Page 1

PB- PP B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer P 309548 Driema andelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 55 - juli augustus september 2016 - Afgiftek antoor Antwerpen X

Voorwoord Splitsen

De maskers af! Zondag 28 augustus 2016, 11u.

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) www.IJZERWAKE.org

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Toen op 10 april 1916 de ‘Gewestelijke Tak Lier van het Algemeen Verbond der Vlaamsche Mutualistische Verenigingen van België’ werd gesticht, werd meteen de basis gelegd van wat veel later in 2006 zal fuseren tot het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ). Het VNZ is het enige echte Vlaamse ziekenfonds, waarvan de doelstellingen volledig compatibel zijn met de beginselen van de IJzerwake. Het is daarom verheugend vast te stellen dat het VNZ met een jaarlijkse groei van 4% de grootste ledenwinst onder de ziekenfondsen realiseert. Net zoals de IJzerwake pleit het VNZ voor een fundamentele herziening van de gezondheidszorg die moet uitmonden in een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Terecht klaagt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds aan dat de onverantwoorde miljardentransfers naar het zuiden ten koste gaan van de noodzakelijke solidariteit binnen Vlaanderen. Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ) bewijst met cijfers dat de zwakste groepen in Vlaanderen het slachtoffer zijn van dit pervers systeem vermits, mede door deze transfers, er ellenlange wachtlijsten in de zorgverstrekking bestaan. De media -ook de Vlaamse- houden hierover de lippen stijf op elkaar. Het Vlaamse welzijn wordt opgeofferd op het altaar van de communautaire vrede. Op enig begrip van de Franstaligen moeten we niet rekenen: meerdere Franstalige politici hebben koudweg verklaard dat België hen kan gestolen worden als de transfers zouden opdrogen. Het PS-cliëntisme is een schandalig misbruik van de sociale zekerheid; de Franstalige socialisten teren op de miserie van hun kiespubliek. Hieraan kan alleen een einde worden gesteld als de Vlamingen eindelijk consequent stemmen voor politici die opkomen voor een Vlaamse sociale zekerheid.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org

Interessant om weten is het feit dat 35% van alle volksvertegenwoordigers van vier verschillende partijen lid zijn van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Ik gruwel bij de gedachte dat er bij onze IJzerwakeleden en -sympathisanten eventueel nog enkelen zouden zijn die lid zijn van een van de partijpolitieke ziekenfondsen. Laat het besef tot u doordringen dat deze met uw lidgeld alles bestrijden waarvoor de IJzerwake staat. Als dat toch zou zijn geef me dan een discreet telefoontje of berichtje (0478 27 80 12 – wim.de wit@skynet.be) en ik zorg voor een snelle en probleemloze overgang. Zo help je zelf mee aan de splitsing van de sociale zekerheid! Tot zondag 28 augustus voor de 15de IJzerwake: “De maskers af ” Wim De Wit V o o r z i t t e r IJ z e r w a k e v z w

Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2016. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Nieuws van het secretariaat Oproep 15de IJzerwake Omdat dit nummer van IJzerwake ook aan vele kandidaat-leden of sympathisanten wordt gestuurd, herhalen we graag onze oproep: we hopen u, lezer, opnieuw in Steenstrate te zien en vragen u: breng vele vrienden en bekenden mee naar de 15de IJzerwake. Wij verwachten u op zondag 28 augustus 2016 om 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Hartelijk welkom en tot ziens in Steenstrate.

U kan helpen Om de IJzerwake verder uit te bouwen kan ook u, waarde (nieuwe) lezer een steentje bijdragen. U kan lid worden van de vzw IJzerwake door een bijdrage van (minstens) 5 euro over te schrijven. We durven hopen op vele nieuwe leden. Stortingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde, vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds

duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw steun. Adressen van mensen met belangstelling voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief zijn nog steeds welkom; u kan hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op A2- en op A3-formaat. We zijn ook nog steeds op zoek naar mensen die willen meewerken, vooral voor de parking, de verkoop van kentekens en de omhaling. Wie daaraan wil meewerken vragen we om zijn of haar naam/epostadres en GSM-nummer door te geven aan het secretariaat. Dank bij voorbaat.

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org (Mia Brans)

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six – Wouter Opdenacker – Stef Storme – prof. Matthias Storme – Rien Vandenberghe – Lieve van Onckelen (secretaresse-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Nieuw: kalender 2017 Ook voor 2017 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de vorige edities heeft ervoor gezorgd dat we dat plan ook gaan uitvoeren. In deze kalender vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1917 met op de achterzijde de uitleg daarover. Deze kalender is verkrijgbaar aan 5 euro vanaf de IJzerwake. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake met vermelding 'kalender 2017'. Warm aanbevolen!

2017

Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2014 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2015 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50

Kalender 2016 Nieuw: kalender 2017 Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo(alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 3,00 € 5,00 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/tshirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.


15de IJzerwake: praktische informatie Vervoer Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate niet verhoogd; alle busritten kosten 5 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Ook dit jaar rijden kinderen tot 12 jaar gratis.

Inkom De prijs van het herkenningsteken bedraagt 10 euro. Iedereen dient zich dergelijk kenteken aan te schaffen. Kinderen krijgen weer een gratis kinderkenteken, ook dit keer een polsbandje. Vanaf dit jaar geldt deze regel ook voor jongeren tot 15 jaar. Mogen we iedereen wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen?

Parking Door de aankoop van de gronden voor weg en parking, waaraan vele lezers hebben bijgedragen, vindt u de parking terug aan het begin van de weide (kant grote tent IJzertreffen). Vanaf dit jaar is de parking gratis. Gelieve de richtlijnen van de parkingmedewerkers wel strikt te volgen. Er zal ook toilet voorzien worden op de parking.

Gratis programmabrochures

VNJ-IJzertreffen We heten u welkom op het IJzertreffen van het VNJ Als jeugdbeweging mogen wij ons zeker de bevoorrechte partner noemen van IJzerwake. Niet alleen stonden we letterlijk mee aan de wieg van deze herdenking maar daarnaast hebben sommige (oud)-VNJ'ers, JSK'ers en sympathisanten zich ingeschakeld in de organisatie ervan. Op het terrein van de IJzerwake vindt u de grote tent van ons IJzertreffen. Het hele IJzertreffen wordt gedragen door het VNJ en het JSK. Vanaf het begin vonden we dat dit de ontmoetingsplaats kon zijn voor alle Vlamingen die trouw wilden zijn aan de IJzertraditie. Wat bijpraten bij pot en pint met een goed gevuld buikje, dat weten we wel te regelen. Voor de kleinsten voorziet het VNJ een Kinderijzerwake. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Spelend vormen dat is net waar het VNJ goed in is! Tot slot willen we al onze medewerkers in de bloemetjes zetten. Vele handen maken licht werk. Ze begroeten jullie graag in onze tent van het IJzertreffen. Tot in Steenstrate! Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!

Ook de programmabrochures zijn dit jaar gratis. U kan ze bekomen aan de kassa’s en in de secretariaatstent. Al wie een kenteken koopt of een kinderkenteken krijgt, kan er daar een afhalen.

IJzerwakedorp Toegang weide en parking Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. We investeerden dit jaar in een betere toegangsweg naar de weide langs de parking. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over debrug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking. Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Indien nodig worden in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen.

Ook dit jaar worden de standen van de sponsors en firma’s ondergebracht in het IJzerwakedorp; hiervoor worden een aantal witte tenten gehuurd. Er zullen o.a. standen zijn van het VNZ, wijn, boeken enz. Iedereen van harte welkom!

Secretariaten De tent van het financieel secretariaat bevindt zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek. Het secretariaat vindt u vanaf dit jaar langs het jaagpad in de tent zo dicht mogelijk bij de tent van het IJzertreffen. Hier kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopstand met o.a. vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle eigen publicaties. Ook de nieuwe kalender 2017 zal daar te verkrijgen zijn.

Omhaling Eten en drinken Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip.

Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse nog willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.


Vlaggenparade praktisch Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, vlakbij de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om organisatorische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

Propaganda door derden Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweide is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg. Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal van deelnemende verenigingen en personen en deze eventueelde toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.

Oproep vlaggenparade We roepen vaandrigs van Vlaamse verenigen op om deel te nemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. En dit onder deze voorwaarden: Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: • de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. • De (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude ZuidAfrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). • Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

Kledij en kentekens Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging.

Bloemenhulde Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een pakkend onderdeel van de plechtigheid. Naast de frontsoldaten zullen een aantal personen die ons vorig jaar verlieten kort herdacht worden, o.a. Wilfried Aers en Erik Verstraete. Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze vijftiende IJzerwake nog indrukwekkender wordt dan vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat, eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is elk bedrag meer dan welkom als bijdrage voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven Deelname bloemenhulde vrije bijdrage Bloementuil met lint en tekst € 18,00 Bloemstuk € 30,00 Bloemstuk met lint en tekst € 35,00 Bloemenkrans € 103,00 Bloemenkrans met lint en tekst € 108,00 Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49


De maskers


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

www.IJZERWAKE.org

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 28 augustus 2016, 11u.

af!


Op zaterdagmiddag wordt gezorgd voor broodjes aan democratische prijzen. Alle medewerkers worden op zondag 28 augustus om 8.30 aan het secretariaat verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen ze hun armband en het nodige materiaal, evenals enkele drank- en broodjesbonnetjes. Verkopers van kentekens melden zich rechtstreeks aan het financieel secretariaat. Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling.

Overnachting IJzerwake

Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven van vorig jaar blijven behouden.

Advertentietarieven 1/8ste pagina kleur € 30 1/4de pagina kleur € 50 1/2de pagina kleur € 85 A5 pagina kleur € 150 Dubbele A5 € 250 Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) € 200 Spandoek dient u zelf aan te leveren (kostprijs 99 euro excl. BTW bij bv. PrintR.be) Afsluitdatum: 10 augustus 2016 Meer informatie via 0496 53 31 38 of opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de komende IJzerwake te sponsoren, bvb door een stand te plaatsen in het IJzerwakedorp. Een informatiemap kan aangevraagd worden via het secretariaat. Sponsors kunnen contact opnemen via het secretariaat of meer informatie bekomen bij Egwin Six via 0475 781 934 of egwin. six@telenet.be.

Medewerkers gezocht Op vrijdag 26 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet (vanaf 12.00 uur) en ook de andere tenten, inbegrepen deze van het IJzerwakedorp. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSK-medewerkers kunnen heel wat hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag vanaf 12 uur zeker een handje toesteken. Alvast bedankt. Maar vooral op zaterdag 27 augustus worden de weide en de omgeving in orde gemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf uw gegevens door te geven en de taak waaraan u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of kalenders, parking, controle kentekens, pendeldienst. Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org.

Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt.

Praktisch: • Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. • Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheidom tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. • Avondeten: zaterdag stipt te 18 uur • Ontbijt: zondagmorgen stipt te 7u • Inschrijven via Luc Vermeulen 0475/295765 of oranje1302@ hotmail.com

Dringende oproep Ook voor de afbouw doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren. Ook hier geldt: vele handen maken het werk licht. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium.

Enkele richtlijnen • Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft • Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen • Voorzie eventueel voor zaterdag de nodige mondvoorraad; er worden wel broodjes voorzien in de tent van het IJzertreffen. Op zondag ontvangt u enkele bonnetjes voor drank en broodjes • Bezorg armbanden of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat • Bezorg zo snel mogelijk uw epostadres en GSM-nummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org; dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!


Kameraadschapsavond Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost naar goede traditie Vlaamse kameraadschapsavond. Deze vind plaats op de bekende locatie: de Vleterranch te West-Vleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. • Deuren: 20u. • Begin zangavond: 20.30 u. • Einde zangavond: 23 u. • Om 1u30 gaat de cafetaria definitief dicht. • Inkom 2 euro.

Ieper... Stad van de vrede In de schemering ademt de stad vrede maar onder deze poort spreekt alles de taal van de dood. Klaroenen sporen tot nadenken aan. Klaprozen rood als bloed herinneren aan een vreselijk lot. Dagen blijvend getekend door oorlogsgeweld. Wanneer zal vrede onze bondgenoot zijn? In de schemering is de stad op zoek naar vrede — Jo z e f Va n dr om m e


Bussen naar de IJzerwake Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. De bijdrage voor de bussen naar Steenstrate bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar rijden gratis mee. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke, samen met het kenteken. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u.

Provincie Oost-Vlaanderen

Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide. Stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

Inschrijven: Harold Verbruggen (0485 44 77 59)

Linkeroever – Burcht – Zwijndrecht – Beveren – Lokeren 7.00 u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15 u. Burcht (Carrefour) 7.25 u. Zwijndrecht (kerk) 7.45 u. Beveren (kerk) 8.25 u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk)

Gent 8.15 u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge) Inschrijven: Christian Bauwens (0486 23 75 53 – christian.bauwens@telenet.be)

Provincie Antwerpen Berchem 1 7.00 u. Berchem (kerk) Inschrijven: Bart Van Stappen (03 288 68 32 bartvanstappen@gmail.com)

Berchem 2 7.45 u. Berchem (kerk) Inschrijven: Werner De Gres (03 502 82 91 - 0485 60 16 34 wdg7@telenet.be)

Deurne 8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05 u. Deurne (Rode Kruisplein / Lakborslei) 8.10 u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat) Inschrijven: Resy Beets-Van Tieghem (03 322 22 38 - 0497 26 16 23 - vantieghem.henri@edpnet.be) of Lucienne Bogaerts (03 322 08 78 0497 26 38 06)

Brasschaat – Schoten 8.00 u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20 u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke De Bats (0498 77 48 71 miekedebats@hotmail.com)

Lier – Duffel – Rumst – Kontich 7.30 u. Lier (parking Carrefour) 7.50 u. Duffel (naast postgebouw) 8.00 u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10 u. Kontich (Carpoolparking) Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21) Bart Verhoeven (0496/28 72 06 - bart.verhoeven@skynet.be)

Mechelen – Klein Brabant 8.00 u. Mechelen (Rode Kruisplein) 8.10 u. Blaasveld (kerk) 8.15 u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u. Bornem (station) 8.35 u. Temse (station) Inschrijven: Marcel Kubis (015 33 76 96 - marcel.kubis@live.be), Lode Herbosch (0478 59 72 31)

Aalst – Lede – Wetteren 7.30 u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45 u. Lede (Markt kerkplein) 8.30 u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 gustaaf.blauwvoet@telenet.be)

Sint-Niklaas 7.45 u. Sint-Niklaas (Koopcentrum Waasland t.h.v. Aldi) Inschrijven: Guido Vergult (03 296 67 99 - 0475 487 455 guido.vergult@skynet.be)

Hamme – Dendermonde – Zele 8.15 u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u. Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 stefaan.vangucht@skynet.be)

Ninove – Brakel – Ronse 8.00 u. Ninove (Stationsplein) 8.15 u. Brakel (kerk) 8.30 u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be)


Provincie-Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Bree – Peer – Leopoldsburg – Beringen

Brugge

6.30 u. Bree (hospitaal) 6.50 u. Peer (kerk) 7.10 u. Leopoldsburg (station) 7.30 u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade)

9.00 u Brugge (Magdalena Parking)

Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 jos.drykoningen@hotmail.be)

Inschrijven: Eric Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 eric.jaegers@telenet.be)

Kustlijn

6.30 u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50 u. Genk (station) 7.10 u. Hasselt-Kuringen (Carrefour Grote Ring) 7.30 u. Lummen (carpoolparking)

8.20 u. Knokke (station) 8.40 u. Zeebrugge (Watertoren) 8.50 u. Blankenberge (stadhuis) 9.05 u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.30 u. Westende (kerk, dorp) 9.40 u. Nieuwpoort-stad (Vredegerecht/Politiebureau Langestraat 89)

Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 rdebecker@raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14)

Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be)

Provincie Vlaams-Brabant

Moen – Zwevegem – Kortrijk – Marke – Lauwe – Wevelgem – Ieper

Maasmechelen – Genk – Hasselt – Lummen

Diest – Bekkevoort – Holsbeek – Leuven – Nossegem 7.15 u. Diest (voorzijde station) 7.25 u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35 u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpool parking E314 uitrit 21) 8.00 u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15 u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21)

8.00 u. Moen (kerk) 8.30 u. Zwevegem (kerk) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station) 9.05 u. Marke (plaats) 9.20 u. Lauwe (plaats) 9.30 u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 jan.deweer@hotmail.com)

Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be)

Vilvoorde – Grimbergen – Groot-Bijgaarden – Liedekerke 7.45 u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.15 u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/ voetbalveld Terwilgen) 8.30 u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 8.45 u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking) Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0468 22 49 47 - ludo. monballiu@telenet.be)

Halle – Brussel – Dilbeek – Affligem – Liedekerke 8.00 u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.15 u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewiellaan – Ninovesteenweg) 8.25 u. Dilbeek (parking Westrand) 8.35 u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking) Inschrijven: Eddy Longeval (02 582 91 75 - 0494 17 39 19 eddy.longeval@telenet.be) of Klaas Slootmans (0479 76 37 51)

Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij

Lieve van Onckelen (tel. 03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org) of Leo Ryckeboer (tel 03 290 58 31)


Firmin Deprez Zoals trouwe bezoekers van de IJzerwake weten herdenken we tijdens de bloemenhulde altijd eerst en vooral de Vlaamse soldaten die sneuvelden aan het IJzerfront. Ieder jaar kiezen we daarvoor één figuur als vertegenwoordiger van de Fronters. Dit jaar is dat Firmin Deprez die honderd jaar geleden overleed. Hij behoort tot de groep die als de IJzersymbolen bekend staat binnen de Vlaamse Beweging. Firmin Deprez werd geboren in 1890 in Kortemark en bracht daar zijn kinderjaren door. Later verhuisde het gezin naar Torhout. Firmin volgde het middelbaar onderwijs eerst daar en later aan het Klein Seminarie in Roeselare. Via de studentenbeweging, meer bepaald de Torhoutse Studentenbond, kwam hij in de Vlaamse Beweging terecht. Vanaf 1907 trad hij daarin ook actief op als voordrachtgever en hij groeide stilaan uit tot dé leider van de West-Vlaamse katholieke studentenbeweging. Hij was ook lid van de Westvlaamsche Pauselijke Soldatenmaatschappij en klom op tot de rang van luitenant, wat hem heel wat aanzien bezorgde. In 1920 ging Firmin Deprez rechten studeren in Leuven. Ook daar was hij actief binnen diverse verenigingen, onder andere de studentenkring Amicitia, die hij gesticht had en die veel aandacht besteedde aan een hoogstaand cultureel leven en tegelijk sociaal geïnspireerd was. Van 1910 tot 1914 was hij ook hoofdredacteur van het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge. En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Firmin Deprez bood zich, na heel wat wikken en wegen, in februari 2015 als oorlogsvrijwilliger aan in Octeville bij Cherbourg. Na zijn opleiding werd hij als sergeant aangesteld. Ook aan het front bleef hij trouw aan zijn Vlaamse overtuiging maar hij trachtte vooral bij zijn kameraden de moed erin te houden. Hij werkte als medewerker bij De Belgische Standaard en was ook actief bij de door hem opgerichte studiekring De Wikings. Daarnaast verdedigde hij, als student rechten, medesoldaten die met het Belgische recht

in aanraking kwamen. En tenslotte schreef hij ook in het frontblaadje van de oud-studenten van het Klein Seminarie van Roeselare. Zijn inzet zou nog geen jaar duren want in mei 2016 werd hij gedurende een nachtelijke expeditie gedood door de kogel van een sluipschutter. Joe English ontwierp het bekende Heldenhuldezerkje in eerste instantie voor het graf van Firmin maar het bestuur van Heldenhulde nam het al snel over voor alle Vlaamse frontsoldaten. Later stond het model bij de bouw van de eerste IJzertoren, die in 1946 gedynamiteerd werd. Ook dit feit wordt dit jaar op de IJzerwake herdacht. Recent dook een portrettekening van Firmin op die ondertussen, door het ijverig opzoekwerk van de mensen van de Nieuwsbrief Joe English op basis van biografische en stilistische gegevens én mondelinge getuigenissen van de familie Deprez, kan toegeschreven worden aan Joe English. Later werden zijn stoffelijke resten samen met die van negen andere frontsoldaten bijgezet in de crypte van de IJzertoren. Zij vormen samen de IJzersymbolen. De overbrenging van zijn laatste resten gebeurde tijdens de IJzerbedevaart van 1932. Firmin Deprez blijft voor ons het voorbeeld van de intellectueel die, in moeilijke omstandigheden, zijn talent ten dienste stelde van zijn medesoldaten. Samen met vele andere studenten en intellectuelen bracht hij aan het IJzerfront de vele volksjongens in contact met de Vlaamse Beweging. Zo kon die Beweging tijdens en na de Groote Oorlog uitgroeien tot de politieke beweging die we nu nog altijd kennen met als een van de belangrijkste leuzen, naast godsvrede en nooit meer oorlog: zelfbestuur. Als nationalist kunnen we hem alleen maar dankbaar blijven voor zijn korte maar zeer betekenisvolle inzet voor zijn land en volk. — L i e v e va n O nc k e l e n

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

IJzerwake magazine 55  

nr. 55 - juli augustus september 2016

IJzerwake magazine 55  

nr. 55 - juli augustus september 2016

Advertisement