Page 1

LIFESTYLE | VRIJE TIJD | SPORT | CULTUUR | POLITIEK en nog veel meer...

Kirchroa hèt magazine voor en door kerkrade

Voorjaarsmode Dag winter, hallo lente van 2017!

Tafelronde 171 Kerkrade viert dertigjarig bestaan

Rock On Your Radio Crew 500e uitzending RTV Parkstad

Op naar de toekomst! Nummer 11 | week 14 | 2017 | www.ikirchroa.nl | Gratis kwartaal huis-aan-huis blad voor héél Kerkrade


WERKEN TIJDENS HET WERELD MUZIEK CONCOURS?

Wiertz Person eelsdiensten

Wil jij van 6 t/m 30 juli werken tijdens het WMC? Wij hebben te gekke banen voor je! Interesse? Ga dan snel naar onderstaande website en schrijf je in! www.wiertz.com/wmc2017


Positivo

Colofon Uitgave april 2017 nummer 11 Bladmanager Paul Deurenberg Eindredactie Paul Deurenberg | Fred Sochacki Redactie Fred Sochacki | Jo Janssen | Harm Wiertz | Marcel Mahr | Paul Deurenberg Covermodellen Nynke Schölgens Fotografie Roel van Weersch Vormgeving Carien Deurenberg, Milou Ploum, Tom Huntjens, Paul Deurenberg, Roel van Weersch Oplage 23.000 ex. Uitgever iKirchroa B.V. Druk Deurenberg Media Zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Uitspraken van derden en geïnterviewden zijn geheel voor hun rekening. facebook.com/iKirchroa

Omdat we een heel blad vullen met positieve berichtgeving over Kerkrade, en omdat ik mijn voorwoord altijd wel een positieve draai geef, word ik wel eens als positivo betiteld. En dat is meestal ook het geval. Ditmaal wil ik er wel een kanttekening bij plaatsen. Die staat uitgebreid verwoord in een artikel verderop in deze editie, en handelt over het toekomstperspectief van de iKirchroa en de obstakels die ons in de weg worden gelegd. Het is het eerste kritische artikel. En ook in dit voorwoord steek ik dat niet onder stoelen of banken. Waar ik teleurgesteld in ben is dat het draagvlak dat wij hebben onder de bevolking door de gemeente niet vertaald wordt in een blijvende ruggesteun middels het plaatsen van hun vaste artikel in onze iKirchroa. Ik benadruk nog maar eens dat wij dit niet voor eigen gewin doen, maar kostenneutraal. Ieder mag voor zichzelf oordelen of dat slim is, maar mijn insteek was, is en blijft om een positieve bijdrage te leveren aan de stad. En dan is het jammer dat de zo noodzakelijke stimulans uitblijft. Genoeg daarover; we hebben weer een keur aan artikelen samengebracht in deze editie en hopen jullie hiermee weer een groot plezier te doen. ‘t Speelt zich allemaal af in Kerkrade, en het is de moeite waard! Wederom veel leesplezier! Paul Deurenberg

twitter.com/iKirchroa

W www.ikirchroa.nl

Wat er allemaal in staat deze editie..... 4 5 6 9 10 14 17 18

Voor de lens Evenementen Koerswijziging iKirchroa Column Loofjong Modetrends voorjaar WMC Column Harm Wiertz Satyakama Yoga

19 21 24 25 26 28 30 32

BurgerBelangen Column Marcel Mahr Kortingsbonnen D’r Fainsjmekker Gemeente Kerkrade 10 handige moestuintips Restaurant Felice RTV Parkstad

34 35 36 38 40 42 44 46

D&D Onderhoud Vruier woar alles besser Het Rughuis Smeets & Schop Tafelronde 171 Kerkrade Jacqueline van Putten Antoniusnoveen Verenigingsnieuws


Lens Voor de

15

PAASZATERDAG

30

KOOPZONDAG

13

PENALTY SCHIETEN

28

KOOPZONDAG

18

KOOPZONDAG

apr

apr Nynke Schölgens Ik word op 21 april 8 jaar en doe op 23 april mijn 1e Heilige Communie in de H. Catharina kerk op de Holz. Ik zit in groep 4 van basisschool St. Ursula bij juf Anja en juf Lily. Ik vind het erg leuk en spannend om de communie te doen. Wij vieren dit feest gezellig thuis met familie en vrienden. Op school zijn we samen met de kinderen, de juffen en pastoor Kreuwels druk bezig met de voorbereidingen voor dit grote feest. Het thema van de communie is “de ark van Noach”. Het verhaal van de Ark van Noach is een heel mooi verhaal over Noach en de dieren. Samen met mama heb ik de ark gemaakt die bij ons voor het raam ophangt zodat iedereen weet dat ik de communie doe. Mijn hobby’s zijn volleyballen bij VC Furos en zingen bij Canta Young. Verder speel ik graag met de poppen en houd ik ervan om mij te verkleden en te dansen. Ik hoop dat 23 april een mooie bijzondere dag zal worden die ik niet snel zal vergeten.

mei

mei

jun

winkelen met de Paashaas

13:00 - 17:00 uur

Kerkraads kampioenschap

13:00 - 17:00 uur

13:00 - 17:00 uur

kerkradehartstikkegoed


maart/april

april

mei

t/m

Paasontbijt in GaiaZoo Hof van Gaia Aanvang: 10:00 tot 17:00

Dodenherdenking Eygelshoven 19:00 tot 20:30

30 april

Expositie Tanja Coolen Abdij Rolduc Aanvang: zondag 10:30u. april 2017-2018 Elke zondagochtend Historische rondleiding Aanvang: 10:30u. april

07

Parkstad Nacht 15 attracties Aanvang: avondopenstelling april

08

Zwaailichtendag Markt Aanvang: 12:00 tot 16:00 april

13

White Thursday Markt Aanvang: 17:00 tot 22:00 april

15

Roda JC - Sparta Rotterdam Aanvang: 18:30 tot 20:15

16 & 17 april

16

Paasmarkt Abdij Rolduc Aanvang: 11:00 tot 18:00 april

27

Euregionale Geschiedenismarkt Abdij Rolduc Aanvang: 11:00 tot 17:00 april

04 mei

05

Bevrijdingsdag Centrum Aanvang: 12:00 mei

06

Stuiterballenrace Ronde Tafel 171 Kerkrade Aanvang: 14:00 tot 16:00

27

mei

april

Wolspektakel Markt Aanvang: 10:00 tot 17:00

Koningsdag Centrum Aanvang: 8:00 tot 23:55

27

Koningsdag Eygelshoven Parkeerplaats naast Scouting Anselderlaan Aanvang: 10:00 tot 22:30 april

30

Beeldtuin Yaka Tot 31 december dagelijks open mei

04

Dodenherdenking Centrum 18:00 tot 21:00

07 mei

17

Evene menten

19

Straatvoetbalkampioenschap Markt Centrum Aanvang: 14:00 tot 18.00 mei

21

43e Terwinseler Straatmarkt Piusstraat, Terwinselen Aanvang: 10:00 tot 18.00


Kirchroa Koerswijziging Velen van jullie hebben vanaf september 2014 mogen genieten van het magazine iKirchroa. We worden regelmatig overladen met complimenten, waarvoor we jullie van harte willen bedanken. Ook wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit mooie blad. Dat klinkt alsof we ermee willen gaan stoppen, maar dat is niet het geval. Althans, voorlopig. Er is wel verandering op komst.

Door de aantrekkende economie aangespoord, en met de uitbreiding van het winkelhart in het achterhoofd, zien partijen de kans schoon om zich op de advertentiemarkt te begeven, en er een concurrent bij te plaatsen. Gezien het feit dat de advertentiemarkt voor papieren uitgaven niet groeit maar juist slinkt, en de reeds aanwezige aanbieders van advertentieruimte, heeft ons magazine weinig ruimte. De koek is in principe verdeeld, maar toch wil een nieuwe titel de markt binnendringen. Nou zijn wij niet direct bang voor concurrentie, die

was er al. We rekenen erop afgerekend te worden op kwaliteit, neutraliteit, eerlijkheid, openheid en vooral positiviteit.

Ommezwaai Tegelijkertijd heeft het college van de gemeente ons te verstaan gegeven dat ze niet meer in elke uitgave van ons magazine willen deelnemen, men wil meer vrijheid in de keuze welk medium het meest geschikt is voor hetgeen ze op dat moment willen communiceren. Dat is een behoorlijk onverwachte ommezwaai, maar


wel hun goede recht, en wij respecteren dat. Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de deelname in de afgelopen periode, hun inbreng zorgde er mede voor dat wij de uitgave konden bekostigen. De keuze van het college is op zich begrijpelijk, alleen is het wel zo, dat wij met ons blad nooit winst nastreefden, maar puur kostenneutraal ons blad maakten, met enkel en alleen de bedoeling om Kerkrade, haar ondernemers, haar winkeliers en allen die een podium verdienden, dit ook te geven.

Verenigingen Bovendien verdelen wij jaarlijks een bedrag van 4.000 euro onder de verenigingen die voor ons trouw het blad bezorgen. Ook daar blijft geen cent aan de strijkstok hangen, het vloeit allemaal terug naar de gemeenschap. Wij voelen ons gesterkt door de deelname in ons blad, door ondernemers en winkeliers, die – zelfs als ze met een beperkt budget werken – ons laten weten dat àls ze ergens in willen staan, dat dat dan bij de iKirchroa is, omdat die wèl goed gelezen wordt.


8

Gemotiveerd Zo, dat is eruit. De editie die voor u ligt, is nummer 11. Editie 12 is de laatste waarbij wij mogen rekenen op de vaste inbreng van de gemeente. Uiteraard hopen wij middels dit artikel het college op andere gedachten te brengen. Op het jaarbudget aan communicatie van de gemeente is de bijdrage aan de iKirchroa verwaarloosbaar klein en er wordt zoveel mee gedaan, is onze bescheiden mening. Voor ons ligt de uitdaging om, ondanks deze tegenvallers, in september alsnog met nummer 13 op de proppen te komen, en dan ook door te gaan. Wij zijn druk bezig om een modus te vinden om door te kunnen. Wij hopen echter hierin niet alleen te staan en roepen eenieder op om mee te werken aan het voortbestaan van de iKirchroa, zij het middels ondersteuning via advertenties en advertorials, zij het met nieuwe ideeĂŤn voor artikelen, maar ook concepten waarmee wij de toekomst in kunnen. Wij blijven gemotiveerd en zetten ons verder in om de iKirchroa te behouden, en wij hopen te mogen meemaken dat die inzet wederzijds is. Uiteraard zullen we in editie 12 (begin juni) melden hoe we ervoor staan.

Wilt u reageren of heeft u ideeĂŤn voor iKirchroa? toekomst@ikirchroa.nl


Mocht u mij zien staan, ergens op de afrit bij het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis, maakt u zich maar geen zorgen. D’r Loofjong is in afwachting van de eerste Banda uit Valencia voor het WMC. Een muzikale afvaardiging die een dezer dagen arriveert. De Spanjaarden reizen met een grote kunststof sculptuur boven op de touringcar: het kunstwerk voor het nieuwe Kerkraadse centrum. Een manier om transportkosten te delen. Wat ik ermee van doen heb???? D’r Loofjong is ten tijde van het Wereld Moeziekkonkoer speciaal gezant van ontwikkelingsamenwerking. In die hoedanigheid ontvang ik dus koenst uit Valencia en zal vervolgens met de Banda’s een tocht door Limburg maken in het kader van die ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld richting Heerlen. Daar horen we de laatste tijd behoorlijk wat valse noten, dus gaan we die Winkbülle wat in de oere bloaze oes de Klanksjtad. Wat leuk en interessant moet zijn voor de Spaanse bezoekers is de wijze waarop ze daar bomen planten met hoogwerkers. Vuur i Kirchroa, maken een pleintje, zetten er wat bomen omheen en bebouwen dan de omgeving. Oké, we hebben wat moeite met het tijdschema, maar daaraan is de kleine ijstijd, die de stad maanden lang in zijn Arctische greep hield, debet. Het was zelfs te koud voor een Elfstedentocht óp d’r Kraneweijer. Het was te bar en te boos om een foto van de wethouder die het startschot loste, te maken.

column

Ontwikkelingssamenwerking

Tseruk noa Heële, daar bouwen ze andersom. Eerst hoogbouw in de omgeving dan een pleintje en dan met een hoogwerker de bomen over de hoogbouw tillen. Het kost een paar ton, maar dan heb je ook wat. Misschien waren die paar ton beter besteed geweest aan de oorlogskas om Landgraaf te veroveren. Landgraaf heeft zich totnogtoe stevig verzet en gaat nu naar Den Haag, naar Plasterk. Of dat tactisch de juiste zet is??? D’r Loofjong is bang dat bij wijze van spreken het lam in de schoot van de wolf wordt gelegd waardoor de groei naar schaap wel een heel penibele zaak zal zijn. Graag hadden we Rolduc en zijn uitstekend geschikte accommodatie als stand-in voor het nieuwe theater dat niet op tijd af is, gezien maar nee Heerlen en dan Venlo, met Roermond als tussenstop moeten wat van het WMC meekrijgen. De Spanjaarden mogen het allemaal bewonderen. A miech de ópjaaf die lü uit te leggen dat El Rey wel alles over Roermond te vertellen heeft, maar dat deze Rey niet de man van Maxima is.

Tekening: Milou Ploum

Venlo wordt wat gemakkelijker voor mij, want het heeft een nadrukkelijke link met Heerlen. Alleen lukt daar het vijandig overnemen van buurtgemeentes daar wel (zie Velden en Tegelen). Op het vlak van bomen planten, cultuur en natuur zijn ze daar, zo mogelijk, nog dommer dan in Winkbül-city. Floriade, inmiddels ligt er een verbod op dat woord in de onderhavige stad, lacht om de paar ton voor die zes bomen in Heerlen. Daar zitten ze door die Floriade met een sjoot va mieljoeëne. Baas boven baas. En iech mót alles jód kalle in die Sjpaanse oere. Dat doe ik dan, na het bezoek aan het CHIO in Aken waar we ook van ons laten horen, met onze gasten jeweun i Kirchroa. Uur wit waal óp deë maat van stiemmoeng en sjpas, woa ee paar billieje beum vuur ee sjun dekoor zorje.

D’r Loofjong Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


Voorjaars

Een trend is, voor degene die het (nog) niet weten, een koers die zich gedurende een langere periode in een bepaalde duidelijke richting beweegt. Ik heb ze voor jullie op een rijtje gezet. Gebruik ze om je te laten inspireren maar laat je er absoluut niet door leiden. Volg je gevoel en kijk of het bij je past. De trends, hier zijn ze.

Dag winter, hallo lente van 2017!

trends


11 Zoals jullie waarschijnlijk al van me gewend zijn, wil ik naast het benoemen van de trends jullie ook altijd een aantal tips meegeven. In de afgelopen columns is het maken van een moodboard aan bod gekomen om je eigen stijl te leren kennen, heb je mijn adviezen kunnen lezen over hoe je kleuren kunt combineren en het afgelopen seizoen gaf ik jullie tips om je kledingkast op te ruimen. Voor dit seizoen heb ik uiteraard weer de trends op een rijtje gezet maar daarnaast heb ik nog iets anders in petto. Ik deel het graag en wie weet wat het jou brengt. Als mensen mij vragen wat voor werk ik doe en ik vertel dat ik als mode (en inmiddels ook interieur) stylist werk, krijg ik heel veel uiteenlopende reacties. Vragen als “Hoe zie ik er uit?”, “Ben ik goed gekleed?”, “Kan het wat ik aan heb?” voeren de boventoon. Jaren geleden moest ik er om glimlachen. Ergens herkende ik het. Ik was immers zelf altijd met mijn uiterlijk bezig en altijd moest alles tot in de puntjes perfect zijn. De vragen kwamen om die reden ook niet

@Bertine Fashion Markt 19

als verrassing. Je wordt ouder, groeit als mens en ik ben me er heel erg van bewust geworden waarom ik dat deed. Dit heeft er voor gezorgd dat ik mezelf anders ben gaan kleden en ben ik mijn werk als stylist heel anders gaan bekijken. Ik glimlach nog steeds als mensen me de vraag stellen of het “goed” is wat ze aan hebben maar stel ze daarbij ook meteen de vraag of ze er zelf blij mee zijn. Het heeft de meest mooie en eerlijke gesprekken opgeleverd. Met als gevolg dat ik mijn gesprekspartner op een hele ander manier naar zijn of haar kleding kan laten kijken. Het geeft mij enorm veel voldoening als ik mensen kan helpen om zich te kleden vanuit hun hart. Aan jou de uitdaging als bovenstaande je aanspreekt om mee te doen aan een eenmalige gratis workshop “Jezelf kleden vanuit je hart”. Mocht je interesse hebben dan is een mailtje naar info@bijmooi.nl voldoende. Ik stuur je dan graag de uitnodiging.

Jetten Mode

Piusstraat 22-26

MY Clothing Markt 41


12

vrouw voor de Sexy schouders Vorig voorjaar al een trend, de schouders mogen nog steeds bloot. Een stijlvolle manier om huid te laten zien. Met een off-shoulder top of jurk kun je een sexy indruk achter laten. Mits je een goede strapless bh draagt die voldoende steun bied. En vergeet niet, beha-bandjes of overblijfselen van je tanning sessie willen we liever niet zien, die halen de magie van de schouder flink omlaag.

Borduursels, prints & patches Onze ogen zullen deze lente en zomer een scala aan vlinders, bloemen en vogels zien. We gaan deze borduursels terug zien op bomberjasjes, denims en overhemden. Het is geen trend die een we alleen van de zomer zien. Op de modebeurzen in Berlijn afgelopen januari zag ik dat deze trend zich ook naar de winter gaat doorzetten. Niet alleen de dames zijn de gelukkigen, zelfs de collecties van de herenmode zijn versierd met patches. Dus als je creatief bent, ga eens aan de slag om een eigen uniek kledingstuk te maken en have fun!

man voor de

De blouse als jurk Kennen jullie de overhemdjurken? Dit zijn jurken in de vorm van een hemd maar dan net een stukje langer. Hip te dragen met een paar zomerlaarsjes of zelfs cowboy boots voor degene die durft. Klassiek is de overhemdjurk met een lengte op de knie ideaal met een leuke ballerina of sneaker. Ideaal voor alle leeftijden. En mocht de jurk een tikkie vormloos aanvoelen, een dunne tailleriem is de oplossing.

Trend & coat, de trendcoat Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. De trendcoat is niets nieuw en bij velen van jullie hangt deze wellicht al jaren in je garderobe. Maar een jas die zo een grote rol speelt in het modebeeld is dan toch een trend. Persoonlijk vind ik het een must-have voor elke vrouw en is het geen trend maar een klassieker!

Een gestreept 2017 Ze waren er én zijn er nog steeds: de streep. Op de een of andere manier zijn ze echt niet meer weg te denken uit het modebeeld. Het afgelopen seizoen zagen we veelal de zwart-witte streep en de klassieke Bretonse blauw-witte streep. Dit seizoen is er meer variatie; groen-wit, geel-wit, grijs-wit en rood-wit. Niet alleen de shirts en truien zijn gestreept. In de winkels zien we ook steeds meer gestreepte jurken, hemden en broeken. Een mooie klassieke variant is de pantalon met een smalle streep aan de zijkant. De pantalon wordt door de streep minder formeel maar blijft toch stijlvol.

Exotisch avontuur De mannen mogen aankomend seizoen op exotisch avontuur. Prints als palm bladeren en andere exotische bloemen en plantenprints geven shirts en broeken een extra touch. De prints zien we terug in één kleurtoon. Dit geeft het kledingstuk ondanks de print een chique en rustige uitstraling. Combineer een print shirt met bijvoorbeeld een denim of chino en een sneaker voor een sportieve uitstraling. Met een colbert en een nette schoen geef je het meer allure. De korte broeken in deze prints kun je van de zomer het beste combineren met een hemd in een effen kleur.

Cocoonen Cocoonen, is dat een mode trend?, hoor ik jullie denken. Ik ga het uitleggen. We zien een tendens waarin mensen meer ontspannen, meer gaan relaxen. Niemand kijkt er raar van op als je vertelt dat je eenmaal thuis graag je joggingpak aantrekt, een goed glas wijn voor jezelf inschenkt en op de bank kruipt met een goed boek. Het cocoonen is een tendens die we zien en daar speelt de mode op in door zachtere en comfortabelere stoffen. Een hippe joggingbroek kan met een mooie trui en een paar goede sneakers. Een loose fit jeans met een basis overhemd of een ruimvallend shirt en een goed vest zit heerlijk en ziet er top uit. Dus combineer die comfortabele kleding met je basisgarderobe. En nog even de duidelijkheid de cocoon trend geeft geen groen licht om


13 overal in je joggingpak te verschijnen. Geloof me ook het vrouwelijk oog (jong en oud) houdt van een goed geklede man.

Graag een kraag De mannenmode begint ook wat meer diversiteit te krijgen. Dit zien we voornamelijk terug in de verschillende kragen. Het overhemd met het uitgesneden boord uit de jaren ’50 is terug dit seizoen. Daarnaast zijn de polo’s ook onmisbaar in de garderobe zowel in de klassieke kleuren als in de felle kleuren die goed staan bij de getinte zomerse gloed.

Pantone presenteert: dé kleur van 2017 Elk jaar maakt Pantone bekend welke kleur fashion-, beauty-, en interieurland zal domineren. Voor dit jaar is het de kleur Greenery, de kleur van gras. Deze kleur wordt door Pantone omschreven als verfrissend en vernieuwend en staat symbool voor new beginnings. In het interieur zie je deze kleur terug komen in combinatie met de Scandinavische trend waar heel veel groene planten het interieur domineren. In de mode komt deze kleur het beste tot zijn recht in kleine doseringen. Denk aan een dun riempje, sjaal, clutch, kleur op je nagels of een eyeliner. Think green & think less is more. Ik hoop dat ik jullie weer wat inspiratie heb kunnen geven op welke wijze dan ook! Heb je een vraag, dan mag je me een mail sturen op info@bijmooi.nl. Geniet van het aankomende seizoen en laat de zon maar schijnen in de lucht én in jou! Liefs, Kim

Leuk om te weten! de boorden van een hemd op een rijtje:

•Normale boord: het populaire, klassieke boord is een boord is breed met diepe punten. Dit boord past bij alle stropdassen en gezicht types.

•Wide spread: het business overhemd waarbij de punten van de kraag wijd staan en het boord goed zichtbaar is. Deze passen goed bij mannen met een lange nek en zijn goed te combineren met stropdassen met een stevige knoop.

•Cutaway: dit boord heeft een afbuiging naar de schouder

LiefsdeKim en is in verhouding kleiner is dan normale en wide spread Stylist Bij voller Mooi gezicht en boorden. Geschikt voor mannen met-een www.bijmooi.nl een stevige dasknoop.

•Button-down: bij deze overhemden zijn de boorden vast geknoopt aan het overhemd. Op deze manier kan het boord niet wegdraaien. Het is een variatie op het normale boord en geschikt voor elk gezicht en elke stropdas.


WMC-voorzitter Max Kousen zet de juiste toon


15

Het enthousiasme van WMC-voorzitter Max Kousen werkt aanstekelijk. Op de plek waar de eerste successen voor het komende WMC al zijn geboekt, het ticketbureau, treft iKirchroa de preses, die een voorzet geeft op de highlights van het vierjaarlijkse evenement. Straks, juni/juli, is het adres aan de Kerkraadse Hoofdstraat één van de zenuwcentra als de wereld van de blaasmuziek de Klankstad in zijn greep heeft. Hij noemt zichzelf een controlfreak. “Iemand die zich, net als het bestuur en staf van medewerkers en alle vrijwilligers in totaal meer dan tweehonderd mensen, verantwoordelijk voelt het WMC, inmiddels alweer het achttiende, goed te laten verlopen.” Goed, voor de hele wereld (5 continenten zullen vertegenwoordigd zijn) van de blaasmuziek. Goed, voor twintigduizend muzikanten en de honderdduizenden bezoekers die het festival in drie juliweken zullen meemaken.

Bestuurlijke ervaring Als iemand weet wat op hem af komt is het de voorzitter wel. Ooit (“als groentje”) begonnen als penningmeester, acht WMC’s geleden, onder de hoede van Bert van de Weijer en Toon Creusen (“de best denkbare leerschool voor mij”). Later secretaris en tegenwoordig voorzitter. “Er was zelfs heel even een fase dat ik het hele dagelijks bestuur in mijn eentje was. Inmiddels zijn we op volle oorlogssterkte en toegerust met een verjongde, slagvaardige equipe om de uitdagingen aan te gaan.” Een spectaculaire opening op 8 juli in het Parkstad Limburg Stadion is de opmaat voor ruim drie weken internationale muziek en feest. “Wat ik er al van heb mogen zien is het een opening met kippenvelmomenten. Kort, krachtig verpakt binnen twee sensationele uren.” Het WMC vliegt alle kanten op en uit alle werelddelen vliegt men naar het WMC. Dat is niet alleen het officieuze thema van de opening, maar van deze hele achttiende editie. “Neem bijvoorbeeld de


16 dirigentenwedstrijd waaraan op vijf continenten is deelgenomen en die z’n finale in Kerkrade kent op 19 juli. Alleen al in Wuhan in China hadden we 70 deelnemende jonge dirigenten.”

X-factor Waar de verplichte werken in de concertafdeling in het verleden vaak technische hoogstandjes, maar voor publiek vaak moeilijk was, wordt de orkesten in hun performance thans de vrije hand gelaten. “Wij verwachten veel van deze zoektocht naar de X-factor op het muzikaal allerhoogste niveau.” Met deze blijvende ontdekkingsreis naar vernieuwing en het permanent verleggen van grenzen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor enthousiasme gezorgd en het leverde voor de organisatie de maximale subsidie op. Door de geschiedenis heen is het evenement steeds verder doorgedrongen in de uithoeken van de wereld en mag zich ver bij het kloppende hart in Kerkrade vandaan op mateloze populariteit verheugen. “Door de steeds snellere ontwikkeling van communicatietechnieken en -mogelijkheden wordt dat ook wat gemakkelijker. Neem bijvoorbeeld onze beschermheer, André Rieu. Hij plaatste een oproep voor het WMC op YouTube en binnen de kortste keren is dat filmpje 700.000 keer geliked. WMC zet volledig in op verdere internationalisering van de organisatie, waarbij de organisatie zich omringd weet met een over de hele wereld verspreid college van muziekinhoudelijke deskundigen, waar regelmatig contacten mee worden onderhouden. Daarnaast maken wij ook dankbaar gebruik van de netwerken van de leden van de Raad van Advies onder voorzitterschap van Maria van der Hoeven.”

Jeugd Nadruk ligt ook meer en meer op participatie van de internationale jeugd: het Young Generation-programma. Via crowdfunding worden gelden ingezameld om jeugdorkesten, een Zuid-Afrikaanse fieldband en een meisjesband uit Zuid-Amerika, in staat te stellen de reis naar de Klankstad te maken. “Het was geweldig om te zien hoe Jan Cober tijdens het vorige WMC een orkest samenstelde waarin bedeesde Chinese jongeren en lefgozertjes uit de sloppenwijken van Medellin samen muziek maakten.”

Kortom in Kerkrade komt andermaal de wereld samen en de universele taal die er gesproken zal worden is muziek. De stad tuigt zich op, de organisatie zet de puntjes op de i en de voorzitter coördineert het geheel en voert langzaam de 20 uren per week nu op naar een dagtaak. “We weten wat ons te doen staat. Met een ervaren en sterk bezet team van vrijwilligers en medewerkers en de kennis uit het verleden lukt dat.” Voor meer informatie: www.wmc.nl

6 - 30 juli 2017 WMC Euregio Maastricht, Heerlen, Roermond, Venlo en Aken; het WMC laat zich buiten de deuren van de Klankstad zien. Deels wordt daarbij van de nood een deugd gemaakt. Omdat door vertraging bij de bouw van het nieuwe Kerkraadse Centrum het Parkstadtheater niet op tijd klaar is, zullen de concerten in de 2e en 3e divisie in Heerlen plaatsvinden. Verder worden er in de genoemde steden diverse optredens verzorgd door orkesten die deelnemen aan het WMC.

Pontificale Hoogmis Aan de vooravond van het WMC, zal op zondag 2 juli (11 uur) een Pontificale Hoogmis in de Rodahal worden gehouden. De Mis wordt opgeluisterd door het Kerkraads Symfonie Orkest, diverse koren en een solo-optreden van Kim Savelsbergh.


Harm Wiertz

En zo begint langzaam aan alles op z'n plek te komen in onze mooie stad. De afgelopen jaren waren moeilijk, warenuiteindelijk moeilijk, maar we loont! dat hetHet geduld loont! hart van tot Kerkrade maar zien uiteindelijk we dat hetzien geduld nieuwe hartHet vannieuwe Kerkrade komt voltooing; en met komt tot voltooing; en met de overige pareltjes zoals Rolduc, Museumplein en GaiaZOO hebben de overige pareltjes zoals Rolduc, Museumplein en GaiaZOO hebben we een ijzersterke troef in handen. In we een ijzersterke troefteinbeleven! handen. En In Kerkrade watschitterende te beleven! kunstwerk En wat dacht van het Dionne en ik Kerkrade is steeds wat wat dachtis jesteeds van het vanjeRipolles? schitterende kunstwerk van kleine Ripolles? Dionne en ikeen hebben in ieder geval al een kleine replica hebben in ieder geval al een replica besteld, schitterende aanrader! besteld, een schitterende aanrader! Nu nog de verbinding maken. Juist die verbinding zorgt voor het kruisverband. Het geheel samensmeden tot Nu nog deattractiepark, verbinding maken. Juist diewens verbinding Het geheel en Museumplein via een groot dat zou mijn zijn. Ik zorgt droomvoor vanhet eenkruisverband. tramlijn tussen GaiaZOO samensmeden tot een groot attractiepark, datuur zouopstappen mijn wensen zijn. Ik droom tramlijn De opstapplaats Kerkrade Centrum. Bezoekers kunnen elk half voor weinig van geldeen meerijden. tussen GaiaZOO en Museumplein Centrum. half uur onder opstappen voor GaiaZOO bevindt zich middenviainKerkrade de zoo, en dan gaatBezoekers het trajectkunnen via de elk Steenweg, de tunnel van en voor weinig geld meerijden. De opstapplaats voor GaiaZOO bevindt zich midden in de zoo, en zijn traject de bril door, langs het Stadspark. Daar draait de tram rechts de Niersprinkstraat op, om vervolgens dan gaat het traject via de ondernaar de tunnel van de bril-stapvoets door, langsnatuurlijk het Stadspark. Daar rechtdoor te vervolgen. ViaSteenweg, de Oude Markt het Marktplein om voetgangers niet te draait de tram rechts de Niersprinkstraat op, om zijn traject rechtdoor te vervolgen. hinderenen dan rechtdoor naar de Kapellaan omvervolgens zo bij het Museumplein te arriveren. Kunt u hetVia zich voorstelde Oude Markt Marktplein -stapvoets om voetgangers nietEen te hinderenen zich. dan len? Ik denk dat naar zo'n het tramverbinding realistisch isnatuurlijk en overzichtelijk qua kosten. attractie op rechtdoor naar de Kapellaan om zo bij het Museumplein te arriveren. Kunt u het zich voorstellen? denk dat tramverbinding is en overzichtelijk qua kosten. op zich. Ik twijfel nogzo'n over de uitvoering realistisch van de tram. Een klassiek voertuig of juistEen eenattractie futuristische opzet? Ik hoor graag uw suggesties via mijn e-mail. Een nostalgische uitvoering zou identiek kunnen zijn aan de tram die lang geleden Ik twijfel nog over de uitvoering van de tram. EenZLSM klassiek juistineen opzet? van Kerkrade naar Heerlen reed. Wellicht zou de danvoertuig wel meeof doen de futuristische exploitatie. Een futuristische Ik hoor graag uw suggesties via mijn e-mail. Een nostalgische uitvoering zou identiek kunnen zijn opzet zou eerder een knipoog kunnen zijn naar "back to the future", boordevol innovatie en moderne technieken. aan de langhet geleden vanvoor Kerkrade Hoe dantram ook,die ik zie helemaal mij. naar Heerlen reed. Wellicht zou de ZLSM dan wel mee doen in de exploitatie. Een futuristische opzet zou eerder een knipoog kunnen zijn Stapt u in? naar "back to the future", boordevol innovatie en moderne technieken. Hoe dan ook, ik zie het helemaal voor mij.

column

Back to the future

Tekening: Milou Ploum

Stapt u in?

Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


18

Yoga is voor iedereen Ontspannen – hoe kan het ook anders – staat Joop Wiersma ons te woord in zijn yogacentrum Satyakama. Hij is één van de vier yoga instructeurs die de traditionele yoga-leer onderrichten, ontdaan van alle modegrillen en hypes. “Het gaat niet om fitness in strakke broekjes”, aldus Joop, “maar om geestelijke ontwikkeling en tot rust komen door aan het lichaam te werken.” Joop en zijn team passen de leer van Swami Sivananda toe, hetgeen een integrale aanpak voorschrijft. Eerst wordt de techniek in de volledige breedte toegepast, om vervolgens per persoon de nadruk te leggen op een specifieke aanpak om mogelijke klachten weg te nemen. Yoga wordt vooral aangeraden om stress te verminderen, zowel fysiek als geestelijk. Ook angsten, depressies, vermoeidheid en slapeloosheid wordt tegengegaan. Daarnaast zorgt yoga voor pijnverlichting, sterkere spieren, uithoudingsvermogen en innerlijke rust. “Ik ben ervaringsdeskundige en ik geef ronduit toe dat ik eerst zelf tegen een burn-out aan moest lopen, alvorens ik intensief met yoga aan de slag ging. Ik weigerde resoluut de antidepressiva die mij werden aangeboden en greep de yoga-leer

met beide handen aan om te herstellen. Met succes mag ik wel zeggen. En meer dan dat, het is de manier zoals ik nu in het leven wens te staan”, aldus Joop. In 2009 begon hij vanuit zijn thuisbasis yogalessen te geven, om ook anderen de hulp te bieden die hem zo goed deed. De goede naam die Joop daarmee opbouwde resulteerde in zijn eigen yoga-instituut Satyakama, met 4 leraren en leerlingen van 12 tot 78 jaar. “Ik beeld bij nieuwe deelnemers in het begin altijd een lege gereedschapstas uit, waarbij we voor elke leerling specifieke gereedschappen ontwikkelen, waarmee hij of zij zelf aan de slag kan, ook thuis.

in hun Ashrams (yoga-instituten), en heeft hij het respect gewonnen van diezelfde meesters, getuige het bezoek dat de Nieuw-Zeelandse Swami Mukti-dharma in september aan Satyakama zal brengen. De yoga-grootheid zal dan een vijfdaagse workshop verzorgen. Meer info over dat bezoek en nog veel meer: www.satyakama-yoga.nl

Open dag Zaterdag 15 april van 10.00 tot 16.00 uur organiseert Satyakama een open dag om vrijblijvend kennis te maken met alles wat met yoga te maken heeft. Meer informatie via genoemde website.

Intussen heeft Joop zelf zo’n 3.000 opleidingsuren gehad van grote meesters

Satyakama Yoga • Chevremontstraat 3 • 6463 CH Kerkrade • Tel. 045 546 34 38 • www.satyakama-yoga.nl


19

Tim Weijers

opnieuw lijsttrekker Burgerbelangen Kerkrade in 2018

De Kerkraadse wethouder en locoburgemeester Tim Weijers is tijdens de ledenvergadering van Burgerbelangen Kerkrade unaniem gekozen als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen, die in maart 2018 plaatsvinden. De 33-jarige Weijers geeft aan zich ook de komende jaren graag met hart en ziel in te willen zetten

voor de lokale politiek. Burgerbelangen Kerkrade werd onder zijn aanvoering bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ruimschoots de grootste partij met 8 zetels/raadsleden en levert in het huidige college van B&W drie wethouders. Partijvoorzitter Lucie Van de Meerakker is blij dat Tim Weijers de kar weer wil trekken: “Hij heeft de afgelopen jaren veel betekend voor Burgerbelangen en flink aan de weg getimmerd voor onze inwoners van Kerkrade. We verwachten met hem weer een mooi verkiezingsresultaat te bereiken!” Weijers heeft ruim tien jaar ervaring in de Kerkraadse politiek: vier jaar als raadslid en de afgelopen zes jaar als wethouder namens Burgerbelangen. “De afgelopen jaren hebben we geprobeerd Kerkrade stevig op de kaart te zetten, o.a. middels het wekelijks laten organiseren van evenementen en de - met name toeristische - marketingcampagne “Beleef Kerkrade”. Daarnaast heeft de herstructurering in woonwijken, de opwaardering van de openbare ruimte in het centrumgebied en een inhaalslag op het gebied van wegreconstructies (in alle stadsdelen) hoge prioriteit voor mij gehad,” aldus partijleider Tim Weijers. Zijn collega-wethouders Jo Schlangen (nr. 2 op de kandidatenlijst) en Huub Wiermans (nr. 50) gaan respectievelijk als “running mate” en “lijstduwer” de verkiezingsstrijd in namens Burgerbelangen Kerkrade. Zie voor meer info over de lokale politieke partij:

www.burgerbelangen-kerkrade.nl


SMAKELIJKE PASEN Bij Pasen hoort eerlijk lamsvlees uit het mergelland, met aandacht voor dier, mens en milieu. Mooi van kleur, fijn van structuur, sappig en vooral erg lekker. Naast het traditionele lamsvlees, vindt u bij Keurslagerij Lochtman natuurlijk een compleet assortiment vlees, vleeswaren, salades en maaltijden die samen van uw paasontbijt, -lunch en -diner een feest zullen maken. Producten zoals de kalfsrollade met ei, kip-ei-salade, hammousse, quiches, Vitello Tonato, carpaccio, ragouts, gevulde paashaasjes, een paasgourmetschotel of een mooie paasrollade zullen zeker hieraan bijdragen.

Keurslager Lochtman Holzstraat 28 te Kerkrade Benzenraderweg 90 te Heerlen

www.lochtman.keurslager.nl

CARPROF KERKRADE IS DE SPECIALIST VOOR ALLE MERKEN AUTO’S OP

EN

E

G

MA AND 4 RANTI E A

N

2

CARPROF KERKRADE O EN N D ER DEL S R E PA R AT I E

EYGELSHOVERGRACHT 64 6464 GB KERKRADE T 045 - 5460500 E KERKRADE@CARPROF.NL WWW.CARPROF.NL/KERKRADE

KLEINE BEURT 95

€ 99,

Incl. olie, oliefilter complete controle*

GROTE BEURT

€ 225,-

Incl. Gratis APK ( behalve afmeldkosten) Incl. olie, olie- en luchtfilter, normale bougies, remmentest, accumeting, uitlezen motor*

APK-KEURING 95

€ 19,

AIRCO VULLEN 95

€ 49,


Nit jidderinne hat hü tser daags Facebóch... jodsjedank... wail doa weëd me aaf en tsouw zoeë mui van. Iech bin inne actieve óp Facebóch, dat darf iech zage, iech ving ‘t “nog ummer” e leuk medium. Went me angere sjpas ken maache mit dienge eje kwatsj dan is dat vuur miech ‘t sjunste wat ‘t jieëft. Af en tsouw óch jet mit inne troan wail ‘t leëve is inne lach en inne troan. Evvel inne hoof lü zient d’r Facebóch als “uitlaatklep” vuur “frustraties”, ze jeëve hön menoeng uvver jet of inne en dinke dan dat ze reët hant.... evvel wie ze zage.... “je hoort de klok wel luiden maar bent nog nooit naar de kerk gegaan”.... of zoeë jet.

Marcel Mahr

De ieëtsjte drei monde van ‘t nui joar zunt alwerm um....wat jeet de tsiet... vuur maache ós óp vuur d’r WMC. Kirchroa lieët ziech werm an de welt zieë.... óp zie sjunst waal tse versjtoa. En doa jeet ‘t e biesje sjeef.... jiddenfals went me besjtimde bk’ers.... bekankde Kirchröadsjer.... mós jeleuve.

column

De naas mieë wie vol...

Ing van die “frustraties” is d’r tsentroemplaan..... me mingt jet tse mósse sjrieve, doa e fain bildsje bij en de lü valle druvver hin wie d’r letste drek..... “sensatiepers”.... d’r Story, Privé, Weekend, Telegraaf.... allenäu d’r zelfde kui. Losse vier ‘t “tij” ins kiere.... losse vuur d’r middesjtand in Kirchroa en al zieng vieëdele ins positief in d’r “picture” zetse. Zicher ken me nit alles in jidder jesjef krieje, tsiete endere ziech, evvel de waar wat me nog ken jelde i jen durp, duch dat dan óch. Veul lü róffe.... Blokker, Xenos, Durlinger..... die losse Kirchroa vuur wat ‘t is!.... Kwatsj... dat zunt multinationals, die kieke alling mer noa umzats, went ‘t effe sjleëter jeet voet d’r mit, en nit alling in Kirchroa, óch in de jroeëse sjteë. D’r tsentroemplaan hat jefaald, dat is bekank, en weëde ze óp de vingere jetietsjd?.... nee... dat is d’r politiek... me bedinkt ing reë en ‘t is werm jód.... dat is nit alling in Kirchroa zoeë evvel uvver de janse welt.... decennia lank..... evvel losse vier de sjouwere drónger zetse, went jiddere Kirchröadsjer ing moal de wèch noa ‘t durp en zieng vieëdele in jeet en keuft ing klingiegheet dat ziet ós durp al jans angesj oes! Tekening: Milou Ploum

Al mieë wie 50 joar zinge vuur.....’t sjunste óp de welt wat d’r Herrejod had jemaat.... losse vier dat in iere haode.... de tsiet va rauwele is vuurbij.... vuur zunt e durp, vier blieve e durp.... jans Limburg kalt uvver Kirchroa...... en dat is.... ‘t Sjunste óp de welt!! Unge positieve joeroe deë ‘t óch nit ummer eëve ainfach hat! Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar: column@ikirchroa.nl


hite W ‘ t n e v e e c Dan rkt in a M p o ’ y a d Thurs Kerkrade Ook dit jaar zal op Witte donderdag 13 april aanstaande, het gratis dance-event ‘White Thursday’ op de Markt in Kerkrade plaatsvinden. Het feest begint om 17.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Minimum leeftijd is 14 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Het complete programma van ‘White Thursday’ wordt bekendgemaakt op

www.whitethursdayparty.com DMS-Group, ook bekend van het dance-event Castle of Love bij Kasteel Erenstein, organiseert het dancefeest in opdracht van de gemeente Kerkrade. In 2011 is de gemeente gestart met de ‘White Thursday’ in het kader van de toen lopende campagne om het Glazen Huis van 3FM naar Kerkrade te halen. Het dance-event was zo’n succes dat besloten werd om het ook in de daarop volgende jaren te laten plaatsvinden, het event vindt dit jaar voor de zevende keer plaats. Wethouder Tim Weijers (Coördinatie evenementen): “Mede dankzij hen weten we elk jaar op een geweldige manier het paasweekend in te luiden. Voor danceliefhebbers, jong en oud, is dit inmiddels een traditie.”

Voorjaarscollectie TrendPoint valt zeer in de smaak. “Binnen een dag of vier waren wij geheel uitverkocht”. vertelt het echtpaar Cabo over de modeshows waarmee onlangs de nieuwe voorjaarscollectie van TrendPoint aan het publiek is voorgesteld. “We mogen dus concluderen dat onze dames- en herenmode zeer in de smaakt valt. Dat we onze collectie voortdurend aanvullen en actualiseren spreekt welhaast vanzelf. TrendPoint, gevestigd in het stadshart van Kerkrade, legt zich met veel succes toe op de verkoop van eigentijdse dames- en herenkleding. Opmerkelijk is dat een hoge kwaliteitsstandaard wordt gecombineerd met een scherpe prijsstelling. De overzichtelijke presentatie in de fraai vormgegeven zaak, de schier eindeloze combinatiemogelijkheden en de service van het even vriendelijke zakenkundige team maken het plaatje compleet. Voor dames hangen creaties van onder andere Zerres, Enjoy en Dreamstar in de rekken, terwijl heren op hun wenken worden bediend met kleding van bijvoorbeeld Fellows, Culture en Meyer. Trendpoint is gevestigd aan de Einderstraat 11, is telefonisch bereikbaar op 045-5452104

trendpoint

DAMES - EN MANNENMODE

TREND POINT DAMES- EN MANNENMODE EINDERSTRAAT 11 6461 EM KERKRADE - centrum 045 - 545 21 04 info@trendpointmode.nl www.trendpointmode.nl


Keurslager Lochtman

Brasserie Entree

Shopper vol 40% korting: 500 g goed gevuld runder zuurvlees, 500 g lekker gekruid gehakt, 2 knakworstjes, Hamworstje 250 g, 100 g dubbel gebakken pastei, 100 g gegrilde beenham, 400 gram koude schotel, 2 Souflaki steaks Duroc D’Olives

Heerlijke Limburgse Kip Pilaf, geserveerd met stokbrood en een saladegarnituur voor slechts €8,00

Kortingsbon

Spelregels: Geldig van 05 april t/m 22 april 2017

KINDER OPVANG KERKRADE/ PARKSTAD

Kortingsbon Spelregels: geldig t/m 28 mei 2017

Bewust en blijvend gezond!

Kijk voor de Chill Club activiteiten op www.kinderopvangkerkrade.nl en klik op de button ‘Chill Club’ en schrijf in voor de gewenst activiteit.

Kortingsbon St. Pieterstraat 29 • Kerkrade-Chevremont


Ko rt in g

Weë jubileert, dee trakteert

Kip Pilaf

geserveerd met stokbrood en een saladegarnituur.

Een shopper vol met 40% korting • • • • • • • •

500 g goed gevuld runder zuurvlees 500 g lekker gekruid gehakt van 2 knakworstjes € 29,50 Hamworstje 250 g v oor 100 g dubbel gebakken pastei 100 g gegrilde beenham 400 gram koude schotel 2 Souflaki steaks Duroc D’Olives

€ 17,50

Geldig van 05 april t/m 22 april 2017

Voor E 8,00 bij inleveren van deze bon

Hoofdstraat 15 | 6461 CL Kerkrade | Tel.nr. 045-5353575

Keurslager Lochtman

Keurslager Lochtman Holzstraat 28 te Kerkrade

Holzstraat 28 te Kerkrade Benzenraderweg 90 te Heerlen Benzenraderweg 90 te Heerlen

www.lochtman.keurslager.nl

Kirchroa Team

kinder opvang kerkrade kinder opvang parkstad

wenst u relaxte Paasdagen! Kinder Opvang Kerkrade Akerstraat 149 6466 HD Kerkrade

0455426688 www.kinderopvangkerkrade.nl


25

D’r Fainsjmekker Al vijf jaar werken Marc en Bianca Schings in de knusse brasserie aan de Markt in Kerkrade. “Jemuutlieg mós ’t zieë”, zoals bij ons iKirchroa wordt gezegd. Op 21 april viert het stel dat ze vijf jaar geleden de stoute schoenen aantrokken en aan de Markt zijn begonnen aan het verwezenlijken van hun droom. “Het is echt een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Marc. “Iedereen kent mij nog van de tijd dat ik bij “A jenne Sjlaagboom” werkte bij de alom bekende Werner Heyenrath, en met de afgeronde opleiding aan de Hotelvakschool MHS in Heerlen, en alle ervaring die ik had opgedaan, zocht ik toch de kans om zelf iets te starten. Samen met partner Bianca, werkzaam in de IT bij Meander, is het gelukt om een eigen brasserie te openen aan de Markt.

Vertrouwen in Kerkrade Gezien de ontwikkelingen in de horeca èn de situatie in Kerkrade in de afgelopen periode geen eenvoudige beslissing, “maar wel de juiste,” beamen ze beiden. “We zien mooie initiatieven om ons heen ontstaan, en zien onze zaak ook groeien, van oorspronkelijk een delicatessenzaak met lunchroom, naar een brasserie met zelfs een aparte avondkaart, en de winkel is er ook nog steeds. En aan uitbreiding van activiteiten wordt zelfs ook al gedacht, vooral op het gebied van eigen evenementen zoals huifkar- en wandeltochten, ook in samenwerking met andere ondernemers in de stad.

Betrokken bij gast en stadshart Naast de eigen business zijn ze ook betrokken bij de ondernemersactiviteiten die vanuit Kerkrade Hartstikke Goed in samenwerking met de gemeente worden georganiseerd. Met name de inzet van Bianca als secretaris mag niet worden vergeten. Diezelfde betrokkenheid zie je ook bij het ondernemersechtpaar terug als ze als gastheer en vrouw aan het werk zijn in hun brasserie. Het informele karakter van zowel de brasserie als zijzelf

Markt 42 • 6461 ED • Kerkrade • Tel: 06 11 35 42 17

zorgt voor een persoonlijke binding met hun gasten. “Je voelt je er echt thuis is een veelgehoord compliment”, aldus Marc en Bianca.

Lustrum-weekend (kijk op www.fainsjmekker.nl) Dus is het logisch dat je het eerste lustrum viert. Dat gaat gebeuren tijdens het lustrum-weekend van vrijdag 21 april tot en met zondag 23 april. Vrijdagavond met een 7-gangen menu vanaf 19.00 uur, waarvoor men dient te reserveren. Zaterdagavond vanaf 20.00 uur is er een feestavond, en zondag tenslotte vertrekt er vanaf 11.00 uur een huifkartocht. Ook hiervoor graag vooraf reserveren. Vanaf 15.00 uur is er die middag een Limburgse middag, waarvoor vrije entree geldt. Marc en Bianca nodigen jullie van harte uit.


Cultuurcluster Kerkrade kloppend hart van de stad

Eind december 2016 heeft de gemeenteraad van Kerkrade ingestemd met de plannen voor het Cultuurcluster. Midden in het stadscentrum, op de voormalige plek van de Theaterpassage, wordt gebouwd aan een nieuwe voorziening, waar Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade en de muziekschool samen komen. Het Cultuurcluster, een nieuwe naam wordt nog ontwikkeld, is het kloppende hart van de gebiedsontwikkeling centrum, die een gebied van 22 hectare bestrijkt. Kennis, educatie, informatie en plezier “Je kunt er niet alleen terecht voor het lenen van een boek en het bezoeken van een voorstelling, het cultuurcluster wordt een vind- en broedplaats van kennis, educatie, informatie en plezier”, aldus wethouder Jo Bok. Bibliotheek, theater en muziekschool kennen al een uitgebreide programmering, naast hun reguliere taak. Inwoners en instellingen van Kerkrade worden uitgenodigd om samen te bouwen en te werken aan een creatief palet in het Cultuurcluster. Zodat de programmering van het cultuurcluster de komende jaren verder wordt uitgebouwd en het een plek is voor iedereen.

Interieur en digitectuur ”Binnen het bestaande karkas van het gebouw, vol met ruwe betonelementen, wordt een hedendaags interieur ingericht”, geeft Creative Guide Aat Vos aan. Tegelijkertijd wordt innovatieve digitale technologie geïntegreerd, van interactieve beeldschermen tot en met een zogenaamde serious gameruimte, ook wel digitectuur genoemd.

Deze foto’s zijn gemaakt in de bibliotheek in Oslo en dienen als voorbeeld voor hoe het Cultuurcluster Kerkrade zou kunnen worden ingericht


27

Third Place De ambitie van het cultuurcluster in Kerkrade is de ‘Third Place’ gedachte. Een third place, is de plek waar je naast je thuis, de eerste plek, of op je werk of school, de tweede plek, graag naar toe gaat om te ontspannen en te genieten. Van een voorstelling, een goed boek, maar ook voor een kop koffie. Cultuurcluster Kerkrade wordt midden in ons stadscentrum een bijzondere ontmoetingsplek, met een gevarieerd aanbod, in een mooie omgeving én gratis – oftewel voor iedereen – toegankelijk.

Theaters. Wethouder Tim Weijers, verantwoordelijk voor evenementen ziet hierin een mooie kapstok voor een openingsweek. “De Bibliotheek opent tegelijkertijd haar deuren. We gaan extra aandacht schenken aan de opening van het cultuurcluster. Theater Kerkrade trapt af, waarna onze culturele partners samen met de gemeente invulling geven aan een openingsperiode, zodat iedereen kan kennismaken met de mogelijkheden. Voor de levendigheid en beleving in het centrum biedt het cultuurcluster enorme kansen en deze gaan we met z’n allen grijpen.”

De unieke theaterzaal van Kerkrade wordt opgeknapt

De voormalige foyerruimtes van het theater zijn volledig gestript

Werk in uitvoering

Impressie

Er wordt al volop gebouwd aan het cultuurcluster. “Samen met de partners Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade, de muziekschool en het zogenaamde culturele middenveld wordt gewerkt aan de positionering en programmering van Cultuurcluster Kerkrade”, aldus wethouder Jo Bok. Wethouder Huub Wiermans vult aan: “Als voorzitter van de stuurgroep centrumplan ben ik bijzonder trots op deze co-creatie. Aan een ambitieus project wordt zo samen gebouwd en gewerkt met de partners van de gemeente. Ik kijk met spanning uit naar het eindresultaat dat wij samen realiseren. Een cadeau voor de stad en haar inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Een impressie van de plannen en het concept rondom Cultuurcluster Kerkrade kunt u bekijken via de link: www.vimeo.com/194520315

Opening Cultuurcluster De eerste voorstelling in Theater Kerkrade is op 23 oktober 2017. Start van een aantal unieke voorstellingen volgens Parkstad Limburg


Moestuin Tips!

28

10 handige 1

Hoe verminder je onkruid in een kweekbak

2

Ordening

Zorg altijd dat je bak waterpas staat. Om te voorkomen dat er allerlei onkruid tussen je plantjes gaat groeien, kun je aan de onderzijde van de bak een anti-worteldoek bevestigen. Hierdoor kan er geen onkruid bij komen van onder. Dat scheelt je straks heel veel werk.

Wisselteelt is belangrijk bij het toepassen van je moestuin. Zo voorkom je ziekten in de planten en de grond. Maak een tekening van jouw grond met vakken van waar je wat wilt gaan planten, ook voor volgend jaar.

3

Omplanting

4

Voorkom ziektes

5

Grote zaden

6

Stop de zaadjes niet te diep in de grond

7

Sproei aan het eind van de dag

8

Aardappels

9

Compost

Als je zaden na het kweken uit je bakje beginnen te groeien, is het de hoogste tijd om ze te gaan verspenen. Dat betekent dat je ze meer ruimte geeft waardoor ze verder kunnen groeien.

Oude bloempotten wemelen van de schimmels en bacteriën. Borstel ze schoon met één deel bleekmiddel op negen delen water. De potten goed naspoelen met water!

Grote zaden met harde schil nemen beter vocht op wanneer je met een mes een beetje in de schil snijdt. Je kunt er ook met een nagelvijl overheen raspen.

Fijne zaadjes hoeven maar 0,5 tot 1 cm diep de grond in. Een goede vuistregel is “het zaadje mag zo diep de grond in als hij groot is.”

Wanneer de zon in zijn kracht afneemt is het vergrootglas effect van de waterdruppels kleiner, zo voorkom je een snelle verdamping of verbranding.

Rooi je aardappels pas als het loof vrijwel is afgestorven. Ze zijn dan ‘t langst houdbaar. Er is ook een test om te zien of je al kan oogsten. Je haalt een aardappel uit de grond en je wrijft erover. Gaat de schil er gemakkelijk af dan is deze nog niet rijp genoeg.

Kruiden hebben een voedselrijke bodem nodig. Bewerk de bodem met compost, dat heeft het voordeel dat het je bodem ook luchtig maakt.

10 Meststof

Hout as is zeer geschikt als meststof voor je moestuin. Er zitten mineralen en calcium in. Het moet wel van onbehandelde en onbeschilderd hout zijn.


Meer plezier in je moestuin

Plant nu je aardbeien voor een optimale oogst!

+1 3gratis

bij aankoop van 4 stuks

• zachte werking voor een evenwichtige groei • geschikt voor biologische teelt

€ 16,

25

i.p.v. € 17,75

20%

Aardbeien potmaat 10,5 € 1,50 € 1,13 /stuk

AVEVE Meststof voor groenten & fruit 10 kg

korting Aardbeiplantzak € 6,95 € 5,56

Voorkom slakkenschade met biologische slakkenkorrels of koperen ringen

20%

korting

Natria Slakkenkorrels 500 g € 9,99 € 7,99 Promo’s geldig t.e.m. 18/04/2017

10%

korting

AVEVE Slakkenschrik koperen ring KERKRADE ∙ LOCHT 2 | BEEK ∙ POLYCHEMSTRAAT 2


Florin Linguine

Het favoriete recept van

ai frutti di mare

Recept: t, Het geheim van een goed recep met begint met verse producten die liefde worden bereid. Voor een re, kook lekkere linguine ai frutti di ma ende je de pasta in water met voldo riÍren zout. Qua zeevruchten kun je va en met scampi’s, vongole, mosselen aak calamari. Voor de verdere sm gebruik je natuurlijk knoflook. ie, zout Verder tomaten, verse petersel goede en peper en heel belangrijk, een aakt? olijfolie. Benieuwd hoe het sm Kom bij ons proeven.....

Kennismakingsbon Neem deze kennismakingsbon mee en ontvang gratis een voortreffelijk kennismakingsdrankje. Geldig t/m eind april 2017


Felice

Buiten de kaart is van alles mogelijk Een smaakvol aangeklede ruimte is het nieuwe podium van Florin Serbu, alwaar hij samen met partner Elly Groeneveld vanaf september 2016 zijn kookkunsten vertoont. Als de chef over zijn gerechten vertelt loopt het water al in je mond. Florin is dan ook geen groentje meer; nadat hij het vak vanaf de basis heeft geleerd gaat hij aan de slag bij Il Giardino della Mamma, een voortreffelijk Italiaans restaurant in Maastricht. Als chefkok heeft hij zijn sporen verdiend bij Il Giardino en nadien bij Da Peco in Heerlen, beiden ook als zeer goed beoordeeld. Mediterraans Nu dus op eigen benen, in een naar eigen zeggen Mediterraans restaurant, want de geboortige Roemeen Florin is niet alleen thuis in de Italiaanse keuken. Elly complimenteert haar echtgenoot: “Hij maakt uiteraard de klassieke gerechten uit de Middellandse contreien (géén pizza’s), maar kan ook zeer verrassend zijn als hij zich buiten de gebaande paden begeeft, en daar worden de mannen van de jongens gescheiden. Buiten de menukaart is er van alles mogelijk. Zo kun je hem de vrije hand geven en je laten verrassen met hetgeen hij kan toveren in de keuken. Maar je kunt hem ook aan de hand van een vakantieherinnering aan een onvergetelijk diner, diezelfde herinnering tot leven laten komen. Maar dan is het wel handig vooraf te reserveren en je wensen aan te geven”, aldus gastvrouw Elly. Zij is overigens ook niet onbekend met de gastronomie, als medewerkster op Hotel en Conferentieoord Abdij Rolduc staat zij haar spreekwoordelijke mannetje.

De begeleidende – voornamelijk Italiaanse – wijnen zijn ook niet mis, hoewel ze tegen een gematigde prijs worden aangeboden. Dat geldt eigenlijk ook voor de menukaart, een uitstekende kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Toch wordt menig Kerkradenaar positief verrast als ze Restaurant Felice ontdekken of via vrienden aangeraden krijgen. Het ontbreekt Florin en Elly nog enigszins aan naamsbekendheid. Daar gaan we nu dus iets aan doen. Neem onderstaande kennismakingsbon mee en ontvang gratis een voortreffelijk kennismakingsdrankje. Kun je je gelijk laten uitleggen hoe de naam Felice tot stand is gekomen…

Niersprinkstraat 33 • 6461 AN Kerkrade • Telefoon: 045 888 02 67 • www.felicekerkrade.nl

31


32

Rock On Your Radio Crew maakt in april 500e uitzending voor RTV Parkstad Theo Samson is voor vele Kerkraadse concertbezoekers een bekend gezicht. Als promotor organiseert en begeleidt hij rockconcerten in binnen- en buitenland. De bijbehorende busreisjes naar bijvoorbeeld Kiss en Iron Maiden zijn legendarisch. Iets dat niet iedereen weet, is dat zijn andere grote liefde radio maken is én dat zijn muzikale roots in Kerkrade liggen. iKirchroa sprak met Theo over zijn werk voor RTV Parkstad en over de popontwikkelingen in Kerkrade en Parkstad.

Theo Samson: “Radio moet tastbaar zijn” “Het tienjarig jubileum hebben we al gehad”, vertelt Theo over zijn geschiedenis bij RTV Parkstad. “Mijn jongensdroom was radio maken. Vanuit mijn werk als muziekpromotor lag dat voor de hand, je vindt het leuk om mensen al die bands te laten horen. Vervolgens kwam Lordi, de Finse band die met een onvervalst hardrocknummer in 2006 het Eurovisie Songfestival won. Roger Schepers, vaste DJ van RTV Parkstad, belde mij op of ik daarover iets kon vertellen. Zo gezegd, zo gedaan en toen ik er zat vertelde ik hem dat ik het leuk zou vinden om zelf een radioprogramma te maken. Nino Pennino, ook een bekende van RTV Parkstad en rockliefhebber, belde vervolgens rechtstreeks in de uitzending en vond het een te gek idee. Daarmee was de eerste stap gezet richting onze programma geboorte “Rock on your radio”.

Teamwork We begonnen met een concept in elkaar te steken, een radioprogramma moet namelijk wel kop en staart hebben. Je kunt niet alleen maar plaatjes draaien. We verzonnen wat vaste items en op verzoek van Roger en de directie zorgden we dat we ook een verbinding kregen met de rest van het publiek. Er was dus een goede afwisseling tussen populaire bands zoals Bon Jovi en Europe en de bij het grote publiek wat minder bekende artiesten. Verder maak je radio ook niet in je eentje. Al heel snel hadden we een team bij elkaar. “Kuki” haalden we vanaf ‘t begin ook binnen om de concertagenda te doen. Inmiddels zijn we met zijn vijven, Gene en Jochen maakten het team compleet. Onze huidige uitzendingen zijn muzikaal de


33 afspiegeling van het vijftal, iedereen levert 1/5 van de muzikale “koek” aan. Vrij uniek in radioland.

Niche Het is opvallend dat een mainstream radiozender zoveel ruimte geeft aan een “niche” als rock en dat eigenlijk al bijna vanaf het begin. Theo: “Ja, dat is opvallend, maar het werkt gewoon erg goed omdat rock zo’n trouw publiek heeft. Als wij door Kerkrade of een andere plek in Parkstad lopen, worden we nog steeds vaak herkend aan onze stem. “Hé, we luisteren altijd naar jullie op ons werk!”. Ik vind het verder ook leuk om op locatie live radio te maken, dat verbindt natuurlijk ook. Je kunt niet radio maken en dat is het dan, radio moet tastbaar zijn.

Toekomst 500 uitzendingen is nogal wat, hoe lang gaat Theo nog door? Hij schiet in de lach. “We hebben op dinsdagavond tussen 21.00 en 00.00 ons gezamenlijk programma en op zondagavond heb ik van 22.00 tot 00.00 mijn rockballads programma. Die combi is voor mij perfect, dus ik ga zeker nog niet stoppen. Weet je, we hebben

Theo met Doro Pesch, gast tijdens de 100ste uitzending

soms echt heel beroemde gasten hier of voor de microfoon gehad. Doro Pesch, U.D.O., Danko Jones, Geoff Tate om er maar enkele te noemen. Dat zegt toch wat over de waardering die we krijgen voor ons werk, ons kleine team en ook voor RTV Parkstad natuurlijk die dit toch maar mogelijk maakt.”

Rock iKirchroa Theo heeft iets met Kirchroa. “Mijn eerste grote concert was op 11 november 1983: Iron Maiden in de Rodahal. Met die Rodahal heb ik iets. Als aan die zaal qua technische faciliteiten nog iets wordt gesleuteld, is dat de beste zaal qua rock en pop in verre omstreken qua aantal bezoekers die je kwijt kunt. Dan heb je in Parkstad echt alles in huis, van kleine zaal in Landgraaf via middenzalen in Heerlen tot grote hal in Kerkrade. Ten slotte: ik heb ook een hele tijd in Kerkrade gewoond en nu in Ubach over Worms. “Wie weet, emigreer ik ooit weer naar Kerkrade.”

Foto’s : Henk Kuijpers

Danko Jones, die met Wild cat CD van de maand Maart waren bij ons programma (Foto’s: archief Theo Samson)

Lezersservice: rtvparkstad.nl/theosamson therockonline.nl Mark Renne en Jo Janssen vormen Parkstadlimburgbloeit.nl. Zij promoten culturele, maatschappelijke en economische initiatieven in de regio.


34

Uw auto in vertrouwde handen! Een trotse Huub Dorscheidt leidt ons rond in zijn garagebedrijf D&D Onderhoud, aan de Nievelsteenstraat 30 op het bedrijventerrein Julia in Eygelshoven. Hij steekt zelf nog vaak de handen uit de mouwen in zijn zaak, en kan daarnaast vertrouwen op zijn ervaren team.

Al bijna 12 ½ jaar voorziet het bedrijf haar klandizie van uitgebreide service voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens, tot incidenteel vrachtwagens, en zelfs aanhangwagens van alle merken kunnen er terecht. “Al van oudsher vinden onze klanten de weg naar ons vanwege de open en eerlijke service”, zo laat Huub ons weten. “We bieden APK, onderhoud, airco- , remmen- en bandenservice, inclusief de bijbehorende opslag van winterbanden”. Het bedrijf deelt het pand met D&D Verhuur, maar heeft een eigen uitgebreide en trouwe klandizie. “En die groeit gestaag,” meldt Huub, “getuige de derde hefbrug die binnenkort hier geplaatst gaat worden. We houden de lijntjes graag kort zodat onze klanten snel weer veilig de weg op kunnen.”

Huub en zijn team zijn bereikbaar via 045 535 06 22 en per e-mail receptie@ddonderhoud.nl

D&D

Onderhoud

Nievelsteenstraat 30 • 6461 ED Kerkrade (Eygelshoven) • Tel: 045 535 06 22 • receptie@ddonderhoud.nl


Vruier woar alles besser basisschool st. lambertus 100 jaar geleden gestart Uit oude archieven blijkt dat de voormalige St. Lambertusschool, die in 2004 fuseerde met Basisschool De Domaniale, in 2017 haar honderdjarige bestaan zou hebben gevierd. Wellicht is er in verband met die fusie niet direct aanleiding om erbij stil te staan, wij doen dat toch even middels onderstaande foto. Uiteraard was er vóór 1917 ook al onderwijs, maar na een herziening van de Grondwet in 1917 groeide het bijzonder lager onderwijs gestaag. Eén van de scholen die dan ontstaan is de jongensschool aan de Wijngracht. Dit schoolgebouw werd in 1916 in opdracht van het kerkbestuur van de kerk “van den Heiligen Lambertus” gebouwd door aannemer Hub Duijkers uit Kerkrade. In 1917 start de school met 12 klassen in het grote pand. Op de zolder werd enige jaren de Ambachtschool gehuisvest, toen nog “Teekenschool” genoemd. In 1941 werd de lagere school uit de Meester Absilstraat van Meester Bouwman toege-

Van de kinderen zijn de volgende namen bekend: Op de eerste rij (beneden) v.l.n.r.: ?, ?, Guus Geeraets, ?, Alfons Vandervent, Frans Hendriks, Herpers, ?, ?, ?, ?, ?, Martin Görtzen. Tweede rij v.l.n.r.: ?, ?, ?, ?, Nico Nijdam, ?, ?, Johan Essers, Arnold Schroe, ?, ?, Simons. Derde rij v.l.n.r.: Knops, ?, ?, ?, Piet Wiertz, Sjeng van den Boorn, ?, ?, Alberts, ?, ?, Frans Engels, ?, ?. Vierde rij v.l.n.r.: ?, Nico Zeyen, ?, Wim Habets, Jeu Handels, ?, Hub Werry, ?, Sjef Vinders, Henk Overhof, Krewinkel, ?, ?, Peter Hermans, Jan Bouwmans. Vijfde rij (boven) v.l.n.r.: ?, ?, ?, ?, Hans Strolenberg, Vreuls, Toon Everhartz, Moors, Pluijmen, Hans Wijnen, ?, ?, ?

voegd. Vanaf een vooralsnog onbekend moment, tot in 1983 is de Basisschool een aantal jaren ondergebracht in houten noodgebouwen op de plek waar nu Continium Discovery center gelegen is. Vanaf 3 oktober 1983 ligt de St. Lambertusschool aan de Meester Absilstraat en in 1992 uitgebreid met 2 klaslokalen en een extra ruimte voor de kleuters. De school fuseert op 1 augustus 2004 met Basisschool de Domaniale tot de huidige Basisschool de Diabolo. Op de foto de derde klas van de St. Lambertusschool aan de Wijngracht. Op de foto twee leerkrachten, links meester Frantsen, rechts meester Deurenberg. Bronnen: Gemeente archief en Kerkrade, Gisteren en Vandaag

Deze foto is afkomstig uit het gemeentearchief Kerkrade, deze is geopend op afspraak. (reserveren kan via: 14-045 of gemeentehuis@kerkrade.nl)

35


36

Het Rughuis Achter de voordeur van Het Rughuis Zuid-Limburg in Kerkrade wacht een vriendelijk onthaal. Sluit u een half jaar later de deur achter u, gaat u met een duidelijk verbeterde levenskwaliteit de toekomst tegemoet.

Op visite in Het Rughuis Een stipvisite is het bepaald niet. Als je ontvangen wordt door de manager van Het Rughuis Zuid-Limburg, Loekie Tans, zal zij alle tijd voor je nemen om uitgebreid uitleg te geven over de Rughuis Methode. “Het Rughuis is voor mensen met ernstige chronische rug-,nek- en bekkenklachten. Mensen die beperkt worden in hun dagelijks functioneren en welbehagen. Ze lopen vaak al jaren met pijnklachten en hebben veelal de hele medische molen van, huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, doorlopen”, zegt Loekie Tans. De impact van jarenlange rugklachten op de kwaliteit van leven is enorm. Zo worden chronische rugpijn cliënten als gevolg van hun klachten sterk beperkt in het dagelijks functioneren. Vaak worden deze klachten gezien als onbehandelbaar. Cliënten krijgen het advies te leren leven met de pijn. Het Rughuis Zuid-Limburg (Kerkrade) weigert dit te accepteren en gooit het over een geheel andere boeg.

Een revolutie in de behandeling van chronische rugpijn Aanpak Dat het nieuwe concept aanslaat en succes heeft, is af te lezen aan de snelle groei van Het Rughuis in Nederland. De nog jonge zorginstantie, die in 2013 haar eerste Rughuis in Geleen opende, telt inmiddels 6 vestigingen. Kerkrade (Zuid-Limburg) opende haar deuren in 2014. Loekie Tans, die in de zorg ooit is begonnen als verpleegkundige maar inmiddels al jaren ruime ervaring heeft als leidingevende in de zorg, is belast met het management van Het Rughuis Zuid-Limburg. “Ik vertel tijdens het vrijblijvende informatiegesprek wie we zijn, hoe we te werk gaan, wat de aanpak is. We gaan bij Het Rughuis methodisch aan de slag met klachten van langere duur. Multidisciplinair, met verschillende therapeuten. Chronische klachten zijn niet alleen lichamelijk van aard, maar hebben ook een mentale impact op het functioneren en de levenskwaliteit van de cliënt”. De meeste behandelingen richten zich op de fysieke pijnklachten van de cliënt. Echter, deze vaak complexe rugklachten, behoeven een andere aanpak. De wetenschappelijk verantwoorde ‘Rughuis Methode’ is uniek in Nederland. Door diverse gespecialiseerde


37 zorgprofessionals wordt een intensieve koppeling gemaakt tussen lichaam en geest. Dit maakt het concept, in combinatie met onderscheidende elementen zoals het hoge hospitality gehalte, de bijkomende E-Health modules en het doordachte terugvalpreventie beleid, een voorloper in de behandeling van chronische rug-, nek-, en bekkenklachten.

waarbij duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit centraal staat en niet de pijn. Het Rughuis verricht geen medische behandeling of second opinion maar concentreert zich op gedragsmatige aanpak, oefentherapie en revitalisering. Voor die behandeling komt een ieder in aanmerking die een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist heeft. De behandeling wordt vanuit de basiszorg vergoed.

Behandeling

Kwaliteit van leven

Drie behandelingen per week, bij verschillende specialistische therapeuten in een tijdsbestek van 5 à 6 maanden en waarin de hele mens centraal staat. Een op maat gemaakt, individueel programma,

Uit analyse van metingen blijkt dat de onze populatie over het algemeen een grote gezondheidswinst boekt, die een jaar na afloop van de behandeling nog steeds aanwezig is. Zo zien we na de behandeling een sterke toename van de kwaliteit van leven en een significante afname van de pijn. Ook ervaart men minder beperkingen in het dagelijks functioneren en hebben ze een sterkere en beweeglijkere rug. “Ons team bestaat uit specialisten, hoogopgeleide professionals, die werken vanuit diverse vakdisciplines”, zegt Loekie Tans. “Fysiotherapeuten, psychosomatiek psychologen, gedragspsychologen, psychotherapeuten, cliënt service medewerkers en podologen. Zo is de persoonlijke specialisatie die de cliënt nodig heeft altijd in huis”. Het Rughuis werkt verder nauw samen met regionale ziekenhuizen, pijnklinieken, orthopedische specialisten, neurologen en revalidatieartsen. “En uiteraard de huisartsen en indien van toepassing bedrijfsartsen. Alles gericht op verbetering van de functie van de rug, het bekken of de nek, maar vooral ook het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de cliënt.” Voor meer informatie of een afspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek:

Het Rughuis Zuid-Limburg Euregiopark 14 6467 JE Kerkrade Tel.: 088 000 1600 www.hetrughuis.nl info@hetrughuis.nl Openingstijden: Werkdagen 08.00-21.00 uur


38

Een verklaring van erfrecht, wat is dat? Wanneer iemand is overleden en er moeten zaken geregeld worden, vragen banken en andere instanties vaak om een verklaring van erfrecht. Wat houdt dit nu precies in? Wat?

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin onder andere vermeld wordt of de overledene een testament heeft opgemaakt, wie de erfgenamen zijn, op welke manier zij de nalatenschap aanvaard hebben, of er een executeur is en of er iemand gevolmachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Een belangrijk onderdeel van de verklaring van erfrecht, is de manier waarop de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden. Hierin heeft een erfgenaam de volgende opties:

Waarom? Een verklaring van erfrecht wordt veelal gevraagd door banken en andere instanties om bankrekeningen op naam van de overledene te kunnen deblokkeren, een uitkering van een levensverzekering te ontvangen of om een koopwoning op naam van de erfgenamen te zetten. Het is hierbij van wezenlijk belang dat bankrekeningen en dergelijke niet in verkeerde handen vallen.

1) Zuiver aanvaarden: als erfgenaam gaan alle bezittingen en schulden van de erflater op u als erfgenaam over, ook wanneer de schulden groter zijn dan de bezittingen. In dit laatste geval zult u (een deel van) deze schulden ‘uit eigen zak’ moeten betalen. 2) Beneficiair aanvaarden: als u als erfgenaam niet weet of er schulden zijn, of vermoedt dat de erflater meer schulden dan bezittingen heeft achter gelaten, dan is deze manier van aanvaarding een goede optie. U bent als erfgenaam niet aansprakelijk met uw eigen privévermogen. Een nadeel hiervan is dat deze manier van aanvaarding meer kosten met zich mee brengt en de nalatenschap volgens strikte regels afgewikkeld moet worden. 3) Verwerping: als u als erfgenaam de nalatenschap verwerpt, dan doet u afstand van de nalatenschap, zowel qua schulden als ook bezittingen. U ontvangt dus niets, maar bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

nwerf-Sijsterma n s, Buite no . A. tar w m iee l

m erk ew ed ster

Banken en andere instanties kunnen u aangeven of zij een verklaring van erfrecht nodig hebben. In dat geval bent u bij ons aan het juiste adres! Het maakt hierbij overigens niet uit of het testament van de overledene bij een ander notariskantoor is opgemaakt.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag verder! Neem contact op met Smeets & Schop notarissen!

Tel. (045) 541 19 45 Willem Sophiaplein 10 Fax (045) 541 29 21 6466 CP Kerkrade e-mail: info@smeetsschop.nl internet: www.smeetsschop.nl


39

Puzzeltijd!

Vul de onderstaande puzzel in en maak kans op twee kaarten voor de opening van het Wereld Muziek Concours 2017, op zaterdagavond 8 juli a.s. in het Parkstad Limburg Stadion!

De oplossing van vorige keer was:

Mogelijk gemaakt door:

Papiamento

De winnaar uit de vele inzendingen is geselecteerd:

Dhr. J.M. De Bruijn



De winnaar ontvangt persoonlijk bericht! Stuur de puzzel in een envelop op naar iKirchroa: Postbus 123, 6460 AC Kerkrade of via www.ikirchroa.nl. Insturen kan tot 26 mei 2017 en de winnaar zal in het volgende nummer bekend gemaakt worden. 1

2

3

4

5VIII

6

7

I

8 9

10

VII

V 11

III

12

I 13

14

15

Sleutelwoord

16

X

17

IV

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Horizontaal

Vertikaal

1 Papierbal

1 Opvoedkundige

3 Plaats in N.-Brabant

2 Met de mond

9 Streektaal

4 Trek

10 Plaats in Z.-Holland

5 De bewegelijkheid in de

11 Koudbloedig dier met een

koers van een effect

16

uitwendig skelet 18

IX

19

20 21

22 II

23

VI 24

7 Drank

16 Soort glazuur

8 Werkneemster

17 Stad in Gelderland

12 Platte schuit

18 Voornemen voor de komende tijd

13 Pachtgever

21 Snedig

15 Kaartterm

22 Bespiedster

straat:........................................................................................ nr: .........................

23 Moerasbos

email: .........................................................................................................................

6 Ereteken

14 Sportterm

naam: ......................................................................................................................... postcode:.............................. woonplaats:............................................................

X

19 Soepel 20 Oud-Iers alfabet

24 Zijrivier van de Elbe

22 Soort terreinwagen


Tafelrondeviert 171 Kerkrade dertigjarig bestaan

Een verjaardagsfeestje moet het worden. Maar niet alledaags. Zeker niet als je er de Rodahal voor afhuurt. ’t Sjunste óp de Welt Fes’ van Tafelronde 171 Kerkrade is bijzonder omdat de serviceclub met dat feest haar dertigjarige bestaan herdenkt. En daarvoor wil ‘Kerkrade’ in de ‘sjwatse antsóg’ zijn beste beentje voor zetten op de dansvloer op 6 mei aanstaande vanaf 20.00 uur.


41 brugt, draagt het nummer van de winnaar. We hebben schitterende prijzen.” Iedereen is deelnemer aan deze middag die één of meerdere ballen koopt à 1 euro per stuk en aldus een voor hem uniek nummer krijgt dat correspondeert met de bal(len) die uiteindelijk over het marktplein stuiteren.

‘t Sjunste óp de Welt Fes Het feest speelt al een tijdlang op de tweewekelijkse bijeenkomsten van de servicevereniging een hoofdrol. Een speciale feestcommissie heeft reeds geruime tijd geleden het punt van go of no go gepasseerd en verheugt zich op de overweldigende belangstelling voor de feestavond. “Dat is vooraf altijd spannend”, zegt Jan Willem Buck, voorzitter van de PR-commissie van de Tafelronde. “Je weet dat Kerkrade altijd wel in is voor een feest maar toch is het geruststellend als je de grens doorbreekt waarop het organiseren geen grote financiële risico’s meer in zich draagt. Het moment ook dat je weet dat je iets voor een goed doel kunt betekenen. Want dat is voor ons als Tafelronde altijd wezenlijk.” Het ‘Sjunste op de Welt Fes’ is een voortvloeisel uit het traditionele Lentebal dat jarenlang georganiseerd werd door Tafelronde 171 en Kiwanis Kerkrade-Landgraaf. De gelden kwamen ten goede aan de Kerkraadse jeugd en die traditie vindt dit jaar een vervolg. In samenwerking met de WMC-organisatie staat de Tafelronde in het kader van het Wereld Muziek Concours een onvergetelijke dag voor kinderen met een beperking voor ogen. “Over de juiste invulling zijn we nog in gesprek met de organisatie”, zegt Jan Willem Buck.

Stuiterbalmiddag Alle Kerkraadse kinderen en gezinnen zelf kunnen op die 6 mei al een spannende middag beleven tijdens de spectaculaire Stuiterbalmiddag op de Kerkraadse Markt. “Een hoogwerker laat uit een container duizenden ballen vallen die zich vervolgens stuiterend over de markt een weg zoeken. De bal die de verste afstand over-

De opbrengsten van zowel middag als avond zijn voor het goede doel. Met dien verstande dat van het entreegeld voor de Rodahal ook nog naast dat goede doel en drank en hapjes een perfecte avond wordt samengesteld met muziek van de coverband Univers, een special act en dj Kevin S. Een avond, waar iedereen welkom is en waar dertig jaar Tafelronde wordt gecelebreerd. “Het begon ooit met enkele initiatiefnemers als o.a. Jacques Sporck en Cor Franssen en Ton Sijstermans als eerste voorzitter. Inmiddels is de Tafelronde, een gezelschap van voornamelijk jonge ondernemers (tot 40 jaar), een vaste waarde onder de serviceclubs van deze regio. Eén van de grote successen in onze geschiedenis was het beroemde Limburgse kookboek waarin bekende Limburgers hun geliefde recepten prijsgaven. Een actie die indertijd 62.500 Euro bijeenbracht voor het Ronald McDonaldhuis.” Tegenwoordig zijn Boerengolf en de ‘Handen uit de mouwenprojecten’ nog steeds actuele fundraisingprojecten van het gezelschap. Voor verdere informatie: www.rondetafelkerkrade.nl


42

Mijn Passie Beleving, verwondering, sensualiteit en verbinding… Sleutelwoorden waarmee je het werk van Jacqueline van Putten het beste kunt omschrijven. Karakter Tijdens het kneden van een homp koude en natte klei, ontstaat gaandeweg de vorm van het uiteindelijke beeld. In het werken met een model, is vooral de interactie tussen kunstenaar en model inspirerend. De vaak diepgaande gesprekken tussen beiden, laten het model zien in zijn/haar puurste vorm. ‘’Het werk krijgt op die manier ziel en karakter, en dat vind ik belangrijk,” zo vertelt de kunstenares. “Het boetseren van een portret is naar mijn gevoel, intiemer dan het boetseren van een naakt lichaam. Met een portret mag je een kijkje nemen in de ziel van de persoon die tegenover je zit en dat ervaar ik als zeer bijzonder.” Maar het gaat nog breder, aldus Jacqueline. Tijdens het lesgeven merk ik, dat het aardse en vormende van de klei, waarbij het ontstaan van iets tastbaars heel belangrijk is, een helende kracht heeft op de cursist. Mensen sluiten een hoofdstuk in hun leven af, of beginnen juist een nieuw verhaal. Boetserend vangen ze hun emotie.

Billen en borsten Jacqueline is via de Vrije Akademie begonnen met boetseren. Al snel merkte ze dat de sensuele en realistische rondingen bij de mens, vaak de vrouwelijke, maar ook de mannelijke, haar goed afgingen. “Dus boetseerde ik aanvankelijk billen en borsten.


43

Via verschillende cursussen, vakliteratuur en anatomie bestuderen ben ik me verder gaan verdiepen in technieken om mijn stijl verder te ontwikkelen. Enigszins eigenwijs spring je in het diepe en ervaar je. Door intuïtief te werken en dicht bij jezelf te blijven, streef je ernaar om onderscheidend werk te maken. Zolang er maar passie en gevoel in zit, is het goed,” is de ervaring van Jacqueline. “Mijn werk kan daardoor ook wel eens controversieel lijken, maar dat is niet het uitgangspunt, het gaat om het verhaal erachter, de emotie.”

Pakje Kunst Naast het verbinden van emotie in klei, gebeurt het leggen van verbindingen ook op andere manieren. Zo zul je vanaf april 2017 mini-kunstwerkjes van Jacqueline van Putten in de zogenaamde ‘’PakjeKunst’’ automaten aantreffen op drie locaties in Tilburg. Oude mechanische sigarettenautomaten worden ingezet om voor

4 euro een klein uniek kunstwerk te kopen. Op deze manier krijgt het grote publiek toegang tot het kunstaanbod in de regio. Momenteel is de kunstenares met een aantal partijen in gesprek, om dit concept vanuit Tilburg ook naar Kerkrade te halen.

Drie pijlers Jacqueline werkt vanuit haar studio in abdijcomplex Rolduc aan de drie pijlers, die in haar logo zijn verwerkt: kunst, cursussen en projecten. En in alles wat ze daarin doet weerklinkt passie. Hoe kan het ook anders…

www.jacquelinevanputten.nl


44

Antonius noveen 2017 Sint Lambertus Kerkrade

Ook dit jaar 2017, is aan de voorbereiding als ook aan de uitvoering van de Antonius dinsdagen veel aandacht en zorg besteed. Het centrale thema voor de vieringen zullen de “geestelijke werken van barmhartigheid“ zijn. De noveen zal vanaf 18 april t/m 13 juni elke dinsdag door een andere geestelijke worden verzorgd; Vicaris generaal mgr.dr H. Schnackers, Deken S. Nevelstein, Pastoor H. Kreuwels, Pater P. Wouters, Past. M. Heemels, Past. Terranea, Rector Gr. Seminarie-Rolduc L. Hendriks, Vicaris Past. E. Smeets, Diakens; P. van der Laarschot, M. Cuvelier, A. Willems en D. Houtema. Diverse koren zullen de diensten vocaal ondersteunen: Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Lambertus parochie olv. Peter Hensgens, orgel Huub v.d.Wall; Le Tre Voci Holz, orgel Michaela Thomas-Scheren; Kerkelijk zangkoor St. Rochus Spekholzerheide olv. Charles Steffann; Scola “Petrus en Paulus“ Schaesberg olv. Pavlina Ognianova; Con Amore Bleijerheide, olv. Bart van Kerkvoort, orgel Marcel Konieczny; Octava Schandelen, olv. Germaine Smedts; Scola Gaudens Gaudebo, olv. Jaap Dekker; Kon. Harmonieorkest Kerkrade, olv. Guido Swelsen. De volkszang zal aan het orgel worden begeleid door dhr. Henk Winckels. In de viering van 5e noveendag 16 mei zal er een ziekenzalving plaatsvinden. De aanvang van de vieringen is steeds om 19.00 uur. Sámen kunnen wij deze noveen, die al vanaf 1826 ononderbroken in onze St. Lambertuskerk wordt gehouden, in ere houden door ons gebed, ons zingend bidden en onze aanwezigheid. Veel devotie toegewenst, Het Pastoraal Team.


april Zaterdag 22 l 14.30 uur za – 0 .3 2 1 n e tuss

foto: Paul Schirnhofer

Jill

Weer of jee weer, in de Orlandopassaasj is ummer sfeer /orlandopassagekerkrade

LeesKunst l e d n a h k e o b or een bezoeken vo et. Meet & Gre bekend van TV e n social me dia

Hoofdstraat 2 Kerkrade info@leeskunst.nl /leeskunst

Tel 045 - 535 53 90 www.leeskunst.nl

schrijf uw kind in voor een activiteitvoor maar â‚Ź2,-

Parkstad

www.kinderopvangkerkrade.nl | 045-5426688

de Parad Praktijk voor Shiatsutherapie Yoga Do-in Diverse massages

x

Lianne en Pieter Overeem Kaffebergsweg 33 6468 AE Kerkrade 045-5465093 06-13255486

www.paradoxkerkrade.nl Shiatsutherapie valt onder de aanvullende zorgverzekering

Kijk voor onze kortingen op kortingscoupon pagina.


46

Verenigings nieuws Verenigingen zijn stevig verankerd in onze gemeenschap, en dus ook in iKirchroa. Wij bieden gratis ruimte om berichten te plaatsen. Maximaal 300 tekens en vol = vol. Foto erbij kost 35 euro.

Wilt u met uw vereniging in iKirchroa, kijk op www.ikirchroa.nl of mail naar vereniging@ikirchroa.nl

Let op!

iKirchroa wordt bezorgd door Kerkraadse verenigingen. Interesse hiervoor als vereniging? Stuur een bericht naar bezorgen@ikirchroa.nl

Voorjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide o.l.v. dirigent LĂŠon Simons Zondag 9 april vanaf 16.00 uur in de Heidsjer Tref aan de Patronaatstraat 19 te Spekholzerheide Met medewerking van: zangeres Vivian Pouwels. Entree: vrije gave.

Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade (Politiekapel) Vrijdag 10 maart 20.00 uur Muzikale ondersteuning Jubilarissenviering FBM, Burgerzaal raadhuis Kerkrade..

Zaterdag 8 april 12.00 - 13.00 uur Concert tijdens Zwaailichtendag Kerkraadse Markt of Martin Buberplein.

Taekwondo & Hapkido vereniging Cheon-Kwon Gevestigd in sporthal Rolduc te Kerkrade sinds 1986 Jeugd Taekwondo maandag en donderdag 18.00 tot 19.00 uur Junioren / Senioren Taekwondo maandag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur

Donderdag 27 april 09.45 - 12.00 uur Koningsdag opluisteren kerkdienst St. Lambertuskerk, aansluitend muzikale begeleiding naar Markt.

Junioren / Senioren Hapkido maandag 19.00 tot 20.00 uur donderdag 20.00 tot 21.30 uur

Meer info: www.mvpkerkrade.nl

info www.cheonkwon.nl of op een van onze trainingen

Voorjaarsproductie Frohsinn 1904: De Godmodder

Sobornost zingt in zorgcentra

Op 22, 23, 26, 28 en 29 april 2017 brengt Frohsinn 1904 De Godmodder op de planken; een heerlijke maffiaklucht in het Kerkraads dialect.

Het Slavisch Byzantijns Koor Sobornost zingt onder leiding van dirigent Wiel Bonten

Plaats: ’t Heidsjer Tref, Patronaatstraat 19 in Kerkrade. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. Regie: Fien Tans. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze voorverkoopadressen, via kaartverkoop@frohsinn.nl of via 06-18370787.

op woensdag 12 april om 19.00 uur in de Hamboskliniek. Op woensdag 17 mei geeft het koor met zijn vele solisten en zijn bijzondere repertoire van Slavisch-Byzantijnse liederen, een concert in Wijkzorgcentrum Firenschat van 18.00 uur tot 19.30 uur.


47

Tieëkezinge in de Wieëtsjaf 11 juni, 10 september en 17 december van 19.00 tot 22.00 uur

Capella Droezjba zingt in Simpelveld Slavisch-Byzantijns gemengd zang-ensemble “Capella Droezjba”, o.l.v. Francoise Aarts-Thissen, luistert zondag 28 mei om 11.00 uur de H. Mis op in de St. Remigiuskerk van Simpelveld. Mensen met muzikaal gehoor en mooie stem van harte welkom.

Noten kunnen lezen is geen must. Repetities elke maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in het Catharinahoes, Holz te Kerkrade. Nieuwe leden krijgen gratis zangles van zangpedagoog Ton Thissen. Meer info en programma: www.capelladroezjba.nl

Dialekverain Kirchröadsjer Plat Jemuutlieje zóndiegnommedaag mit kaffieë en vlaam. Mit moeziek, jediechte, jesjiechtens en kabaret in ós plat. Zóndieg d’r 30ste april in ‘t Catharinahoes óppen Hoots Aavank 14.00 oer Kate à € 6,00, tse krieje bij: Boekhandel Deurenberg, Meertens Poststraat, Buck Office en Catharinahoes.

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Kerkrade-Centrum Oud papier container! Achterzijde Rodahal (ingang Diepenbrockstraat) Elke zaterdag open van 9.00 tot 12.00 uur Voor al uw oud papier en karton! Houdt u van kerkmuziek? U bent van harte welkom op onze repetitie op dinsdag van 20.00-22.00 uur in het parochiezaaltje “Moscou” onder de St. Lambertuskerk. Info: 045-545 41 54

Kon. Harmonie St. Philomena Chevremont Organiseert workshop Instant Composing met Italiaans Zwitserse topklarinettist en componist Claudio Puntin op 20 en 21 mei in Abdij Rolduc, voor alle hafamuzikanten (koper- en houtblazers v.a. Hafa B). Zondag 19.30 uur eindpresentatie workshoporkest na de pauze van het Philomena Concert Ontdekkingen met Claudio Puntin o.l.v Jos Kuipers m.m.v. Kerkraads Rapduo 8.0, dichter Ricardo Frederiks, geluidskunstenaar Mike Kramer en tuba solist Xavier Kuipers. Kosten workshop € 25 incl. lunch, aanmelden via admaarweerd@gmail.com Tickets concert bij Leeskunst Hoofdstraat, Meertens Zonstraat en Abdij Rolduc. (voorverkoop € 12,50; kassa € 13,50)


deurenbergmedia visuele communicatie

a o r h c r i K vuur websites en e-mail nieuwsbrieven logo’s en huisstijlen correspondentiedrukwerk mailings/brochures/ catalogi/magazines stickers (ook op rol) kalenders en posters visitekaarten en enveloppen geboorte-, trouw- en rouwdrukwerk entreekaarten/consumptiebonnen en nog veel meer.

Profile for iKirchroa Magazine

iKirchroa 2017 editie 11  

Omdat we een heel blad vullen met positieve berichtgeving over Kerkrade, en omdat ik mijn voorwoord altijd wel een positieve draai geef, wor...

iKirchroa 2017 editie 11  

Omdat we een heel blad vullen met positieve berichtgeving over Kerkrade, en omdat ik mijn voorwoord altijd wel een positieve draai geef, wor...

Profile for ikirchroa
Advertisement