Page 1

PB- PP B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer P 309548 DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 57 - JANUARI FEBRUARI MA ART 2017 - AFGIFTEK ANTOOR ANTWERPEN X

Stilstand of achteruitgang? en kracht Op eigna ar

Dankzij (of te wijten aan) de regerende meerderheidspartijen zitten we al enkele jaren met een communautaire stilstand. En wellicht is dat voor Vlaanderen een geweldig voordeel. Want na zes staatsmisvormingen blijven we vandaag gelukkig gespaard van een zevende vernederende nederlaag.

Vlaamse macht

© Foto Focus

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Steeds toenemende financiële transfers, nadelige en ondoorzichtige bijzondere financieringswetten, Brussel als vijandig derde gewest, een draak van een verminkt BHV, overlappende en niet-homogene en ondergefinancierde overgedragen bevoegdheden, taalwetten die dagelijks verkracht worden… en ga zo maar door! Bij elke staatsmisvorming bleek dat de Vlaamse onderhandelaars – door onvoldoende dossierkennis en misdadige naïviteit – niet opgewassen waren tegen hun gehaaide en goed voorbereide Franstalige tegenhangers.

YW2017-A4.indd 1

5/01/17 14:09

Vandaar deze conclusie: bespaar ons een zevende staatsmisvorming en werk nog uitsluitend aan een Vlaamse staatsvorming! Terwijl de Vlaamse partijen slaafs de communautaire koelkast gesloten houden, blijven de Franstaligen gewiekst het bewijs leveren dat in dit ongezegend land alles communautair is. Slechts enkele van de vele voorbeelden, te beginnen met de omfloerste kritiek op Vlaanderen in de laatste toespraak voor de gestelde en ongestelde lichamen van dit apenland van “le roi Phillipe de Belgique et de Saksen Coburg Gotha” en een Vlaams vijandige eerste minister. Op 21 februari ll. deed hij er nog een schepje bovenop tijden een toespraak in het Vlaams Parlement waarbij hij regelrecht inging tegen het partijstandpunt van de Vlaams-nationale partijen dat de provincies best afgeschaft worden. Een niet democratisch verkozen staatshoofd kan onmogelijk een politieke stellingname doen. Hij zou trouwens best, samen met de provincies, verdwijnen in de nevel van de geschiedenis! Veel zwaarder echter zijn de dossiers rond: • de sabotage door het Brussels Gewest van de Vlaamse luchthaven van Zaventem die tot 60.000 jobs dreigt te vernietigen en die mogelijk gemaakt is door de klassieke “Vlaamse” partijen die bij de eerste staatsmisvorming de Vlaamse demografische meerderheid hebben prijsgegeven en deze degradeerden tot een politieke minderheid. Dit is een regelrechte oorlogsverklaring vanwege de Brusselse regering aan Vlaanderen en is zonder meer – zoals Vlaams minister-president Geert Bourgeois verklaarde – een institutionele atoombom.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Volkstraat 30 2000 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel.: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2017. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Volkstraat 30, 2000 Antwerpen

• de weigering van Wallonië om de regels betreffende de artsencontingentering eerlijk toe te passen, waardoor meer dan 40.000 Vlaamse jongeren de mogelijkheid ontzegd werd om een artsenloopbaan aan te vatten. • de annexatie van Vlaams grondgebied door de Brusselse regering die, onder het mom van een overbodig en megalomaan voetbalstadion op parking C van de Heizel, een groot deel van haar Franstalige en Vlaams vijandige administratie wil verhuizen naar het “Vlaams strategisch gebied” rond Brussel. Dit alles past uiteraard in hun verderfelijk uitbreidingsbeleid, mogelijk gemaakt met de collaboratie van de klassieke “Vlaamse” partijen die de Brusselse Metropole Regio (BMR) hebben mogelijk gemaakt. Beste lezers, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar uit respect voor uw gemoedsrust zal ik het bij deze drie van de talrijke nefaste feiten laten. Maar deze voorbeelden volstaan echter om met overtuiging te besluiten met de boodschap die jullie van mij gewoon zijn. Ik eindig met mijn immer terugkerend credo: wij staan en wij gaan voor niets meer en niets minder dan voor een onafhankelijke Vlaamse republiek, die zijn toekomst in een Verenigd Europa van onafhankelijke volkeren naar eigen inzicht gestalte geeft én blijft aansturen op een hereniging met Noord-Nederland! Zoals het was in 1815, want aan de staatsgreep van1830 hebben wij geen boodschap!!!

Wim De Wit VO OR Z I T T E R I JZ E RWA K E V Z W

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


Op eigen kracht naar Vlaamse macht Honderd jaar geleden publiceerden de Fronters hun eerste Open Frontbrief. De brief werd verspreid op een symbolisch belangrijke datum: 11 juli 1917. Met hun actie voor zelfbestuur en Vlaamse regimenten legden de Fronters de basis voor de moderne Vlaamse beweging. Een goede reden om dit feit te herdenken op de jaarlijkse IJzerwake. Maar het gaat vandaag natuurlijk niet meer enkel over onze geschiedenis, hoe bepalend die ook is voor onze identiteit als Vlaming en Nederlander. Het is ook hoog tijd om de strategie van de Vlaamse beweging te herdenken. Belgische staatshervormingen hebben ons een beetje autonomie gegeven, maar dat is meer schijn dan werkelijkheid.

Vlaanderen mag die trein niet missen. Hier ligt een belangrijke taak voor het Vlaams Parlement. De Belgisch grendels kunnen enkel doorbroken worden door een eenzijdig initiatief van de Vlaamse verkozenen. Zoals de Fronters het ons leerden: Staan er wetten en praktische bezwaren in de weg? Omver en erover! Tot in Steenstrate om, geworteld in onze traditie, de bakens te zetten naar echte Vlaamse onafhankelijkheid.

De miljardentransfers die het Waals cliëntelisme en de graaicultuur in stand houden gaan onverkort verder. En er is geen beterschap in zicht. De Belgische recuperatie is volop aan de gang. Sommige partijen spreken ongegeneerd over mogelijke herfederalisering van bevoegdheden. En waar het Belgisch niveau ons niet in de weg staat, krijgen we af te rekenen met wereldvreemde despoten in rechtbanken of in de Europese commissie. We moeten dus af van de strategie die het Belgisch niveau wil laten verdampen door daar alle bevoegdheden naar Europa over te hevelen. Of de voogden nu in de federale regering zitten, in een wereldvreemde rechtbank of in de Europese commissie maakt weinig uit. Het komt erop neer dat we niet langer baas in eigen land zijn. Overal in Europa staan partijen en bewegingen klaar die het roer willen omgooien. Bewegingen die van zelfbestuur en eigen identiteit opnieuw basiswaarden in de politiek willen maken.

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Volkstraat 30, 2000 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Persverantwoordelijke: pers@ijzerwake.org (Wouter Opdenacker) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org

Regieverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org (Jan Boons)

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Jan Boons – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six (beheerder) – Wouter Opdenacker – Stef Storme – prof. Matthias Storme – Lieve van Onckelen (secretaresse-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Rob Verreycken – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Nieuws van het secretariaat Hernieuw nu uw lid-of steunbijdrage

IJzerwake 2017

Een aantal leden heeft ondertussen zijn lid-of steunbijdrage reeds betaald maar mocht dat niet zo zijn: lid bent u nog steeds door storting van minimum 5 euro per jaar. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB.

Voor alle duidelijkheid het programmaboekje blijft gratis voor elke betalende bezoeker. De inkomprijs blijft 10 euro, tot 15 jaar mag iedereen gratis de IJzerwake bijwonen. De parking, vlak bij de IJzerwakeweide, blijft eveneens gratis.

Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt. En we herhalen onze oproep: U kan ons echt vooruit helpen door lid te worden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’. Hiervoor bezorgt u een domiciliëring of vaste opdracht aan uw bank voor een door u gekozen bedrag. Vele ‘Vrienden’ gingen u reeds voor maar we willen deze groep graag groter maken want alle baten helpen om de toekomst van uw en onze IJzerwake te garanderen. Daarom doen we hierbij ook een oproep om vrienden en kennissen aan te zetten ook lid te worden. Hoe meer leden of steuners, hoe meer mogelijkheden. Alvast bedankt.

Propaganda Ook nu weer zijn er folders en affiches (A2 en A3-formaat) verkrijgbaar. Op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat, per epost of telefoon, sturen we ze u zo snel mogelijk toe. Het adres van het secretariaat is Volkstraat 30 2000 Antwerpen tel. 03 238 27 49, info@ ijzerwake.org Wie belangstellenden kent voor IJzerwake of personen die dit tijdschrift willen ontvangen, kan steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel epostadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer.

KALENDER 2017

2017

Ook voor 2017 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven. Het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1917 met op de achterzijde de uitleg daarover. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake met vermelding 'kalender 2017'. Warm aanbevolen!


t h c a m e s m Vlaa

t h c a r k n e g i e p O naar


© Foto Focus

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster


IJzerfolk: een nieuw initiatief voor de 16de IJzerwake Sinds 2003 is de IJzerwake een jaarlijkse vaste waarde in onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Nadat het VNJ het IJzertreffen organiseerde, werd deze dag nog meer een ontmoetingsdag. Een hoogdag voor Vlaanderen waar oude vrienden en kennissen elkaar jaarlijks treffen. Voor de kinderen zijn er attracties waarop zij zich kunnen uitleven. Nieuw dit jaar is IJzerfolk. Aansluitend aan de plechtigheid start er op een tweede podium een volksfestival met volksmuziek en volksdans. Met dit initiatief willen wij de IJzerwake nog meer toegankelijk maken voor een jongere generatie, de generatie die Vlaanderens hoogdag verder moet uitbouwen. Daarom: kom naar IJzerfolk, breng vrienden en kennissen mee, dans mee op de tonen van de volksmuziek en vooral geniet. Tot IJzerwake/IJzerfolk!

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2014 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2015 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Kalender 2016 Nieuw: kalender 2017

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50 € 3,00 € 7,50

Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/tshirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.


Te saam vereend, in vreugd' en nood Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van hun overlijden zullen op de komende IJzerwake de gebroeders van Raemdonck herdacht worden als d� symboolfiguren voor de generatie die aan het IJzerfront zijn leven gaf voor zijn land en zijn volk.

Frans en Edward stierven inderdaad beide op 26 maart 1917 in de buurt van Steenstrate aan het IJzerfront. Als zonen van een brouwer groeiden ze op in Vlaamsgezind gezin, waar ook cultuur een belangrijke rol speelde. Ze waren actief in de studentenbeweging, meer bepaald Temsche Voorwaarts van Edward Poppe, later actief als priester en studentenbezieler. In 1914 werkte Edward in de brouwerij terwijl Frans nog studeerde.

Vlaamse soldaten. Ze werden hierdoor gesterkt in hun flamingantische overtuiging en hun leuze werd steeds meer ‘Leve Vlaanderen!’ De brieven die Frans naar huis schreef werden steeds meer aan aanklacht tegen het geleden onrecht. In de nacht van 25 op 26 maart 1917 moest hun compagnie (het 24ste linieregiment) een raid uitvoeren op het Stampkot, een gehucht van Steenstrate-Zuidschote (Ieper), met de bedoeling krijgsgevangenen te maken. Een levensgevaarlijke opdracht. Toen Frans niet terugkwam ging zijn broer hem zoeken maar keerde evenmin terug. Pas vele dagen later werden ze gevonden en hun lichamen werden begraven, samen met dat van een Waalse soldaat, Aimé Fiévez

Beide jongemannen meldden zich in augustus 1914 aan als oorlogsvrijwilliger en als frontsoldaten maakten ze alle oorlogsellende meer, o.a. de eerste Duitse aanval met stikgas, die ze overleefden. Ze voerden hun taken zo goed uit dat ze bevorderd werden tot korporaal, later tot sergeant. Frans ontpopte zich als dichter en zijn Frontgedichten werden later uitgegeven door zijn neef Oscar Dambre. De oorlog vorderde en stilaan werden ze steeds meer geconfronteerd met de achteruitstelling van de

Frans en Edward gingen de geschiedenis in als symbolen, eerst van ultieme broederliefde en later van de Vlaamse strijd aan de IJzer. Door hun inzet en trouw, groeiden zij uit tot zowat de populairste Vlaamse IJzersymbolen. De kist met hun stoffelijke resten werd, samen met de resten van de Waalse soldaat, in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren, al stonden in die jaren enkel de namen van de Vlaamse soldaten vermeld. De drie namen werden een jaar later wel vermeld in het Van Raemdonckmonument te Steenstrate waar nu al vele jaren de IJzerwake plaats vindt. — L i e v e va n O nc k e l e n

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 57  

NR. 57 - JANUARI FEBRUARI MAART 2017

IJzerwake magazine 57  

NR. 57 - JANUARI FEBRUARI MAART 2017

Profile for ijzerwake
Advertisement