Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 47 - juli augustus september 2014 - Afgiftek antoor Antwerpen X

Vlamingen

Voorwoord

gedenk de Slag der Gulden Sporen

Albert I

De grote leugen! Loonkosten, index, belastingverlaging, besparingen, pensioenen, werkloosheid, enz. waren tijdens de verkiezingscampagne en zijn tijdens de formatiegesprekken (die nog volop aan de gang zijn op het moment dat ik dit voorwoord schrijf) de enige thema’s die aanbod mochten en mogen komen. Communautaire prietpraat was en is uit den boze! Zondag 24 augustus 2014, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Een grotere leugen is moeilijk denkbaar, want alles in dit door de naakte feiten achterhaald systeem van twee totaal verschillende politieke systemen onder het overkoepelende rotte dak van de doorgeroeste monarchie is communautair. Over alle bovenstaande thema’s denkt de meerderheid van Vlaanderen anders dan de meerderheid van Wallonië. Wie dat niet ziet, heeft de voorbije jaren op een andere planeet geleefd. Als de volgende regeringen enig resultaat willen bereiken zullen ze dus met deze realiteit moeten rekening houden. De voorspelbare hutsekluts van door en voor het systeem afgerichte politicologen zal hieraan niets veranderen. De boutade dat in dit ongezegend land acht miljoen kiezers stemmen maar dat op het einde de PS beslist, kan de zaken alleen nog maar ingewikkelder en hopelozer maken. Voor wie zo naïef is te geloven dat met de Franstaligen ondanks alles nog enig positief beleid zou kunnen gevoerd worden, citeer ik hier enkele ontnuchterende uitspraken van Waalse politiekers, gedaan in besloten kring of voor het eigen kiespubliek. Magnette einde 2013 in Charleroi: “De fascisten van het noorden denken dat ze het recht hebben om ons te controleren omdat ze ons onderhouden. De imbecielen hebben het geluk dat we de belastingen niet enkel in het Noorden van het land kunnen verhogen”.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2014. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Onkelinx in januari 2014 in Schaarbeek: “Ons enige doel moet zijn de Vlaamse koe te blijven uitmelken gedurende pakweg nog 10 jaar. Nadien mogen de Vlamingen het kadaver hebben.” En Di Rupo ten slotte in 1995 in Bergen voor de partijleden in het Maison du peuple: “De eerste dag dat er één frank solidariteit van Wallonië naar Vlaanderen zal gaan, zal België ophouden te bestaan”. Duidelijk genoeg zeker? Als dat de woorden zijn die ooit zijn uitgesproken door deze politiekers, dan vraag ik mij af waarom de drie traditionele partijen nog steeds zo naïef de Walen achternalopen om België te redden? Ik ben ervan overtuigd dat er niet meer argumenten nodig zijn om u te wijzen op het belang van uw aanwezigheid op de 13de IJzerwake op zondag 24 augustus. Tot dan!

Wim De Wit V oor z itter I J z erwa k e

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen Vlamingen, Voor de 13de keer reeds zal de IJzerwake plaatsvinden te Steenstrate bij Ieper, aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck. In augustus 1914 brak de eerste Wereldoorlog uit, nadat “een revolverschot, afgevuurd door een Belgisch FN-pistool in Sarajevo, het oude Europa op zijn grondvesten deed daveren” (In Vlaanderens velden, Jan Huijbrechts, 2013). IJzerwake wil dit eerste oorlogsjaar – in augustus net 100 jaar geleden begonnen – uitgebreid belichten, en enkele gesneuvelden van dat jaar in beeld brengen. Nu de media volop focussen op de Eerste Wereldoorlog zullen wij een vaak vergeten aspect belichten: de achteruitstelling van de eenvoudige Vlaamse jongens, die wel goed genoeg waren als kannonnenvlees, maar verder werden geminacht en gecommandeerd in een taal die velen onder hen niet eens machtig waren… Vele jonge mannen in Vlaanderen meldden zich nochtans vrijwillig aan om het Belgische vaderland te dienen tegen de inval van de Duitse agressor. Ook de cultuurflaminganten, die reeds voor de oorlog weinig op hadden met het Franskiljonse België, riepen nu de jonge Vlamingen op om voor België te gaan vechten. En ook de koning riep de Vlamingen en Walen op in hun eigen taal, met de symboliek van hun eigen geschiedenis: “Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen. Walen, gedenk de 600 Franchimontezen”. België had amper enkele tientallen jaren geschiedenis achter de rug, te weinig om op een ‘Belgisch verleden’ beroep te doen blijkbaar… Eens de Duitse pletwals met veel en vaak onnodig en vreselijk geweld over België getrokken was, stabiliseerde zich het IJzerfront. Op enkele vierkante kilometers zou ‘het vaderland’ nog blijven bestaan. We zijn dan november 1914. In vier jaren van oorlog zullen Vlaamse studenten, aalmoezeniers, brancardiers en gewone Vlaamse piotten elkaar vinden in het bloed en het slijk van een

vreselijke en beestachtige stellingenoorlog. De moderne Vlaamse beweging heeft daar, in de weidse vlakte van een kaalgeschoten en vernielde Westhoek, haar wortels van zelfbestuur en identiteitsbesef gevonden. Wij hopen dan ook, vooral in dit symbolische jaar, op een talrijke opkomst. Een hele ploeg van vrijwilligers staat weerom klaar om u te onthalen temidden van het slagveld. U staat in Steenstrate letterlijk in de eertijdse slagvelden en figuurlijk door de serene sfeer van gedenken en tegelijk vooruit kijken. De verkiezingen van mei 2014 zijn dan al een tijd achter de rug. Wij hopen op een stevig resultaat voor de ‘V-partijen’. Alleen als ze samen sterk worden, en dus kiezers van de onderling inwisselbare traditionele establishment-partijen kunnen overtuigen, zal het ‘uur van Vlaanderen nog eens slaan’, zoals de Frontbeweging dat in haar dromen reeds verwoordde. Tot in Steenstrate! - G i no S m i t s , n a m e n s de r e g i e c o m m i s s i e

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits) Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Brans-Dujardin) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Toon Pauli – Hugo Pieters – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Nieuws van het secretariaat Oproep 13de IJzerwake Trouwe lezers hebben de datum natuurlijk al lang genoteerd maar dit nummer van IJzerwake wordt ook aan vele kandidaat-leden of sympathisanten gestuurd. Daarom graag deze oproep: we hopen u, lezer, opnieuw in Steenstrate te zien en vragen u: breng vele vrienden en bekenden mee naar de 13de IJzerwake. Wij verwachten u op zondag 24 augustus 2014 om 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Tot ziens in Steenstrate.

U kan helpen Om de IJzerwake verder uit te bouwen kan ook u, waarde (nieuwe) lezer een steentje bijdragen. U kan lid worden van de vzw IJzerwake. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Ge-

lieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw steun. Adressen van mensen met belangstelling voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief zijn nog steeds welkom; u mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en / of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Wie dit jaar (opnieuw) wil meewerken vragen we om dit aan het secretariaat door te geven. Zie verder. Bedankt alvast.

Nieuw: kalender 2015

Kalender2015.indd 1

2015

Ook voor 2015 werd een kalender samengesteld. We hadden van bij de start de bedoeling voor de vijf jaren waarin de Groote Oorlog herdacht wordt een kalender uit te geven en het succes van de editie 2014 heeft ons zeker gesterkt in dit plan. Ook in deze uitgave vindt u twaalf beelden die herinneren aan het oorlogsjaar 1915 met op de achterzijde de uitleg daarover. De voorkaft geeft een beeld van h�t symbool van deze oorlog: de klaproos. Deze kalender is verkrijgbaar aan 5 euro vanaf de IJzerwake. Wie hem wil opgestuurd krijgen stort 7,50 euro op de rekening van IJzerwake met vermelding 'kalender 2015'.

11/07/14 21:37

Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2010 Video IJzerwake 2004 tot 2006 DVD IJzerwake 2005 tot 2007 DVD IJzerwake 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 met foto-CD Verslagboek 2010 met foto-CD Verslagboek 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD Verslagboek 2013 met foto-CD (nieuw!) Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet

€ 2,00 € 8,00 € 9,00 € 10,50 € 7,00 € 7,00 € 7,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50

Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Vlaamse Leeuw zelfklever Vlaamse Leeuw sjaaltje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse Leeuw Speldje IJzerwake T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks Nieuw: verslagboek 2013

€ 1,50 € 1,50 € 3,00 € 11,50 € 11,50 € 1,50 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 1,25 € 0,75 € 9,00

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.


13de IJzerwake: praktische informatie Vervoer Gezien de kosten steeds stijgen werd de prijs voor de bussen verhoogd tot 5 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis.

Inkom Voor de 13de IJzerwake blijft de prijs van het herkenningsteken dezelfde als vorig jaar. Voor 5 euro dient iedereen zich dergelijk kenteken aan te schaffen. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis kinderkenteken, ook dit keer een polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen?

Programmabrochures U kan de programmabrochures (prijs: 2 euro) aankopen: • bij de verkopers op de toegangswegen en op de weide • aan de kassa’s • in het IJzerwakedorp op de stand van het IJzerwakesecretariaat

Toegang weide en parking Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen, ook dit jaar. De weide blijft bereikbaar via het jaagpad en via de parking. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking. Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. De prijs per parkeerplaats blijft 1 euro per wagen. Bij slecht weer worden indien nodig en in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen.

VNJ-IJzertreffen We heten u welkom op het IJzertreffen van het VNJ Als jeugdbeweging mogen wij ons zeker de bevoorrechte partner noemen van de traditie van IJzerwake. Niet alleen stonden we letterlijk aan de wieg van deze herdenking maar daarnaast hebben sommige (oud)-VNJ'ers, JSK'ers en sympathisanten zich ingeschakeld in de organisatie ervan. Naast het terrein van de IJzerwake vindt u de grote tent van ons IJzertreffen. Het hele IJzertreffen wordt gedragen door het VNJ en het JSK. Vanaf het begin vonden we dat dit de ontmoetingsplaats kon zijn voor alle Vlamingen die trouw bleven aan de IJzergedachte. Wat bijpraten bij pot en pint met een goed gevuld buikje, dat weten we wel te regelen. Voor de kleinsten voorziet het VNJ een Kinderijzerwake. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Spelend vormen dat is waar het VNJ net goed in is! Tot slot willen we al onze medewerkers in de bloemetjes zetten. Vele handen maken licht werk. Ze begroeten jullie graag in onze tent van het IJzertreffen. Tot in Steenstrate! Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!

Eten en drinken Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip.

Omhaling Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent (in het IJzerwakedorp) de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Propaganda door derden

OPROEP Op de dag van de IJzerwake, 24 augustus dus, zullen enkele bestuursleden van de vzw IJzerwake een krans neerleggen onder de Menenpoort ter gelegenheid van de dagelijkse uitvoering van de Last Post. We nodigen u van harte uit om deze plechtigheid bij te wonen. Afspraak: 19.30 u aan de Menenpoort in het centrum van Ieper. Wel best op tijd komen want in dit herdenkingsjaar komt daar altijd veel volk op af en de toegangswegen worden ruim op voorhand afgezet.

Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweiden is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg. Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal (vlaggen, spandoeken, publicaties, ook audiovisuele enz. van deelnemende verenigingen en personen, en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.


Secretariaten

Bloemenhulde

De tent van het financieel secretariaat bevindt zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. Het secretariaat vindt u vanaf dit jaar in de tent van de sponsors: het IJzerwakedorp. Hier kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopsstand met o.a. vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle IJzerwakepublicaties. Ook de nieuwe kalender 2015 zal daar te verkrijgen zijn.

Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van de plechtigheid. Naast de frontsoldaten zullen heel wat personen die ons vorig jaar verlieten zullen kort herdacht worden, o.a.

Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de programma- en kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek.

Vlaggen Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. De (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

Vlaggenparade praktisch Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, over het secretariaat bij de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om organisatorische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

Kledij en kentekens Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging.

Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze tiende IJzerwake nog indrukwekkender wordt dan vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 12 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat eveneens voor 12 augustus. Daarnaast is elke vrije bijdrage welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven Deelname bloemenhulde vrije bijdrage Bloementuil € 13,00 Bloementuil met lint en tekst € 18,00 Bloemstuk € 30,00 Bloemstuk met lint en tekst € 35,00 Bloemenkrans € 103,00 Bloemenkrans met lint en tekst € 108,00 Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49, best na 18.00 uur.

Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven van vorig jaar blijven behouden.

Advertentietarieven 1/8ste pagina kleur € 30 1/4de pagina kleur € 50 1/2de pagina kleur € 85 A5 pagina kleur € 150 Dubbele A5 kleur € 250 Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) € 200 Spandoek dient u zelf aan te leveren (kostprijs 99 euro excl. BTW bij bv. PrintR.be) Afsluitdatum: 1 augustus 2014. Meer informatie via 0496 533 138 of opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de komende IJzerwake te sponsoren, bvb door een stand te plaatsen in het IJzerwakedorp. Een sponsormap kan aangevraagd worden via het secretariaat. Sponsors kunnen contact opnemen via het secretariaat of meer informatie bekomen bij Egwin Six via 0475 781 934 of egwin.six@telenet.be.


Albert I

gedenk de Slag der Gulden Sporen

Vlamingen


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB

WWW.IJZERWAKE.ORG

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 24 augustus 2014, 11u.


Medewerkers gezocht

N ieuw

IJzerwakedorp Vanaf dit jaar worden de standen van de sponsors, vroegere en nieuwe, ondergebracht in een nieuwe tent die de naam IJzerwakedorp heeft gekregen. In deze kadertent is ruimte voor de standen van o.a. boeken, het VNZ, wijn, geschenkartikelen enz. U vindt er ook de stand met verkoopsmateriaal van IJzerwake. Iedereen van harte welkom!

Op vrijdag 22 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet (vanaf 13.00 uur) en ook de andere tenten. De kleine tenten worden dit jaar vanaf 11 uur opgesteld. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSK-medewerkers kunnen heel wat hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag vanaf 11 uur een handje toesteken. Alvast bedankt. Maar vooral op zaterdag 23 augustus worden de weide en de omgeving klaargemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf door te geven waaraan u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of programma’s, kassa’s, parking, controle kentekens, pendeldienst. Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org. Op zaterdagmiddag wordt gezorgd voor broodjes aan democratische prijzen.

Overnachting IJzerwake Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt.

Praktisch: • Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. • Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid om tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. • Avondeten: zaterdag stipt 18 uur • Ontbijt: zondagmorgen stipt 7 uur • Inschrijven via Luc Vermeulen 0475 295 765 of oranje1302@hotmail.com

Alle medewerkers worden op zondag 24 augustus om 8.30 aan het secretariaat (in de tent van het IJzerwakedorp) verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen ze hun armband en het nodige materiaal, evenals enkele drank- en broodjesbonnetjes. Verkopers van kentekens of programmabrochures melden zich rechtstreeks aan het financieel secretariaat. Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling.

Dringende oproep Ook voor de afbouw doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren en ook hier geldt: vele handen maken het werk licht. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium.

Enkele richtlijnen • Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft • Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen • Voorzie eventueel voor zaterdag de nodige mondvoorraad; op zondag ontvangt u wel enkele bonnetjes voor drank en broodjes • Bezorg armbanden of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat • Bezorg zo snel mogelijk uw epostadres en GSM-nummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org ; dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!

Kameraadschapsavond Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost traditioneel een grootse Vlaamse zangavond. Deze vindt plaats in de Vleterranch te West-Vleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. -

Aanvang: deuren 20u. Begin zangavond: 20u30. Einde zangavond 23u. Om 1u30 u gaat de cafetaria definitief dicht Inkom 2 euro.


Busregeling Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 5 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

Stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

Provincie Oost-Vlaanderen Linkeroever – Burcht – Zwijndrecht – Beveren – Lokeren 7.00u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht (Carrefour) 7.25u. Zwijndrecht (kerk) 7.45u. Beveren (kerk) 8.25u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijven: Gaby Depauw (03 253 03 22/0472 79 07 71 – gabyke@msn.com)

Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge)

Provincie Antwerpen Berchem 1 7.00u.

Berchem (kerk)

Inschrijven: Bart Van Stappen (03 288 68 32 bartvanstappen@gmail.com) of Mia Brans-Dujardin (03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be)

Berchem 2 7.45u.

Berchem (kerk)

Inschrijven: Leo Rouchet (03 830 11 53 - 0486 06 30 81 leo.rouchet@telenet.be)

Inschrijven: Wilfried Aers (09 282 52 74 – wilfried.aers@telenet.be) of Christian Bauwens (09 329 58 52 christian.bauwens@telenet.be)

Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station) Inschrijven: Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be)

Aalst – Lede – Wetteren 7.30u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45u. Lede (Markt kerkplein) 8.30u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 gustaaf.blauwvoet@telenet.be)

Deurne

Sint-Niklaas

8.00u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05u. Rode Kruisplein / Lakborslei 8.10u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat)

7.45u.

Inschrijven: Resy Beets-Van Tieghem (03 322 22 38 - 0497 26 16 23 - vantieghem.henri@edpnet.be) of Lucienne Bogaerts (03 322 08 78 0497 26 38 06)

Brasschaat – Schoten 8.00u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke De Bats (0498 77 48 71 - miekedebats@hotmail.com)

Lier – Duffel – Rumst – Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10u. Kontich (Carpoolparking)

Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat)

Inschrijven: Guido Vergult (03 296 67 99 - 0475 48 74 55 guido.vergult@skynet.be)

Hamme – Dendermonde – Zele 8.15u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45u. Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 stefaan.vangucht@skynet.be)

Ninove – Brakel – Ronse 8.00u. Ninove (Stationsplein) 8.15u. Brakel (kerk) 8.30u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be)

Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21 janvangorp.lier@skynet.be)

Mechelen – Klein Brabant 8.00u. 8.10u. 8.15u. 8.30u. 8.35u.

Mechelen (Rode Kruisplein) Blaasveld (kerk) Willebroek (kerk H. Familie) Bornem (station) Temse (station)

Inschrijven: Marcel Kubis (015 33 76 96 - marcel.kubis@live.be), Lode Herbosch (0478 59 72 31)

Provincie Limburg Bree – Peer – Leopoldsburg – Beringen 6.30u. 6.50u. 7.10u. 7.30u.

Bree (hospitaal) Peer (kerk) Leopoldsburg (station) Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade)

Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 jos.drykoningen@hotmail.be) of Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - kreta.1585@skynet.be)


Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij

Mia Brans-Dujardin (03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be) of Leo Ryckeboer (tel 03 290 58 31) of Bart Van Stappen (03 288 68 32 - bartvanstappen@gmail.com)

Maasmechelen – Genk – Hasselt – Lummen 6.30u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50u. Genk (station) 7.10u. Hasselt (Carrefour Grote Ring) 7.30u. Lummen (Carpoolparking) Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 rdebecker@raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14)

Provincie Vlaams-Brabant Diest – Bekkevoort – Holsbeek – Leuven – Nossegem 7.15u. Diest (voorzijde station) 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E314 uitrit 21) 8.00u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21)

Provincie West-Vlaanderen Brugge 9.00u Brugge (Magdalena Parking) Inschrijven: Eric Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 eric.jaegers@telenet.be)

Kustlijn 8.20u. Knokke (station) 8.40u. Zeebrugge (Watertoren) 8.50u. Blankenberge (stadhuis) 9.05u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.30u. Westende (kerk, dorp) 9.40u. Nieuwpoort-stad (Vredegerecht/Politiebureau Langestraat 89) Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be)

Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be)

Moen – Zwevegem – Kortrijk – Marke – Lauwe – Wevelgem – Ieper

Vilvoorde – Grimbergen – Groot-Bijgaarden – Liedekerke

8.00u. Moen (kerk) 8.30u. Zwevegem (kerk) 8.50u. Kortrijk (achterkant station) 9.05u. Marke (plaats) 9.20u. Lauwe (plaats) 9.30u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat)

8.00u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/ voetbalveld Terwilgen) 8.45u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 9.00u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking) Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 ludo.monballiu@telenet.be)

Halle – Brussel – Dilbeek – Affligem – Liedekerke 8.15u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewiellaan – Ninovesteenweg) 8.40u. Dilbeek (parking Westrand) 8.50u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking) Inschrijven: Klaas Slootmans (0479 76 37 51) of Eddy Longeval (02 582 91 75 - 0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be)

Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com)

Ingelmunster – Izegem – Roeselare 9.35u. Ingelmunster (Markt) 9.45u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00u. Roeselare (station) Inschrijven: Georg Barbary (0475 42 19 29)


Van Heldenhulde tot memoriaal: hoe Vlaams idealisme Belgisch gerecupereerd wordt Duitsers. Een van de affiches, bekend als ‘Vlaanderens’ bloedoffer’ vermeldt dat 84,1 procent van de gesneuvelden Vlamingen waren. Die affiche wordt dan weer als pamflet omschreven. En zo wordt je telkens weer geconfronteerd met de Belgische versie van de geschiedenis. En dat in een toren die tot stand kwam dankzij de steun, zeg maar gerust het idealisme, van honderden flaminganten.

Een bezoek aan het museum verloopt praktisch verder zoals het altijd was: van de panoramazaal boven via een twintigtal verdiepingen naar de kapel met de glasramen, getekend door Joe English. In de panoramazaal vind je nog een aantal van de steentjes die verkopers (personen of organisaties) kregen als ze vele jaren geleden (de jaren zestig van vorige eeuw) kogelpennen verkochten om de kruiskop van de nieuwe toren afgewerkt te krijgen. Wie echter denkt dat de strijd van de Vlaamse soldaten degelijk verteld wordt in het vernieuwde museum komt bedrogen uit. Al staat in de bijhorende folder wel dat “de focus ligt op de Vlaamse ontvoogding”. Ook het gegeven ‘nationale identiteit’ loopt als een rode draad doorheen de tentoonstelling. Wat goed aan bod komt, is het verhaal van de oorlogsvoering; de ellende van de oorlog in de loopgraven wordt voor mijn gevoel minder duidelijk getoond, en dan nog in zeer algemene zin. Vanaf de twaalfde verdieping vind je een aantal grote drieluiken in de vorm van (meestal) Belgische vlaggen waarvan je de zijpanelen moet openen om de uitleg bij het behandelde thema te vinden. En juist daar vind je teksten met uitleg (of duiding zoals dat tegenwoordig heet) over onderwerpen als de Frontbeweging, de sublieme deserteurs en het Aktivisme. Het staat bij het eerste paneel aangegeven dat de bezoeker die panelen kan openen maar wie die moeite niet doet zal over al wat met Vlaamse Beweging te maken heeft zeker op zijn honger blijven zitten. Op een van de verdiepingen, in een ruimte met veel aanplakbrieven en spotprenten, vind je een paneel met een tekst over de Raad van Vlaanderen, omschreven als een marionettenregering van de

De geschiedenis van de IJzerbedevaarten wordt degelijk in beeld gebracht op twee verdiepingen, al kan je zeker vragen stellen bij de formulering van sommige teksten. Jaar na jaar wordt de affiche of een ander beeld getoond en ook dat geeft een goed overzicht van de evolutie: van de eerste bedevaart in Steenkerke in de jaren twintig van vorige eeuw tot de affiche van de bijeenkomst van 11 november 2013 die als ‘Vredesdag aan de IJzer’ de geschiedenis in zal gaan. Of niet want een bijeenkomst van enkele honderden mensen in een tent, waar de eis van de Fronters voor zelfbestuur niet meer aan bod komt, dat is zeker niet wat de stichters van Heldenhulde en de IJzerbedevaart gewild hebben. En dan eindigt het bezoek op de benedenverdieping waar je een videomontage kan bekijken met als titel ‘Dekt de vlag de lading’. Het thema is identiteit maar je kan je ernstig de vraag stellen of de samenstellers de Belgische of de Vlaamse identiteit willen illustreren. Zo zie je o.a. beelden van de begrafenis van Boudewijn naast sfeerbeelden van leeuwenvlaggen bij de Ronde van Vlaanderen, om maar iets te noemen. Je vindt op het einde ook de amnestieplakkaten met de medailles, die vroeger ook deel uitmaakten van de tentoonstelling. Maar spijtig genoeg zonder enige uitleg, op zijn minst gezegd: een gemiste kans. Of het sluitstuk van een bewuste poging om Vlaamse geschiedenis Belgisch te herschrijven. - L i e v e va n O nc k e l e n

n

Je betreedt het terrein ook niet langer meer langs de Paxpoort en de crypte maar wel via een ondergrondse onthaalruimte waar je je toegangskaartje kan kopen. Zo kom je op de verbindingsweg die naar de IJzertoren loopt. Die werd verbreed en daarbij zijn de heldenhuldezerkjes van vroeger verdwenen. Enkele werden ondergebracht in de vernieuwde crypte die echter niet langer overdekt is. Waarbij ik me wel afvraag of de oude stenen kruisjes zo niet sneller aan restauratie toe zullen zijn.

foto Liev e van Onc kele

foto Nancy Six

Eind februari 2014 werd het IJzertorenmuseum na een grondige restauratie heropend. Of beter gezegd: het Museum aan de IJzer want de term IJzertoren vind je nog wel terug in het straatbeeld op de wegwijzers naar de toren, maar op het terrein dat duizenden bedevaarders jarenlang de Bedevaartweide noemden, is de term IJzertoren nergens meer te bespeuren.

Op de elfde verdieping vind je wel een heldenhuldezerkje en enkele tekeningen en schilderijen van Joe English en zijn vriend Samuel de Vriendt en citaten uit de Frontbrieven maar zonder veel toelichting. Op de panelen staat hier een tekst over de Flamenpolitik en de Sublieme deserteurs. Maar nergens wordt verwezen naar de uitroeping van de Vlaamse zelfstandigheid in december 1917, toch wel een belangrijke symbolische gebeurtenis. Andere panelen geven uitleg over Heldenhulde waarnaar verwezen wordt als het heldenhuldeceremonieel, waar ik dat toch altijd als een actie heb horen omschrijven. Maar veel meer dan een paneel met een tekst over de vernieling van de zerkjes in Adinkerke om er een weg mee aan te leggen en nog een paneel over de start van Heldenhulde is het niet.

IJzerwake magazine 47  

nr. 47 - juli augustus september 2014

IJzerwake magazine 47  

nr. 47 - juli augustus september 2014

Advertisement