Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - NR. 28 - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 - Afgiftekantoor Antwerpen X

WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2010. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Vlaamse vrienden, De 8ste IJzerwake die op 23 augustus plaatsvond onder het motto” Welvaart en welzijn door onafhankelijkheid” was een succes. En dit zowel naar vorm en inhoud als naar aantal deelnemers. De vlotte en geslaagde organisatie was en is slechts mogelijk dankzij de het werk van talrijke vrijwilligers; de IJzerwake beschikt niet over een schare betaalde werknemers. Maar dat heeft dan wel als voordeel dat deze vrijwilligers zich uitsluitend uit oprechte Vlaams-nationale overtuiging en met hart en ziel voor ons ideaal inzetten. Ik wil hen hiervoor nogmaals van harte danken; en vanaf nu gaan we er samen tegenaan om de 9de IJzerwake tot een even groot succes uit te bouwen. Nooit eerder mocht de IJzerwake zich verheugen op de persaandacht die haar dit jaar te beurt viel. Een overzicht van enkele krantentitels geeft een idee van de meer positieve houding van de pers t.o.v. de IJzerwake: “Vlaanderen mag Brussel niet loslaten” – “IJzerwake trekt meer dan 5.000 Vlaams-nationalisten” – “Dromen van onafhankelijk Vlaanderen op IJzerwake” – “Ketterse taal over Brussel op radicale IJzerwake” – “Krolse gedachten, gekrulde reacties” – “Een meer dan boeiende IJzerwake!” – “Discussie over Brussel weekt altijd emoties los” – “Als het echt niet anders kan” - “Vlaanderen zonder Brussel kán niet” – “IJzerwake 2009: wordt de Vlaamse Beweging Crols?” – “Is de nieuwe Vlaamse strategie nu al mislukt?” – “IJzerwake en godsvrede: een moeilijke opdracht” – “Frans Crols pleit ook voor efficiënter bestuur” – “Brussel halt!” Dat de stelling van Frans Crols om Brussel los te laten reacties zou uitlokken en de meeste aandacht zou krijgen in de media was te verwachten. Met zijn gedurfde stellingname heeft hij alleszins het debat over Brussel nieuw leven ingeblazen. Onder meer het OVV, de VVB, Pro Flandria, Voorpost e.a. hebben Brussel op hun agenda voor de komende maanden geplaatst. Maar ook de oproep tot eenheid tussen IJzerwake en IJzerbedevaart, de staatsgevaarlijke en ondemocratische regering Van Rompuy en de het nut van de Maddensdoctrine werden duidelijk in de media naar voor geschoven. In De Standaard van 28 augustus treedt Bart Maddens gedeeltelijk onze stelling bij dat zijn strategie niet helemaal werkt. “Enige scepsis over die nieuwe strategie mag dan al gewettigd zijn, het lijkt toch wat voorbarig om te stellen dat ze nu al is mislukt” stelt hij. En hij besluit: “De komende maanden zal de Vlaamse regering dus snel genoeg de kans krijgen om te bewijzen dat het haar menens is met het voeren van een assertief Vlaams beleid. Laten we nog even geduld oefenen en die regering in afwachting het voordeel van de twijfel geven”. Het belangenconflict tegen de bevoegdheidsoverschrijdende federale begroting wordt inderdaad de lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de Vlaamse regering en de N-VA in het bijzonder. Het is de taak van de Vlaamse beweging de politici de komende maanden nauwgezet te volgen. Bepaalde verklaringen van enkelen onder hen maken het duidelijk dat we uiterst waakzaam moeten blijven. Zo stelt onder meer. CD&V-voorzitster Marianne Thyssen in Gazet van Antwerpen (12 september): “Het afschaffen van belgië is niet ons objectief… ik doe niet mee aan dat IJzerwakegedoe.” En wat betreft de splitsing van Brussel-Halle-Viloorde verklaarde ze dat het voortzetten van de parlementaire procedure – en dus het weigeren van onderhandelingen – hallucinant vindt. Vergeten we hierbij niet dat “onderhandelen” voor de CD&V hetzelfde betekent als “toegeven” aan de Franstalige eisen. En N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaart in Knack (9 september) in verband me onze argwaan t.o.v. de Maddensstrategie: “De vrienden van de IJzerwake mogen mij altijd eens hun alternatief komen uitleggen… Ghost dancers zijn het: indianen die rond het kampvuur dansen in de hoop dat de blanken vanzelf zullen verdwijnen. Niet echt mijn manier van werken.” De strijd is dus nog niet gestreden. Wim de Wit Voorzitter IJzerwake Provinciale contacten Provincie Antwerpen: Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

zelfbestuur • nooit meer oorlog • godsvrede


Nieuws van het secretariaat Dank In de vakantiemaanden juli en augustus medewerkers bereiken, het is echt wel een opgave. Maar het moet gezegd: bijna iedereen reageerde positief en zo konden voor alle onderdelen, parking, pendeldienst, secretariaat, verkoop en omhaling en nog zoveel meer ook dit jaar mensen gevonden worden. Op de dag zelf konden zelfs nog extra taken uitgevoerd worden, zoals de verkoop van de nieuwe IJzerwakespeldjes. Hierbij ook langs deze weg een welgemeende dank aan al wie op een of andere zijn steentje bijdroeg om ook deze achtste editie van de IJzerwake te doen slagen. Nieuw ! Op de jongste IJzerwake gingen ze vlot van de hand: de nieuwe speldjes met het logo van IJzerwake, geel met zwarte tekst. Voor 3 € kan u ook zo’n speldje in huis halen en door het dragen ervan IJzerwake nog meer bekendheid geven. We beschikken nu ook over lichtgrijze polo’s met het logo van IJzerwake (maten van S tot XXL) en over grijze T-shirts (maten van S tot XXL) met een ontwerp dat verwijst naar het monument van Steenstrate. Voor een polo stort u 12 € en voor een T-shirt 10 €. Gisteren telt alleen voor morgen Om de rubriek op de achterpagina te stofferen zijn we nog altijd op zoek naar alle mogelijke informatie over feiten en figuren uit de IJzerbedevaarttraditie: brochures, gedateerde persknipsels, foto’s maar ook persoonlijke getuigenissen. Als u ons kan helpen bezorg uw materiaal dan aan het secretariaat of contacteer ons via secretariaat@ijzerwake. org

WENST U DIT TIJDSCHRIFT NIET MEER TE ONTVANGEN ? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen – 03 238 27 49 – of adressen@ijzerwake.org.

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen) -2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Luk Dieudonné – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Gino Smits – Ward Steffens – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder)) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


VERSLAG IJZERWAKE 2009

WELVAART EN WELZIJN DOOR ONAFHANKELIJKHEID Voor de achtste keer werd op 23 augustus de IJzerwake georganiseerd in Steenstrate bij Ieper, nabij het monument voor de gebroeders Van Raemdonck op de eigen weide van de gelijknamige vzw.

looflijk hoeveel getrouwen ook nu weer naar deze afgelegen plek afzakten om te getuigen voor de Vlaamse zaak! Klokslag elf uur begint de wake met een eucharistieviering en een hulde aan pater Aernouts, de priester die altijd en overal -en desnoods alleen- de kant van Vlaanderen heeft gekozen. In hun enthousiasme zongen de celebranten wel enkele onaangekondigde liederen, wat de viering deed uitlopen en de regie noopte om een stevige vaart in het programma te houden.

Een sober, maar elk jaar ander en groter decor, wijst de meer dan 5000 aanwezigen waar de wake plaats vindt, en waar er daarna onder vrienden een hapje en een drankje kan genuttigd worden (bij het mooie weer van dit jaar was vooral dat drankje van onschatbare waarde!). Een podium uit verschillende delen, deels overdekt om in alle weersomstandigheden aan de diverse medewerkers beschutting te geven ( de zangkoren, de fanfare, de verschillende sprekers en zangers), de regietent, secretariaatstent (waar Lieve van Onckelen de administratie regelt) kassa’s, perstent,... Alles wordt in de dagen voorafgaand aan de wake in gereedheid gebracht door een sterke ploeg vrijwilligers onder leiding van Luc Vermeulen. En -ere wie ere toekomt- het moet gezegd dat de mensen van Voorpost zowel bij de opbouw als afbraak het leeuwendeel voor zich nemen! De aankleding wordt door onze onovertroffen kunstenaar Gilbert de Corte met zijn medewerkers elk jaar op een andere manier ingevuld. Ook dit jaar wist Gilbert met een prachtige wandversiering uitdrukking te geven aan ons thema!

Trompetgeschal en de wake start op een zonovergoten weide, met een gedicht aan Vlaanderen van P. Van Leeuwen, om vervolgens in samenzang onder leiding van Peter Leys de enthousiaste massa aan ‘t werk te zetten. Een waardige opvolger van Gust Teugels; de Gust aan wie zingend Vlaanderen ongelooflijk veel dank verschuldigd is, en die tot onze vreugde na gezondheidsproblemen toch weer aanwezig was op de wake! Er komt heel wat tekst in het programma dit jaar! Maar de scherpe en sterk geformuleerde teksten van Anton Aldi, worden gesmaakt door het publiek, dat regelmatig de voordrachtkunstenaars Elke en Hans onderbreekt met applaus.

HIER ONS BLOE D

Een beeldscherm wordt voor de eerste keer uitgeprobeerd om het podiumgebeuren nog dichter bij de aanwezigen te brengen. Zondagmorgen vanaf 8 uur voltrekt zich dan een jaarlijks weerkerend scenario: terwijl de mensen van de regie, beeld en geluid allerlei afspraken maken met de toekomende medewerkers en artiesten, stromen ook de mensen reeds toe; langs het jaagpad, of vanuit de omliggende parkeerweiden... tegen half elf is het een gezellige drukte. Onge-

-3-

Foto’s ©MS


Speelschaar Ossaart brengt met een groep jonge dansers een ode aan de IJslandvaarders, begeleid door accordeon en zang. Een frisse vertoning, hedendaags en op zijn plaats.

De telkens weer ontroerende dodenhulde, op teksten van Erik Verstraete, en ingeleid door de fijfers van het VNJ op de tonen van ‘Ik had een wapenbroeder’, brengt een lange stoet van kransen aan, gedragen door studenten, militanten en VNJ’ers. Het aantal kransen en bijdragen voor de bloemenhulde verhoogt elk jaar, de bloemstukjes worden na de wake door vrijwilligers naar oorlogsgraven in de buurt gebracht. Het historisch gedeelte wordt afgesloten met de toespraak van de voorzitter, als overgang naar de actualiteit. Wim de Wit moet even geduld hebben, want uittredend voorzitter Johan Vanslambrouck krijgt een warm applaus en een herinneringsfoto aangeboden voor de jaren dat hij als eerste voorzitter succesvol aan de weg timmerde. En Wim wil duidelijk aan diezelfde weg voortbouwen. In een lange uiteenzetting spreekt hij de hoop uit om terug verenigd

onder de IJzertoren voor Vlaanderen te kunnen ijveren, en geeft hij de federale regering met kardinaalpremier Van Rompuy enkele stevige vegen uit de pan! Zijn woorden aan het adres van de ‘totentrekker’ uit Laken, die de bevolking opriep tot matiging, om dan voor zichzelf in het buitenland een luxejacht aan te schaffen, worden door het publiek gretig aanvaard! Rik Gorissen zorgt dan met enkele kleinkunstliederen voor de broodnodige afwisseling tussen politieke woorden en cultuurbeleving, waarna gastspreker Frans Crols zijn economische boodschap brengt, in het kader van ons thema.

En ja, onze gastspreker - en een gastspreker is in tegenstelling tot de voorzitter niet gebonden het standpunt van de inrichtende vzw IJzerwake te vertolken - krijgt veel bijval voor zijn economische analyse van België, en de noodzaak van Vlaamse staatsvorming, maar zijn ‘Brussel-standpunt’ wordt niet door iedereen gedeeld. Frans probeert in een stevig onderbouwd pleidooi zijn standpunt inzake Brussel ingang te doen vinden, maar niet alle aanwezigen volgen

Foto’s ©MS

-4-


De nationale liederen sluiten deze geslaagde achtste editie traditiegetrouw af.

Foto ©MS

hem daarin, hoewel hij van velen een applaus en achteraf felicitaties mocht ontvangen, zoals van Jef Elbers. Hoe dan ook is in Steenstrate het debat geopend, niet om in tweedracht te verzanden, maar om met gezond verstand van gedachten te wisselen, de blik op de toekomst gericht!

Een steeds grotere groepmensen vindt na de wake de weg naar het IJzertreffen, waar VNJ en JSK hun rol van gastheer weer alle eer aan deden. Het goede weer zorgt voor de nodige dorst bij de aanwezigen, dus er wordt stevig getapt, en ook gegeten. Oude vrienden vinden mekaar weer om duchtig na te kaarten over de IJzerwake en de nodige grote en kleine plannen voor de toekomst te smeden 2010: welkom op de 9e IJzerwake. Wie er nog niet bij was, tot volgend jaar. Vraag het aan de aanwezigen, ze zijn onze beste reclame! Gino Smits

Jef Elbers hoort van op de weide hoe de ‘Andersjevs’ zijn liederen ten gehore brengen en ziet er tevreden uit. Hij gaat dan ook het podium op om de jeugdige zangers een stevige handdruk te geven, die ze zeker gewaardeerd zullen hebben. In een wervelende apotheose volgen de VNJ-kapel, de kinderen uit de jeugdwake en de vaandels elkaar op naar de ‘eed van trouw’ toe, ditmaal gebracht door de uittredende en nieuwe voorzitters Johan en Wim.

VLAAMSE ACHTERGRONDMUZIEK OP DE IJZERWAKE Reeds meerdere jaren komt op de wake naast het woord ook de muziek aan bod, zowel bij de samenzang als bij de keuze van de achtergrondmuziek. Die keuze is het werk van Luk Lemmens, die we dankbaar zijn voor zijn inbreng en die hierna toelicht welke muziek in de voorbije jaren aan bod kwam. De kracht van woorden versterken door de juiste muziek als achtergrond te gebruiken is geen simpele opdracht. Het wordt nog moeilijker wanneer we deze achtergrondmuziek consequent bij onze Vlaamse componisten willen zoeken. Niet dat deze componisten geen prachtige muziek schreven, integendeel, maar goede uitvoeringen op CD vinden is geen sinecure. Gelukkig is er het ANZ waar we steeds terecht kunnen voor allerlei opnames die we niet of nog niet in de CD-winkel kunnen vinden. Ook in de “In Flanders Fields” reeks die onder de impuls van Luc Famaey is tot stand gekomen vinden we meer dan onze gading. Bij Klara kunnen we dan weer terecht bij de reeks “The Flemish Connection”. Je kan je afvragen waarom dit allemaal weer in het Engels moet, maar feit is dat we hier prachtige muziek van Vlaamse componisten kunnen beluisteren.

nist, beluisterde u het prachtige ‘In Ballingschap’. Dit werk schreef de meester toen hij, net als vele andere Vlamingen tijdens de eerste wereldoorlog, uitweek naar het neutrale Nederland. Van Meulemans kozen we het mooie Evasies (1954), dat hij bedoelde als een vluchten uit de werkelijkheid. Tinel met zijn ode aan Franciscus zorgde voor een daverende oproep tijdens vorige IJzerwake. Het Groeninghe van Jef Van Hoof kan niet ontbreken op elke Vlaamse manifestatie gezien de kracht van deze compositie. Met Peter Benoit komen we dan bij de grote mentor van vele van onze componisten. Wie kent niet de Rubenscantate, de Pacificatie Van Gent of de Van Rijswijckmars? Tijdens de vlaggenparade van dit jaar brachten we hulde aan Peter Benoit door de prachtige finale uit het Oratorium De Schelde te kiezen. Deze finale sluit af met het zingen van wat later het Lied der Vlamingen zal worden ‘Waar Maas en Schelde vloeien’. en ‘O Nederland O Vrijheid…’: een indrukwekkende finale met prachtige, beklijvende muziek van één van onze grootste componisten. Dit oratorium moet u, wanneer het hopelijk nog eens wordt vertolkt, zeker gaan beluisteren. Het is spijtig genoeg niet op CD verkrijgbaar, enkel nog op LP, maar waar kan je die nog vinden…

HIER ONS BLOE D

Benoit, Tinel, Van Hoof, Meulemans, De Vocht, Mortelmans, componeerden meesterwerken. Spijtig genoeg ondergewaardeerd. Van Lodewijk Mortelmans mocht u reeds genieten van zijn prachtig ‘Epiphany’ een royale en vredesvolle langzame mars, uit zijn “Evangelische diptiek” geschreven in 1933. Van Lodewijk De Vocht , de grote Benoitdirigent maar zelf ook uitmuntend compo-

-5-

Ook voor volgend jaar gaan we weer op zoek naar Vlaamse achtergrondmuziek. Als wij het niet meer spelen, wie dan wel? Het is onze plicht ook onze componisten van eigen bodem in ere te houden. Luk Lemmens


IJzerwakepoëzie: opnieuw geest en stijl (27) Maar, kijk, naar Rodenbachs gevleugeld Blauwvoetwoord ging ‘t Oosten weer aan ‘t blozen en de leeuw kwam weer naar buiten. De kreet dat belgië barsten moest, werd weer gehoord en dat de Vlaamse bruid zich door geen macht zou laten stuiten.

Onze achtste IJzerwake, op de 23ste van de oogstmaand, was opnieuw een succes zowel wat het aantal bedevaarders als wat de stijl en de boodschap van anti-belgisch radicalisme betreft. De poëzie doordrong ook de scherpe, strijdvaardige teksten van mijn collega Anton Aldi. En als trouwe verslaggever voor het enige blad dat ruim aandacht besteedt aan de IJzerwake, begroetten we traditioneel Pallieterkes hofdichter, mijn andere collega, Hector Van Oevelen. Onlangs stuurde hij me een niet onaardige ballade over het mislukte huwelijk van 1830. Je weet wel.

Het huwelijksbedrog heeft lang genoeg geduurd en Moeder Vlaanderen die de Waalse pesterij gedoogde, heeft naar de eigen navel lang genoeg getuurd. Hoog tij voor nieuw geluid: een Vlaamse lente zonder voogden! Lezers van deze poëzierubriek herinneren zich het sarcastische spotgedicht van Simon Schamp ‘Een vaderland om in het hart te dragen’. Van deze vriend uit het Land van Waas, die ook een begaafd houtsnijder is, kreeg ik volgend gedicht, dat de Vlaamse Oostfrontstrijders eert:

Moeder Vlaanderens’ hoop in bange dagen Toen Moeder Vlaanderen in het huwelijksbootje trad -het was van moeten, werd er in het buitenland gefluisterd...besefte zij maar half hoe zij in nesten zat omdat zij naar die louche diplomaten had geluisterd.

Het Avondland Wij knapen stonden aan de kant En zagen u, in strakke rijen, exerceren. Een ransel idealen, het wapen vastberaden in de hand. Bereid de oude waarden trouw te zweren, Het heilig erfgoed van het Avondland.

Ons huis, chérie, zei ongelikt haar Waalse beer in ‘t Frans, sera latine of anders zal ‘t in duigen vallen! En zij vergat haar eer. Ze lei zich daarbij neer en werkte met hem mee om d’ eigen toekomst te verknallen. Zij zond haar Vlaamse zonen naar het parlement en drukte hun op ‘t hart er in het Frans te konverseren. De vreemde diplomaten waren over haar kontent in plaats van zich van schaamte om hun prutswerk te generen.

Wij stonden juichend aan de kant En waren trots als wij u zagen afmarcheren. In ‘t oosten was de hemel rood. Europa stond in brand. Dit laaiend vuur zoudt gij trotseren. Gij vocht en bleeft, tot in de nederlaag, ‘t gegeven woord gestand.

In scholen en fabrieken vierde ‘t Frans hoogtij en van de Kerk moest ‘t Vlaamse klootjesvolk geen steun verwachten. Integendeel, de kardinaal bad en français en deed zijn best om ‘t Vlaamse gelispel te versmachten. En Moeder Vlaanderen, met haar kroost de meerderheid, deed braaf haar best om ‘t Waalse plagen te verdragen, door eigen zonen dikwijls om de tuin geleid en in ‘t ontspoorde huwelijk vernederd en geslagen.

Wij hebben ‘t berkenkruis geplant En zullen u als helden eren, Gij die gevallen zijt. En gij, mijn vrienden, die bij Gods genade, weer kon keren, Met u, herbouwen wij, in eer en trouw, het nieuwe Avondland.

Het eerste Vloms in ‘t parlement, een donderslag, geïnspireerd door ‘t subversieve schrijven van Conscience of door ‘t gestook van Blauwvoet Rodenbach of door Gezelles rijmgedoe waarin de leeuwen dansen

HIER ONS BLOE D

of door het volk dat moest herleven van Verriest? De makke Moeder Vlaanderen wordt door Kerk en Staat bezworen wat minder arrogant te zijn en niet zo driest te keer te gaan wanneer die twee haar willen ringeloren.

Simon Schamp 11 juli 2009

Wie eigen of andermans gedichten over de Vlaamse bevrijdingsstrijd, over onze (Heel-)Nederlandse toekomst en over onze strijd voor het vrijwaren van onze Europese waarden, in zijn lade heeft liggen, mag die opsturen naar de samensteller van deze rubriek:

De oorlog kwam het Herrenvolk heel goed van pas om al wie ‘t huwelijk ontbinden wou te likwideren en Oorlog Twee die honderd keren erger was, zou eens en voor altijd de flaminganten mores leren.

‘t Werd Moeder Vlaanderen voor de droeve ogen zwart en even leek zij door de barbarij voor goed verslagen, door moord en brand en koncentratiekamp verward. Wie durfde zich nog Vlaamsgezind te noemen in die dagen?

Erik Verstraete,

Jos Ratinckxstraat 17, 2600/ Berchem of per elektronische post: erikverstraete@telenet.be

-6-


Bloemen van de IJzerwake voor de graven van de Fronters in de westhoek

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochures 2003 tot 2009 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2004 € 9,00 Dvd IJzerwake 2005 € 9,00 Dvd IJzerwake 2006 € 9,00 Dvd IJzerwake 2007 € 9,00 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,50 Verslagboek 2003 € 7,50 Verslagboek 2004 € 7,50 Verslagboek 2005-2006 € 7,50 Verslagboek 2007 € 7,50 Verslagboek 2008 € 7,50 Frontbrieven € 8,50 € 9,00 Vlaamse Leeuw raamvlag (code A4) Vlaamse Leeuw mastvlag € 9,00 € 6,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 € 4,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw autovlag (met staander, 40 x 30 cm) € 9,50 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Paraplu zwart-geel € 7,00 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 € 10,00 T-shirt (alle maten) € 12,00 Polo(alle maten) Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Gelieve daarvoor voordien contact op te nemen met het secretariaat. Levering na ontvangst betaling met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal. Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GEEN betalingen te bundelen in één overschrijving. Maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld of verkoopsartikelen, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!

Sinds 2008 worden de bloemstukken van de dodenherdenking na de IJzerwake naar de graven van Fronters in de omgeving van Ieper gebracht. Dit jaar waren Nancy Six en Walter Verbeke bereid deze taak op zich te nemen. IJzerwake dankt hen van harte voor hun medewerking. Van Nancy ontvingen we volgend verslag en de bijhorende foto’s. Op maandag 24 augustus 2009 om 10u werden bij de 20 heldenzerkjes boven de crypte op het gemeentelijk kerkhof van Zonnebeke evenveel bloemstukken neergelegd alsook 2 kransen. Onder een stralende zon en onder het toeziende oog van een dame die aan het bidden was bij het graf van haar dierbare legde ik de bloemen neer. Na een paar keer heen en weer gelopen te hebben, stond plots de dame bij de crypte. Om het gesprek te beginnen zei ze dat het mooie bloemen waren en ze was verbaasd over het grote aantal. Ik zei haar dat die van de IJzerwake waren meegekomen. Ze kende de Ijzerwake want ze had gisteren de beelden in het nieuws gezien. Ze zei dat het “schoon” was dat ik de bloemen meebracht naar Zonnebeke want dat bij de meeste van die “soldatengraven” anders zelden of nooit bloemen lagen. Ze noemde me een brave madame. Na het neerleggen van de kransen zette ik me wat neer op de rand van de crypte. Ik las de namen op de heldenzerkjes en rekende uit hoe oud die mannen waren toen ze sneuvelden. Waren ze getrouwd? Waren ze vader? Ik slaakte een zucht en stapte verder naar het volgende graf. Daarnaast werd ook een krans gelegd op het graf van Berten Pil, scheikundige en Vlaams strijder. Ooit was hij begraven op de begraafplaats van Mortsel, Oude God, maar het graf werd in 1996 naar hier overgebracht.

VERSLAGBOEK 2008 Van de IJzerwake 2008 zijn zowel een DVD als een verslagboek verkrijgbaar. In deze brochure vindt u naast het volledige programma ook de teksten van de toespraken en heel wat foto’s: een mooie herinnering!

Ik legde ook een bloemstuk op het graf van mijn persoonlijke kennis Andries Bouthé (Oostfronter) die gehuwd was met Simonne Dejonghe (een gewezen DRK-zuster). Daarnaast ook op het graf van andere kennissen: Karel Kimpe (Oostfronter en jarenlang bestuurslid van VOS-Ieper) en zijn echtgenote Bertha Masselis. Beiden liggen begraven op het nieuw kerkhof van Ieper-centrum. Met een voldaan gevoel reed ik terug naar huis.

Stort 10,50 euro voor de DVD en/of 7,50 euro voor het verslagboek op de rekening van IJzerwake met vermelding DVD 2008 of Verslagboek 2008 en binnenkort krijgt u het gevraagde in huis. Dank voor uw steun!

Ik ben blij dat ik IJzerwake hiermee ten dienste kon zijn en de volgende jaren ben ik bereid deze taak opnieuw op te nemen. Nancy Six -7-


gISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN JULIAAN PLATTEAU, KUNSTENAAR IN DIENST VAN DE VLAAMSE ZAAK Dit jaar was het 45 jaar geleden dat Juliaan Platteau overleed. Daarom wilde IJzerwake hem dit jaar gedenken “voor zijn belangwekkende inzet bij de wederopbouw van de IJzertoren”, zoals in een vorig nummer werd neergeschreven.

Juliaan Platteau zette zich na de Tweede Wereldoorlog onder meer in voor het heropstarten van de IJzerbedevaarten in 1946. Die Bedevaarten zou hij ook regisseren. Hij was vanaf 1953 jarenlang lid van het Bedevaartcomité en tot 1961 lid van de Raad van Beheer. Ook hier behoorde hij tot de radicale strekking en hij klaagde de invloed van de CVP op het nieuwe Comité aan.

Wie was deze man?

Juliaan Platteau (Antwerpen 26 maart 1894 – Bonheiden 1 Dirk Vansina (schrijver en dichter, 1894-1967) gedecember 1964) werd bekend tuigde over zijn inzet voor de IJzerbedevaarten bij zijn als voordrachtkunstenaar en overlijden:”Als voorzegger en regisseur van de IJzerberegisseur. Hij volgde voor- devaarten heeft hij mede de geest bepaald waarin deze drachtlessen aan het Antwerp- plechtigheden verliepen”. (2) se Conservatorium. Hij was lid van de Groeningerwacht en Juliaan Platteau ligt begraven op de Antwerpse begraaflag mee aan de basis lag van plaats Schoonselhof. Op zijn graf staat het bekende helde vereniging Pro Westlandia, denhuldezerkje, ontworpen door Joe English. waarmee August Borms, Cyriel Rousseeu en Staf Bruggen Wat was zijn betekenis? Vlaamse avonden organiseer- Dirk Vansina schreef op zijn doodsprentje onder meer: den in Frans-Vlaanderen. Aan “De doelstellingen van de gesneuvelde IJzerhelden, zijn het IJzerfront richtte hij tijdens strijdmakkers aan het front, waren de zijne. Rusteloos de Eerste Wereldoorlog het heeft hij zich ingespannen om ze te bereiken. Zijn eed Vlaamsch Fronttoneel op, ook bekend als de ‘Vlaamsche van trouw aan Vlaanderen heeft hij nooit beschaamd. … Afdeeling der Koningin’. Dat ging als volgt in zijn werk, Hij heeft het kunstleven bevorderd en heeft, naar best althans volgens het jaarboek van de ‘Maatschappij voor vermogen, de belangen der kunstenaars verdedigd.” Nederlandse Letterkunde: Oskar de Gruyter was in de winter van 1917 zijn vriend Juliaan Platteau achter het Zijn verdiensten liggen dus zowel op artistiek vlak als front gaan opzoeken om de plannen te bespreken van een binnen de Vlaamse Beweging. Zoals we vroeger al schreVlaams fronttoneel en met Pasen 1918 was de zaak in ven gebruikte hij zijn talenten in dienst van de Vlaamse kannen en kruiken. Zij konden tot aan de wapenstilstand zaak zoals zo vele strijdgenoten voor en na hem. vertoningen geven voor de Vlaamse soldaten van de IJzer Lieve van Onckelen (1). Tijdens het slotoffensief werd het gezelschap ontbon- den; na de oorlog kende het nog een kort bestaan. Daar- (1) http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197101_01/_jaa003197101_01_0007.htm naast organiseerde hij aan het front ook soldatenfeesten (2) tekst van het doodsprentje; bron: Bormshuis en kunsttentoonstellingen. De herdenking van de Frontsoldaten lag Juliaan Platteau nauw aan het hart. Zo sprak hij, samen met professor Daels en Filip de Pillecyn, op de begrafenis van Joe English die aanvankelijk terechtkwam op de Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke (3 september 1918). In 1920 ging daar een huldebetoon door voor Joe English, een plechtigheid die bekend bleef als de eerste IJzerbedevaart. Ook was hij betrokken bij de stichting van het Verbond der Vlaamsche Oud-strijders (VOS), waar hij tot de radicale Vlaams-nationale vleugel behoorde, en bij de werking van het Bormsfonds waartoe hij in 1929 toetrad. Juliaan kende dr. Borms immers van de actie voor FransVlaanderen en de Groeningerwacht. Daarnaast bleef hij toneel spelen en hij trad geregeld op declamator op bij talrijke Vlaamse manifestaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond en hij bleef actief in het Bormsfonds. Daarom werd hij in 1948 aanvankelijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenis maar die straf werd in beroep tot een jaar verminderd. -8-

De vrienden van de IJzerwake

Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun. Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 28  

NR . 28 - OKTOBER -NOVEMBER -DECEMBER 2009

IJzerwake magazine 28  

NR . 28 - OKTOBER -NOVEMBER -DECEMBER 2009

Profile for ijzerwake
Advertisement