Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driem a a ndelijk s tijdschrift va n de vzw IJzerwa k e - nr . 46 - a pril mei ju ni 2014 - Afgiftek a ntoor A ntwerpen X

Vlamingen gedenk de Slag der Gulden Sporen

Albert I

Zondag 24 augustus 2014, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Voorwoord Op het moment dat ik dit voorwoord voor ons IJzerwaketijdschrift schrijf zijn we dicht bij de “moeder van alle verkiezingen” van 25 mei. Dit nummer van het tijdschrift valt echter in uw brievenbus na de verkiezingen. Enige raadgevingen voor uw stemgedrag – voor zover dit zou nodig zijn – zijn dus achterhaald. De lezers van dit blad hebben bovendien de juiste Vlaamse overtuiging om een stem in het belang van Vlaanderen uit te brengen. Vraag is evenwel of de Vlaamse collaboratiepartijen bij de aan gang zijnde regeringsonderhandelingen veel rekening zullen houden met het Vlaams stemgedrag. Zowel vóór als na de verkiezingen schreeuwden en schreeuwen ze van de daken dat het nu maar eens gedaan moet zijn met dat communautair gezever. Voortaan moet het nog alleen gaan over de pensioenen, de index, de sociale zekerheid, de tewerkstelling, enz. Uiteraard belangrijke thema’s, maar de vazallen van de Franstalige partijen “vergeten” bewust dat al deze onderwerpen communautair gekleurd zijn; binnen een Belgische context is er doodeenvoudig geen ernstige oplossing mogelijk omdat Vlamingen en Walen op geen enkel van deze punten dezelfde maatschappijvisie ontwikkelen. Di Rupo heeft eens te meer zijn slag thuis gehaald door te weigeren artikel 195 van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Ook hier hebben de Vlaamse collaboratiepartijen zich door de PS laten vernederen door zich neer te leggen bij de Franstalige agenda. Dat betekent dat vijf jaar lang alles geblokkeerd is en dat deze partijen blijven akkoord gaan met de nefaste kronkels in de huidige wetgeving en de miljardenstromen naar het zuiden. In ’t Pallieterke van 7 mei gaat Mark Grammens er van uit dat reeds in 2012 de regering-Di Rupo door de Vlaamse minderheidspartijen CD&V, VLD en sp.a, samen met hun keffertjes Groen en Ecolo, geïnstalleerd werd voor zeven jaar. “Ze schamen er zich niet meer voor , en gedragen zich openlijk alsof het land de verkiezingen kan overslaan en meteen een nieuwe versie van Di Rupo aan de macht brengen. Zelden was de Vlamingenhaat zo voelbaar”.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2014. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Ter illustratie citeer ik hier enkele uitspraken van creaturen als Charles Michel, Didier Reynders, Joëlle Milquet, Laurette Onckelinx: “Het worden regeringen zonder Vlaams-nationalisten”, “Três clairement: nous, c’est sans la N-VA”, “Wij zullen alles in het werk stellen om te verhinderen dat de N-VA in om het even in welke regering komt”, “N-VA is de partij van het ‘racisme soft’.” En uiteraard kunnen de Vlaamse meelopertjes niet achterblijven. De meest krampachtige franskiljon van de sp.a, de Gentse burgemeester Termont, pleit voor een regering met een minderheid aan Vlaamse kamerleden. Baasje Tobback kon niet achterblijven en verklaarde “een regering met de N-VA zal een regering zonder de sp.a zijn”. Lichtgewicht Freya van de Bossche wordt euforisch met haar verkiezingsslogan “Merci Elio”. De strategie van de Elio-knechtjes, VLD en sp.a, moge duidelijk zijn: wachten met de Vlaamse regering tot na de Belgische regeringsvorming, m.a.w. wachten tot Di Rupo zijn slag heeft thuis gehaald! Voor mijn part mogen ze blijven wachten. We kunnen alleen maar hopen dat de intussen gekende verkiezingsuitslag van die aard is dat de vorming van een Belgische regering onmogelijk wordt. Het Vlaams parlement moet dan de moed hebben om buiten de grondwet te treden en eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Een droom zou werkelijkheid worden als we die onafhankelijkheid samen zouden kunnen vieren op de volgende IJzerwake op 24 augustus 2014.

Wim De Wit V oorzitter I J zerw a k e

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


KE 20OE13 IJZERWAVE RSLAGB K

Nieuw Verslagboek 2013 met foto-CD

11u. augustus 2013, Zondag 25 van Raemdonck monument Gebroeders Bij het

Steenstrate (Zuidschote

- Ieper)

ORG WWW.IJZERWAKE.

- tel.: 03 238 27 49 20/2, 2018 Antwerpen Van Schoonbekestraat 1128 2746 - BIC: KREDBEBB 114, 9250 Waasmunster - IBAN: BE33 7330 Oudeheerweg-Ruiter V.u.: Wim De Wit, info@ijzerwake.org

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits) Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Brans-Dujardin) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Toon Pauli – Hugo Pieters – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler

DE dertiende IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014


Nieuws van het secretariaat Welkom op de 13de IJzerwake Ook dit jaar hopen we dat u er allemaal opnieuw bij zal zijn en vele vrienden en bekenden mee zal brengen naar Steenstrate. Wij verwachten u op zondag 25 augustus 2014, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Medewerking gevraagd We blijven op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor IJzerwake en/of deze nieuwsbrief. Kent u dergelijke personen, geef dan zeker hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) door aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van de nieuwsbrief. Ook voor de propaganda voor de komende IJzerwake rekenen we op u. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat en ook pamfletten kan u aanvragen. Geef een seintje aan het secretariaat via telefoon, brief of epostbericht en wij doen het nodige. Alvast bedankt voor de medewerking! Het secretariaat zorgt dit jaar opnieuw voor de coördinatie van de medewerkers. We beschikken ondertussen al over een fijne ploeg. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers o.a. voor de parking, de verkoop van kentekens en programmabrochures en de omhaling. Ook voor de pendeldienst kunnen we altijd extra hulp gebruiken van personen met een volumewagen of busje. Alle hulp is welkom maar we moeten wel vooraf weten op wie we mogen rekenen. Daarom deze oproep: als u dit jaar (opnieuw) wil meewerken, geef dan a.u.b. zo snel mogelijk uw gegevens (naam, epostadres, GSM-nummer en de taak die u verkiest) door aan het secretariaat via 03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org. Ook daarvoor alvast onze dank. Help ons opbouwen Voor het opstellen van de tenten van IJzerwake zoeken we nog een aantal personen die op vrijdag 22 augustus vanaf 10 uur kunnen helpen bij het opstellen van kleinere tenten. En voor het opstellen van de grote tent van het IJzertreffen blijft hulp welkom op diezelfde dag vanaf 13 uur. Gelieve hiervoor uw naam op te geven aan het secretariaat (info@ijzerwake.org of 03 238 27 49). We rekenen op u.

Praktische schikkingen Inkom Dit jaar blijft de prijs van het herkenningsteken 5 euro. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, aub wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? Vervoer Omdat de kosten, o.a. voor de bussen, blijven stijgen is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate verhoogd tot 5 euro. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke, samen met het kenteken. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Bloemenhulde Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, o.a. Jan Daens, gesneuveld 1914, Clem de Ridder, Guido Buelens, Rene Wenmeeckers, Clem De Ranter, Elza de Clercq, Luc Verbeke, Paul Stoppie, Bob Wesenbeeck, Herman Slagmulder, Daniel Merlevede en Julia de Caluwé.

Voor bloemtuilen, bloemstukken en -kransen blijven de prijzen van vorig jaar behouden. Hopelijk zullen ook dit jaar veel personen en verantwoordelijken van een organisatie een bijdrage willen leveren zodat de bloemenhulde ook nu een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake kan worden. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat en dit graag eveneens voor 18 augustus. Daarnaast is een vrije bijdrage, klein of groot, meer dan welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden. Tarieven Deelname bloemenhulde Bloementuil Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

vrije bijdrage € 13 € 18 € 30 € 35 € 103 € 108

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49, best na 18.00 uur.

Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven blijven ongewijzigd. Advertentietarieven 1/8ste pagina € 30 1/4de pagina € 50 1/2de pagina € 85 A5 pagina € 150 Dubbele A5 € 250 Spandoek op terrashek (338 x 174 cm) kostprijs: € 200 Spandoek dient u zelf aan te leveren (of kan bij ons besteld worden, kostprijs 99 euro BTW exclusief bij bvb PrintR.be) Afsluitdatum: 15 juli 2014. Meer informatie: www.ijzerwake.org, tel. 0496 533 138, opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat.

Kameraadschapsavond Voorpost Ook dit jaar organiseert Voorpost zijn bekende zangavond op de vooravond van de IJzerwake. De locatie is dezelfde gebleven: de Vleterranch in Westvleteren. Het aantal plaatsen is beperkt, dus is de toegang wegens de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: 20 uur. Begin zangavond: 20.30. Einde zangavond: 23.00. Om half twee gaan de deuren van de cafetaria definitief dicht. Inkom 2 euro.


Busregeling Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

Provincie Oost-Vlaanderen Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00 u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15 u. Burcht (Carrefour) 7.25 u. Zwijndrecht (kerk) 7.45 u. Beveren (kerk) 8.25 u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijven: Gaby Depauw (03 253 03 22 - 0472 79 07 71 - gabyke@msn.com)

Stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

Gent 8.15 u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge)

Antwerpen

Nevele 8.15 u. Nevele (Hansbeke station)

Berchem 1 7.00 u. Berchem (kerk) Inschrijven: Bart Van Stappen (03 288 68 32 bartvanstappen@gmail.com) of Mia Brans-Dujardin (03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be)

Berchem 2 7.45 u. Berchem (kerk) Inschrijven: Leo Rouchet (03 830 11 53 - 0486 06 30 81 - leo.rouchet@telenet.be)

Deurne 8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05 u. Rode Kruisplein / Lakborslei 8.10 u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat)

Inschrijven: Wilfried Aers (09 282 52 74 – wilfried.aers@telenet.be) of Christian Bauwens (09 329 58 52 christian.bauwens@telenet.be)

Inschrijven: Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be)

Aalst-Lede-Wetteren 7.30 u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45 u. Lede (Markt kerkplein) 8.30 u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 - gustaaf.blauwvoet@telenet.be)

Sint-Niklaas 7.45 u. Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijven: Guido Vergult (03 296 67 99 - 0475 487 455- guido.vergult@skynet.be)

Inschrijven: Resy Beets-Van Tieghem (03 322 22 38 0497 26 16 23 - vantieghem.henri@edpnet.be) of Lucienne Bogaerts (03 322 08 78 - 0497 26 38 06)

Hamme-Dendermonde-Zele 8.15 u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u. Zele (Zandberg)

Brasschaat-Schoten 8.00 u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20 u. Schoten (parking Carrefour)

Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 stefaan.vangucht@skynet.be)

Inschrijven: Mieke De Bats (0498 77 48 71 - miekedebats@hotmail.com)

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30 u. Lier (parking Carrefour) 7.50 u. Duffel (naast postgebouw) 8.00 u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10 u. Kontich (Carpoolparking) Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21 - janvangorp.lier@skynet.be)

Mechelen-Klein Brabant 8.10 u. Blaasveld (kerk) 8.15 u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u. Bornem (station) 8.35 u. Temse (station) Inschrijven: Marcel Kubis (015 33 76 96 - marcel.kubis@live.be)

Ninove-Brakel-Ronse 8.00 u. Ninove (Stationsplein) 8.15 u. Brakel (kerk) 8.30 u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be)


Provincie Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30 u. Bree (hospitaal) 6.50 u. Peer (kerk) 7.10 u. Leopoldsburg (station) 7.30 u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade)

Brugge 8.00 u Brugge (Magdalena Parking)

Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 jos.drykoningen@hotmail.be) of Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - kreta.1585@skynet.be)

Kustlijn 8.20 u. Knokke (station) 8.40 u. Zeebrugge (Watertoren) 8.50 u. Blankenberge (stadhuis) 9.05 u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.30 u. Westende (kerk, dorp) 9.40 u. Nieuwpoort-stad (Vredegerecht/Politiebureau Langestraat 89)

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen 6.30 u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50 u. Genk (station) 7.10 u. Hasselt (Carrefour Grote Ring) 7.30 u. Lummen (carpoolparking) Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 rdebecker@raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14)

Provincie Vlaams-Brabant Diest-Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.15 u. Diest (voorzijde station) 7.25 u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35 u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E314 uitrit 21) 8.00 u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15 u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21) Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be)

Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke 8.00 u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/voetbalveld Terwilgen) 8.45 u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 9.00 u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking)

Inschrijven: Eric Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 - eric.jaegers@telenet.be)

Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be)

Moen–Zwevegem-Kortrijk-Marke-Lauwe-Wevelgem-Ieper 8.00 u. Moen (kerk) 8.30 u. Zwevegem (kerk) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station) 9.05 u. Marke (plaats) 9.20 u. Lauwe (plaats) 9.30 u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com)

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35 u. Ingelmunster (Markt) 9.45 u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u. Roeselare (station) Inschrijven: Georg Barbary (0475 42 19 29)

Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 - ludo.monballiu@telenet.be)

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15 u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30 u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewiellaan – Ninovesteenweg) 8.40 u. Dilbeek (parking Westrand) 8.50 u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking) Inschrijven: Klaas Slootmans (0479 76 37 51) of Eddy Longeval (02 582 91 75 - 0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be)

Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij

Mia Brans-Dujardin (tel/fax. 03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be) of Leo Ryckeboer (tel 03 290 58 31) of Bart Van Stappen (03 288 68 32 - bartvanstappen@gmail.com)


Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen Vlamingen, Voor de 13de keer reeds zal de IJzerwake plaatsvinden te Steenstrate bij Ieper, aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck. In augustus 1914 brak de eerste Wereldoorlog uit, nadat “een revolverschot, afgevuurd door een Belgisch FN-pistool in Sarajevo, het oude Europa op zijn grondvesten deed daveren” (In Vlaanderens velden, Jan Huijbrechts, 2013). IJzerwake wil dit eerste oorlogsjaar – in augustus net 100 jaar geleden begonnen – uitgebreid belichten, en enkele gesneuvelden van dat jaar in beeld brengen. Nu de media volop focussen op de Eerste Wereldoorlog zullen wij een vaak vergeten aspect belichten: de achteruitstelling van de eenvoudige Vlaamse jongens, die wel goed genoeg waren als kannonnenvlees, maar verder werden geminacht en gecommandeerd in een taal die velen onder hen niet eens machtig waren… Vele jonge mannen in Vlaanderen meldden zich nochtans vrijwillig aan om het Belgische vaderland te dienen tegen de inval van de Duitse agressor. Ook de cultuurflaminganten, die reeds voor de oorlog weinig op hadden met het Franskiljonse België, riepen nu de jonge Vlamingen op om voor België te gaan vechten. En ook de koning riep de Vlamingen en Walen op in hun eigen taal, met de symboliek van hun eigen geschiedenis: “Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen. Walen, gedenk de 600 Franchimontezen”. België had amper enkele tientallen jaren geschiedenis achter de rug, te weinig om op een ‘Belgisch verleden’ beroep te doen blijkbaar…

Eens de Duitse pletwals met veel en vaak onnodig en vreselijk geweld over België getrokken was, stabiliseerde zich het IJzerfront. Op enkele vierkante kilometers zou ‘het vaderland’ nog blijven bestaan. We zijn dan november 1914. In vier jaren van oorlog zullen Vlaamse studenten, aalmoezeniers, brancardiers en gewone Vlaamse piotten elkaar vinden in het bloed en het slijk van een vreselijke en beestachtige stellingenoorlog. De moderne Vlaamse beweging heeft daar, in de weidse vlakte van een kaalgeschoten en vernielde Westhoek, haar wortels van zelfbestuur en identiteitsbesef gevonden. Wij hopen dan ook, vooral in dit symbolische jaar, op een talrijke opkomst. Een hele ploeg van vrijwilligers staat weerom klaar om u te onthalen temidden van het slagveld. U staat in Steenstrate letterlijk in de eertijdse slagvelden en figuurlijk door de serene sfeer van gedenken en tegelijk vooruit kijken. De verkiezingen van mei 2014 zijn dan al een tijd achter de rug. Wij hopen op een stevig resultaat voor de ‘V-partijen’. Alleen als ze samen sterk worden, en dus kiezers van de onderling inwisselbare traditionele establishment-partijen kunnen overtuigen, zal het ‘uur van Vlaanderen nog eens slaan’, zoals de Frontbeweging dat in haar dromen reeds verwoordde. Tot in Steenstrate! - G i no S m i t s , n a m e n s de r e g i e c o m m i s s i e


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2010 Video IJzerwake 2004 tot 2006 DVD IJzerwake 2005 tot 2007 DVD IJzerwake 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 met foto-CD Verslagboek 2010 met foto-CD Verslagboek 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD Verslagboek 2013 met foto-CD (nieuw!) Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet

€ 2,00 € 8,00 € 9,00 € 10,50 € 7,00 € 7,00 € 7,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50

Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Vlaamse Leeuw zelfklever Vlaamse Leeuw sjaaltje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse Leeuw Speldje IJzerwake T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 1,50 € 1,50 € 3,00 € 11,50 € 11,50 € 1,50 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


Frans Daels, een Vlaams en sociaal bewogen voorzitter Op Vlaams gebied was hij actief in de strijd voor de vernederlandsing van het onderwijs, onder meer als voorzitter van de Kommissie ter vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool. Samen met Jozef Goossenaerts was hij verantwoordelijk voor de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen. Op 25 juni 1922 sprak hij een redevoering over de vernederlandsing uit op het derde Katholiek Vlaams Congres in Gent. Frans Daels werd echter vooral bekend als de eerste voorzitter van het IJzerbedevaartcomitĂŠ, dat het werk van Heldenhulde verderzette. Dat bleef hij van 1925 tot 1934. Reeds op de hulde aan Joe English in Steenkerke van 1920 voerde hij het woord en dat deed hij daarna vele jaren in Diksmuide op de eerste IJzerbedevaarten. Daarbij herdacht hij niet enkel de gesneuvelde frontsoldaten, hij vroeg in hun naam rechtsherstel en drong aan op Vlaams bewustzijn. Hij pleitte voor amnestie en probeerde zeker in de jaren twintig het pluralistisch karakter van de Bedevaarten te handhaven. Ook het pacifisme was belangrijk voor hem. In de loop van de dertiger jaren werden zijn opvattingen radicaler zodat hij uiteindelijk actief werd bij het Vlaamsch Nationaal Verbond. Hij ondertekende in 1940 mee de oproep voor de volksbeweging en werd later dat jaar lid van de Raad van Leiding en dit tot 1942 toen hij daaruit ontslag nam toen hij niet langer akkoord kon gaan met verdere collaboratie. Hij verdedigde immers het Groot-Nederlandse standpunt en groeide stilaan uit tot het boegbeeld van het Diets verzet. Dat belette niet dat hij na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld werd. Hij was ondertussen naar Zwitserland gevlucht en daar zou hij verblijven tot 1959. Daar verrichtte hij belangrijk kankeronderzoek. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Frans Daels, die bovenstaande uitspraak deed, overleed in Gent. Voldoende aanleiding om aan deze figuur, die een belangrijke rol speelde in de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog, hier aandacht te besteden. Frans Daels (1882-1974) werd geboren in Antwerpen en studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Leuven en Gent. In 1906 behaalde hij het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Eerst werkte hij als assistent in Gent en Berlijn en in 1911 werd hij het hoofd van de verloskundige kliniek van de universiteit van Gent. Daar stichtte hij het eerste consultatiebureau voor moeders en zuigelingen en hij bekommerde zich ook om de opleiding voor vroedvrouwen. Heel zijn leven was getekend door zijn sociale bewogenheid en dat geldt ook voor zijn inzet binnen de Vlaamse Beweging. In 1914 koos Frans Daels om zich te melden als vrijwilliger aan het IJzerfront, als legerarts. Hij nam het op voor de gewone soldaten en startte een christelijke en sociaal geĂŻnspireerde actie via het Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten, waarvan hij de stichter was. Hij raakte ook betrokken bij de Frontbeweging zonder echter deel uit te maken van de leiding van deze beweging. Wel werkte hij mee aan het Frontersblad Ons Vaderland. Na de oorlog werd Frans Daels hoogleraar aan de Gentse universiteit en dat bleef hij tot 1944. Hij was zeer sociaal bewogen en lag aan de basis van heel wat Vlaamse organisaties zoals het Vlaamsch Geneeskundig Verbond en Vlaamsche Kinderzegen.

"Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen." Na zijn terugkeer vestigde hij zich te Bonheiden waar hij als arts actief bleef. Hij overleed kort voor zijn 93ste verjaardag en werd begraven op het erepark van het Antwerpse Schoonselhof waar hij in 1976 een grafmonument kreeg in de vorm van een Heldenhuldezerkje. De naam van Frans Daels (1882-1974) blijft onlosmakelijk verbonden aan de Vlaamse Beweging tijdens de Groote Oorlog en het ontstaan en de evolutie van de IJzerbedevaarten. Zowel professioneel als in de Vlaamse Beweging was hij een gerespecteerd man. Naar zijn redevoeringen op de jaarlijkse IJzerbedevaarten werd uitgekeken. Een groot man dus, wiens nagedachtenis het verdient in ere gehouden te worden. - L i e v e va n O nc k e l e n

IJzerwake magazine 46  

nr. 46 - april mei juni 2014

IJzerwake magazine 46  

nr. 46 - april mei juni 2014

Advertisement