Page 1

Carlos Alarcia carlosalarcia_24@hotmail.com

Euskal Herriko Unibertsitatea Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola


2

Ekintza Ikerketaren txostena

SARRERA

Ekintza ikerketa garrantzitsua da oso, gizartearen eta norberaren hezkuntza teknikak hobetzeko. Hau, introspekzioaren analisi bat egiterakoan gauzatzen da. Esan bezala, egoera sozial bat aztertzen da, geroxeago ikertzeko eta honi buruzko gogoeta bat egiten da, egoera hori hobetzeko. Ekintza-ikerketak ekartzen dituen onurak honako hauek dira: Auto-estimu profesionala handiagotzen du, irakaslearen bakardadearekin bukatzen du, motibazio profesionala indartzen du eta maisu/maistrek ikertzea ahalbidetzen du.

Ikerlari, zientifiko eta ulertu anitzek haien ikuspuntua eman dute ekintza ikerketari buruz, haien urratsak utziz. Hala nola,Robin McTaggart, Stephen Kemmis edota Martin Rodriguez Rojo. Kemmis, S. eta McTaggart, R. (1988:9): "Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales y educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar". Rodriguez Rojo, M. (1991:60): “Modelo de investigación dntro del paradigma cualitativo que observa y estudia, reflexiva y participativamente, una situación social para mejorarla.”

2


3

Ekintza Ikerketaren txostena

KONTESTUALIZAZIOA

- Nor naiz ni? Magisteritzako lehen hezkuntzako ikasle bat naiz - Non jasotzen ari dut nire heziketa irakasle bezala? Donostiako magisteritza eskolan (Gipuzkoa) - Zein etapatan aurkitzen naiz irakasle-ikerlari bezala? Lehenengo mailan

METODOA

-Erabili dudan metodoa konfrontazioa izan da, hau da, etapa eraikitzailea. Hau hautatu dut, ekintzan gertatu dena berrikusteko hain zuzen ere, eta hobekuntzarik eman den ikuskatzeko. Ondoren gogoeta bat egin dut eta nire ekintza profesionalera aplikatu nahiko nukeelako erabili dut.

IKERKETA PROIEKTUA

- Ikerketaren fase bakoitza kronologikoki DESKRIBATU. Taula batez balia zaitezke. Esaterako: PLANIFIKAZIOA=>EKINTZA=>BEHAKETA=>HAUSNARKETA Hasiera batean, elkarrizketa osoa errepasatu genuen, bertan zeuden akatsak ikuskatzeko, geroxeago zuzenduko genituenak. Akatsak edo hobetu beharreko gauzak birpasatu ondoren, 3


4

Ekintza Ikerketaren txostena konfrontazioari ekin genion, horiek denak azaleratuz, gure lan honekiko sentimenduak adierazten genituen parean.

Ekintza egin ondoren, hau da, konfrontazioa, gure ondorio propioak atera genituen, eta grabaketan kontatu genituen. Hobetu beharrekoak, gure ekintzekin ados eta gustura geunden ala ez‌ - Datuen INTERPRETAZIOA burutu. Konfrontazioa burutu ondoren, zeintzuk dira ateratzen ditudan emaitzak edo baieztapen garrantzitsuenak. Zuk esandako esaldiez balia zaitezke ondorioak justifikatzeko. Konfrontazioa burutu ondoren atera ditudan ondorioak honako hauek dira: Begirada mantendu behar dut amarekin hitz egiterakoan, konfiantza gehiago eman behar diot gustura sentitu dadin, eta leku erosoago bat aurkitu behar dut elkarrizketa burutzeko. Besterik ez daukat hobetzeko, ahal nuen bezain konprensiboa izan bainintzen.

4


5

Ekintza Ikerketaren txostena

ESANGURATSUTASUNA - Arazoaren zein ulermen mailara ailegatu naiz? Arazo hau hobeto ulertzeko beharrezkoa izan da konfrontazioa egitea, izan ere, lehenengo bileran, nahiz eta gauzak nekien hoberen egin nituen, konfrontazioaren ondoren gauza berriak ikasi ditut. Leku egokiak bilatzea adibidez, edota konfiantza gehiago transmititzeko teknikak ere. Konfrontazioaren ondoren, esan daiteke, arazoaren ulermen maila altu batera iritsi naizela. - Zein da ikerketa honek daukan garrantzia niretzat irakasle ikerlaria izateko prozesuan? Esentziala da ikerketa hau, konfrontazioaren arazo bezalakoekin zer egiten jakiteko. Beharrezkoa a teknika anitz ezagutzea irakasle ona izateko, izan ere, irakasle on bat ez da momentu onetan bakarrik egon behar, txarretan ere, kasu honetan bezala. - Ikerketa honek zer gehitu dezake teoriara, praktikara eta ikerketara? Ikerketa honek esparru guzti horietara gehitu dezake, izan ere bertatik ateratzen diren ondorioak baliagarriak dira bai teoria, bai praktika eta bai ikerketarako.

5


6

Ekintza Ikerketaren txostena

6

Txantiloia ekintza ikerketa (1) carlosss  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you