Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 22 - april - mei - juni 2008 - Afgiftekantoor Antwerpen X

WALLOBRUX EEN STAAT BINNEN BELGIE? us 2008 Zondag 24 augustvan Raemdonck Bij het monument Gebroeders

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

AKE.ORG - 733-0112827-46 WWW.IJZERW - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Half april werd de politieke wereld wakker geschut door een gezamenlijk schrijven van de Waalse en Brusselse ministers-presidenten: Wallonië en Brussel moesten in de toekomst nauwer gaan samenwerken. De Franse Gemeenschap zou moeten vervangen worden door een soort federatie van Brussel en Wallonië. Een Waals-Brusselse federatie binnen de Belgische federatie als het ware. Dit is onuitgegeven. Geen enkel federaal land staat toe dat twee van zijn deelstaten onderling nog eens een afzonderlijk verband opzetten. Zeer terecht sprak Le Soir van een institutionele atoombom. Het voorstel zet de hele grondwettelijke ordening van dit land op de helling. En allicht onbedoeld wordt hiermee nogmaals aangetoond hoe labiel en onwerkbaar de Belgische constructie ondertussen geworden is. Dit is immers niet zomaar een voorstel. Het werd gemaakt door politici van PS-signatuur en werd onmiddellijk bijgetreden door de aartsvijanden van de liberale MR. Het wordt dus gedragen door een zeer ruime meerderheid van Franstalige politici. Zeer zelfvoldaan lieten ze geen enkele twijfel bestaan omtrent de bedoelingen: men wil een hecht Waals-Brussels front vormen. “Tegen Vlaanderen” stond er nog net niet bij, maar die bedoeling wordt nauwelijks verhuld. Dat Brussel – officieel althans – ook de hoofdstad van de Vlamingen is wordt hierbij gemakshalve vergeten. Het is symptomatisch voor de Franstalige arrogantie tegenover Vlaanderen. In dit voorstel verliest Brussel ook officieel zijn rol als bindteken tussen de twee grote gemeenschappen van België. Niet dat die rol zo schitterend vervuld werd. Na een jarenlange en herhaaldelijk verlengde overgangsperiode kent zo‘n 30% van de Brusselse politiemensen nog steeds onvoldoende Nederlands. Alle taalwetten, gratis cursussen en premies voor tweetaligheid ten spijt. In andere overheidsdiensten is de toestand zeker niet beter. Belangrijker dan de inhoud van de gedane voorstellen zijn de vragen: waarom wordt dit voorstel geformuleerd en waarom precies nu?

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2008 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Men kan moeilijk aannemen dat de heren Piqué en Demotte zou naïef zouden zijn om te geloven dat de Vlamingen dit zomaar zullen slikken. Naar alle waarschijnlijkheid is dit dus een provocatie, bedoeld om alle plannen voor een wezenlijke staatshervorming te kelderen. Het is een beproefde tactiek van de Franstaligen: als Vlaanderen iets wil bekomen, stel dan absurde tegeneisen zodat alles uiteindelijk bij het oude blijft. Maar het zou ook kunnen dat Franstalig België hiermee de definitieve boedelscheiding wil voorbereiden. In beide gevallen moet het Vlaamse antwoord hetzelfde zijn. Enerzijds moeten wij Brussel volop confronteren met de consequenties van de gemaakte keuze. Als Brussel niet langer de hoofdstad van Vlaanderen wil zijn dan moet Brussel ook niet langer rekenen op Vlaams geld. Anderzijds moeten de Vlaamse politici zich voorbereiden op het scenario van een snelle definitieve boedelscheiding. Samen met de Franstaligen een fatsoenlijke staat vormen is immers totaal onmogelijk geworden. De anti-Vlaamse arrogantie wordt met de dag scherper. De Franstaligen eisen dat kandidaat-burgemeesters straffeloos de taalwet mogen overtreden in Vlaams-Brabant, ze besmeuren tot in de Verenigde Naties toe de Vlaamse reputatie door onze wooncode als discriminerend af te schilderen en vormen ondertussen een anti-Vlaamse federatie. Tijd dus om conclusies te trekken. Onverwijld. Het is een kwestie van vijf minuutjes politieke moed. Johan Vanslambrouck Voorzitter


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Afficheverspreiders

wordt u het gewenste aantal toegezonden.

De vzw IJzerwake is op zoek naar vrijwilligers die in hun stad of streek persoonlijk affiches willen verspreiden/aanhangen bij zelfstandige ondernemingen. We denken in de eerste plaats vanzelfsprekend aan de provincie West-Vlaanderen, maar ook in de rest van Vlaanderen zijn vrijwilligers meer dan welkom. Een persoonlijke aanpak is immers de efficiëntste vorm van afficheverspreiding. Wie maakt wat tijd vrij voor de IJzerwake?

Secretariaat gesloten

Propaganda Ook mensen die de IJzerwake bekendheid willen geven in de eigen vrienden- en kennissenkring of die gewoon een affiche willen hangen aan het raam kunnen ons uiteraard helpen. Het secretariaat beschikt over affiches op A2- en A3-formaat en over pamfletten op A5-formaat. Op eenvoudige aanvraag

Het secretariaat zal wegens jaarlijkse vakantie gesloten zijn van 10 tot en met 18 juli 2008.

GEZOCHT CAMERAMAN Wij zijn op zoek naar een bekwame vrijwilliger-videoamateur die mee wil werken aan de realisatie van de film van de volgende IJzerwake door met een eigen videocamera opnamen te maken op de aanstaande IJzerwake. Graag uw reacties naar het IJzerwakesecretariaat: Lieve van Onckelen: 03 238 27 49 (na 18 u.!) – info@ijzerwake.org.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen!

Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun.

GEEN FISCALE ATTESTEN Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen, stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuw adres.

DVD en Verslagboek Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het verslagboek over de IJzerwake 2007. Daarin werden onder meer opgenomen: het programma, de tekst van de toespraken, de bindteksten, de volledige lijst van ondertekenaars die toestemming gaven tot publicatie van hun naam, een uitgebreid verslag van de IJzerwake, vele foto’s. Eveneens is weerom een unieke DVD in de maak met alle hoogtepunten van de zesde IJzerwake.

Zondag 19 augustus 2007 Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

IJzertreffen

verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder Nationalisten met een stevige pot en een met van het VNJ. Opzwepende volksmuziek toezicht van ervaren leiders en leidsters te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan beginnen Dit alles gaat door op de weide stands van verschillende Vlaamse verenigingen. voorzien. Na drie jjaren laten we tent achter het podium waar we een reuzengrote volksfeest onder de Vlaams-nationale s-nationale Vlaams-nati Vlaams-na fen verder uitgroeien tot een groot IJzerrtreffe h t IJzertreffen het en. Met een krachtigg Houzee en ttot dan! verenigingen. ver verenigingen.

Verkoopprijs 9 euro voor de dvd en 7,5 euro voor het verslagboek. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding dvd 2007 of verslagboek 2007.


U KOMT TOCH OOK? Jaar na jaar stijgt het aantal deelnemers aan de IJzerwake Mogen wij rekenen op uw medewerking? gestaag. Voortdurend ontvangt ons secretariaat reacties van Alvast hartelijk bedankt! mensen die zeggen: dit jaar komen ook wij naar Steenstrate. Er zijn anderzijds heel wat Vlaamsbewuste mensen die nog Wenst u nog wat meer kaarten? niet beslist hebben aan de IJzerwake deel te nemen. Geeft u dan gerust een seintje aan ons IJzerwakesecretariaat, Wij zijn er van overtuigd dat heel wat mensen die destijds dan bezorgen we ze u zo snel mogelijk. besloten niet meer naar Diksmuide te gaan slechts een klein zetje nodig hebben om alsnog de stap naar Steenstrate te Hebt u een internetaansluiting? zetten. Dan vindt u op www.ijzerwake.org/postkaart een digitale U We zijn er ook van overtuigd dat het flink zou helpen komt toch ook?-kaart terug die u kunt verzenden naar mochten de mensen die reeds bewust gekozen vrienden en kennissen waarvan hebben voor de IJzerwake hun vrienden en u weet dat ze nog NIET naar de kennissen zouden aanspreken om ook naar IJzerwake komen. de IJzerwake te Steenstrate te komen. De IJzerwake is immers een manifestatie Johan Vanslambrouck waarop alle Vlamingen, ongeacht hun Voorzitter IJzerwake vzw levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging, welkom zijn. Op de IJzerwake wordt niemand uitgesloten, maar moeten we juist massaal aaneensluiten omwille van de voor Vlaanderen levensnoodzakelijke Beste eensgezindheid onder de Vlamingen in onze De Vlamingen hebben vorig jaar op 10 juni 2007 in het stemhokje massaal te kennen gegeven strijd voor de onafhankelijkheid vanVlaanderen. dat zij kozen voor méér Vlaanderen. De aanslepende regeringsonderhandelingen die er op Voldoende frankeren

2008 augustus Zondag 24 van Raemdonck ent Gebroeders Bij het monum

schote - Ieper)

Steenstrate (Zuid

Aanvang: 11u.

ORGke.org - 733-0112827-46 RWA27KE. .IJZE 49 - info@ijzerwa WWWAntwerpen - tel./fax: 03-238

traat 20/2, 2018 Van Schoonbekes

In dit nummer van IJzerwake kunt u een vel aantreffen met vier U komt toch ook?-kaarten. We durven al onze lezers, leden én sympathisanten, met aandrang uit te nodigen deze postkaarten te zenden naar vrienden en kennissen van wie zij weten dat die nog NIET aan de IJzerwake deelnamen. U kunt ons uiteraard ook de namen en adressen van ‘twijfelaars’ bezorgen en dan zenden wij hen een nummer van dit tijdschrift, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat een persoonlijk schrijven van u via deze postkaarten veel meer effect zal hebben om de ‘twijfelaars’ te overtuigen.

volgden hebben duidelijk aangetoond dat méér Vlaanderen echt niet kan met de Frans-taligen. Die hebben voortdurend en dit tot op vandaag hun manifeste onwil getoond om ook maar iets aan de Vlaamse verzuchtingen tegemoet te komen.

Het is dan ook dringend én dwingend noodzakelijk dat Vlaanderen opnieuw een krachtig signaal geeft dat het onverminderd achter de eis voor méér Vlaanderen staat. Dat het tijd is om

NU te durven met Vlaanderen!

Daarom zal ik op 24 augustus aanwezig zijn op de IJzerwake te Steenstrate. Ik durf u uit te nodigen om samen met mij en duizenden andere Vlamingen het signaal te geven:

NU: durven mét Vlaanderen!

De IJzerwake is een manifestatie waarop alle Vlamingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging, welkom zijn. Op de IJzerwake wordt niemand uitgesloten, maar moeten we juist massaal aaneensluiten omwille van de levensnoodzakelijke eensgezindheid onder de Vlamingen in onze strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Ik zal er zijn! U toch ook?

BLOEMENHULDE Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een indrukwekkend herinneringsmoment. We gedenken onder meer de IJzersymbolen en hun aalmoezenier, priester Vandermeulen, naast Anton van Wilderode, Ernest van der Hallen en Wim Maes. Voor bedevaarders en organisaties die aan de bloemenhulde willen meewerken, hebben we goed nieuws: de prijzen voor de bloemen zijn dit jaar ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Wie wil bijdragen kan dit doen door overschrijving vóór 20 augustus 2008 op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht de tekst schriftelijk (brief, fax, of e-post) door te geven aan het secretariaat vóór 18 augustus. We zijn genoodzaakt dit uitdrukkelijk te vragen aangezien de praktijk leert dat een betaling soms gebeurt vanaf een rekening met een andere naam dan degene die op het lint moet komen!

Vanwege:

TARIEVEN BLOEMENHULDE: Deelname bloemenhulde Bloementuil zonder lint Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk zonder lint Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans zonder lint Bloemenkrans met lint en tekst

vrije gift 13 € 18 € 23 € 28 € 103 € 108 €

Informatie: secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 (na 18 u.!).


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor vooraf aan te bieden aan de kassa’s. Kinderen die met de bussen meekomen, ontvangen hun kenteken op de bus.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen, wordt gevraagd zo mogelijk het herkenningsteken reeds bij de verkopers langs de toegangswegen aan te schaffen.

PROGRAMMABROCHURES

De prijs blijft 2 euro, ze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de secretariaatstent; - bij de verkopers op de weide; - aan de kassa’s.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

De bussen parkeren op de steenweg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de steenweg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is, en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er wordt een ruim aantal stoelen voorzien. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drank voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op dat deel van de weide waar het IJzertreffen doorgaat, zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.45 u. tot het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zover het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag heeft uitgevaardigd.

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

Dit bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijziging, betaling van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches.

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleu­ vlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitiek gebonden verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. In het vlaggensecretariaat (links aan de hoofdingang aan de kant van het jaagpad) beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve niet-partijpolitiek gebonden Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam


van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het vlaggensecretariaat aan de hoofdingang.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firmaís, verenigingen of privépersonen die wensen te adverteren worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en

illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 4 augustus 2008. Meer informatie via: 0496 533 138. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ëuit sympathieí plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro

MEDEWERKERS GEZOCHT!

Zaterdag 23 augustus

Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving klaar gemaakt voor de plechtigheid op zondag. Medewerkers voor de opbouw worden om 10 u. verwacht op de IJzerwakeweide voor het podium. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 - logistiek@ ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Zondag 24 augustus:

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° verkoop IJzerwakemateriaal in het secretariaat ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken ° pendeldienst (DRINGEND GEZOCHT: mensen die beschikken over een minibusje of monovolumewagen) Gelieve uw keuze te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 - medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij de secretariaatstent voor een briefing en het in ontvangst nemen van hun badge of armband (die na afloop terug daar moeten worden afgegeven!). De verkopers van de herkenningstekens en programmabrochures meldden zich rechtsreeks aan de tent

van het financieel secretariaat. Daarna hebben we immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij kunnen zich enkel melden voor de omhaling! Bij aankomst doen ze best even navraag bij de tent van het financieel secretariaat om te vernemen op welke plaats en hoe laat de mensen van de omhaling verzamelen. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “Ik kom, zeg me maar wat ik moet doen.” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag en bij welke taak u wilt helpen. Ook zoeken we dit jaar meer vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Vele handen maken het werk licht. Gelieve u aan te melden vóór het podium onmiddellijk na het einde van de IJzerwake. Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij zonder kentekens of symbolen van specifieke verenigingen of partijen, tenzij een Vlaamse leeuw of een oranjeblanjebleu natuurlijk. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal, dat u ter beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges,...) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een GSM en/of e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgden of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actuele gegevens, doen er best aan deze bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake.org. Per e-post gaat berichtgeving immers sneller en vooral goedkoper.


IJzerwakepoëzie: Opnieuw geest en stijl! (21) Wij zijn niet ver meer verwijderd van onze zevende IJzerwake, die opnieuw én nu meer dan ooit, een hoogmis moet worden van het radicale en anti-Belgische, Vlaamse én Nederlandse nationalisme. De mobilisering van de Vlaamse Beweging tegen het slaafse neo-belgicisme en de bange woordbrekerij van Leterme en konsoorten komt (weer) veel te traag op gang, behalve dan bij de militante actiegroepen van Voorpost en TAK én bij de studenten van KVHV en NSV. Daarom moet deze IJzerwake een breekpunt in die lamlendigheid worden. Gedichten kunnen, sterk en gebald, zweepslagen worden tegen het regime. Met verzen van Ward Hermans, Wies Moens, Albrecht Rodenbach, André Demedts, René de Clercq en Anton van Wilderode heb ik op mijn weblog – “Erik Verstraetes Utopia” – op het internet een reeks samengesteld onder de titel: “Revolutie tegen het regime: gedichten als zweepslagen!” Daaruit kies ik nu het felste gedicht, dat ook op de huidige situatie van toepassing is. De auteur is – hoe kan het anders? – Ward Hermans (1897-1992)! Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht! Gij die het laatste laat gebeuren! Nooit liet een ander voorgeslacht zijn eigen toekomst zo verbeuren. Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!

Drij Blommen Zeg, kerels, en kent gij dat stekelig kruid Der distels? - Dat roeit er geen sterveling uit! ‘t Is ‘t kruid van de wegen, ‘t is ‘t kruid van de gracht, maar zacht is de blomme, die paars er op lacht! Zo groei’ onuitroeibaar de struik van uw taal met blommen van dons en blaren van staal... ‘k Had geren wat zachters voor Vlaanderen gekozen. En ‘k wene... maar ‘k vind er geen rozen, geen éne... Gij volk van verlangen, dat zingt en schalmeit hoog boven uw armoe, hoog boven de tijd; dat luidend en lachend ons Vlaanderen lieft, al heeft men er immer uw harte gegriefd, m’n ziel heeft in stilte u een blomme gewijd die, rood van illuzie, in ‘t wilde gedijt; de vonken van Vlaanderens korens en klavers, die ‘k noeme: scharlaken papavers, uw roeme! Papavers... uw dromen en distels de daad! Gij moogt ze niet scheiden! O zaait er hun zaad op Vlaanderens wegen, al zijn ze beslijkt, tot boven ons gouwen een zegeboog prijkt! Het mag u niet deren, wat laf men u zegt; wij weten uw lijden, uw liefde, uw recht. Wij lieven ons kerels, de stoeren, de koenen, de trouwen, wij, Vlaamse pioenen, wij, vrouwen!

Waar honderden voor ‘t eigen recht geslacht, die met dat recht niet langer lieten leuren, zich liever lieten door de kogels nog verscheuren dan dat het verder voor hun ogen werd verkracht! Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht! Wij spuwen u, de lauwen, in uw laffe smoelen, opdat gij de verachting in uw vlees moogt voelen! Vóórdat de laatste bloedgetuigen gaan, die sprakeloos en machteloos uw lafheid gadeslaan!

Alice Nahon (uit Vondelingskens, 1920) Ward Hermans

Dit was Hermans’ requisitoir tegen de Raad van State die in 1976 de 50/50-verhouding tussen Nederlands- en Franstalige bestuursambtenaren in de taalkaders op losse schroeven zette. Hij ondertekende het gedicht met de schuilnaam ‘Tijl de Swarte’. Al werd hij door alle ‘weldenkende’, met machthebbers meeheulende, literatoren steeds opnieuw om niet-literaire redenen verketterd, dan waren Anton van Wilderode, Lode Baekelmans én Paul Hardy wel eerlijk: zij prezen de poëzie van Hermans. Dankzij dit drietal kon een keuze uit zijn gevangenispoëzie, Poëzie achter Tralies door uitgeverij De Goudvink worden uitgegeven. Sterker nog: Stijn Streuvels en Willem Elsschot prezen openlijk Ward Hermans’ dichtkunst! Hij schreef bovendien gedichten in het Nederlands, het Duits én het Frans! Tijdgenote van Ward Hermans, vurige flamingante, maar verder een zachtzinnige, ietwat frivole en weemoedige natuur, was dé Vlaamse dichteres van de 20ste eeuw, naast Blanka Gyselen, Reninca en Aleidis Dierick: Alice Nahon (1896-1933). Nu ze dus – op 21 mei 2008 – 75 jaar geleden vroegtijdig heenging, wil ik haar hier ook eren met een van haar vrouwelijk-Vlaamse gedichten, in een heel andere toonaard dus én met een Antwerps gekleurde titel:

Nu we tijdens de bloemenhulde op onze komende IJzerwake, de vijf Vlaamse doden van de laatste oorlogsmaanden herdenken, citeer ik – terugdenkend aan dé IJzerbedevaartdichter die dit jaar tien jaar is overleden – uit Anton van Wilderodes poëtische evocatie van die vijf soldaten, 50 jaar later, in 1968, in

Iedere oorlog is een slechte zaak: In Lode de Boninge, 5 mei 1918 Joe English, 31 augustus 1918 Bert Willems, 19 september 1918 Juul de Winde, 28 september 1918 Frans van der Linden, 3 november 1918 bijgezet in ons dodenmonument herdenken wij alle doden van alle oorlogen! En onder hen de soldaat met de tekenstift, de ongeharnaste krijger, de man met het knapenhart: Joe English! In Calais met de bevende handen van een zieke, in Boezinge met de stukgewerkte handen van de kasseilegger, in Veurne


naar van verhuur,

met de bleke handen van een genezende, tekent hij het Keltisch kruis uit het land van zijn vaderen, met de stormvogel, de blauwvoet het lijf als een gladde schietspoel tussen rukkende vleugels, boven de eeuwige leuze: AVV VVK!

Heiligheid en Veiligheid, twéé hoofdletters, twéé polen. Een nieuwe naam in de rapporten: Joe English. Maar zijn naam stond toen al in het Boek des Levens. Anton van Wilderode

Het grafkruisje voor de gevallen vrienden, het kruis voor de verbrijzeling, het kruis voor de toekomst!

Poëzieliefhebbers met enige volksnationalistische trekjes die hun verzen graag via deze weg ruim willen verspreid zien, zijn welkom. Zend uw, liefst stijlvolle én zinvolle dichterlijke probeersels of werkelijke gedichten naar Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem (erikverstraete@telenet.be).

Is het gevaarlijk? Is hij gevaarlijk? Een stille kunstenaar, een heilige, zegt men. Maar zelfs heiligen wekken achterdocht, moeten ondervraagd worden, getergd, getekend.

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Programmabrochure 2007 Video IJzerwake 2004 DVD IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 DVD IJzerwake 2005 Video IJzerwake 2006 DVD IJzerwake 2006 DVD IJzerwake 2007 Foto-CD IJzerwake 2007 Open Frontbrieven Verslagboek IJzerwake 2003 Verslagboek IJzerwake 2004 Verslagboek IJzerwake 2005-2006 Verslagboek IJzerwake 2007 Vlaamse Leeuw raamvlag (code A4) Vlaamse Leeuw mastvlag Vlaamse Leeuw actievlag (met stok!) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Metalen sierschotel Vlaamse Leeuw Ø 12,50 cm

3€ 3€ 3€ 3€ 3,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 10 € 9€ 9€ 7€ 8,50 € 5€ 6€ 7,50 € 7,50 € 9€ 9€ NR 6,50 € 2€ 4,50 € 6,50 € 1,30 € 11,50 € 4,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.

Zondag 19 augustus 2007

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

IJzertreffen

verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder Nationalisten met een stevige pot en met van het VNJ. Opzwepende volksmuziek toezicht van ervaren leiders en leidsters te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan beginnen Dit alles gaat door op de weide stands van verschillende Vlaamse verenigingen. voorzien. Na drie jjaren laten we tent achter het podium waar we een reuzengrote volksfeest onder de Vlaams-nationale s-nationale Vlaams-na Vlaams-nati fen verder uitgroeien tot een groot IJzerrtreffe het h t IJzertreffen t dan! en. Met een krachtigg Houzee en tot verenigingen. verenigingen. ver

Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GEEN betalingen te bundelen in één overschrijving. Maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld of verkoopsartikelen, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler


FRANS DRIJVERS, DE ‘UITVINDER’ VAN AVV-VVK De bekende gunstige wind bezorgde me onlangs een artikel uit Vaertlinck, Contactblad van de Werkgroep Genealogie en Heemkunde Willebroek, gewijd aan de Vlaamse priester Frans Drijvers. Waarom wij aan deze figuur via een korte boekbespreking aandacht willen aan besteden? Omdat de leuze AVV-VVK – oorspronkelijk Alles Voor Vlaanderen-Vlaanderen Voor Christus – aan hem wordt toegeschreven; en omdat IJzerwake immers de waarden van het IJzertestament, de symbolen en de leuzen van de Fronters in ere wil houden. Op 5 april werd aan het gemeentehuis van het Brabantse Rotselaar een beeld onthuld van deze Frans Drijvers; tegelijkertijd werd ook de biografie voorgesteld die Lyvia Diser over hem schreef, een uitgave van het Davidsfonds. Het is maar een greep uit de reeks activiteiten die op touw gezet werden door de sociaal-culturele vereniging Vlaanderen morgen uit Rotselaar. Het is helemaal geen toeval dat juist nu aandacht besteed wordt aan deze figuur: hij werd namelijk juist 150 jaar geleden, op 5 april 1858, te Rotselaar geboren. Na priesterstudies aan het Klein Seminarie te Mechelen (1877-1879) en het Groot Seminarie van dezelfde stad (1879-1882) werd hij op 23 september 1882 priester gewijd. Nog datzelfde jaar was hij in Leuven aan een studie theologie begonnen maar die zou maar een jaar duren. Hij werd onderpastoor in verschillende parochies, onder andere te Sint-Pieters-Lennik, Aarschot en Antwerpen. Zijn geestelijke loopbaan eindigde hij te Willebroek, waar hij in 1910 bestuurder werd van de ‘Congregatie van de dochters van Maria’ en er overleed op 29 december 1914. Frans Drijvers was een ontwikkeld man die zijn leven liet bepalen door drie elementen: het geloof, de sociale actie en de Vlaamse zaak. Hij speelde inderdaad een belangrijke rol in de Vlaamse Beweging, meer bepaald in de studentenbeweging. Zo was hij in 1880 een van de stichters van het tijdschrift De student; hij zou enkele jaren hoofdredacteur blijven van dit studentenblad, dat zich vooral zou toeleggen op de strijd tegen vrijmetselaars en geuzen en voor de Vlaams-katholieke zaak. Het eerste nummer telde zestien bladzijden op A5-formaat en droeg de ondertitel ‘Tijdschrift voor het Vlaamsche studentenvolk’. Helemaal bovenaan de omslag stond de leuze ‘Alles voor

Vlaanderen! Vlaanderen voor Christus’. Deze leuze werd door een medestander een vondst van Drijvers genoemd en een die hem zeer goed paste omdat “de jonge man er een programma in afbakent, waar gansch zijn leven zal naar geschikt zijn”. Deze spreuk werd na enige tijd de leuze van gans de Vlaamse jeugd en kwam zo later terecht op de IJzertoren. Door zijn bijdragen wilde Drijvers de Vlaamse (studerende) jeugd tot de voorhoede van de Vlaamse Beweging maken, want “onder u zijn de mannen die binnen ene halve eeuw Vlaanderen zullen gemaakt hebben wat het zijn zal. … de Toekomst immers, Studenten, die zijt gij, dit zijn wij allen.” Frans Drijvers zou geruime tijd de inhoud van De student bepalen. Frans Drijvers was niet enkel een Vlaamse voorvechter maar ook een sociaal bewogen priester en een belangrijk godsdienstige denker en publicist. Maar hierop kunnen we in het korte bestek van deze bespreking niet dieper ingaan. Ook de auteur besluit dat hij vooral op Vlaams gebied van belang was, vooral omdat de strijd voor de vernederlandsing van het onderwijs zijn leven bleef bepalen. We zijn de auteur dan ook dankbaar dat zij de figuur van Frans Drijvers ruimere bekendheid heeft willen geven, eerst via haar eindverhandeling en nu via dit boek waarvoor ‘Vlaanderen morgen’ haar opdracht gaf. De conclusie van haar inleiding plaatst haar wel in de politiekcorrecte hoek van de hedendaagse Leuvense historici – prof. Lieve Gevers was haar promotor - waar ze stelt: “Frans Drijvers was een Vlaming in hart en nieren maar hij was – net daarom! – evenzeer een Belg en hij zou in tijden als deze op de bres zijn gesprongen voor nationale solidariteit.” Die uitspraak laten we uiteraard volledig voor haar rekening. Lieve van Onckelen DISER, Lyvia: Frans Drijvers (1858-1914). Sociaal bewogen priester, Davidsfonds, Leuven, 2008, 203 pp., ISBN 978-05826-534-0. Te bestellen door overschrijving van 27,95 € op rekening 068-2070063-13 van Vlaanderen Morgen Rotselaar.

IJzerwake magazine 22  

nr. 22 - april - mei - juni 2008

IJzerwake magazine 22  

nr. 22 - april - mei - juni 2008

Advertisement