Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 35 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2011 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

B=A Neen, beste lezer, maak je geen zorgen. Ik ga je niet lastig vallen met een herhalingsles algebra. Wat ik met bovenstaande titel bedoel, heb ik hier al herhaaldelijke geschreven. Het heeft geen zin meer om met de Franstaligen verder te onderhandelen over het zogenaamde plan A. Enkel plan B – de Vlaamse onafhankelijkheid - kan voor Vlaanderen nog enig perspectief bieden op het behoud van onze welvaart en ons welzijn. En dus wordt het hoog tijd dat men begint met de noodzakelijk onderhandelingen over een ordelijke opdeling van dit onzalige land. 11, 11u. augustusers20 mdonck Zondag 21 roed van Rae monument Geb Bij het

Steenstrate

er) (Zuidschote - Iep

AKE.ORG

WWW.IJZERW

238 27 49 en - tel./fax: 03 B 20/2, 2018 Antwerp 2746 - BIC: KREDBEB Van Schoonbekestraat - IBAN: BE33 7330 1128 g - 733-0112827-46

info@ijzerwake.or

31/01/11 20:01

YW2011-A4.indd

1

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2012. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Meer dan een jaar lang hebben de politici de tijd gehad om een oplossing te vinden voor de communautaire en de sociaal-economische problemen. En tenzij de Vlaamse politici schaamteloos zouden toegeven aan de chantage van de Franstaligen, zal er geen eerbaar akkoord kunnen afgesloten worden. Want meer dan 30 jaar tijd en 5 staatshervormingen hebben ons geleerd dat de piste van de staatshervormingen, communautaire onderhandelingen, gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap of hoe men het ook wil noemen, niets opbrengt maar ons in tegendeel keer op keer veel kost: aan centen, aan mogelijkheden, aan de integriteit van ons grondgebied. En als die stapsgewijze methode ooit naar een eigen Vlaamse staat zou leiden, dan zal het een verarmde staat zijn, een uitgeperste staat, een staat zonder hoofdstad en met een grondgebied dat nog een stuk kleiner zal zijn dan het Vlaanderen dat we vandaag kennen. En daarom: God beware ons voor een nieuwe staatshervorming; alleen een staatsvorming kan Vlaanderen nog een toekomst bieden. Of geldt voor de Vlamingen dan voor eeuwig het gezegde: “Eens knecht, altijd knecht”? Zullen wij verder een meerderheid zijn, die zich als een kruiperige minderheid gedraagt en slaafs de bevelen opvolgt van een imperialistische minderheid, die zich als een meerderheid gedraagt. Dit alles moet ons doen besluiten dat voortboeren zoals we bezig zijn geen enkele zin heeft. We moeten, willen we onze toekomst veilig stellen, stoppen met het Absurdistan dat België is. Stoppen met communautaire onderhandelingen met schaamteloze toegevingen. De partijen die nog geloven in de communautaire evolutieleer moeten hun conclusies trekken en een paar tussenstations overslaan. We roepen de Vlaamse politici dringend op werk te maken van de voorbereiding op en de onderhandeling over het plan B, met de dubbele B Van België Barst! Om deze eis te ondersteunen rekenen we op uw massale aanwezigheid op de 10de IJzerwake op 21 augustus om 11 uur aan het monument van de Gebroeders aan Raemdonck in Steenstrate (Zuidschote – Ieper). Wim De Wit Voorzitter IJzerwake Provinciale contacten Provincie Antwerpen:

Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Oproep 10de IJzerwake

Trouwe lezers hebben de datum natuurlijk al lang genoteerd maar dit nummer van IJzerwake wordt ook aan vele kandidaatleden of sympathisanten gestuurd. Daarom herhalen we graag onze oproep: we hopen u, lezer, opnieuw in Steenstrate te zien en breng voor deze tiende editie liefst vele vrienden en bekenden mee naar de IJzerwake onder het motto ‘Vlaanderen staat’. Wij verwachten u op zondag 21 augustus 2011 om 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Praktische informatie vindt u elders in dit nummer.

U kan helpen Om de IJzerwake verder uit te bouwen kan ook u, waarde (nieuwe) lezer, een steentje bijdragen. Het lidmaatschap van vzw IJzerwake loopt per kalenderjaar. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746, BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw milde euro’s. Wie belangstellenden kent voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Wie dit jaar (opnieuw) wil meewerken vragen we om dit aan het secretariaat door te geven. Zie verder. Bedankt alvast.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening BE33 7330 1128 2746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun. Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch) Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen) -2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – Ward Steffens – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


ZONDAG 21 AUGUSTUS 2011 STEENSTRATE 11 UUR

VLAANDEREN STAAT!

het hele opzet van ons motto uit de doeken. Erik Verstraete heeft -ondanks persoonlijke zorgen- enkele historische figuren in de kijker gezet, gedeeltelijk bij de bloemenhulde, gedeeltelijk in het programmaboekje.

Vlaamse vrienden, Voor de 10de keer zal op 21 augustus de IJzerwake plaats vinden in Steenstrate. Van in het begin hebben de organisatoren als leidraad voor hun organisatie de kernwoorden van het testament van de Fronters voor ogen gehouden: Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede. Ook al is in de dagdagelijkse politiek van dit nobele testament vaak weinig te merken, toch leeft het in de harten van vele Vlamingen die, vertrouwd met hun geschiedenis, waar dan ook hun steke staan.

Verder hebben we een jonge kleinkunstzanger Dietwin, van wie wij de familienaam nog niet verklappen. U zal die zien op de wake in het programmaboekje, of horen in de talrijke coulissen van de Vlaamse Beweging, waar de mededeling het nog even stil te houden, telkens de grootste garantie is, dat binnen de kortste keren het nieuws bekend is tot in de verste uithoeken :-). Onze medewerkers ten velde zullen u ook dit jaar waardig ontvangen. Wanneer u op zondag een versierde weide betreedt, met trotse vaandels, een uitgedoste feesttent, een indrukwekkend podium met toeters en bellen en een scherm, een mooie omkadering, een warm onthaal: weet dan dat dit alles slechts mogelijk is omdat vrijwilligers bereid zijn om een week daarvoor dit alles op te zetten! Vrijwilligers, inderdaad. Onbezoldigd. Vakantiedagen opgeofferd. Met als enige vergoeding: veel plezier tussen het werk door en fijne kameraadschap. Voorpost neemt hierin steeds het voortouw, van opbouw tot afbraak. Het mag eens gezegd worden.

In Steenstrate zijn en blijven alle Vlamingen welkom, voor wie het ‘Vlaanderen Eerst’ geen loze slogan is. De vzw IJzerwake geeft via de toespraak van de voorzitter haar standpunten weer op de actualiteit en op de pijnpunten in onze samenleving. De oproep naar een onafhankelijk Vlaanderen zit hierin telkens weer vervat. Na meer dan een jaar regeringsonderhandelingen mag ieder weldenkend mens de objectieve vaststelling doen: de kunstmatige staat België heeft opgehouden te bestaan in de geesten. Nu is er alleen nog de rationele notaristoets nodig om de scheiding ook effectief te regelen, zodat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden over Vlaanderen en Wallonië. Een win-winsituatie voor beiden op termijn, wanneer de onophoudelijke communautaire twisten zullen beslecht zijn (en ALLES in dit land IS communautair!!), en een echt beleid zal gevoerd kunnen worden, naar ieders maat. De vzw IJzerwake nodigt ieder jaar een gastspreker uit. Hij of zij wordt als gast geacht zijn mening te geven op het motto van de IJzerwake, en van daaruit op de actualiteit. Met Johan Sanctorum gaan wij verder in de rij van denkers, die op een eigen manier en met een eigen invalshoek, de actualiteit belichten.

Mogen wij u vragen alleen al uit eerbied voor dit gepresteerde werk van kameraadschap, de politieke meningsverschillen in en over partijgrenzen heen, voor één dag thuis te laten en als één man rond de leeuwenvlag te staan. Wij staan in een gebied waar vele jonge mensen uit alle windstreken een zinloze en vreselijke strijd vochten. Daaronder jonge en zelfbewuste Vlamingen die hun bloed vergoten voor een staat die dat bloed niet verdiende, met op hun stervende lippen de woorden ‘moeder’ en ‘Vlaanderen’. Wij staan in een streek waar in de vorige eeuw van op een toren ieder jaar een striemende aanklacht werd gericht aan deze on-staat en zijn regeerders. Wij staan in een weide vanwaar een duidelijke en onverzettelijke boodschap moet klinken: ‘Vlaanderen Staat’!

De thema- en bindteksten van Anton Aldi dragen ook dit jaar de wake, en doen in enkele sterke en juist geplaatste woorden

Gino Smits Werkgroep Regie 2011

IJZERTREFFEN

Dit jaar vieren we dan ook nog eens ons 50-jarig bestaan. Geen enkele andere volksnationalistische jeugdbeweging doet ons dat na. Het VNJ drukt wel degelijk een mooie stempel op het Vlaamse landschap. Niet enkel door de talrijke afdelingen en scharen in het Vlaamse land maar ook door alle VNJ’ers die zich opwerkten in de samenleving is het VNJ een niet te onderschatten onderstroom die zijn plaats meer dan verdiend heeft in de Vlaamse beweging.

Als jeugdbeweging mogen wij ons zeker de bevoorrechte partner noemen van de traditie van IJzerwake. Niet alleen stonden we letterlijk aan de wieg van deze herdenking maar daarnaast hebben onze (oud)-VNJ’ers, JSK’ers en sympathisanten zich ook ingeschakeld in de organisatie ervan.

HIER ONS BLOE D

Na de IJzerwake kan je “tussen pot en pint” bijpraten op het IJzertreffen. Het hele IJzertreffen wordt gedragen door het VNJ en het JSK. Vanaf het begin vonden we dat dit de ontmoetingsplaats kon zijn voor alle Vlamingen die trouw wilden zijn aan de ijzergedachte.

V o o r onze verjaardag bieden we naast een fotoboek en een cd van onze muziekkapel nog talrijke andere artikelen aan. Breng zeker een bezoekje aan onze info- en verkoopstand achteraan in de tent van het IJzertreffen. Tot op IJzerwake en we begroeten jullie graag in onze tent voor het IJzertreffen! Met een krachtig Houzee, Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!

Maar naast het IJzertreffen voorziet het VNJ ook een Kinderijzerwake voor de kleinsten. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Al spelend de rijke geschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden ontdekken, dat is waar het VNJ net goed in is!

-3-

Elke Serpieters Verbondsleiderster


10de IJZERWAKE – zondag 21 augustus 2010

PRAKTISCHE INFORMATIE Vervoer

regenschermen, polo’s en t-shirts en alle IJzerwakepublicaties. Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de programma- en kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken. NIET voor het publiek.

Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen, is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate niet verhoogd; alle busritten kosten 3 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis.

Omhaling

Medewerkers voor de Bloemenhulde melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Inkom

Voor de 10de IJzerwake blijft de toegangsprijs dezelfde als vorig jaar. Voor 4 euro dient iedereen zich een herkenningsteken aan te schaffen. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis kinderkenteken, dit keer een polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen?

Propaganda door derden

Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweiden is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg.

Programmabrochures

U kan de programmabrochures (prijs: 2 euro) – dit jaar volledig in kleur – aankopen: - bij de verkopers op de toegangswezen en op de weide - aan de kassa’s - in de secretariaatstent

Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal (vlaggen, spandoeken, publicaties, ook audiovisuele enz.) van deelnemende verenigingen en personen, en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Organisaties die geen brief ontvingen voor het plaatsen van een stand kunnen die aanvragen bij het secretariaat.

Toegang weide en parking

Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. De weide is bereikbaar via het jaagpad en via de parking. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide.

Vlaggen

Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Leeuwenvlaggen en Dietse oranjeblanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: - de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, nietpartijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/ of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. - de (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentistische of federalistische historische minderheid of meerderheid bevindt. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-Nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bv. omdat zij symbolen

Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de leden van de ordedienst. Parkeren kan op de weide achter de IJzerwakeweide. Prijs parkeerplaats: 1 euro per wagen. Bij slecht weer worden indien nodig en in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van de parkeerwachters, de ordedienst en de politie op te volgen.

HIER ONS BLOE D

Eten en drinken

Voor en na de IJzerwake zijn de eet- en drankstands en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle stands echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip. Secretariaten

De tenten van het secretariaat en het financieel secretariaat bevinden zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. In de secretariaatstent kan u terecht voor kwesties van het lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopsstand met o.a. vlaggen, petjes,

-4-


Informatie voor adverteerders en sponsors

dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5 en dit jaar volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven van vorig jaar blijven behouden. Advertentietarieven 1/8ste pagina 30 € 1/4de pagina 50 € 1/2de pagina 85 € A5 pagina 150 € Dubbele A5 250 € Afsluitdatum: 3 augustus 2011.

Vlaggenparade praktisch

Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, en die staat tegenover het secretariaat bij de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om organisatorische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure. Kledij en kentekens

Meer informatie via 0496 53 31 38 of opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de komende IJzerwake te sponsoren. Een sponsormap kan aangevraagd worden via het secretariaat. Sponsors kunnen contact opnemen via het secretariaat of meer informatie bekomen bij Egwin Six via 0475 781 934 of egwin.six@ijzerwake.org.

Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging. Bloemenhulde

Ook dit jaar willen we de Bloemenhulde laten uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van de plechtigheid. Naast Frans Kusters als een van de IJzersymbolen en Filip de Pillecyn als vertegenwoordiger van de Fronters herdenken we ook enkele personen die gedurende het voorbije jaar overleden zijn, namelijk pater Karel van Isacker, Rudi van der Paal, Ivan Mertens, Marie-Rose Morel, Toon van Overstraeten en Dries de Meulder.

Overnachting IJzerwake

Voor bloemstukken en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze tiende IJzerwake nog indrukwekkender wordt dan de vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is elke vrije bijdrage welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Praktisch:

Tarieven

Kameraadschapsavond

Deelname bloemenhulde Bloementuil Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt. Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid is er om tenten te plaatsen in de grote overdekte manège. Avondeten: zaterdag stipt te 18 uur. Ontbijt: zondagmorgen stipt te 7 uur. Inschrijven via Luc Vermeulen 0475/295765 of logistiek@ ijzerwake.org. Op zaterdagmiddag zal een medewerkster van IJzerwake zorgen voor broodjes en soep tegen democratische prijzen.

vrije bijdrage 13,00 € 18,00 € 23,00 € 28,00 € 103,00 € 108,00 €

Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost traditioneel een grootse Vlaamse zangavond. Deze vindt plaats op een nieuwe locatie: de Vleterranch te West-Vleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: deuren 20 uur. Begin zangavond: 20.30 uur. Einde zangavond 23 uur. Om 1.30 uur sluit de cafetaria stipt. Inkom 2 euro.

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03/238 27 49, best na 18.00 uur. -5-


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN KIND VAN ZIJN TIJD De titel is puur cliché en klopt hier voortreffelijk. Filip de Pillecyn die wij herdenken op de IJzerwake 2011 is de illustratie hoe tijd en omstandigheden een mensenleven sturen. Hij is oorlogsvrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog, redactiesecretaris van de welgekome, en tot in de genen minimalistische, De Standaard van het interbellum, zichtbaar lid van het Duitsvriendelijke DeVlag van Jef van de Wiele, secretaris-generaal van het middelbaar onderwijs onder het collaboratiebewind, veroordeelde zwarte en tussendoor toegejuicht schrijver, pamflettist, dichter en doener.

tussen de ratten, het slijk, de obussen en de kampementen aan het westelijke front. Filip de Pillecyn werd in 1919 redactiesecretaris van De Standaard, de organisatieman die boven de rest van de equipe de zweep laat knallen. Amnestie en de Vlaamse grieven waren zijn thema’s. Bij het Verbond der Vlaamse Oudstrijders (VOS) was de Pillecyn een inspirator, en hij polemiseerde in het verenigingsblad De Vos met antimilitaristische teksten. De Standaard leed van in de wieg aan onuitroeibaar minimalisme en in 1922 zei de Pillecyn om die reden adieu. Vandaag is het ondenkbaar dat een flamingant carrière zou maken bij de christelijke travaillisten, maar de Pillecyn werd hoofdredacteur van De Tijd, het dagblad van het ACV. De krant met dezelfde naam vandaag, staat in het tegenovergestelde kamp, bij de ondernemers. Vakbondsjournalist de Pillecyn stichtte een voorloper van het spotblad Pallieterke in 1922.

Rik Van Cauwelaert van Knack peperde in 2006 Filip de Pillecyn in , naar aanleiding van de Filip de Pillecyn Studies II. Hij vond in het na zijn dood gepubliceerde “Face au Mur” (1979) het citaat: “Satan is overwonnen en de engel des lichts zegeviert. Er is chocolade, Engelse sigaretten en een overvloed van die voorwerpen die de Fransen aan de Engelsen en de Engelsen aan de Fransen toeschrijven (nvdr. condooms). En in de schoot der verkrachte vrouwen kiemt het zaad van Amerikaanse negers.” (einde citaat). Ludo Stynen die in “Verbrande Schrijvers” (2009) een genuanceerd portret publiceert van Filip de Pillecyn: “Het citaat bevat de meest stuitende regels uit het gepubliceerde proza en de auteur is in zijn ganse scheppende oeuvre op geen onvertogen woord te betrappen.” À propos, de in feite aimabele Rik Van Cauwelaert is een familielid van Frans Van Cauwelaert die de vluchteling Filip de Pillecyn in 1914 aan een vertalerbaan hielp in Den Haag.

Leraar werd de Pillecyn nadien in Malmédy, aan de oostgrens. België was met de voordelen en de nadelen van dien toen een “gemengd” land met Vlamingen in het Franstalige onderwijs in Wallonië en Walen in het eveneens Franstalige onderwijs in Vlaanderen. De vernederlandsing van het Vlaams onderwijs arriveerde schoorvoetend. Malmédy werd de geboorteplaats van de Pillecyns meest populaire boek, later een TV-feuilleton. “Monsieur Hawarden” is een verhaal waarin de lijfelijke liefde zindert. De duivel-doet-al schreef in dezelfde periode verslagen voor Sportwereld.

Filip de Pillecyn had een gevuld leven. Hij stierf op zijn 71 en was Leuvense studentenleider, gevierd schrijver, journalist van de allereerste De Standaard (die van 1914, de publicatie werd uitgesteld omwille van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog), vertaler bij het Office belge in Den Haag, op voorspraak van Frans Van Cauwelaert. Bekend is dat duizenden Vlamingen naar het neutrale Nederland trokken tijdens ’14’18. Lang hield de Pillecyn niet stand onder de Hagenezen. Hij vertrok in 1915 als oorlogsvrijwilliger langs Engeland naar Frankrijk. Aan de IJzer leerde hij, voor zover nodig, de knechtenrol van de Vlamingen kennen. Als secretaris van de Legervergadering, en plaatsvervanger van Ruwaard Adiel Debeuckelaere, werd hij belangrijk in de Frontbeweging. Wat wij vandaag herhalen op de IJzerwake; een Heldenhulde, vond in de Pillecyn een medestichter.

In 1940 verhardde de Vlaamse radicaliteit van Filip de Pillecyn. Hij werd lid van de Duitsch-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag), de beweging van Jef van de Wiele die de Duitsvriendelijkheid predikte. De Nieuwe Orde met praktische uitlopers naar “volksche cultuur” in kringen als Volk en Kunst en het blad Volk en Kultuur vonden zijn gading. In mei 1941 werd Filip de Pillecyn volledig ondergedompeld in de collaboratie als directeur-generaal van het middelbaar onderwijs, wat hij bleef tot het einde van de bezetting.

HIER ONS BLOE D

Met Hendrik Borginon _ de opa van Fons van VLD _ schreef Filip de Pillecyn in 1917 “Vlaanderens dageraad aan den IJzer”, een pamflet dat opriep tot radicalisme en bezinning over de naoorlogse tijd. Gedichten en een verhalenbundel ontstonden

-6-

In 1947 volgde de veroordeling: tien jaar hechtenis, maar twee jaar later kwam hij vrij. Schrijven bleef de Pillecyns sterke kant: “Mensen achter de Dijk”, met zijn jeugdervaringen in Hamme, illustreerde het Arm Vlaanderen van voor 1940; “Face au Mur” verhaalde over zijn jaren in de nor. De schrijver Hubert Lampo viel voor de Pillecyn en riep op bij diens dood (1962) : “Het proza van de Pillecyn niet te versmallen tot het bezit van een kleine fractie van het Vlaamse volk.” Frans Crols


>> U komt tenminste uit voor uw Vlaamse overtuiging ...

Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Wij ook! >> U wil een Vlaamse sociale zekerheid ...

Wij ook! >> U wil concrete daden, geen woorden ...

Wij ook! >> U kan er alvast zelf iets aan doen ... Zet vandaag nog de stap naar het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en splits zelf de sociale zekerheid. Hoofdzetel:

Hoogstratenplein 1 2800 Mechelen - www.vnz.be VNZ_Adv Splits 210x98.indd 1

Bel gratis:

0800-179 75 23/06/11 16:35

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE

Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 Klevers VL (per stuk) € 1,25 Klevers VL vanaf 10 stuks € 0,75 Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Programmabrochures 2003 tot 2010 € 2,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2005 tot 2007 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,00 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,00 Verslagboek 2003 tot 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50

-7-

-7-


IJZERWAKEPOËZIE: GEEST EN STIJL (35) Hier leeft een willig volk, gelovig en gelaten, Van compromissen en van eindeloos gepraat. Droomt van gelijke rechten en van eigen baten en later, wellicht later, van een eigen staat.

Voor het bijzonder nummer van ons tijdschrift, met een heel ruime oplage aan de vooravond van de tiende IJzerwake, ligt het voor de hand dat ik het beste van onze hedendaagse én van onze oudere poëzie uitkies voor de lezers. Gewoontegetrouw begin ik met de begaafdste én de grootste dichter(es) van Vlaanderen en m.i. van de hele hedendaagse lyriek: Aleidis Dierick. Van haar ontvang ik geregeld lyrische én strijdvaardignationalistische parels. Zij is een stuwende kracht in de hedendaagse Vlaamse én de Nederlandse volksverbonden dichtkunst.

Dit is het land van hypocriete democraten. Hier weet men van de vorst en van de prins geen kwaad. Hier tapt men oude wijn uit even oude vaten En wacht een lijdzaam volk, geduldig… tot de boot vergaat. Simon Schamp

Recent zond Aleidis mij langere gedichten, naast kortere. Om ook andere dichters aan bod te laten komen, moet ik een korter gedicht kiezen van Aleidis Dierick. Denkend aan 11 juli selecteer ik “Goedendag”:

Ik besluit deze poëziebladzijde met een gedicht van Juul Bessemans (1903-2002), zopas ingezonden door zijn zoon. Juul, een kranige en weerbare Vlaming, werd 99!

Goedendag

Strijd

Dag, kleine man met uw vlag in de wind. Dag, kleine vrouw met uw vlag en uw kind Dag, kleine mens, met uw droom en uw wens. Dag, kleine Vlaming, gehoond en gepest.

Wie roept zo hard: “hé Vlaamse bastaard”? - een nietige dwaas, niet eens mijn aandacht waard – Hij schrikt meteen, maar ’t is te laat; Een fiere Vlaming roept hem op de straat.

Dag, kleine man in regen en wind. Dag, kleine vrouw met uw simpel gedicht Dag, Vlaamse mens met uw taak en uw plicht, Een stamp op uw hart en een slag in ’t gezicht.

De straat staat open voor éénieder Die vrede wil of strijd. Een vorm van aanpak voor een strijdersziel. Wie ’t windje zaait, oogst zeker storm.

Dag, kleine man met uw vlag in de wei. Dag, kleine vrouw met de kinderen erbij. Zing voor uw land en zing met uw hart, Zing voor uw volk, vervolgd en getart.

Het hazenhart, met grote mond, bleef staan en keek eens in het rond naar ’t gat om te ontvluchten, want zo’n Vlaamse kerel is te duchten.

Dag, kleine mens in de storm op het plein met uw vaandel van trots, met uw vaandel van pijn Dag, Vlaamse mens, kleine man, kleine vrouw. Draag uw vlag voor uw volk in blijvende trouw.

Ontvluchten dierf hij niet, de boze guit, dan werd hij uitgelachen door die man. Ten einde raad nam hij ’t besluit: “Ik moet maar vechten, zo goed ik kan”.

Dag, kleine Vlaming, vernederd, gesmaad, Door uw eigen omgeving belachelijk gemaakt. Van dwaasheid en domheid dagelijks beticht; Hef uw vlag, kleine mens, omhoog in het licht.

Maar lust en had hij niet, alleen een grote mond. Twee vuisten vlug en sterk kwakten hem op de grond zodat zijn ribben kraakten. Hij smeekte: “Laadt mij op”, Maar meer slagen kreeg hij nog op zijn kop.

Dag, kleine mens met uw vlag in de wind, Met uw liefde die u aan Vlaanderen bindt. Dag, Vlaamse mens met uw moed en uw lach; ik groet u vandaag:: Goedendag! Goedendag!

Zo moge ’t u vergaan die aandurft ons te honen. Met mokerslagen hard en raak zal ik u belonen. Uitdagen is verboden, wist gij dat niet? Afweren – zelfs hardhandig – ontsiert mij niet.

HIER ONS BLOE D

Opnieuw roep ik lezers met poëtische aanleg op om gedichten, liefst met strijdbaar Vlaams of Dietse inslag, te bezorgen aan Erik Verstraete. Dat kan per e-post: erikverstraete@telenet. be of per gewone post: Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem (Antwerpen).

Aleidis Dierick

Een andere kunstenaar van formaat is de Waaslandse houtsnijder, dichter en Villon-vertaler Wim De Cock. Ik noem zijn echte naam omdat hij meer bekendheid verdient, niet “correct” is, al ondertekent hij met een toepasselijke schuilnaam. Hij zond me een sterk, anti-Belgisch gedicht:

Het Narrenschip

Dit is het land van hypocriete democraten Waar elke burger vruchteloos ter stembus gaat… Hier grijpt de minderheid de macht en de mandaten. Hier sluit het “groot gelijk” de pestkring van de haat.

-8-


MEDEWERKERS GEZOCHT Medewerkers gezocht

MEDEWERKERSBON IJZERWAKE 2011

Op vrijdag 19 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet en ook de andere tenten. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSK-medewerkers kunnen veel hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag vanaf 16 uur een handje toesteken. Alvast bedankt.

 Dhr.  Mevr. Voornaam: ...................................................................................... Naam: ............................................................................................ Straatnaam + huis- en busnummer: ................................................ ................................................................................................... Postcode en gemeente: .................................................................... Telefoonnummer: ............................................................................ GSM-nummer: ............................................................................... Faxnummer: .................................................................................. E-postadres: ....................................................................................

Maar vooral op zaterdag 20 augustus worden de weide en de omgeving klaargemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Vrijwilligers voor de opbouw melden zich zo snel mogelijk bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 - logistiek@ijzerwake.org). Gelieve vooraf via bijgevoegde bon (of een kopie) door te geven waaraan u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of programma’s, kassa’s, parking, controle kentekens, podiummedewerkers, pendeldienst (personen met een busje of monovolumewagen). Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org. Gebruik liefst het formulier uit dit nummer of op de webstek.

Ja, ik wil propaganda voeren voor de IJzerwake:

 en wil ………… pamfletten (15 cm x 21 cm/A5) ontvangen.  en wil ………… IJzerwakemanifesten ontvangen.  en wil ………… affiche(s) op groot formaat (42 cm x 60 cm/A2)

ontvangen.  en wil ………… affiche(s) op klein formaat (30 cm x 42 cm/A3) ontvangen.  Ja, ik wil helpen op VRIJDAG 19 AUGUSTUS bij de levering van de stoelen en de opbouw van de tenten.  Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 20 AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur (stoelen plaatsen, podium en terrein in orde brengen, enz.)  Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 20 AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur en OOK OP ZONDAG 21 AUGUSTUS (hierboven uw keuze aankruisen!) en schrijf in voor het gratis avondmaal op zaterdag en de gratis overnachting te WestVleteren met ontbijt op zondagmorgen.  Ja, ik wil meewerken op ZONDAG 21 AUGUSTUS:  aan de verkoop van herkenningstekens of programmabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur!  bij de verkoop van herkenningstekens aan een kassa aan de ingang en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur!  aan de geldomhaling en meldt mij bij de tent van het Financieel Secretariaat om 11.15 u. Medewerkers die met een bus meekomen, kunnen enkel helpen bij de omhaling, waar we steeds handen te kort komen.  aan de controle van herkenningstekens aan de ingangen  als parkingtoezichter  bij de verkoop van propagandamateriaal in de secretariaatstent  aan het podiumgebeuren/regie en zal aanwezig zijn om STIPT 10.30 uur!  bij de pendeldienst: ik heb een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst voor bejaarden en gehandicapten en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 u.! op de kleine parking naast de brug. Deze medewerkers dienen zo snel mogelijk de gegevens van hun nummerplaat te bezorgen aan het secretariaat. Dit is nodig voor de toelating voor gebruik van het jaagpad! Graag ook vermelden of u al dan niet (opplooibare) rolstoelen kan laden!  Ja, ik wil helpen op ZONDAG 21 AUGUSTUS bij de opruiming van de weide (onmiddellijk NA afloop van de IJzerwake).  Ja, ik wil meehelpen op MAANDAG 22 AUGUSTUS bij de afhaling van de stoelen en de tenten en de allerlaatste opruim.

Op zaterdagmiddag zal een medewerkster van IJzerwake zorgen voor soep en belegde broodjes. Alle medewerkers worden op zondag 21 augustus om 8.30 uur aan het secretariaat verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen ze hun armband of badge en het nodige materiaal, evenals drank- en broodjesbonnetjes. Verkopers van kentekens of programmabrochures komen rechtstreeks naar het financieel secretariaat (tweede tent). Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling. Dringende oproep

Ook voor de afbraak doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren en ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium. Enkele richtlijnen - Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft - Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen - Voorzie zeker voor zaterdag de nodige mondvoorraad; op zondag ontvangt u bonnetjes voor drank en broodjes - Bezorg armbanden, badges of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat - Bezorg zo snel mogelijk uw e-postadres en GSM-nummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org ; dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!

-9-


BUSREGELING Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

7.25 u. Beerse (Bushalte parking kruispunt Antwerpse- en Gierlesteenweg) Mol-Geel-Herentals-Nijlen-Grobbendonk Lieve Van den Berghe (014 50 17 85 - vdblieve@telenet.be) 7.05 u. Mol (Alma) 7.25 u. Geel (Nieuwe Alma) 7.50 u. Herentals (Kleding Wellens, Brandweerkazerne) 8.05 u. Grobbendonk (Aldhem Hotel)

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.00u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Antwerpen-Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren Julia De Caluwé (03 253 03 56 - juliadc@msn.com) 7.00 u. Antwerpen-Linkeroever (Frederik Van Eedenplein) 7.15 u. Burcht (Carrefour) 7.25 u. Zwijndrecht (kerk) 7.45 u. Beveren (kerk) 8.20 u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk)

Berchem Mia Dujardin (03 230 24 62 - mia.dujardin@scarlet.be) 7.15 u. Berchem (kerk) Berchem Leo Rouchet (0486 06 30 81 - leo.rouchet@telenet.be) 8.00 u. Berchem (kerk)

Gent Wilfried Aers (09 282 52 74 - wilfried.aers@telenet.be) - Peter Fransoo (09 225 48 27 - peterfransoo@gmail.com) - Christian Bauwens (09 329 58 52 - christian.bauwens@telenet.be) 8.15 u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge)

Deurne Resy Beets (03 322 22 38 - 0497 26 16 23 vantieghem.henri@mobistar.be) 8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05 u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Werve straat) 8.15 u. PIVA (Desguinlei)

Nevele Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be) 8.15 u. Nevele (Hansbeke station)

Deurne Roger De Ridder (03 289 93 05 - 0486 11 28 54 roger.greta.deridder@gmail.com) 8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05 u. Deurne (Rode Kruisplein, Lakborslei)

Aalst-Wetteren Marcel Van Londerzeele (0472 48 92 91 - 053 83 95 59 marcel.vanlonderzele@telenet.be ) 7.30 u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45 u. Lede (Markt kerkplein) 8.30 u. Wetteren (parking Mariagaard)

Brasschaat Mieke Langsmans-De Bats (0498 77 48 71 miekedebats@hotmail.com) 8.00 u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20 u. Schoten (parking Carrefour)

Sint-Niklaas Hector van Oevelen (0472 82 10 99 hector.van.oevelen@hotmail.com) 7.45 u. Sint-Niklaas (Parking Syntra, Heimolenstraat)

Lier-Duffel-Rumst-Kontich Annemie Van Noten (015 75 62 21 - janvangorp.lier@skynet. be) 7.30 u. Lier (parking Carrefour) 7.50 u. Duffel (naast postgebouw) 8.00 u. Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) 8.10 u. Kontich (Carpoolparking)

Hamme-Dendermonde-Zele Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 stefaan.vangucht@skynet.be ) 8.15 u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u. Zele (Zandberg)

HIER ONS BLOE D

Mechelen-Klein Brabant Lode Herbosch (0478 59 72 31) - Marleen Van den Broek (015 33 64 18 - marleenvandenbroeck@live.be) - Ward Steffens (015 33 72 33 - 0497 486 476 - ward@wardsteffens.com) 8.00 u. Mechelen (Rode-kruisplein) 8.10 u. Blaasveld (kerk) 8.15 u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u. Bornem (station) 8.35 u. Temse (station)

Provincie Limburg Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen Jos Drykoningen (0479 64 07 92 - jos.drykoningen@live.be) Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - kreta.1585@skynet.be ) 6.30 u. Bree (hospitaal) 6.50 u. Peer (kerk) 7.10 u. Leopoldsburg (station) 7.30 u. Beringen (Superconfex, vlakbij uitrit 26 autostrade)

Turnhout–Beerse Guido De Schuyteneer (014 72 56 18 guido.de.schuyteneer@pandora.be) - Lieve Van den Berghe (014 50 17 85 - vdblieve@telenet.be) 7.15 u. Turnhout (station)

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen Richard Beckers (089 35 41 10 - rdebecker@raadlimburg.be ) 6.30 u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50 u. Genk (café slagmolen, Slagmolenstraat 76)

- 10 -


BUSREGELING 8.40 u. Knokke (station) 8.45 u. Duinbergen (voorkant kerk) 8.50 u. Heist (Heldenplein) 9.00 u. Zeebrugge (watertoren) 9.10 u. Blankenberge (stadhuis) 9.30 u. Brugge (Magdalenaparking)

7.10 u. Hasselt (parking achter het Dussartplein) 7.30 u. Lummen (carpoolparking) Provincie Vlaams-Brabant Diest-Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be ) 7.15 u. Diest (voorzijde station) 7.25 u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35 u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E 314 uitrit 21) 8.00 u. Leuven (Parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15 u. Nossegem-Kortenberg (Carpoolparking E40, uitrit 21)

Oostende-Westende-Nieuwpoort-Veurne-Diksmuide Erik Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 erik.jaegers@telenet.be) 9.00 u. Oostende (busparking visserijschool, Mercatorlaan) 9.25 u. Westende (kerk dorp) 9.50 u. Nieuwpoort-stad (tramhalte aan vismijn) 10.05 u. Veurne (station) 10.20 u. Diksmuide (station)

Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 - ludo. monballiu@telenet.be) 8.00 u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-Parking/ voetbalveld, Terwilgen) 8.45 u. Groot-Bijgaarden (Parking E40 richting Kust) 9.00 u. Liedekerke (Afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking)

Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43u.) - uit Kortrijk (voorziene aankomst 9.43u.) - uit De Panne (voorziene aankomst 10.16u.) Vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven voor deze busaansluiting! Zo niet wacht de bus niet!!

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke Milo Vandemaele (02 360 14 16 milovandemaele@hotmail.com) - Eddy Longeval (0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be) 8.15 u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30 u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewielaan – Ninovesteenweg) 8.40 u. Dilbeek (Westrand) 8.50 u. Liedekerke-Affligem (Afrit E40, afrit Essene, carpoolparking)

Moen–Zwevegem-Kortrijk-Marke-Lauwe-Wevelgem-Ieper Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com) - Roger Delaere (0488 00 76 31 - santers@skynet.be) 8.00 u. Moen (kerk) 8.30 u. Zwevegem (parking kerk) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station) 9.05 u. Marke (plaats) 9.20 u. Lauwe (plaats) 9.30 u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) 10.05 u. Ieper (station)

Ninove-Ronse Jürgen Reygaerts (054 58 74 76 (na 18uur) - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be ) 8.00 u. Ninove (Stationsplein) 8.16 u. Brakel (kerk) 8.30 u. Ronse (Grote markt)

Ingelmunster-Izegem-Roeselare Filip Deforche (051 24 54 12 - f.d.f@skynet.be) 9.35 u. Ingelmunster (markt) 9.45 u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u. Roeselare (station) Over de autobussen zijn verdere inlichtingen te bekomen bij Mia Brans-Dujardin, Tel./fax: 03 230 24 62 mia.dujardin@scarlet.be Ward Steffens, Tel./fax: 015 33 72 33, 0497 48 64 76 ward@wardsteffens.com

Provincie West-Vlaanderen Knokke-Duinbergen-Heist-Zeebrugge-Blankenberge-Brugge Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be )

- 11 -


Zondag 21 augustus 2011, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - 733-0112827-46 - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 35  

NR. 35 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2011

IJzerwake magazine 35  

NR. 35 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2011

Profile for ijzerwake
Advertisement