Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 19 - juli - augustus - september 2007 - Afgiftekantoor Antwerpen X

OPROEP TOT DEELNAME AAN ZESDE IJZERWAKE Zondag 19 augustus 11 u. te Steenstrate Zondag 19 augustus 2007

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

IJzertreffen

verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder Nationalisten met een stevige pot en met van het VNJ. Opzwepende volksmuziek toezicht van ervaren leiders en leidsters te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan beginnen Dit alles gaat door op de weide stands van verschillende Vlaamse verenigingen. voorzien. Na drie jaren laten we tent achter het podium waar we een reuzengrote volksfeest onder de Vlaams-nationale groot het IJzertreffen verder uitgroeien tot een en tot dan! verenigingen. Met een krachtig Houzee

SECRETARIAAT

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 LET WEL: het secretariaat zal niet bereikbaar zijn van 16 tot en met 28 juli 2007. Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2007 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

VLAANDEREN: LAAT DE RAND NIET LOS! Vlamingen, Voor de zesde maal roept de vzw IJzerwake alle Vlamingen, voor wie het testament van de Fronters nog niets aan betekenis verloren heeft, op om samen te komen te Steenstrate, nabij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Precies 90 jaar geleden sneuvelden deze jongens uit Temse in deze vlakte. Eveneens 90 jaar geleden werd de brief aan koning Albert geschreven op de Vlaamse Feestdag, en in december van datzelfde jaar riepen de Activisten in het bezette land de zelfstandigheid van Vlaanderen uit. De vendeliers van Speelschaar Ossaert dragen bij tot een passend eerbetoon. En er is naast de traditionele herdenking en bloemenhulde aandacht voor de actualiteit. Zal de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld een feit zijn op 19 augustus? Kan onze voorzitter de aankomende, beloofde staatshervorming reeds bekritiseren, of zal de ontbinding van dit koninkrijk bij gebrek aan een coherente regering in het verschiet liggen? Hoe dan ook vragen wij met gastspreker Johan Laeremans uw aandacht voor de problematiek van de Vlaamse Rand. Een gastzangeres zal enkele liederen uit de jaren ‘80 opnieuw brengen, liederen die destijds de acties zoals ‘wij houden van ieder die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigt’ en de startende ‘Gordel’ rond Brussel mee ondersteunden. Ook Hexa brengt liederen over Brussel, terwijl de actiegroepen en studentenverenigingen worden bedankt voor hun inzet in de Rand. De historische bindteksten van Erik Verstraete en de scherpe actualiteitsverzen van Anton Aldi zullen ook nu het geheel stijlvol omkaderen. Gust Teugels dirigeert fanfare en zangkoren, en leidt u allen in de samenzang. Elke Heylen en Hans Schoofs nemen de presentatie opnieuw voor hun rekening, terwijl ook Wilfried Haesen zijn medewerking verleent. Na de IJzerwake kan u bij pot en pint en zang oude bekenden ontmoeten op het IJzertreffen. Voor het eerst staan hier ook de boekenstanden onder een grote tent, waar u ze voor en na de wake kunt bezoeken. Een aanrader! Vlaamse vrienden, Vanaf donderdag voor de wake, zullen vrijwilligers weerom alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te ontvangen in Steenstrate. Maar...een weide blijft een weide, ook al verzetten onze vrijwilligers bergen door hun geloof in de goede zaak. Alleen het weer en alles wat daar bij komt kijken, hebben ze niet in de hand. Hou daar zeker rekening mee! Tot zondag 19 augustus? Wij rekenen op u allen!

vzw IJzerwake


BLOEMENHULDE

IJzertreffen

Aansluitend op de IJzerwake: gezellig verbroederen en napraten onder Vlaams-Nationalisten met een stevige pot en een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder toezicht van ervaren leiders en leidsters van het VNJ. Opzwepende volksmuziek met optredens waarbij de benen spontaan beginnen te dansen. Informatie- en verkoopstands van verschillende Vlaamse verenigingen. Dit alles gaat door op de weide achter het podium waar we een reuzengrote tent voorzien. Na drie jaren laten we het IJzertreffen verder uitgroeien tot een groot volksfeest onder de Vlaams-nationale verenigingen. Met een krachtig Houzee en tot dan!

Meer nog dan vroeger willen we dit jaar de bloemenhulde laten uitgroeien tot een waardig herdenkingsmoment voor de Fronters, Priester Daens, Wies Moens en al diegenen die ons zijn voorgegaan. Een volk dat zijn doden eert is een groot volk. Wie daaraan wil meewerken kan dat doen op verschillende manieren, door een eigen bloemstuk of –krans mee te brengen of door met een zelf gekozen bedrag deel te nemen aan de bloemenhulde die de vzw IJzerwake organiseert. Dankzij een goedgezinde bloemenhandelaar konden de prijzen van vorig jaar behouden blijven. Men wordt verzocht vóór 14 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 16 augustus op de rekening 733-0112827-46 van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro U kunt ook op een andere manier helpen om de bloemenhulde indrukwekkender te maken. Bezorg ons adressen of, beter nog e-postadressen van plaatselijke afdelingen van Vlaamse verenigingen zoals VVB, Davidsfonds, FVV, VTBVAB,... Dan sturen wij hen een oproep met de tarieven voor de bloemenhulde. Alvast bedankt. secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49

Woensdagavond 15/8: verbroedering in Voeren Donderdag 16/8: Voeren - Huldenberg Vrijdag 17/8: Huldenberg - Ronse Zaterdag 18/8: Ronse - Steenstrate Zaterdagavond: Kameraadschapsavond Zondag 19/8: IJzerwake Bezemwagen, bagagevervoer en medische verzorging voorzien. Kosten worden zo laag mogelijk gehouden dankzij sponsering Interesse? Laat iets weten en we houden u op de hoogte van de verdere voorbereidingen!

SLUITING SECRETARIAAT Het secretariaat zal niet bereikbaar zijn van 16 tot en met 28 juli 2007.

Propaganda Wilt u helpen om de IJzerwake een ruimere bekendheid te geven? Vraag dan aan het secretariaat folders, A3-affiches of autoaffiches; ze worden u met veel plezier toegestuurd na een brief, telefoontje of e-postbericht naar ons secretariaat. Lennik

k

Zondag 19 augustus 2007St.S Genes.-Rode n Pepinge strate (Zuidschote - Ieper) Steen

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan

IJZERWAKE VZW

IJZERWAKE VZW

IJZERWAKE VZW

38, 2240 Zandhoven


BENT U AL LID VAN DE VZW IJZERWAKE? Beste lezer, Als u rechts boven aan op het adresetiket op de voorzijde de letter L of S aantreft bent u reeds lid of sympathisant 2007 van de vzw IJzerwake. Wij danken u dan voor uw trouw. Op het einde van het jaar zullen wij u uitnodigen uw lid- of steungeld voor 2008 te hernieuwen. Gelieve dat nu nog niet te doen. We herinneren er aan dat het lidmaatschap van IJzerwake per kalenderjaar loopt, dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december, dus NIET van IJzerwake tot IJzerwake! Als u evenwel geen van beide letters aantreft op het adresetiket, bent u nog geen lid of sympathisant! Deelnemen aan de IJzerwake getuigt van een duidelijke keuze voor het behoud van de traditie van het IJzertestament. Lid of sympathisant worden is evenwel een nog bewustere keuze om de IJzerwake te ondersteunen. Het is immers dankzij de lid- en de steungelden dat het bestuur van de vzw IJzerwake er in slaagt om elk jaar de IJzerwake nog beter voor te bereiden en te organiseren. Immers, elk jaar opnieuw een lege weide zonder infrastructuur omtoveren in een plaats van bezinning en herdenking vraagt heel wat inzet, heel wat voorbereiding en heel wat middelen. Daarom doen we een warme oproep aan iedereen die geen letter aantreft op zijn/haar adresetiket om nu lid of sympathisant te worden van de vzw IJzerwake. U steekt er niet enkel de tientallen medewerkers van de IJzerwake een hart mee onder de riem, maar zorgt er tevens voor – en dat is nog veel belangrijker – dat tot het mogelijk is in Vlaamse eendracht weer onder onze IJzertoren samen te komen, we niet enkel dit jaar maar zo lang als het nodig is samen bij het monument van de gebroeders van Raemdonk de Frontsoldaten van 1914-1918 kunnen gedenken en getuigenis kunnen afleggen van onze trouw aan het IJzertestament. Als u dus nog geen lid of sympathisant bent en nu toch die stap wil zetten, verzoeken wij u uw bijdrage over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld” of “steungeld”, al naargelang u lid of sympathisant wilt worden.

Als u nog geen lid of sympathisant was en NU lid of sympathisant wordt bent u gelijk lid of sympathisant tot eind 2008 en ontvangt u tot dan elke drie maanden ons tijdschrift! Zoals vanouds houden wij de jaarlijkse minimumbijdrage voor het lidgeld en steungeld bewust laag: min. 5 €. Bedenk wel dat alles wat u meer betaalt, uitsluitend besteed wordt aan de inhoudelijke en logistieke verbetering van de IJzerwake. DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Dan kunt u aan uw financiële instelling een bestendige opdracht bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de Vrienden van de IJzerwake zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2008 wordt hun lidmaatschap 2008 aangeduid. Wij danken de trouwe Vrienden van de IJzerwake voor hun maandelijkse steun. GROTERE SCHENKINGEN Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken. VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen, stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuw adres, ook al bent u (nog) geen lid of sympathisant.

Open Frontbrieven Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 verspreidde de Frontbeweging de zogenaamde “Open Frontbrieven”. Deze voor de Vlaamse Beweging zo belangrijke historische pamfletten waren zo goed als onvindbaar geworden. Daarom nam IJzerwake het initiatief tot heruitgave. Zonder toevoegingen of weglatingen, zonder interpretaties achteraf. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vellen over de ware inhoud van de begrippen “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede”. De historische inleiding van deze uitgave werd geschreven door Pieter Jan Verstraete. Verkoopprijs 8,50 euro. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding Frontbrieven.


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

PROGRAMMABROCHURES

De prijs blijft 2 euro, ze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers in de secretariaatstent; - bij de verkopers op de weide.

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.45 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er wordt een ruim aantal stoelen voorzien. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggen-linten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 4 augustus 2007. Meer info: 0496 53 31 38 Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 18 augustus

‘s Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Zondag 19 augustus:

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken ° pendeldienst (DRINGEND GEZOCHT: mensen die beschikken over een bestelwagen of monovolume) Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve

de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag. Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake. Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat ter uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgden of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2007 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig r een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onde Nationalisten met een stevige pot en met ziek van het VNJ. Opzwepende volksmu toezicht van ervaren leiders en leidsters nnen te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan begi e nigingen. Dit alles gaat door op de weid stands van verschillende Vlaamse vere we laten n ote tent voorzien. Na drie jare achter het podium waar we een reuzengr groot volksfeest onder de Vlaams-nationale het IJzertreffen verder uitgroeien tot een en tot dan! verenigingen. Met een krachtig Houzee

IJzertreffen

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

WWW.IJZERWAKE.ORG

Aanvang: 11u.

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 19 augustus 2007


GRATIS BUSSEN NAAR DE IJZERWAKE Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er bussen naar IJzerwake. Alle bussen zijn gratis. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten we niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Al de bussen vertrekken zeer stipt, ze moeten ten laatste om 10.45 u. in Steenstrate zijn.

Antwerpen regio

7.10 u.: Berchem kerk (vroege aankomst) Inschrijven: Mia Brans-Dujardin, 03 230 24 62 (Tel. en fax), bussen@ijzerwake.org 8.00 u.: Berchem kerk Inschrijven: Mia Brans-Dujardin, 03 230 24 62 (Tel. en fax), bussen@ijzerwake.org 8.00 u.: Borsbeek (Arizona, Frans Beurensstraat 203) 8.07 u.: Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van de Wervestraat) 8.15 u.: Antwerpen(Waalse kaai, tegenover het Zuiderpershuis) Inschrijven: Mia Brans-Dujardin, 03 230 24 62 (Tel. en fax), bussen@ijzerwake.org 8.00 u.: Deurne (Rode Kruisplein tegenover St. Fredegandus kerk aan de Lakborslei) Inschrijvingen: Roger De Ridder, 03 289 93 05 - 0486 11 28 54 8.00 u.: Brasschaat (kerk) Inschrijvingen: Magda Van de Vijver, 03 663 36 34 8.00 u.: Schoten (Parking Carrefour) Inschrijvingen: Ernest Dom, 0475 27 15 91, ernest.dom@telenet.be

Lier - Duffel - Rumst - Kontich

7.30 u.: Lier (parking Carrefour) 7.50 u.: Duffel (naast het postgebouw) 8.00 u.: Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) 8.05 u.: Kontich (Carpoolparking) Inschrijvingen: Annemie Van Noten, 015 75 62 21

Nijlen - Lier

7.00 u.: Nijlen (Kempenland, Herenthoutsesteenweg 53) 7.15 u.: Lier (Zaat, Veemarkt) Inschrijvingen: Lode Van Dessel, 03 481 82 76

Mechelen - Klein Brabant

8.00 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.10 u.: Blaasveld (kerk) 8.15 u.: Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u.: Bornem (Taverne ’t Zandhof ) Inschrijvingen: Marleen Van den Broeck 015 33 64 18 of Ward Steffens 015 33 72 33 of 0497 48 64 76

Turnhout-Beerse-Herenthals

7.15 u.: Turnhout (station)

7.25 u.: Beerse (BAX) 7.50 u.: Herenthals (Kleding Wellens: Brandweerkazerne) Inschrijven: Louis Dehouwer 014 61 32 66

Turnhout-Beerse-Herenthals

7.15 u.: Mol (taverne De Geus) 7.30 u.: Groot-Vorst- Laakdal(Café Caro, Markt 21) 7.45 u.: Geel (Nieuwe Alma) 7.50 u.: Herenthals (Kleding Wellens, Brandweerkazerne) Inschrijven: Lieve Van Den Berghe 014 50 17 85

Antwerpen-Linkeroever Burcht - Zwijndrecht - Beveren - Lokeren

7.00 u.: Antwerpen-LO (Fred. van Edenplein) 7.15 u.: Burcht (Carrefour) 7.25 u.: Zwijndrecht (kerk) 7.45 u.: Beveren (kerk) 8.20 u.: Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijvingen: Julia De Caluwé, 03 253 03 56

Gent

8.15 u.: Gent (P+R carpoolparking E17, Gentbrugge) Inschrijvingen: Wilfried Aerts, 09 282 52 74 of Peter Fransoo 09 225 48 27 of Christian Bauwens 09 329 58 52

Nevele

8.15 u.: Nevele (Hansbeke station ) Inschrijven: Olaf Evrard, 0486 16 49 06

Aalst - Wetteren

7.30 u.: Aalst (Vlaams Huis Den Yzer) 8.00 u.: Wetteren (Parking school Mariagaard, Oosterzelesteenweg bij afrit E40) Inschrijvingen: Marcel Van Londerzeele, 0472 48 92 91 of 053 83 95 59

Sint-Niklaas

7.45 u.: Sint-Niklaas (Parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijvingen: Erik Waterschoot, 03 779 92 13

Hamme - Dendermonde - Zele

8.15 u.: Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u.: Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht, 052 38 01 02 of 0475 55 45 01

Kalken

8.30 u.: Kalken (kerk) Inschrijvingen: Guido Allaert, 09 367 90 51

Bree - Peer - Leopoldsburg Beringen

6.30 u.: Bree (Hospitaal) 6.50 u.: Peer (kerk) 7.10 u.: Leopoldsburg (station) 7.30 u.: Beringen (Superconfex vlakbij uitrit 26 autostrade) Inschrijvingen: Jos Drykoningen, 089 86 17 81 of 0479 64 07 92

Maasmechelen - Genk Hasselt - Lummen

6.30 u.: Maasmechelen (Gemeentehuis) 6.50 u.: Genk (Café Slagmolen, Slagmolenstraat 76) 7.10 u.: Hasselt (Parking achter het Dussartplein) 7.30 u.: Lummen (Carpoolparking) Inschrijvingen: Richard De Becker, 089 35 41 10

Leuven - Nossegem

8.00 u.: Leuven (Parking Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem-Kortenberg (Carpoolparking E 40 uitrit 21) Inschrijvingen: Steven Godefridi, 0476 20 79 97

Vilvoorde - Grimbergen Groot-Bijgaarden

8.00 u.: Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8parking/ Voetbalveld, Terwilgen) 8.45 u.: Groot-Bijgaarden (Parking E 40, richting Kust) Inschrijvingen: Ludo Monballiu, 02 721 22 54

Halle - Brussel - Dilbeek Liedekerke

7.30 u.: Halle (kerk van Sint Rochus) 8.00 u.: Brussel (Prins van Luik, Kruispunt Mettewielaan, Ninoofsesteenweg) 8.10 u.: Dilbeek (Westrand) 8.20 u.: Liedekerke-Affligem (Carpoolparking E40 Afrit Affligem) Inschrijvingen: Eddy Longeval, 0494 17 39 19

Zwalm

7.30u. Zwalm (Zwalm fanfare) Inschrijven: Joris De Kerpel, 0474 27 70 48


Ninove - Ronse

8.00 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, stationsplein) 8.30 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Stefaan Van Valkenborgh, 0497 10 97 44

Knokke - Duinbergen - Heist - Zeebrugge - Blankenberge - Brugge

8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (Voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (Watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (Voorkant Stadhuis) 9.30 u.: Brugge (Magdalenaparking) Inschrijvingen: Joeri Verschaeve, 0477 94 33 70 of joepri@telenet.be

Oostende - Westende - Nieuwpoort - Veurne Diksmuide

9.00 u.: Oostende (Busparking Visserijschool, Mercatorlaan)

9.25 u.: Westende (kerk Dorp) 9.50 u.: Nieuwpoort-Stad (Tramhalte aan de Vismijn) 10.05 u.: Veurne (station) 10.20 u.: Diksmuide (station) Inschrijvingen: Joeri Verschaeve, 0477 94 33 70 of joepri@telenet.be Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (aankomst om 9.43 u.) - uit Kortrijk (aankomst om 10.15 u.) - uit De Panne (aankomst om 10.16 u.) Vanzelfsprekend moeten de treingangers inschrijven voor deze busaansluiting!

Kortrijk - Marke - Lauwe Wevelgem - Ieper

9.05 u.: Marke (Plaats) 9.20 u.: Lauwe (Plaats) 9.30 u.: Wevelgem (Parking Zwembad, Van Ackerstraat) 10.05 u.: Ieper (station) Inschrijvingen: Herwijn Vandenbulcke 056 41 11 50

Ingelmunster - Izegem Roeselare

9.35 u.: Ingelmunster (Markt) 9.45 u.: Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u.: Roeselare (station) Inschrijvingen: Georg Barbary 0475 42 19 29

VNJ en JSK

7.00 u.: VNJ-heem Deurne (naast Makro-parking) 7.15 u.: Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijvingen: Patrick Wegner 03 290 70 27

8.50 u.: Kortrijk (station, achterkant Pieter Tacklaan)

Alle bussen vertrekken uit Steenstrate om 16 u. Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij Mia Brans-Dujardin, Tel./fax 03 230 24 62. bussen@ijzerwake.org VERTREKUUR BUSSEN NA DE IJZERWAKE We willen het IJzertreffen nog verder uitbouwen tot dé ontmoetingsplaats voor alle Vlaams-nationalisten. In samenspraak met het VNJ/JSK wordt dit jaar meer werk gemaakt van de animatie - zang en dans - tijdens het IJzertreffen na de eigenlijke IJzerwake en uiteraard wordt gezorgd voor eten en drinken. Ook de propagandastanden van de verenigingen vindt u vanaf dit jaar in de grote tent achter het podium. Om dit alles zo goed mogelijk te organiseren is toch wat tijd nodig. Daarom werd afgesproken dat de bussen dit jaar zullen vertrekken om 16 uur, in ieder geval bij goed weer. Mocht het weer toch tegenvallen dan worden ter plaatse andere afspraken gemaakt.

VESTIMENTAIRE CODE

Personen die op hun kledij symbolen dragen die afbreuk doen aan het Vlaamsnationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST

De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE. De medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

FOTOGRAAF GEZOCHT! Een uur na het einde van de IJzerwakeplechtigheid (tijdens het IJzertreffen) zal reeds een fotoCD verkrijgbaar zijn van de zesde IJzerwake. Deze CD met vele honderden foto’s zal verkocht worden aan de prijs van 5 euro. Hiervoor zoeken we nog enkele digitale fotografen die hun materiaal ter beschikking willen stellen direct na de wake. Aanmelden bij Hans Verreyt, 0496 53 31 38 of opmaak@ijzerwake.org (dag zelf in de perstent).

KINDER-IJZERWAKE Gezien het succes van vorig jaar organiseert het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), in overleg met de vzw IJzerwake, weer een kinderopvang voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Kinderen komen hier meer te weten over de Eerste Wereldoorlog, de Vlaamse soldaten, de monumenten, en natuurlijk het waarom en het belang van de IJzerwake. Dit alles wordt op een speelse wijze ingekleed. Praktisch: We verwelkomen jullie (u & uw kinderen) aan de kinderijzerwake. Voor 1 euro (drankje, koek en infoboekje) kan uw kind deelnemen. Bij het einde van de plechtigheid, na de eed van trouw, verwachten we u aan het VNJ-Verbondsvaandel op de weide van IJzerwake zelf.


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (18) De felle nationaliste Aleidis Dierick – tegelijk ook één der grootste hedendaagse, nog klassieke Nederlandse dichters – is voor IJzerwake en voor mijn poëzierubriek de ‘hofdichteres’ geworden! Voor elke editie stuurt zij mij een sterk, strijdvaardig, satirisch én actueel gedicht. En meermaals reeds beluisterden de IJzerwakegangers haar gedichten te Steenstrate. Met overtuiging druk ik hierbij haar jongste ‘lied’ af, dat is opgedragen aan de Belgische politiekers, dus ook aan de ‘Vlaamse Belgen’ onder hen!

Het lied van de vrijheid

Aan IJzer en Ieperlee Dezelfde wind uit de zee jaagt wolken over IJzer en Ieperlee. In dezelfde hoge lucht vliegt de Blauwvoet ongehinderd zijn vlucht. Het weiland even waterpas, de oevers begroeid met hetzelfde gras dat zich legt met de wind uit de zee en weerkaatst in IJzer en Ieperlee. Tussen geschonden zoden lagen dezelfde dierbare doden, hun namen dreven mee in de stroom van IJzer en Ieperlee.

Liever wolf en vrij in ‘t bos, liever Vlaming, fier en los, liever “wilde” zonder spijt dan bange Belg en ingelijfd. Liever wolf, gevreesd en trots meester van mijn eigen lot dan vette schoothond aan de pot.

We pelgrimeren en zingen over oorlog en droevige dingen, we bidden voor eeuwige vree, de getuigen zijn IJzer en Ieperlee.

Liever stout en fel dan braaf. Liever ongewenst dan graaf, liever fier en marginaal dan likkend aan hun kandelaar. Liever dagelijks hoon en smaad, tegenwind en domme haat, liever lastpost dan gevierde, brave kruiphond van de Staat.

Ginds staat een toren, hier een beeld, aan de oevers één volk, maar pijnlijk verdeeld, belgië lacht, de Blauwvoet lacht mee boven de tranen van IJzer en Ieperlee. Ludwig Goris 2007

Bij de talloze soldaten die “in Flanders Fields” vielen waren er ook Schotten, zonen van het Keltische volk, dat nu resoluut zijn algehele zelfstandigheid eist. Etienne de Ridder, op reis door het fascinerende Schotland, gedenkt hen.

Liever ruig, de tanden bloot, bijtend naar een vals cordon dan ijdele kleine prulbaron in ‘t koninklijk verguld salon. Liever vrij en jaar na jaar overwerkt, belaagd, berooid dan slaaf met tricolore sjerp en ketting aan de poot.

De soldaten van New Abbey Tien en tien en nog eens tien witte, nette huizen in de stilte van het Schotse woud. En wat houtduiven tussen abdijpuin en de gekromde rug van een te kleine brug over het smalle water. Vrede en stilte in een godvergeten oord.

Liever wolf, en vrij en los, Vlaming die er écht voor gaat dan hond die hapt naar elke brok en teruggejaagd wordt naar zijn kot als het de machthebbers behaagt. Liever wolf, die gromt en grolt wars van ‘t achterbaks verraad. Liever wolf bij ‘t eigen volk dan met een toegeknepen strot de bandhond van de Staat! Aleidis Dierick Aalst 2007

Twee van onze grootste Vlaams-nationalistische en Dietse dichters, Wies Moens en René de Clercq, 25 en 75 jaar overleden, herdenken wij dit jaar. In de programmabrochure van onze zesde IJzerwake, op 19 oogst 2007, vind je van elk van hen een gedicht en in ons vorig nummer ook het beklemmende gedicht “Kan in uw ziel, mijn volk, geen wortel schieten?....” Hier laat ik twee minder bekende poëten aan het woord, met verdienstelijke gedichten die de tragedie van het IJzerfront én de actuele, maar ‘eeuwige’ tragedie van de Vlaamse verdeeldheid evoceren.

Toch weemoed en verdriet. Langsheen de dorpsweg het Keltisch kruis dat treurt over de doden van de Great War. Militair in het gelid geschikt, tien en tien en nog eens tien namen van de zonen uit de tien en tien en nog eens tien witte, nette huizen. Zonen, in de Vlaamse modder gecrepeerd, tussen de ratten en het rood van de papavers. Zo werd ‘t bevel gerespecteerd. In New Abbey, de stilte van de verre dood. Gehurkt de witte, nette huizen. Bedroefd de roep der wilde duiven. En nu, today.... Is everybody happy? Etienne de Ridder


Nieuwe gedichten, die passen in de Vlaams-nationale – Nederlandse – en dus anti-Belgische visie van onze IJzerwake, zijn welkom bij de samensteller van deze rubriek, Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem (Antwerpen). Dat kan ook per elektronisch post: erikverstraete@telenet.be.

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een dubbeldik verslagboek over de IJzerwake 2005 en 2006. Eveneens is weerom een unieke DVD en video in de maak met de hoogtepunten van de vijfde IJzerwake Tevens is er nog allerlei ander materiaal van de vzw IJzerwake te verkrijgen:

Open Frontbrieven Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Verslagboek 2003 Verslagboek 2004 Video IJzerwake 2004 Dvd IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 Dvd IJzerwake 2005 Vlaamse Leeuw raamvlag Vlaamse Leeuw mastvlag

8,50 € 3€ 3,50 € 3,50 € 3,50 € 6€ 7,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 9€ 9€

Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw Klein Ø 12,50 cm

6,50 € 2€ 6,50 € 1,30 € 11,50 € 4,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.

Op de komende IJzerwake zullen enkele nieuwe materialen te koop zijn: vlaggen en zwart-gele paraplu’s (hopelijk dan te gebruiken als parasol). Alle verkoopsmateriaal vindt u in de secretariaatstent en kan aangeschaft worden VOOR en NA de manifestatie. Een uur na het einde van de IJzerwakeplechtigheid (tijdens het IJzertreffen) zal reeds een fotoCD verkrijgbaar zijn van de zesde IJzerwake. Deze CD met vele honderden foto’s zal verkocht worden aan de prijs van 5 euro.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2007’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2007’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2007 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 19  

nr. 19 - juli - augustus - september 2007

IJzerwake magazine 19  

nr. 19 - juli - augustus - september 2007

Profile for ijzerwake
Advertisement