Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 44 - oktober november december 2013 - Afgiftekantoor Antwerpen X

Voorwoord Wilfried Martens: voorloper of overloper? Ik ben helemaal geen fan van Willy Claes, de wegens corruptie ontslagen secretaris-generaal van de NAVO. Maar ik ben het wel volkomen eens met zijn uitspraak op de radio bij het overlijden van Wilfried Martens: “Wilfried, je bent premier geworden omwille van je flamingantisme en je bent het gebleven omdat je het tegenovergestelde gedaan hebt”.

2014

Wilfried Martens is nog student als we hem eind jaren vijftig terugvinden als voorzitter van het Vlaams Jeugdkomitee tegen de stiefmoederlijke behandeling van het Nederlands op de wereldtentoonstelling. Als jonge flamingant heeft Martens mee de fundamenten gelegd van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en stond hij achter de organisatie van de marsen op Brussel in 1961 en 1962. In zijn memoires kan men onder meer volgende duidelijke stellingname lezen: “Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen. Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.” Daarna zijn de wegen gescheiden: in plaats van zijn idealen trouw te blijven, koos hij, door zijn overgang van Vlaanderen naar België voor zijn eigen belang als onderdanige dienaar van het Belgisch establishment. Hiervoor verloochende hij zijn principes en koos voor de macht en de eigen carrière. En helaas staat hij niet alleen met deze voor Vlaanderen noodlottige keuze! Enkele voorbeelden: • De totaal verzuurde en uitgebluste neobelgicist Erik van Rompuy en de Brusselse nationalist voor eigen profijt Guy Vanhengel die zich – liefst in hun beste Frans – in alle mogelijk bochten wringen om hun onaantastbare onderworpenheid aan de Belgische knoet te demonstreren.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org

Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2014. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

• Toen Verhofstadt in 1999 de kans zag om Belgisch eerste minister te worden heeft hij alles verloochend wat hij ooit aanbeden had. De beschikbare ruimte van dit voorwoord laat niet toe meer voorbeelden te geven, maar het aantal politici dat het “Vlaanderen eerst” ruilde voor het “Alles voor de Belgische carrière” is voldoend groot om een volledig nummer van het IJzerwaketijdschrift te vullen. Daarmee komt nog eens duidelijk tot uiting wat het grote drama is voor Vlaanderen: dat er steeds zijn politici bereid de belangen van hun volk – dat hen verkozen heeft om die belangen te verdedigen – te verkwanselen. Een echte politicus is iemand die rechtlijnig zijn verkiezingsbeloften waarvoor hij gekozen is nastreeft. Hij kan ook oplossingen vinden. Wie die twee samen kan realiseren is een staatsman. Wie op die twee terreinen faalt, is waardeloos voor zijn volk. De trouw van de machtelozen en de trouwloosheid van de machtigen zal ons blijven achtervolgen in onze strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen. Wim De Wit V oor z itter I J z erwa k e

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Nieuws van het secretariaat Bedankt De twaalfde IJzerwake kon ook nu weer enkel georganiseerd worden door de medewerking van vele vrijwilligers. Van regie tot stroomvoorziening, van het plaatsen van de stoelen tot de opruim van het terrein op maandag, elk jaar vinden we weer medewerkers om een weide om te toveren tot een terrein voor een stijlvolle plechtigheid en een gezellige ontmoeting achteraf. Daarvoor past een stevig DANK U WEL voor al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Dus bedankt iedereen en tot ziens op de dertiende IJzerwake.

Hernieuw nu uw lid-of steunbijdrage Het lidmaatschap van de vzw IJzerwake loopt per kalenderjaar en vermits het einde van het jaar eraan komt willen we u opnieuw vragen uw lidgeld of steunbijdrage over te maken. Lid bent u nog steeds na storting van 5 euro. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijge-

voegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat, waarvoor dank. U kan ook nog steeds lid worden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door maandelijks een bedrag te storten. Voor alle bijdragen, klein of groot, zijn we u zeer dankbaar. Om de IJzerwake verder uit te bouwen hebben we uw hulp immers meer dan nodig want enkel met voldoende middelen kan de toekomst van uw en onze IJzerwake veiliggesteld worden.

Propaganda 2012 wordt zeker een belangrijk jaar voor Vlaanderen en de Vlaamse strijd. Niet enkel start de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, er komen ook belangrijke verkiezingen aan. Het is dus zeker belangrijker dan ooit dat steeds meer Vlamingen de IJzerwake leren kennen. Wie belangstellenden kent voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze nieuwsbrief.

Colofon Maatschappelijke zetel:

Hoofdredacteur:

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

hoofdredacteur@ijzerwake.org

Secretariaat:

redactie@ijzerwake.org

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Aanmelding e-postrondzendlijst:

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Redactie tijdschrift:

internet@ijzerwake.org

Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen)

Verantwoordelijke bussennetwerk:

bussen@ijzerwake.org (Mia Dujardin)

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretarisbeheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2013 Video IJzerwake 2004 tot 2006 Dvd IJzerwake 2004 tot 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 tot 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag)

€ 2,00 € 5,00 € 10,50 € 6,50 € 6,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50 € 11,50

Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse leeuw Vlaamse leeuw zelfklever Speldje IJzerwake Sjaaltjes met Vlaanderen (meertalig) T-shirt (alle maten) Polo(alle maten) Geldbeugel met leeuw Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks Nieuw: kalender 2014

€ 11,50 € 1,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 7,00 € 1,25 € 0,75 € 7,50

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Mis hem niet, de kalender 2014 van IJzerwake Bedoeling is de herinnering aan de Groote oorlog levendig te houden en te herinneren aan Frontbeweging en Aktivisme, die aan de basis lagen van het politieke Vlaams-nationalisme dat we sindsdien kennen. Per maand krijgt u een passende illustratie met op de achterzijde een historische toelichting. Deze kalender wordt verkocht aan 5 euro. Bij verzending betaalt u 7,50 euro. Het bedrag kan gestort worden op de rekening van IJzerwake BE33 7330 1128 2746 met vermelding: kalender 2014. Aarzel niet want de voorraad raakt stilaan op.

2014

DE dertiende IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org


IJzerwakeverslag Woorden en wenken die wegen Steenstrate is het Hol van Pluto, de West-Vlaamse uitdrukking voor een eenzame, godverlaten plek. Dat Hol van Pluto is echter kosmopolitisch: op een boogscheut van de weide van IJzerwake wappert de Franse vlag bij een memoriaal voor ’14-’18; binnen een straal van tien kilometer rusten soldaten van alle kleuren, landen en continenten in de klei. Die band tussen wat was - het politiek ontwaken van de Vlaamse soldatenmassa en hun families tijdens de Eerste Wereldoorlog - en wat zal zijn _ een zelfstandig Vlaanderen _ is het magnetisme van IJzerwake. Het bleef droog ondanks gemiezer achter Kortrijk; over de Ieperlee vaart een motorboot met de koeterwaalse doopnaam Le Boat; de politie babbelt en wuift; een zwarte agent helpt oudere bedevaarders over de drukke provinciebaan naar de doorgang onder de kanaalbrug; aan de ingang van de weide wachten militanten met brochures van de Vlaamse Solidaire Vakbond en van het behoudende katholicisme. Later op de dag zwijgen VRT en VTM over de 4500 aanwezigen en de twee kloeke toespraken. De bevriende en de neutrale webbladen vullen de lacune. De eucharistieviering is stijlvol en goed voorzien van celebranten. Zoals ‘t Pallieterke het opmerkte in zijn brede verslag: waar blijft IJzerwake de pastoors en paters halen terwijl hun collega’s tien parochies per zondag bezoeken. Hun haar is grijs, ook dat zal dus keren. Een suggestie voor 2020 of vroeger, als het zou moeten: doe een gebedsdienst als religieuze opening. Psalmteksten passen perfect bij wat IJzerwake herdenkt en belijdt. En tussen de sympathisanten van IJzerwake zijn pastores die daarvoor geschikt zijn. De politieke boodschap van IJzerwake kende twee hoogtepunten. Voorzitter Wim De Wit was op dreef. Zijn Vlaamse standpunten bevestigden hoe de radicale Vlamingen geen genoegen nemen met de zoveelste staatshervorming die een compromis der compromissen is. Van krukkige nieuwbouw naar krukkige nieuwbouw evolueert dit land naar zijn eindgeneriek. De polarisering van noord en zuid en de irritatie tussen Vlamingen en Franstaligen blijft groeien. Zo houdt niemand België bij mekaar: niet met voetbal, niet met hockey, niet met koningen. Nieuwe klemtonen in de programmaspeech, die voortgaande op het applaus door de aanwezigen gewaardeerd werden, waren de veroordeling van het onderwijscompromis van de Vlaamse regering en de achteruitstelling van de autochtone Vlamingen. N-VA in deze regering redde de onderwijsteksten van de grootste nonsens, VB ageerde in de oppositie, het eindresultaat blijft een evolutie in de richting van het Nederlandse en het Zweedse onderwijsbeleid dat zich gedurende decennia de dieperik in experimenteerde, en daar nu, met onder meer privé-scholen, tracht onderuit te komen. Industrieel ingenieur Wim De Wit doceerde jarenlang techniek in de scholen en in cursussen, weet dus waarover hij spreekt, en riep in het bijzonder op om het technisch onderwijs in ere te herstellen en een belangrijkere rol te laten spelen.


De multicultuur vindt in Steenstrate geen of uiterst lauwe minnaars. Wim De Wit weet hoe acht op tien van de burgers van Vlaanderen daar over denken. Met groeiend onbegrip en groeiend onbehagen. Hij verwierp de stelselmatige slachtofferrol waarin veel Nieuwe Vlamingen, vooral deze van moslimorigine, zich hullen. Het incident net voor deze schoolvakantie met de ouders van een allochtonenschool op het Antwerpse Kiel, waarbij de juf werd weggejaagd na beschuldigingen over seksuele intimiteiten (zonder grond van waarheid bleek nadien), en dreigende taal van de gehoofddoekte moeders (met Sharia4Belgium-regisseurs op de achtergrond), noemde hij kenschetsend voor het heersende klimaat van omgekeerde discriminatie: die van autochtonen met hun waarden en normen. JĂźrgen Contstandt, algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, was de gastspreker en die krijgt van IJzerwake telkens de ruimte voor een eigen verhaal, binnen de wijde bedding van het flamingantisme. Constandt is intelligent, een dossiervreter en een goede spreker. Zijn uitgangspunt was, een gesproken reclamespot (het is hem vergeven), splits zelf de sociale zekerheid, keer uw rug naar de klassieke ziekenfondsen, want die zijn pilaren van het Belgische establishment, en verzeker u bij VNZ. Dat stelde hij tegen de achtergrond van de 15 jaar geleden door het Vlaams parlement gestemde Vlaamse resoluties: doelstelling nummer 1 was, de volledige communautarisering van het gezins- en gezondheidsbeleid, doelstelling nummer 2, de transparantie van de solidariteit tussen de gewesten (in steno: de transfers). Het Vlinderakkoord zorgt, met de medewerking met volle goesting van staatssecretaris hervormingen Servais Verherstraeten (CD&V) en zijn partij, dat Vlaanderen in 2013 mijlenver verwijderd blijft van de verwezenlijking van deze resoluties. Integendeel, de teksten van het Vlinderakkoord over de sociale materies beloven chaos, ondoorzichtigheid, ruzie, achteruitstelling van de betalers van de transfers. De aanwezigen, de sprekers, de celebranten, de muzikanten, de presentatoren, de vrijwilligers (opnieuw een groot aantal die gratis en voor niks dagen, sommige weken, opofferden voor de organisatie van IJzerwake, het klaar maken van het terrein, het begeleiden en helpen van de bedevaarders, en het afbreken van tenten, podia, installaties) kunnen terugblikken op een geslaagde en leerzame IJzerwake. Tot spijt van wie het benijdt dat deze grootste politieke manifestatie van Vlaanderen er opnieuw zal staan in 2014, honderd jaar na het eerste schot in de volkerenslachting die leidde tot deze politieke dodenherdenking. - Fr a n s C r ol s


VLAANDEREN, SCHOTLAND, CATALONI� Vlaanderen, Schotland, Catalonië: een driewerf ja en onomwonden, want vrijheid is uw naam. Houd heel uw erfgoed ongeschonden in tederheid bijeengebonden uw kinderen ten deel voortaan. Schotland, Catalonië, Vlaanderen, een driewerf ja en fel verbeten, want vrijheid is uw recht: de zekerheid te mogen weten dat niets voorbijgaat onvergeten een blijde toekomst toegezegd. Catalonië, Vlaanderen, Schotland, een driewerf ja nu rond te maken, want dringend is uw nood. Gedaan met holle leuzen slaken, de meiboom op drie hoge daken, drie vaderlanden worden groot. Geschreven naar aanleiding van de IJzerwake 2013. - GP

HET VOLK DAT IK HARTGRONDIG HEB BEMIND Ik hou niet van die heren met hun grote muilen, Die om de haverklap hun huik verhangen naar de wind, Die onbeschaamd het eigen nest bevuilen En over lijken kruipen om een erelint. Ik hou niet van die politieke criminelen Wier blijde boodschap met “respect” begint, Die ’t volk met brede lach, bedriegen en bestelen En die elkaar verdringen waar men voordeel vindt. Ik hou niet van die lui die met de wolven huilen Die multicultureel, volksvreemd en eensgezind, Zich heel beaat achter verdraagzaamheid verschuilen, Wijl met beloften,’t kleurig kiesvee, wordt verblind. PRINCE Ik hoop dat met de tijd, het volk zal leren, Dat eer en trouw, de band is die ons bindt. Dat met standvastigheid, het tij zal keren Voor ’t prinsenvolk, dat ik hartgrondig heb bemind. - Wi m D e C o c k


Ieder jaar versiert IJzerwake Vlaamse graven in de Frontstreek Naar jaarlijkse gewoonte werden alle kransen, bloemstukjes en ruikers die afkomstig zijn van de bloemenhulde na de Wake van de weide naar ons voortuintje gebracht en dit in afwachting van mijn bloemenronde van de volgende dag. Onze buren schrikken al niet meer van het “bloementapijt” want zij zijn het ondertussen al gewoon maar sommige toevallige passanten remmen toch wel eventjes af bij het aanschouwen van al die kransen. De dag na de Wake was ik al vroeg op pad en de mistbanken waren de voorbode van een mooie dag in wording. Niet alleen mooi in de zin dat het een zonnige dag zou worden maar ook omdat het ronddragen van de bloemen me telkens een goed gevoel bezorgt. Niettegenstaande ik elk jaar ongeveer dezelfde kerkhoven bezoek, heb ik dit jaar op enkele graven voor het eerst een bloemetje kunnen neerleggen. Dit heeft twee redenen: de maanden voorafgaande aan de IJzerwake heb ik tijd gemaakt om eens enkele kerkhoven af te slenteren. Niet uit verveling of omdat ik gefascineerd ben door de dood, verre van, maar op die manier kon ik graven ontdekken die in aanmerking kunnen komen om ook een bloemetje te krijgen. Een tweede reden is het feit dat er dit jaar iets meer bloemen waren voor de bloemenhulde en dus ook voor de bloemenronde de dag na de Wake. Ik wil langs deze weg alvast iedereen bedanken die daartoe haar/zijn steentje heeft bijgedragen. Helaas had ik meer graven dan bloemen en dus heb ik sommigen moeten overslaan. Maar hopelijk zijn er volgend jaar nog méér bloemen waardoor ik niemand moet overslaan… Ik nam ook dit jaar de streek van Ieper, Langemark, Zonnebeke en Passendale onder mijn hoede terwijl streekgenoot Walter Verbeke de streek van Vleteren en Diksmuide deed. Telkens wanneer ik een krans neerlegde borrelden er vragen bij me op: wie of wat was de overledene? Hoe zou die geleefd hebben? Op welke manier zou die overleden zijn? Was hij/zij een vader/ moeder, een echtgenoot/echtgenote? Hoe dan ook: het was altijd iemands zoon/dochter. Zoveel vragen waar ik nooit een antwoord op zal krijgen. Toen ik aan het monument in Passendale een krans neerlegde, werd ik vreemd aangekeken door een voorbijkomende voetganger. Ik knikte en wenste hem een goeie dag. De dertiger glimlachte en vroeg me of ik van het gemeentebestuur was want “van den Oustriedersbond kujje gie toch niet zin nji” zei hij me (“van de oudstrijdersbond kan jij toch niet zijn hé”). Ik zei hem dat ik namens de deelnemers van de IJzerwake die krans had neergelegd en de brave man verwarde de IJzerwake met de 4daagse wandeltocht van de IJzer. Nadat ik ook dit had gecorrigeerd, had hij het plots door. Of dat dacht ik toch. Met een diepe zucht zei hij: “ahn…van de bedevaart bie de torre van Diksmude?! (“van de bedevaart bij de toren van Diksmuide?!”). “Neen mijnheer, van de wei van Steenstrate!”. Ik had helaas niet de tijd om alles in geuren en kleuren uit te leggen en dus heb ik hem aangeraden om eens te “googelen” om zodoende wat meer info over de IJzerwake te ontdekken. En zo heb ik tijdens mijn “bloemencorso” toch nog wat aan de naambekendheid van IJzerwake gewerkt… Volgend jaar neem ik, bij leven en welzijn, met veel plezier die taak opnieuw op mij en hopelijk kan ik dan nog véél méér bloemstukjes een goed plaatsje geven… - N a nc y S i x


Ronse, stad van de wraak Jaarlijks studeren veel historici af. Dat levert weinig tot niets op voor het eerlijke, objectieve onderzoek van de nieuwste Vlaamse geschiedenis. De academici draaien rondjes. Dwarsligger Pieter Jan Verstraete ontleedt de volledige Vindevogel. Wat weten wij over Victor Leemans, Gustaaf Sap, kardinaal Mercier, Gaston Eyskens, Jef van de Wiele? Weinig tot niks. ‘t Kan gonzen van geruchten en mythes, maar wetenschappelijk werk, een dik boek, werd niet hun deel. Dit zijn slechts vijf voorbeelden van een braakliggende akker. Wie onschuldig mag pleiten is de zelfstandige historicus en deeltijdse bibliothecaris Pieter Jan Verstraete met zijn productie van 46 boeken en essays. Hij zocht zes jaar naar de wortels van Leo Vindevogel en de oogst is aantrekkelijk. Soldaat Leo Vindevogel was tijdens de Eerste Wereldoorlog zo radicaal Vlaams dat Hendrik Borginon en Adiel De Beuckelaere hem niet wilden bij de Frontbeweging. De relatie tussen Gustaaf Sap wordt uitgespit, ook de geldelijke steun die de sobere Vindevogel ontving van de christelijke mecenas. Geïllustreerd wordt wat voor een venijnig nest Ronse was (“Twintig jaar na zijn werk voor de Christen Volksbond en het volk van Ronse werd hij immer bekeken als een vreemdeling want Vindevogel was geboren in Petegemaan-de-Schelde”). Het is een verzinsel dat Achiel Van Acker één vinger zou uitgestoken hebben om Vindevogel te redden van de kogel. Duidelijk is nu dat een belangrijke getuige à charge onder een hoedje speelde met de communistische en Waalse minister van Justitie, Marcel Grégoire, die in zijn vier maanden als bewindspersoon 20 executies liet uitvoeren. Fred Vindevogel, de broer van Leo, schrijft dat Gaston Eyskens in 1940 enkele malen het lidmaatschap van het VNV aanvroeg, wat hem geweigerd werd door Staf de Clercq. Tussen Frans Van Cauwelaert en Leo Vindevogel - op een bepaald moment vijanden alhoewel partijpolitieke spitsbroeders in de christen-democratie - is niet gecorrespondeerd over clementie. De 672 bladzijden van Verstraete’s boek zijn rijk aan feiten. Pieter Jan Verstraete in ‘t Pallieterke: “Over de executie van Vindevogel, als enige Belgische parlementair ooit, is veel geschreven en ook over de jaren van de eerste en de tweede wereldoorlog is een en ander bekend, maar hoe deze strenge, norse, diepgelovige, sociale katholiek en radicale taalwetvechter zich ontwikkelde - een Pietje Precies in het kwadraat - is slechts broksgewijze bekend. Tot mijn spijt werd het boek te veel een politieke biografie want persoonlijke papieren, bijvoorbeeld een dagboek, ontbreken volledig. Wel kon ik met vrienden en tegenstanders van Leo Vindevogel praten, las ik de nationale en regionale kranten uit de periode van zijn leven, de processtukken van de krijgsraad en het krijgshof plus de teksten van Valeer De Pauw, Louis De Lentdecker, Walter Bouchery en Jan Verroken. Van Fred, een broer van Leo, heb ik veel geleerd, zijn archief is ondergebracht bij het Kadoc - Katholiek Onderzoeks- en Documentatiecentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KULeuven.”

Ronse blijkt politiek, sociaal en taalkundig een rotstad geweest te zijn voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pieter Jan Verstraete: “Ronse was een geïsoleerde stad, gelegen in een kuip en vlak bij de grens met Wallonië. Smokkelen en verzetsdaden liepen er jarenlang parallel. De sfeer tussen de nationaalkatholieken gegroepeerd rond Patria, de liberale textielbaronnen, de sociale flaminganten van de Christen Volksbond, de Vlaamsnationalisten van Maruice Ponette en de socialisten was vijandig tot haatdragend. Leo Vindevogel was radicaal in zijn handelen en schrijven en hield afstand van bijvoorbeeld het ACW dat de Chris-

ten Volksbond, waarin Vindevogel de nummer 1 was, nooit in het gareel heeft gekregen. Leo Vindevogel onthulde in de Kamer ook de malversaties waaraan Frans van Cauwelaert, toch van zijn partij, zich schuldig had gemaakt in de jaren dertig om zijn privé-bank te redden. Hij werd daarbij met raad en daad en feiten geholpen door Gustaaf Sap en speelde een rol die men kan vergelijken met de hetze van Léon Degrelle van Rex tegen de banksters van de Grote Depressie. Leo Vindevogel werd jarenlang op handen gedragen door het volk van Ronse maar leefde in vijandschap met machtige kringen die hem in 1945 hadden kunnen ontzien of in bescherming nemen.”

De repressie in Ronse was hard? Pieter Jan Verstraete is akkoord: “Vooral in Ronse omdat er veel te verbergen was.” Hij somt in zijn boek voorbeelden op: er waren politieagenten die zich in 1944 ontpopten als weerstander maar waar velen van wisten dat zij verklikker waren voor de Feldgendarmerie of de Sicherheitsdienst. De niet-Ronsense politiecommissaris en Vindevogel-genegen Frans Laenens had alles zorgvuldig bijgehouden. De politie was een broeinest van corruptie, vrouwenzaken en smokkelvrienden. De banden tussen het Onafhankelijkheidsfront en de bezetter waren eveneens dikwijls onzuiver. De Ronsense secretaresse van het OF werd, bleek later op vraag van haar schoonmoeder, in december 1945 vermoord door weerstanders omdat het meisje veel te veel bleek te weten dat OF’ers kon compromitteren. De Ronsense textielfabrikant Samain verdiende schatten met de confectie van de kamp-pyama’s, met de karakteristieke strepen, en had er alle belang bij dat Leo Vindevogel, die goed op de hoogte was, verdween. Dat was de wens van veel oorlogswoekeraars. Na de bevrijding van Ronse waren er meer sabotagedaden en bomaanslagen dan tijdens de vijf bezettingsjaren. Aloïs Gerlo, de communistische secretaris van het Onafhankelijkheidsfront, en latere eerste rector van de VUB, schreef wraakzuchtige teksten om de Ronsenaren en de magistraten op te hitsen tegen Leo Vindevogel. Deze werd geofferd om de rust in Ronse te handhaven en men kon dat makkelijk doen omdat haast niemand van de parlementairen met uitzondering van de socialisten Huysmans en Vos en de katholieke voorman August de Schryver - van de katholieke partij, van het ACW, van de bisschoppen noch de kardinaal, ook maar wilde of durfde Vindevogel steunen. La justice des rois nègres bereikte een hoogtepunt in Ronse. - Frans Crols

Het boek "Leo Vindevogel: biografie" kan besteld worden in de boekhandel of door storting van 48 euro (verzendingskosten incluis) op rek. nr. BE64 4627 2867 9152 van P.J. Verstraete

IJzerwake magazine 44  

nr . 44 - oktober november december 2013

IJzerwake magazine 44  

nr . 44 - oktober november december 2013

Advertisement