Page 1

2014 Internationella KvinnofĂśreningens MĂĽngkulturella kalender


Våren 2011 startade Internationella Kvinnoföreningen i Malmö WHY NOT? – mentorprogrammet med ett tydligt mål: att ge kvinnor med utländsk bakgrund det stöd som krävs för att lättare kunna starta eget företag. Resultatet är mycket positivt. Av 75 deltagande adepter är idag 23 framgångsrika företagare, och många fler står i begrepp att bli egenföretagare.   ”Det har varit en lyckad resa för såväl adepter som mentorer” sammanfattar projektledare ­Monika Baranowska.

Deltagarna i WHY NOT? har visat stort intresse för de gemensamma kunskapsoch nätverksträffar som arrangerats under året.

Med WHY NOT? förverkligas drömmarna om att starta eget


Syftet med WHY NOT? har varit att utveckla stödet till kvinnor med utländsk bakgrund att starta livskraftiga företag och därigenom bidra till minskad arbetslöshet, minskad segregation och ökad tillväxt i de skånska stor­stadsom­ rådena. Att ge deltagande adep­ter möjlighet att utvecklas, skaffa nya erfarenheter och den kunskap som krävs för att kunna satsa på det man brinner för. Oavsett om drömmen är att starta en juristfirma eller en webshop som säljer leksaker och barnkläder. WHY NOT? har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne och Malmö Stad.

Mentorerna bidrar med erfarenhet, kunskap och kontakter I projektet har 75 drivna och målmedvetna kvinnor med utländsk bakgrund fått möjlighet att testa och utveckla sina affärsidéer till­­sam­ mans med lika många erfarna och kunniga

Kommunikation och utbyte av idéer har skett i många olika sammanhang: alltifrån gemensamma, större nätverksträffar till individuella samtal.

mentorer från näringslivet. Mentorns roll har varit att lyssna och vägleda. Men också att bjuda på sina egna erfarenheter och öppna dörren till nyttiga nätverk som i sin tur kan skapa nya möjligheter för adepten.

IKF i Malmös mångkulturella kalender 2014

Individuella möten och gemensamma nätverksträffar Vid projektstart matchades adepterna med lämpliga mentorer och alla del­tagare fick en grundläggande utbildning i mentorskapets innebörd. Mentorer och a ­ depter fortsatte sedan att träffas på egen hand och tillsammans med projektledaren gjordes kontinuerlig uppföljning. Parallellt arrangerades flera ­kunskaps- och nätverks­träffar med olika teman, t ex mingelskola, IQ-net kvällar och coachning. Målet var att bredda nyföretagarnas nätverk, öka deras kunskaper samt ge utrymme för utbyte av erfarenheter.

Kunskap om framtida företagande kan förmedlas på många olika sätt. Årets föreläsningar har varit välbesökta.

Nya företag, ökad jämställdhet och ökad mångfald Resultatet av projektet har varit mycket posi­tivt. Förutom att WHY NOT? lett till 23 nystartade företag, har projektet även bidragit till ökad jämställdhet, ökad tillväxt och ökad integration. Arbetslösa kvinnor har genom projektet fått möjlighet till praktik, vilket har gett dem bredare erfarenhet och tagit dem närmare arbetsmarknaden.   WHY NOT? har minskat segregationen i samhället samt gett deltagande mentorer­ ökad tvärkulturell kompetens. Många mentorer har genom projektet blivit mer medvetna om vikten av mångfald i närings­livet samt vilka positiva konsekvenser det kan medföra, och fått incitament att arbeta vidare med dessa frågor även i framtiden. På ett ny­ skapande och innovativt sätt har WHY NOT? tillvaratagit de unika förut­sättningar som finns i Malmö: en rik mångfald, ett stort antal kreativa kvinnor med utländsk bakgrund samt en mängd f­öretagare, villiga att bidra med såväl kunskap som erfarenhet.

I årets kalender vill vi uppmärksamma resultat och erfarenheter samt lyfta fram några av de par som deltagit i projektet WHY NOT?. Adepter och mentorer som tillsammans granskat affärs­planer, utforskat nya möjligheter och nätverkat i olika företagsföreningar. Varje resa har varit unik. Och varje upplevelse värdefull. Ta del av deras egna reflektioner kring mentorskapet som metod och vad WHY NOT? har inneburit för just dem. Precis som i tidigare års kalendrar marknadsför vi kvinnors företagande.

Det har varit en fantastisk upplevelse, att som projektledare få bidra till att förverkliga kvinnornas dröm om att starta eget.


Alla skulle behöva en bra mentor någon gång i livet!

Biljana Matic, adept Att få Ann-Kristin som mentor har gjort en stor skillnad för mig. Jag har många idéer och med mentorprogrammet har jag fått klarhet i vad jag verkligen vill. Dessutom praktiserade jag hos Ann-Kristin i 10 veckor – den bästa praktikplats jag kunde önska mig!

Ann-Kristin Rahmberg, mentor I Biljanas utbildning ingick 10 veckors praktik som hon gjorde på vårt företag – det handlade om allt från försäljning till att styra upp vår kunddatabas. Biljana kom rakt ut i verkligheten och vi fick en duktig praktikant – en win-win lösning!

AFFÄRSIDÈ: Är under utveckling.


januari

www.ikf.se

måndag

tisdag

1

30

2

6

Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag jul Epifania Trettondedagen, Herrens uppenbarelse Badnje vece Julafton

7

3

13

Knut Tjugondedag jul Ortodoxt nyår Inväntan av Nova Godina Makar Sankranti/Maghi Vinterns avslut (13/14 jan)

14

Felix, Felicia Nova Godina Nyårsdagen, 2014

4

20

Fabian, Sebastian

21

5

27

Göte, Göta Förintelsens minnesdag

31

Buddhism

Hinduism

28

Sikhism

onsdag

1

August, Augusta Bozic Juldagen

torsdag

3

lördag

4

söndag

5

Allmän namnsdag Nyårsdagen Guds heliga moder Marias högtid

2

Svea

Erland

9

Gunnar, Gunder

10

Sigurd, Sigbritt

11

Jan, Jannike

12

Frideborg, Fridolf 1 e trettondedagen Herrens dop Mawlid al Nabi/ Mewlid Kandili Profetens födelsedag (12/13 jan)

Hjalmar, Helmer Tu Bishvat Trädens nyår Mahayana, nyår Nyår för mahayanabuddhister (16–19 jan, lokala varianter)

17

Anton, Tony

18

Hilda, Hildur Mawlid al Nabi/ Mewlid Kandili Profetens födelsedag

19

Henrik 2 e trettondedagen

26

Bodil, Boel 3 e trettondedagen

8

15

Laura, Lorentz

16

Agnes, Agneta

22

Vincent, Viktor

23

Karl, Karla Konungens namnsdag

29

Diana

30

Judendom

fredag

Katolsk kristendom

Ortodox kristendom

Frej, Freja

Gunilla, Gunhild

24

31

Islam (Sunni)

Alfred, Alfrida

Erika

Ivar, Joar Kinesiska nyåret Hästens år Guru Har Rais födelsedag

Rut

25

Paul, Pål

1

Islam (Shia, iranier m fl)

Hanna, Hannele Söndagen e nyår Trettondedagsafton Guru Gobind Singhs födelsedag

2

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Det var skönt att kunna prata med någon utomstående. Någon som hade erfarenhet och förstod.

Enikö Gupta, adept Jag fick bra kontakt med Margareta redan från början, och det kändes extra bra att hon är i samma bransch. Tack vare Margareta har jag bland annat breddat mitt kontaktnät, och det har jag nytta av idag när jag ska marknadsföra mig.

Margareta Bergström, mentor AFFÄRSIDÉ: Att hjälpa människor till bättre mentalt och fysiskt välmående.

Mentorskap är en bra arbetsmetod, det handlar både om ett givande och ett tagande. Jag är ju äldre än Enikö och det är alltid trevligt att träffa unga människor. Äldre och yngre har något att ge varandra och det är stimulerande.


februari

www.ikf.se

måndag

tisdag

5

27

6

3

7

10

Iris

11

8

17

Alexandra, Sandra

18

9

24

Buddhism

28

Disa, Hjördis Basant Panchami (Vasant Panchami) Vårens första dag (3/4 feb)

Mattias, Mats

Hinduism

4

25

Sikhism

onsdag

29

torsdag

30

5

Agata, Agda

6

Yngve, Inge

12

Evelina, Evy

13

Frida, Fritiof

19

Gabriella,Ella

26

Torgny, Torkel

Ansgar, Anselm

Sigvard, Sivert

Judendom

fredag

Katolsk kristendom

lördag

31

Dorotea, Doris Samernas nationaldag

7

1

Rikard, Dick

Agne, Ove

14

Valentin Alla hjärtans dag

20

Vivianne

21

Hilding

27

Lage Maha Shivaratri Natt av fasta och bön till guden Shivas ära (27/28 feb)

28

Maria

Ortodox kristendom

Islam (Sunni)

Max, Maximilian

2

Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen Herrens frambärande i Templet

Berta, Bert

9

Fanny, Franciska 5 e trettondedagen

8

15

söndag

Sigfrid Parinirvana (Nirvanadagen) Buddhas dödsdag (8 feb av mahayanabuddhister)

22

Pia Zadusnice De dödas dag, första hågkomsten

1

Islam (Shia, iranier m fl)

16

Septuagesima Julia, Julius

23

Torsten, Torun Sexagesima

2

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Det har varit väldigt inspirerande att få ta del av Catarinas yrkes­liv. Om tio år ser jag mig själv vara där hon är nu!

Emily Cacciola, adept WHY NOT? har öppnat mina ögon för en värld jag inte visste fanns – det var verkligen starkt att möta så många kvinnor som delar samma slags drömmar och visioner. Det finns en otrolig potential och styrka hos alla de som deltagit.

Catarina Kentell, mentor AFFÄRSIDÉ: I företaget PSYKOTEKET använder jag som psykologkandidat min kunskap för att på olika vis utveckla personer, grupper och organisationer.

Som mentor har du en enda uppgift: att tro på din adept och ­hennes förmåga. Du är inte hennes chef eller medarbetare, ni står inte i någon form av beroendeställning till varandra. Din viktigaste­ uppgift är att se till adeptens bästa, hjälpa henne vidare och öppna de dörrar du kan.


mars

www.ikf.se

måndag 9

24

10

3

11

tisdag

25 Gunborg, Gunvor

10

Edla, Ada

12

17

Gertrud Hola Mahalla Fest för svärdskonsten (enl. Lunar Calendar)

13

24

Gabriel, Rafael

14

31

Ester Gudi Padva (Yugadi) Nyår

Buddhism

Hinduism

4

onsdag

26 Adrian, Adriana Fettisdagen

5

Tora, Tove Askonsdagen

11

12

Viktoria Kronprinsessans namnsdag

18

Edvard, Edmund

19

Josef, Josefina Charsanbe suri Eldfest, förberedelse inför Norooz

Emanuel

Marie bebådelsedag Våffeldagen Herrens bebådelse /Jungfru Marie bebådelsedag Marias kännedom om havandeskapet

1

Sikhism

26 2

Judendom

fredag

27

Edvin, Egon

25

torsdag

Katolsk kristendom

6 13

lördag

28 Ebba, Ebbe

7

1 Camilla

söndag

Albin, Elvira

8

Siv Internationella kvinnodagen

Ernst, Erna Fastlagssöndagen

9

Torbjörn, Torleif 1 i fastan

Greger

14

Matilda, Maud

20

Joakim, Kim Vårdagjämning Norooz/Newroz Nyår, år 1393 (20/21 mar)

21

Bengt

22

Kennet, Kent

23

Gerda, Gerd Jungfru Marie bebådelsedag

27

Rudolf, Rafl

Malkolm, Morgan

29

Jonas, Jens

30

Holger, Holmfrid Midfastosöndagen Sommartid börjar

3

Ortodox kristendom

28 4

Islam (Sunni)

15

2

Kristoffer, Christel Purim Glädjefest till minne av judarnas räddning (15–17 mar)

5

Islam (Shia, iranier m fl)

16

Herbert, Gilbert 2 i fastan Magha Puja (Sanghadagen) Andlig gemenskap Holi (Phalgunotsava) Färgstark vårfest (16–17 mar)

6

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Flera huvuden tänker bättre än ett – genom WHY NOT? har jag knutit många bra kontakter inför framtiden.

Bianca Neagu Roman, adept WHY NOT? är en viktig mötesplats. Här har jag träffat kvinnor som är kloka och drivna. Möten med kvinnor är något jag ibland saknar – med fyra bröder och tre söner händer det att man ­känner sig lite ensam.

Jeanette Larsson, mentor AFFÄRSIDÉ: Använda min breda kompetens och min livserfarenhet för att hjälpa människor till ett bättre liv genom samtal och utbildning.

Jag är själv ganska nybliven företagare och vet hur viktigt det är att stärka sitt varumärke. Som mentor vill jag gärna inspirera andra att jobba med sociala medier – att knyta en Facebook-sida till den vanliga hemsidan ger fantastiska synergieffekter!


april

www.ikf.se

måndag

tisdag

onsdag

14

31

15

7

16

14

Tiburtius Baisakhi (Vaisakhi) Fest för solens nyår (Mesha Sankranti) Guru Nanaks födelsedag (enl. Nanakshahi Calendar)

17

21

Anneli, Annika Annandag påsk

22

Allan, Glenn

23

Georg, Göran

18

28

Ture, Tyra Jom Hashoa Minnesdag av förintelsens offer

29

Tyko Kristi himmelfärds dag

30

Mariana Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

Buddhism

Irma, Irmelin

Hinduism

torsdag

2

Gudmund, Ingemund Sizdeh Beder Trettondagen

8

Nadja, Tanja Rama Navami Guden Ramas födelsedag

9

Otto, Ottilia

10

Ingvar, Ingvor

11

Ulf, Ylva

12

Liv

Patrik, Patricia

17

Elias, Elis Skärtorsdagen Skärtorsdagen Reningsdag, Jesus instiftade nattvarden

18

Valdemar, Volmar Långfredagen Långfredag Herrens lidande och död Veliki Petak Långfredag Guru Angad Devs och Guru Tegh Bahadurs födelsedag

19

Olaus, Ola Påskafton Kristi uppståndelse /Påskvakan (19–20 apr) Velika Subota Påskafton

20

Amalia, Amelie Påskdagen Vaskrs Påskdagen Pesach Sheni ”Den andra påsken” – symboliserar en andra chans (20–22 apr)

Teresia, Terese

27

Engelbrekt 2 i påsktiden

Sikhism

Olivia, Oliver Hanuman Javanti Guden Hanumans födelsedag Pesach Påskhögtid, till minne av uttåget ur Egypten (14–16 apr)

Judendom

16

Katolsk kristendom

24

1

Ortodox kristendom

Vega

25

2

Islam (Sunni)

Marianne, Marlene

Markus

5

söndag

Harald, Hervor

Ferdinand, Nanna

4

lördag

1

15

3

fredag

Irene, Irja

26

3

Islam (Shia, iranier m fl)

6

13

Vilhelm, William 5 i fastan

Artur, Douglas Palmsöndagen Palmsöndagen /Passionssöndagen Jesus red in i Jerusalem Vaisakhi (Baisakhi) Solens nyår (13/14 apr)

4

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Det är viktigt att få träffa andra människor, höra hur de tänker och funderar.

Irmunda Baukiené, adept Coachningen var den bästa delen av programmet, tycker jag. Här fick jag hjälp att gå igenom och justera min affärsplan. Genom WHY NOT? har jag träffat många människor som jag kommer att fortsätta hålla kontakt med.

Erika Braun, mentor Det är roligt att kunna hjälpa någon – för mig har det alltid varit naturligt att dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter. Det svåraste med att vara mentor? Det är nog att bara lyssna, ställa frågor och överlämna ansvaret till adepten. Som konsult är man van vid att leverera lösningar.

AFFÄRSIDÉ: Att starta eget växthotell samt driva blåbärsodling.


maj

www.ikf.se

måndag 18

28

19

5

20

12

Charlotta, Lotta

21

19

Maj, Majken

22

26

Vilhelmina, Vilma

Buddhism

tisdag

29

Gotthard, Erhard

Hinduism

6

13

onsdag

30

Marit, Rita Jom Ha’atzmaut Israels självständig­hetsdag

1

7

Carina, Carita

Linnea, Linn

14

Halvard, Halvar Vesak (Vaisakha, Buddha-day) Buddhas födelsedag

20

Karolina, Carola

21

Konstantin, Conny

27

Beda, Blenda

Sikhism

Judendom

28

torsdag

Ingeborg, Borghild

Katolsk kristendom

fredag

lördag

Valborg Första maj Regaib natt – Kandili Första godnatt (1/2 maj)

2

Filip, Filippa Allmän självdeklaration Guru Arjan Devs födelsedag

Åke

9

Reidar, Reidun Europadagen

10

Esbjörn, Styrbjörn

11

Märta, Märit 4 i påsktiden

Sofia, Sonja Theravada, nyår Nyår för theravadabuddhister (15–18 maj, lokala varianter)

16

Ronald, Ronny

17

Rebecka, Ruben Norges nationaldag

18

Erik 5 i påsktiden Lag ba´omer De lärdes högtid

22

Hemming, Henning

23

Desideria, Desirée Guru Amar Das födelsedag

29

Yvonne, Jeanette Kristi himmelsfärds dag Spasovdan Kristi himmelsfärds dag

30

Vera, Veronika

8

15

Ortodox kristendom

Islam (Sunni)

3

söndag

John, Jane

24

31

Islam (Shia, iranier m fl)

Ivan, Vanja

Petronella, Pernilla

Nymåne

Fullmåne

4

25

Monika, Mona 3 i påsktiden

Urban Bönsöndagen Mors dag Israa´/Me´raj Muhammeds himmelsfärd Miraxh Natt – Kandili Andra godnatt (25/26 maj)

1

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Kontakten med Åse är värdefull – att möta henne var en av de bästa sakerna med WHY NOT?

Olga Rokicinska, adept WHY NOT? har gett mig bra kontakter att utnyttja i framtiden. Och jag har fått väldigt mycket hjälp av Åse. Vi är i samma bransch och hennes kontaktnät är stort, dessutom har jag fått bra tips om hur jag ska marknadsföra mina produkter och mitt varumärke.

Åse Linde, mentor Efter 40 år som egen företagare har jag bred erfarenhet – jag har fungerat som inköpare, marknadsförare, ekonom, personalchef. Ett mentorskap behöver inte sluta där projektet slutar. Olga är välkommen att höra av sig till mig även i framtiden!

AFFÄRSIDÉ: Att göra föräldrars liv enklare och modernare genom att erbjuda högkvalitativa barnprodukter med ­enastående design: Loolyby.


juni

www.ikf.se

måndag

tisdag

22

26

27

23

2

Rutger, Roger

24

9

Börje, Birger Annandag Pingst Ålands självstyrelsedag

10

25

16

Axel, Axelina Guru Arjan Devs martyrskap

17

26

23

Adolf, Alice

27

30

Elof, Leif

Buddhism

Hinduism

3

24

28

torsdag

fredag

29

30

4

Solbritt, Solveig

5

Svante, Boris

11

Bertil, Berthold

12

Eskil Beraet Natt – Kandili (Lailatul-Bara’at) Tredje godnatt, förlåtelsens natt (12/13 jun)

Torborg, Torvald Islands nationaldag

18

Björn, Bjarne Pingsdagen Den kristna kyrkans födelsedag

19

Germund, Görel

Rakel, Lea

Ingemar, Gudmar Shavout Veckofesten, sju veckor efter påsk (3–5 jun)

Johannes döparens dag Johannesdagen Johannes Döparens födelse

1

Sikhism

onsdag

25

David, Salomon

2

Judendom

Katolsk kristendom

Bo Danmarks grundlagsdag Världsmiljödagen

26 3

Ortodox kristendom

6 13

lördag

söndag

31 Gustav, Gösta Sveriges nationaldag

1

7

Robert, Robin Pingstafton Zadusnice De dödas dag, andra hågkomsten

Söndagen f pingst Gun, Gunnel

8

Eivor, Majvor Pingstdagen Pingstdagen Den kristna kyrkans födelsedag Trojice Pingstdagen Profeten Mohammeds dödsdag Dog år 632 i Medina Profeten Mohammads dödsdag Dog år 632 i Medina

Aina, Aino

14

Håkan, Hakon

20

Linda Midsommarafton

21

Alf, Alvar Midsommardagen Sommarsolståndet

22

27

Selma, Fingal

28

Leo Ramadan Fastemånaden börjar

29

4

Islam (Sunni)

5

Islam (Shia, iranier m fl)

15

Margit, Margot Heliga trefaldighets dag

Paulina, Paula Den helige Johannes döparens dag Kristi kropp och blods högtid Jesu närvaro i nattvarden

Peter, Petra 2 e trefaldighet Rath Yatra (Rathjatra) Vagnfesten Sankt Petrus och Paulus högtid /Apostladagen Petrus och Paulus martyrskap

6

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Efter första träffen med Marika kunde jag se mig själv och vad jag vill utifrån ett helt annat perspektiv.

Marili Samuelsson, adept Jag träffade verkligen helt rätt person! Jag har många tankar och vet vad jag vill, men har inte vetat hur jag ska kommuni­ cera det. Marika arbetar med varumärken och storytelling, och vårt samarbete har gett mig värdefulla och inspirerande insikter.

Marika Kajo, mentor AFFÄRSIDÈ: Att erbjuda friskvårdstjänster som stress­ hantering och mental träning, samt det nyutvecklade konceptet FlowinMotion – avspänning i rörelse.

Att vara mentor handlar inte bara om att leverera – dialogen som uppstår utvecklar båda parter. För mig var det bra träning i att formulera mina berättelser med nya perspektiv – och leva som jag lär.


juli

www.ikf.se

måndag

tisdag

1

onsdag

27

30

28

7

29

14

Folke Kronprinsessans födelsedag

30

21

Johanna

22

Magdalena, Madeleine

23

31

28

Botvid, Seved Eid-al-Fitr /Ramazan Bayrami/Lilla Eid Fastemånaden slutar Eid-al-Fitr Fastemånaden slutar

29

Olof Färöarnas nationaldag

30

Klas

Buddhism

Hinduism

8

15

Sikhism

torsdag

fredag

Aron, Mirjam

2

Rosa, Rosita

3

Kjell

9

Jörgen, Örjan

10

André, Andrea

11

Eleonora, Ellinor

12

Reinhold, Reine

17

Bruno

18

Fredrik, Fritz

19

Ragnhild, Ragnvald

Judendom

16

Emma Guru Har Krishans födelsedag Sankta Birgittas himmelska födelsedag år 1373 Lailatul-Qadr. Mohammeds första uppenbarelse (23/24 jul) Lailatul-Qadr. Mohammeds första uppenbarelse (23/24 jul)

Katolsk kristendom

Algot

24

31

Ortodox kristendom

Aurora

Kristina, Kerstin

Helena, Elin

4

lördag

25

1

Islam (Sunni)

Ulrika, Ulla

Jakob

5

söndag

Laila, Ritva Guru Hargobinds födelsedag

Herman, Hermine

26

13

Esaias, Jessika 3 e trefaldighet

Joel, Judit 4 e trefaldighet Asalha Puja (Dharmadagen) Buddhas första predikan

Sara

20

Margareta, Greta Apostladagen

Jesper

27

Marta 6 e trefaldighet

2

Islam (Shia, iranier m fl)

6

3

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Aldos frågor gav mig nya tankar, och fick mig att fundera över hur jag kan förbättra mina idéer.

Adrianna Gilicka Genom WHY NOT? mötte jag många företagare och knöt flera strategiska kontakter. Coaching-kursen, som ingick i programmet, fick mig att reflektera över var jag står idag och var jag vill befinna mig inom den närmaste framtiden.

Aldo Iskra WHY NOT? lyfter fram människor med nyfikenhet, hög kompetens, ett annorlunda sätt att se saker och mod att prova något nytt. Egenskaper som ofta saknas, både i näringslivet och i samhället i stort.

AFFÄRSIDÉ: att främja konstnärer från de baltiska staterna med ett mobilt konstgalleri.


augusti

www.ikf.se

måndag 31

28

32

4

33

tisdag

onsdag

29

Arne, Arnold

5

30

Ulrik, Alrik Tisha B’av Årsdagen av Templets förstörelse

11

Susanna

12

Klara

34

18

Ellen, Lena

19

Magnus, Måns

35

25

Östen

Buddhism

Lovisa, Louise

Hinduism

26

Sikhism

torsdag

Judendom

fredag

31

6

Alfons, Inez

13

7

1

Dennis, Denise

8

söndag

Per

2

Karin, Kajsa

Silvia, Sylvia Drottningens namnsdag

9

Roland Obon (Bonfestivalen) De dödas dag (9–17 aug)

10

Lars 8 e trefaldighet Raksha Bandhan Syskonkärlekens högtid

Brynolf

17

Verner, Valter 9 e trefaldighet Krishna Janmashtami Guden Krishnas födelsedag

Kaj

14

Uno

20

Bernhard, Bernt

21

Jon, Jonna

22

Henrietta, Henrika

23

Signe, Signhild

27

Rolf, Raoul Raoul Wallenbergs dag

Fatima, Leila

29

Hans, Hampus Ganesh-Chaturthi Guden Ganeshas födelsedag

30

Albert, Albertina

Katolsk kristendom

28

Ortodox kristendom

15

lördag

Islam (Sunni)

Stella, Estelle Jungfru Marias upptagning till himlen

16

Islam (Shia, iranier m fl)

Nymåne

Fullmåne

3

Tage Kristi förklarings dag

24

Bartolomeus 10 e trefaldighet

31

Arvid, Vidar 11 e trefaldighet

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Kontakten med Iva har gett mig en bild av vad det kan innebära att vara egenföretagare, kvinna och invandrare.

Jurate Rimkuté Jag sökte aktivt efter en mentor som varit i samma situation som jag själv, någon som utbildat sig till jurist i Sverige men upplevt hur svårt det kan vara att ta sig in på arbetsmarknaden. WHY NOT? har stärkt mig och gett mig en bättre självkänsla.

Iva Parizkova Ryggeståhl Som egenföretagare måste du inse att du inte har samma skydds­­nät som när du är anställd, och det är viktigt att kunna ta betalt för jobben. Jurate har praktiserat på min juristbyrå i 3 månader och jag tror att hon har fått en god insyn i hur det är att driva eget.

AFFÄRSIDÉ: Att förmå klienten att tänka långsiktigt  samt lösa det juridiska problemet på minst smärtsamma sätt, såväl känslomässigt som ekonomiskt.


september

www.ikf.se

måndag

tisdag

36

1

37

8

38

15

39

22

Maurits, Moritz

23

Tekla, Tea Höstdagjämning

40

29

Mikael, Mikaela

30

Helge

Buddhism

Sam, Samuel

2

Alma, Hulda Anant Chaturdashi Avslutning av Ganeshfestivalen

9

onsdag

Sigrid, Siri

Hinduism

16

Sikhism

Justus, Justina

Anita, Annette

Dag, Daga

Judendom

3

Alfhild, Alva

torsdag

4

fredag Gisela

5

lördag

Adela, Heidi

6

söndag

7

Kevin, Roy 12 e trefaldighet

Sture

14

Ida 13 e trefaldighet Valdag

21

Matteus 14 e trefaldighet

28

Lennart, Leonard 15 e trefaldighet

Lillan, Lilly

10

Tord, Turid

11

Dagny, Helny

12

Åsa, Åslög

17

Hildegard, Magnhild

18

Orvar

19

Fredrika

20

Elise, Lisa

Enar, Einar

27

Dagmar, Rigmor

24

Gerhard, Gert Rosh Hashana Nyår, år 5775 (24–26 sep)

1

Katolsk kristendom

25

Tryggve Navrati (Sharana Navarati) Niodagarsfest, upplysning och befrielse (25 sep–3 okt)

2

Ortodox kristendom

26

3

Islam (Sunni)

13

4

Islam (Shia, iranier m fl)

5

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


WHY NOT? har betytt otroligt mycket för mig. Jag hoppas verkligen att fler kan få samma möjlighet!

Blessing Onyinyechi Fubara, adept Via WHY NOT? har jag lärt mig mycket om marknadsföring, konkurrensanalys och hur det fungerar att driva företag i Sverige. Kontakten med min mentor har betytt mycket, och jag har även knutit värdefulla kontakter med de andra adepterna i programmet.

Camilla Olsson, mentor När jag startade eget hade jag fantastiska människor runt mig som ställde upp, peppade och trodde på mig. För mig är det viktigt att lämna den stafettpinnen vidare – nu är det min tur att stötta, ­öppna upp nätverk och bjuda på kunskap och erfarenheter.

AFFÄRSIDÉ: Att starta ett vandrarhem för studenter.


oktober

www.ikf.se

måndag

tisdag

40

29

30

41

6

7

42

13

43

44

Jenny, Jennifer Internationella barndagen

onsdag

1

Birgitta, Britta Sankta Birgitta Sveriges och Europas skyddspatron

Berit, Birgit Eid Al-Ghadeer Al-Ghadeerhögtiden

14

Stellan

20

Sibylla

21

27

Sabina

28

Buddhism

Hinduism

Sikhism

torsdag Ludvig, Love

Nils Sukkot Lövhyddofest (8–10 okt)

9

Ingrid, Inger Gurun Ram Das födelsedag

10

Harry, Harriet

11

Erling, Jarl Zadusnice De dödas dag, tredje hågkomsten

12

Valfrid, Manfred Tacksägelsedagen

Finn Shmini Atzeret Slutfest som avslutar Sukkot

17

Antonia, Toini Simchat Torah Firande av den heliga skriften Toran

18

Lukas

19

18 e trefaldighet Tore, Tor

Hedvig, Hillevi

16

Ursula, Yrsa

22

Marika, Marita

23

Simon, Simone

29

Viola

30

Katolsk kristendom

Severin, Sören Diwali (Deepavali) Hinduiska nyåret, ljushögtid Diwali/Bandi Chhor Diwas Nyår, ljusfest

Ortodox kristendom

Elsa, Isabella

Evald, Osvald Dussehra Avslutning av Navarati – det godas seger över det onda (3/4 okt) Yom Arafat Arafa-dagen Eid-ul-Adha Aladhahögtiden (3/4 okt)

4

söndag

2

8

3

lördag

Ragnar, Ragna Hajj Vallfärden till Mekka (1–6 okt) Hajj Vallfärden till Mekka (1–6 okt)

15

Judendom

fredag

24

Evert, Eilert FN-dagen

25

31

Edit, Edgar

1

Islam (Sunni)

Islam (Shia, iranier m fl)

Frans, Frank Jom Kippur Försoningsdagen Eid-al-Adha /Kurban bayrami /Stora Eid Offerhelgen

Inga, Ingalill Al-Hijra /1:a Muharramn Nyår, år 1436

5

26

Bror Den helige Mikaels dag Eid ghorban Slutfesten av Hajj (5/6 okt)

Amanda, Rasmus 19 e trefaldighet Sommartid slutar

2

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


För att hjälpa mig att passa in i den svenska affärsvärlden lärde min mentor mig att fokusera på likheter, inte skillnader.

Catherine Rae Berlin, adept Min mentor sa: ”Skriv en bok för att marknadsföra din idé.” Jag skrev två, Humor- och storytellingsprinciper för ett bättre affärsskrivande samt Använda humor för att identifiera och ­korrigera irrationellt beslutsfattande. Nu undervisar jag universitetsstudenter i övertygande sakprosa. När de lär sig humorteori och -teknik, blir de allt bättre på att skriva.

Ann-Katrin Lettevall, mentor Jag vet av erfarenhet att starten kan vara motig, och jag vill gärna att vi kvinnor ska hålla ihop och stötta varandra. Att vara mentor är ett sätt att dela med sig, samtidigt som man får ­möjlighet att återuppleva glädjen och nyfikenheten man själv kände i början.

AFFÄRSIDÉ: Redaktör och konsult inom övertygande sakprosa för företag.


november

www.ikf.se

måndag

tisdag

onsdag

44

27

45

3

Hubert, Hugo Ashura Moses räddning Ashura Imam Husseins martyrskap

4

46

10

Martin, Martina

11

Mårten Martin av Tours /Mårten Gås Högtid till minne av helgonet Martin av Tours

12

Konrad, Kurt

47

17

Naemi, Naima

18

Lillemor, Moa

19

48

24

Gudrun, Rune Guru Tegh Bahadurs martyrskap

25

Katarina, Katja

Buddhism

28

torsdag

Hinduism

Sikhism

29

Sverker

Judendom

5

fredag

30

Eugen, Eugenia

6

lördag

31

Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen Guru Nanaks födelsedag (enl. Lunar Calendar)

7

1

Ingegerd, Ingela

Allhelgonadagen Alla helgons dag Allhelgonadagen Högtid till minne av kyrkans helgon Zadusnice De dödas dag, fjärde hågkomsten

2

Tobias Söndagen e alla helgons dag Alla själars dag/Finados Högtid till minne av avlidna anhöriga

8

Vendela

9

21 e trefaldighet Fars dag Lateranbasilikans invigning Invigningsdagen för Roms domkyrka

Leopold

16

13

Kristian, Krister

14

Emil, Emilia

15

Elisabeth, Lisbeth

20

Pontus, Marina

21

Helga, Olga

22

Linus

27

Astrid, Asta

Malte

29

26

Katolsk kristendom

Ortodox kristendom

28

Islam (Sunni)

söndag

Islam (Shia, iranier m fl)

Cecilia, Sissela

Nymåne

Sune

Fullmåne

Vibeke, Viveka Söndagen f domsöndagen

23

Klemens Domsöndagen Kristus Konungens dag

30

Anders, Andreas 1 i advent

Vissa högtider kan variera +/– en dag


Jag har fått många nya kontakter och en ökad förmåga att fokusera. Det är inspirerande att träffa så många framgångsrika kvinnor.

Rasa Andersen, adept Jag skulle gärna själv ställa upp som mentor i framtiden. Mitt bästa råd? Sätt upp korta mål och låt företaget växa steg för steg. Se till att du har intäkter innan du börjar investera och börja enkelt – en snygg hemsida och logotyp kan komma efter hand.

Annika Linné, mentor Jag är född nyfiken och det har verkligen varit spännande att möta alla nya människor. Den resa jag gjort i mitt entreprenörskap ­delar jag gärna med mig av. Mina erfarenheter kan vara till nytta för någon annan, och som mentor får man dessutom väldigt mycket tillbaka.

AFFÄRSIDÉ: Import av miljövänliga produkter till Sverige och försäljning av miljövänliga tjänster inom lokalvård.


december

www.ikf.se

måndag

tisdag

onsdag

49

1

50

8

51

15

Beata, Beatrice

Virginia Bodhi-dagen Buddhas upplysning

9

Anna

10

Malin, Malena Nobeldagen

11

Daniel, Daniela

12

Alexander, Alexis

Assar Chanucka Tempelinvigningsfesten (16–24 dec)

17

Stig

18

Abraham

19

Isak S:t Nikola Skyddshelgon för resande

52

22

Natanael, Jonatan Vintersolståndet

23

Adam Drottningens födelsedag

Stefan, Staffan Annandag Jul

1

29

Natalia, Natalie

30

Abel, Set

Buddhism

Hinduism

16

Sikhism

Judendom

24

31

Katolsk kristendom

Eva Julafton

Sylvester Nyårsafton

25

1

Ortodox kristendom

Barbara, Barbro

Juldagen Juldagen Jesus födelse

5

lördag

2

Lydia

4

fredag

Oskar, Ossian

Gottfrid

3

torsdag

26

2

Islam (Sunni)

Sven

6

söndag

Nikolaus, Niklas Finlands självständighetsdag

13

7

Angela, Angelika 2 i advent

Lucia Luciadagen

14

Sten, Sixten 3 i advent

20

Israel, Moses

21

Tomas 4 i advent Shabe chelleh Den längsta natten

27

Johannes, Johan

28

Benjamin Söndagen e jul Värnlösa barns dag

3

Islam (Shia, iranier m fl)

4

Nymåne

Fullmåne

Vissa högtider kan variera +/– en dag


IKF i Malmö – en förening för alla som tror på mångfald och jämställdhet Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 1970 och vänder sig till alla kvinnor.   IKF i Malmö fungerar som samordnare för invandrarkvinnors organisationer i Norden och är sedan 2001 ett Lokalt Resurs­ Centrum för kvinnor i Öresundsregionen.   Föreningen verkar för ömsesidig integration, jämställdhet, främjar kvinnohälsa samt utvecklar och marknadsför kompetens.   IKFs verksamhet består av: Kärnverksamhet, projekt, nätverk, opinion och påverkansarbete och internationellt samarbete.

• Kärnverksamhet Medlemsaktiviteter i form av studiecirklar, föredrag, studie­besök och utflykter. Varje torsdagskväll bjuder vi in till Öppet Hus och flera gånger per termin arrangeras temaveckor. Internationella kvinnodagen den 8 mars firar vi varje år i Rådhuset, Malmö. • Projekt Föreningen driver ett antal större projekt och arbetar kontinu­ er­­ligt med utveckling av nya projektidéer. Projektverksamheten

www.ikf.se

genomsyras av olika insatser inom hälsa, utbildning, arbete och företagande, för att skapa mervärde och en win-win situation för såväl samhälle som deltagarna.

• Nätverk och Internationellt samarbete Föreningen har flera aktiva nätverk däribland IQ-net för före­ tagarkvinnor och Samarbeta Jämt som är ett virtuellt nätverk för invandrarkvinnors organisationer i Norden. IKF har i nuläget främst samarbete med organisationer i de nordiska länderna och St Petersburg. Under årens lopp har vi tagit emot besök från flera europeiska länder, Sydafrika, Kina, Sydkorea m.fl. • Opinions- och påverkansarbete Som resurscentrum för kvinnor har IKF i Malmö genom Tillväxtverket, regeringens uppdrag att arbeta med att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. Föreningen är en viktig aktör i genomförande av Region Skånes handlingsplan för jämställd tillväxt.   IKF vill förändra anställningsmönster och inkludera utlandsfödda kvinnor mer på såväl arbetsmarknaden som i beslutande organ.

Välkommen till IKF i Malmö! Tycker du att jämställdhet och mångfald är viktiga frågor? Vill du engagera dig och stödja vårt arbete för ömsesidig integration genom jämställdhet, hälsa och självförsörjning?   Idag är vi fler än 600 medlemmar som tillsammans representerar 72 olika nationaliteter – men det finns gott om plats för många fler!

Läs mer och anmäl dig på ikf.se

Årets kalender är producerad av: Helene Tuvesson Design, Cecilia Eklund Kommunikation och Fotograf Åsa Sjöström.

Ansvarig utgivare: Jelica Ugricic ordförande IKF i Malmö Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Spångatan 7, 211 44 Malmö Tel 040-23 13 80, info@ikf.se, www.ikf.se

Ikf kalender 2014 slutkorr 131204  
Ikf kalender 2014 slutkorr 131204  
Advertisement