Page 1

PB- PP B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer P 309548 Driema andelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 56 - oktober november december 2016 - Afgiftek antoor Antwerpen X

Voorwoord en kracht Op eigna ar

Goed nieuws

Vlaamse macht

Alhoewel! Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.

© Foto Focus

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Zo lezen we (in een document uit 1999, geciteerd in ‘t Pallieterke van 29 september 2016): “België is in gevaar! De risico’s voor het land bestaan wegens bepaalde schadelijke teksten van de Grondwet, wegens zelfvernietigende eisen en gevaarlijke handelswijzen van onze politieke partijen en van sommige medeburgers”. Iedere rechtgeaarde belgicist zal uiteraard denken dat “het gevaar” komt van die extremistische Vlamingen. Maar neen, want de tekst gaat verder als volgt: “Die gevaren komen niet van een agressie van buitenaf, neen, zij komen op ons toe van binnenin! België is ziek in zijn allerbelangrijkste raderwerken: zijn instellingen. De instellingen zijn als het ware het “skelet” van de staat, en, zo het mechanisme van onze Belgische staat het laat afweten, dan zal België dit niet overleven.” Hoera, driewerf hoera omwille van deze hoopvolle analyse. Alleen komt deze analyse niet van een of andere Vlaams-nationale partij, evenmin van de Vlaamse Volksbeweging, en zelfs niet van de het IJzerwake-bestuur. Ze komt uit de “verlichte geesten” van de belgicistische vzw Pro Belgica. Het is dan ook niet te verwonderen dat de “profeten” van dit obscure clubje hieruit de verkeerde conclusies trekken: zij ijveren voor de terugkeer van het unitaire België van de 19de eeuw! Wie alvast zijn medelijden met deze vzw wil betuigen voor dit onnoemelijk leed is Vlamingenhater Yvan Majeur, de burgemeester van Brussel; hij wil een subsidie geven aan deze reactionaire vzw “voor tussenkomst in de werkingskosten”.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT / maatschappelijke zetel

Volkstraat 30 2000 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49

Onafgezien van deze vaudeville: voor ons Vlaams-nationalisten is de titel van dit voorwoord wel van toepassing; het is goed nieuws! En ons besluit zal vanzelfsprekend het tegenovergestelde zijn van dit van die “Pro Belgica-fanaten”. België zal inderdaad niet overleven en wij zullen er alles aan doen om dit proces te versnellen: op naar de Vlaamse republiek! De maskers af en omver en erover!

Wim De Wit V o o r z i t t e r IJ z e r w a k e v z w

Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2017. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Volkstraat 30, 2000 Antwerpen

Op zaterdag 25 maart om 15 uur vindt aan het monument van de gebroeders van Raemdonck in Steenstrate, Ieper een herdenking plaats naar aanleiding van de honderdste verjaardag van hun dood. Organisatie: Gebroeders Van Raemdonckkring in samenwerking met de gemeente Temse.

De 16de IJzerwake zal plaatsvinden op zondag 27 augustus 2017, 11 uur aan het monument van de gebroeders van Raemdonck te Steenstrate.

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Nieuws van het secretariaat Dank voor 15 jaar trouw

Oproep IJzerwake 2017

De 15de Ijzerwake ligt al geruime tijd achter ons. Toch willen we alle aanwezigen danken voor hun trouw. We weten dat vele onder u al vele jaren telkens weer op post zijn in Steenstrate. Ook alle medewerkers: van harte bedankt dat u opnieuw, op welke manier ook, uw steentje hebt bijgedragen. Zonder u was er geen IJzerwake.

De volgende IJzerwake zal plaats vinden op zondag 27 augustus 2017. Hierop hopen we niet enkel vele ‘oude getrouwen’ maar ook heel veel nieuwe deelnemers te mogen begroeten. Vandaar deze oproep aan alle lezers: spreek uw familieleden, vrienden en kennissen aan om in 2017 naar Steenstrate te komen. Als ieder van u een persoon meebrengt ligt de opkomst vanzelf een stuk hoger. Wij zorgen voor een interessant programma met plechtigheid, IJzertreffen, IJzerwakedorp en IJzerfolk: een programma met volksmuziek, dans en optredens, een nieuw onderdeel van IJzerwake dat zal aansluiten bij de eigenlijke plechtigheid.

Wij blijven op u rekenen 2016 loopt stilaan ten einde, tijd dus om uw trouw aan onze organisatie te bevestigen. Dat kan door uw lid-of steunbijdrage voor 2017 over te maken op onze rekening. Het lidgeld bedraagt nog steeds (minimum) 5 euro. Gelieve wel duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld 2017 gaat. Lid worden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ kan ook en wel door een vaste opdracht over te maken aan uw bank voor een maandelijks bedrag, klein of groot, met vermelding ‘Vrienden van de IJzerwake’. Alvast bedankt voor uw volgehouden steun.

Als motto werd gekozen: Op eigen kracht naar Vlaamse macht, verwijzend naar het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid dat in december 1917 een hoogtepunt kende met het uitroepen, op initiatief van dr. August Borms, van de Vlaamse zelfstandigheid door de Raad van Vlaanderen

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: volkstraat 30, 2000 antwerpen Secretariaat: lieve van onckelen Volkstraat 30, 2000 Antwerpen tel.: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org (Mia Brans)

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (francis vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Jan Boons – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six (beheerder) – Wouter Opdenacker – Stef Storme – prof. Matthias Storme – Lieve van Onckelen (secretaresse-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2014 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2015 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50

Kalender 2016 Nieuw: kalender 2017 Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/tshirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Nieuw: kalender 2017

2017

€ 3,00 € 7,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Ook voor 2017 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1917 met op de achterzijde de uitleg daarover. Deze kalender is verkrijgbaar aan 5 euro vanaf de IJzerwake. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake met vermelding 'kalender 2017'. Warm aanbevolen!


Verslag van de 15de IJzerwake Dagen en maanden voorafgaand aan de IJzerwake worden al de nodige voorbereidingen getroffen, toch is voor vele medewerkers het weekend zelf het hoogtepunt: Hier krijgt de wake haar ware vorm. De opbouw begint reeds enkele dagen voordien. Met man en macht zorgen het VNJ, Voorpost en het IJzerwake-comité ervoor dat wij zondag - zonder veel zorgen - kunnen genieten van de IJzerwake. ‘s Zaterdags werd er afgesloten met een kameraadschapsavond waar onder meer Wilfred, de gastzanger van zondag, al een voorproefje gaf van zijn optreden. Deze zangavond hield ons echter niet tegen om ’s anderendaags vroeg op appel te verschijnen. De standen en de EHBO-post worden ingekleed, de broodjes worden gesmeerd, het geluid wordt nog een allerlaatste keer getest en tot slot krijgen de medewerkers hun laatste instructies. Ja hoor, we zijn er helemaal klaar voor. Vanaf 10 uur sijpelen de eerste bezoekers binnen. In de geest van de Frontbeweging blijven het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede de pijlers voor de IJzerwake. Daarnaast is ook iedere editie een blij weerzien voor velen. Om 11 uur wordt de officiële start gegeven, voor de allerkleinsten is er de speciale kinderijzerwake. Traditiegetrouw beginnen we met een eucharistieviering waarna de jaarvlag trots zijn intrede doet, onder begeleiding van doedelzakspelers.

IJzerwake, de maskers af Hierna zien we onze gastzanger Wilfred terug. Hij brengt enkele liederen die de vragen en zorgen van de huidige samenleving weerspiegelen. Elia Vermeulen draagt het gedicht ‘Grafschennis’ voor waarin de vernieling van de heldenhuldezerken van onze gesneuvelde Vlaamse soldaten beknopt wordt samengevat. Deze Vlaamse jongens en het leed dat zij meemaakten, zullen we nooit vergeten. Net als elk jaar eren we onze frontsoldaten in een bloemenhulde naast een aantal personen die ons het voorbije jaar verlieten, zoals Wilfried Aers en Erik Verstraete. Bart Laeremans wees er ons op dat de strijd voor onze eigen grenzen en de eigenheid van ons Vlaamse volk, net als bij onze frontsoldaten, nog steeds niet is gestreden. De openstelling van de grenzen tast de eigen identiteit aan en belemmert het voortbestaan van volkeren, naties en het behoud van een democratische rechtsstaat. Daarnaast zorgt het voor een toename van de ontnederlandsing. Hierbij verwees hij naar de faciliteitengemeenten en de Vlaamse rand rond Brussel die steeds meer verfransen en verBrusselen. Hij stelde zich ook terecht de vraag hoe de integratie vlot zou kunnen verlopen als de instroom van anderstaligen en de uitstroom van Nederlandstaligen blijft aanhouden. Bart keerde zich ook tegen de uitbreiding van Brussel met onder meer de bouw van het nationaal stadion in Grimbergen, die indruist tegen de Vlaamse regelgeving en de verfransing in de hand werkt. Daarom roept hij op ons in te blijven zetten voor die Vlaamse onafhankelijkheid. En met deze woorden in gedachten werd er uit volle borst De landsknechttrommen dreunen en Omdat ik Vlaming ben gezongen.


Dit brengt ons tot het thema van deze IJzerwake: De maskers af! Wij blijven niet langer aan de zijlijn staan, de strijd om een Vlaamse natie is nu. Wim De Wit wist dit meteen concreet te maken door de honderden Vlamingen te bedanken die spontaan hun steun gaven in de gezamelijke aankoop van de toegangsweg en de parkeerplaats van onze IJzerwakeweide. Dit is meteen een teken dat het IJzerwaketestament een blijvende waarde heeft. Daarnaast stelde ook hij vast dat de toestroom van de vluchtelingen, echte en vermeende, een bedreiging is voor onze eigenheid en culturele identiteit. Ook de nefaste rol in deze van de Europese Unie kwam aan bod. Toch is een vrij Europa der Volkeren nog steeds een belangrijke doelstelling van de Vlaamse Beweging, maar met dat verschil dat een volksverhuizing en een vluchtelingencrisis twee verschillende zaken zijn. Ook de toenemende islamterreur en het communautair debacle van ons land kwamen aan bod. Wim riep, net als Bart, op om samen te strijden voor de Vlaamse identiteit en een Vlaamse republiek. Die Vlaamse strijd wordt gevoerd in de verschillende hoeken van het land, in diverse takken en bewegingen. Tijdens de vlaggenparade kan je deze Vlaamse ‘bewegingen’ terugvinden. En met de Eed van Trouw zweren wij onze trouw aan Vlaanderen, waarna we de IJzerwake officieel afsluiten met de drie nationale liederen. Het nakaarten en het opruimen van de verkoopsstanden kan dan beginnen. Het Vlaams Kruis sloot de dag af met 12 (kleine) verzorgingen. Ook deze editie van de IJzerwake was alweer een succes. — G oe de l e K a m e r s

Met dank aan Foto Fokus, Hans Verreyt, Rob Verreycken, Bart Borloo, Guy Somers, Karel Storm, Luk Schelfhout, Marc Delbruyere, Nancy Six, KW, Luc Vermeulen, Robert Schaap en Sandra Wintershoven voor de foto’s.


Bedenkingen bij de jaarlijkse bloemenronde, en een oproep Om 8u begon ik dan uiteindelijk met een volgeladen minibus aan de jaarlijkse bloemenronde. Onderweg haalde ik nog mijn mama op die me ook dit jaar zou vergezellen. We waanden ons twee bloemenmeisjes op weg naar een bloemencorso maar de werkelijkheid was anders: we waren twee vrouwen op weg naar plaatsen waar een mens stil van wordt. Telkens wanneer ik voor een zerkje stond, vroeg ik me bij mezelf af hoeveel verdriet en ellende die gesneuvelde teweeggebracht heeft door zijn overlijden, tot wat heeft “zijn offer” gediend? Zelf moeder zijnde kan ik me voorstellen hoe hartverscheurend het voor die vele moedertjes moet geweest zijn om een bericht van overlijden van hun kind te krijgen… Maar ach, ik mocht niet sentimenteel worden en moest dus volharden om mijn weg verder te zetten, op naar het volgende kerkhof.

Naar jaarlijkse gewoonte werden na de IJzerwake alle bloemstukken en kransen, afkomstig van de bloemenhulde, naar onze voortuin overgebracht in Ieper om er één nachtje te overnachten. Het bloementapijt trok (weer) zodanig de aandacht van voorbijgangers dat sommigen prompt op de rem gingen staan, voetgangers bleven staan om de naamlinten te lezen, fietsers maakten rechtsomkeer om er zich van te vergewissen of ze nu wel degelijk allemaal “rouwkransen” hadden gezien, enz. Ik vond het best wel grappig om hun nieuwsgierigheid van achter het gordijn af te loeren. De volgende ochtend, tijdens het inladen van de kransen, werd ik aangesproken door een jogster die ik al regelmatig eens heb zien voorbijkomen. Ze stopte en vroeg me waarom al die bloemen in de voortuin lagen. Ik vertelde haar waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gebracht zullen worden. Terwijl ik aan het vertellen was, merkte ik dat het haar aangreep want haar gelaatsuitdrukkingen spraken boekdelen. Na afloop van mijn uiteenzetting zei ze me dat ze eigenlijk verbaasd was omdat ze ooit eens had horen zeggen dat IJzerwake “een extremistische bijeenkomst was van enerzijds oude mensen en anderzijds racistische jongeren. Jongeren die niet afkerig zijn van geweld, jongeren die zelfs geen pottekijkers toelaten op die weide, enz…”. Ik zei haar dat dit de typische vooroordelen zijn en dat ze misschien eens kon beginnen met eens een kijkje te nemen op de webstek van IJzerwake. Dat zou ze zeker doen en… haar afsluitende woorden waren zo deugddoende. Ze zei: “mensen die zoveel respect hebben voor de Vlaamse gesneuvelden, kunnen zeker niet zo slecht zijn zoals sommigen beweren”. En daarbovenop kreeg ik zelfs nog een spreekwoordelijke pluim op mijn hoed voor mijn inzet. Pwoeh… nu was het mijn beurt om aangegrepen te worden. Al liep mijn uurrooster door dat gesprek wat vertraging op, het is het waard geweest want ik heb weer iemand de échte werking van IJzerwake leren kennen.

Gelet op het feit dat er dit jaar helaas iets minder bloemen waren, zijn we creatief moeten zijn om op zoveel mogelijk plaatsen toch bloemen te leggen. Op plaatsen waar er de voorbije jaren bij elk zerkje een bloemstukje kon gelegd worden, kon er dit jaar maar 1 bloemstuk per 2 zerkjes gelegd worden. Of op sommige plaatsen kwam er één grote krans in plaats van bijvoorbeeld 8 kleine bloemstukjes. Op andere plaatsen zijn we zelfs helemaal niet geraakt…

Dat gaf me eigenlijk een beetje een wrang gevoel want ik had zo graag bij elk heldenhuldezerkje een bloemstuk geplaatst. Ik hoop dat we dit volgend jaar kunnen goedmaken en reken daarom op de steun van de deelnemers van IJzerwake dat zij volgend jaar, opnieuw of voor het eerst, een bloemstukje zouden willen bestellen. Daarbij kwam dan ook nog eens het feit dat op de meeste plaatsen het onkruid en de beplantingen zodanig gewoekerd waren, dat ze de aandacht van het zerkje wegtrokken. Enkel de zerkjes op de militaire begraafplaatsen in Oeren en Hoogstade lagen er keurig bij. Op bepaalde plaatsen hebben we met de hand wat groen moeten uittrekken en of met de voeten het onkruid moeten plat trappen vooraleer we er een bloemstuk konden plaatsen. We hebben ons al voorgenomen om volgend jaar een snoeischaar, spade en hark mee te nemen. Zal natuurlijk weer extra tijd vergen maar ach… een uurtje meer of minder ons inzetten als eerbetoon aan de gesneuvelden kan ons niet deren. In Beveren aan de IJzer staan er dit jaar twee gerestaureerde zerkjes nadat we vorig jaar tot de vaststelling waren gekomen dat die verdwenen waren. Ik had toen contact opgenomen met de burgemeester en die zei me toen dat die weg waren voor restauratie. Toen ze teruggeplaatst waren, had hij me trouwens hiervan verwittigd. Waarvoor dus mijn oprechte dank!


Een groot verlies voor IJzerwake: het heengaan van Mw. Mia Brans-Dujardin

Dit jaar werden bloemen gelegd in Ieper, Vlamertinge, Jonkershove, Zonnebeke, Watou, Sint-Jan-ter-Biezen, Beveren aan de IJzer, Hoogstade, Alveringem, Oeren en hopelijk kunnen we er volgend jaar ook op de andere plaatsen leggen en moeten we wat minder creatief zijn. Rond 18u kon ik me met een voldaan gevoel in de zetel neerploffen na deze bewogen dag want het was toch wel wat meer dan gewoon “wat bloemen ronddragen”, het was een dag waarbij er toch extra stilgestaan werd bij de ellendige oorlog… Bedankt aan allen voor het schenken van de bloemen en volgend jaar staan we zeker weer paraat! Houzee! — Nancy Six

Mia Dujardin werd geboren in Lauwe bij Kortrijk in 1927 in een op-en-top Vlaamse familie. Omdat haar vader, weliswaar voor de oorlog, actief was binnen het Vlaamsch Nationaal Verbond, kreeg het gezin na de Tweede Wereldoorlog daar geen bewijs van burgertrouw meer en verhuisde naar Edegem. Maar in haar hart bleef ze een West-Vlaamse die haast ieder weekend op bezoek ging bij haar vele familieleden die daar nog woonden. Ze studeerde o.a. economie en boekhouding en werkte vele jaren bij het Vlaams Economisch Verbond. Al vroeg was Mia actief binnen de Volksunie, onder meer als medestichter en secretaresse van de Edegemse afdeling en eerste vrouwelijk lid van de partijraad. Toen de partij echter van haar oorspronkelijke koers afweek nam ze ontslag. Van dan af was ze voor de rest van haar leven voornamelijk, maar niet uitsluitend, actief in vele organisaties binnen de Vlaamse Beweging, van Were di tot Broederband en de Vlaams-nationale debatclub. Begin jaren zeventig van vorige eeuw behoorde ze tot de stichters van de Vlaams-Nationale Partij en later van het Vlaams Blok waar ze meerdere functies bekleedde. Overal was ze de onvermoeibare secretaresse of medewerkster. In 1981 trouwde ze met Jan Brans, die ze had leren kennen bij de voorbereiding van een Staf de Clercqherdenking.

Overzicht bloemenbijdragen Voor de IJzerwake 2016 droegen volgende personen en organisaties hun steentje bij: S. van Haelst, H. Keersmaekers, H. de Mulder, L. van Onckelen, J.Boydens, M. van Acoleyen, G. d’ Hooghe, J. Blomme, J. Bruno, S. Janssens, E. de fraine, fam; Pellegrino-Croimans, fam. Vaes-Janssens, L. van Wichelen, A. Luyten, L. van Obbergen, T. van Eylen, H. Gesquiere, J. Claessens, dr. P. Vis, Vlaams Belang Temse, Volkszang, Geert de Rijckerkring, De gulden Sinjoren, Bormshuis, Vlaams Belang Merksem, VNJ, J.S.K. Erepark-Stekene, Vlaams Belang nationaal + fracties, Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen, Vlaams Belang SintNiklaas, Vlaams Belang Brasschaat, Vlaamse Kring Rijkevorsel, VVB, VVB Land van Aalst, Vlaamse kring Moorsel Meldert, Voorpost, Grammensfonds Aan allen onze hartelijke dank.

Mia was van in het begin bestuurster maar vooral medewerkster binnen de vzw IJzerwake. Ze was, tot haar ziekte het haar onmogelijk maakte, een gewaardeerd lid van de Algemene Vergadering, regelde meer dan tien jaar de bussen naar Steenstrate en verzorgde het onthaal van de genodigden op de IJzerwake, ook meer dan tien jaar lang. In de beginjaren organiseerde ze ook de verzending van dit tijdschrift en hielp daar ook zelf duchtig aan mee, zeker als het om de grote oplage van juli ging. Om al deze redenen zal het een hele opgave worden haar te vervangen. Ze overleed in Edegem op 30 september 2016. Al kwam ze overal duidelijk voor haar mening uit, toch is zij een van die vele nationalisten waarvoor de uitspraak “Vlaanderen, ook de stillen werken aan u” zeker van tel is. Daarvoor verdient ze de waardering van al onze lezers. — LVO


Oorlogsmeters aan het werk in de Groote Oorlog De soldaat aan het IJzerfront had niet enkel af te rekenen met materiële en militaire problemen maar ook met psychologische. Door de bijna volledige bezetting van België verbleven de meeste families van Belgische soldaten in bezet gebied. Contact via de gewone postdienst was onmogelijk. Gevolg: soldaten hoorden vaak maanden niets van hun familie. Toch hadden zij nood aan troost en nieuws van het thuisfront. Die konden ze vinden bij de oorlogsmeters, een netwerk van vrouwen die de soldaat af en toe een brief of een bescheiden pakketje toestuurden. De Vlaamse soldaten hadden het wat dat betreft heel wat moeilijker dan de Waalse. De Walen konden meestal rekenen op oorlogsmeters in Frankrijk. De Vlamingen waren meestal aangewezen op een oorlogsmeter in het neutraal gebleven Nederland. In Nederland kwam in november 1916 ‘Het Werk der Vlaamsche Oorlogsmeters’ tot stand door toedoen van Johan de Maegt (1876-1938, onderwijzer, schrijver en journalist) en Anna de Vos (1887-1966). Anna de Vos was de echtgenote van de Vlaamse componist Emiel Hullebroeck. Zowel de Maegt als mevrouw Hullebroeck waren overtuigde flaminganten, maar bleven in oorlogstijd loyaal Belgisch. Beide behoorden ook tot de kring van medewerkers rond de katholieke volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert. Het echtpaar Hullebroeck verbleef in Nederland toen de oorlog uitbrak en kon door de oorlogsomstandigheden niet terugkeren. Gedurende de oorlog investeerden ze zoveel aan hun werk voor de Vlaamse soldaten en aan oorlogsvluchtelingen in Nederland dat ze zelf in financiële problemen kwamen. De militaire veiligheid bekeek het werk van mevrouw Hullebroeck erg argwanend. Post uit een neutraal land was automatisch al verdacht (omwille van het risico op spionnen en het uitlekken van militaire informatie) maar ze stond natuurlijk bekend omwille van haar contacten met Frans van Cauwelaert. Dat Van Cauwelaert zich altijd loyaal Belgisch heeft opgesteld mocht niet baten: alle Vlaamsgezinden bleven verdacht.

Vanaf januari 1917 werd het postverkeer met mevrouw Hullebroeck zo goed als afgesneden door de Belgische militaire censuur. Omdat ook het postverkeer naar Vrij België (krant van Frans van Cauwelaert) hinder ondervond, richtte die zich tot eerste minister De Broqueville met de klacht dat het om een duidelijk anti-Vlaamse actie ging. In september 1917 verdedigde De Broqueville het werk van de Vlaamse oorlogsmeters op een ministerraad en het werk kon hervat worden. Naar het eind van de oorlog toe waren er tussen de 7 en 8.000 correspondenten. Mevrouw Hullebroeck toonde zich erg strijdbaar toen ze door de Belgische veiligheidsdiensten ondervraagd werd. Toen ze de vraag kreeg of ze wel kon instaan voor de moraliteit van haar oorlogsmeters antwoordde ze met de vraag of het Belgisch leger wel kon instaan voor de moraliteit van de legerofficieren. Ze weigerde ook om meters te zoeken voor Waalse soldaten. Die moesten zich maar tot Frankrijk richten. Een Waalse soldaat een meter bezorgen betekende volgens haar dat er een Vlaamse soldaat tekort gedaan werd. De hele kwestie zou nog tot begin van de jaren twintig voor commotie zorgen in de pers.

— L i e v e va n O nc k e l e n

N.B. Deze tekst is gebaseerd op een tekst in de kalender van 2016, die nog steeds verkrijgbaar is door storting van 7,50 euro op rekening van IJzerwake, met vermelding kalender 2016.

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

IJzerwake magazine 56  

nr. 56 - oktober november december 2016

IJzerwake magazine 56  

nr. 56 - oktober november december 2016

Advertisement