Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 34 - APRIL - MEI - JUNI

2011 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

VOORWOORD “Eindelijk wordt aan Vlaamse kant ook eens gezegd wat de Franstaligen al lang denken en willen”. Met deze uitspraak van Joëlle Milfoisnon kunnen we bedenken in welke richting sommige onderhandelaars de lopende formatiebesprekingen willen sturen. Na een reeks “bemiddelaars” met de gekste titels is het nu de beurt aan CD&V-voorzitter Wouter Beke. De kans bestaat dat hij, met bovenstaande uitspraak in het achterhoofd, en onder druk van de vakbondsvleugel, die meent dat zijn belangen slechts behartigd worden in een stevig conservatief België, terugkeert naar de oude CVP-strategie. Zonder vakbondssteun kan de CD&V niet verder, met vakbondssteun ploetert ze zichzelf in de vernieling. Derhalve is de CD&V de minst geschikte partij om regeringsonderhandelingen te voeren. Het risico dat “met de dood in het hart en voor de allerlaatste keer” de Vlaamse belangen worden geslachtofferd op het altaar van de Franstalige onverzettelijkheid is niet denkbeeldig. Mark Grammens besluit in Journaal nr 597 van 10 maart: “Het is nu aan de CD&V om haar nek uit te steken en te proberen een Belgische regering te vormen. De partij heeft dit perspectief lang afgehouden en het is niet bekend wat haar plotseling van mening heeft doen veranderen. De partij wekt de indruk dat ze niet begrepen heeft dat er thans niets mogelijk is. Het enige wat een Vlaamse partij nog kan doen is openlijk en gemotiveerd vaststellen dat er in België geen staatshervorming komt, dat er niet zal worden geluisterd naar de stem van de Vlamingen, en dat de Vlaamse partijen de plicht hebben om met andere middelen het Vlaams zelfbestuur tot stand te brengen dan door zinloze onderhandelingen met de Franstalige partijen die daar nooit zullen mee instemmen” Men zegt wel dat Beke niet van nul moet vertrekken, dat de nota Vande Lanotte een goede vertrekbasis is. Maar de voorstellen uit deze nota in akkoorden omzetten realiseert quasi alle Franstalige objectieven. Ze benutten alle grondwettelijke middelen om de Vlaamse eisen te blijven blokkeren, waardoor de Vlaamse meerderheid blijvend monddood wordt gemaakt.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2011. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Vergeten we bovendien niet dat de Franstalige partijen al vóór de verkiezingen hadden afgesproken dat ze niet zouden instemmen met voorstellen tot meer gewestelijk autonomie. Ze schuiven de zaken bewust op de lange baan, hopende dat uit vermoeidheid de Vlamingen door de knieën zouden gaan en uiteindelijk een regering zullen aanvaarden zonder grote staatshervorming. Bovendien hebben de Franstaligen nog geen enkel concreet voorstel op papier gezet, maar vragen zij wel respect voor hun zelfbenoemde verregaande toegevingen. Het toppunt van hypocrisie! In deze context hebben onderhandelingen, waarvan men trouwens zegt dat het de onderhandelingen van de laatste kans zijn, geen zin. Het zal voor Beke zo goed als zeker onmogelijk zijn om voet bij stuk te houden, om niet onder de druk te bezwijken. ...vervolg p.2 Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Welkom op de 10de IJzerwake

We hopen dat u, lezer, er opnieuw bij zal zijn en vele vrienden en bekenden mee zal brengen naar Steenstrate. Wij verwachten u op zondag 21 augustus 2011, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Hernieuwing lid-en steungeld

Om de IJzerwake verder uit te bouwen is uw financiële steun onontbeerlijk. Dank aan de vele lezers die hun lidof steungeld reeds betaalden. Voor de andere sympathisanten en vrienden geldt dat het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, we hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw steun. Wie belangstellenden kent voor IJzerwake en/of deze nieuwsbrief mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van de nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Wie dit jaar (opnieuw) wil meewerken vragen we om dit aan het secretariaat door te geven. Bedankt alvast.

vervolg voorwoord... Voor de IJzerwake is er slechts één oplossing, die we trouwens reeds geformuleerd hebben in ons vorig nummer: “Peeters en Demotte neem uw verantwoordelijkheid! Start de enige zinvolle onderhandelingen over de ordelijke opdeling van deze kunstmatige en Vlaamsvijandige staat. De beide ministers-presidenten van Vlaanderen en Wallonië moeten de gesprekken aanvatten om tot een eerlijke en vredelievende ‘fluwelen scheiding’ te komen. Slechts dan zal er eindelijk ‘duidelijkheid’ zijn”. Peeters en Demotte, neem uw verantwoordelijkheid: onderhandel over de definitieve ontbinding van dit onzalige land! Wim de Wit

Voorzitter IJzerwake

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch) Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen) -2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Jean-Marie d’Hollander – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – Ward Steffens – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


OP NAAR DE 10de IJZERWAKE

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN Inkom

van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5. De brochure wordt volledig in kleur gedrukt. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven blijven ongewijzigd.

Voor de 10de IJzerwake blijft de toegangsprijs dezelfde als vorig jaar. Voor 4 euro kan iedereen zich een herkenningsteken aanschaffen. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis kinderkenteken. Mogen Advertentietarieven we iedereen, ook de kindeste € 30,00 ren, wel vragen het kente- 1/8 pagina de 1/4 pagina € 50,00 ken zichtbaar te dragen? 1/2de pagina € 85,00 Vervoer A5 pagina € 150,00 Dubbele A5 € 250,00 Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen is de Afsluitdatum: 15 juli 2011. bijdrage voor de bussen naar Steenstrate onverminderd Meer informatie via 0496/53 31 38 of opmaak@ijzerwake. 3 euro. Dit bedrag dient betaald te worden aan de org of via het secretariaat. busverantwoordelijke. Kinderen tot en met 12 jaar rijden Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de komende gratis. IJzerwake te sponsoren. Een sponsormap kan aangevraagd

worden via het secretariaat. Sponsors kunnen contact opnemen via het secretariaat of meer informatie bekomen bij Egwin Six via 0475 781 934 of egwin.six@ijzerwake. org.

Bloemenhulde

Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, namelijk: Frans Kusters als een van de IJzersymbolen en vertegenwoordiger van de Fronters, Filip de Pillecyn, pater Karel van Isacker, Rudi van der Paal, Ivan Mertens en Marie-Rose Morel.

Overnachting IJzerwake

Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt.

Voor bloemstukken en -kransen blijven de prijzen van vorig jaar behouden. Reden genoeg voor u als persoon of verantwoordelijke van een organisatie om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde alweer tot een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake kan uitgroeien. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is een vrije bijdrage welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Praktisch: Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid om tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. Avondeten: zaterdag stipt te 18 uur Ontbijt: zondagmorgen stipt te 7u Inschrijven via Luc Vermeulen 0475/295765 of logistiek@ ijzerwake.org

Tarieven

Deelname bloemenhulde Bloementuil Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

vrije bijdrage € 13,00 € 18,00 € 23,00 € 28,00 € 103,00 € 108,00

HIER ONS BLOE D

Kameraadschaps- en zangavond

Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost traditioneel een grootse Vlaamse zangavond. Deze vind plaats op een nieuwe locatie: de Vleterranch te WestVleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: deuren 20u. Begin zangavond 20u30. Einde zangavond 23u. 1u30 u gaat de cafetaria definitief dicht Inkom 2 euro.

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03/238 27 49, best na 18.00 uur. Informatie voor adverteerders en sponsors

Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding

-3-


OP NAAR DE 10de IJZERWAKE

BUSREGELING 014/72 56 18, E-post: guido.de.schuyteneer@pandora.be Lieve Van den Berghe, Pallaarraard 14 2290, Vorselaar, tel. 014/50 17 85 E-post: vdblieve@telenet.be

Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers zullen pech hebben, de vehikels moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

Mol-Geel-Herentals-Nijlen-Grobbendonk 7.05 u. Mol, Alma 7.25 u. Geel, (Nieuwe Alma) 7.50 u. Herentals (Kleding Wellens = Brandweerkazerne) 8.05 u. Grobbendonk (Aldhem hotel) inschrijven: Lieve Van den Berghe, Pallaarraard 14, 2290 Vorselaar, tel. 014/50 17 85 E-post: vdblieve@telenet.be

ANTWERPEN Antwerpen 7.15 u. Berchem (kerk) inschrijven: Mia Brans-Dujardin. Grotesteenweg 426 2600 Berchem Tel/fax 03-230.24.62, E-post: mia.dujardin@scarlet.be.

OOST-VLAANDEREN

8.00 u. Berchem (kerk) inschrijven: Leo Rouchet, Goudenregenlaan 12 2610.Wilrijk tel: 0486.06.30.81, E-post: leo.rouchet@telenet.be

Antwerpen-Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00 u. Antwerpen-Linker oever ( Frederik Van Eedenplein) 7.15 u. Burcht (Carrefour) 7.25 u. Zwijndrecht (kerk) 7.45 u. Beveren ( kerk ) 8.20 u. Lokeren ( Sint-Laurentius kerk) inschrijven: Julia De Caluwé. Ciamberlanidreef 60/9, 9120 Beveren-Waas, tel: 03/253 03 56 -post: juliadc@msn.com

Deurne 8.00 u. Deurne : Rode Kruisplein 8.05 u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Werve straat) 8.15 u. PIVA - Desguinlei inschrijven: Resy Beets-Vantiechem, Frans Beirenslaan 203, 2150 Borsbeek tel: 03/322.22.38 of 0477.53.75.55, E-post: vantieghem.henri@telenet.be 8.00 u. Deurne : Arizona, Boterlaarbaan 451 8.05 u. Rode Kruisplein, tegenover Fredeganduskerk Lakborslei inschrijven: Roger De Ridder, Boekenberglei 188, 2100 Deurne, tel: 03/289 93 05 of 0486/11 28 54, E-post: roger.deridder@pandora.be

Gent 8.15 u. Gent (P+R Carpoolparking E17 Gentbrugge) inschrijven: Wilfried Aers, Grensstraat 10, 9840 De Pinte, tel: 09/282 52 74, E-post: wilfried.aers@telenet.be Peter Fransoo, Galgenberg 1, 9000 Gent, 09/225 48 27 , E-post: peterfransoo@gmail.com Christian Bauwens, Tijl Uilenspiegelstraat 1, 9000 Gent, tel: 09/329 58 52 E-post: christian.bauwens@telenet.be

Brasschaat 8.00 u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20 u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke Langmans-De Bats, Bredabaan 152, 2930 Brasschaat tel: 0498/77.48.71, E-post: miekedebats@hotmail.com

Nevele 8.15 u. Nevele (Hansbeke station) inschrijven: Olaf Evrard. Reibroekstraat 48, 9850 Hansbeke, tel: 0475/73 02 45, E post: olaf.evrard@telenet.be

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30 u. Lier (parking Carrefour) 7.50 u. Duffel (naast postgebouw) 8.00 u. Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen ) Inschrijven: Annemie Van Noten. Steenbeek 5. 2580 Putte, tel: 015/ 75 62 21

Aalst-Wetteren 7.30 u. Aalst (’t Apostelken kerk Mijlbeek) 7.45 u. Lede (Markt kerkplein) 8.30 u. Wetteren (parking Mariagaard) inschrijven: Marcel Van Londerzeele, Hoogstraat 76, 9450 Haaltert, tel: 0472/48 92 91, 053/83 95 59 E-post: marcel.vanlonderzele@telenet.be

Mechelen-Klein Brabant 8.00 u. Mechelen (Rode-kruisplein) 8.10 u. Blaasveld (kerk) 8.15 u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u. Bornem (Taverne ’t Zandhof ) 8.35 u. Temse (station) Inschrijven: Leen M. Gandhistraat 37/3, 2800 Mechelen, tel. 015/42 11 29 Marleen Van den Broeck, Lakenmakersstraat 81, 2800 Mechelen, tel.015/33 64 18 E-post marleenvandenbroeck@live.be Lode Herbosch, Werfheide 3, 1981 Hofstade, tel. 0478/59 72 31 Ward Steffens Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen, tel./ fax 015/33 72 33 of 0497/486 476, E-post: ward@wardsteffens.com

HIER ONS BLOE D

Sint-Niklaas 7.45 u. Sint-Niklaas (Parking Syntra Heimolenstraat) inschrijven: Hector van Oevelen, A. Janssenstraat 5, 915O Kruibeke, tel. 03/744 13 55, 03/776 41 94, 0472/82 10 99 E-post: hector.van.oevelen@hotmail.com Hamme-Dendermonde-Zele 8.15 u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u. Zele (Zandberg) inschrijven: Stefaan Van Gucht, Hof Ten Rode 29, 9200 Baasrode, tel: 052/38 01 02, 0475/55 45 01, E-post: stefaan.vangucht@skynet.be

KEMPEN

Turnhout –Beerse u. Turnhout (station) u. Beerse (Bushalte parking kruispunt Antwerpse- en Gierlesteenweg) inschrijven: Guido De Schuyteneer, Schuurhovenberg 54, 2360 Oud-Turnhout, tel:

-4-


BUSREGELING LIMBURG

WEST-VLAANDEREN Knokke-Duinbergen-Heist-Zeebrugge-Blankenberge-Brugge 8.40 u. Knokke (station) 8.45 u Duinbergen (Voorkant kerk) 8.50 u Heist (Heldenplein) 9.00 u. Zeebrugge (Watertoren) 9.10 u. Blankenberge (stadhuis) 9.30 u. Brugge (Magdalena parking) inschrijven: Jef Vangheluwe, Graaf Jansdijk 126, 8300 Knokke-Heist, tel. 050/60 08 44 of 0499/47 17 60 E-post: jef.vangheluwe@telenet.be

Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30 u. Bree (Hospitaal) 6.50 u. Peer (kerk) 7.10 u. Leopoldsburg (Station) 7.30 u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade) inschrijven: Jos Drykoningen, Groenstraat 51, 3960 Bree, tel: 0479/64 07 92 Eddy Van Buggenhout, Roermonderstraat 31, 3960 Bree, tel: 089-46 33 39, E-post: kreta.1585@skynet.be Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen

Oostende-Westende-Nieuwpoort-Veurne-Diksmuide 9.00 u. Oostende (bus parking visserijschool Mercatorlaan) 9.25 u. Westende (kerk Dorp) 9.50 u. Nieuwpoort-stad (Tramhalte aan Vismijn) 10.05 u. Veurne (station) 10.20 u. Diksmuide (station) inschrijven: Erik Jaegers, Kalsijdebrug 9, 8470 Gistel, tel. 059/25.13.58 of 0477/55.10.80, E-post: erik.jaegers@telenet.be

6.30 u. Maasmechelen (Gemeentehuis) 6.50 u. Genk (Café slagmolen, slagmolenstraat 76) 7.10 u. Hasselt (Parking achter het Dussartplein) 7.30 u. Lummen (Carpool parking) inschrijven: Richard De Becker, Weg naar As 260, 3600 Genk, tel: 089/35 41 10 E-post: rdebecker@raadlimburg.be BRABANT

Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakers die met de trein komen: uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43u.) - uit Kortrijk (T trein voorziene aankomst 9.43u.) - uit De Panne (IR-trein voorziene aankomst 10.16u.) Vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven voor deze busaansluiting! Zo niet wacht de bus niet!!

Diest-Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.15 u. Diest (Voorzijde station) 7.25 u. Bekkevoort (carpoolparking E314 uitrit 24) 7.35 u Holsbeek- Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E 314 uitrit 21) 8.00 u. Leuven (Parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15 u. Nossegem-Kortenberg (Carpoolparking E 40 uitrit 21 inschrijven: Jan Meulepas, Emiel Vlieberghlaan 18, 3010 Kessel-Lo, tel: 0495/26 76 83, E-post: jan.meulepas@valvas.be

Moen – Zwevegem -Kortrijk-Marke- Lauwe- Wevelgem- Ieper 8.00 u. Moen (kerk) 8.30 u. Zwevegem (parking kerk) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station) 9.05 u. Marke (plaats) 9.20 u. Lauwe (plaats) 9.30 u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) 10.05 u. Ieper ( Station ) inschrijven: Jan Deweer, Vandammebeluik 9, 8500 Kortrijk, tel: 0486/22.90.43 E-post: jan.deweer@hotmail.com Roger Delaere,. Godtschalckwijk 2, 8940 Wervik, tel: 0488/00.76.31 E-post: santers@skynet.be

Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke 8.00 u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-Parking/voetbalveld, Terwilgen ) 8.45 u. Groot- Bijgaarden (Parking E 40 richting Kust) 9.00 u. Liedekerke (Afrit E 40, afrit Essene/Affligem, Carpool parking) inschrijven: Ludo Monballiu, Woluwedal 12B 127, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tel: 02/721 22 54 0494/33.12.40, E-post: ludo.monballiu@telenet/be

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35 u. Ingelmunster (Markt) 9.45 u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u. Roeselare (Station) inschrijven: Georg Barbary, Heirweg –Zuid 7 A,. 8770 Ingelmunster, tel: 0475/42 19 29, Filip Deforche, Stationsplein 48, 8800 Roeselare , E-post: f.d.f@skynet.be

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15 u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30 u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewielaan – Ninovesteenweg) 8.40 u. Dilbeek (Westrand ) 8.50 u. Liedekerke-Affligem (Afrit E 40 afrit Essene, Carpool parking) inschrijven: Milo Vandemaele, Dokter Spittaelslaan 140, 1502 Lembeek, tel: 02/360 14 16 Eddy Longeval, H. Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik, tel. 0494/17.39.19 E-post: eddy.longeval@telenet.be Ninove-Ronse

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.00u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (Brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide. Over de autobussen zijn verdere inlichtingen te bekomen bij Mia Brans-Dujardin, Grotesteenweg 426, 2600 Berchem, tel/fax 03/230 24 62, E-post mia.dujardin@scarlet.be Ward Steffens, Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen, tel/fax 015/33 72 33 of 0497/48 64 76, E-post ward@wardsteffens.com

8.00 u. Ninove Stationsplein 8.30 u. Ronse Grote markt inschrijven : Jürgen Reygaerts, Cardoenlaan 18, 1570 Galmaarden, tel:054/58 74 76 (na 18uur) of 0479-76 44 69 E-post: jurgen.reygaerts@pandora.be -5-


GREENPEACE WERD FLAGPEACE Moet alleen lof ? Neen, vriendelijke kritiek is gepast. Ik lees met genoegen de titels van de Nieuwsbrieven van Vlaanderen Vlagt die melden dat de club verdergaat. Oef. ’t Is echter geen geheim dat ook daar de opvolging moeilijk was. Ivan Mertens deelde de overtuiging van 95% van de stervelingen dat zij onmisbaar zijn (de kerkhoven liggen er vol van) en een tijdige en geplande opvolging van de leiding van de vlaggenactie was er niet. De Vlaamse Beweging beleeft in vele verenigingen en actiegroepen een generatiewissel. Ik zie, zelf senior zijnde, te veel grijze haren, stramme ledematen, gehoorapparaten in bestuurskringen van Vlaamse verenigingen. Je opvolging voorbereiden doe je minstens vanaf je 55 door kroonprinsen te selecteren en te trainen.

Vlaamse acties hebben te weinig een certif icaat van schoonheid, humor, eff iciëntie en zo kunnen er verdere ontbrekende kenmerken aan worden toegevoegd. Lichtvoetigheid, een lach en een traan, niet enkel peroreren over Tijl Uilenspiegel, maar hem imiteren, zou de Vlaamse kracht verhogen. Dat begreep Ivan Mertens. Wat hij deed met Vlaanderen Vlagt was een schitterende variant op de meestal speelse, soms ronduit moedige acties van Greenpeace. Of je met het ideeëngoed van deze groene militanten akkoord moet zijn, blijft hier buiten beschouwing. Dat ze meesters zijn van de marketing en kampioenen in het halen van krantenartikelen en gratis televisiebeelden is een feit. Een beklimming van de stadhuistoren in Brussel met een vlag en een slogan over BHV is mediagenieker dan gestoei aan de voordeur van JeanLuc Dehaene in een bediendengetto van Vilvoorde. Voor die beklimming moet je vrienden hebben bij de Vlaamse A lpinistenvereniging en een schatkist om de boete te betalen. Een precisiesprong met de parachute en de Vlaamse Leeuw rond je lijf op de weiden naast Rock Werchter is beeldender en mediatieker dan een barbecue voor de overtuigden. Welke Vlaamse paraclub is ooit aangesproken?

Frans Crols

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochures 2003 tot 2009 € 2,00 Programmabrochures 2010 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2005 tot 2007 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,00 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,00 Verslagboek 2003 tot 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9 ,00 Vlaamse Leeuw mastvlag groot formaat (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 Klevers VL (per stuk) € 1,25 Klevers VL vanaf 10 stuks € 0,75 Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal te vermelden Prijzen zijn verzending voor binnenland inbegrepen. Levering gebeurt altijd na betaling. AUB duidelijk opgeven wat gewenst wordt, met voor t-shirts en polo’s ook de gewenste maat.

Ivan Mertens heeft gestaag iets gelijkaardigs bereikt: met zijn duizenden vlaggetjes langs de Ronde van Vlaanderen (de senioren van V V B hebben zich ooit kromme vingers gewerkt met deze politieke huisvlijt), de Vlaamse Leeuwen op de Proms in Londen, en aangename raids overal in Europa waar op een sportevenement de camera’s overvloedig aanwezig zijn. Elke sportfan in Europa kent vandaag de Vlaamse Leeuw. Ivan Mertens had een natuurlijk gevoelen voor kordate én stijlvolle aanwezigheid. Nooit werd er door hem of zijn medewerkers geduwd, getrokken, gebruld. De tegenstander was een tegenstander, geen vijand. Hier moet ook iets esthetisch gezegd worden. Politici zijn zelden of nooit mensen met meer dan een doorsnee-elegantie en sex appeal, eerder geldt het tegenovergestelde. De norm is papperigheid, slecht zittende kostuums, dassen van 1955, broeken zonder vouw, colbertjes die nooit dicht geknoopt worden waardoor buiken uitpuilen als luchtmatrassen. De Amerikanen overdrijven, maar daar worden op het publiek knappe mannen en vrouwen los gelaten die er ook vaak in slagen om politiek zinvol te zijn. De presidenten Obama, Clinton, Reagan, hun vicepresidenten en topministers zijn voorbeelden van goed gekapte, verzorgde mannen en vrouwen. A ls je vestimentair, en inhoudelijk trouwens ook, moet kiezen tussen Caroline Gennez, de mega-gemaquilleerde Joëlle Milquet, de mussenschrikken van Groen! en Hillary Clinton dan is er geen competitie voor de Amerikaanse. Ivan Mertens was een zeldzaam Vlaams voorbeeld van een A merikaansige politieke actor. Hij stak door zijn zin voor stijl, zijn rechte rug en verzorgde taal - niet voor niets was hij ooit ‘An off icer and a Gentleman’ - uit boven de beroepslui van de Wetstraat.

HIER ONS BLOE D -6-


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL (34) De IJzerwake nadert, met groeiende bijval, haar tiende editie, op zondag 21 augustus 2011! De bindteksten, van Anton Aldi en van mezelf, zullen feestelijk zijn, weerbaar en vastberaden in de campagne voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen, dat pas écht bevrijd is uit het Belgische moeras, als Zuid-Nederland herenigt met het noorden van ons Dietse vaderland. Strijdbaarheid weerklinkt in de gedichten van Aleidis Dierick.

Bij haar gedichten voegde Aleidis een tekst uit een vervlogen tijd, die bekend en gezongen blijft in Vlaanderen, zoals in Duitsland. Een herdichting van het innige en diep-droevige lied “Der beste Kamerad” van de Duitse romantische dichter Ludwig Uhland (1782-1862). De Vlaams- en (Heel-) Nederlands gezinde hertaler was Jan Frans Willems, de “vader van de Vlaamse Beweging”. In één van de eerste geschriften van een ontwakende Vlaamse Beweging, het “Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje voor 1844”, uitgave van het Willemsfonds, diepte Aleidis “De beste Kameraed” op, gedateerd 1843 en gesitueerd in Gent.

GEDACHTEN VOOR EEN GOEDE NACHT Goede nacht beste vrienden, de avond valt. Leg uw zorg en uw last tot de morgen af. Laat nu rusten uw hart. Voor gij gezegend, uw ogen sluit spreekt uw dagelijkse voornemens uit:

DE BESTE KAMERAED Een Kameraed bezat ik: Neen, beter leeft er geen. De trom riep ons ten stryde; Staêg ging hy by myn zyde, En met gelyke schreên.

“Ondanks het gekonkel, de leugens, de haat, houdt het vaandel recht, sta waar gij staat! Ondanks, in eigen rangen zwakheid en vrees, blijft bij uw eed: ‘t Is genoeg geweest. Herhaalt het, herhaalt het: En toch, en toch en toch krijgt dit volk het land waar het voor vocht. Na machteloos gejammer, géén knieval meer, geen laffelijk gestamel. ‘t Is genoeg geweest.

Een kogel kwam gevlogen: Wie trof hy van ons bei ? Myn Kameraed, myn waerde, Daer ligt hy nu ter aerde: Ik wou dat ik er lei. Wil toch uw hand my reiken, Terwyl ik nog eens laed’; Kunt gy geen hand meer geven ? Blyf dan in ‘t eeuwig leven Myn beste Kameraed.

Zijt gij toevallig een “bastaardvlaming”, of zijt gij wellicht een “trotzdemflamingant”, of van ‘t eerste af en vuur en vlam, of een Vlaming zo even, een beetje, of soms of als ‘t past? Komaan, Vlamingen, allen tezamen voor ons recht, voor ons volk, voor ons land. Tégen de roof van ons grondgebied, tégen hun snode uitbreidingsplan: “No passeran! No passeran!” Tégen hun eisen en tégen huw dwang: “No passeran” Verder komt gij niet!

N a e r Uh l a n d

J. F. W I L L E M S G e n t, 1843

Voor het nummer 35, juli-augustus-september, dat vlak voor de IJzerwake verschijnt, zijn eigen of andermans gedichten weer zeer welkom. Toe te sturen: postadres: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, Berchem (Antwerpen); e-post: erikverstraete@telenet.be.

Hebt gij een hoofd? Houdt het dan recht. Hebt gij een nek? Houdt hem gestrekt; Hebt gij een taal? Gooi ze niet weg. Hebt gij een hoofdstad? Laat ze niet los. Hebt gij een stem? Weest Vlaanderens tolk.

IJZERWAKE AFFICHEWEDSTRIJD

Kunt gij geen leeuw zijn? Weest dan een strijdros Kunt gij geen wolf zijn? Weest dan voor uw volk een vlugge, slimme en durvende vos. Kunt gij niet zaaien? Houdt u dan klaar om straks binnen te halen de oogst van het jaar.”

Uw afffiche overal

Voor de 10de IJzerwake van zondag 21 augustus 2011 ontwierp Hans Verreyt een pracht van een affiche. Doe mee

Het is avond, vrienden, leest in de wolken de hoop op een betere tijd. De goede engel, die u altijd heeft bewaard behoede uw eenzaamheid, Slaapt deze nacht zonder lasten of zorgen. Vrienden, slaapt zacht. En houdt u bereid!

aan een creatieve wedstrijd in 2012 en de volgende jaren. Ontwerp dan uw affiche voor de IJzerwake. De algemene vergadering van IJzerwake selecteert een winnaar en als u het is dan bedenkt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds u

A l e i di s D i e r ic k

met een mooie prijs.

(dec. 2010) -7-


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN Een van de IJzersymbolen: Frans Kusters

In 1980 situeerde dichter Anton van Wilderode in zijn gedicht ‘De IJzersymbolen’ deze figuren als volgt:

Dienen was zijn motief. Dienend leiderschap, Fronter onder de Fronters. (…) Frans sprak zich uit voor de realisatie van een Vlaams programma, met gerechtvaardigde Vlaamse eisen (taal, cultuur, bestuur). Na de veroordeling van aalmoezenier Vandermeulen, werd de onrust des te groter bij de Vlamingen. Een open brief aan de koning werd door de Frontbeweging verspreid en gepubliceerd. De grondtoon was Vrede, Respect en Rechtvaardigheid voor de Vlamingen. Frans stond helemaal achter die opvatting en trok dezelfde lijn.(…) Op de avond van 22 aug. 1917 trok Frans met anderen naar ‘zijn werk’. Bij de terugkomst trof hem een verraderlijke machinegeweerkogel op de weg van Kaaskerke naar Oude Barreel. Hij zeeg neer en zwenkte het hoofd. Zacht trillend prevelde hij: ‘Mijn familie. Mijn God. Jongens, ik sterf voor Vlaanderen!’. (…) In de nagelaten papieren vond men een pamfletje : ‘De Vlaamsche strijders der voorlinie willen voor Vlaanderen hetzelfde recht als President Wilson aan elk volk erkent: zelfbeschikkingsrecht. Zij brengen hulde aan allen die lijden en vervolgd worden om hun Vlaamsche werking. Eeuwig zal Vlaanderen hun namen gedenken.’ Dat gedenken willen ook wij bij IJzerwake blijven doen. En dit jaar kozen we dus als vertegenwoordiger van de IJzerjongens Frans Kusters, Vlaams bewogen onderwijzer en brancardier, gesneuveld aan het IJzerfront. Lieve van Onckelen

Zij vielen, - tien Vlaamse beminden voor het zuivere land aan de zee: de Rudder, Willems, de Winde, van Raemdonck, English, van der Linden, de Boninge, Kusters, Deprez. Zij liggen, - tien Vlaamse gevelden bij het tweemaal gemarteld gruis in naam van zovéél ongetelde getrouwen en naamloze helden, voorgoed bij het torenkruis thuis!   Een van de figuren die tot de IJzersymbolen gerekend wordt is Frans Kusters, die leefde van 1891 tot 1917. Deze Limburger, afkomstig van Rekem, was tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het IJzerfront actief als brancardier. Hij was naar het front vertrokken onder de leuzen “Voor God en Vaderland!” “en dat God ons bescherme” en werd een actief lid van de Limburgse studiekringen die in de loopgraven werkten en zo aan de grondslag lagen van de Frontbeweging. Concreet gesproken gaf hij les in vreemde talen aan zijn medesoldaten. Hij woonde de eerste vergadering van de studiebond van het 15de linieregiment bij en was ook op latere bijeenkomsten aanwezig. In 1917 had hij zo weet van de eerste Frontbrief want die kwam ter sprake toen hij met de trein op verlof naar Engeland vertrok in juli van dat jaar. Toen zijn eenheid op 22 augustus 1917 uit de voorlinie terugkeerde werd hij getroffen door een kogel. Enkele dagen daarna overleed hij aan zijn verwondingen. Zijn laatste woorden klonken zo: “Jongens, ik sterf voor Vlaanderens ideaal”. Omwille van zijn inzet werd hij later gerekend tot de IJzersymbolen, samen met o.a. de gebroeders van Raemdonck. Hij staat model voor al wie instond voor onderwijs en opvoeding van jonge mensen. Zijn stoffelijke resten werden in 1932 bijgezet in de crypte van de eerste IJzertoren. In 2007 herdacht VVB-Limburg Frans Kusters, samen met pastoor Spitz en aalmoezenier Vandermeulen. Uit de gelegenheidsrede van voorzitter Jaak Cuppens halen we wat Frans Kusters betreft graag het volgende aan: “Hij was een zeer begaafde onderwijzer, sociaal en Vlaams gericht, actief in het Maasland. (…) Totdat zij in de loopgraven en modder bij de IJzer een ander België ondervinden en leren kennen …

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun.

‘Hier ons bloed, wanneer ons Recht?’ Niettegenstaande alles en allen, wenste Frans zijn plicht te doen, heel zijn plicht, zonder vaar noch vrees. Aan/achter het front was Frans geen brave, idealistische dromer, zeker geen embusqué, carotten- of plantrekker, maar een man van de daad, sociaal en Vlaams. AVV-VVK was geen loze slogan op de ontelbare Vlaamse kruisjes, maar een programma van politieke, zedelijke en godsdienstige actie. Praktische volksopvoeding, schrijven, verspreiding van Vlaamse blaadjes, bezinningen en besprekingen, contacten leggen over de toekomst en een Vlaams programma, waren zijn hoofdactiviteiten.

Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

-8-

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 34  

NR. 34 - APRIL - MEI - JUNI 2011

IJzerwake magazine 34  

NR. 34 - APRIL - MEI - JUNI 2011

Profile for ijzerwake
Advertisement