Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 54 - april mei juni 2016 - Afgiftek antoor Antwerpen X

Niet in slaap laten wiegen! De maskers af! Zondag 28 augustus 2016, 11u.

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) www.IJZERWAKE.org

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2016. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Einde mei vierden we het vijftigjarig bestaan van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Dit OVV heeft de voorbije eeuw een baanbrekende rol vervuld als motor van de Vlaamse Beweging. In de schoot van dit overleg werd de basis gelegd voor ontelbare standpunten, acties en manifestaties. Zeer terecht riep Prof. Bart Maddens op deze viering de Vlaamse Beweging op om zich niet in slaap te laten wiegen door tijdelijke electorale successen. De niet-partijgebonden Vlaamse Beweging is ook vandaag nog altijd hard nodig om de partijpolitiek vooruit te duwen en de rechte weg te wijzen. Deze alertheid is in de eerste plaats nodig voor Vlaams-Brabant. Ondanks de (gedeeltelijke en ongunstige) splitsing van BHV binden de Franstalige partijen niet in. Zij hebben nog steeds de ambitie om grote stukken van Vlaams-Brabant te bemeesteren. Hoe anders valt te verklaren dat een vrij onbekend MR-kamerlid uit Sint-Genesius-Rode, Sophie Wilmès, plots minister van Begroting kon worden in de regering Michel? De Franstalige partijen blijven bovendien gehecht aan de ‘BMR’, de ‘Brusselse metropolitane regio’, of de ‘Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap’. Dit onding zag het levenslicht in 2012 ter compensatie van de splitsing van BHV. Het is een politieke instelling die alle gemeenten van het oude Brabant omvat en voor de Franstaligen het “Très Grand Bruxelles van de toekomst” moet worden. Momenteel is deze BMR nog een lege doos, maar de Franstalige politici willen er een machtige instelling van maken, met een parlement en een regering, alsof we in dit hopeloos complexe land al niet genoeg politieke beleidsniveaus hebben. De oude vermolmde provincie Brabant zou op die manier heropgericht worden, maar dan met veel meer macht! Deze BMR zou onder meer bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening en juist in dit verband zijn de Franstaligen er onlangs in geslaagd de Vlaamse administratie op sleeptouw te nemen. In februari raakte bekend dat een stel wereldvreemde planologen uit de Vlaamse en Brusselse administratie samen zaten om de verdere uitbreiding van Brussel te kanaliseren richting Noordrand. Grote oppervlakten groengebied zouden omgevormd worden tot woonzones vol met appartementsgebouwen. De bevolking van Wemmel zou de komende jaren moeten verdrievoudigen. De ontwikkelingen rond de Heizel zouden een hefboomfunctie krijgen om de brede Noordrand te verstedelijken en te verBrusselen. Minister Weyts floot de plannenmakers terug, maar minister Schauvliege gaf ze nog wat krediet…. In dit kader moeten ook de plannen rond het nieuwe nationale voetbalstadion gezien worden. Dit stadion wordt een Brusselse tewerkstellingspool … buiten Brussel. Parking C ligt immers in Grimbergen en zal via deze plannen omgevormd worden tot een Brusselse wijk in Vlaanderen. De economische impact van wat hier gepland wordt, kan onmogelijk overschat worden: het stadion wordt een Brussels horecapaleis met 34.000 m² aan restaurants en bars. Daarnaast komt er een torengebouw van 200.000 m² kantoren, dat eveneens de ontnederlandsing in de hand zal werken. De Vlaamse overheid heeft hier een onvoorstelbare kans laten liggen om een strategisch zone nabij Brussel aan te wenden in een voor Vlaanderen gunstige zin. Het roer moet dringend gekeerd. Vlaanderen mag de kop niet in het zand steken. Onze gastspreker op de komende IJzerwake op 28 augustus is Bart Laeremans. Hij is dé specialist betreffende de problematiek van de Vlaamse Rand. In zijn toespraak zal hij de wantoestanden die het gevolg zijn van het Brusselse imperialisme haarscherp ontleden en aan de kaak stellen. Tot dan!

Wim De Wit V oorzitter I J zerw a k e

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Nieuws van het secretariaat Voor de 15de keer: hartelijk welkom Ook dit jaar hopen we dat u er allemaal opnieuw bij zal zijn in Steenstrate. Wij verwachten u op zondag 28 augustus 2016, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck voor de 15de IJzerwake. En breng zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen mee.

Medewerking gevraagd Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor IJzerwake. Kent u dergelijke personen, geef dan zeker hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) door aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van dit tijdschrift en/of onze elektronische nieuwsbrief. Ook willen we een beroep op u doen voor de propaganda voor de komende IJzerwake. Affiches zijn verkrijgbaar op groot en op A3formaat en ook pamfletten kan u aanvragen. Geef een seintje aan het secretariaat via telefoon, brief of epostbericht en wij doen het nodige. Of u kan terecht bij de contactpersoon van uw provincie. Hun gegevens vindt u elders in dit nummer. Alvast bedankt voor de propaganda die u mee wil voeren.

Medewerking ter plaatse Het secretariaat zorgt dit jaar opnieuw voor de coördinatie van de medewerkers. We beschikken ondertussen al over een vaste ploeg. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers o.a. voor de parking, de verkoop van kentekens en kalenders en de omhaling. Ook voor de pendeldienst kunnen we altijd extra hulp gebruiken van personen met een volumewagen of busje. Alle hulp is welkom maar we moeten wel vooraf weten op wie we mogen rekenen. Daarom deze oproep: als u dit jaar (opnieuw) wil meewerken, geef dan a.u.b. zo snel mogelijk uw gegevens (naam, epostadres, GSM-nummer en de taak die u verkiest) door aan het secretariaat via 03 238 27 49, secretariaat@ijzerwake.org. Ook daarvoor alvast onze dank.

Help ons opbouwen Voor het opstellen van de tenten van IJzerwake zoeken we nog een aantal personen die op vrijdag 26 augustus vanaf 10 uur kunnen helpen bij het opstellen van kleinere tenten. En voor het opstellen van de grote tent van het IJzertreffen blijft hulp welkom op diezelfde dag vanaf 13 uur. Gelieve hiervoor uw naam op te geven aan het secretariaat (info@ijzerwake.org of 03 238 27 49). We rekenen op u.

De werken aan de nieuwe (verharde) weg zijn volop aan de gang. Ook onze ijzerwakeweide kreeg een stevige ‘onderhoudsbeurt’.

15de IJzerwake praktische schikkingen Inkom De prijs van het herkenningsteken blijft dit jaar behouden op 10 euro. De toegang is wel gratis voor jongeren tot 15 jaar. Mogen we iedereen, ook de kinderen, aub wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? Vanaf dit jaar is de parking gratis en ook het programmaboekje is inbegrepen in de prijs van het kenteken.

Vervoer Ook dit jaar worden er bussen ingelegd vanuit alle Vlaamse provincies. De prijs blijft 5 euro en kinderen reizen gratis. De volledige busregeling vindt u in het volgende nummer en spoedig op de webstek www.ijzerwake.org. Voor inlichtingen kan u ook altijd het secretariaat contacteren, tel. 03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org.


Bloemenhulde

Informatie voor adverteerders

Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, o.a. Fronter Firmin Deprez en Wilfried Aers en Erik Verstraete, leden van de Algemene vergadering van IJzerwake vzw.

Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven blijven ongewijzigd.

De prijzen van de bloemstukken blijven behouden. Hopelijk zullen ook dit jaar veel personen en verantwoordelijken van een organisatie een bijdrage willen leveren zodat de bloemenhulde ook nu een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake kan worden. Gelieve het gekozen bedrag voor 18 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht de tekst per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat en dit graag eveneens voor 18 augustus. Daarnaast is een vrije bijdrage, klein of groot, meer dan welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven Deelname bloemenhulde Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

vrije bijdrage € 18 € 30 € 35 € 103 € 108

Advertentietarieven 1/8ste pagina € 30 1/4de pagina € 50 1/2de pagina € 85 A5 pagina € 150 Dubbele A5 € 250 Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) kostprijs: € 200 Spandoek dient u zelf aan te leveren (of kan bij ons besteld worden, kostprijs 99 euro BTW exclusief bij bvb PrintR.be) Afsluitdatum: 15 juli 2016. Meer informatie via www.ijzerwake.org, 0496 533 138 of opmaak@ijzerwake.org.

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49, best na 18.00 uur.

Kameraadschapsavond Voorpost Ook dit jaar organiseert Voorpost zijn bekende zangavond op de vooravond van de IJzerwake. De locatie is dezelfde gebleven: de Vleterranch in Westvleteren. Het aantal plaatsen is beperkt, dus is de toegang wegens de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: 20 uur. Begin zangavond: 20.30. Einde zangavond: 23.00. Om half twee gaan de deuren van de cafetaria definitief dicht. Inkom 2 euro.

DE 15de IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org (Mia Brans)

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six – Wouter Opdenacker – Stef Storme – prof. Matthias Storme – Rien Vandenberghe – Lieve van Onckelen (secretaresse-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


De maskers


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

www.IJZERWAKE.org

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 28 augustus 2016, 11u.

af!


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2014 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2015 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50

Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo(alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


In memoriam Erik Verstraete Ballade van de IJzerbedevaart Ooit gaf de stoute strijd aan ‘t IJzerfront aan dit ontzielde volk een klein geweten. Door ‘t offer van de ridders-frontsoldaten vond een kleine schaar de weg naar het verlaten veld. De staatse haat ontstak een broeihaard van geweld. Een bedevaart deed stap voor stap belijden de Dietse eigenheid die in de storm der tijden werd neergedrukt, misvormd en uitgeteld. Toen kreeg die kleine kern een goed gezag van volksgetrouwen, die zich schaarden aan de zijde van de kleinen, de gewijden door eenvoud en verdriet. Dat waren àndere tijden. Maar weer bleek ‘t lot ‘t arm Vlaanderen niet genegen. Ten tweeden male leidde een wereldbrand Ook dit keer moeten we u het overlijden van een van de leden van onze Algemene Vergadering melden: Erik Verstraete, journalist en dichter maar vooral een overtuigd nationalist en Groot-Nederlander. Hij werd geboren in Mortsel in 1944 en stierf op 29 mei 2016. Als journalist werkte hij onder andere voor Gazet van Antwerpen en ‘t Pallieterke. Daarnaast publiceerde hij niet enkel gedichten maar ook biografieën, o.a. over Wies Moens. Hij was ook bestuurslid van de Vereniging van Vlaams-nationale auteurs.

de besten van ons volk weer op verdeelde wegen.

In de beginjaren van IJzerwake schreef hij de bindteksten voor de plechtigheid. Hij verzorgde ook een heel aantal jaren een poëzierubriek in dit tijdschrift, met gedichten van jonge en andere dichters en soms ook van zichzelf. We zullen hem blijven herinneren als een beginselvast medestander en een trouwe kameraad. We betuigen ons medeleven met zijn echtgenote en familie en zullen hem blijven gedenken, zeker ook op de komende IJzerwake.

Voor ‘t zuidelijk Nederland rees zwart de tijd:

Op zijn blog vond ik volgend gedicht dat ook verscheen in zijn dichtbundel ‘Gebleven is de Adel’ (2005, blz.32–33). Het getuigt van zijn diep-beleefde overtuiging.

Volk en leiders gingen eindelijk beseffen

— LVO

De staat keek grijnzend toe en greep de kans om volkscultuur en eigenheid te slaan, te wurgen in zinnebeeld en trouw aan idealen. De zuivere toren mocht niet blijven staan. Hij moest en zou de harde tol betalen, die de vijandige staat weer eisen dierf van ‘t lam geslagen en verscheurde volk. Geen toren kan bij nacht de haat weerstaan: de daders konden ongestraft hun gangen gaan.

zijn “Zwartboek” schreef Wies Moens, heen ging Verschaeve, monddood werd ‘t Dietse Vlaanderen, wijl de staatse nijd de trouwen nedersloeg. Maar als een goddelijke gave, in nood en fel verweer, stond weer een kleine schaar voor nieuwe arbeid klaar: de toren moest herrijzen. Trots en verbeten stonden, wist Van Wilderode, Vlaanderens vendels, van nieuwe tijd voorbode. De bedevaarten brachten velen op de been. de echte nood van ‘t land en steen na steen herrees de ranke toren en niemand zou verheffen een stem van onbegrip. Geen wanklank viel te horen. Alleen nog geestbederf kon deze opgang storen. Ontrouw en eigenbaat tastten toch “ leiders” aan. Het volk, verward, kon geen bedrog verstaan. ‘t Vergif was uitgestrooid door eigen “ leiders”. De harde tweespalt viel niet meer ‘t ontwijken. Wie zorgt voortaan voor schoonheid en voor volkse trouw? Een nieuwe, Dietse kern zal waken en herijken!


De Ierse onafhankelijkheidsverklaring van 1916 Ierland viert dit jaar de honderdste verjaardag van de Paasopstand van 1916. De mannen en de vrouwen die er aan deelnamen wisten zeer goed dat ze een zekere nederlaag tegemoet gingen maar waren van mening dat hun offer nodig was om de bevrijding van Ierland te bekomen. Ze haalden gelijk want hun nederlaag werd het startsignaal van een zegerijke onafhankelijkheidsoorlog. Hier volgt de tekst van de onafhankelijkheidsverklaring die door Patrick Pearse, de leider van de opstand, op Paasmaandag 1916 in Dublin werd voorgelezen. Hij werd door Francis Van den Eynde vertaald voor het tijdschrift Tekos van Knooppunt Delta, dat ons de toestemming gaf om hem te publiceren, waarvoor dank.

Poblacht Na Heireann De voorlopige regering van de Ierse republiek Aan het Ierse volk Mannen en vrouwen van Ierland: in de naam van God en van de generaties die ons zijn voorafgegaan en van dewelke wij onze aloude identiteit hebben overgeërfd, roept Ierland zijn kinderen op om, geschaard rond de nationale vlag, vanaf vandaag de bevrijdingstrijd van ons land in te zetten. Die strijd werd voorbereid door de goed geoefende en goed georganiseerde manschappen van de geheime revolutionaire organisatie Irish Republican Brotherhood en van de openlijk militaire formaties Irish Volunteers en Irish Citizen Army. Zij hebben zich vastberaden een stevige discipline eigen gemaakt terwijl ze om toe te slaan geduldig aan het wachten waren op het nu aangebroken moment. Ze wordt bovendien gesteund door zowel onze bannelingen in Amerika als door moedige Europese bondgenoten. Maar het is vooral omdat we op de eigen Ierse inzet kunnen rekenen dat we zeker zijn dat we zullen zegevieren. Wij bevestigen hierbij dat Ierland uitsluitend aan het Ierse volk toebehoort en beklemtonen tevens het onvervreemdbaar recht van dat Ierse volk om onvoorwaardelijk over zijn eigen lot te beschikken en bijgevolg over zijn recht op vrijheid en soevereiniteit. Het feit dat een vreemde natie en een vreemde regering dit recht gedurende een zeer lange tijd hebben geüsurpeerd, heeft ons dit niet kunnen ontnemen vermits alleen de totale uitroeiing van het Ierse volk het kan ongedaan maken. Elke generatie van ons volk heeft trouwens dit recht op nationale vrijheid en soevereiniteit telkens weer met nadruk opgeëist. Gedurende de laatste drie eeuwen heeft het zelfs tot zes maal toe hiervoor de wapens opgenomen. Steunende op dat fundamenteel recht en opnieuw met de wapens in de hand, roepen wij de onafhankelijkheid van de Ierse republiek uit en proclameren we haar soevereiniteit ten overstaan van gans de wereld. We verklaren even plechtig dat we onze levens en die van onze wapenbroeders willen inzetten voor haar vrijheid, haar welzijn en haar opname in de gemeenschap van de naties. De Ierse republiek eist langs deze weg de trouw en de loyauteit op van elke Ierse man en van elke Ierse vrouw. Ze waarborgt godsdienstvrijheid, de burgerlijke vrijheden en gelijke rechten en kansen voor al haar burgers. Ze zal het geluk en het welzijn nastreven van gans de natie en van iedereen die

er deel van uitmaakt. Ze zal al haar kinderen op gelijke voet behandelen en daarbij in geen enkel opzicht rekening houden met verschillen die in het verleden door een buitenlandse regering zorgvuldig onderhouden en aangewakkerd werden om een kunstmatige scheiding tussen Ieren te veroorzaken. Tot de overwinning van onze wapens het mogelijk zal maken een permanente nationale regering, die het ganse Ierse volk vertegenwoordigt en die door alle Ierse mannen en vrouwen verkozen werd, aan het bewind te brengen, zal de nu samengestelde voorlopige regering de burgerlijke en militaire belangen van de natie waarnemen. We vertrouwen aan God de bescherming van de Ierse republiek toe en smeken om zijn zege voor onze wapens. Wij bidden opdat niemand uit onze rangen onze strijd door lafheid, onmenselijkheid of plundering zou onteren. Op dit plechtig moment moet de Ierse natie met de discipline, de moed en de bereidheid van haar kinderen om zichzelf voor de gemeenschappelijke zaak op te offeren, aantonen dat ze de grootse toekomst waartoe ze geroepen wordt, meer dan waardig is. Namens de voorlopige regering, Thomas J. Clarke, Sean Macdiarmada, Thomas MacDonagh, P. H. Pearse, Eamon Ceannt, James Connolly, Joseph Plunkett. (paasmaandag 1916). — L i e v e va n O nc k e l e n

IJzerwake magazine 54  

nr . 54 - april mei juni 2016

IJzerwake magazine 54  

nr . 54 - april mei juni 2016

Advertisement