Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 53 - januari februari maart 2016 - Afgiftekantoor Antwerpen X

Voorwoord Dank u, dank u, dank u!

De maskers af! Zondag 28 augustus 2016, 11u.

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) www.IJZERWAKE.org

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Vlaamse vrienden, Zoals u wellicht weet, werd onlangs de Van Raemdonckhoeve verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze traditionele parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de Wake. Diegenen die er in 2015 bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap was voor de organisatie van de IJzerwake. De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond, en de aanleg van een nieuwe doorgang naar de parking. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedroeg ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe weg, drainage en afspanning van de parking). Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd, werd deze weide meter na meter gekocht met de bijdragen groot en klein van duizenden Vlaamsgezinden. Hun geloof in de blijvende waarde van het IJzertestament zorgde voor een zeer snelle aflossing van deze betaling. Op minder dan drie maanden tijd werd dit gerealiseerd. Een titanenwerk waar we jullie enkel zeer dankbaar en erkentelijk voor kunnen zijn. Een bewijs ook van de veerkracht van onze vereniging en uw geloof in de toekomst van de IJzerwake.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. â‚Ź 5) en u bent lid voor heel 2016. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

De komende maanden voeren we de noodzakelijke werken uit zodat we iedereen in de meest optimale omstandigheden kunnen ontvangen op de 15de IJzerwake op zondag 28 augustus 2016 in Steenstrate. We nodigen u dan graag uit om zelf vast te stellen welke verbetering deze nieuwe weg en naastgelegen parking betekenen voor het welslagen van de Wake en het comfort van de deelnemers. Met Vlaams-Nationale groeten,

Wim De Wit V o o rzi t t e r I J z e rw a k e

PS: Alle betalingen die nog gestort worden op ons rekeningnummer BE33 7330 1128 2746, zullen we gebruiken voor de verdere uitbouw van de jaarlijkse IJzerwake.

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


De maskers af “Uw masker af! Gij die daar spreekt van recht, Die valsch en laf Den Vlaming houdt geknecht; Schenkt klaren wijn” Zo klinkt het beginvers van het Frontlied, geschreven door Jozef Simons. De tekst blijft brandend actueel. De Belgische politiek heeft een stevige traditie in verstoppertje spelen achter mooi opgepoetste maskers. In 1925 – dit jaar precies 90 jaar geleden – werden honderden heldenhuldezerkjes verbrijzeld om als wegverharding te dienen. Het officiële België pleegde hiermee onbeschaamde grafschennis maar de verantwoordelijken bleven verscholen achter het masker van Belgisch goed bestuur.

Vlaanderen zou heel wat verder staan mocht het kunnen beschikken over de vruchten van zijn eigen arbeid. Maar de 16 miljard euro die we jaarlijks moeten afdragen aan de Waalse bodemloze put is geen thema meer. Het blijft netjes verborgen achter het masker van het Belgisch goed bestuur. Molenbeek werd een broeinest van Islamterroristen, maar politie en gerecht keken de andere kant op. Belgisch goed bestuur mag de moslimgemeenschap niet verontrusten.

In 1946 – dit jaar precies 70 jaar geleden – werd de IJzertoren door onbekenden opgeblazen. Wij weten ondertussen wel beter: de toren werd vernield door het Belgisch leger. En uiteraard werden de daders nooit gevonden. Ze bleven verborgen achter het masker van Belgisch goed bestuur.

Berichten over zogenaamde vluchtelingen die zich misdragen worden zoveel als mogelijk verzwegen, want Belgisch goed bestuur vereist dat er geen olie op het vuur gegoten wordt.

Die maskerade duurt tot op vandaag voort. Niet alleen voor onze geschiedenis, maar nog veel belangrijker: ook voor de uitdagingen waar Vlaanderen vandaag voor staat.

Op de 15de IJzerwake willen we klare wijn schenken. De maskers af! Wij hebben lak aan “Belgisch goed bestuur”. Zelfbestuur !!! Daar gaat het om.

Door de ons opgelegde besparingen heeft Vlaanderen vandaag te weinig scholen, te weinig sociale woningen en ellenlange wachtlijsten in de zorgsector. De ontwarring van de verkeersknoop wordt wegens geldgebrek op de lange baan geschoven.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens te zetten naar Vlaamse onafhankelijkheid. — J oh a n Va n s l a m br ou c k

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org (Mia Brans)

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Algemene Vergadering: Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Frans Crols – Pascal de Clercq – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters– Egwin Six – Nancy Six – Wouter Opdenacker – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe –– Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler – Hilde Roosens – Leo Ryckeboer


Nieuws van het secretariaat IJzerwake 2016 We voeren enkele wijzingen door betreffende de toegang tijdens de komende IJzerwake. De inkomprijs blijft wel 10 euro, maar het programmaboekje is voortaan gratis voor elke betalende bezoeker. We trekken bovendien de leeftijdsgrens voor een gratis toegangsbandje op naar 15 jaar. De parking, die opnieuw vlak bij de IJzerwakeweide ligt, is vanaf dit jaar gratis. En, zoals reeds gemeld, zal er ook een nieuwe toegangsweg zijn.

Propaganda Ook dit jaar zijn er folders en affiches (A2 en A3-formaat) verkrijgbaar. Op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat, per epost of telefoon, worden ze u zo snel mogelijk toegestuurd. Wie belangstellenden kent voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel epostadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief.

Hernieuw nu uw lid-of steunbijdrage Een aantal leden heeft ondertussen zijn bijdrage reeds betaald maar mocht dat niet zo zijn: lid bent u nog steeds na storting van minimum 5 euro. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 (BIC: KREDBEBB). Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat, waarvoor dank. U kan ook nog steeds lid worden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door maandelijks een bedrag te storten. Voor alle bijdragen, klein of groot, zijn we u zeer dankbaar. Om de IJzerwake verder uit te bouwen hebben we uw hulp immers meer dan nodig want enkel met voldoende middelen kan de toekomst van uw en onze IJzerwake veiliggesteld worden. Daarom doen we hierbij ook een oproep om vrienden en kennissen aan te zetten ook lid te worden. Hoe meer leden of steuners, hoe meer mogelijkheden. Alvast bedankt.

Mis hem niet, de kalender 2016 van IJzerwake Bedoeling is de herinnering aan de Groote Oorlog levendig te houden �n te herinneren aan Frontbeweging en Aktivisme, die aan de basis lagen van het politieke Vlaams-nationalisme dat we sindsdien kennen. Per maand krijgt u een passende illustratie met op de achterzijde een historische toelichting. Deze kalender wordt verkocht aan 5 euro. Bij verzending betaalt u 7,50 euro. Het bedrag kan gestort worden op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding: kalender 2016. Aarzel niet want de voorraad raakt stilaan op.


De maskers


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 - info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746

www.IJZERWAKE.org

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 28 augustus 2016, 11u.

af!


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2015 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 tot 2014 met foto-CD Nieuw: verslagboek 2015 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50

Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo(alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 11,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

DE 15de IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Jos Wouters, Acacialaan 21, 2850 Boom, 03 334 63 55 Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


In memoriam Wilfried Aers “Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, mijn Vlaanderen bovenal! Dat is ’t refrein, ‘t is het liefdeslied, dat ik nooit vergeten zal” Deze zin uit het mooie Vlaamse lied kunnen we bestempelen als het grote levensideaal, en meteen als het geestelijk testament van onze IJzerwakebeheerder en goede vriend Wilfried. Met deze woorden begon voorzitter Wim de Wit zijn rede bij de uitvaart van Wilfried Aers (1925-2015), een tekst die ik gebruikte voor dit In memoriam. Zelf kende ik Wilfried eerst via Broederband-Gent en later via IJzerwake maar je zou hem gerust een bezige bij kunnen noemen. Want hij was zowel in de partijpolitieke als in de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging actief. Zo was hij mede-oprichter van en parlementslid voor het Vlaams Blok maar tevens voorzitter van oud-ADJV en Broederband-Gent. Ook schreef hij voor Vlaams-nationale tijdschriften. Maar vooral was Wilfried heel zijn leven lang bezig met de zelfstandigheid van Vlaanderen en de uiteindelijke hereniging van de Nederlanden. Die idealen hebben zijn leven zin gegeven. De laatste dwong zijn gezondheid hem ertoe een aantal functies binnen de Vlaamse Beweging op te geven. Maar bij IJzerwake wilde hij actief blijven want op de weide in Steenstrate Kwame al zijn idealen, zijn rijk verleden en zijn vrienden samen. Voor velen onder ons was Wilfried een voorganger. Daarom kunnen (en willen) wij niet anders dan zijn strijd voor een vrij en volwassen Vlaanderen verder te zetten. Zo zullen wij ervoor zorgen dat hij niet vergeten wordt. Want om te verwijzen naar het bekende lied van Bram Vermeulen: hij heeft werkelijk een steen verlegd in een rivier op aarde. Of in zijn geval eerder een hele berg stenen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij ons. Eén kenmerk van deze man zal ons steeds bijblijven: Wilfried was een rots in de branding; een Vlaamse rots in de Belgische branding. Maar de beukende golfslag van het leven heeft ook deze sterke rots nu klein gekregen. Het is onze gemeenschappelijk plicht om het werk van Wilfried voort te zetten en tot voltooiing te brengen. Dat is het mooiste eerbetoon dat we aan deze prachtige Vlaamse man kunnen brengen. We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

— LVO


Gisteren telt alleen voor morgen

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

15 augustus 1916: aan het IJzerfront werd het komitee ‘Heldenhulde’ opgericht. Initiatiefnemers waren Filip de Pillecyn, dr. Jef Verduyn en Joe English, Cyriel Verschaeve, toen onderpastoor of kapelaan in Alveringem, steunde het initiatief. Die oprichting was het gevolg van een oproep van aalmoezenier Paul Vandermeulen in het Limburgsch Studentenblaadje.

Jef Verduyn, arts en voor de oorlog praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (K.V.H.V.), werkte mee aan het Secretariaat van Katholieke Vlaamse Hoogstudenten. Hij werd de voorzitter van het komitee dat zich tot doel stelde de gesneuvelde Vlaamse hoogstudenten een graf met een eigen Vlaams gedenkteken te bezorgen. Want tot dan was het gebruikelijk altijd de leuze ‘Mort pour la patrie’ aan te brengen op soldatengraven. Dat werd voor vele overtuigde Vlaamse soldaten hoe langer hoe meer onaanvaardbaar. Daarom zochten de initiatiefnemers een alternatief en dat vonden ze in een ontwerp van de soldaat-kunstenaar Joe English: een zerk in de vorm van een Keltisch kruis met daarop het AVV-VVK van de vooroorlogse Vlaamse studentenbeweging en de wiekende blauwvoet van Albrecht Rodenbach.

Heldenhulde: een verhaal van honderd jaar geleden

De eerste zerken werden in 1917 op de graven van gesneuvelde frontsoldaten geplaatst. Tegen het einde van de oorlog zouden het er een duizendtal worden. De zerkjes werden vaak betaald door de kameraden van de gevallen soldaten, die er graag hun soldij voor over hadden. Maar ook burgers en gemeentebesturen steunden de actie. Voor deze actie schreef Verschaeve, de raadsman van de Frontbeweging en de steun en mentor van vele Vlaamse soldaten aan het IJzerfront, de bekende woorden: “Hier liggen hun lijken als zaden in ’t zand, hoop op de oogst o Vlaanderenland”. Half oktober 1918 kwam er een oproep o.a. in De Belgische Standaard, onder meer ondertekend door Cyriel Verschaeve, Frans Daels, Filip De Pillecyn en Adiel Debeuckelaere. Die zorgden er mee voor dat het initiatief ook na de Groote Oorlog werd verdergezet. Maar de Belgische reactie bleef niet uit: in februari 1918 werden op het kerkhof van Oeren de letters AVV/VVK van 16 zerkjes met cement dichtgesmeerd. Maar de Vlamingen zouden hun oorlogsdoden niet vergeten. Zij herstelden de zerkjes en verzamelden ze later rond de IJzertoren. Plannen om die toren op te richten werden reeds in het begin van de twintiger jaren gesmeed. Vanaf 1920 gingen de ‘bedevaarten’ door op verschillende plaatsen en werd ook telkens een bepaalde figuur herdacht. Om een oude tekst te citeren: “In 1920, bij de eerste dezer bedevaarten, had een plechtige bijeenkomst plaats rondom het graf van Joe English, den betreurden kunstenaar; in 1921 ging het naar Steenstrate waar de gebroeders Van Raemdonck in elkanders armen sneuvelden; ditmaal werden de Vlaamsche dooden herdacht in Renaat De Rudder, te West-Vleteren, waar de bekende Vlaamsche pater Callewaert het gebruikelijke sermoen hield en, op de algemeene huldevergadering, in den namiddag gehouden, prof. Daels, Dr. J. Leuridan e.a. het woord voerden”. Uit deze bedevaarten groeide later de IJzerbedevaart. — L i e v e va n O nc k e l e n

Dat moest een alternatief worden voor het eentalige opschrift ‘Mort pour la patrie’ dat, zoals vermeld, de officiële, Belgische grafsteen sierde. Dat werd gezien als een belediging van de doden én de levenden, en zeker in het licht van het visioen dat de Vlaamse soldaten bij bosjes sneuvelden in de loopgraven omdat ze de Franse bevelen niet begrepen.

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 53  

nr . 53 - januari februari maart 2016

IJzerwake magazine 53  

nr . 53 - januari februari maart 2016

Profile for ijzerwake
Advertisement