Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 31 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

“WIJ GELOVEN NIET MEER IN DE TOEKOMST VAN BELGIË” “Wij geloven niet meer in de toekomst van België omdat België niet meer functioneert. De opeenvolgende staatshervormingen hebben dit land omgevormd in een ondoorzichtige warboel die nauwelijks bestuurbaar is. De bevoegdheden zijn verkeerd en slechts gedeeltelijk herverdeeld. En het Noorden en het Zuiden hebben een fundamenteel uiteenlopende visie over de toekomst van dit land. We riskeren van kwaad naar erger te gaan!” “Overdrijf ik? Neen! Na een ontzettend lange formatieperiode is de regering Leterme verworden tot een van de slechtste naoorlogse regeringen. De belastingen worden niet op een rechtvaardige manier geïnd. Justitie functioneert slecht. Onze hoofdstad Brussel is verworden tot een van de triestigste steden van Europa, en wordt bestuurd door een kleine groep baronnen die elke zin voor realiteit verloren hebben. Zo zou ik nog uren kunnen doorgaan…” Is dit de taal van een of ander extremist, van een heetgebakerde kopman van een van de V-partijen? Of komt het uit de mond van een separatistische militant uit een van die verfoeilijke verenigingen van de egoïstische Vlaamse Beweging, zoals VVB, Tak, OVV, Voorpost, of nog erger: de IJzerwake? Welnee, het komt uit een artikel van Peter Vandermeersch – de respectabele hoofdredacteur van De Standaard - in La Libre Belgique van 29 mei ll. Uiteraard zijn we het volledig eens met zijn kritische bedenkingen. We betreuren alleen dat hij nalaat er de enig juiste conclusie uit te trekken: Vlaanderen moet zijn lot eindelijk in eigen handen nemen en een zelfstandige staat – in een verregaande samenwerking met Nederland - in Europa worden. In de volksvreemde Belgische constructie gaat onze welvaart onherroepelijk verloren. We boeren in sneltreinvaart achteruit! Wie sprak daar ook weer van “het Griekenland aan de Noordzee”?

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2010. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Maar hij laat toch nog een beetje hoop: “Ik wil een rechtvaardige en solidaire maatschappij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, de mogelijkheid heeft om te ondernemen, beloond wordt voor geleverde diensten en zijn lot in eigen handen kan nemen. Als dat mogelijk is in een hertekend België, met plezier. Maar als het moet, zal het zonder dit België zijn.” De tsunami-verkiezingen van 13 juni tonen overduidelijk aan dat meer en meer Vlamingen deze mening delen. Het gezamenlijke percentage voor de V-partijen is historisch hoog (45 procent) maar ze hebben net niet voldoende zetels om een goede staats(her)vorming te forceren of een slechte te blokkeren. Er wachten Bart De Wever en zijn N-VA dus nog zeer vervolg op pagina 3

Provinciale contacten Provincie Antwerpen:

Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Secretariaat gesloten Wegens jaarlijkse vakantie zal het secretariaat gesloten zijn van 16 tot 31 juli 2010. Propaganda We herhalen onze oproep uit vorig nummer: help ons propaganda te maken voor de volgende IJzerwake. Affiches (A3 formaat en grote) en pamfletten zijn nog steeds verkrijgbaar op het secretariaat. Op eenvoudige aanvraag wordt het materiaal (03 238 27 49 of secretariaat@ijzerwake.org) u dadelijk toegestuurd. U kan op onze webstek ook digitale bestanden vinden (bij IJzerwake 2010) voor publicatie in tijdschriften of op webstekken. Polo’s & T-shirt! We beschikken ook over lichtgrijze polo’s met het logo van IJzerwake (maten van S tot XXL) en over grijze T-shirts (maten van S tot XXL) met een ontwerp dat verwijst naar het monument van Steenstrate.

Nieuw: Verslagboek IJzerwake 2009 mét foto-CD

Het verslagboek van de IJzerwake 2009 is klaar. Nieuw is dat de foto-CD met meer dan 600 foto’s van de voorbije IJzerwake er werd in opgenomen. Het ruim geïllustreerde boekje (68 blz) zelf bevat, naast het volledige programma, de toespraken van voorzitter en gastspreker, de lijst van de medewerkers en die van de ondertekenaars van het manifest en een persoverzicht. Voor 9 euro, verzending inbegrepen, krijgt u het verslagboek mét CD thuisgestuurd.

Voor een polo stort u 12 € en voor een T-shirt 10 €.

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel:

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Grotesteenweg 426

Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

-2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Gino Smits – Ward Steffens – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


ZONDAG AG 22 AUGUSTUS 2010 010 STEENSTRATE ST T 11 UUR

VRIJ VLAANDEREN, ONS EUROPA! Vlamingen,

De herdenking van Firmin Deprez, als symbool van de Fronters en van het lijden van de frontsoldaten, zal plaats vinden naast het gedenken van een aantal figuren die in een Europees perspectief geplaatst kunnen worden: Mon De Clopper, August Vermeylen, Stefaan Laureys, Herman Vandenberghe. Het voorbije jaar ontvielen ons Huguette De Bleecker, Eric Crommelinck en pater Aernouts, ook zij zullen herdacht worden.

Op enkele dagen voor de verkiezingen van 13 juni dienen de teksten afgeleverd voor ons tijdschrift, waardoor we op het moment van dit schrijven niet weten of de Vlamingen massaal in fiere vrijheid de Belgische machtspartijen de rug hebben toegekeerd. Alternatieven zijn er in diverse partijen, al naargelang uw voorkeur. Ieder van u is verstandig genoeg om in eer en geweten zijn keuze te maken.

Zoals alle goed bewaarde verrassingen en geheimen in de Vlaamse Beweging, houden wij u nog even in spanning over het optreden van onze muzikale gasten, die uw hart voor een Europa van vrije volkeren sneller zullen doen slaan. Daarvan zijn we overtuigd.

Feit is dat in dit land niet kan gebouwd worden aan een economische heropleving, aan een sociaal beleid, aan een vernieuwing van justitie, aan een immigratiebeleid, aan een opvang van de vergrijzingsgolf, aan een milieubeleid… zolang men niet de moed heeft om een grondig doorgedreven staatsvorming op poten te zetten in Vlaanderen, ‘al dan niet’ in samenspraak met Wallonië.

Na de wake volgt traditioneel een gezellig samenzijn, het IJzertreffen opgezet door het VNJ. Elk jaar weer duiken nieuwe oude bekenden op die de weg gevonden hebben naar Steenstrate. Over partijgrenzen de parti ijgrenzen n heen kan hier gezellig en kameraadschappelijk verbroederd verbroe eder er worden bij pot en pint.

Wie hiervan niet wil weten in Vlaanderen, is ziende blind. De angst voor het Belgische immobilisme, dat nu nu al jaren onze welvaart hypothekeert, zou bbij ij ieder verstandig mens oneindig groter moeten moeteen zijn, dan de sprong voorwaarts naar Vlaamse laamsee onafhankelijkheid. Dat deze sprong geen n toverformule is, die in één-twee-drie een oplossing biedt voor alle problemen, iss een evidentie. Maar dat ze noodzakelijk is om onze toekomst in eigen handen veiligg te stellen, daar zijn hopelijk komende zondag dag dag vele mensen van overtuigd bij hun keuze uze van partij en politici.

De leuze van de Frontbeweging indachtig – “omver en erover!” – kijken wij er naar uit u talrijk te mogen verwelkomen in Steenstrate. Mogelijk kan op deze wake de trotse mededeling worden gedaan, dat de Vlamingen eindelijk mogen hopen op V de oogst, waarvoor bij het begin van de d vorige eeuw zoveel soldaten als zaden in vo ’t zzand van miserie en lijden zijn gevallen: een vrij vaderland om van te houden. Een vvrij rij Vlaanderen in ons Europa!

Onze voorzitter Wim De Wit zal daar ar op de komende wake zeker uitvoerig op p terugkomen.

Gino Smits Namens de werkgroep Regie

Gastspreker professor Matthias Storme zal dan de Vlaamse staatsvorming in een Europees perspectief plaatsen.

VERVOLG VOORWOORD RWOORD moeilijke onderhandelingen, want volgens Marc Eyskens (in Knack) zal snel blijken dat er met hem geen land te bezeilen valt. Laten we hopen dat hij er in lukt om een breed Vlaams front te vormen op basis van de 5 resoluties van het Vlaams Parlement. Onder de titel: “De laatste vette brok. Geen taboes, geen gemorrel in de marge” schrijft Bart Maddens hierover in De Standaard van 14 juni: “Een staatshervorming die min of meer in verhouding staat tot de verkiezingsoverwinning van de Vlaamsnationalisten, raakt aan die ene vette brok die nog overblijft op het federale niveau: de sociale zekerheid.” En verder: “Als er geen voorafgaand akkoord kan worden bereikt onder een meerderheid van Vlaamse partijen om de forcing te voeren rond de vijf resoluties van het Vlaams Parlement, kan Bart De Wever beter aan de kant blijven staan, in de plaats van zich meteen te pletter te rijden op de muur van het Franstalige “non”. Zonder een spijkerhard akkoord tussen de Vlaamse partijen onderling heeft de N-VA immers geen politieke hefboom om een verregaande staatshervorming af te dwingen. Natuurlijk zal iedereen er nu op aandringen dat de N-VA haar Belgische verantwoordelijkheid opneemt. Maar dat zou een Vlaamsnationalistische partij normaal gezien Siberisch koud moeten laten.” Wijze woorden die we alleen maar kunnen onderschrijven en die we op de 9de IJzerwake op 22 augustus aan de realiteit zullen kunnen toetsen. Uw massale aanwezigheid is daarom meer dan noodzakelijk. Wim de Wit Voorzitter IJzerwake

-3-


9de IJZERWAKE – zondag 22 augustus 2010

PRAKTISCHE INFORMATIE VERVOER NAAR STEENSTRATE

de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken.

Wegens de stijgende vervoerkosten ziet het bestuur van IJzerwake zich verplicht een kleine bijdrage te vragen voor de bussen naar Steenstrate. Omdat we durven rekenen op uw begrip en solidariteit werd zij vastgelegd op 3 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Busregeling: zie verder.

OMHALING Vrijwilligers die willen meewerken aan de omhaling kunnen bij aankomst bij het secretariaat informeren naar de juiste plaats en het juiste moment van afspraak. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Dank bij voorbaat.

INKOMPRIJS Alhoewel de kosten blijven stijgen wordt de toegangsprijs behouden. Voor 4 euro ontvangt iedereen een herkenningsteken. Kinderen tot 12 jaar krijgen ook dit jaar gratis een eigen kinderkenteken. De kentekens zullen te koop worden aangeboden op de toegangswegen en bij de kassa’s aan de ingangen. Wie met de bus meekomt koopt zijn herkenningsteken op de bus. Mogen we iedereen met aandrang vragen om het kenteken goed zichtbaar te dragen? Zonder kenteken wordt immers niemand toegelaten tot de weide.

PROPAGANDA DOOR DERDEN Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweiden is niet toegelaten (ook om het goede verloop van het parkeren niet te hinderen). Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële informatie- en verkoopstand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare toegangswegen tot de weide. Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd of refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de terreinen van de vzw IJzerwake, alsook op de terreinen zelf, controle uit te voeren op het propagandamateriaal (vlaggen, spandoeken en andere propagandamiddelen, ook (audio-visuele) van deelnemende verenigingen en personen, en deze eventueel de toegang te weigeren of te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Organisaties die een stand wensen kunnen een aanvraag doen bij het secretariaat tel.03 238 27 49

PROGRAMMABROCHURES De prijs blijft ook dit jaar 2 euro en de programmabrochures kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen en op de weide - aan de kassa’s - in de secretariaatstent TOEGANG WEIDE EN PARKING Er zijn twee ingangen: één aan de kant van het jaagpad en één aan de kant van de parking. Gelieve er rekening mee te houden dat de plek van de IJzerwake een weide is en blijft en geen gazon. Wel wordt er alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. De weide is bereikbaar via het jaagpad en de bussen parkeren op de steenweg Ieper-Diksmuide. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Hij bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is streng verboden voor alle voertuigen. Zoals vorige jaren is er voor personen die niet goed te been zijn een pendeldienst van aan het begin van het jaagpad tot aan de ingang van de weide. Rolstoelgebruikers brengen hun rolwagen best mee. Zij kunnen op de weide steeds beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Prijs voor een parkeerplaats € 1 per wagen. Indien bij slecht weer de parkeerweide ontoegankelijk is, worden in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van de ordedienst en de politie op te volgen. Er wordt een groot aantal stoelen voorzien maar wie wil kan altijd zelf een klapstoeltje meebrengen.

Vlaggen Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. De Vlaamse Leeuwenvlag en de Dietse oranje-blanjebleu-vlag (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: - de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, nietpartijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van de vzw IJzerwake een uitzondering toestaan. - de (al of niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentistische of federalistische historische minderheid of meerderheid, of van bestaande Europese staten waar zich geen separatistische of federalistische historische minderheid of meerderheid bevindt. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de ZuidAfrikaanse Boeren) Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat zij symbolen dragen met een internationale en of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

ETEN EN DRINKEN De drank- en eetstanden zijn geopend voor en na de IJzerwake. Vanaf 10.50 u. worden de standen gesloten en dit tot het einde van de IJzerwake. Ook in de grote tent van het IJzertreffen is tijdens de manifestatie niets verkrijgbaar, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast bedankt voor uw begrip. SECRETARIATEN Het secretariaat en het financieel secretariaat bevinden zich in tenten vlakbij de ingang aan het jaagpad. In de secretariaatstent kan u terecht voor aanmelding als nieuw lid, hernieuwing van lidgeld, opgave van nieuwe leden en adreswijzigingen. U vindt er ook een uitgebreide verkoopstand met o.a. leeuwenvlaggen, Dietse vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle publicaties van IJzerwake. Het financieel secretariaat is NIET toegankelijk voor het publiek, wel voor de programma- en kentekenverkopers, -4-


PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Advertentietarieven

Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake (vanzelfsprekend in het bezit van een herkenningsteken en hun vlag) aan te melden bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen langs de andere ingang aan de parkeerweide is om organisatorische redenen NIET mogelijk. Aan het secretariaat aan de hoofdingang beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlag beantwoordt aan de hierboven gestelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen met zijn verenigingsvlag. Hem wordt op dat ogenblik medegedeeld waar en hoe laat hij zich met zijn verenigingsvlag dient op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

1/8ste pagina zwart/wit A5 (zwart-wit) ¼de pagina A5 (zwart-wit) ½de pagina A5 (zwart-wit) 1 pagina A5 (zwart-wit) dubbele pagina A5 (zwart-wit) ter info: afmeting pagina=123 op 190 mm Quadri kleurenkatern voor 1 pagina A5 :

30,00 € 50,00 € 85,00 € 150,00 € 250,00 € 300,00 €

Afsluitdatum advertenties: 19 juli 2010 Meer informatie via 0496/533138, opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat. Voor de komende IJzerwake werden daarnaast een aantal mogelijkheden voor sponsoring uitgewerkt zoals spandoeken of projectie. Een sponsormap werd daarvoor uitgegeven. Sponsors en adverteerders worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan per kerende most een sponsormap. Deze is ook te raadplegen op de webstek. Meer informatie bij egwin.six@telenet.be

KLEDIJ en KENTEKENS De raad van bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens en kledijonderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake én van de Vlaamse Beweging.

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE

BLOEMENHULDE De bloemenhulde blijft een vast onderdeel van de IJzerwake. Dit jaar gedenken we eerst en vooral pater Aernouts en Huguette de Bleecker en ook Firmin Deprez, als vertegenwoordiger van de Fronters, Stefaan Laureys, als tragisch repressieslachtoffer en enkele figuren met Europese betekenis zoals August Vermeylen en Mon de Clopper. De prijzen voor de bloemen blijven ongewijzigd. Reden genoeg voor personen en organisaties (of afdelingen van organisaties) om zeker ook dit jaar een bijdrage te leveren. Enkel dank zij ieders medewerking kan de bloemenhulde opnieuw tot een indrukwekkend moment uitgroeien. Wilt u het bedrag voor bloemen aub voor 15 augustus 2010 storten op rekeningnummer 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst voor zijn bloementuil, bloemstuk of krans gelieve deze telefonisch of per e-post door te geven aan het secretariaat en dit eveneens graag voor 15 augustus. Dit is zeer belangrijk om de juiste tekst te kunnen vermelden. Ook een vrije bijdrage voor de bloemenhulde is zeker welkom.

Programmabrochures 2003 tot 2009 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2005 tot 2007 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,00 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,00 Verslagboek 2003 tot 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd NIEUW! € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9 ,00 Vlaamse Leeuw mastvlag groot formaat NIEUW! (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw autovlag (met staander, 40 x 30 cm) € 9,50 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

TARIEVEN deelname bloemenhulde vrije bijdrage bloementuil 13,00 € bloementuil met lint en tekst 18,00 € bloemstuk 23,00 € bloemstuk met lint en tekst 28,00 € bloemenkrans 103,00 € bloemenkrans met lint en tekst 108,00 € Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03/238 27 49 (liefst na 18.00 u) INFORMATIE VOOR ADVERTEERDERS EN SPONSORS Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten opnemen met vermelding van hun naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitiek initiatief is en blijft. De programmabrochure wordt gedrukt in zwart/wit op formaat A5. -5-


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL (30) Laten we staan met zijn allen met hen die gevallen, in ‘t zelfde geloof met ons voortbestaan; met hen die de toekomst zal zien, als wij nog de toekomst herscheppen, dat met het vervullen der tijden ook het wachtwoord worden vervuld: - opstand is ereschuld.

Met de poëzie in Vlaanderen gaat het de jongste jaren geleidelijk beter dan voor enkele decennia. Het overdreven experimenteren, het hermetisme (gesloten en nauwelijks begrijpelijke “gedichten”) en het minimalisme (met uiterst weinig woorden) behoren vandaag tot het verleden. Wat van alle tijden is en zal blijven in de toekomst krijgt de jongste tijd een nieuw elan: de romantische (gevoels- en verbeeldingsgeladen) poëzie en - meestal tegelijkertijd - de klassieke vormgeving, die veel vaardigheid en taalbeheersing vergt.

Wouter van Doorn

De gedichten die ik hier samenbreng zijn bedoeld als strijdend Vlaams of volksverbonden en dat genre behoort, poëtisch bekeken, tot de moeilijkste! Dat is ook de mening van Aleidis Dierick, momenteel één der grootste dichters van de Nederlanden. Zelden schrijft zij nationalistische gedichten, die dan toch veruit de beste zijn die ik hier al heb opgenomen! Het gaat bij strijd- of identiteitsgedichten veel meer om de zeggingskracht dan om de bekoorlijke vorm.

Tot daar Wouter van Doorn, die ook artikels schreef onder de schuilnaam Gerhard. Mét Aleidis Dierick, Anton van Wilderode, Ferdinand Vercnocke en Wies Moens behoort hij tot de groten van onze volksverbonden dichtkunst. In een heel andere stijl, eenvoudiger en directer, zond me dichter Ludwig Goris de volgende “Vraag en boodschap voor de Vlaamse politiekers”:

In dit op veel groter schaal verspreid nummer van ons tijdschrift, geef ik de nodige eer aan één van onze beste én rechtlijnigste Dietse dichters, Wouter van Doorn. Ik doe dit omdat in de voorbije Bloeimaand die andere Dietser, Robrecht (“Bob”) Hulstaert, oudleider van het ADJV en nu voorzitter van het Bormshuis, een bekoorlijk bundeltje met 53 gedichten én vertalingen van hem heeft uitgegeven. Grote gedichten, die hij koos uit tijdschriften als “Opstanding”, “Vlaanderen”, “Het Pennoen” en “DietslandEuropa”. Ik selecteer twee gedichten.

“Waarom nog tijd verspillen? Geef ons de Vlaamse Staat die wij, en velen, willen, en stop het oeverloos gepraat. Want al dat oeverloos geblaat lost in dit land niets op. De mensen worden kwaad! Wordt eindelijk eens wijs en...stop met liegen en beloven. Besef eens goed waar het om gaat, we laten ons geen peren stoven, geef ons ons recht: een Vlaamse Staat!

Opdracht voor de Lage Landen Je zult een deel niet voor het hele houden, maar naar het einddoel tot het einde gaan. En weren onverdeeld wat eigen wezen schendt, wat west in oost en noord in zuid miskent. Te weer staan tegen wat ons ondermijnt, tegen wat eigen taak versplintert of verkleint, eenheid tot loze som van delen doet vergaan. Het rijke schoon dat rest in duizendvouden vervalt zonder de wil om héél het erf te houden binnen een klaar tot staat belijnd bestaan. Vertoont zo verre weg op weinig na geen eind, - vat hem vandaag nog aan. Wouter van Doorn

Ludwig Goris Het Dietse accent ontbreekt, maar we kunnen alleen maar, volwaardig en wel beslagen, naar de rijks-Nederlandse staat gaan om van - geleidelijke? - hereniging te gewagen, als we alle Belgische ballast hebben afgeschud. Kandidaat-poëten kunnen mij, per brief of per elektronische post hun probeersels of gedichten met nationalistische of HeelNederlandse inhoud toesturen. Postadres: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600/ Berchem (Antwerpen);

Een ander, bij (Dietse) nationalisten bekend gedicht van deze poëet, is:

Elektronisch adres: erikverstraete@telenet.be. Wie oudere Vlaams-nationalistische of Dietse gedichten terugvindt, mag me die eveneens toesturen.

Wie trouw nog een wet is Wie trouw nog een wet is moet weten: nu is de tijd weer vervuld. Laten we staan met zijn allen, zo, met méér dan we zijn, maar met allen die er nog zijn en die weten: het gaat om dit zijn. Het gaat om het zijn van ons volk.

ZANGAVOND VOORPOST De Zangavond van Voorpost gaat door in zaal Edelweiss, Zandvoordeplaats 32, Zandvoorde. Let op: toegang enkel op uitnodiging.

-8-


OPROEP MEDEWERKERS GEZOCHT

MEDEWERKERSBON IJZERWAKE 2010

Op vrijdag 20 augustus dient al heel wat werk te gebeuren. Ook de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet en daarvoor zijn heel veel helpende handen nodig. De VNJ/JSK-medewerkers kunnen hiervoor zeker bijkomende hulp gebruiken. We doen dan ook een warme oproep, vooral aan de West-Vlamingen, om vanaf 16 uur aanwezig te zijn om hierbij te helpen. Alvast bedankt.

 Dhr.  Mevr. Voornaam: Naam:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Straatnaam + huis- en busnummer:

Maar vooral op zaterdag 21 augustus worden de weide en de omgeving klaargemaakt. Op zaterdag 21 augustus worden alle medewerkers verwacht om 10 uur bij het podium. Gelieve vooraf via bon hiernaast (of een kopie ervan) door te geven waarvoor u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of programma’s, kassa’s, parking, controle kentekens aan de ingang, pendeldienst (enkel voor personen met volumewagen of minibusje). Aan alle medewerkers wordt gevraagd zich VOORAF aan te melden bij Lieve van Onckelen, tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ ijzerwake.org. Gebruik daarvoor bij voorkeur onderstaande bon.

.................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente: Telefoonnummer: GSM-nummer:

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Faxnummer:

........................................................................................................................................................................................................

E-postadres:

..........................................................................................................................................................................................................

Ja, ik wil propaganda voeren voor de IJzerwake:  en wil pamfletten (15 cm x 21 cm/A5) ontvangen.  en wil IJzerwakemanifesten ontvangen. affiche(s) op groot formaat (42 cm x 60 cm/A2)  en wil ontvangen.  en wil affiche(s) op klein formaat (30 cm x 42 cm/A3) ontvangen.  Ja, ik wil helpen op VRIJDAG 20 AUGUSTUS bij de levering van de stoelen en de opbouw van de tenten.  Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 21 AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur (stoelen plaatsen, podium en terrein in orde brengen, enz.)  Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 21 AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur en OOK OP ZONDAG 22 AUGUSTUS (hierboven uw keuze aankruisen!) en schrijf in voor het gratis avondmaal op zaterdag en de gratis overnachting te Zonnebeke met ontbijt op zondagmorgen.  Ja, ik wil meewerken op ZONDAG 22 AUGUSTUS:  aan de verkoop van herkenningstekens of programmabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur!  bij de verkoop van herkenningstekens aan een kassa aan de ingang en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur!  aan de geldomhaling en meldt mij bij de tent van het Financieel Secretariaat om 11.15 u. Medewerkers die met een bus meekomen, kunnen enkel helpen bij de omhaling, waar we steeds handen te kort komen.  aan de controle van herkenningstekens aan de ingangen  als parkingtoezichter  bij de verkoop van propagandamateriaal in de secretariaatstent  aan het podiumgebeuren/regie en zal aanwezig zijn om STIPT 10.30 uur!  bij de pendeldienst: ik heb een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst voor bejaarden en gehandicapten en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 u.! op de kleine parking naast de brug. Deze medewerkers dienen zo snel mogelijk de gegevens van hun nummerplaat te bezorgen aan het secretariaat. Dit is nodig voor de toelating voor gebruik van het jaagpad! Graag ook vermelden of u al dan niet (opplooibare) rolstoelen kan laden!  Ja, ik wil helpen op ZONDAG 22 AUGUSTUS bij de opruiming van de weide (onmiddellijk NA afloop van de IJzerwake).  Ja, ik wil meehelpen op MAANDAG 23 AUGUSTUS bij de afhaling van de stoelen en de tenten en de allerlaatste opruim. ……………………

Alle medewerkers worden op zondag 22 augustus om 8.30 aan het secretariaat verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen zij hun badge, armband en het nodige materiaal. Verkopers van programma’s en kentekens melden zich rechtstreeks aan het financieel secretariaat. Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling.

……………………

……………………

……………………

Ook voor de afbraak zijn vele vrijwilligers nodig. Wie daaraan wil meewerken meldt zich dadelijk na het einde van de manifestatie voor het podium. Enkele richtlijnen: - bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft - draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen - voorzie u van de nodige mondvoorraad; op zondag ontvangt u wel enkele eet- en drankbonnetjes - bezorg na de plechtigheid de armbanden en het andere materiaal dadelijk terug aan het secretariaat - wie zijn GSM-nummer of e-postadres nog niet doorgaf vermeldt dit zeker bij aanmelding want e-postberichtgeving is heel wat sneller en goedkoper. Zo vergemakkelijkt u de voorbereiding. Alvast bedankt!

OVERNACHTING Voor personen die twee dagen meewerken wordt een overnachting, een maaltijd op zaterdagavond en een ontbijt voorzien. De overnachting zal dit jaar plaats vinden in bivakhuis ’t Lotegat, Lotegatstraat 22 te Zonnebeke. Dit bivakhuis ligt op juist dezelfde afstand van de weide als camping IJzerhoeve namelijk 15 km, maar wel aan de andere kant van Steenstrate, dus richting Ieper. Op deze plaats zal Voorpost ’s avonds voor een warme maaltijd zorgen en ’s morgens voor een ontbijt. Inschrijven voor overnachting/maaltijden moet zeker tijdig gebeuren bij Luc Vermeulen 0475 29 57 65 of oranje1302@ hotmail.com. Op zaterdagmiddag is een broodmaaltijd (tegen zeer democratische prijzen) voorzien in de grote tent van het IJzertreffen. -9-


BUSREGELING Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Wegens de stijgende kosten zijn we verplicht dit jaar € 3 te vragen voor de bus. Op de bus ter plaatse te betalen worden ook de herkenningstekens (€ 4) verkocht. Tijdig inschrijven voor de bussen is verplicht, anders weten we niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Alle bussen vertrekken zeer stipt, ze moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

Ward Steffens Baron Empainlaan 106 2800 Mechelen tel./ fax: 015 33 72 33 of 0497 486 476 E-post : wardsteffens75@gmail.com KEMPEN Turnhout –Beerse 7.15 Turnhout (station) 7.25 Beerse (Bushalte parking kruispunt Antwerpsesteenweg en Gierlesteenweg) Daarna naar Berchem Kerk Inschrijven: Lieve Van den Berghe, Pallaarraard 14 2290 Vorselaar tel. 014 50 17 85 E-post vdblieve@telenet.be

REGIO ANTWERPEN 7.15u Berchem Kerk 7.15u Berchem Kerk Inschrijven: Mia Brans-Dujardin. Grotesteenweg 426 2600 Berchem tel:fax 03-230 24 62 E-post: mia.dujardin@scarlet.be.

Mol – Geel – Herentals - Nijlen 7.05 Mol (Taverne De Geus) 7.25 Geel (Nieuwe Alma) 7.50 Herentals (Kleding Wellens = Brandweerkazerne) Nijlen Inschrijven: Lieve Van den Berghe, Pallaarraard 14 2290 Vorselaar tel. 014 50 17 85 E-post vdblieve@telenet.be

8.00u. Berchem kerk 8.05u. Antwerpen (Waalse kaai tegenover het Zuiderpershuis) Inschrijven: Leo Rouchet,Goudregenstraat 12 2610.Wilrijk tel. 03 830 11 53 of 03 230 24 62 E-post leo.rouchet@telenet.be Deurne 8.00u Deurne: Arizona, Boterlaarbaan 451 8.05u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Werve straat) Inschrijven: Beets-Vantiechem .Frans Beirenslaan 203 . 2150 Borsbeek tel: 03/322 22 38 of 0477 53 75 55 of E-post: vantieghem.henri@telenet.be

OOST-VLAANDEREN Antwerpen-linker oever- Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00u. Antwerpen-Linkeroever (Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht ( Carrefour) 7.25u. Zwijndrecht ( kerk) 7.45u. Beveren ( kerk ) 8.20u. Lokeren ( Sint-Laurentius kerk) Inschrijven: Julia De Caluwé. Ciamberlanidreef 60/9. 9120 BeverenWaas tel: 03-253 03 56

Deurne 8.00u. Deurne : Arizona, Boterlaarbaan 451 Inschrijven: Roger De Ridder, Boekenberglei 188. 2100 Deurne, tel: 03- 289 93 05 of 0486 11 28 54 E-post: roger.deridder@ pandora.be

Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17 Gentbrugge) Inschrijven: Wilfried Aers. Grensstraat 10, 9840 De Pinte, tel: 09-282 52 74 E-post wilfried.aers@telenet.be Peter Fransoo tel: 09-225-48-27 E-post peterfransoo@gmail.com Christian Bauwens tel: 09 329 58 52 E-post christian.bauwens@ telenet.be

Brasschaat 8.00u. Brasschaat (kerk) Inschrijven: Magda Soetens Bredabaan 1089 /1 2930 Brasschaat. tel: 03-663-36-34 of 0477/57 15 20, daarna via Schoten naar Steenstrate. Schoten 8.00u. Schoten (parking Carrefour) Wachten op de bus van Brasschaat inschrijven: Mieke Langmans-De Bats. Paulusstraat 54 2930 Brasschaat tel: 0498/77 48 71

Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station ) Inschrijven: Olaf Evrard. Reibroekstraat 48 9850 Hansbeke tel: 0475/73 02 45 E-post olaf.evrard@pandora.be Ninove-Ronse 8.00u. Ninove ( Vlaams Huis Leeuwenhol, Stationsplein) 8.30u. Ronse ( Grote markt ) Inschrijven : Jürgen Reygaerts. Cardoenlaan 18. 1570 Galmaarden tel: 054/58 74 76 (na 18uur) of 0479/76 44 69

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) Inschrijven: Annemie Van Noten. Steenbeek 5. 2580 Putte, tel: 015/ 75 62 21 E-post: janvangorp.lier@skynet.be

Aalst-Wetteren 7.30u. Aalst ( Vlaams huis Den IJzer) Lede (Markt kerkplein) 8.00u. Wetteren (Parking school) (Mariagaard Oosterzelesteenweg, afrit Wetteren E 40) Inschrijven: Marcel Van Londerzeele. Hoogstraat 76. 9450 Haaltert. Tel: 0472 48 52 91 of 053 83 95 59 of E-post: marcel.vanlonderzele@ telenet.be

Mechelen-Klein Brabant 8.00u. Mechelen (Rode Kruisplein ) 8.10u. Blaasveld (kerk) 8.15u. Willebroek (kerk H.Familie) 8.30u. Bornem ( Taverne ’t Zandhof ) Inschrijven: Leen M., Gandhistraat 37/3 2800 Mechelen tel: 015 42 11 29 Marleen Van den Broeck, Lakenmakersstraat 81, 2800 Mechelen tel: 015 33 64 18 E-post: marleenvandenbroeck@live.be Lode Herbosch Werfheide 3 1981 Hofstade tel: 0478 59 72 31

Sint-Niklaas 7.45u. Sint-Niklaas (Parking Syntra Heimolenstraat) - 10 -


BUSREGELING Inschrijven: Milo Vandemaele Dokter Spittaalslaan 140. 1502 Lembeek tel: 02/360 14 16 Eddy Longeval, Postweg 130 F8, 1602 Vlezembeek tel. 0494/17 39 19.

Inschrijven: Hector van Oevelen, A. Janssenstraat 5, 9150 Kruibeke Tel. 03 744 13 55, 03 776 41 94 of 0472 82 10 99 E-post h-vo@ hotmail.com Hamme-Dendermonde-Zele 8.15u. Hamme ( Tweebruggenplein ) 8.30u. Dendermonde ( De Bruynkaai ) 8.45u. Zele ( Zandberg ) Inschrijven: Stefaan Van Gucht. Hof Ten Rode 29. 9200 Baasrode, tel: 052-38 01 02 of 0475-55 45 01 E-post stefaan.vangucht@skynet.be

WEST-VLAANDEREN Oostkust-Knokke-Duinbergen-Heist-Zeebrugge-Blankenberge-Brugge 8.40u Knokke ( station ) 8.45u Duinbergen ( Voorkant kerk ) 8.50u Heist ( Heldenplein ) 9.00u Zeebrugge ( Watertoren ) 9.10u Blankenberge ( Voorkant station ) 9.30u Brugge ( Magdalenaparking) Inschrijven: Jef Vangheluwe tel. 050 60 08 44 (vanaf 12.00 u) of 0499 47 17 60 Graaf Jansdijk 126 8300 Knokke (Heist) E-post: jef. vangheluwe@telenet.be

Berlare-Wichelen-Wetteren-Laarne-Kalken 8.30u. Kalken ( kerk ) Inschrijven: Guido Allaert. Slot 51. 9290 Berlare, tel: 09-367 90 51 LIMBURG Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30u. Bree ( Hospitaal) 6.50u. Peer ( kerk ) 7.10u. Leopoldsburg ( Station ) 7.30u. Beringen ( Superconfex, vlak bij uitrit 26 autostrade) Inschrijven: Jos Drykoningen. Groenstraat 51. 3960 Bree, tel: 0479. 64 07 92 E-post: jos.drykoningen@vlaamsbelang.org Eddy Van Buggenhout, Rock Mundusstraat 31, 3960 Bree tel: 089-46 33 39 E-post: kreta1585@skynet.be

Oostende-Westende-Nieuwpoort-Veurne-Diksmuide 9.00u Oostende ( busparking visserijschool Mercatorlaan ) 9.25u Westende ( kerk Dorp ) 9.50u Nieuwpoort-stad ( Tramhalte aan Vismijn ) 10.50u Veurne ( Station ) 10.20u Diksmuide ( station ) Inschrijven : Erik Jaegers, Kalsijdebrug 9, 8470 Gistel tel. 059/25 13 58 of 0477/551 080 E-post: eric.jaegers@telenet.be

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen 6.30u. Maasmechelen (Gemeentehuis ) 6.50u. Genk ( Cafe Slagmolen, Slagmolenstraat 76 ) 7.10u. Hasselt ( Parking achter het Dussartplein) 7.30u. Lummen ( Carpoolparking ) Inschrijven: Richard De Becker. Weg naar As 260. 3600 Genk, tel: 089/35 41 10

Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op Ijzerwakers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare ( voorziene aankomst 9.43u. ) - uit Kortrijk ( trein voorziene aankomst 10.45u. - uit De Panne ( IR-trein voorziene aankomst 10.16u. vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven voor deze busaansluiting! Zoniet wacht de bus niet!!

BRABANT

Moen – Zwevegem -Kortrijk-Marke- Lauwe- Wevelgem- Ieper 8.00u Moen (kerk) 8.30u Zwevegem (parking kerk) 8.50u Kortrijk ( station, achterkant Pieter Tacklaan ) 9.05u Marke ( plaats ) 9.20u Lauwe ( plaats ) 9.30u Wevelgem ( parking Zwembad, Van Ackerstraat ) 10.05u Ieper ( Station ) Inschrijven: Roger Delaere . Zilverbekenlaan 22 Rommersheid H 20. 8558 Moen. Tel: 0487/16 54 53 of 056/70 75 77 E-post: santer@ telenet.be

Diest- Bekkevoort- Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.15u. Diest (Voorzijde station) 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314 uitrit 24) 7.35u Holsbeek- Rotselaar (rond punt Rotselaar, carpoolparking E 314 uitrit 21) 8.00u. Leuven ( Parking Bodart, brug Kapucijnenvoer ) 8.15u. Nossegem-Kortenberg ( Carpoolparking E 40 uitrit 21 Inschrijven: Jan Meulepas. Tervuursevest 13- 01. 3001 Heverlee Tel: 0495-26 76 83 E-post jan.meulepas@valvas.be

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35u Ingelmunster ( Markt ) 9.45u Izegem ( Rijksweg, Delhaize ) 10.00u Roeselare ( Station ) Inschrijven: Georg Barbary, Heirweg –Zuid 7 A, 8770 Ingelmunster, tel: 0475/42 19 29 E-post: Georg.barbary@vlaamsbelang.org

Vilvoorde-Grimbergen-Groot Bijgaarden-Liedekerke 8.00u. Vilvoorde ( Portaelsplein aan de kerk ) 8.30u. Grimbergen ( Brusselsesteenweg, tegenover Q8-Parking/voetbalveld, Terwilgen ) 8.45u. Groot-Bijgaarden ( Parking E 40 richting Kust ) 9.00u. Liedekerke ( Afrit E 40, afrit Essene/Affligem, Carpoolparking ) Inschrijven: Ludo Monballieu. Woluwedal 12B 127. 1932 Sint-Stevens Woluwe, tel: 02/721 22 54

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.00u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (Brug) en de busparking. Over de bussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij: Mia Brans-Dujardin, Grotesteenweg 426, Berchem, tel/fax 03/230 24 62 E-post: mia.dujardin@scarlet.be Ward Steffens, Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen, tel/fax 015/33 72 33 of 0497 48 64 76 E-post : wardsteffens75@gmail.com

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15 Halle (Sint Rochuskerk) 8.30u Brussel (Prins van Luikkruispunt - Mettewielaan Ninovesteenweg) 8.40u Dilbeek ( Westrand ) 8.50u Liedekerke-Affligem ( Afrit E 40 afrit Essene, Carpoolparking ) - 11 -


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN PIETER GEYL, ONZE NEDERLANDSE REISGEZEL De Nederlander Pieter Geyl kan je doorgronden in een pracht van een boek dat zijn memoires afdrukt; uitgeschreven tijdens zijn hechtenis in Sint-Michielsgestel, als gijzelaar van de Duitse bezetter (1940-1944). De autobiografie lag jaren onder het stof tot academici haar opvisten en de Wereldbibliotheek uitpakte met de herinneringen, getiteld ‘Ik die zo weinig in mijn verleden leef ’, een rare keuze voor deze historicus, want zo is hij bekend en gevierd. In 2009 heb ik mijn toespraak in Steenstrate beëindigd met een aansporing om te werken aan de Confederatie van de Lage Landen, wel wetend dat dit een actie van lange adem is en dat eerst Vlaanderen de allergrootste zelfstandigheid moet verwerven om nadien samen te werken in een verbond langs Maas en Schelde, dat verbond zou dan economisch - en die keuze maakt Nederland bestendig en is zeer verdedigbaar, ook nu met de troebelen van de euro aanleunen bij Duitsland. Pieter Geyl was een bondgenoot van Vlaanderen, schreef vinnig tegen de belgicistische nonsens van Henri Pirenne en bezocht vaak zijn talrijke vrienden ten zuiden van Roosendaal. Waar hij wel bezorgd en verbitterd over was, was de collaboratie van radicale Vlamingen met Duitsland die niet paste in zijn democratische, vooruitstrevende visie. Om naar elkaar toe te groeien is wederzijdse kennis broodnodig en die is ruim voorhanden in ‘Ik die zo weinig in mijn verleden leef ’. Kopen en lezen dus. Over helden werden zeker vroeger nooit pikanterieën op de markt gegooid; hoogstens dwarrelden zij in de kringen van de insiders en waren zij goed voor een vette knipoog. Dat “den Hugo” (Schiltz) zijn weg kende bij het schone geslacht, men weet het, en hoe hij daar in het begin mee zwoegde staat te boek in deel 1 van zijn Memoires (wat een gemier en getob), dat de grote Joris Van Severen zijn nachtvriendinnen zocht in de rode barretjes van Blankenberge is ook geen geheim meer (de Leider werd wel voor de militanten afgeschermd, want hij was een aartsengel, ver verheven boven vleselijke lusten), enzovoort. Pieter Geyl schrijft open en buitensporig over zijn zijsprongen, als intiem stramien van zijn memoires. Stel u gerust ik pleit hier niet voor lectuur à la de boekskes. De autobiografie van Pieter Geyl is historisch en politiek boeiend. Geyl bevestigt op vele bladzijden zijn Groot-Nederlands ideaal. De historicus was eerst journalist en nadien hoogleraar Nederlandse cultuur en geschiedenis in Londen. In die 21 jaar in het Verenigd Koninkrijk vocht hij voor “zijn Vlaanderen” (en de banden met Nederland). Bijvoorbeeld gaat hij begin van de jaren twintig op bezoek in Ierland met de Vlaams-nationale politicus Herman Vos, later Vlaams-socialistisch. Geyl typeert Vos als intelligent, creatief, strateeg, echter evenzeer lui en gespeend van daadkracht. De heren praten met Ierse nationalisten die volop in onderlinge discussie en strijd gewikkeld zijn. De Ierse gesprekspartner laat na zijn gesprek met Vos verstaan dat die Vlamingen in hun nationaliteitsstrijd lamzakken zijn. August Borms zit dan in de gevangenis omwille

- 12 -

van zijn activisme. Wel, voor hen Ieren zou dat geen pas geven; zij zouden de muren van het huis van bewaring bestormd hebben om hun voorman te bevrijden. Negentig jaar later kan je enkel bevestigen dat Vlamingen de clowns van België blijven door hun gebrek aan intellectuele en feitelijke vechtlust. Ze hebben meer ingebakken knechtschap dan de Ieren van toen en nu. Hoe werd Geyl van correspondent van NRC (toen nog niet met het Amsterdamse Handelsblad erbij) een scheppende hoogleraar? Na de Eerste Wereldoorlog wilden de Britten uit hun Europese isolement treden en werd een reeks landenleerstoelen opgericht aan de universiteit van Londen. Nederland werd geïnviteerd voor deze intellectuele oefening en Geyl kreeg als eerste de leerstoel. Als hoofd van die cel onderwijst hij de geschiedenis van de Lage Landen en wordt hij een belangrijke stem in vooraanstaande Britse tijdschriften. Telkens betrekt hij Vlaanderen bij zijn cursussen. Pogingen werden ondernomen om een Belgische leerstoel op te richten. Geyl moest daar hartelijk om lachen en noemde de Belgische geschiedenis van die jaren terecht een constructie van de Waal Henri Pirenne die doceerde aan de toen Franstalige universiteit Gent en daar zijn Histoire de Belgique in mekaar flanste. Voor Pirenne was het ontstaan van België al eeuwen voorbestemd in de geschiedenis. Geyl verwierp de politiek correcte stelling van die dagen en bewijst dat de geschiedenis van Zuid- en Noord-Nederland verbonden is en het mislukken van de eenheid van de Zeventien Provinciën niet in de sterren stond geschreven. Belgische taal en letteren zijn belachelijk, aldus Geyl, en dat zei hij ronduit ook tegen de Britten. Er kwam geen Belgische leerstoel. De Nederlandse leerstoel bestaat nog steeds. Hij wordt bekleed door een briljante historicus: Jonathan Israël die dikke en omwentelende boeken schreef over The Dutch Republic en de Radicale Verlichting. Frans Crols

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun. Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 31  

NR. 31 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010

IJzerwake magazine 31  

NR. 31 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010

Profile for ijzerwake
Advertisement