__MAIN_TEXT__

Page 1

PB- PP B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer P 309548 DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 58 – JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2017 – AFGIFTEK ANTOOR ANTWERPEN X

t h c a r k n Op eignea ar

en kracht Op eigna ar

Vlaamse macht

© Foto Focus

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

t h c a m e s Vla am

YW2017-A4.indd 1

5/01/17 14:09

De 16de IJZERWAKE gaat door op zondag 27 augustus om 11 u. bij het monument Gebroeders van Raemdonck in Steenstrate (Van Raemdonckstraat, Ieper)

IJzerfolk Sinds 2003 is de IJzerwake een vaste waarde in onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Nieuw dit jaar is IJzerfolk. Aansluitend aan de plechtigheid start er op een tweede podium een volksfestival. Met dit initiatief willen wij de IJzerwake nog toegankelijker maken voor een jongere generatie, de generatie die Vlaanderen verder moet uitbouwen. Daarom: kom naar IJzerfolk, breng vrienden, familie en kennissen mee. Dans mee op de tonen van de volksmuziek en geniet!

IJzertreffen

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 9250 Waasmunster

SECRETARIAAT / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Volkstraat 30 2000 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel.: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2017. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Volkstraat 30, 2000 Antwerpen

Naast het terrein van de IJzerwake vindt u de grote tent van het IJzertreffen. Dé ontmoetingsplaats voor alle Vlamingen die trouw blijven aan de IJzergedachte. Wat bijpraten bij pot en pint, een goed gevuld buikje, dat weten we wel te regelen!

Het dorp Het IJzerwakedorp is een ‘straat’ van afzonderlijke tenten, waar bevriende handelaars hun diensten of waren aanbieden. Zij maken, met hun steun, de organisatie van de IJzerwake mee mogelijk. U vindt er boeken, geschenkartikelen, wijnen, diensten, streekproducten en zoveel meer! Beslist een bezoek waard!

Kinderijzerwake Voor de kleinsten (van 5 tot en met 12 jaar) voorziet het VNJ een KinderIJzerwake. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Spelend vormen dat is waar het VNJ net goed in is! Kinderen komen hier meer te weten over de Eerste Wereldoorlog, de Vlaamse soldaten, de monumenten en natuurlijk het waarom en het belang van de IJzerwake. Dit alles wordt op een speelse wijze ingekleed. De toegang tot de IJzerwake is voor kinderen tot 15 jaar gratis, de deelname aan de KinderIJzerwake bedraagt 1 euro.

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


En wij dan...? De ETA (Euskadi Ta Askatasuna = Baskenland en Vrijheid) heeft onlangs zijn laatste wapens ingeleverd. Daarmee komt een einde aan een decennialange gewapende strijd, iets waaraan de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging zich gelukkig nooit heeft schuldig gemaakt. Tussen 1968 en 2010 voerde de ETA een bloedige strijd voor de onafhankelijkheid van de Baskische regio’s in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk. Met deze ontwapening hoopt Arnaldo Otegi – het boegbeeld van de partij Verenigd Baskenland – op een politieke uitweg voor het proces naar onafhankelijkheid. De voorstanders van een eigen Baskische staat kijken met belangstelling uit naar hun buren in Catalonië. De Catalanen willen dit najaar een bindend referendum over onafhankelijkheid organiseren. De kans op succes is groot, want bij een niet-bindende volksraadpleging in 2014 stemden acht op de tien Catalanen voor onafhankelijkheid. Met evenveel belangstelling volgen zowel de Basken als de Catalanen – net zoals de Vlamingen – de evolutie in Schotland. Nadat het vorige onafhankelijkheidsreferendum nipt verloren werd, organiseert de Schotse regering, als gevolg van de Brexit, in de nabije toekomst wellicht een nieuw referendum. Vermits de Schotten lid willen blijven van de Europese Unie is de kans op een meerderheid voor onafhankelijkheid nu wel reëel. De rel over Gibraltar tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk – eveneens een gevolg van de Brexit-onderhandelingen – speelt ook in het kader van de onafhankelijkheid van Schotland een rol. Madrid liet onlangs plots weten niet langer dwars te liggen wanneer een Schotse onafhankelijke staat in de toekomst lid wil worden van de Europese Unie. Dat is een nieuw gegeven want Spanje was steevast tegen een Schots lidmaatschap, omdat dit de onafhankelijkheidsbewegingen in Baskenland en Catalonië wind in de zeilen kan geven. De kans dat de Schotten en de Catalanen eerlang hun onafhankelijkheid zullen bereiken is dus behoorlijk groot.

Maar er is meer. Ook Ierland evolueert naar een hereniging. De uitslag van het Brexit-referendum zorgde voor een stevige duw in de rug van het herenigingsstreven. De Ierse republiek wil bij de Europese Unie blijven en stemde bijgevolg tegen de Brexit. In Noord-Ierland hadden de nationalistische partijen, met Sinn Féin op kop, een stevige “neen” campagne gevoerd, terwijl de DUP (Democratic Unionist Party) propaganda maakte voor een “ja” stem. Niettemin haalde “neen” het met 54 procent, waarmee Noord-Ierland duidelijk afstand nam van Engeland. Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft een meerderheid van de Noord-Ieren zich achter een politiek standpunt van Sinn Féin geschaard. De droom van een volksraadpleging in verband met de hereniging van het land klinkt dan ook steeds luider. Het verlangen naar de hereniging van de Ierse republiek met Noord-Ierland is niet langer uitzichtloos. Laat deze gebeurtenissen in Catalonië, Schotland, Baskenland en Ierland een les zijn voor Vlaanderen. Ondanks de communautaire stilstand moet de Vlaamse Beweging haar natievormende taak verder zetten. Het succesvolle Grendelboek Van Hendrik Vuye en Veerle Wouters leert ons dat de meeste grendels gemakkelijk omzeild kunnen worden, zolang daartoe de politieke wil bestaat. Laten we de krachten bundelen en eraan beginnen! De vraag aan het hoofd van dit voorwoord “En wij dan…?” moet en zal dan ooit een positief antwoord krijgen. Uw aanwezigheid op de komende IJzerwake op 27 augustus onder het motto “Op eigen kracht naar Vlaamse macht” kan hieraan een eerste bescheiden bijdrage leveren. Wim De Wit VO OR Z I T T E R I JZ E RWA K E V Z W

PS. Wie meer wil te weten komen over wat er beweegt in Ierland leze de bijdrage van Francis Van Den Eynde “Ierland op weg naar hereniging?” in ’t Pallieterke nr 14 van 6 april 2017 (pag. 13)


Op eigen kracht naar Vlaamse macht Honderd jaar geleden publiceerden de Fronters hun eerste Open Frontbrief. De brief werd verspreid op een symbolische datum: 11 juli 1917. Met hun actie voor zelfbestuur en Vlaamse regimenten legden de Fronters de basis voor de moderne Vlaamse Beweging. Een goede reden om dit feit te herdenken op de jaarlijkse IJzerwake. Maar het gaat vandaag natuurlijk niet meer over onze geschiedenis, hoe bepalend die ook is voor onze identiteit als Vlaming en Nederlander. Het is ook hoog tijd om de strategie van de Vlaamse Beweging te herdenken. Belgische staatshervormingen hebben ons een beetje autonomie gegeven, maar dat is meer schijn dan werkelijkheid. De miljardentransfers die het Waals cliĂŤntelisme en de graaicultuur in stand houden, gaan onverkort verder. En er is geen beterschap in zicht. De Belgische recuperatie is volop aan de gang. Sommige partijen spreken ongegeneerd over mogelijke herfederalisering van bevoegdheden. En waar het Belgisch niveau ons niet in de weg staat, krijgen we af te rekenen met wereldvreemde despoten in rechtbanken of in de Europese commissie. We moeten dus af van de strategie die het Belgisch niveau wil laten verdampen door alle bevoegdheden naar Europa over te hevelen. Of de voogden nu in de federale regering zitten, in een wereldvreemde rechtbank of in de Europese Unie maakt weinig uit. Het komt erop neer dat we niet langer baas in eigen land zijn. Overal in Europa staan partijen en bewegingen klaar die het roer willen omgooien. Bewegingen die van zelfbestuur en eigen identiteit opnieuw basiswaarden in de politiek willen maken. Vlaanderen mag die trein niet missen. Hier ligt een belangrijke taak voor het Vlaams parlement. De Belgische grendels kunnen enkel doorbroken worden door een eenzijdig initiatief van de Vlaamse verkozenen. Zoals de Fronters het ons leerden: Staan er wetten en praktische bezwaren in de weg? Omver en erover! Tot in Steenstrate om, geworteld in onze traditie, de bakens te zetten naar echte Vlaamse onafhankelijkheid.

De 16de IJzerwake gaat door op zondag 27 augustus 2017

KALENDER 2018

2018

Ook voor 2018 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven. Het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1918 met op de achterzijde de uitleg daarover. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake met vermelding 'kalender 2018'. Warm aanbevolen! Te verkrijgen vanaf de IJzerwake.


Nieuws van het secretariaat Aanbevelingscomité De heren Jan van Esbroeck en Diederik Daems traden toe tot het Aanbevelingscomité.

Hartelijk welkom Ook dit jaar hopen we dat u er allemaal opnieuw bij zal zijn in Steenstrate. Wij verwachten u voor de 16de IJzerwake op zondag 27 augustus 2017, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. En breng zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen mee.

Medewerking gevraagd Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden: mensen die belangstelling hebben voor onze werking en ons willen steunen. Kent u dergelijke personen, geef dan aub nu hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) door aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van dit tijdschrift en/of onze elektronische nieuwsbrief. Ook nu weer willen we een beroep op u doen voor de propaganda voor de komende IJzerwake. Affiches zijn verkrijgbaar op groot en op A3-formaat en ook pamfletten kan u aanvragen. Geef een seintje aan het secretariaat via telefoon, brief of e-postbericht en wij doen het nodige. Of u kan terecht bij de contactpersoon van uw provincie. Hun gegevens vindt u elders in dit nummer. Alvast bedankt voor de propaganda die u mee wil voeren.

bruiken van personen met een volumewagen of busje. Alle hulp is welkom maar we weten wel graag tijdig op wie we kunnen rekenen. Daarom deze warme oproep: als u dit jaar (opnieuw) wil meewerken, geef dan a.u.b. zo snel mogelijk uw gegevens (naam, epostadres, GSM-nummer en de taak die u verkiest) door aan het secretariaat via 03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org. Ook daarvoor alvast bedankt.

Help ons opbouwen Voor het opstellen van de tenten van IJzerwake zoeken we nog een aantal personen die op vrijdag 25 augustus vanaf 13 uur kunnen helpen bij het opstellen van de kleine tenten. En voor het opstellen van de grote tent van het IJzertreffen kunnen we ook nog altijd hulp gebruiken. Gelieve hiervoor uw naam op te geven aan het secretariaat (secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49). We rekenen op u. Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar van 9 tot 23 juli; eventuele e-postberichten worden vanaf 23 juli terug beantwoord.

Medewerking ter plaatse Het secretariaat zorgt ook dit jaar voor de coördinatie van de medewerkers. We beschikken ondertussen al over een vaste ploeg. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers vooral voor de technische ploeg, de parking, de verkoop van kentekens en de omhaling. Ook voor de pendeldienst kunnen we altijd extra hulp ge-

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Volkstraat 30, 2000 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Persverantwoordelijke: pers@ijzerwake.org (Wouter Opdenacker) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org

Regieverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org (Jan Boons)

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Jan Boons – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Wouter Opdenacker – Karl Peeters – Hugo Pieters – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six (beheerder) – Stef Storme – prof. Matthias Storme – Lieve van Onckelen (secretaresse/beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Rob Verreycken – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


IJzerfolk Bij de eerste IJzerwake in 2003 was het vooral de bedoeling een plechtigheid te organiseren die de eisen van de Frontbeweging trouw wilde blijven en actualiseren. Stilaan groeide die manifestatie uit tot een jaarlijkse vaste waarde in onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Van zodra het VNJ aansluitend het IJzertreffen organiseerde werd deze dag bovendien en steeds meer een ontmoetingsdag. Deze dag is zo uitgegroeid tot een hoogdag voor Vlaanderen waar oude vrienden en kennissen elkaar jaarlijks treffen. Voor de kinderen zijn er attracties waarop zij zich kunnen uitleven. En nu gaan wij van start met IJzerfolk. Aansluitend aan de plechtigheid start er op een tweede podium een volksfestival met volksmuziek en volksdans. Met dit initiatief willen wij de IJzerwake nog meer toegankelijk maken voor een jongere generatie, de generatie die Vlaanderens hoogdag verder moet uitbouwen. Daarom: kom naar IJzerfolk, breng vrienden en kennissen mee, dans mee op de tonen van de volksmuziek en vooral geniet. Tot IJzerwake/IJzerfolk!

Kameraadschapsavond Voorpost Ook dit jaar organiseert Voorpost zijn bekende zangavond op de vooravond van de IJzerwake. De locatie blijft dezelfde: de Vleterranch, Kruisstraat 6, 8640 Vleteren. Het aantal plaatsen is beperkt, dus kom op tijd. Aanvang: 20 uur. Begin zangavond: 20.30 u. Einde zangavond: 23 u. Om half twee gaan de deuren van de cafetaria definitief dicht. Inkom 2 euro.


t h c a m e s m Vlaa

t h c a r k n e g i e p O naar


© Foto Focus

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster


16de IJzerwake: praktische informatie Vervoer De prijs voor de bussen blijft behouden: alle busritten kosten 5 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Ook dit jaar rijden kinderen tot 12 jaar gratis. Dit jaar werken we met een centraal inschrijfsysteem. Liefst inschrijven via www. ijzerwake.org/bussen

Inkom De prijs van het herkenningsteken blijft behouden op 10 euro. De toegang is wel gratis voor jongeren tot 15 jaar. Mogen we iedereen, ook de kinderen, aub wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? De parking blijft gratis en ook het programmaboekje is inbegrepen in de prijs van het kenteken.

Parking De parking bevindt zich aan het begin van de weide (kant grote tent IJzertreffen). Ook dit jaar is de parking gratis. Gelieve de richtlijnen van de parkingmedewerkers wel strikt te volgen. Er zal ook een toilet voorzien worden op de parking. Toegang via de Van Raemdonckstraat, Ieper.

gankelijk voor de kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek. Het secretariaat vindt u vanaf dit jaar in de tent zo dicht mogelijk bij het IJzertreffen. Hier kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopstand met o.a. vlaggen, petjes, regen- of zonneschermen, polo’s en t-shirts en alle eigen publicaties. Ook de nieuwe kalender 2018 zal daar te verkrijgen zijn.

Omhaling Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse nog willen opgeven kunnenaan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Propaganda door derden

Gratis programmabrochures

Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweide is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen.

Ook de programmabrochures – volledig in kleur – zijn dit jaar gratis. U kan ze bekomen aan de kassa’s en in de secretariaatstent. Al wie een kenteken koopt of een kinderkenteken krijgt, kan er daar een afhalen.

Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg voor zover toegestaan door de stad Ieper.

Toegang weide en parking Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast restaurant Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking. Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Indien nodig worden in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen.

Eten en drinken Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. In de grote tent vindt u ook de standen van de Vlaamse verenigingen. Tijdens de IJzerwake, concreet tot ongeveer 13 uur, worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip.

IJzerwakedorp Ook dit jaar worden de standen van de sponsors en firma’s ondergebracht in het IJzerwakedorp; hiervoor worden een aantal witte tenten voorzien. Iedereen van harte welkom!

Secretariaten De tent van het financieel secretariaat bevindt zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. Het financieel secretariaat is enkel toe-

Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJ zerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal van deelnemende verenigingen en personen en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.

Oproep vlaggenparade We roepen vaandrigs van Vlaamse verenigen met aandrang op om deel te nemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Hoe meer vlaggen, hoe indrukwekkender dit slotakkoord van de IJzerwake wordt. En dit onder deze voorwaarden: Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: • de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Ook historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kunnen worden toegestaan. • De (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). • Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actiefzijn, worden niet toegelaten.


Vlaggenparade praktisch

Dringende oproep

Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de vlaggenparade dienen zich aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, vlakbij de hoofdingang aan het jaagpad.

Ook voor de afbouw doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren. Ook hier geldt: vele handen maken het werk licht. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium.

De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij of zij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij of zij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet aanmelden voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

Kledij en kentekens Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnenen buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van IJzerwake.

Medewerkers gezocht Op vrijdag 25 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet (vanaf 12.00 uur) en ook de andere tenten, inbegrepen deze van het IJzerwakedorp. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSKmedewerkers kunnen heel wat hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag vanaf 12 uur zeker een handje toesteken. Alvast bedankt. Maar vooral op zaterdag 26 augustus worden de weide en de omgeving in orde gemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf uw gegevens door te geven en de taak waaraan u wil meewerken: opbouw, afbouw, omhaling, verkoop van kentekens of kalenders, parking, controle kentekens, pendeldienst. Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org.

Overnachting IJzerwake Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt. Praktisch: • Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. • Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid om tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. • Avondeten: zaterdag stipt te 18 uur • Ontbijt: zondagmorgen stipt te 7u • Inschrijven via Luc Vermeulen 0475/295765 of oranje1302@hotmail.com

Enkele richtlijnen • Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft • Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen • Voorzie eventueel voor zaterdag de nodige mondvoorraad; er worden wel broodjes voorzien in de tent van het IJzertreffen. Op zondag ontvangt u enkele bonnetjes voor drank en broodjes • Bezorg armbanden of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat • Bezorg zo snel mogelijk uw epostadres en GSM-nummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org; dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!

Bloemenhulde Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, o.a. de gebroeders van Raemdonck en Mia Brans-Dujardin. De prijzen van de bloemstukken blijven behouden. Hopelijk zullen ook dit jaar veel personen en verantwoordelijken van een organisatie willen meewerken zodat de bloemenhulde ook nu weer een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake kan worden. Gelieve het gekozen bedrag voor 20 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst (wit, zwart-geel of oranje-wit-blauw) wenst wordt verzocht de tekst per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat en dit graag eveneens voor 20 augustus. Daarnaast is een vrije bijdrage, klein of groot, meer dan welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven • • • • • •

Deelname bloemenhulde vrije bijdrage Bloementuil met lint en tekst € 18 Bloemstuk € 30 Bloemstuk met lint en tekst € 35 Bloemenkrans € 103 Bloemenkrans met lint en tekst € 108

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49.

Informatie voor adverteerders Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijkte maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven blijven ongewijzigd.

Advertentietarieven • • • • •

1/8ste pagina € 30 1/4de pagina € 50 1/2de pagina € 85 A5 pagina € 150 Dubbele A5 € 250

Afsluitdatum: 31 juli. Meer informatie via www.ijzerwake.org, 0496 533 138 of opmaak@ijzerwake.org.


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2015 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2016 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50

Kalender 2016 Nieuw: kalender 2018 Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 3,00 € 7,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/tshirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Zwanebloemstraat 4 9032 Wondelgem, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


Bussen naar de IJzerwake Vanaf dit jaar willen we het busvervoer naar de IJzerwake op een andere manier organiseren. Doel is de efficiëntie en de bezettingsgraad van de bussen te verhogen. Daarom werken we vanaf nu voor wat het inschrijven betreft met opstapplaatsen en niet meer met buslijnen. De meest efficiënte route wordt dan vlak voor de IJzerwake uitgetekend. Bovendien beperken we het aantal stopplaatsen per lijn tot max. 4. De inschrijvingen verlopen centraal. Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. De bijdrage voor de bussen naar Steenstrate bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar rijden gratis mee. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45 u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide. Inschrijven via www.ijzerwake.org/bussen Meer info/vragen: 0489 977 686. Stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

Provincie Antwerpen 7.45 u. 8.00 u. 8.05 u. 8.10 u. 8.00 u. 8.20 u. 7.30 u. 7.50 u. 8.00 u. 8.10 u. 8.00 u. 8.15 u. 8.30 u. 8.35 u. 7.00 u. 7.15 u. 7.25 u.

Berchem (kerk) Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) Deurne (Rode Kruisplein / Lakborslei) Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat) Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) Schoten (parking Carrefour) Lier (parking Carrefour) Duffel (naast postgebouw) Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) Kontich (Carpoolparking) Mechelen (Rode Kruisplein) Willebroek (kerk H. Familie) Bornem (station) Temse (station) Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) Burcht (Carrefour) Zwijndrecht (kerk)

Provincie Oost-Vlaanderen 7.45 u. 8.25 u. 8.15 u. 7.30 u. 7.45 u. 8.30 u. 7.45 u. 8.15 u. 8.30 u. 8.45 u. 8.00 u. 8.15 u. 8.30 u.

Beveren (kerk) Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge) Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) Lede (Markt kerkplein) Wetteren (parking Mariagaard) Sint-Niklaas (Koopcentrum Waasland t.h.v. Aldi) Hamme (Tweebruggenplein) Dendermonde (De Bruynkaai) Zele (Zandberg) Ninove (Stationsplein) Brakel (kerk) Ronse (Grote Markt)

Provincie Limburg 6.30 u. 6.50 u. 7.10 u. 7.30 u. 6.30 u. 6.50 u. 7.10 u. 7.30 u.

Bree (hospitaal) Peer (kerk) Leopoldsburg (station) Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade) Maasmechelen (gemeentehuis) Genk (station) Hasselt-Kuringen (Carrefour Grote Ring) Lummen (carpoolparking)

Provincie Vlaams-Brabant 7.15 u. 8.00 u. 7.45 u. 8.15 u. 8.30 u. 8.45 u. 8.15 u. 8.25 u. 8.35 u.

Diest (voorzijde station) Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) Grimbergen (Brusselsesteenweg, parking voetbalveld Terwilgen) Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking) Brussel (kruispunt Prins van Luiklaan – Mettewiellaan - Ninoofsesteenweg) Dilbeek (parking Westrand) Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking)

Provincie West-Vlaanderen 9.00 u. 8.20 u. 8.40 u. 8.50 u. 9.05 u. 9.30 u. 9.40 u.

Brugge (Magdalena Parking) Knokke (station) Zeebrugge (Watertoren) Blankenberge (stadhuis) Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) Westende (kerk, dorp) Nieuwpoort-stad (Vredegerecht/Politiebureau Langestraat 89) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station)

Inschrijven via www.ijzerwake.org/bussen of telefonisch: 0489 977 686 Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij: Lieve Van Onckelen (03 238 27 49 of info@ijzerwake.org) of Leo Ryckeboer (leoryckeboer@hotmail.com)


Volop in de belangstelling: de open brieven van de Frontbeweging

Cyriel Verschaeve

Op verschillende manieren komen de Frontbrieven dit jaar aan bod. Op 8 juli organiseerde de vzw Kapelaan Verschaeve in het Westvlaamse Alveringem een colloquium ‘De hete zomer van 1917’. Bedoeling is te bekijken wat de positie en de invloed was van kapelaan Cyriel Verschaeve op de Frontbeweging. Verschillende historici werken hieraan mee. Zo zal Vanlandschoot de brief van Verschaeve aan kardinaal Mercier bespreken en drie andere sprekers het zullen hebben over diverse aspecten van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meer informatie is te vinden op www.cyrielverschaeve.eu. Voor wie zich interesseert aan de geschiedenis van de Vlaamse Beweging is de term ‘testament van de Fronters zeker een begrip. Een groot deel van dat ‘testament’ wordt gevormd door de Open Frontbrieven die dit jaar op een hernieuwde belangstelling mogen rekenen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat de eerste Open brief, gericht aan koning Albert I, verscheen op 11 juli. Deze Open Frontbrieven vormden het begin van de politieke Vlaamse Beweging, die voor de wereldoorlog voornamelijk een taalbeweging was en vooral leefde bij de intellectuelen. De brieven werden immers geschreven voor en verspreid bij de grote massa van frontsoldaten die hierin hun gewettigde eisen voor een betere behandeling verwoord zagen. In de Open Frontbrief van 11 juli 1917 verwoordde de Frontbeweging haar ongenoegen over de taaltoestanden in het Belgische leger. Ze eiste ook zelfbestuur voor Vlaanderen en de opsplitsing van het leger in Vlaamse en Waalse eenheden. De brief werd aan de koning gericht omdat de verantwoordelijken van de Frontbeweging geen vertrouwen had in de regering. De brief was onder andere het werk van Adiel Debeuckelaere, de leider van de Frontbeweging en was een aanklacht tegen de militaire overheid, de regering en de pers. Ook de tweede Open brief werd aan de koning gericht. Hij werd op vraag van de leiding van de Frontbeweging opgesteld door Cyriel Verschaeve, de vertrouwensman van vele Fronters van hoog tot laag. Ook de derde brief, gericht aan de toenmalige kardinaal Mercier, was van zijn hand. In de vierde brief werd het programma van de Frontbeweging uiteengezet door Filip de Pillecyn en Hendrik Borginon, de

geheimschrijvers of secretarissen van de Frontbeweging. Dat programma pleitte voor een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor Vlaanderen. Een andere tekst, die officieel buiten het weten van de leiding van de Frontbeweging tot stand kwam verscheen in januari 2018. Deze tekst, van de hand van Cyriel Verschaeve, is bekend geworden als ‘Catechismus van de Vlaamse Beweging’. Hij werd later ook als brochure verspreid en bevat het verhaal van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging vanuit radicaal standpunt. In latere brieven werd ook de harde repressie aangeklaagd die de legerleiding, en dan vooral generaal Bernheim, uitoefende tegen de Vlaamsgezinde soldaten aan het IJzerfront. De algemene boodschap van de Fronters was dat de Vlaamse macht aan de IJzer gereed was voor de toekomst. Het einde van de oorlog en de repressie die erop volgde zouden er echter anders over beslissen. De Open Frontbrieven werden reeds verschillende keren uitgegeven, o.a. door IJzerwake in 2006. Recent verscheen een nieuwe uitgave van deze belangrijke documenten. Dit boek werd voorgesteld in het Vlaams parlement op 29 april van dit jaar. Het gaat om een wetenschappelijk werk, een tekstuitgave die ruimer is opgevat dan een uitgave van de Open Frontbrieven in strikte zin. De samenstellers hebben volledigheid nagestreefd en de brieven werden aangevuld met een aantal kaderstukken van verschillende geschiedkundigen, o.a. Frank Seberechts en Romain Vanlandschoot. Het is een initiatief van Vos en Aan de IJzer, het vroegere IJzerbedevaartcomité, ondersteund door het ADVN. De titel van dit boek komt uit de eerste brief: “Alleen in u – o koning – geloven wij nog”. Voor al wie belangstelling heeft voor de Frontbeweging is dit een zeer belangrijk werk, en zeker meer dan alleen maar een heruitgave van teksten. Beide initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen en we brachten ze dan ook graag onder de belangstelling van onze lezers. Het vermelde boek zal op de komende IJzerwake te verkrijgen zijn in de tent van het IJzertreffen. — L i e v e va n O nc k e l e n

Filip de Pillecyn

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 58  

NR. 58 – JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2017

IJzerwake magazine 58  

NR. 58 – JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2017

Profile for ijzerwake
Advertisement