__MAIN_TEXT__

Page 1

1

www.ikh.fi


TIETOA ERI KÄSINEMATERIAALEISTA Sian pintanahka

Neopreeni

• nahka “hengittävää” pienien harjaksista jääneiden reikien ansiosta

• käytetään kaikentyyppisissä käsineissä ohuista kirurgin käsineistä kemikaaleilta suojaaviin käsineisiin • säilyttää elastisuutensa myös hyvin kylmässä • suojaa hyvin esim. öljyiltä, rasvoilta, orgaanisilta hiilivedyiltä, hapoilta jne. • neopreenin hankaus-, puhkaisu- ja viillonkestävyys ei ole yhtä hyvä kuin esim. nitriilillä

• ei hylji kosteutta Vuohen pintanahka • erittäin joustava ja kulutusta kestävä • hieman ohuempana sopii erinomaisesti käsineisiin, joilta vaaditaan herkkyyttä ja hyvää sormituntumaa • hylkii hyvin kosteutta, sillä vuohennahassa on luonnostaan rasvaa

PVC (vinyyli) • hyvä kulutuksen kesto, hyvä kuiva- ja märkäpito • erittäin kestävä esim. vesiliukoisia kemikaaleja vastaan (esim. puhdistusaineet), suojaa rajoitetusti myös orgaanisilta liuotinaineilta

Pinta- ja haljasnahan erot: Pintanahka on nahan yläpinta eli sileä puoli, haljasnahka on nahan alapintaa, joka on saatu halkaisemalla nahka pituussuuntaan. Pinnasta tulee näin epätasainen ja nukkainen ja ote pitää hyvin. Haljasnahka on huokoisempaa eikä se suojaa kosteudelta niin hyvin kuin pintanahka. Naudan haljasnahkaa käytetään mm. lämmönsuoja- ja hitsaus-käsineissä, koska haljasnahka suojaa kuumuudelta paremmin kuin pintanahka.

Amarakuitu • polyamidin ja polyuretaanin sekoite • soveltuu kromiallergikoille • hyvä kulutuksen kesto kuivissa tiloissa

Luonnonkumi/lateksi • erittäin joustavaa ja viiltoja ja kulutusta kestävää • suojaavat hyvin alkoholeja ja vesiliukoisia kemikaaleja, kuten puhdistusaineita vastaan

Actifresh®-käsittely PVC-, latex- ja nitriilipinnoitetuissa käsineissä • Actifresh® on antibakteerinen aine, joka edistää hyvää hygieniaa ja raikkautta • kontrolloi bakteerikasvua ja estää torjumaan mikrobeja • hidastaa hajun muodostumista • Actifresh® -vaikutus ei vähene käytössä • kaikkiin Actifresh® -käsiteltyihin käsineisiin on lisätty myös kemikaaleja, jotka vähentävät luonnonkumin ja synteettisen kumin hajuja

Nitriilikumi

• synteettinen butadieenin ja akryylinitriilin sekoite, joka kestää hyvin kulutusta, viiltoja ja pistoja • pitävä kuivaote • erittäin kestävä esim. öljyjä, liuotinaineita, rasvoja jne. vastaan Polyuretaani

• hengittävä ja pitävä • kestää hyvin erilaisia rasvoja ja öljyjä

SUOJAKÄSINEIDEN KATEGORIAT Suojakäsineet jaetaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ja riskeiltä ne on tarkoitettu suojaamaan. Kategoria 1: Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Tuotteessa on CE-merkki.

Kategoria 2: Keskisuuria vaaroja vastaan. Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3. Kategoria 2:n käsineiltä vaaditaan, että ne on testattu ja tyyppihyväksytty hyväksytyn testauslaitoksen toimesta. Näissä hansikkaissa on oltava CE-merkki ja piktogrammi, joka ilmoittaa käsineiden suojaustarkoituksen.

Kategoria 3: Suurilta vaaroilta ja riskiltä suojaavat käsineet. Kategorian käsineitä käytetään silloin, kun työ saattaa aiheuttaa vakavan tai pysyvän vamman, esim. käsiteltäessä erittäin aggressiivisia kemikaaleja.

SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIA STANDARDEJA EN 420

Suojakäsineitä koskevat yleiset vaatimukset • käsineet itsessään eivät aiheuta vaaraa tai vahinkoa • käsinemateriaalin on oltava pH-arvoltaan neuraali, nahkakäsineiden pH-arvo on oltava vaihteluvälillä 3,5-9,5 • kromipitoisuuden korkein sallittu arvo on 3 mg/kg (6-arvoinen kromi) • valmistajan on ilmoitettava, mikäli käsineissä on käytetty tunnetusti allergiaa aiheuttavia aineita • käsineiden koko on myös standardisoitu esim. minimipituuden suhteen

EN 388

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan: • hankauslujuus • leikkauksen kesto • repäisylujuus • pistolujuus

EN 511

Suojaus kylmyyttä vastaan • konvektiokylmyys (suojaustaso 0-4) • kosketuskylmyys (suojaustaso 0-4) • vedenpitävyys (suojaustaso 0 tai 1)

EN 407 Suojaus kuumuutta vastaan: • syttyvyyskestävyys • suojaus kosketuslämpöä vastaan • suojaus avotulta vastaan • suojaus säteilylämpöä vastaan • suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan • suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan

Osaksi testissä mitataan, kuinka käsineen materiaali johtaa kylmää, osaksi materiaalin eristämiskykyä (kosketuksessa). Piktogrammin yhteydessä ilmoitetaan kolmeosainen numero. Ensimmäinen numero ilmoittaa materiaalin suojauskyvyn läpitunkeutuvaa kylmyyttä vastaan. Toinen numero ilmoittaa materiaalin suojauskyvyn kylmien esineiden kosketuksessa. Kolmas numero ilmoittaa, läpäiseekö vesi materiaalin 30 min. kuluttua vai ei (0 = läpäisee, 1 = ei läpäise).

2

EN 374 Suojaus kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan • standardia käytetään yhdessä EN 420 kanssa (EN 374 ei määrittele suojausvaatimuksia mekaanisia vaaroja vastaan). • degraatio (hajoaminen, vanheneminen): vahingollinen muutos käsinemateriaalin yhdessä tai useammassa aineisosassa • penetraatio (läpitunkeutuvuus): se kemikaalien ja mikroorganismien virta, joka tunkeutuu huokoisten materiaalien, saumojen, pienten reikien tai materiaalien pikkuvirheiden läpi • permeaatio (läpäisyvyys): prosessi, jossa kemikaali ohittaa suojamateriaalin molekyylitasolla • piktogrammi ”Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan” tai ”Vesitiivis” tulee näkyä, kun käsineet eivät ole läpäisseet kolmen eri kemikaalin 30 min minimiläpäisyaikaa, mutta täyttävät kuitenkin läpitunkeutuvuustestin vaatimukset. • piktogrammia ”Suojaus mikro-organismeja vastaan” voidaan käyttää, kun käsine saavuttaa suojaustason 2 läpitunkeutuvuustestissä

www.ikh.fi


EN 388: Mekaanisia vaaroja vastaan

EN 388: Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta

suojaavalle käsineelle mitattavat ominaisuudet, vaatimukset sekä testausmenetelmät EN 388:2003 mukaan.

suojaavalle käsineelle mitattavat ominaisuudet, vaatimukset sekä testausmenetelmät EN 374 osien 1-3 mukaan.

Ominaisuus

Vaatimus

Menetelmä

Hankauslujuus Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille riippuen siitä, kuinka monta kierrosta käsine kestää rikkoutumatta.

Taso 1 ≥ 100 kierrosta Taso 2 ≥ 500 kierrosta Taso 3 ≥ 2000 kierrosta Taso 4 ≥ 8000 kierrosta

EN 388, 6.1

Leikkauksen kesto

taso/indeksi

Lasketaan vähin kierrosmäärä, joka riittää käsineen materiaalin läpiviiltämiseen. Suojauskerroin määritetään yhden ja viiden välille.

Taso 1 ≥ 1,2 Taso 2 ≥ 2,5 Taso 3 ≥ 5,0 Taso 4 ≥ 10,0 Taso 5 ≥ 20,0

EN 388, 6.2

Taso 1 ≥ 10 N Taso 2 ≥ 25 N Taso 3 ≥ 50 N Taso 4 ≥ 75 N

EN 388, 6.3

Ominaisuus

Vaatimus

Menetelmä

Nestetiivis minimipituus

vähintään EN 420 mukainen minimipituus

EN 420

Penetraatio

ei vuotoa (vuotoja 40 mm:n etäisyydellä nestetiiviin pituuden reunasta ei huomioida) Tasot sarjojen laadun luokittelemiseksi (tuotanto)*

upotustesti ilmalla täytettynä (jos soveltuu) ja täyttö vedellä EN 374, osa 2 ISO 2859

Kemikaaliläpäisevyys ** (permeaatio)

Suojaustaso

Mitattu läpäisyaika

EN 388, 6.3

Taso 1 > Taso 2 > Taso 3 > Taso 4 > Taso 5 > Taso 6 >

10 min 30 min 60 min 120 min 240 min 480 min

Hankauksen kestävyys

ominaisuus ilmoitettava

EN 388

Viillonkestävyys

ominaisuus ilmoitettava

EN 388

Repäisylujuus

ominaisuuss ilmoitettava

EN 388

Puhkaisulujuus

ominaisuus ilmoitettava

EN 388

Repäisylujuus Repäisylujuus antaa tietoa käsineen mekaanisesta kestävyydestä, ei suojaavuudesta tiettyä riskiä vastaan. Suurempaa arvoa pidetään yleensä parempana, mutta pienempää arvoa tarvitaan esim. tilanteissa, joissa käsine voi takertua liikkuviin koneen osiin.) Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille.

*käsineen katsotaan suojaavan mikro-organismeilta, kun se saavuttaa vähintään tason 2 laadunvalvontaan liittyvässä penetraatiotestissä

Pistolujuus Käsineet, jotka täyttävät pistolujuudelle asetetut vaatimukset, eivät välttämättä suojaa teräväkärkisiltä esineiltä, esim. injektioneuloilta. Suojauskerroin määritetään yhden ja neljän välille.

Taso 1 ≥ 20 N Taso 2 ≥ 60 N Taso 3 ≥ 100 N Taso 4 ≥ 150 N

EN 388, 6.3

**käsineen tulee saavuttaa kemikaaliläpäisevyydessä vähintään suojaustaso 2 kolmella kemikaalilla, jotka on valittu alla olevasta testikemikaaliluettelosta Kirjainkoodi

EN 407: Suojaus kuumuutta vastaan 1. Materiaalin syttyvyyskestävyys Käsinemateriaalia venytetään ja sytytetään kaasuliekillä. Liekki suunnataan materiaaliin vähintään 15 sekunnin ajan. Liekin sammuttamisen jälkeen mitataan, kuinka kauan materiaali kytee tai palaa. 2. Suojaus kosketuslämpöä vastaan Käsinemateriaali altistetaan +100 - 500°C asteen kuumuudelle. Testissä mitataan aika, joka kuluu käsineen sisälämpötilan nousemiseen 10° lämpimämmäksi kuin materiaalin alkulämpötila (n. 25°C). Hyväksytty tulos on vähintään 15 sekuntia. (Poikkeuksena luokan 2 käsineiden materiaali, jonka on kestettävä väh. 250°C 15 sekunnin ajan ennen kuin materiaalin lämpötila nousee +35°C.) 3. Suojaus avotulta vastaan Testissä mitataan aika, joka kuluu käsinemateriaalin sisäpinnan lämpötilan nousemiseksi +24°:lla, kun materiaalia lämmitetään kaasuliekillä (80 kW/m2). 4. Suojaus säteilylämpöä vastaan Käsinemateriaali jännitetään 20-40 kW/ m2 -tehoisen lämmönlähteen eteen. Mitataan keskiarvoaika 2,5 kW/ m2:n lämmönläpäisylle. 5. Suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan Testi perustuu tiettyyn määrään sulametalliroiskeita, jotka nostavat materiaalin ja ihon välisen lämpötilan +40°C. 6. Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan Käsinemateriaalin sisäpuolelle kiinnitetään PVC-huppu. Materiaalin päälle kaadetaan sulaa rautaa. Testissä mitataan, kuinka monta grammaa sulaa rautaa tarvitaan PVC-kalvon vahingoittamiseksi. Testi

Mittayksikkö

2

3

4

1. jälkipaloaika

sekunti

≤20

≤10

≤3

≤2

1. jälkikytemisaika

sekunti

≤120

≤25

≤5

2. kosketuslämpö

lämpötila °C 15 s jälkeen

100°

250°

350°

500°

3. avotuli

sekunti

≤4

≤7

≤10

≤18

4. säteilylämpö

sekunti

≤5

≤30

≤90

≤150

5. metalliroiskeet

tippamäärä

≥5

≥15

≥25

≥35

6. sulametalli

gramma

30

60

120

200

CASnumero

Luokka

A

metanoli

67-56-1

primäärialkoholi

B

asetoni

67-64-1

ketoni

C

asetoninitriili

75-05-8

nitriiliyhdiste

D

dikloorimetaani

75-09-2

kloorattu hiilivety

E

rikkihiili

75-15-0

rikkiä sisältävä orgaaninen yhdiste

F

tolueeni

108-88-3

aromaattinen hiilivety

G

dietyyliamiini

109-89-7

amiini

H

tetrahydrofuraani

109-99-9

heterosyklinen eetteriyhdiste

I

etyyliasetaatti

141-78-6

esteri

J

n-heptaani

142-85-5

tyydyttynyt hiilivety

K

natriumhydroksidi 40 %

1310-73-2

epäorgaaninen emäs

L

rikkihappo 96%

7664-93-9

epäorgaaninen mineraalihappo

Suojaustaso

AQL hyväksytty laatutasoyksikkö

Tarkastustaso

Taso 3

> 0,65

G1

Taso 2

> 1,5

G1

Taso 1

>4

S4

TESTITULOKSET Patron-käsineissä

Suoritustaso 1

Kemikaali

Patron –suojakäsineissä ja niiden pakkauksissa on CE-merkinnän lisäksi kuvatunnus, joka osoittaa käsineillä torjuttavan vaaran. Kuvatunnuksen vieressä ilmoitetaan tiettyjen ominaisuuksien testeissä määritetyt suojaluokat. Ominaisuuden suojausluokka on sitä parempi, mitä suurempi se on. Numerot 1-4 (leikkauksen kestossa 1-5) EN-testitulosten perässä ilmoittaa ominaisuuden suojaluokan. ”x” EN-testitulosten perässä ilmoittaa, että ko. testiä ei ole tehty ja ”0” jos suojaustaso ei täytä vähimmäisvaatimusta.

3

www.ikh.fi


TYÖKÄSINEET soveltuu kylmiin olosuhteisiin Käyttöalue

Ominaisuudet

SH05407T, SH05408T SH05409T, SH05410T SH05411T

• terävien esineiden käsittely/ asennus

SH05309T, SH05310T SH05311T

SH03208T, SH03209T SH03210T, SH03211T

70% polyamidi 30% polyuretaanipinnoite • rakennusteollisuus • asennus-/kokoonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • puutarhatyöt • yleiskäyttöön

• sorminäppäryyttä, tarkkuutta ja tuntoherkkyyttä vaativiin tehtäviin • suoja rasvoja/öljyjä vastaan • pitävä kuiva- ja märkäote

CE CAT 2 EN 388

Erinomainen istuvuus!

76% nylon/lasikuitu/spandex 24% PU-pinnoite • pitävä kuivaote

CE CAT 2 EN 388

ja!

Viiltosuo

• • • • •

• suoja rasvoja/öljyjä vastaan • pitävä kuiva- ja märkäote • suoja useimpia happoja ja emäksiä ja öljyjä vastaan

maatalous puuteollisuus metallin käsittely jätehuolto koneurakointi/kuljetus

SH06108TW, SH06109TW SH06110TW, SH06111TW

• • • • •

45% puuvilla 55% nitriilipinnoite

maatalous puuteollisuus metallin käsittely jätehuolto puutarhatyöt

• rakennusteollisuus • yleiskäyttöön

SH01107T, SH01108T, SH01109T, SH01110T, SH01111T

SH05208T­, SH05209T SH05210T, SH05211T

CE/EN

• • • • • •

CE CAT 2 EN 388

50% puuvilla 50% nitriilipinnoitetta • suoja rasvoja/öljyjä vastaan • pitävä kuiva- ja märkäote • suoja useimpia happoja ja emäksiä vastaan • turvaranneke

CE CAT 2 EN 388

40% polyamidi 60% nitriilipinnoite vuori: 100% polyesteri

CE CAT 2 EN 388

• neulottu nitriilipinnoitteinen työkäsine vuorella • suoja rasvoja ja öljyjä vastaa

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpanotyöt varastotyöt pakkausja lastaustyöt puutarhatyöt yleiskäyttöön

55% polyamidi/polyesteri-sekoite 45% nitriilipinnoite • sorminäppäryyttä ja tuntoherkkyyttä vaativiin tehtäviin • suoja rasvoja ja öljyjä vastaan

CE CAT 2 EN 388

Erinomainen istuvuus!

4

www.ikh.fi


SH04908TW, SH04909TW, SH04910TW, SH04911TW SH05007T, SH05008T SH05009T, SH05010T SH05011T

Käyttöalue

Ominaisuudet

CE/EN

• terävien esineiden käsittely/ asennus

38% Dyneema® 34% polyamidi 20% latex 5% lasikuitu 3% spandex

CE CAT 2 EN 388 EN 511

ja!

Viiltosuo

• liukkaiden ja märkien pintojen käsittely • siivoustyöt • rakennusteollisuus • puuteollisuus • puutarhatyöt • jätehuolto

40% polyamidi 60% latex-pinnoite • pitävä kuiva- ja märkäote • pinnoittamaton kämmenselkä pitää kädet viileinä ja kuivina

CE CAT 2 EN 388

• • • •

55% akryyli/polyamidi-sekoite 45% latex-pinnoite

siivoustyöt rakennusteollisuus puuteollisuus jätehuolto

• pitävä kuiva- ja märkäote • suoja alkoholeja ja vesiliukoisia kemikaaleja vastaan

CE CAT 2 EN 388 EN 511

Erinomainen istuvuus!

SH306-07, SH306-08, SH306-09, SH306-10

• rakennusteollisuus • lastaus/varastotyöt • maatalous

SH06007T, SH06008T SH06009T, SH06010T SH06011T

• aluskäsineeksi • asennus-/keräily-/pakkaustyöt

SH00107A, SH00109A SH00111A

polyamidi, polyesteri, polyuretaani, pinnoite latex (luonnonkumi)

• puutarhatyöt • asennus-/kookonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • yleiskäyttöön

SH06208T, SH06209T SH06210T, SH06211T SH06212T

SH03108TW, SH03109TW SH03110TW, SH03111TW

Erinomainen istuvuus!

• sorminäppäryyttä ja tarkuttaa vaativat tehtävät

• neulottu saumaton käsine antaa erinomaisen käyttömukavuuden • erinomainen pitävyys • soveltuu liukkaiden ja märkien pintojen käsittelyyn

5

100% puuvilla • valkoinen neulottu puuvillatrikoo

CE CAT 2 EN 388 EN 420

CE CAT 1 EN 420

polyesteri-/puuvillasekoite • kämmenessä pitävät PVC-nastat • neulottu saumaton käsine antaa erinomaisen käyttömukavuuden

50% PU/PA -sekoite 50% polyamidi • sopii kromiallergikoille

CE CAT 2 EN 388

CE CAT 1 EN 420

www.ikh.fi


SH06208TW, SH06209TW SH06210TW, SH06211TW SH06212TW

• sorminäppäryyttä ja tarkuttaa vaativat tehtävät

SH04108T, SH04109T SH04110T, SH04111T SH04112T

Ominaisuudet

• rakennusteollisuus • asennus-/kokoonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • yleiskäyttöön

SH04108TW, SH04109TW SH04110TW, SH04111TW SH04111TW, SH04112TW

Käyttöalue

• rakennusteollisuus • asennus-/kokoonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • yleiskäyttöön

CE/EN

50% PU/PA -sekoite 50% polyamidi vuori: 100% polyesteri

CE CAT 1 EN 420

• sopii kromiallergikoille

50% polyesteri 50% polyuretaani • pitävä kuivaote

50% polyesteri 50% polyuretaani vuori: 100% polyesteri

CE CAT 1 EN 420

SH05908TW, SH05909TW SH05910TW, SH05911TW SH05912TW

• • • •

SH00208M, SH00209M, SH00210M, SH00211M SH00212M

• asennus-/kokoonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • yleiskäyttöön

40% polyuretaani 60% polyesteri

SH00208S, SH00209S, SH00210S, SH00211S SH00212S

• asennus-/kokoonpano-/varastotyöt • pakkaus-/lastaustyöt • yleiskäyttöön

40% polyuretaani 60% polyesteri

SH00308T, SH00309T, SH00310T, SH00311T, SH00312T

• pitävä kuivaote

• • • •

47% polyesteri 32% polyuretaani 15% muita kuituja 5% puuvilla / 1% elastaani

rakennusteollisuus lastaustyöt varastyöt yleiskäyttöön

CE CAT 1 EN 420

vuori: 100% polyesteri

CE CAT 1 EN 420

• kestävää polyuretaania

• ranteessa kuminauhakiristys

• ranteessa kuminauhakiristys

CE CAT 1 EN 420

CE CAT 1 EN 420

60% polyuretaani 40% polyesteri

rakennusteollisuus varastotyöt lastaustyöt yleiskäyttöön

• etusormen ja peukalon päissä touch screen pinta • säädettävä tarraranneke

alli!

Istuva m

6

CE CAT 1

www.ikh.fi


Ominaisuudet

rakennusteollisuus varastotyöt lastaustyöt yleiskäyttöön

SH03508T, SH03509T SH03510T, SH03511T SH03512T

• • • •

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpano-/varastotyöt pakkaus-/lastaustyöt yleiskäyttöön

SH03708T, SH03709T SH03710T, SH03711T SH03712T

• • • •

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpano-/varastotyöt pakkaus-/lastaustyöt yleiskäyttöön

SH03708TW, SH03709TW, SH03710TW, SH03711TW SH03712TW

• • • •

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpano-/varastotyöt pakkaus-/lastaustyöt yleiskäyttöön

• • • •

SH03608TW, SH03609TW SH03610TW, SH03611TW SH03612TW

• • • •

SH03908T, SH03909T SH03910T, SH03911T SH03912T

CE/EN

60% polyuretaani 40% polyesteri

SH03608T, SH03609T SH03610T, SH03611T SH03612T

SH00308TW, SH00309TW, SH00310TW, SH00311TW, SH00312TW

Käyttöalue

vuori: 100% polyesteri

CE CAT 1

• etusormen ja peukalon päissä touch screen pinta • säädettävä tarraranneke

alli!

Istuva m

60% nahka 35% puuvilla 5% tarranauha

CE CAT 2 EN 388

• pitävä kuivaote

45% nahka 55% polyesteri • pitävä kuivaote

CE CAT 1 EN 420

45% nahka 55% polyesteri vuori: 100% polyesteri fleece

CE CAT 1 EN 420

• pitävä kuivaote

• • • •

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpano-/varastotyöt pakkaus-/lastaustyöt yleiskäyttöön

rakennusteollisuus asennus-/kokoonpano-/varastotyöt pakkaus-/lastaustyöt yleiskäyttöön

40% nahka 60% polyesteri • pitävä kuivaote

40% nahka 60% polyesteri vuori: 100% polyesteri

CE CAT 2 EN 388

CE CAT 2 EN 388 EN 511

• pitävä kuivaote

• • • •

40% fluoresoitu polyesteri 55% pintanahka 5% heijastavaa materiaalia

rakennusteollisuus lastaustyöt varastotyöt yleiskäyttöön yvyyttä eeksi näk Yleiskäsin olosuhteisiin vaativiin 7

• kämmenselkä fluoresoitua materiaalia • kämmenselässä ja sormenpäissä heijastin

CE CAT 1 EN 420

www.ikh.fi


Käyttöalue

Ominaisuudet

SH03908TW, SH03909TW SH03910TW, SH03911TW SH03912TW

40% fluoresoitu polyesteri 55% pintanahka 5% heijastavaa materiaalia • • • •

rakennusteollisuus lastaustyöt varastotyöt yleiskäyttöön

vuori: 100% polyesteri (fleece)

SH00809T, SH00810T SH00811T, SH00812T

yvyyttä eeksi näk Yleiskäsin olosuhteisiin vaativiin

60% nahka 40% puuvilla

SH00809TW, SH00810TW SH00811TW, SH00812TW

• rakennusteollisuus • yleiskäyttöön

CE CAT 1 EN 420

• kämmenselkä fluoresoitua materiaalia • kämmenselässä ja sormenpäissä heijastin

• pitävä kuivaote • turvaranneke

CE CAT 2 EN 388

60% nahka 40% puuvilla • rakennusteollisuus • yleiskäyttöön

vuori: 100% polyesteri

CE CAT 2 EN 388 EN 511

SH02410TW, SH02411TW

• pitävä kuivaote • turvaranneke

45% vuohen nahka 55% polysteri

• yleiskäyttöön

SH02509TW, SH02510TW, SH02511TW, SH02512TW MC404-8, MC404-10, MC404-12

irrotettava vuori: 100% polyesteritekoturkis

• yleiskäyttöön

• puutarhatyöt • yleiskäyttöön

• vahvistettu nahkainen kämmenosa • vettähylkivä polyesteriselkämys

• puuteollisuus • moottorisahalla työskentelyyn

• selkämyksessä erityinen kuitupehmuste, joka parantaa huomattavasti suojaustasi • vahvistettu nahkainen kämmenosa • vettähylkivä polyesteriselkämys

MC405-10, MC405-12

CE/EN

CE CAT 1 EN 420

45% vuohen nahka 55 % polyesteri vuori: 100% polyesteri

CE CAT 1 EN 420

• Thinsulate-vanu • vedenpitävä

ja!

Viiltosuo

8

EN381-7 EN388

www.ikh.fi


SH045M, SH045XL SH045XXL

SH046L, SH046XL

Käyttöalue

Ominaisuudet

CE/EN

100% nahka • yleiskäsineeksi hitsaustöihin

ompeleet: 100% kevlar -lankaa vuori: 100% puuvilla

CE CAT 2 EN 388 EN 12477 tyyppi A/B

100% nahka ompeleet: 100% kevlar -lankaa

• TIG-hitsaukseen

• hyvä sormituntuma • vahvistetut saumat ranteen sisäosassa ja peukalon ympärillä

CE CAT 2 EN 388 EN 12477 tyyppi A/B

SH047L, SH047XL SH047XXL

100% nahka ompeleet: 100% kevlar -lankaa • raskaisiin hitsaustöihin

vuori: pehmeä, kosteutta imevä COMOflex -vuori selkäpuolella

CE CAT 2 EN 388 EN 12477 tyyppi A/B

• vahvistetut saumat ranteen sisäosassa ja peukalon ympärillä SH056L, SH056XL

• raskaisiin hitsaustöihin

SH3450-09

• • • •

SH3470-09, SH3470-11

100% nahka

• siivoustyöt • huonekaluteollisuus • maatalous

ompeleet: 100% kevlar -lankaa • kulutuksen kestävää pintanahkaa • kaikki ompeleet Kevlar lankaa

siivoustyöt maaliteollisuus huonekaluteollisuus maatalous

100% luonnonkumi-neopreeni • suoja kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan

nitriilikumi

SH465-09, SH465-10

• petrokemianteollisuus • merenkulkuala

SH660-09, SH660-11

• suoja kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan

• ajoneuvoelektroniikka • metalliteollisuus • merenkulkuala

9

päällinen: puuvilla/polyesteri/PVC irrotettava vuori: akryyli, polyesteri

päällinen: PVC vuori: puuvilla

CE CAT 2 EN 388 EN 12477 tyyppi A/B

CE CAT 3 EN 388 EN 374-1

CE CAT 3 EN 388 EN 374-1

CE CAT 3 EN 388 EN 374-3 EN 511 EN 420

CE CAT 3 EN 388 EN 374-2

www.ikh.fi


Käyttöalue

Ominaisuudet

CE/EN

• • • •

100% PVC

CE CAT 3 EN 511 EN 388 EN 374-1

SH01910T*

JOKATOP

saha-/puusepänteollisuus metalli-/konepajateollisuus maa-/metsätaloustyöt kalastus/kalankäsittely

• suoja useimpia kemikaaleja vastaan

SH01910TW*

JOKATHERM • kiinteistöhuolto-/ulkotyöt • kylmävarastot/tavaraterminaalit/ satamat • öljy-/kaasuteollisuus • maa-/metsätaloustyöt • turkiseläinten käsittely • kalastus/kalankäsittely • talviharrastukset

100% PVC irrotettava vuori: tekoturkis • suoja useimpia kemikaaleja vastaan

CE CAT 3 EN 511 EN 388 EN 374-1

SH07510T*

JOKAHOLD

• • • •

puunjalostusteollisuus rakennus-/metalliteollisuus maatalous-/metsätyöt kunnossapito

100% PVC • suoja useimpia kemikaaleja vastaan

CE CAT 3 EN 511 EN 388 EN 374-1

SH07010T*

JOKAOILER 35

• • • •

pesu-/siivous-/lajittelutyö kasvinsuojeluaineiden käsittely kuumasinkitys titaanidioksidin sekä muiden kemikaalien valmistus • maalaustyöt

100% PVC • suoja useimpia kemikaaleja vastaan

CE CAT 3 EN 388 EN 374-1

SH07810T*

JOKAOILER • teollisuuden öljyjen ja kemikaalien käsittely ja kuljetus • öljyvarastot, huoltoasemat • jätteenkäsittely, vesi- ja viemärilaitokset • kasvinsuojeluaineiden käsittely • rakennustyöt/kunnossapito

100% PVC • suoja useimpia kemikaaleja vastaan

CE CAT 3 EN 388 EN 374-1

*varastoidaan vain kokoa 10 10

www.ikh.fi


Käyttöalue

Ominaisuudet

CE/EN

SH01408N, SH01409N, SH01410N, SH01411N

100% nitriili puuteriton • • • • • •

elintarvikkeiden käsittely maatalous siivoustyöt terveydenhuolto catering laboratoriot

• • • • •

natriumhydroksidi 40% luokka 6 etanoli 20% luokka 6 etidiumbromidi 1% luokka 6 formaldehydi 37% luokka 6 fosforihappo 10% luokka 6

• kertakäyttökäsine • paksummat kuin tavalliset nitriilikäsineet • ei sisällä silikonia • luonnonlateksivapaa • hyvä kemikaalien kestävyys Käsineitä per pakkaus

CE CAT 3 EN 455 EN 374-2 EN 374-3 AQL 1,5

SH01408N 100 kpl / pakkaus SH01409N 100 kpl / pakkaus SH01410N 100 kpl / pakkaus SH01411N 90 kpl / pakkaus

SH01507V, SH01508V SH01509V, SH01510V

SH01507M, SH01508M, SH01509M, SH01510M

100% nitriili puuteriton • • • • •

elintarvikkeiden käsittely maatalous siivoustyöt terveydenhuolto catering

• • • •

natriumhydroksidi 40% luokka 6 etidiumbromidi 1% luokka 6 etanoli 20% luokka 1 suolahappo 10% luokka 6

• elintarvikkeiden käsittely (rasvattomille elintarvikkeille) • maatalous • siivoustyöt • terveydenhuolto • parturi-kampaajat • • • • • •

etikkahappo 10% luokka 6 klooriheksidiini (frm) luokka 6 glutardehydi 5% luokka 4 suolahappo 37% luokka 2 typpihappo 50% luokka 6 K-natriumhydroksidi 40% luokka 6

11

• kertakäyttökäsine • luonnonlateksivapaa

Käsineitä per pakkaus

CE CAT 1 CE CAT 3 EN 455 EN 374-2 EN 374-3 AQL 1,5

SH01507M 100 kpl / pakkaus SH01508M 100 kpl / pakkaus SH01509M 100 kpl / pakkaus SH01510M 90 kpl / pakkaus

100% vinyyli puuteriton • kertakäyttökäsine • läpinäkyvä

Käsineitä per pakkaus

CE CAT 1 EN 455 EN 374-2 EN 374-3 AQL 1,5

SH01507V 100 kpl / pakkaus SH01508V 100 kpl / pakkaus SH01509V 100 kpl / pakkaus SH01510V 90 kpl / pakkaus

www.ikh.fi


SEURAA MEITÄ Löydät meidät myös Facebookista ja YouTubesta

Katso lähin IKH kauppiaasi!

www.ikh.fi Keskustie 26, 61850 Kauhajoki AS | Puh. 0201 323 232 | Fax 0201 323 388 Puhelun hinta 0201-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Isojoen Konehalli Oy | Työkäsineet 08/2016 | www.ikh.fi

Tämä on takakansi

Profile for ikh.fi

IKH Työkäsineet 8/2016  

IKH Työkäsineet 8/2016  

Profile for ikh.fi