Page 1

België - Belgique P.B. antwerpen X BC 5895 erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 24 - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

fortis? foetsie! De bankwereld davert op haar grondvesten. Zowat overal ter wereld kwamen gereputeerde financiële instellingen in grote problemen. Regeringen die voor wie de vrije markt heilig is, moesten noodgedwongen tussenkomen om bankfaillissementen – met alle gevolgen van dien – te voorkomen. Het stemt tot nadenken... groter is niet altijd beter – grenzen aan de globalisering Tot op vandaag houdt men ons voor dat internationalisering en globalisering onvermijdbare fenomenen zijn. Meer nog: dat schaalvergroting en internationalisering goed zijn voor eenieder. Met de bankcrisis is alvast deze zeepbel doorprikt. De gevaren van een te verregaande internationalisering werden pijnlijk duidelijk. Wij krijgen op wereldvlak te maken met bedrijven – in dit geval banken – die zo groot geworden zijn, dat ze een regelrechte ramp kunnen veroorzaken als het even fout gaat. En dat het fout kan gaan, hoeft geen betoog. Fortis – het boegbeeld van de Belgisch-Nederlandse bankwereld – ontsnapte ternauwernood aan een faillissement.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

secretariaat Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2009. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

de franse kolonisatie De bankcrisis mag dan al een internationaal fenomeen zijn, de afhandeling ervan had in ons land dan toch ook weer typisch Belgische trekjes. De banden tussen Fortis-België en FortisNederland werden doorgeknipt. Vaarwel dus grote Benelux-bank. En de Belgisch-Luxemburgse tak van de bank werd voor een prikje verkocht aan BNP-Paribas, een toonaangevende Franse bank. Frankrijk verkrijgt ook een blokkeringsminderheid in Dexia, die andere gereputeerde bank die in slechte papieren terechtkwam. En ook daar staat vanuit Franse hoek bijzonder weinig tegenover. De economische kolonisatie van België – én dus ook van Vlaanderen – door Frankrijk is geen nieuw verschijnsel. De alomtegenwoordigheid van Frankrijk in strategische sectoren als energie, watervoorziening, de bank- en verzekeringssector is wel bekend. Hans Brockmans publiceerde er jaren geleden al twee boeken over. De situatie is er ondertussen niet op verbeterd. En dat houdt onmiskenbaar gevaren in. In een land als Frankrijk is de politiek nooit ver weg als het om strategische beslissingen van grote privébedrijven gaat. Dat is ook nu weer gebleken. Vlaanderen moet zich goed bewust zijn van dat fenomeen. Deze zo nadrukkelijke Franse aanwezigheid in onze economie houdt tastbare risico ’s in voor onze politieke zelfstandigheid. Op korte termijn valt daar weinig aan te doen. Maar de Vlaamse regering moet dringend werk maken van een Vlaams verankeringsbeleid. Het argument dat dit hopeloos ouderwets is in een snel internationaliserende economie gaat niet langer op. De grenzen van de internationalisering werden duidelijk overschreden. Tijd dus voor een andere, meer kleinschalige aanpak waar nationale staten terug een grotere rol spelen. en belgië? dat ploetert voort… We zouden ondertussen nog vergeten dat er zoiets als een staatshervorming op de politieke agenda staat. Hierover kunnen we kort zijn. Het zag er een ogenblik naar uit dat de Vlaamse regering eindelijk een vuist zou maken naar de Franstaligen. Maar dat bleek slechts schijn. Ondertussen is men akkoord om met de Franstaligen te gaan “onderhandelen” met een blanco agenda en zonder tijdslimiet… En de Vlaamse regering zal wel degelijk de federale begroting bijspringen ondanks het ontbreken van een staatshervorming en ondanks alle stoere verklaringen. Wie gelooft die mensen nog? En nochtans heeft Vlaanderen dringend een daadkrachtige regering nodig. Eén zonder federale schoonmoeder. Het is meer dan tijd om de staat in staat van ontbinding ook werkelijk te begraven. Dat is een kwestie van politieke hygiëne. Johan vanslambrouck

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE yzw24-2.indd 1

12-11-2008 19:44:50


Ontslag voorzitter Johan Vanslambrouck De Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake heeft kennis genomen van de definitieve opname van een mandaat als gemeenteraadslid door IJzerwakevoorzitter Johan Vanslambrouck. In goede verstandhouding is hierop het ontslag van de voorzitter aanvaard, dit om de ongebondenheid van de vzw IJzerwake te benadrukken. Johan Vanslambrouck blijft lid van de Algemene Vergadering en wordt gewaardeerd om zijn inzet als voorzitter sinds de oprichting van de vzw IJzerwake. De Algemene Vergadering beraadt zich momenteel over de opvolging.

De voorbereiding van de 8ste IJzerwake op zondag 23 augustus 2009 wordt met even veel enthousiasme als de vorige jaren verder voorbereid door de voltallige ploeg. Namens de vzw IJzerwake, G i no S m i t s

Persverantwoordelijke

Nieuws van het secretariaat Propagandisten gevraagd Enkele deelnemers aan de laatste IJzerwake vroegen na afloop spontaan enkele exemplaren van het programmaboekje om uit te delen in hun kennissenkring en zo de wake verder te propageren. Dat lijkt ons een schitterend idee en daarom deze oproep: wil u de IJzerwake bekendmaken bij vrienden en kennissen? Kreeg u daarvoor graag materiaal? Dat kan: op eenvoudige aanvraag aan het secretariaat bezorgen we u graag enkele programmaboekjes van dit jaar. Een bijdrage voor de verzendingskosten (die minstens 1,50 euro bedragen) wordt wel op prijs gesteld. Samen zorgen we zo voor nog meer volk op de achtste IJzerwake in 2009. Gisteren telt alleen voor morgen Zoals onze lezers al hebben kunnen merken, plaatsen we sinds kort op onze achterpagina bijdragen die terugblikken op het verleden van de IJzertraditie. Het is onze intentie in elk nummer een of ander facet uit die traditie te belichten. In dat kader is de redactie nog op zoek naar alle mogelijke documentatie, zoals oude artikels, oude affiches, tijdschriften, herkenningstekens, brochures, foto’s, briefwisseling, gedateerde persknipsels kortom alles wat verband houdt met de Frontbeweging, de vroegere, traditionele IJzerbedevaarten en de IJzerwake. Graag uw reacties naar hoofdredacteur Luk Dieudonné, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen – redactie@ijzerwake.org. Foto’s en films gezocht Heel wat mensen maken op de IJzerwake foto’s en ook filmopnamen. Kopies daarvan zijn steeds welkom bij ons secretariaat. Ook van vorige IJzerwaken! Bij voorkeur liefst op cd, dit vanwege een zo optimale kwaliteit van de opnamen. Dus graag in hoge resolutie! Graag uw reacties naar IJzerwake, p/a Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen – secretariaat@ijzerwake.org.

Indien u dit tijdschrift niet meer wenst te ontvangen, kan u dit melden bij het secretariaat op 03 238 27 49 (tel/fax) of via e-post aan adressen@ijzerwake.org.

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

yzw24-2.indd 2

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) Ledenadministratie & adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin)

Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler

12-11-2008 19:44:51


VERSLAG 7de IJZERWAKE 24 AUGUSTUS 2008 Nu: Durven met Vlaanderen! 8u30: Tientallen medewerkers treffen de laatste voorbereidingen en wachten onder een dreigende wolkenhemel bezorgd af; zullen ook dit jaar vele Vlamingen de weg naar Steenstrate vinden? De vooruitzichten zijn goed, want voor de bussen hebben heel wat meer mensen zich ingeschreven dan de vorige jaren. 9u30: De koren oefenen voor de laatste keer hun liederen, de geluidsmannen stellen hun installatie nog eens af, de eerste deelnemers stappen de weide op vol verwachting voor de zevende IJzerwake. 10u50: Enkele druppels gaan een fikse regenbui vooraf en heel “Ik ben vandaag voor de eerste keer naar de wat deelnemers reppen zich naar IJzerwake geweest en dit is me goed bevalde secretariaatstent om zich een len. Ik wil dan ook de organisatie feliciteren geelzwarte paraplu aan te schafmet de uitwerking van deze bedevaart.” fen; volgens sommige commenta(FV, Kortrijk) toren zorgen die voor afwisseling tussen de vele leeuwenvlaggen op en rond de weide. Ondertussen zijn de stoelen zo goed als allemaal bezet en daarnaast staan zoals ieder jaar ook nu weer heel wat mensen recht. De opkomst valt zeker mee: meer volk dan vorig jaar, dat staat vast. 11u00: Na een muzikale oproep door de VNJ-herauten begint de IJzerwake met de eucharistieviering, voorgegaan door pater Adriaan Aernouts, geflankeerd door een viertal geestelijken. Ook dit jaar weerklinkt als hooggebed de mooie tekst van EH Elias Dupon (Torens van Dietsland…) over de weide. Tot slot zingt de massa traditiegetrouw het Gebed voor het vaderland. 11u45: Met een indringende bindtekst van Anton “Maakt u ook nog mijn felicitaties Aldi wordt de toon gezet: over aan het hele IJzerwaketeam! “Op ons – Vlamingen van Het was alweer genieten van een vandaag – rust bijgevolg de zeer goede sfeer en schitterende toedwingende erfplicht om niet spraken en een knappe organisatie!” meer te wijken voor de per(AVDV, Beveren) fide spelletjes van het Hof en zijn fransdolle bondgenoten, maar om voor eens en voorgoed gestalte te geven aan die Frontersdroom van het eerste uur door NU werk te maken, van volledig zelfbestuur!” Dan weerklinkt voor het eerst de stem van soliste Hilde van Hoogten met de mooie Ode aan Vlaanderen, op tekst van Mia BransDujardin. Zij wordt begeleid door het Emiel Hullebroeckkoor uit Gent. Als je weet dat door omstandigheden – het onverwacht en ongewild wegvallen van Gust Teugels – zowel zangeres als koor dit lied op zeer korte tijd hebben ingestudeerd, dan verdienen ze zeker een pluim voor de mooie uitvoe“Verder moet ik jullie proficiat wensen. Ik vond het ring. Dan woreen geslaagde IJzerwake en menig persoon met mij.” den verleden (JJ, Mortsel) en heden met elkaar verbonden: het laatste oorlogsjaar 1918 en de steeds luider klinkende roep van 2008 ‘de volle Vlaamse macht in een Vlaamse Staat!’

yzw24-2.indd 3

12-11-2008 19:44:57


Geestdriftige samenzang onderstreept deze eis en dan volgt, na een tweede optreden van Hilde van Hoogten, een telkens weer ontroerend onderdeel van de IJzerwake. Tijdens de bloemenhulde worden dit jaar, met teksten van Erik Verstraete, niet enkel de bezielers Anton van Wilderode en Ernest van der Hallen herdacht en de Fronters Joe English, Lode de Boninghe, Frans van der Linden, Bert Willems en Jozef Simons maar ook EH Ivo Cornelis, Wim Maes en Walter Luyten. Nieuw dit jaar: na de IJzerwake zullen de kransen een plaats krijgen op de graven van Vlaamse gestorvenen in de Westhoek, begraven onder een heldenhuldezerkje. De politieke boodschap van de IJzerwake wordt, zoals ieder jaar, verwoord door Johan Vanslambrouck, voorzitter van IJzerwake vzw.

“Afgelopen weekend mijn eerste IJzerwake meegemaakt en ben met een blij gezicht naar huis gekomen! Fantastische, messcherpe speechen op een fijn afgewerkte en mooi gedecoreerde weide beladen met Vlaamse en Groot-Nederlandse vlaggen. Het was met momenten beklijvend! Veel succes alvast!!”

(WDW, Izegem)

Hij stelt onomwonden: “de Belgische constructie functioneert niet meer. De vraag is niet langer óf België uit elkaar valt, maar wel wanneer” en roept het Vlaamse parlement op om nu stappen te zetten naar Vlaamse onafhankelijkheid. De Belgische impasse is totaal en daar ondervindt Vlaanderen de nadelige gevolgen van, aldus de voorzitter. Zijn boodschap willen we u niet onthouden.

Hier de ingekorte versie: 1 Het is niet België of de chaos: België ís juist de chaos. 2 Het Franstalig extremisme is de oorzaak van de Belgische blokkering. 3 Op geen enkele wijze kunnen de Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel aanspraak maken op het statuut van nationale minderheid. 4 De bescherming van het Vlaams karakter van Vlaams Brabant is een legitiem uitgangspunt in de politiek en kan nooit afgewogen worden aan zogenaamde antidiscriminatie wetten en -verdragen. 5 Het onafhankelijke Vlaanderen moet waar mogelijk met Nederland de krachten bundelen om samen in Europa en in de wereld een rol van betekenis te spelen.

“Bedevaarders, wij naderen snel een “Ik kreeg dit jaar opmerkelijk veel positieve reacties cruciaal moment op de Wake van ‘neutrale’ Ieperlingen.” in onze geschiede(NS, Ieper) nis… Wij roepen de Vlaamse politici dan ook op om niet langer tijd te verliezen in een zoektocht naar het onvindbare compromis met de Franstaligen. Wie zich te zeer op het zuiden van het land verkijkt, raakt het noorden kwijt. Stop dus met Belgische staatshérvormingen. Het is tijd voor Vlaamse staatsvórming. Het is tijd om nú te durven met Vlaanderen.” Dan worden de wenkbrauwen gefronst want op het podium verschijnt de Belgische driekleur. Wat gebeurt er? Maar al snel wordt duidelijk dat op de tonen van de Brusselse suite de leeuwenvlaggen de bovenhand halen en als tot slot “Indrukwekkend, sereen, ontroerend het rood van de vlag en gaaf én radicaal. Twee zeer goede verdwijnt en spantoespraken en een mooie omlijsting. doeken met teksten Hoe doen jullie dat allemaal? Zonder van René de Clercq infrastructuur ter plaatse, vrij afgelegen, “Er ligt een staat te enz. Een mens wordt er stil van. sterven” en “ik zal En wat een goede, vlekkeloze organisatie, op de uitvaart zijn” verschijnen, is de duizend maal proficiat en dank.” geestdrift te voelen (HP, Deurne) en te horen.

yzw24-2.indd 4

12-11-2008 19:45:03


acties ngen.”

Ieper)

Het tweede deel verwijst “Een grote proficiat aan de organisatoren en volledig naar medewerkers van deze IJzerwake. Stijlvol – de actualiteit respectvol – sfeervol. Zeker meer aanwezigen en de hoofddan vorig jaar. Ik had enkele mensen mee die brok daarvan voor de eerste keer kwamen en die spontaan hun is de rede van aanwezigheid voor volgend jaar bevestigden en g a s t s pr e k e r anderen zouden aanspreken.” Gui Celen (PB, Roeselare) die met zijn radicale toon en duidelijke inhoud op heel wat bijval mag rekenen. Twee citaten: “Doen’ moet nu het motto zijn. NU! Met z’n allen samen en vóór Vlaanderen! In navolging van, en als eerbetoon aan de zovele moedigen, die ook hier, op deze plek, hun woorden in daden hebben omgezet. We zijn het hen zonder meer verschuldigd!” En: “Vlaanderen moet uit één mond simpelweg NEEN zeggen aan dat zogezegd zaligmakend confederalisme waarin het onvermijdelijk en allicht voor nog eens 175 jaar, opnieuw onder belgische curatele wordt geplaatst”. Zoals ieder jaar sluiten de indrukwekkende vlaggenparade, waarbij ook de deelnemers aan de Kinderwake van het VNJ aansluiten, de Eed van trouw en de nationale liederen de plechtigheid af. 13u10: Na de laatste tonen van de nationale liederen weerklinkt de stem van de veel te jong gestorven Jan Puimège over de vlakte: “Ken jij dat land…” en kleuren gele en zwarte ballons de hemel boven het podium. Vele aanwezigen reppen zich naar de grote tent van het VNJ waar het IJzertreffen “Bij dezen wil ik u allen feliciteren met deze mensen samenbrengt ‘tussen blauw7de IJzerwake. Met schitterende en ijzersterke voet en leeuw’ bij een hapje en een bindteksten die prachtig vertolkt werden, een drankje. In de secretariaatstent gaat mooie en serene bloemenhulde, twee steengoede het verkoopsmateriaal vlot van de toespraken die klaar en duidelijk waren, een hand. De paraplu’s zijn dan al lang grootse apotheose, kortom een zéér geslaagde uitgeput… Medewerkers beginnen IJzerwake. Het was een deugddoende dag.” alvast met de afbouw. De reacties zijn positief en heel wat mensen ne(BDF, Mortsel) men materiaal mee om de IJzerwake verder te propageren. En zo wordt de basis gelegd voor een nog ruimere opkomst op de achtste IJzerwake volgend jaar, waarbij hopelijk de Vlaamse staat binnen handbereik zal zijn. - L i e v e va n O nc k e l e n e n G i no S m i t s

“Hartelijk proficiat voor de organisatie en het ineenboxen van de huldiging gisteren... een succes op alle vlak.” (HH, Aalst)

N.B.: De teksten van de toespraken zijn te vinden op de webstek www.ijzerwake.org of kunnen aangevraagd worden op het secretariaat.

yzw24-2.indd 5

12-11-2008 19:45:11


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (23) Onze zevende IJzerwake was een groot succes, een opgang! Dat kan niemand ontkennen, hoezeer het ‘IJzer...comité’, de slaafse pers, televisie en radio van nu, het trachten te verdoezelen en in een vals daglicht te stellen! Meer dan 5.000 overtuigde nationalisten en flaminganten, die de uitholling en banalisering van de IJzerbedevaart meer dan beu zijn... Het opent perspectieven voor de toekomst van de IJzerwake. Ook poëtisch, bij de bloemenhulde en herdenking van de overleden IJzersoldaten en van enkele voortrekkers in onze strijd, vielen stijl, geestdrift en ingetogenheid op. Met verzen uit Anton van Wilderodes Ballade van de zes ridders herdachten we Joe English, Lode de Boninge, Frans van der Linden en Bert Willems, allen – als ‘kanonnenvlees’ – opgeofferd door de slechte staat waarvoor zij hun leven veil hadden. Ook Wim Maes, Walter Luyten, Jozef Simons en Anton van Wilderode zelf riepen we aangrijpend voor de geest! Aansluitend bij de bezinningsteksten en de herdenkingsgedichten voor die – dikwijls flamingantische en tot de Blauwvoeterie behorende – soldaten, volksjongens en studenten die de kiemen zaaiden voor de stroomversnelling naar het Vlaamse en Dietse nationalisme toe, kies ik hier enkele gedichten die daar weer aan herinneren. Is het geen grote poëzie, toch zijn het zeer gevoelige, beklijvende gedichten. Ik steek hier van wal met een wel heel zeldzaam en onbekend gedicht dat eerder een gebed is voor Vlaanderen, met de diepchristelijke grondtoon van geloof en hoop! Het is warempel van de hand van de Franstalige frontsoldaat en intellectueel Lode de Boninge, die na zijn innige vriendschap met de Vlaamse volksjongen Frans van der Linden aan de IJzer, zélf Vlaamsgezind werd, idealistisch als hij was! Tijdens de jongste IJzerwake herdachten wij hem én zijn trouwe vriend Frans van der Linden die beiden op het einde van de oorlog, in 1918, sneuvelden. Méér dan een gedicht is dit een hartenkreet: Zalig zijn zij die voor Vlaanderen werken. Hun worden gegeven de lauweren der sterken, Door strijd en stormen steeds gestand, Wat zij bewrochtten in hun streven: Vlaandrens bewustzijn, al kost het hun leven, Ter eeuwige roem van Vlaanderland. Zalig zijn zij die voor Vlaanderen bidden. Liefde omstraalt hen en liefde is hun midden. Hun liefde in blijkheid eensdaags keert, Wen God aan hun Vlaandren zege zal schenken En Vlaandren zijn zonen met glorie zal drenken, Hun Vlaamse liefde roemrijk eert. Zalig zijn zij die voor Vlaandren lijden. Eens keert voor hen toch ‘t uur van verblijden. Wanneer het recht heeft gezegepraald Dan zal door de wolken de zonne weer boren En zullen zij stralen in ‘t volle lichts gloren. Vlaandrens zonne dan nooit meer daalt! - L ode de B on i ng e

Dit dichterlijk gebed is als een Vlaamse parafrase op één van de Acht Zaligheden van Jezus Christus, de voornaamste voor onze Fronters: Zalig zij, die vervolgd worden om de gerechtigheid... De vurige idealist de Boninge, stammend uit een Fransgezind gezin, maar aan de IJzer flamingant geworden, snelde in mei 1918, te midden van een hels bombardement, enkele stervende en gewonde kameraden ter hulp en kwam om het leven. Deze zelfopoffering tekende hem, de missionaris van Afrika en hospitaalsoldaat aan het front!

yzw24-2.indd 6

Ook een ander strijdend-Vlaamse dichter is niet meteen een ‘erkend’ dichter. William Elskens, gewezen eigenaar van het Vlaams Huis De Zwarte Leeuw te Mechelen, heeft zich aan poëzie gewaagd, met vrij behoorlijk resultaat: 14 - 18 Hun gedachten waren doordrongen van diep verlangen naar hun kerlentoren. Hun hart en ziel in ‘t slijk verloren, geen gunst, geen enkel recht bedongen maar slechts bevelen die ze niet verstonden, gekrijst in verstikkend’ Waalse ijdelheid. Zo vielen ze, verpletterd, verwrongen, Door kogel of schrapnel het lijf verscheurd. En zij die ‘t gekrijs der Walen wél verstonden wisten: daar wacht verminking en de dood. Een geliefde weerzien was niet meer. Tussen de lijken verhakkeld en verwrongen, levend begraven in het slijk van ‘t IJzerland, het gebroken geweer nog in de hand en gedwongen plichten duur betaald, zonder recht. Rond ontelbare zerkjes zingt de wind zijn eeuwig droevig lied over het vlakke Vlaamse land waar menig onrecht is geschied. En op een zerk geknield weent een kind in tranen verdronken om al het onrecht onze Vlaamse broeders aangedaan.

medewerkers die Met dank aan alle de realisatie van meehielpen aan deze DVD. deze IJzerwake en

- Wi l l i a m E l s k e n s

‘Volksdichter’ noemt zich de in zijn streek welbekende poëet Jozef Vandromme uit Geluwe. Leden en lezers van het zeer informatieve en verzorgde Mededelingenblad van de VVNA (Vereniging van IJzerwake vzw Vlaams-Nationale Auteurs), samengesteld door publicist Willy Cobbaut, treffen daar geregeld gedichten van hem aan. In volgend gedicht voert hij de lezers in enkele woorden van oorlog naar vrede:

kestraat 20/2 p/a Van Schoonbe n 2018 Antwerpe www.ijzerwake.org

en de eigenaar van aan de producenten r, rechten voorbehouden lijke toestemming zijn kopiëren, verhuu Waarschuwing: Alle . Behoudens schrifte ing verboden. de opgenomen werken openbare uitvoering en/of uitzend uitlenen en

De oorlog voorbij In het geheugen van de zomer sluimeren beelden van een oud verhaal. Soldaten vechtend, man tegen man, hun toekomst aan flarden geschoten in de armen van de dood. Namen gebeiteld in steen, een laatste eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid vielen In het geheugen van de zomer sluimeren droombeelden van vrede. - J o z e f Va n dr o m m e

Mag ik de lezers van deze – in het huidige Vlaanderen – zeer zeldzame bladzijde, met volksverbonden, strijdbare en nationalistische poëzie, die over enig dichterlijk talent beschikken, opnieuw verzoeken om eigen probeersels of – best niet zo bekende, ergens ‘ontdekte’ Vlaamse of Dietse gedichten toe te sturen? Dat kan per gewone post naar Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem (Antwerpen), of naar erikverstraete@telenet.be. Met oprechte dank! - Erik Verstraete

12-11-2008 19:45:21


de vrieNdeN vaN de iJzerwake Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘maandelijkse bijdrage vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun. geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake

heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

verslagboek eN dvd iJzerwake 2007 Terwijl momenteel naarstig gewerkt wordt aan de dvd van de IJzerwake 2008 kunt u alvast de dvd met de hoogtepunten van de IJzerwake 2007 bestellen.

ie

Zondag 19 augustus 2007 Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

.IJZERWAKE.

IJzertreffen

ake vzw

nbekestraat 20/2 ntwerpen erwake.org

De verkoopprijs is 9 euro voor de dvd 2007 en 7,5 euro voor het Verslagboek 2007. (inclusief verzendkosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding “dvd 2007” of “verslagboek 2007”.

verkooPsmateriaal Programmabrochure 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3 Programmabrochure 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3 Programmabrochure 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3 Programmabrochure 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3 Programmabrochure 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,50 Programmabrochure 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3 Video IJzerwake 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8 DVD IJzerwake 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12 Video IJzerwake 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8 DVD IJzerwake 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12 Video IJzerwake 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10 DVD IJzerwake 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9 DVD IJzerwake 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9 Foto-CD IJzerwake 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7 Open Frontbrieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,50 Verslagboek IJzerwake 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5 Verslagboek IJzerwake 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6 Verslagboek IJzerwake 2005-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7,50 Verslagboek IJzerwake 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (code A4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9 Vlaamse Leeuw mastvlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9 Vlaamse Leeuw actievlag (met stok!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NR Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) . . . . . . . . . . . . . . € 4,50 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet . . . . . . . . . . . € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,30 Vlaamse Leeuw Autovlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,50 Zelfklever Vlaamse Leeuw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,00 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11,50 Pins met Vlaamse leeuw (NIeuW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50 Prijzen voor verzending in binnenland - verzendingskosten inbegrepen - Buitenland verzendingskosten extra - levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal. Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GeeN betalingen te bundelen in één overschrijving. maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld of verkoopsartikelen, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!

ar van enten en de eigena r, en aan de produc zijn kopiëren, verhuu ftelijke toestemming ing verboden. ring en/of uitzend

zeg het met bloemeN Ieder jaar kan de IJzerwake rekenen op een groot aanbod schitterende bloemenkransen van diverse personen en organisaties. Deze kransen krijgen tijdens de IJzerwake een ereplaats op het podium. Achteraf werden ze de vorige jaren aan de kant van de weide gelegd nabij het jaagpad langs de Poederlee zodat voorbijgangers ze konden bewonderen. Het jaagpad is echter niet de meest drukke route die de streek zich kan inbeelden, zodat er naar een waardig alternatief werd gezocht. Ook wilden we vermijden dat onze kransen weer zouden opduiken in een afvalcontainer niet ver van een toren te Kaaskerke, zoals enkele jaren geleden… Zo ontstond het idee om na de IJzerwake deze kransen te gaan neerleggen op graven van Vlaamse Frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog in de streek. Joeri Verschaeve, West-Vlaams lid van de Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake, ging op zoek naar heldenhuldezerkjes van onze Vlaamse helden en vond nog heel wat graven op diverse kerkhoven in de buurt. Enkele uren na de IJzerwake laadde Joeri samen met streekgenoot en duivel-doet-al van de IJzerwake, Walter Verbeke,

yzw24-2.indd 7

een groot deel van de bloemen in hun voertuigen en begonnen ze hun beeweg door het regenachtige polderlandschap van de Westhoek. Zo kwamen de bloemenkransen terecht op graven van Vlaamse Frontsoldaten op de begraafplaatsen van Oeren, Alveringem, Hoogstade, Lo en Jonkershove. Enkele dagen later bracht Walter Verbeke ook nog kransen naar de kerkhoven van Zonnebeke (crypte) en Merkem. Een gepast eerbetoon aan de Vlaamse gesneuvelden dat zeker voor herhaling vatbaar is.

12-11-2008 19:45:35


gISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN 11 november 1918 - Een wapenstilstand die nooit vrede werd... verbanningen… Waar Engeland, Frankrijk en Amerika de Duitsers hadden voorgespiegeld, dat zij vochten tegen de tirannie en het imperialisme van hun keizer, Willem II, hebben zij na 1919 het ‘democratische’ Weimar-Duitsland met herstelbetalingen en Roerbezetting naar het economisch en financieel failliet gestampt met binnenlandse sociale chaos en buitenlandse revanche. Wat een wapenstilstand als vrede beloofde, droeg de kiemen van een door honger gevoede haat en weerwraak, die mede oorzaak zijn geworden van een in chauvinisme ontspoord hypernationalisme…

Uit de literatuur en de persoonlijke getuigenissen van enkele nog overlevenden van de Eerste Wereldoorlog weten wij, dat alle soldaten uit de loopkrachten gekomen zijn met een alles overheersend verlangen naar vrede, uitgeschreeuwd in hun hartenkreet: vloek aan de oorlog! In Vlaanderen hebben de oud-strijders die leuze in de talen van verbondenen en vijanden gebeiteld in het grootste vredesmonument van de wereld, onze IJzertoren: NOOIT MEER OORLOG NIE WIEDER KRIEG NO MORE WAR PLUS JAMAIS DE GUERRE Hoe bitter werd hun ervaring en hoe zinloos lijkt hun offer… Het vredesverdrag van Versailles, dat naar de belofte van de Amerikaanse president Wilson steunen zou op zijn gekende ‘Veertien punten’, werd tot een ‘Diktat’ van overwinnaars voor de verliezers, bezegeld en geïnstitutionaliseerd in de Geneefse Volkenbond.

Het “Nooit meer oorlog” is uit de slogans verdwenen. Vrede door rechtvaardigheid is eens de leuze geweest van een Paus in de Roomse Kerk; maar rechtvaardigheid lijkt vandaag de dag te wisselen met de huidskleur van wie er om roept… en van de plaats waar de microfoons ten dienste staan van de machthebbers. Bittere bedenkingen rond wapenstilstand en Kerstvrede; bijna uitzichtloze hopeloosheid, ware er niet altijd een zich verjongende wereld door de jeugd van ieder volk. Jeugd bewerkt in de ‘vrije’ wereld, evenals in de ‘andere’, een revolte van geest en hart op zoek naar waarachtigheid. Het volksnationalisme zoekt naar wezenseenheid over willekeurige staatsgrenzen heen: Baskenland, Ierland, Tirol, Zuid- en NoordNederland. Achter het IJzeren Gordijn van de schande trachten ‘dissidenten’ persoonlijke levensechtheid en vrijheid vorm te geven: de Praagse Lente, de Poolse arbeidersraden… Wat wij nu gebeuren zien door de jeugd is de lijn van verleden naar toekomst, die ondanks alles de levende waarborg blijft door jonge hoop en vertrouwen.

“Wat een wapenstilstand als vrede beloofde, droeg de kiemen van een door honger gevoede haat en weerwraak”

Zij, die gezegevierd hadden in naam van de rechtvaardigheid, hebben niet anders gehandeld dan toevallige machthebbers eeuwen voor hen hadden gedaan. Het zo geroemd ‘zelfbeschikkingsrecht der volkeren’ werd een scheefgetrokken puzzel van strategische en economische belangen in dienst van de overwinnaars. Immers: de Tsjech Masaryk, die tegen zijn ‘wettelijke regering’ had gestreden in dienst van de Geallieerden, bekwam de onafhankelijkheid voor het kunstmatige Tsjecho-Slovakije, waarin de numeriek sterkere Tsjechen, de Slovaken, Sudetenduitsers, Rutenen en Magyaren zouden overheersen en daardoor in Midden-Europa een nieuwe haard van blijvend ongenoegen en conflicten zouden bestendigen; terwijl de Vlaamse Aktivisten zouden ondergaan met de verliezende Duitsers, en geen enkele verdediger van de kleine naties heeft België terechtgewezen voor doodvonnissen en

yzw24-2.indd 8

De wapenstilstand van Compiègne heeft de wereld wel vredesverdragen gebracht en een Volkenbond met zeer mooie maar nooit gehouden beloften. Na 1918 is geen vrede gekomen, geen ontwikkeling van vrije mensen in vrije volksgemeenschappen, maar wel verscherpte toezichtsmaatregelen, die na enkele jaren uitmondden in geheime akkoorden om de niet te stuiten bewapeningswedloop te camoufleren. Waar in de modder van de IJzer en de Somme de soldaten aan weerszijden vrede en vrijheid als de hoogste menselijke waarden hadden betracht, hebben machtshebbers deze wens omgebogen naar vergelding, kapitalistische uitbuiting en proletarische partijbureaucratie. In de verwording van de idealen hebben geldtrusts en partijdictators miljoenen na twintig jaar in een nieuwe wereldoorlog gedreven, waaruit tot nu toe geen schijn van wereldvrede is gekomen…

- Wi m va n O nc k e l e n

Uit ‘Storm’ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond), 17e jrg. nr. 6, november 1997. Opgenomen in de bundel ‘Gisteren telt alleen voor morgen’, VNJ-uitgaven, Borgerhout, 1991. (aangepast aan de hedendaagse spelling)

12-11-2008 19:45:39

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 24  

NR. 24 - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

IJzerwake magazine 24  

NR. 24 - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

Profile for ijzerwake
Advertisement