a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

UDARREGI IKASTOLA 20. A LBI STE BULETI NA 2020ko ot sailar en 7an


2020/21IKASTURTERAKOMATRIKULAKANPAINA(AZKENEGUNA)

Gogorarazi nahi dugu gaur dela, otsailak 7, 2020-2021 ikastur ter ako 3 eta 16 ur te bitar teko ikasle ber r iak aur re-matr ikulatzeko azken eguna. Udarregi ikastolak zera eskaintzen dizue: -

Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza integrala (0-16 urte bitarte). Euskalduna: euskaldun konprometituak hazten ditugu. Irakaskuntza eleanitza: ingelesa 4 urtetik aurrera eta frantsesa DBHn. Ikastola inklusiboa, guztion ikastola bultzatzen dugu: aniztasuna, garapen erritmo ezberdinak aintzat hartuz. Ikastola berritzailea: berrikuntza didaktiko, metodologiko eta teknologiko etengabeak. KiVa Ikastola: Eskola Jazarpenaren (bullying) aurkako programa indarrean. Autobus zerbitzua: Lasarte, Zubieta, Santuenea eta Aginaga. Jangela: bertan prestatutako herriko produktuekin. Zaintza-zerbitzua: 8:00etatik 9:00etara. Irailean eta ekainean arratsaldeko zaintza ere bai, 14:30etik 16:30era. Eskolaz kanpoko jarduerak: kirolak, dantza, xakea, antzerkia, robotika,...

* Aldez aurretik I kastolar a deitu, ordua adosteko (943-361216) M atr ikula gauzatzeko ekar r i behar rekoagir iak -

Udaleko bizikidetza-ziurtagiria

-

Familia-liburua

-

Gurasoen NAN

-

Gizarte Segurantzako txartela

-

Kontu korronte baten zenbakia (IBAN eta BIC kodeak)

-

Haurraren argazki bat


OHARRAK ETAPAKA

HE

Ez dago berririk.

HH 1.-Material-kobrantza 2019/ 20 ikasturteko esk ola-m at er iala urtarrileko erreziboarekin batera kobratuko zaizue, 35,55 ? izango da. Familiaren batek epeka ordaindu nahiko balu, mesedez, deitu idazkaritzara ahalik eta azkarren.


LH 1.-LH 2ko ikasleen irteera

Datorren asteazkenean, otsailak 12, 2. mailako ikasleek Kutxaespaziora egingo dute egun osoko irteera.

2.-Eskola kirola: LH 5. eta 6. mailan futbolean eta eskubaloian jolasten duten ikasleen gurasoei zuzendutako bilera-deialdia LH 5ean et a LH 6an esk ola-k ir olek o futbolean eta eskubaloian jolasten duten ikasleen gurasoentzat zuzendutako bilera izango da: Egu n a: otsailak 10, astelehena. Or du a: 16:45 Non :DBHko eraikinean. Gaia:Buruntzaldea mailan egiten den lehiaketaren azalpena.


DBH

1.-Sexu heziketako ikastaroa. Jakinarazi nahi dizuegu, DBHn seme-alabak dituzten gurasoei zuzendutako sexu heziketako ikastaroa aurrera doala, beraz, esan bezala, otsailaren 10ean eta 17an 17:00etatik 19:00etara izango da DBHko eraikinean.

2.- Chromebookaren erabilera-eskubideen kobrantza Jakinarazi nahi dizuegu, adostu bezala, otsaileko kuotarekin batera, Chromebookaren erabilera eskubidea kobratuko zaizuela..

3.-Hat z 10 m ek an ogr af ia-ik ast ar oar en k obr an t za Jakinarazi nahi dizuegu, Hatz 10 mekanografia-ikastaroan izena eman zuten ikasleei, otsaileko kuotarekin batera 5 euro kobratuko zaizkiela.

Profile for Udarregi ikastola

Udarregi ikastolako 20. albiste buletina  

Otsailak 7

Udarregi ikastolako 20. albiste buletina  

Otsailak 7

Advertisement