Page 1

……………, dn. ………………….. (miejscowość, data)

Pokrzywdzony: …………………………………. …………………………………. …………………………………. (dane pokrzywdzonego)

Sygn. akt: …………… Do ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. (prokurator przełożony/nadzorujący lub dane prokuratury)

ZAŻALENIE na bezczynność Na podstawie art. 306 § 3 k.p.k. wnoszę zażalenie na bezczynność prokuratora/jednostki Policji*…………………………………………………………………………. (dane prokuratora lub jednostki Policji)

w sprawie, w której w dniu ………….…………….. złożyłem/am zawiadomienie o popełnieniu (data)

przestępstwa na moją szkodę.

Uzasadnienie ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… (Uzasadnienie nie musi być długie i rozbudowane. Wystarczy wskazać, że pomimo upływu co najmniej 6 tygodni od złożenia zawiadomienia, nie została nam dostarczona informacja o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego)

……………………………………………… (podpis pokrzywdzonego)

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl

zazalenie na bezczynnosc organow scigania  

zazalenie na bezczynnosc organow scigania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you