Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 45 - januari februari maart 2014 - Afgiftekantoor Antwerpen X

Vlamingen gedenk de Slag der Gulden Sporen

Albert I

Voorwoord La Flandre, grande perdante de la sixi�me r�forme de l'Etat Welnee, beste lezer, dit is geen uitspraak van het Vlaams Belang, de N-VA of van een of andere staatsgevaarlijke Vlaamse vereniging uit de laatste zwart lijst van de politie. Het is de titel van een artikel uit La Libre Belgique van 15 november ll. Met dank aan de collaborerende Vlaamse B-partijen, die blijven proberen om ons wijs te maken dat de zesde “staatsmisvorming” een weldaad is voor Vlaanderen.

Zondag 24 augustus 2014, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Het tegendeel is waar: enkel Brussel en de Federale Staat zullen voordeel halen uit de nieuwe financieringswet. Terwijl de transfers (inzake werkgelegenheid, gezinsbijdragen, gezondheid,...) en de nieuwe financieringswet nog door het Parlement gestemd moeten worden, hebben het Cerpe (Centre de recherches en économie régionale et politique économique – Universiteit van Namen) en Dulbea (het Departement Toegepaste Economie van de Université Libre de Bruxelles) een onderzoek gestart over hun impact op het budget van de Federale Staat en dat van de Gewesten en Gemeenschappen. Het verdict? Het federaal niveau komt er heel goed van af. Dit is niet verrassend aangezien de budgetten voor die nieuwe bevoegdheden niet integraal worden overgedragen. Brussel krijgt op die manier een herfinanciering, wat een van de doelstellingen van de hervorming was. Vooral de Vlaamse Gemeenschap komt er bekaaid van af; zij zal een jaarlijks verlies lijden van niet minder dan 1,6 tot 1,7 miljard euro vanaf 2016. Het Waals gewest moet het met 316 miljoen minder stellen, de Franse gemeenschap krijgt 517 miljoen minder.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org

Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2014. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB

Merkwaardig is ook dat een verschil in economische prestatie tussen Vlaanderen en Wallonië haast geen gevolgen heeft voor de financiering. Als Wallonië de volgende jaren economisch beter presteert dan Vlaanderen, dan zal dat een klein effect hebben op het verlies dat het gewest lijdt in de financiering. Dus goede economische prestaties vergulden de pil voor Wallonië een beetje. Voor Vlaanderen speelt dat verschil in regionale economische prestaties evenwel zo goed als niet. Of Vlaanderen het economisch beter, even goed of slechter doet dan Wallonië, vertaalt zich volgens dit onderzoek niet in de financiering van onze Vlaamse deelstaat. Het wordt hoogtijd dat Di Rupo en zijn vazallen uit Vlaanderen stoppen met hun “goednieuwsshow”. Met zijn voodoo rekenkunde neemt de regering-Di Rupo I ons zonder meer in de maling! Op 25 mei kan u hiermee rekening houden als u naar het stemhokje trekt! Wim De Wit V oor z itter I J z erwa k e

Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


IJzerwake zondag 24 augustus 2014 Vlamingen, Voor de 13de keer reeds zal de IJzerwake plaatsvinden te Steenstrate bij Ieper, aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck.

koning riep de Vlamingen en Walen op in hun eigen taal, met de symboliek van hun eigen geschiedenis: “Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen. Walen, gedenk de 600 Franchimontezen”. België had amper enkele tientallen jaren geschiedenis achter de rug, te weinig om op een ‘Belgisch verleden’ beroep te doen blijkbaar…

In augustus 1914 brak de eerste Wereldoorlog uit, nadat “een revolverschot, afgevuurd door een Belgisch FN-pistool in Sarajevo, het oude Europa op zijn grondvesten deed daveren” (In Vlaanderens velden, Jan Huijbrechts, 2013).

Eens de Duitse pletwals met veel en vaak onnodig en vreselijk geweld over België getrokken was, stabiliseerde zich het IJzerfront. Op enkele vierkante kilometers zou ‘het vaderland’ nog blijven bestaan. We zijn dan november 1914. In vier jaren van oorlog zullen Vlaamse studenten, aalmoezeniers, brancardiers en gewone Vlaamse piotten elkaar vinden in het bloed en het slijk van een vreselijke en beestachtige stellingenoorlog. De moderne Vlaamse beweging heeft daar, in de weidse vlakte van een kaalgeschoten en vernielde Westhoek, haar wortels van zelfbestuur en identiteitsbesef gevonden.

IJzerwake wil dit eerste oorlogsjaar – in augustus net 100 jaar geleden begonnen – uitgebreid belichten, en enkele gesneuvelden van dat jaar in beeld brengen. Nu de media volop focussen op de Eerste Wereldoorlog zullen wij een vaak vergeten aspect belichten: de achteruitstelling van de eenvoudige Vlaamse jongens, die wel goed genoeg waren als kannonnenvlees, maar verder werden geminacht en gecommandeerd in een taal die velen onder hen niet eens machtig waren… Vele jonge mannen in Vlaanderen meldden zich nochtans vrijwillig aan om het Belgische vaderland te dienen tegen de inval van de Duitse agressor. Ook de cultuurflaminganten, die reeds voor de oorlog weinig op hadden met het Franskiljonse België, riepen nu de jonge Vlamingen op om voor België te gaan vechten. En ook de

Wij hopen dan ook, vooral in dit symbolische jaar, op een talrijke opkomst. Een hele ploeg van vrijwilligers staat weerom klaar om u te onthalen temidden van het slagveld. U staat in Steenstrate letterlijk in de eertijdse slagvelden en figuurlijk door de serene sfeer van gedenken en tegelijk vooruit kijken. De verkiezingen van mei 2014 zijn dan al een tijd achter de rug. Wij hopen op een stevig resultaat voor de ‘V-partijen’. Alleen als ze samen sterk worden, en dus kiezers van de onderling inwisselbare traditionele establishment-partijen kunnen overtuigen, zal het ‘uur van Vlaanderen nog eens slaan’, zoals de frontbeweging dat in haar dromen reeds verwoordde. Tot in Steenstrate!, - G i no S m i t s , n a m e n s de r e g i e c o m m i s s i e

Colofon Maatschappelijke zetel:

Hoofdredacteur:

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

hoofdredacteur@ijzerwake.org

Secretariaat:

redactie@ijzerwake.org

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Aanmelding e-postrondzendlijst:

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Redactie tijdschrift:

internet@ijzerwake.org

Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Verantwoordelijke bussennetwerk:

bussen@ijzerwake.org (Mia Dujardin)

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretarisbeheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Nieuws van het secretariaat Gastspreker

Vrienden van de IJzerwake

Dit jaar vonden we Thierry Baudet, een jong Nederlands jurist, historicus en publicist, bereid als gastspreker mee te werken aan de 13de IJzerwake. Hij hield al heel wat voordrachten in Vlaanderen en Nederland. Wij kijken alvast uit naar zijn visie op de (herdenking van) de Groote Oorlog. Reden te meer om dit jaar zeker de IJzerwake bij te wonen.

Wil u iets meer doen? Wordt dan lid van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door een maandelijkse storting van een bedrag, klein of groot. u hoeft dan uiteraard geen lidgeld meer apart te betalen. Of u kan in uw testament een bepaling opnemen waarin u een bepaalde som als legaat overmaakt aan de vzw IJzerwake. Alvast Bedankt voor uw steun.

Zin in een verzamelobject?

U kan ons ook steunen door namen en adressen van belangstellenden door te geven. Bezorg ons hun adressen en/of epostadressen, dan sturen wij hen dit tijdschrift of onze digitale nieuwsbrief.

Er zijn nog enkele kalenders 2014 te verkrijgen. Na storting van 7,50 euro sturen we u dit unieke verzamelobject, dat naast illustraties ook historische toelichtingen omvat, graag toe. Zeker doen!

Uw steun blijft welkom Een groot aantal lezers heeft ondertussen zijn lid- of steunbijdrage voor 2014 reeds betaald. Hartelijk dank daarvoor. Voor wie nog niet betaalde deze oproep: blijf ons steunen want enkel met uw steun kunnen we de IJzerwake verder uitbouwen. Immers, meer leden betekent ook meer inkomsten en meer mogelijkheden. Lid kan u blijven of worden door storting van (minimaal) 5 euro op rekeningnummer BE33 7330 1128 1746. U kan op dezelfde rekening ook uw steunbijdrage overmaken. Wie twijfelt of hij voor dit jaar reeds betaalde kan dit nakijken op bijgevoegde brief (met adressering).


Albert I

gedenk de Slag der Gulden Sporen

Vlamingen


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB

WWW.IJZERWAKE.ORG

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 24 augustus 2014, 11u.


IJzerwakepo�zie


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2013 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50

Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo(alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks Nieuw: kalender 2014

€ 11,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75 € 7,50

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

DE dertiende IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, Wilgenlaan 5/4, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


AVV VVK: over een leuze en het ontstaan ervan AVV VVK: het is misschien wel de bekendste leuze van de Vlaamse Beweging, een strijdkreet waarmee de katholieke studenten en flaminganten zich in de negentiende eeuw afzetten tegen het Frans maar ook tegen de liberale en socialistische 'Geuzen' binnen de Vlaamse Beweging. Het was die leuze ook die Joe English (1882-1918) gebruikte op het ontwerp van zijn Heldenhuldezerkje. Na zijn priesterwijding in 1882 werd Frans Drijvers onderpastoor in Sint-Kwintens-Lennik. Daarna was hij achtereenvolgens leraar in Aarschot, onderpastoor in Opwijk en onderpastoor in de Antwerpse Sint-Paulusparochie. Op het einde van zijn leven was hij aalmoezenier bij de Dochters van Maria in Willebroek. Van 1881 tot 1901 was hij hoofdredacteur van De Student en ook later bleef hij eraan meewerken. Hij koos duidelijk voor een katholieke Vlaamse Beweging en steunde in 1890 dan ook de oprichting van het Katholiek Vlaams Studentenverbond. Doorheen heel zijn leven was Frans een voorvechter van de Vlaamse zaak en concreet van de vernederlandsing van het onderwijs. Hij was een veelzijdig man. Drie pijlers droegen zijn leven: geloof, sociale actie en de Vlaamse zaak. Hij schreef zijn mening neer in artikels en gedichten; die werden gepubliceerd in diverse tijdschriften. Zijn inzet voor de Vlaamse Beweging bracht hem vaak in conflict met de kerkelijke overheid want in zijn artikels nam hij geen blad voor de mond en al helemaal niet als het om de taalstrijd ging, die voor hem essentieel was en bleef. Toen bij De Student een redactiewissel werd doorgevoerd en o.a. Frans van Cauwelaert voor het blad ging schrijven, ontstonden er spanningen met de meer radicale priester Drijvers. Die verweet de nieuwe redactieleden dat ze het cultuurflamingantisme verkozen boven de nog altijd broodnodige taalstrijd. Frans Drijvers schreef ook sinds 1898 voor Dietsche Warande en Belfort en ook daar leverde hij strijdbaar Vlaamsgezinde bijdragen naast literaire en kunstkritische artikels.

In het begin van de twintigste eeuw waren in Vlaanderen heel wat jongeren actief in de katholieke studentenbeweging. Een aantal geestelijken speelde daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Een van hen was Frans Drijvers (1858-1914) uit Rotselaar. Deze priester trok aan het Grootseminarie van Mechelen de Vlaamse Beweging bij de studenten op gang. Hij werkte mee aan het studententijdschrift De Student maar dat moest soms wel min of meer in het geheim gebeuren om problemen met de geestelijke overheid te vermijden. Daarom publiceerde hij meestal onder schuilnaam. De sfeer in het aartsbisdom Mechelen was immers te geladen om een dergelijk project in alle openheid te brengen, van seminaristen werd namelijk sereniteit verwacht. Zo anoniem werken had wel tot gevolg dat de naam Frans Drijvers vele jaren onbekend bleef buiten zijn geboortedorp Rotselaar. In die zin was hij een van die vele ‘Petits vicaires’, priesters die van grote betekenis zijn geweest voor de Vlaamse Beweging. Het tijdschrift De Student,voor het Vlaamse studentenvolk had de vervlaamsing van de katholieke scholen tot doel. In dat tijdschrift lanceerde Frans in 1881 de slagzin ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’. Deze leuze drukte de belangrijkste idealen uit van de 19de eeuwse Vlaamse studentenbeweging: inzet voor moedertaal en godsdienst, twee idealen die voor Albrecht Rodenbach onafscheidelijk met elkaar verbonden waren.

Dank zij De Student werden katholieke studenten en scholieren verenigd rond eenzelfde ideeëngoed. En dit ondanks een tijdelijk bisschoppelijk publicatieverbod in 1892. De strijdkreet AVV-VVK stond symbool voor een dubbele motivatie in de toenmalige ideologische polarisatie. Enerzijds symboliseerde het AVV-VVK een Vlaamsgezindheid en een katholieke geloofsijver als alternatief tegenover de door de gevestigde kerkelijke orde superieur gewaande Franse taal. Anderzijds was de strijdkreet een alternatief voor de ongelovige socialistische en liberalen geuzen, zoals niet-katholieke flaminganten zich toen noemden. Sedert 2008 heeft Frans Drijvers een standbeeld in Rotselaar. De AVV-VVK leuze werd tijdens de Groote Oorlog gebruikt in kringen van de Frontbeweging om de gevallen kameraden te eren. Zoals gezegd bracht Joe English ze aan op het Heldenhuldezerkje dat hij ontwierp voor de Vlaamse soldaten. Jarenlang was dit zerkje het symbool van Heldenhulde, van de IJzerbedevaarten en nu reeds meer dan tien jaar van IJzerwake. - L i e v e va n O nc k e l e n

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 45  

nr . 45 - januari februari maart 2014

IJzerwake magazine 45  

nr . 45 - januari februari maart 2014

Profile for ijzerwake
Advertisement