Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 33 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2011 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

VOORWOORD

11, 11u. augustus rs20 donck Zondag 21 oede van Raem monument Gebr Bij het

idschote - Ieper)

Steenstrate (Zu

KE.org

www.IJZERWA

238 27 49 en - tel./fax: 03 B 20/2, 2018 Antwerp 2746 - BIC: KREDBEB Van Schoonbekestraat - IBAN: BE33 7330 1128 g - 733-0112827-46 info@ijzerwake.or

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2011. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

“De voorstellen van PS & Vande Lanotte in akkoorden omzetten realiseert quasi alle Franstalige objectieven, maar nauwelijks Vlaamse! De Franstaligen benutten alle grondwettelijke middelen om Vlaamse eisen te blijven blokkeren. Daardoor blijft de Vlaamse meerderheid monddood. Dat democratische deficit raakt maar niet doorbroken! Elke ernstige analyse bevestigt dat de Franstalige politici de Vlamingen slechts een fractie gunnen van wat die sinds 1999 vragen. Die onwil vervult met afgrijzen.” Met dit citaat heeft het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) – waarvan ook de IJzerwake een lidvereniging is - in een ophefmakende persmededeling zijn diepe bezorgdheid uitgedrukt over de lopende regeringsonderhandelingen. Zelden heeft een bericht uit de Vlaamse Beweging zulke een weerklank gevonden in de media. Enkele voorbeelden van krantenkoppen: Vlaamse Beweging kraakt communautair resultaat - Vande Lanotte én De Wever krijgen dik Vlaams onvoldoende - OVV over nota Vande Lanotte: Schuif deze rotzooi aan de kant - Vlaamse Beweging spuwt communautair resultaat uit - Schuif deze complexe rotzooi aan de kant en herbegin met een tabula rasa… Johan Sanctorum – de gastspreker op de volgende IJzerwake – drukt het in zijn blog Res Publica Denkgroep voor Vlaamse onafhankelijkheid (te vinden via http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2010) van 29 december 2010) als volgt uit: “De stellingname van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen is in dat opzicht een donderslag bij heldere hemel, en houdt een niet mis te verstane boodschap in: het middenveld van de Vlaamse beweging eist een radicalisering en een Vlaamse frontvorming. Het Vlaams Belang wordt hier, om het met een typisch Belgisch woord te zeggen, incontournable. Sterker zelfs: de partij zou wel eens de verrassing van eventuele nieuwe verkiezingen kunnen worden, omdat men in dat geradicaliseerde middenveld een “stok achter de deur” zoekt, een zweeppartij die de geïmmobiliseerde Bart De Wever (of zijn opvolger) kan dwingen tot daden.” De IJzerwake kan volmondig deze stelling onderschrijven. En de slotparagraaf uit onze persmededeling van 12 oktober kunnen we hier als besluit herhalen: “Peeters en Demotte neem uw verantwoordelijkheid: onderhandel! Start de enige zinvolle onderhandelingen over de ordelijke opdeling van deze kunstmatige staat. Laat de ministers-presidenten van Vlaanderen en Wallonië, Kris Peeters en Rudy Demotte, de gesprekken aanvatten om tot een eerlijke en vredelievende “fluwelen scheiding” te komen. Met als voordeel dat er eindelijk “duidelijkheid” zal zijn”. Peeters en Demotte neem uw verantwoordelijkheid: onderhandel! Wim de Wit Voorzitter IJzerwake Provinciale contacten Provincie Antwerpen:

Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Op naar de 10de IJzerwake

Om te beginnen wensen we u graag een gezond, gelukkig en strijdbaar 2011 toe. Wie er van bij het begin bij was weet het natuurlijk maar voor nieuwe lezers is het allicht een verrassing: dit jaar zullen we de 10de IJzerwake beleven. De vzw IJzerwake neemt voor de negende keer de organisatie op zich maar omdat een aantal jaren geleden beslist werd de IJzerwake, georganiseerd door het VNJ in 1995 mee te tellen, gaat het dus inderdaad om de tiende IJzerwake. We hopen dat u, lezer, er opnieuw bij zal zijn en vele vrienden en bekenden mee zal brengen naar Steenstrate. Wij verwachten u op zondag 21 augustus 2011, 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Hernieuwing lid-en steungeld

Om de IJzerwake verder uit te bouwen is uw fi nanciële steun onontbeerlijk. Dank aan de vele lezers die hun lidof steungeld reeds betaalden. Voor de andere sympathisanten en vrienden geldt dat het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, we hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Vanaf nu dienen betalingen te gebeuren op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Alvast bedankt voor uw steun. Medewerking gevraagd

Wie belangstellenden kent voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van de Nieuwsbrief. U kan via het secretariaat weldra ook de affiche voor de volgende IJzerwake aanvragen en pamfletten om propaganda te voeren. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Bedankt voor de medewerking. Aanbevelingscomité

Met vreugde en enige trots kunnen we u mededelen dat volgende personen de IJzerwake vanaf nu openlijker ondersteunen door toe te treden tot het Aanbevelingscomité: em. prof. Eric Ponette, An de Moor, Bob Hulstaert, voorzitter Bormshuis, en Mark van der Borgt. Uitbreiding Algemene Vergadering

Het voorbereiden en steeds verder uitbouwen van de IJzerwake vraagt veel werk. Het stemt ons gelukkig dat onze algemene vergadering versterkt wordt door Nancy Six, professor Matthias Storme, Stef Storme en E.P. Jean-Marie d’Hollander uit Grimbergen. We zijn er zeker van dat zij samen met de overige leden en de vele medewerkers zullen bijdragen tot het verdere succes van de IJzerwake.

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch) Hoofdredacteur: Frans.crols@telenet.be

Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426

Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

-2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Jean-Marie d’Hollander – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – Ward Steffens – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


IJZERWAKE

VLAANDEREN STAAT vlakke land van de Westhoek, herrees ook de Vlaamse Beweging met wisselend succes op het partijpolitieke en verenigingsvlak. Vlaanderen staat NU op de kaart. Vlaanderen MOET er staan, en een afspraak maken met de geschiedenis: de sociaal-economische problemen, het belang van identiteit om herkenbaar en leefbaar te blijven in een geglobaliseerde wereld, maken dat er geen tijd te verliezen is. Wij hopen dat velen opnieuw en vele nieuwe vrienden en sympathisanten en ingetogen bedevaarders voor het eerst de weg naar Steenstrate zullen vinden, en er staan met de hakken in de klei. Om te herbronnen, om de batterijen op te laden. Hopelijk voor de laatste rechte lijn naar de onafhankelijkheid. Het is dé tijd om daarvoor in Steenstrate te staan, te bezinnen, te zingen, te juichen, te verbroederen.

Vlamingen, Op een koude winterdag lijkt de komende IJzerwake nog erg ver weg…en toch. De tijd vliegt, de voorbereidingen draaien op volle toeren! Altijd beter, ‘omver en erover’ zoals de leuze van de Fronters ons voorhoudt.

11u. s 2011, mdo augustu nck Rae Zondaghet 21 roeders van monument Geb Bij

er)

uidschote - Iep

Steenstrate (Z

AKE.org www.IJZERW

49 : 03 238 27 pen - tel./fax BB 2018 Antwer - BIC: KREDBE ekestraat 20/2, BE33 7330 1128 2746 Van Schoonb 12827-46 - IBAN: .org - 733-01 info@ijzerwake

Wij willen u opnieuw beter ontvangen op onze weide on in Steenstrate. IJzerwake bbrengt weer een programma dat traditie koppelt aan d vvernieuwing. Ik zou bijna zzeggen: de tiende IJzerwake wordt cruciaal, ware het w niet dat het gebruikte woord veel Vlamingen stilaan op de lachspieren werkt: de voorbije weken hebben we immers niets dan telkens opnieuw weerkerende cruciale weken gekend, zodat dit woord stilaan zijn betekenis verliest.

Gino Smits Regie IJzerwake

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochures 2003 tot 2009 € 2,00 Programmabrochures 2010 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2005 tot 2007 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,00 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,00 Verslagboek 2003 tot 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9 ,00 Vlaamse Leeuw mastvlag groot formaat (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 Klevers VL (per stuk) € 1,25 Klevers VL vanaf 10 stuks € 0,75 Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal te vermelden Prijzen zijn verzending voor binnenland inbegrepen. Levering gebeurt altijd na betaling. AUB duidelijk opgeven wat gewenst wordt.

Tja, als de Vlamingen voor één keer ‘neen’ durven te zeggen, en het bord linzensoep van de Wetstraat 16 aan zich voorbij laten gaan, weet het francofone Belgie zich plots geen blijf meer: het is ongehoord dat de Vlamingen echt verandering willen, het kan toch niet dat er écht een staatshervorming moet komen. Di Rupo en co doen alles om hun echte agenda verborgen te houden: België moet een status-quo blijven, elke verandering is uit den boze en niet te verkopen bij de achterban in Wallonie. Zo simpel is dat. Maar zo mooi wordt het verpakt, dat het telkens weer lijkt of de Vlaamse onderhandelaars de moeilijke jongens zijn. En waar de Waalse onderhandelaars aan één zeel trekken om hun voordelige positie in dit land te behouden, zijn enkele van de Vlaamse onderhandelaars al lang blij met een dode mus. Hoe kleiner de partij, hoe liever ze zich opblazen, lijkt het wel. .. Als u dit leest, zijn er misschien al echt cruciale momenten gepasseerd. Er gaat inderdaad een hele periode voorbij tussen het schrijven van teksten en het uitbrengen van ons blad… . Wij gaan in augustus 2011 zoals de voorbije jaren de actualiteit belichten met kernachtige toespraken om nieuwe bakens uit te zetten. Maar we vertrekken zoals ook de voorbije jaren vanuit de geschiedenis, die ons 65 jaar terugvoert, naar een door haat vernield monument in de Westhoek. Twee aanslagen,waarvan de zwaarste op 16 maart 1946, maakten de IJzertoren grondig kapot. Het IJzermonument, opgericht als antwoord op de verbrijzeling van Heldenhuldezerkjes na WO I, lag door dynamiet in puin… . De voorbije 65 jaar hebben velen opnieuw aan de weg getimmerd. Terwijl een nieuwe toren herrees in het weidse -3-


Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - 733-0112827-46 - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB

www.IJZERWAKE.org

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 21 augustus 2011, 11u.


-6-


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL (33) Uit de in de loop van het voorbije jaar verschenen bundel “Landsgedichten”, een keuze van poëzie van Wouter van Doorn uit Heel-Nederlandse tijdschriften, gebloemleesd door oud-ADJV-er Robrecht Hulstaert, voorzitter van het Antwerpse Bormshuis, breng ik hier graag Van Doorns sterke gedicht voor Wies Moens.

Graag open ik een nieuw IJzerwakejaar nogmaals met poëzie van de onvermoeibare Aleidis Dierick. Zij is één der grootste dichters van de moderne Nederlandse literatuur, maar wegens haar volksverbonden en radicale nationalistische overtuiging werd zij door het eng-belgische kunstenwereldje, opzij gedrukt. De toekomst zal anders oordelen. Met ‘Als een wachtvuur gestadig’, een liefdeslied voor Vlaanderen opent de kroniek IJzerwakepoëzie 2011. Het tweede gedicht is van de nog steeds weerbaar schrijvende Wouter van Doorn. Hij draagt het op aan de pionier van de Volks-Dietse gedachte en van een volkseigen dichtkunst, Wies MOENS. Volgend jaar wordt hij herdacht bij de dertigste verjaardag van zijn overlijden, op 5 februari 1982.

STEMBAND VAN ONS VERZET Stemband van ons verzet vlijmende mes, snedig als een vlijm nooit sneed, tot het haast schaardige scherpzij uw scherpte weer aangezet: ons volk heeft uw kerf van node.

ALS EEN WACHTVUUR GESTADIG Als een wachtvuur gestadig, in het laatste uur van de nacht. Als een gloed die blijft gloren. Als een woning waar onderdak wacht voor wie bijna, bijna verloren... Als troost voor een somber verdriet, als antwoord op knagende vragen, als recht na het onrecht, het onrecht dat griefde, zo is mijn liefde zo is mijn liefde voor Vlaanderen.

Vaandrig en bode wapperende blanke vlag: werp van ons leed in de dagende dag het raafzwarte teken! Taaie trotserende tolk, pres, desnoods tot wij breken om al wat ons tart, ons de kreet van strijdbaarheid uit: - pres uw hoog Diets geluid uit ons trouw-Dietse hart.

Als een lied in de morgen en de warme stem die het zingt, als de zoen die betovert, als de vriendenwijn die men uitdrinkt; en de maan blinkt over de hoven.. Als asse die rust op mijn hart, als recht na het onrecht, het onrecht dat griefde, zo is mijn liefde, zo is mijn liefde voor Vlaanderen.

Mag ik, in dit eerste nummer van 2011, alle lezers, vrienden en geestesgenoten vragen om Vlaams- en Diets-nationalistische gedichten, uit eigen of andermans pen, toe te sturen? Postadres: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem (Antwerpen), e-post: erikverstraete@telenet.be.

IJZERWAKE AFFICHEWEDSTRIJD

Als het staal in de vlammen, gehard door strijd en de slag. Als het wassende water als de geuren van tarwe en gras, als rood, als een beker op tafel... Als een bloem, als een boom, als zaad, als vrede, als onrust, als wapen; als recht na het onrecht, het onrecht dat griefde, zo is mijn liefde zo is mijn liefde voor Vlaanderen. (2010)

Uw afffiche overal

Voor de 10de IJzerwake van zondag 21 augustus 2011 ontwierp Hans Verreyt een pracht van een affiche. Doe mee aan een creatieve wedstrijd in 2012 en de volgende jaren. Ontwerp dan uw affiche voor de IJzerwake. De algemene vergadering van IJzerwake selecteert een winnaar en als u het is dan bedenkt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds u met een mooie prijs.

-7-


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN ‘T ‘T PALLIETERKE, HET VLAAMSE STAATSBLAD Wie alles kent over ‘t Pallieterke is Bart De Wever; u weet hij is geschiedkundige, bijna slimste mens, partijleider en was één van de tientallen medewerkers aan de driedelige Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Lannoo, 1998). Enkele gegevens die hij er etaleert op drie bladzijden. Inderdaad, ‘t Pallieterke is 65 want verscheen voor de eerste maal op 17 mei 1945, reeds toen zonder storende reclame (vandaag verschijnen er onschuldige kleine advertenties die niks domineren), en met het levensmotto Vrij en Vrank. Arthur en Hector De Bruyne, Jan Merckx, Luc Van Gastel, Karel Dillen, Jan Brans, Herman De Ceuster, Joe de Troetsel, Jan Veestraeten, Louis de Lentdecker, Ward Hulselmans, Louis Verbeeck, Herman Geerts, Louis Van Craen, Karel Luyckx, Koenraad Elst, Jan Neckers, Hector Van Oevelen (de huishistoricus), Jef Elbers, Gerolf Annemans, Peter De Roover, Paul Belien, Mark Grammens gaven of geven in dat mensenlevenlange bestaan van ‘t Pallieterke onder eigen naam of onder schrijversnaam hun feiten en meningen. Jan Nuyts, ex-sportjournalist die zich altijd wat geïntimideerd voelde, totaal ten onrechte, door echte of valse intellectuelen, grondvestte ‘t Pallieterke midden in de driehoek van Volksunie, CVP-Vlaamse vleugel en Vlaams Blok. Daar wil Karl Van Camp opnieuw zijn piket in de grond drijven. Wie het aantal N-VA-kiezers telde per 13 juni 2010 ontdekt een nieuw potentieel publiek voor een ster die blijft blinken. Zeker Vlamingen die pelgrimeren naar Steenstrate of Diksmuide kunnen geen enkele dinsdag zonder het amusante Staatsblad van de Vlaamse Beweging.

Raar volk zijn de Vlamingen, soms blijken zij het ABC van hun eigen land, eigen pers, eigen troeven niet te kennen. Het verbaast en irriteert mij steeds als ik hoor tijdens of na een lezing buiten Antwerpen, dat ‘t ‘t Pallieterke daar als dood en begraven wordt genoemd. Het radicale weekblad heeft Antwerpse wortels, een Antwerps adres, een Sinjoorse zin voor humor, maar het is en blijft springlevend en een vitaal verschijnsel in Vlaanderen en de Lage Landen. Nergens vind je tussen Rekkem in het zuiden van Vlaanderen en Eemshaven in het noorden aan de Waddenzee een tweede spotblad. Per 1 december heeft ‘t Pallieterke een vierde hoofdredacteur in 65 jaar. Na stichter Bruno de Winter volgde jarenlang Jan Nuyts, opgevolgd door Leo Custers en nu voert Karl Van Camp (50) de pen. In het maandblad Doorbraak van januari 2011 laat hij onder meer horen: “Als nieuwe hoofdredacteur van ’t ‘t Pallieterke wil ik het blad beter op de kaart zetten in Vlaanderen - later ligt er misschien een markt open in Nederland, zeker in het zuiden van ons buurland - en de titel binnenbrengen in de 21ste eeuw. We moeten de spreekbuis zijn van iedereen die zich inzet voor de Vlaamse zaak en dat houdt in politiek en communicatief een plaats innemen in het midden van de driehoek Vlaams Belang, N-VA en de Vlaamse vleugel van CD&V. Dat wat ons politieke biotoop betreft. Daarnaast is er zeker nog groei mogelijk in de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging, ik denk dan aan VVB en Marnixringen. De verjonging en vernieuwing wil ik concreet maken door bijvoorbeeld het taalgebruik op te schudden. Je kan tienmaal het woord Niveanen gebruiken voor N-VA’ers, maar nadien draagt het begrip een baard en na een tijd is het geheimtaal. Ik wil doorzichtiger Nederlands en algemeen begrijpbare woorden. Ook met het oog op een nieuw publiek dat weinig snapt van Vlaamse codes en dubbele bodems.”

Frans Crols

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE

“Vorige maand begonnen twee nieuwe auteurs en er volgen er nog. En wie blijft beweren dat ’t ‘t Pallieterke niet meegaat met zijn tijd, die moet ik toch wijzen op het feit dat wij als enig weekblad een jonge, vrouwelijke cartoonist aan het werk zetten. Een primeur in Vlaanderen en Nederland. Een wekelijkse elektronische Nieuwsbrief ondersteunt sedert kort het blad én een serieuze verkoopcampagne loopt sedert twee maanden met gunstig gevolg.”

Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun.

De Antwerpenaar Van Camp werd actief flamingant aan de Sint-Lucas Hogeschool in Brussel waar hij architectuur studeerde: ‘In de jaren tachtig heb ik in Brussel de lokale tak van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) opgericht. Op die manier kwam ik met veel Vlaamse militanten en politici in contact. Je zou er verbaasd over opkijken wie toen allemaal lid was van NSV en nadien stil is gevallen of van kamp is veranderd. Grappig en leerzaam is dat tegelijkertijd.” Het wekelijks uitgeven van ’t ‘t Pallieterke is een niet te onderschatten opdracht. Karl Van Camp is zwaar gemotiveerd: “In dit weekblad komt zeer uitzonderlijk de ruime Vlaamse Beweging aan bod. Dat mag niet verloren gaan.”

Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

-8-

IJzerwake magazine 33  

NR. 33 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2011

IJzerwake magazine 33  

NR. 33 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2011

Advertisement