Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DR I E M A A NDEL IJK S T IJDSCHR IF T VA N DE V Z W IJZ ERWA K E - NR . 42 - A PR IL M EI JU N I 2013 - A FGIF T EK A N TOOR A N T W ER PEN X

Voorwoord Op 25 april verscheen - helaas - het laatste nummer van Journaal van Mark Grammens. Gedurende 25 jaar heeft hij op een onnavolgbare manier de binnen- en buitenlandse actualiteit geanalyseerd en becommentarieerd in zijn veertiendaagse nieuwsbrief.

Zondag 25 augustus 2013, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Daar waar bij de aanvang zijn aandacht vooral uitging naar sociale thema’s verschoof de thematiek van de artikelen later meer en meer naar de Vlaamse problematiek, waarbij de kerngedachte hierop neerkomt dat zolang België bestaat het anti-Vlaamse establishment meester zal blijven van de situatie zodat geen enkele grondige maatschappelijke verandering mogelijk is. Met andere woorden: de Vlaamse emancipatie, tot en met de Vlaamse onafhankelijkheid, is de conditio sine qua non voor elke verandering in ons maatschappelijk bestel. Vanuit dit besluit is Mark Grammens in zijn Journaal meer en meer voorrang gaan geven aan de Vlaamse zelfstandigheid. Vanuit deze optiek was en is Mark Grammens voor de IJzerwake een gewaardeerde medestander. Zo schrijft hij: “Onafhankelijkheid, autonomie, zelfbestuur, confederalisme, hoe men het ook noemen wil, zijn een recht. Zelfs separatisme is een recht. Want waar anders haalden Luikse en Brusselse separatisten, onder impuls van de vele Franse agitators die hier vrij rondliepen, het recht vandaan om het Koninkrijk der Nederlanden in 1830 door Belgisch separatisme te ontbinden?” Zijn laatste artikel besluit hij met tien stellingen, waarvan er enkele haarscherp aansluiten bij de ontstaansgeschiedenis en de noodzaak van de IJzerwake als erfgenaam en uitvoerder van het testament van de Frontsoldaten, verwoord als “Zelfbestuur, Nooit meer oorlog, Godsvrede”. Vandaar volgende citaten: “Nooit meer oorlog. Door lieden die een diploma geschiedenis misbruiken om geschiedenisvervalsing te bedrijven werden de oude, uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog geboren stellingen “gemoderniseerd”, d.w.z. verraden. Keren we dus terug naar de oorsprong van de Vlaamse ideologie, en noemen we de eerste stelling niet banaal weg “vrede”, zoals Poetin, Obama en de Chinezen doen, maar opnieuw “nooit meer oorlog”…

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2013. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Zelfbestuur. De tweede stelling die ons uit de loopgraven tegemoet kwam luidt “zelfbestuur”. Eenvoudiger heeft men het nooit kunnen formuleren. Het heeft geen uitstaans met het idiote passe-partout-begrip “vrijheid” dat opportunisten en bijhorende carrièristen ervan gemaakt hebben. Want wie is er nu niet voor “vrijheid”? Zelfs de Belgen roepen van “ le roi, la loi, la liberté”. Maar alleen Vlaanderen eist “zelfbestuur”. Het wil bestuurd worden door eigen volk. En niet dus door Walen… Godsvrede. Daar hebben de opportunisten die de Vlaamse ideologie wilden bestrijden van binnenuit, van gemaakt: “verdraagzaamheid”. Maar neen, we moeten niet verdraagzaam zijn! Ik schreef bijna: neen nog aan toe! Verdraagzaam tegen onrecht? Neen! Verdraagzaam jegens de arrogantie van de Franstaligen die Vlaams-Brabant hopen te verfransen? Neen! Onverdraagzaam, ja. Men maakt de weerbaarheid van een volk stuk als men het volpropt met defaitistische onzin van het genre “verdraagzaamheid”, terwijl het zijn krachten moet bundelen om de vijand op vreedzame manier buiten de deur te houden. “Godsvrede” had slechts één betekenis, zoals alle historici weten die hun ziel niet verkocht hebben aan de Belgische duivel. Het betekent dat men, om het streven naar “nooit meer oorlog” en “zelfbestuur” mogelijk te maken, de eenheid van alle Vlamingen over levensbeschouwelijke grenzen heen, naderbij moet brengen. “Godsvrede” betekent: niet links of rechts, maar Vlaams...” Een meer overtuigende manier om de bestaansreden van de IJzerwake te verantwoorden kan ik zelf niet bedenken. En u, lezer van ons IJzerwaketijdschrift, vindt in deze wijze woorden nogmaals een stimulans om op 25 augustus massaal aanwezig te zijn om de 12de IJzerwake.

Wim De Wit VO OR Z I T T E R I JZ E RWA K E

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


Nieuws van het secretariaat Welkom op de 12de IJzerwake Ook dit jaar hopen we dat u, lezer, er opnieuw bij zal zijn en vele vrienden en bekenden mee zal brengen naar Steenstrate. Wij verwachten u op zondag 25 augustus 2013, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Medewerking gevraagd We zijn nog steeds op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief. Kent u dergelijke personen, geef dan zeker hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) door aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van de Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Zeker doen. Het secretariaat zorgt dit jaar opnieuw voor de coördinatie van de medewerkers. Als u dit leest zijn de eerste oproepen daarvoor reeds vertrokken. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers o.a. voor de parking, de verkoop van kentekens en programmabrochures en de omhaling. Ook voor de pendeldienst kunnen we altijd extra hulp gebruiken van personen met een volumewagen of busje. Alle hulp is welkom maar we moeten wel vooraf weten op wie we mogen rekenen. Daarom deze oproep: als u dit jaar (opnieuw) wil meewerken, geef dan a.u.b. zo snel mogelijk uw gegevens (naam, epostadres, GSMnummer en de taak die u verkiest) door aan het secretariaat via 03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org. Bedankt alvast. Help ons opbouwen Voor het opstellen van de tenten van IJzerwake zoeken we nog een aantal personen die op vrijdag 23 augustus vanaf 10 uur kunnen helpen bij het opstellen van kleinere tenten. En voor het opstellen van de grote tent van het IJzertreffen blijft hulp welkom vanaf 13 uur. Gelieve hiervoor uw naam op te geven aan het secretariaat (info@ijzerwake.org of 03 238 27 49). We rekenen op u.

Praktische schikkingen Inkom Dit jaar blijft de prijs van het herkenningsteken 5 euro. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, aub wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? Vervoer Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate onverminderd 3 euro. Dit bedrag dient betaald te worden aan de busverantwoordelijke, samen met het kenteken. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Bloemenhulde Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, namelijk: fronter Joe English, Berten Fermont, Alice Nahon, Anton van Wilderode, Vic Nees, Hugo Verriest, Miel Cools, August Vermeylen en Michiel Debackere. Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen behouden, de prijs voor de bloemstukken is iets gestegen. Hopelijk zullen ook dit jaar veel personen en verantwoordelijken van een organisa-

tie een bijdrage willen leveren zodat de bloemenhulde alweer tot een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake kan uitgroeien. Gelieve het gekozen bedrag voor 18 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze bestelling per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat en dit graag eveneens voor 18 augustus. Daarnaast is een vrije bijdrage, klein of groot, meer dan welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden. Tarieven Deelname bloemenhulde Bloementuil Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

vrije bijdrage € 13 € 18 € 30 € 35 € 103 € 108

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03-238 27 49, best na 18.00 uur.

Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven blijven ongewijzigd. Advertentietarieven 1/8ste pagina kleur 1/4de pagina kleur 1/2de pagina kleur A5 pagina kleur Dubbele A5 kleur Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) kostprijs: Spandoek dient u zelf aan te leveren (kostprijs €99 excl. BTW bij PrintR.be)

€ 30 € 50 € 85 € 150 € 250 € 200

Afsluitdatum: 15 juli 2013. Meer informatie: www.ijzerwake.org, tel. 0496 53 31 38, opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat.

Kameraadschapsavond Voorpost Ook dit jaar organiseert Voorpost zijn bekende zangavond op de vooravond van de IJzerwake. De locatie is dezelfde gebleven: de Vleterranch in Westvleteren. Het aantal plaatsen is beperkt, dus is de toegang wegens de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: 20u. Begin zangavond: 20.30u. Einde zangavond: 23u. Om half twee gaan de deuren van de cafetaria definitief dicht. Inkom € 2.


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2010 Video IJzerwake 2004 tot 2006 DVD IJzerwake 2005 tot 2007 DVD IJzerwake 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 met foto-CD Verslagboek 2010 met foto-CD Verslagboek 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD (nieuw!) Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje

€ 2,00 € 8,00 € 9,00 € 10,50 € 7,00 € 7,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50 € 1,50

Vlaamse Leeuw zelfklever Vlaamse Leeuw sjaaltje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse Leeuw Speldje IJzerwake T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks Nieuw: kalender 2014

€ 1,50 € 3,00 € 11,50 € 11,50 € 1,50 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 1,25 € 0,75 € 7,50

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Nieuw Verslagboek 2012 met foto-CD

Colofon Ondernemingsnummer: 0479.914.725

financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits) Financies:

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: secretariaat@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Brans-Dujardin) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49

(Lieve van Onckelen) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretarisbeheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


Busregeling Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

Provincie Antwerpen Berchem 7.45u. Berchem (kerk) Inschrijven: Leo Rouchet (03 830 11 53 - 0486 06 30 81 - leo.rouchet@telenet.be)

Deurne 8.00u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05u. Rode Kruisplein / Lakborslei 8.10u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat) Inschrijven: Resy Beets-Van Tieghem (03 322 22 38 – 0497 26 16 23 – vantieghem.henri@edpnet.be) Lucienne Bogaerts (03/322 08 78 – 0497 26 38 06)

Brasschaat-Schoten 8.00u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke De Bats (0498 77 48 71 - miekedebats@hotmail.com)

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10u. Kontich (Carpoolparking) Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21 - janvangorp.lier@skynet.be)

Mechelen-Klein Brabant 8.10u. Blaasveld (kerk) 8.15u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30u. Bornem (station) 8.35u. Temse (station) Inschrijven: Lode Herbosch (0478 59 72 31), Marleen Van den Broeck (015 33 64 18 - marleenvandenbroeck@live.be)

Provincie Oost-Vlaanderen Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht (Carrefour) 7.25u. Zwijndrecht (kerk) 7.45u. Beveren (kerk) 8.25u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijven: Julia De Caluwé (03 253 03 56 - juliadc@msn.com) Deze stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge) Inschrijven: Wilfried Aers (09 282 52 74 - wilfried.aers@telenet.be), Peter Fransoo (09 225 48 27 - peterfransoo@gmail.com) of Christian Bauwens (09 329 58 52 - christian.bauwens@telenet.be)

Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station) Inschrijven: Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be)

Aalst-Lede-Wetteren 7.30u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45u. Lede (Markt kerkplein) 8.30u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 - gustaaf.blauwvoet@telenet.be)

Sint-Niklaas 7.45u. Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijven: Hector Van Oevelen (0472 82 10 99 - hector.van.oevelen@hotmail.com)

Hamme-Dendermonde-Zele 8.15u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45u. Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 - stefaan.vangucht@skynet.be)

Ninove-Brakel-Ronse 8.00u. Ninove (Stationsplein) 8.15u. Brakel (kerk) 8.30u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 - jurgen.reygaerts@pandora.be)


Provincie-Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30u. Bree (hospitaal) 6.50u. Peer (kerk) 7.10u. Leopoldsburg (station) 7.30u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade)

Brugge 8.00u Brugge (Magdalena Parking)

Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 jos.drykoningen@hotmail.be) of Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - 0497 55 82 67 - kreta.1585@skynet.be)

Kustlijn 8.20u. Knokke (station) 8.40u. Zeebrugge (Watertoren) 8.50u. Blankenberge (stadhuis) 9.05u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.30u. Westende (kerk, dorp) 9.40u. Nieuwpoort-stad (Vredegerecht/Politiebureau Langestraat 89)

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen 6.30u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50u. Genk (station) 7.10u. Hasselt (Carrefour Grote Ring) 7.30u. Lummen (Carrefour parking) Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 rdebecker@raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14)

Provincie Vlaams-Brabant Diest-Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.15U. Diest (voorzijde station) 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E314 uitrit 21) 8.00u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21) Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be)

Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke 8.00u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/voetbalveld Terwilgen) 8.45u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 9.00u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking)

Inschrijven: Eric Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 - eric.jaegers@telenet.be)

Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be)

Moen–Zwevegem-Kortrijk-Marke-Lauwe-Wevelgem-Ieper 8.00u. Moen (kerk) 8.30u. Zwevegem (kerk) 8.50u. Kortrijk (achterkant station) 9.05u. Marke (plaats) 9.20u. Lauwe (plaats) 9.30u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com)

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35u. Ingelmunster (Markt) 9.45u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00u. Roeselare (station) Inschrijven: Georg Barbary (0475 42 19 29)

Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 ludo.monballiu@telenet.be)

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewiellaan – Ninovesteenweg) 8.40u. Dilbeek (parking Westrand) 8.50u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking) Inschrijven: Klaas Slootmans (0479 76 37 51 klaasslootmans@gmail.com) of Eddy Longeval (02 582 91 75 - 0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be)

AANGAANDE DE AUTOBUSSEN ZIJN ALLE VERDERE INLICHTINGEN TE BEKOMEN BIJ

Leo Ryckeboer tel. 03 290 58 31 of Mia Brans-Dujardin tel/fax. 03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be


Nieuw: kalender 2014 De vzw IJzerwake heeft het initiatief genomen om de Eerste Wereldoorlog op eigen wijze te herdenken en zo de herinnering aan deze gruwelijke periode uit de Europese geschiedenis levendig te houden, ook al omdat in die periode, uit Frontbeweging en Aktivisme de politieke Vlaamse Beweging gegroeid is. Deze kalender, een initiatief dat hopelijk ook in de volgende jaren herhaald kan worden, wordt mee gesteund door de Vlaamse Volksbeweging. Er werd voor gekozen vanaf 2014 een kalender met foto’s en andere illustraties uit te geven, telkens voorzien van een historische toelichting op de achterzijde. Het wordt een vertikaal model om op te hangen, met een titelblad in kleur. De kalender zal verkocht worden, o.a. op de komende IJzerwake, aan de prijs van 5 euro. Wie hem toegestuurd wil krijgen betaalt 7,50 euro op de rekening van IJzerwake. Na ontvangst van de betaling wordt u de kalender toegestuurd.

2014 Het onafhankelijkheidsstreven van Cataloni� en Schotland In november 2012 kwamen de Catalanen massaal op straat voor onafhankelijkheid. De beelden gingen via de media de wereld rond. Bij de verkiezingen van november 2012 hoopte de regionale premier Artur Mas met zijn conservatief-nationalistische Convergencia i Unio veel steun te krijgen voor het idee van een onafhankelijk Catalonië. De partij wil zorgen dat er binnen de komende vier jaar een referendum komt over die onafhankelijkheid, zeer tegen de zin van de regering in Madrid. De conservatieve regeringsleider Mariano Rajoy verzet zich tegen de idee van de volksraadpleging omdat hij van oordeel is dat enkel de federale regering mag beslissen over referenda in verband met afsplitsing. De crisis heeft in Catalonië, dat op gebied van o.a. gezondheidszorg, onderwijs en taalproblematiek al over grote autonomie beschikte, de situatie veranderd. Vroeger werd de streek beschouwd als de economische motor van Spanje, nu moet Catalonië zelf financiële steun vragen aan Madrid. Ook de Schotten streven reeds vele jaren naar onafhankelijkheid. De partij die dit streven belichaamt, de Scottisch National Party (SNP), die reeds sinds 1934 bestaat, maakt al sinds 2007 deel uit van de Schotse regering en Alex Salmond, de leider van deze partij en premier van Schotland, wil voor het einde van zijn ambtstermijn zorgen dat er een referendum komt over die onafhankelijkheid. Dat zou nu in 2014 gaan gebeuren. De partij achter het onafhankelijkheidstreven, de SNP, is voorstander van Schots lidmaatschap van de Europese Unie. Deze partij zou Schotland dus het liefst onafhankelijk van GrootBrittannië, maar binnen de EU zien. Het lijkt er dus op dat Schotland opnieuw moet onderhandelen over het EU-lidmaatschap als het onafhankelijk wordt. Het is nog niet duidelijk wat daarvan de gevolgen gaan zijn. In ieder geval: op 15 oktober 2012 hebben de Britse premier Cameron en de Schotse premier Salmond een overeenkomst ondertekend over het referendum betreffende het stemmen voor onafhankelijkheid door de Schotten over twee jaar, meer bepaald op 18 september 2014. De meningen over deze overeenkomst zijn verdeeld: Cameron vindt dat Groot-Brittannië

sterker is als een geheel met Schotland, Salmond daarentegen pleit voor het Schots nationalisme. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre de Schotten Salmond volgen in zijn keuze voor Schotse onafhankelijkheid, bij het geplande referendum. Ondertussen bereiden de Schotse ministers een rapport voor met hun standpunten over Schotse onafhankelijkheid. Zij menen dat de onafhankelijkheid het mogelijk zal maken dat dankzij zijn natuurlijke rijkdommen, Schotland een sterkere natie zal worden. Om het Europees parlement te verplichten dat referendum effectief te houden zijn een miljoen handtekeningen nodig. Bij ons heeft de Vlaamse Volksbeweging het voortouw genomen om de handtekeningen voor Vlaanderen te verzamelen. De stelling om het referendum aan te vragen luidt: “Ik ondersteun het initiatief dat het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volkeren binnen de Europese Unie erkend wil zien als een fundamenteel mensenrecht en wens dat de Europese instellingen alle Europese burgers en hun naties ondersteunt als ze dit recht wensen toe te passen.” De campagne is ondertussen gestart. In vele Europese landen zullen handtekeningen verzameld worden. Die worden op zondag 30 maart 2014 in een Europese mars op Brussel aan het Europees Parlement overgemaakt. Als er voldoende handtekeningen zijn moet het parlement dat referendum organiseren. Zowel voor de Catalanen als de Schotten maar zeker ook voor de Vlamingen is dit referendum een logische verdere stap in hun eeuwenlange strijd om zelf hun eigen lot te bepalen. Vlaanderen zou zo dé eis van de Fronters in grote mate kunnen realiseren: zelfbestuur. Op de komende IJzerwake zullen zowel Schotten als Catalanen middels videoboodschappen getuigen van hun streven naar onafhankelijkheid en hun solidariteit met Vlaanderen. Ook in de toespraken en de programmering komen beide landen aan bod, zoals ook in de affiche van de komende IJzerwake. Redenen genoeg om erbij te zijn, in Steenstrate op 25 augustus. - LVO


In memoriam Professor Michiel Debackere Op 12 april 2013 overleed professor Michiel Debackere te Gent. Hij was niet alleen een autoriteit in zijn vakgebied, de veterinaire farmacologie en de toxicologie, maar vooral een gedreven Vlaming én een vriend van IJzerwake. Michiel Debackere werd geboren in mei 1930 te Boezinge en is dus 82 jaar geworden. Bij het grote publiek was hij op het einde van vorige eeuw vooral bekend als dopingjager omwille van zijn functie als directeur van het Gentse laboratorium voor (onder andere) veterinaire farmacologie en dopingcontrole. Ondanks het feit dat hij terecht naam maakte als professor en wetenschapper zal hij bij velen onder ons toch vooral bekend blijven als een overtuigd en radicaal flamingant die het basiswerk zeker niet schuwde. Daaraan herinnerde Guido Moons in zijn afscheidswoord bij de begrafenis, waarbij hij ondermeer vermeldde dat hij in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Zwalmstreek een bloeiende Davidsfondsafdeling uit de grond stampte en ook actief was in het nationaal bestuur van die organisatie. Hij was zonder omwegen voorstander van de Vlaamse onafhankelijkheid en heeft door zijn inzet die onafhankelijkheid zeker dichterbij gebracht.

Zelf hoorde ik zijn naam binnen de Vlaamse Beweging voor het eerst toen hij actief werd in het Bedevaardersforum nadat hij uit onvrede met de koers van het Bedevaartcomité daaruit ontslag genomen had. Hij schaarde zich in 2003 resoluut achter onze vzw IJzerwake. Als een van de eersten trad hij toe tot het aanbevelingscomité en tot vorig jaar bleef hij een trouw bezoeker van de IJzerwake, ook al maakte zijn leeftijd het hem niet altijd gemakkelijk. Daardoor leerde ik hem ook persoonlijk kennen omdat hij telkens naar het secretariaat belde om zich van een plaatsje in de pendelbus te verzekeren. Minzaam maar kordaat, zo zal hij in mijn gedachten verder leven. “Een man van waarden”, zo noemden kinderen en kleinkinderen hem op het doodsprentje. Aan die kinderen en kleinkinderen, aan zijn echtgenote en gans de familie betuigt het bestuur van IJzerwake hierbij zijn deelneming. We zullen hem waardig gedenken op de komende IJzerwake. - LVO

Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

DE TWAALFDE IJZERWAKE ZAL DOORGAAN OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2013


Ivo Cornelis, Romero en Don Bosco Priesters met een pijp in de mond, kokkerellend in een vlekkerig toog bij het keukenvuur voor hun verschoppelingen, die Vlaamse Leeuwen uithangen en doortastend, zonder dikdoenerij, het evangelie voorleven en toepassen in hun gemeenschap, zijn vandaag in Vlaanderen uitzonderingen tot onbestaande. IJzerwake heeft ervaring. Een vinnige pastoor of pater vinden voor de eucharistieviering op de bedevaartweide bij de gebroeders Van Raemdonck is bellen en bedelen. In 2013 denkt en stemt het grootste deel van de Vlaamse priesters Groen en Belgisch. Ivo Cornelis (1887-1958) heet in een proper en dun gedenkschrift “Een der Vlaamse groten in Kerk en samenleving”, en die wierook mag. Hij wordt vergeleken met de vermoorde mgr. Romero en de Italiaan Don Bosco. Ivo Cornelis is door deze generatie amper gekend, de generaties van de naoorlog tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw, zagen hem als de stichter en het werkpaard van jongenstehuizen. Gesticht werd het eerste weeshuis in Mechelen. De locaties Weelde, Bonheiden, Genk en Hoeilaert volgden. Door de seksuele honger van de WestVlaamse bisschop Vangheluwe _ de top van meer misbruik in België, de buurlanden en de VSA _ werd de publieke mening over priesters en nonnen in scholen en gestichten vijandig. Dat wordt opgepookt door ex-katholieke kranten die rapporteren op hun voorpagina over lijfstraffen, perversiteiten, gefrustreerde kerkmensen. De uitzonderingen worden tot regel verheven. Afkeer volgt voor geestelijke mannen en vrouwen die met de pedagogische en seksuele uitgangspunten van hun opleiding en generatie hun best deden of soms struikelden. Het jongenstehuis van Weelde behoort tot mijn jeugdherinneringen. Ik ben Turnhoutenaar en Weelde met zijn vennen was een zwemparadijs. Het huis van Cornelis stond aan een kasseiweg tussen het grote treinstation van Weelde _ ooit belangrijk op de afgeschafte lijn Turnhout-Tilburg, nu een populair fietspad _ en Merksplas (bekend om zijn gevangenen en landlopers). Bossen en weiden omringden het eenzame gebouw. Jaarlijks passeerden de Kempense jeugdbewegingen voor bonte avonden, speelnamiddagen, vakantiewerk. Het weeshuis is reeds jaren gesloten. De auteur van het boekje lost een ereschuld in. Mark Cornelis is priester op rust in Leuven en de stichter van de jongens-oases was zijn oom en dooppeter. Hij was professioneel betrokken bij de jongenstehuizen, die deels blijven bestaan, echter elke verwijzing naar priester Cornelis is geschrapt. Ivo Cornelis werd geboren in Niel in een doktersgezin met 10 kinderen, van de 6 jongens werden er 3 geneesheer en 3 priester. Dokter Cornelis

was een sociale arts. De vrouw van de plaatselijke onderwijzer overleed plots en de man bleef achter met 4 minderjarige kinderen. Die werden opgenomen in het gezin Cornelis, tot vader een nieuwe moeder vond voor zijn kroost. Kinderen zonder thuis, Ivo kende het van jongsaf. Ivo Cornelis was een verstandige kerel, beëindigde de middelbare school als “primus perpetuus”, trok naar het Groot Seminarie van Mechelen en werd door kardinaal Mercier, na één jaar geschikt gevonden voor de verdere opleiding in Rome. Ivo studeert in de pausenstad ook natuurkunde en scheikunde, wordt gewijd in 1910 en doctoreert in de theologie aan de Gregoriana. De troeven voor een straffe kerkelijke carrière zijn er. Na zijn doctoraat wordt Ivo Cornelis benoemd in Waver waar hij Nederlands onderwijst en zijn Waalse pupillen warm maakt voor Vlaamse ideeën. De schooldirecteur pikt dat niet en Ivo Cornelis wordt onderpastoor van de Sint-Romboutsparochie in Mechelen, onder de kromstaf van de kardinaal. De parochie is een wijk vol miserie met steegjes, krotten en dompelaars. De onderpastoor maakt de doodstrijd mee van een moeder met twee uitgehongerde kinderen en de vrouw smeekt hem om haar kinderen te redden. Ivo Cornelis is ontroerd en belooft voor de kinderen te zorgen. Zo begint een jongenstehuis in Mechelen. Er volgen nadien veel knapen, soms lastige en moeilijke, uit randgezinnen. Kort na de eerste wereldoorlog is de ellende zo groot dat het aantal verlaten kinderen angstwekkend aangroeit. In de Spaanse burgeroorlog worden Baskische kinderen geholpen en tijdens de tweede wereldoorlog schuilen joodse jongens en meisjes in de tehuizen van Ivo Cornelis. De zielenzorger verwaarloost ondertussen zijn intellectuele talenten niet en blijft boeken schrijven. De Vlaamse Leeuw wappert bij de tehuizen van Cornelis op de feestdagen, Vlaamsgezinde liederen klinken, de fanfare van het Mechelse weeshuis is populair, de jongerenvriend bezoekt de IJzerbedevaart.

De Vlaamse Leeuw wappert bij de tehuizen van Cornelis op de feestdagen, Vlaamsgezinde liederen klinken, de fanfare van het Mechelse weeshuis is populair, de jongerenvriend bezoekt de IJzerbedevaart. De hoge kerkelijken zijn boos op de sociale en Vlaamsgezinde onderpastoor. Kardinaal Mercier eist dat hij zich meer met het geestelijk leven van zijn jonge gasten zou bezig houden, diens opvolger, Van Roey, weigert Cornelis te ontvangen tot kort voor zijn dood, in 1958; symbolisch sterft de flamingant op 11 juli. - Fr a n s C r ol s

IJzerwake magazine 42  

NR. 42 - APRIL MEI JUNI 2013

IJzerwake magazine 42  

NR. 42 - APRIL MEI JUNI 2013

Advertisement