, vleeswaren, wijnen, bonbons en delicatessen

SPECIALIST IN BINNEN EN BUITENRECLAME

WIJNGAARDSWEG 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

F 045 - 569 19 15

M 06 - 54 27 18 98

WWW.VANDENBOOGAARDREC

Markt 5, 6461 EB Kerkrade Tel. 045 545 4760 SPECIALIST IN BINNEN EN BUITENRECLAME

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl

WIJNGAARDSWEG 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

045 - 569 19 15 M SPECIALIST IN BINNEN EN FBUITENRECLAME

06 - 54 27 18 98 WIJNGAARDSWEG WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL 4 6412 PJ HEERLEN T 045 - 521 24 44

F 045 - 569 19 15

M 06 - 54 27 18 98

WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL

VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Ook voor uw pasfoto’s met een

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl

persoonlijke touch

VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

VERSIE 1 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Poststraat 10 - Kerkrade Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl Orlandopassage 1 Kerkrade | www.yvil.nl VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

VERSIE 2 - TENNISBORD 200 X 62,5 CM

Hoofdstraat 2 Kerkrade info@leeskunst.nl www.leeskunst.nl Tel 045-5355390

Heel veel mooie boeken! Jans vöal sjun bucher!


49

RODA JC KERKRADE IS MEER DAN VOETBAL! Het streven van Roda JC Kerkrade is om met beide ‘voetbalbenen’ midden in de maatschappij te staan. Door naam, aantrekkingskracht, menskracht, stadion en faciliteiten op een goede manier in te zetten, kan Roda JC veel betekenen voor de maatschappij. Vanuit die gedachten heeft Roda JC in maart 2012 stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij opgericht. Vanuit de pijlers Participatie, Gezondheid en Respect worden structurele programma’s uitgevoerd. Hierdoor slaat de maatschappelijke stichting een brug tussen de lokale bevolking, bedrijven, overheden en Roda JC. Naast structurele programma’s organiseert de stichting regelmatig incidentele activiteiten, zoals bijvoorbeeld wensvervullingen. De maatschappelijke stichting van Roda JC heeft haar eigen partners. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stichting partners en projectpartners. De huidige stichting partners zijn Rabobank, Virenze en Roda JC. Projectpartners zijn partner van een specifiek project. Hieronder zijn de acht maatschappelijke programma’s opgesomd en per project zijn de doelstellingen benoemd. Amateurpartnership Kennisoverdracht, sportstimulering en vermaak van amateurpartners (nu 63 partners)

Roda JC Old Stars Beleving en activering van senioren, ‘senioren in beweging’ op hun eigen manier

Dutch Career Cup Wajongers met behulp van sport helpen bij het vinden van een gepaste baan

Roda On Tour Maatschappelijk bewustzijn creëren bij de profvoetballers van de toekomst

Roda JC Kerkrade Buurtbattle Straatvoetbalcompetitie tussen wijken, gedragen door Fairplay en Respect

Schooltoer Kinderen bewust maken van een gezonde leefstijl

TVMuzycap Talenten met een beperking laten scoren

X-Change Project Voortijdige schoolverlaters laten terugkeren naar de maatschappij

wedstrijden t/m 28.11

13-09-2014 19:45 Fortuna Sittard - Roda JC Kerkrade 20-09-2014 16:30 Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 23-09-2014 20:45 Roda JC Kerkrade - SC Heerenveen 27-09-2014 16:30 Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 03-10-2014 20:00 Roda JC Kerkrade - Jong PSV 20-10-2014 20:00 Jong FC Twente - Roda JC Kerkrade 26-10-2014 14:30 Roda JC Kerkrade - Sparta Rotterdam 02-11-2014 14:30 Achilles’29 - Roda JC Kerkrade 07-11-2014 20:00 FC Emmen - Roda JC Kerkrade 21-11-2014 20:00 Roda JC Kerkrade - Almere City 28-11-2014 20:00 De Graafschap - Roda JC Kerkrade


50

Pearle Opticiens Kerkrade Orlando Passage 8, Tel. (045) 567 01 88 Winkelcentrum Carboonplein, Akerstraat 48, Tel. (045) 260 02 14


51

@


52

JT Parkstad 1 jaar! Wie jarig is trakteert bekijk de coupon in dit blad

• de mooiste films • bijzondere evenementen • het beste beeld en geluid Meer info via www.jt.nl of de JT App

Vier ons 1-jarig jubileum

Met een gratis refill popcorn/frisdrank Bij JT Parkstad, Roda J.C. Ring 2 C

Profile for iKirchroa Magazine

Ikirchroa 2014 editie 1  

iKirchroa het magazine voor en door kerkrade. In dit nummer onder andere: Hub Schetters, Kim Savelsbergh, Reg van Loo en Ambro Dritty

Ikirchroa 2014 editie 1  

iKirchroa het magazine voor en door kerkrade. In dit nummer onder andere: Hub Schetters, Kim Savelsbergh, Reg van Loo en Ambro Dritty

Profile for ikirchroa
Advertisement