Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 30 - APRIL - MEI - JUNI

2010 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

VOORWOORD

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49

Er was eens ene Mircea Grosaru die in Roemenië verkozen was voor het parlement, maar om welke reden dan ook niet mocht zetelen. Daarop heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat alle verkiezingen in de Europese Unie moeten gecontroleerd worden door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan. Ons eigen Grondwettelijk Hof heeft op 26 mei 2003 beslist dat de kwestie BrusselHalle-Vilvoorde moest opgelost zijn vóór het einde van de legislatuur, maar zowel minister Johan Vande Lanotte (SP.A) als premier Guy Verhofstadt (VLD) hebben dat ontweken door zonder scrupules de verkiezingen te vervroegen naar 10 juni 2007. Vandaag zitten we opgescheept met de “grote woordbreker” Leterme en het “knechtfederalisme”. Hij zal zich in alle bochten wringen om nogmaals naar verkiezingen te gaan zonder een oplossing voor B-H-V met het schijnargument dat het parlement zelf beslist of de verkiezingen rechtsgeldig hebben plaats gevonden. Juist daarom is een snelle toepassing van het Grosaru-arrest in België uiterst belangrijk. Precies om het Grondwettelijk Hof als beroepsorgaan bevoegd te maken voor de controle op de rechtsgeldigheid van de verkiezingen. Hiervoor is een wijziging van artikel 142 van de Grondwet nodig, maar gelukkig is dat artikel tijdens de huidige legislatuur voor herziening vatbaar verklaard. Koninklijk B-H-V-ontmijner Dehaene krijgt met dit arrest uiteraard een vervelende pad in zijn korf, maar zelfs hij moet – willens nillens – rekening houden met de arresten van het Europees Hof. Ook Eric Van Rompuy - broer van - wordt er naar eigen zeggen moe van. “Geen enkel probleem wordt in dit land fundamenteel aangepakt. De weken gaan voorbij, maar in de politiek lijken ze steeds meer op elkaar: grote plannen, hoogmissen, Staten-Generaals, debatten in de media, parlementaire interpellaties, weekendinterviews van ministers en partijvoorzitters (…) op weg naar het volgende incident”. “Zal België koning Albert overleven als elke ernstige institutionele en sociaal-economische hervorming onmogelijk blijkt in dat land?” vraagt hij zich af. Hij laat wel na de logische conclusie te trekken. We kunnen Eric Van Rompuy aanraden zich bij onze visie aan te sluiten: schaf dit onland eenvoudigweg af en laat Vlaanderen het lot in eigen hand nemen als onafhankelijke staat in Europa.

Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org.

Wim de Wit Voorzitter IJzerwake

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT

Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2010. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Provinciale contacten Provincie Antwerpen:

Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Propaganda en marketing Om de volgende IJzerwake nog succesvoller te maken door een ruimere opkomst is uw hulp onontbeerlijk. Zorg er mee voor dat de datum van 22 augustus steeds bekender wordt. Pamfletten en affiches op twee formaten (groot en A3) zijn verkrijgbaar op het secretariaat. Op eenvoudige aanvraag (03/238 27 49 of secretariaat@ijzerwake. org) worden ze u zo snel mogelijk toegestuurd. Ook adressen van mogelijke deelnemers mogen nog altijd bezorgd worden, we sturen hen dan het volgende nummer van dit tijdschrift dat op grote oplage verschijnt. Medewerkers gezocht Ook dit jaar gebeurt de coördinatie van de medewerkers vanuit het secretariaat. Alle hulp is daarbij welkom. U kan zich vanaf nu aanmelden bij het secretariaat, indien mogelijk liefst per e-post, en ook helpen zoeken naar Overnachting medewerkers IJzerwake medewerkers voor opbouw, omhaling, verkoop, opbouw en afbraak. Gelieve wel Voor de overnachting van de medewerkers aan IJzerwake altijd op te geven voor welke taak u, of uw hebben we een nieuw onderkomen gevonden. Zo ook voor kandidaat, zich opgeeft. Zeker voor vrijdag de kameraadschapsavond. 20 augustus (opstellen tenten) en maandag Overnachting zal nu plaats vinden in bivakhuis ‘t Lotegat 23 augustus doen we hier een warme oproep Lotegatstraat 22 Zonnebeke. Dit bivakhuis heeft, toeval, want vele handen maken licht werk. Als u juist evenveel bedden als de vroegere camping IJzerhoeve nieuwe namen doorgeeft, dan graag met nml 56. Dat zijn 6 kamers van 8 bedden en 2 kamers van 4 adres, telefoonnummer en e-postadres. bedden. Het ligt, ook toeval, op juist dezelfde afstand van Dat vergemakkelijkt de opvolging. Alvast de weide als camping IJzerhoeve nml 15 km alleen aan de bedankt voor de medewerking. andere kant dus richting Ieper. Op deze plaats zal Voorpost s’ avonds voor een warme maaltijd zorgen en s’ morgens voor Vakantie een ontbijt. Het secretariaat zal gesloten zijn van 16 tot en met 31 juli 2010 wegens jaarlijkse De Zangavond van Voorpost gaat door in zaal Edelweis vakantie. Zandvoordeplaats 32 Zandvoorde.

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, secretariaat Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel:

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Grotesteenweg 426

Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

-2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Gino Smits – Ward Steffens – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


Op n naar de 9de IJzerwake:

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN Inkomtarief Hoewel de kosten blijven stijgen wordt de toegangsprijs behouden. Voor 4 euro ontvangt iedereen een herkenningsteken. Kinderen tot 12 jaar krijgen ook dit jaar gratis een eigen kinderkenteken. Mogen we iedereen wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? Vervoer naar steenstrate Wegens de stijgende vervoerkosten ziet het bestuur van IJzerwake zich verplicht een kleine bijdrage te vragen voor de bussen naar Steenstrate. Omdat we durven rekenen op uw begrip en solidariteit werd zij vastgelegd op 3 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Bloemenhulde De bloemenhulde blijft een vast onderdeel van de IJzerwake. Dit jaar gedenken we eerst en vooral pater Aernouts en daarnaast Firmin Deprez, als vertegenwoordiger van de Fronters. Ook herdacht worden Stefaan Laureys, als tragisch repressieslachtoffer, en enkele figuren met Europese betekenis zoals August Vermeylen en Mon de Clopper. De prijzen voor de bloemen blijven ongewijzigd. Reden genoeg voor personen en organisaties (of afdelingen van organisaties) om (opnieuw) hun bijdrage te leveren. Want enkel dankzij u kan de bloemenhulde opnieuw tot een indrukwekkend moment uitgroeien. Wilt u het bloemenbedrag storten voor 15 augustus 2010 op rekeningnummer 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst voor zijn bloementuil, bloemstuk of krans gelieve deze telefonisch of per e-post door te geven aan het secretariaat. Eveneens graag voor 15 augustus. Dit is zeer belangrijk om de juiste tekst te kunnen vermelden. Uiteraard is ook een vrije bijdrage welkom voor de kransen van de herdachte personen. Tarieven deelname bloemenhulde . . . . bloementuil . . . . . . . . . . bloementuil met lint en tekst . bloemstuk. . . . . . . . . . . bloemstuk met lint en tekst . . bloemenkrans . . . . . . . . . bloemenkrans met lint en tekst

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

vrije bijdrage . . . 13,00 € . . . 18,00 € . . . 23,00 € . . . 28,00 € . . 103,00 € . . 108,00 €

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03/238 27 49 (liefst na 18.00 u) Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten opnemen met vermelding van hun naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk -3-

te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitiek initiatief is en blijft. De programmabrochure wordt gedrukt in zwart/wit op formaat A5. Nieuw is dit jaar de kleurenkatern bij de advertenties. Advertentietarieven 1/8ste pagina zwart/wit A5 ¼de pagina A5 . . . . . . ½de pagina A5 . . . . . . A5 . . . . . . . . . . . . dubbele A5 . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. 30 € . 50 € . 85 € 150 € 250 €

ter info: afmeting pagina=123 op 190 mm Quadri kleurenkatern A5 : 300 € Afsluitdatum advertenties: 19 juli 2010 Meer informatie via 0496/533138, opmaak@ijzerwake. org of via het secretariaat. Voor de komende IJzerwake werden daarnaast een aantal mogelijkheden voor sponsoring uitgewerkt zoals spandoeken of projectie. Een sponsormap werd daarvoor uitgegeven. Sponsors en adverteerders worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan per kerende most een sponsormap. Deze zal ook te raadplegen zijn op de webstek. Meer informatie bij Egwin.six@telenet.be Bussen naar de IJzerwake Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle bussen kosten 3 euro per persoon. Inschrijven voor de bussen is verplicht, anders weten we niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Alle bussen vertrekken zeer stipt, ze moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.


BUSREGELING Antwerpen regio

Kempen Turnhout –Beerse 7.15 Turnhout (station) 7.25 Beerse (Bushalte parking kruispunt Antwerpsesteenweg en Gierlesteenweg) Daarna naar Berchem Kerk Inschrijven: Lieve Van den Berghe, Pallaarraard 14 2290 Vorselaar tel. 014 50 17 85

7.15u Berchem kerk 7.15 Berchem kerk Inschrijving: Mia Brans-Dujardin. Grotesteenweg 426, 2600 Berchem tel: fax 03-230 24 62 E-post: mia.dujardin@scarlet.be . 8.00u. Berchem Kerk 8.00 Berchem kerk 8.05u. Antwerpen (Waalse kaai tegenover het zuiderpershuis) Inschrijven: Leo Rouchet,Goudregenstraat 12, 2610 Wilrijk tel: 03.830.11.53 of 03.230.24.62

Mol – Geel – Herentals - Nijlen 7.05 Mol (Taverne De Geus) 7.25 Geel (Nieuwe Alma) 7.50 Herentals (Kleding Wellens = Brandweerkazerne) 8.00 Grobbendonk (Aldhem-hotel) Inschrijven: Lieve Van den Berghe Pallaarraard 14 2290 Vorselaar tel. 014 50 17 85

Arizona - Deurne 8.00u Deurne: Arizona Boterlaarbaan 451 8.05u. Antwerpen: (Sint-Jansplein, kant Van Den Werve straat) Inschrijven: Beets-Vantiechem. Frans Beirenslaan 203, 2150 Borsbeek tel: 03/322 22 38 of 04 77 /53 75 55

Oost-Vlaanderen Antwerpen-linker oever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00u. Antwerpen-Linker oever ( Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht ( Carrefour) 7.2 5u. Zwijndrecht ( kerk) 7.45u. Beveren ( kerk ) 8.20u. Lokeren ( Sint-Laurentius kerk) Inschrijven: Julia De Caluwé. Ciamberlanidreef 60/9. 9120 BeverenWaas tel: 03-253 03 56 e-post: juliadc@msn.com

Deurne 8.00u. Deurne: (Rode kruisplein, tegenover Fredegandus kerk aan de lakborslei) Inschrijven: Roger De Ridder, Boekenberglei 188, 2100 Deurne, tel: 03- 289 93 05 of 0486 11 28 54 E.post: roger.deridder@pandora. be Brasschaat

Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17 Gentbrugge) Inschrijven: Wilfried Aerts. Grensstraat 10. 9840 De Pinte, tel: 09-282 52 74, e-post: wilfried.aers@telenet.be / Peter Fransoo 09-225-48-27 en Christian Bauwens 09-329-58-52, e-post: peterfransoo@gmail.com, e-post: christian.bauwens@telenet.be

8.00u. Brasschaat: (Sint-Antoniuskerk) Inschrijven: Magda Soetens Bredabaan 1089 /1, 2930 Brasschaat. Tel: 03-663-36-34 of 0477/57 15 20 daarna via Schoten naar Brasschaat Steenstrate. Schoten

Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station ) Inschrijven: Olaf Evrard. Reibroekstraat 48 9850 Hansbeke tel: 0475/73 02 45 E post: olaf.evrard@telenet.be

8.00u. Schoten: (parking Carrefour) Wachten op de bus van Brasschaat Inschrijven: Mieke Langmans-De Bats. Bredabaan 952, 2930 Brasschaat tel: 0498/77 48 71

Aalst-Wetteren 7.30u. Aalst ( Vlaams huis Den IJzer) Lede (Markt kerkplein) 8.00u.. Wetteren (Parking school) (Mariagaard Oosterzelesteenweg, afrit Wetteren E 40) Inschrijven: Marcel Van Londerzeele. Hoogstraat 76. 9450 Haaltert. Tel: 0472-48 52 91 of 053-83 95 59

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) Inschrijven: Annemie Van Noten. Steenbeek 5, 2580 Putte, tel: 015/ 75 62 21, Jan Van Gorp, Sionsvest 50, 2500 Lier tel: 03.480.45.47 Mechelen-Klein Brabant

Sint-Niklaas 7.45u. Sint-Niklaas (Parking Syntra Heimolenstraat) Inschrijven: Erik Waterschoot. Koningin Fabiolalaan 3. 9170 SintPauwels, tel: 03-779 92 13

8.00u. Mechelen (Rodekruisplein ) 8.10u. Blaasveld (kerk) 8.20u. Willebroek (kerk H.Familie) 8.30u. Bornem (station) 8.35 u. Temse (station) Inschrijven: Leen M. Gandhistraat 37/3, 2800 Mechelen tel. 015 42 11 29, Marleen Van den Broeck Lakenmakersstraat 81, 2800 Mechelen tel: 015 33 64 76 E-post marleenvandenbroeck@live.be Lode Herbosch Werfheide 3, 1981 Hofstade tel: 0478 59 72 31 Ward Steffens Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen tel: fax: 015 33 72 33 of 0497 486 476 e-post wardsteffens75@gmail.com

Hamme-Dendermonde-Zele 8.15u. Hamme ( Tweebruggenplein ) 8.30u. Dendermonde ( De Bruynkaai ) 8.45u. Zele ( Zandberg ) Inschrijven: Stefaan Van Gucht. Hof Ten Rode 29. 9200 Baasrode, tel: 052-38 01 02 of 0475-55 45 01 e-post: stefaan.vangucht@ skynet.be -4-


BUSREGELING West-Vlaanderen

Berlare-Wichelen-Wetteren-Laarne-Kalken 8.30u. Kalken ( kerk ) Inschrijven: Guido Allard. Slot 51. 9290 Berlare, tel: 09-367 90 51

Oostkust-Knokke-Duinbergen-Heist-Zeebrugge-Blankenberge-Brugge 8.40u. Knokke ( station ) 8.45 Duinbergen ( Voorkant kerk ) 8.50 Heist ( Heldenplein ) 9.00u. Zeebrugge ( Watertoren ) 9.10u. Blankenberge ( Voorkant station ) 9.30u. Brugge ( Magdalenaparking) Inschrijven: Jan Van Gheluwe tel. 050 60 08 44 (vanaf 12.00u) of 0499 47 17 60, Graaf Jansdijk 126, 8300 Knokke (Heist)

Limburg Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30u. Bree ( Hospitaal) 6.50u. Peer ( kerk ) 7.10u. Leopoldsburg ( Station ) 7.30u. Beringen ( Superconfex Vlak bij uitrit 26 autostrade) Inschrijven: Jos Driekoningen. Groenstraat 51. 3960 Bree, tel: 0479. 64 07 92 e-post: jos.drykoningen@vlaamsbelang.org of Eddy Van Buggenhout Roermonderstraat 31 3960 Bree tel: 089/46 33 39 e-post: kreta1585@skynet.be

Oostende-Westende-Nieuwpoort-Veurne-Diksmuide 9.00u. Oostende ( busparking visserijschool Mercatorlaan ) 9.25u. Westende ( kerk Dorp ) 9.50 Nieuwpoort-stad ( Tramhalte aan Vismijn ) 10.5u. Veurne ( Station ) 10.20u. Diksmuide ( station ) Inschrijven : Erik Jaegers Kalsijdebrug 9, 8470 Gistel tel. 059 25 13 58 of 0477 551 080 E-post: eric.jaegers@telenet.be

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen 6.30u. Maasmechelen (Gemeentehuis ) 6.50u. Genk ( Cafe slagmolen, slagmolenstraat 76 ) 7.10u. Hasselt ( Parking achter het Dussartplein) 7.30u. Lummen ( Carpoolparking ) Inschrijvingen: Richard Becker. Weg naar As 260. 3600 Genk, tel: 089-35 41 10

Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op Ijzerwakers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare ( voorziene aankomst9.43u. ) - uit Kortrijk ( trein voorziene aankomst 10.45u. - uit De Panne ( IR-trein voorziene aankomst 10.16u. vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven voor deze busaansluiting! Zoniet wacht de bus niet!!

Brabant Diest- Bekkevoort- Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.15u. Diest (Voorzijde station) 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314 uitrit 24) 7.35u Holsbeek- Rotselaar (rond punt Rotselaar, carpoolparking E 314 uitrit 21) 8.00u. Leuven ( Parking Bodart, brug Kapucijnenvoer ) 8.15u. Nossegem-Kortenberg ( Carpoolparking E 40 uitrit 21 Inschrijven: Jan Meulepas. Emiel Vlieberglaan 18, 3010 Kessel-Lo Tel: 0495/26 76 83

Moen - Zwevegem - Kortrijk - Marke - Lauwe-Wevelgem - Ieper 8.00u (Moen kerk) 8.30u. Zwevegem (parking kerk) 8.50u Kortrijk ( station, achterkant Pieter Tacklaan ) 9.05u. Marke ( plaats ) 9.20u. Lauwe ( plaats ) 9.30u. Wevelgem ( parking Zwembad, Van Ackerstraat ) 10.05u. Ieper ( Station ) Inschrijven: Roger Delaere . Zilverbekenlaan 22 Rommersheid H 20. 8558 Moen. Tel: 0487/16 54 53 of 056/ 70 75 77 E.post: santer@ telenet.be

Vilvoorde-Grimbergen-Groot Bijgaarden-Liedekerke 8.00u. Vilvoorde ( Portaelsplein aan de kerk ) 8.30u. Grimbergen ( Brusselsesteenweg, tegenover Q8-Parking/ voetbalveld, Terwilgen ) 8.45u. groot Bijgaarden ( Parking E 40 richting Kust ) 9.00u. Liedekerke ( Afrit E 40, afrit Essene/Affligem, Carpoolparking ) Inschrijven: Ludo Monballiu. Woluwedal 12B 127, 1932 Sint-Stevens Woluwe, tel: 02-721 22 54

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35u. Ingelmunster ( Markt ) 9.45u. Izegem ( Rijksweg, Delhaize ) 10.00u. Roeselare ( Station ) Inschrijven: Georg Barbary. Heirweg–Zuid 7 A.. 8770 Ingelmunster, tel: 0475-42 19 29

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15 Halle (Sint Rochuskerk) 8.30 Brussel ( Prins van Luikkruispunt – Mettewielaan – Ninovesteenweg) 8.40u. Dilbeek ( Westrand ) 8.50u. Liedekerke-Affligem ( Afrit E 40 afrit Essene, Carpoolparking ) Inschrijvingen: Milo Vandemaele Dokter Spittaalslaan 140. 1502 Lembeek tel: 02/360 14 16 of Eddy Longeval Postweg 130 F8, 1602 Vlezenbeek tel. 0494 17 39 19.

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.00u stipt. Voor oude en of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (Brug) en de busparking en naar de ingang jaagpad. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16 uur. Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij: Mia Brans-Dujardin, Grotesteenweg 426, 2600 Berchem. tel/fax: 03.230.24.62 e-post: mia.dujardin@scarlet.be Ward Steffens, Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen tel/fax: 015.33.72.33 - 0497.48.64.76 e-post: wardsteffens75@ gmail.com

Ninove-Ronse 8.00u. Ninove ( Vlaams huis Leeuwenhol, stationsplein ) 8.30u. Ronse ( grote markt ) inschrijvingen : Jürgen Reygaerts. Cardoenlaan 18. 1570 Galmaarden tel: 054/58 74 76 (na 18uur) -5-


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL (29) Al geruime tijd heb ik geen recente poëzie of pogingen daartoe in mijn (letterlijke of elektronische) brievenbus gevonden. Ik put dus uit een voorraad, waarin ik nog echt sterke poëzie aantref. In verband met de goede geest en de stijl van strijdvaardigheid, die onze IJzerwaken traditioneel sieren, blijft onze grootste en weerbaarste dichteres Aleidis Dierick, die nochtans een indrukwekkend lyrisch oeuvre heeft bijeengeschreven maar waarin weinig of geen strijdgedichten voorkomen. Eind vorig jaar zond zij me volgend ‘Lied voor de geërgerden’ toe, waarin zij zich richt tot diegenen die zich ergeren aan de “romantische” flaminganten of nationalisten. Daarbij drukt Aleidis ook de nog “romantischer” Dietsers aan het hart.

HISTORISCHE METAMORFOSE Hervormen zal ik hem, die domkop van een staat en splitsen onverwijld meteen ook B-H-V! Gedaan met leugenachtigheid en loos gepraat, maar met CD&V vooruit en recht door zee! Zo pochte in het jaar tweeduizend zeven met luide stem het pronkstuk van de tsjeven en elke Vlaming die moest kiezen, wist: ik kies voor deze VECHTfederalist! Maar kijk hoe ‘t in de politiek verkeren kan, zoals reeds Bredero het lang geleden schreef. ‘t Naïeve Vlaamse kiesvee stemde als één man voor deze Zannekin-geïncarneerde tsjeef

LIED VOOR DE GEËRGERDEN Wat stoort er u zo? Wat zweept u zo op tot scheldpartijen op ons? Laat ons toch kijken, romantisch, naar Vlaanderen. Laat ons toch fél en voortvarend zijn, woede voelen, trots en pijn zoals een Ier voelt voor zijn land, een Fries en een Bask en een verre Tsjech; diepgeworteld en stamverwant.

die “Vliegt de blauwvoet!” zong en ‘t zou er stormen, want hij zou ijlings la belgique hervormen. “Dus hou me tegen!” kreet hij luid en driest, “want hier komt Yves, de VECHTfederalist!” En zoals Caesar kwam en zag en overwon, zo kwam ook Yves, maar overwinnen kon hij niet, want toen hij aan de boord stond van de Rubicon, toen dreef de storm hem met een kluitje in het riet

Laat ons toch leven met ons verleden; eren wie ons zijn voorgegaan, in regen en wind op een weide staan, juichen om leeuwen langs de wielerbaan. Laat ons de jonge soldaten gedenken, onze liederen zingen langs een kanaal, have en goed blij aan Vlaanderen schenken en betogen, betogen voor onze taal!

en al wat hij tevoren had aanbeden is zachtjes met de stroming weggegleden. Een nieuwe Yves kreeg het naïeve kiesvee opgedist: een kruiperige, gluiperige... KNECHTfederalist. Hector van Oevelen Lezers van deze rubriek, niet meteen ervaren in de dichtkunst, willen hun liefde voor ons vaderland ook wel eens neerschrijven in een gedicht. Sommigen maken er wel iets moois van, al vergt het scheppen van gedichten toch nog veel oefening. Van één van hen haal ik een kort gedicht te voorschijn: Mariëlla Schoemans uit Leopoldsburg:

Zijn wij de rest, de laatsten van gisteren wij zijn ook de eersten van morgen misschien. Onrecht en leugen moet men bevechten; ons is de leuze: “Vlaanderen, ik dien!” Laat ons toch zwaaien met vaandels en vendels tot spijt van de zure, die ons benijdt. Weg met de schutkring en weg met de grendels. Vlaanderen, ontwaak! Het is méér dan tijd.

MIJN VLAANDEREN Daar waar de IJzer en de Schelde stromen Tussen berk, knotwilg en dennebomen Met z’n duinen, polders en het Hageland, Daar ligt mijn trots: mijn Vlaamse land.

Geeft men ons later, als het gedaan is, in de goede aarde een vredevol graf, roep dan geen titels, pronk niet met pluimen, al dat onnodige, laat dat eraf. Staat even bijeen, geeft elkander de hand, grift in de steen: “Hij was flamingant”. Hij was zo’n dwaze, zo’n vlaggezwaaier, zo’n bedevaarder, zo’n revolteerder, zo’n samenzweerder, zo’n opposant... voor Vlaanderen, voor Vlaanderen, voor Vlaanderen, zijn land!

‘t Is waar de Rupel, Demer en de Nete vloeien. ‘t Is waar de gagel en de heide bloeien Van de Kempen tot het Noordzeestrand. Dat is mijn trots: mijn Vlaamse land. Waarover Borms, De Clercq met liefde schreven, Waar te schild en vriend de Fransen zijn verdreven: ‘t Is de plek waar ik mijn hart heb aan verpand, Het land waarvoor ik leef, mijn Vlaamse land. Mariëlla Schoemans Ik herhaal mijn oproep tot onze lezers, die hun ‘Vlaming-’ of ‘Nederlander’-zijn, ofwel hun ervaringen van inzet voor de bevrijding van ons zuidelijk Nederland van het Noord-Franse België in een behoorlijke, poëtische taal hebben uitgedrukt: stuur één of meer gedichten naar de samensteller van deze rubriek, Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600/ Berchem; elektronisch: erikverstraete@telenet.be.

Aleidis Dierick 2009 Een heel andere stem is die van de hofdichter van ‘t Pallieterke, mijn collega Hector van Oevelen, dé spotvogel van het bewuste Vlaanderen. Hij zond me een “Historische Metamorfose” over een zekere Yves...

-6-


IN MEMORIAM PATER AERNOUTS Op 7 februari 2010 overleed pater Aernouts. Voor velen in Vlaanderen totaal onverwachts. Het bestuur van IJzerwake is hierdoor bijzonder getroffen want vanaf de eerste bedevaart naar Steenstrate, in 2003, was hij de eerste voorganger bij onze eucharistieviering. Pater Aernouts bleef hoofdcelebrant tot 2008 en ook vorig jaar stond hij opnieuw mee aan het altaar. In 2009 konden we hem – gelukkig maar – huldigen met volgende woorden:

Pietersbanden in Oostakker, de Vlaamse Zielendienst in Antwerpen of de dodenherdenking op het Erepark in Stekene. Want een heuse predikheer is hij altijd geweest. Vlaams-nationale verenigingen deden nooit vergeefs een beroep op hem als celebrant of predikant. En ook ontelbaar zijn de vele families die hij steunde wanneer ze een geliefde moesten missen, met troostende woorden en een preek die de overledene altijd recht deed.

“Bedevaarders, Van bij de eerste IJzerwake was hij erbij om ons voor te gaan in de eucharistieviering, pater Adriaan Aernouts, dominicaan. Vandaag zal hij voor de zevende keer op rij mee aan het altaar staan maar omwille van zijn hoge leeftijd niet langer als hoofdcelebrant. Namens IJzerwake willen we hem zeer hartelijk danken voor de vele tientallen jaren van inzet voor een vrij Vlaanderen én voor zeven jaar medewerking aan IJzerwake. Graag bieden we hem daarom een klein geschenk aan, dat hem blijvend zal herinneren aan zijn medewerking aan de IJzerwake, en we wensen hem nog vele gezonde en rustige jaren.”

Zo bleef hij zijn leven lang, in het spoor van zijn grote voorbeelden Dom Modest van Assche en pater Callewaert, trouw aan zijn Vlaamse en christelijke overtuiging, aan zijn Kempense wortels ook. Hij schrok niet terug van zware uitspraken wanneer hij de verloedering van de maatschappij wilde aanklagen. Ook daardoor zal hij blijvend herinnerd worden. Op de komende bedevaart in Steenstrate zal IJzerwake deze hoogstaande Vlaamse priester dankbaar herdenken. LVO

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE

Het zijn geen jaren maar maanden geworden en zijn negentigste verjaardag mocht hij niet meer beleven. Maar dat hij een welgevuld en zinvol achter de rug had bleek uit de reacties die binnenstroomden, nadat via de webstek van IJzerwake het droeve nieuws bekend geraakte. Enkele citaten:

Programmabrochures 2003 tot 2009 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2005 tot 2007 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,00 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,00 Verslagboek 2003 tot 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd NIEUW! € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9 ,00 Vlaamse Leeuw mastvlag groot formaat NIEUW! (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw autovlag (met staander, 40 x 30 cm) € 9,50 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

“Wij danken Pater Aernouts voor zijn ijzersterke wil om door te zetten. Zijn plaats op het altaar tijdens de IJzerwake voor de H.Mis en zijn homilie zullen ons altijd bijblijven. Een lege plaats en een groot verlies voor Vlaanderen. Laat ons hopen dat Pater Aernouts vanuit de Hemel Vlaanderen blijft steunen en ook voor Vlaanderens toekomst zorgt….” AB, Dilbeek “Weer één van de “getrouwen” die onvervaard en onversaagd zijn Vlaming zijn bleef verdedigen, overdragen is van ons heengegaan. Niet dat ik “ne pileirebijter” ben, maar voor zulke mensen, en ik ken er nog zo één, pastoor Gielen uit Wirtzfeld, heb ik het grootste respect. Maar ook zij hebben niet het eeuwig leven. Dat ze daarboven deze “dienaar” maar een schoon plaatske geven.” JH, Mortsel Adriaan Aernouts werd geboren op 29 september 1920 in Wuustwezel; hij trad in bij de dominicanen in 1941, om zes jaar later priester gewijd te worden. Zijn leven steunde op twee pijlers of, zoals de provinciaal van de orde het verwoordde op de begrafenis: zijn Vlaamse overtuiging en zijn groot geloof waren de schering en de inslag van zijn leven. Hij was werkzaam als leraar, als aalmoezenier én als parochiepriester, onder meer in Gent, Antwerpen en PutteKapellen. Daar kon hij in 2007 zijn jubileum van zestig jaar priester vieren. In zijn jonge jaren was hij onder andere aalmoezenier van het VTI in Aalst. Met die jongeren trok hij naar Polen, Hongarije, Oostenrijk en Tunesië om mee te werken aan projecten van de Bouworde. Vele Vlamingen en u, lezer van deze Nieuwsbrief, zullen zich de ontelbare preken herinneren bij Vlaamse herdenkingsplechtigheden zoals de jaarlijkse mis van Sint-

-7-


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN HET DRAMA VAN EEN JONGE OORLOGSVRIJWILLIGER Van V an bij de start van IJzerwake was was het de bedoeling aan aan te knopen bij de Bedevaarttraditie en de Bed jonge mensen te herdenken jon die in de zware strijd aan het IJzerfront hun leven gaven IJz voor vo de vrijheid van hun land en volk. Vaak werden lan ze de dood in gejaagd met vreemde bevelen in een vr oorlog die ze eigenlijk o niet n wilden. Ook dit jaar zullen deze frontsoldaten z op o de IJzerwake herdacht worden, vooral in de w figuur van Firmin Deprez die vorige keer in deze rubriek aan bod kwam.

Vlamingen was Stefaan Laureys. Hij ging in op de oproep voor vrijwilligers die internationaal verspreid werd. 12.000 jongemannen gingen in op deze oproep. De Europese vrijwilligers werden gegroepeerd in het Sisu-bataljon. Stefaan Laureys trok als overtuigd katholieke flamingant en anti-communist naar Finland. Verzet tegen onrechtvaardigheid was een karaktertrek die hij van zijn vader had meegekregen. En diezelfde overtuiging bracht hem ertoe om bij de start van de Duits-Russische oorlog in juni 1941 te tekenen voor het Oostfront, alhoewel hij van geen enkele organisatie lid was. Stefaan Laureys vertrok begin augustus 1941 naar het oosten voor zijn opleiding. Na zijn inzet aldaar besloot hij eind augustus 1944 te deserteren omdat hij nooit van plan was geweest van tegen de westerse geallieerden te vechten. Maar dat mocht na de oorlog niet baten: op 25 september werd hij gearresteerd en reeds begin oktober volgde zijn korte proces waarbij hij ter dood veroordeeld werd. Het vonnis werd, ondanks pogingen om het via beroep en een genadeverzoek te wijzigen, uitgevoerd op 23 februari 1945. Hij ligt begraven op het Antwerpse Schoonselhof.

Maar ook in latere jaren, in andere periodes uit onze geschiedenis, vochten jonge mensen hun strijd voor de vrijheid, voor het voortbestaan van hun land en volk. Dat was ook zo voor Stefaan Laureys die zich tweemaal meldde voor de strijd, concreet: de strijd tegen de Sovjets en het communisme. De eerste keer werd hij voor die inzet bejubeld, de tweede keer kostte die hem het leven. De Belgische repressie, nu 65 jaar geleden, trof ook hem. Hij wordt op de komende IJzerwake herdacht als een van de velen die toen getroffen werden.

Gedurende zijn gevangenschap hield Stefan Laureys een dagboek bij. Met een citaat hieruit wil ik dit artikel besluiten, in dankbare herinnering aan een idealistische jongeman, wiens fout het was in zware tijden met de verliezende, en dus verkeerde, bondgenoten de strijd aan te gaan tegen het communisme. “Donderdag, 4-1-45: We zijn zes man in beroep. Voorzitter Blondeel. Ik verschijn als eerste, gewoone ondervraging. Auditeur is zeer streng en nijdig ook vraagt hij mijn ter dood veroordeling. Verdediging van Van Leynseele is zeer goed, maar heb wel den indruk dat het niet veel zal helpen. Een bijzitter slaapt en de anderen vervelen zich vreeselijk. … Ik ook behoud mijn straf.” Zo wordt opnieuw duidelijk hoe het er bij de repressierechtbanken aan toe ging.

De korte levensbeschrijving die hierna volgt is gebaseerd op het boek van Pieter Jan Verstraete ‘Stefaan Laureys; het tragische lot van een Finland-en Oostfrontvrijwilliger’ uit 1998. Die bezorgde ons ook de foto hierboven, waarvoor dank.

Lieve van Onckelen

Stefaan Laureys (officieel Stephane-Laurent-Albert) werd in Genk geboren in 1911 als zoon van een sociaal bewogen arts; vanaf 1920 vestigde de familie zich in Antwerpen. Stefaan kreeg een opleiding als fototechnicus en vanaf 1933 werkte hij als handelsbediende bij de firma Gevaert in Mortsel, later schakelde hij over naar de technische afdeling. In 1939 vertrok hij naar de Letse hoofdstad Riga om daar te werken maar daarover is weinig bekend.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE

Ondertussen dreigde er oorlog in Europa. Op 30 november 1939 viel het Russische leger Finland binnen. Het land werd volgens het Molotov-Von Ribbentrop-pact (van 24 augustus 1939) tot de Sovjet-invloedssfeer gerekend. De Winteroorlog brak uit. Het kleine Finse leger trachtte die troepen op afstand te houden in afwachting dat er internationale hulp kwam. Ze slaagden daar dankzij hun terreinkennis en het feit dat ze zich op ski’s veel sneller konden verplaatsen dan de Russen in hun tanks, beter in dan ze zelf verwachtten. Maar ze konden niet standhouden tegen de Russische overmacht. Op 12 maart 1940 volgde een vernederend vredesakkoord dat Finland veel grondgebied kostte maar de Finnen geen communistisch regime opdrong.

Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun.

In die Winteroorlog, waarin de Finnen zich dapper weerden, vochten ook 51 Vlamingen mee, naast vrijwilligers uit vele Europese landen zoals Zweden en Denemarken. Een van die

Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

-8-

IJzerwake magazine 30  

NR. 30 - APRIL - MEI - JUNI 2010

IJzerwake magazine 30  

NR. 30 - APRIL - MEI - JUNI 2010

Advertisement