Page 1

TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

1. Química orgànica o química del carboni 2. Hidrocarburs i la seva nomenclatura 2.1. Nomenclatura d’hidrocarburs de cadena lineal 2.1.1. Alcans 2.1.2. Alquens 2.1.3. Alquins 2.1.4. Hidrocarburs alifàtics cíclics 2.2. Nomenclatura d’hidrocarburs de cadena ramificada 2.2.1. Alcans 2.2.2. Alquens 2.2.3. Alquins 3. Reactivitat dels hidrocarburs 4. Hidrocarburs aromàtics i la seva nomenclatura 5. Halurs d’alquil i la seva nomenclatura 6. Tipus de grups funcionals

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

35


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

36


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

37


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

38


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

39


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

40


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

41


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

42


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

43


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

44


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

45


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

46


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

47


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

48


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

49


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

50


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

51


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

52


TEMA 6: FORMULACIÓ ORGÀNICA

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-formulacio organica

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

53

Formulació orgànica  

Formulació orgànica