Page 1

Priešmokyklinio Ugdymo Bendroji Programa 2014

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ISBN 978-5-430-06366-5

Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerija

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014)  

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudže...

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014)  

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudže...

Advertisement