Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 11 - juli - augustus - september 2005 - Afgiftekantoor Antwerpen X

GEEN MARSHALLPLAN VOOR WALLONIE

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 (op vakantie tot 30 juli) Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2005 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

De paarse regering gaat nu nog onverwijlder werk maken van de economische dossiers, problemen. Wie dacht dat de communautaire spanning zou wegebben met het bevriezen van Brussel-Halle-Vilvoorde komt bedrogen uit. Meteen lanceerde PS-voorzitter Di Rupo zijn haast aandoenlijke oproep voor een Marshallplan voor Wallonië: massale investeringen om de regio er eindelijk bovenop te helpen. Geen gezeur meer, maar iedereen aan de slag. Waar al dat geld moet vandaan komen, daarover blijft Di Rupo in het vage. Maar we kunnen wel raden wat hij bedoelt. Het Waals gewest is blut en de private sector is geenszins geneigd om in dit oerconservatieve gebied met hoge lonen en waanzinnige vakbondseisen te investeren. Blijft over: de federale “solidariteit”. Vlaanderen dus. De strategie van Di Rupo is doorzichtig. BHV zal ooit een oplossing moeten krijgen en raken aan de taalgrens kan niet meer. Geen enkele politicus kan in Vlaanderen nog zoiets verdedigen. Maar misschien kan Vlaanderen wel nog meer geld overdragen naar Wallonië. Dat is het doel van Di Rupo. Een Marshallplan voor Wallonië is complete onzin. Wat Di Rupo wil is geen ommekeer voor Wallonië, maar meer van hetzelfde. Zelfs Waalse economen geven onomwonden toe dat de gigantische transfers Wallonië niet echt vooruit helpen. In tegendeel, Wallonië zakt verder weg in onverschilligheid en installeert zich in de hangmat die de federale sociale zekerheid geworden is. In de huidige kenniseconomie is kapitaal lang niet meer zo belangrijk als vroeger. Opleiding, zin voor initiatief, aanpassingsvermogen dat zijn de sleutelbegrippen voor succes in de moderne economie. En precies die dingen werden in Wallonië kapot gemaakt door het wanbeleid van de Parti Socialiste. De PS heeft op twee generaties tijd Wallonië geruïneerd zoals de communistische regimes dat in Oost-Europa gedaan hebben. Het resultaat is een regio waar onevenredig veel mensen voor de overheid werken (cliënt-kiezers van de PS) of afhankelijk zijn van een uitkering (het andere deel van het PS-cliënteel). Wil Di Rupo daar verandering in brengen? Natuurlijk niet. De PS is geenszins van plan om politiek zelfmoord te plegen. Wallonië heeft een schok nodig. Door het stopzetten van de transfers in de sociale zekerheid bijvoorbeeld. Hierdoor zouden de uitgaven in de sociale zekerheid in Wallonië met 20 % moeten dalen. Wedden dat Waalse controleurs dan plots wel misbruiken in de werkloosheid zullen ontdekken en dat de uitgaven in de gezondheidszorg pijlsnel zullen dalen tot het Vlaamse niveau? Bovendien verdient Wallonië onze solidariteit niet. De Walen weigeren ons grondgebied te respecteren en waar mogelijk saboteren ze het Vlaamse beleid. Willen de Vlamingen een jeugdsanctierecht, dan saboteren de Walen dat om de doodsimpele reden dat het een Vlaams voorstel is. Vlaanderen staat vol flitscamera ‘s, maar daar willen de Walen niet van weten. Zij willen enkel de opbrengst van die boetes incasseren, maar betalen er zelf zo goed als geen. De luchthaven te Zaventem wordt in zijn voortbestaan bedreigd door absurde Brusselse geluidsnormen die enkel tot doel hebben Vlaanderen te treiteren. En allicht met de uiteindelijke bedoeling om de hele handel naar Charleroi of Bierset te verplaatsen. Tenslotte staat Vlaanderen voor gigantische uitdagingen: de vergrijzing, de concurrentie van nieuwe Europese lidstaten en lageloonlanden van buiten Europa, de noodzakelijke investeringen in mobiliteit en milieu. Om dat alles aan te kunnen hebben we de vruchten van onze arbeid voor onszelf nodig. Dit is geen egoïsme, maar het logisch en vanzelfsprekend verdedigen van onze eigen economische belangen. Johan Vanslambrouck Voorzitter


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen, wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

PROGRAMMABROCHURES

Deze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers op de weide.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er worden dit jaar nog meer stoelen voorzien dan vorig jaar. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMATERIAAL

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.30 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggenlinten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake. org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 1 augustus 2005. Voor meer informatie bel 0496 53 31 38. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 20 augustus

‘s Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org).

immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen.

Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Aan goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” hebben we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag.

Zondag 21 augustus:

Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake.

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging;

Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat ter uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgd of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2005 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


VESTIMENTAIRE CODE

Personen die op hun kledij symbolen dragen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST

De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE. De medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

IJZERWAKEFIETSELING

Personen die een IJzerwakefietseling willen organiseren, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat op secretariaat@ijzerwake.org.

IJZERTREFFEN 21 augustus 2005 - na de IJzerwake te Steenstrate

BLOEMENHULDE

Vlaamse verenigingen en privé-personen kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde. Zij die dat wensen, kunnen evenwel ook met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde algemene bloemenhulde of kunnen een bloementuil, -stuk of -krans (met of zonder lint) bestellen via IJzerwake. Dank zij een goedgezinde bloemenhandelaar kunnen we de deelname voor de bloemenhulde dit jaar aanzienlijk goedkoper aanbieden dan vorig jaar. Men wordt verzocht vóór 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro

Beste Vlaamse vrienden, In samenspraak met de vzw IJzerwake ontmoeten Leeuw en Blauwvoet elkaar op dit grootse volksfeest aansluitend op de IJzerwake te Steenstrate. Zo laten we zien dat onze jeugd nog kan en wil gaan voor Vlaanderen.

KINDER-IJZERWAKE: ‘WEET JE WEL WAAROM?’

Gezien het succes van de ‘Kinder-IJzerwake’ vorig jaar, willen we met ons Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) een stap verder gaan. Dit jaar overtuigen we u om bij ons langs te komen in onze feesttent achter het podium van de IJzerwake. Daar ontmoet u vrienden en kennissen om nog eens bij te praten bij een drankje of een lekkere maaltijd. Voor de kleinsten voorzien we leuke animatie.

Tijdens de IJzerwake organiseert het Vlaams Nationaal Jeugdverbond naast de IJzerwakeweide een kinderopvang voor kinderen tussen 5 en 12 jaar onder het motto ‘Weet je wel waarom!?!’ Hier komen de kinderen op een speelse wijze meer te weten over de Grote Oorlog. De VNJleiding neemt hen mee naar de wereld van toen. Ze maken kennis met de bekendste monumenten en krijgen nog een informatieboekje mee naar huis.

Allen daarheen dus! Met een krachtig Houzee en Vlaamse groeten Maria Verbruggen VNJ-Jeugdleidster

Hugo Pieters VNJ-Verbondsleider

Algemene informatie VNJ: Verbondshuis, Zillebekelaan 19, 2600 Berchem (Antwerpen) www.vnj.org - info@vnj.org 03 218 56 58 Open: maandag 13 - 20 u. en woensdag: 13 - 17 u.

Tijdens het laatste deel van de IJzerwake worden de kinderen onder begeleiding naar de IJzerwakeweide teruggebracht om deel te nemen aan de apotheose. Het einde van deze kinderopvang is voorzien even na het einde van de IJzerwake zelf. Vanwege alle leiders en leidsters van het VNJ: hartelijk welkom! Organisatie: Joris Jansen (0496 07 15 17 – joris.jansen@vnj.org)

PROVINCIALE CONTACTEN (Ook voor de bestelling van affiches en folders!)

Provincie Antwerpen: Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33. Provincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org


VERSLAGBOEK EN VIDEO/ DVD IJZERWAKE 2004 Net zoals na de IJzerwake van 2003 is opnieuw een verslagboek van de IJzerwake 2004 beschikbaar. Daarin werden onder meer opgenomen: het programma; de teksten van de toespraken; de bindteksten; de volledige lijst van ondertekenaars die toestemming gaven tot publicatie van hun naam; een verslag van de IJzerwake; enkele persknipsels; diverse foto’s. Het verslagboek, kan besteld worden door overschrijving van 6 euro op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “Verslagboek 2004” te vermelden. (Alle bestelde exemplaren worden begin augustus verzonden.)

Vanaf dit jaar worden alle vier nummers van de lopende jaargang van ons tijdschrift enkel nog verzonden naar die personen die lid- of steungeld voor 2005 betalen of die met een bestendige opdracht een maandelijkse (vrijwillig te kiezen) bijdrage overmaken voor de Vrienden van de IJzerwake en daardoor automatisch lid zijn van de vzw IJzerwake.

Van de IJzerwake 2004 werd ook een unieke film gemaakt. Dit 33 minuten durende document bevat alle hoogtepunten van de derde IJzerwake. Het is zowel op video als op dvd beschikbaar. De video (8 euro) of de dvd (12 euro) kan besteld worden door overschrijving op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “dvd 2004” of “video 2004” te vermelden.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Een vaste eigen stek voor de IJzerwake aankopen was één zaak, dank zij de vele gulle giften weliswaar snel geslaagd. Zorgen dat de IJzerwakeweide goed wordt onderhouden en dat het kadastrale inkomen en andere vaste kosten jaarlijks betaald worden, is evenwel nog wat anders. Verder zijn er ook de hoge secretariaatsonkosten, de kosten voor de aanmaak van duizenden affiches, de niet zo malse kosten voor de druk en verzending van ons tijdschrift en de technische voorbereiding van de IJzerwake. Met het jaarlijkse lid- en steungeld dat we bewust laag houden (minimumbedrag 5 euro) kunnen we al die onkosten uiteraard niet dragen. Op vraag van heel wat leden die een extra inspanning wilden doen om onze dagelijkse werking te ondersteunen, werden de Vrienden van de IJzerwake opgericht. Wie wil ‘toetreden’ tot deze Vrienden van de IJzerwake kan via zijn/haar financiële instelling een bestendige opdracht geven om elke maand een door hem of haar zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. (Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet kunnen wij uw betalingen niet als bijdragen voor de Vrienden herkennen.)

LID- & STEUNGELD 2005

Hieronder geven wij een voorbeeld van een bestendige opdracht zoals u die aan uw financiële instelling kan bezorgen. U kunt best wel even bij uw financiële instelling navragen of zij daarvoor een speciaal formulier gebruikt. Gelieve deze bestendige opdracht NIET te bezorgen aan IJzerwake vzw, maar wel rechtstreeks aan uw financiele instelling. Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake ook automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij dus geen aparte ledenbijdrage te betalen!

Als u op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u reeds betaald voor 2005, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant” en ontvangt u alle nummers. Als u de letter N aantreft of helemaal GEEN LETTER, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2005 mochten ontvangen. Indien u ons tijdschrift verder wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 euro) over te maken op rekening 7330112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld” of “steungeld”. Indien u nu betaalt, bent u gelijk in orde voor 2006! De tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland bedragen minimum 10 euro. Luk Dieudonné Financieel beheerder

Voor alle duidelijkheid dient ook vermeld dat de vzw IJzerwake – jammer genoeg – geen toelating heeft om fiscale attesten uit te reiken. Luk Dieudonné Financieel beheerder

BESTENDIGE OPDRACHT Hierbij geeft ondergetekende ………………………………….. opdracht aan zijn financiële instelling ………………………………. opdracht om maandelijks ………. euro over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Naam: ………… Adres: ……… Datum: …/…/…

Handtekening:


IJZERWAKEPOEZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (10) Ter afwisseling -het moet niet altijd tragisch en bitter zijn- besluit ik met een buitenbeentje: een spotballade, die er mag zijn. Dit lied vloeide uit de pen van een zeer productief dichter-nationalist uit Ingelmunster, die er op aandringt zijn schuilnaam te gebruiken. Welaan dan. Van de vele verzen die hij me toestuurde, publiceer ik er later nog enkele. Maar eerst deze parabel, waarbij je moet bedenken dat hij op 21 oktober 2004 werd geschreven.

Parabel van het goede nieuws Onze IJzerhelden komen niet op de TV. Ze stappen, blokfluit spelend met het VNJ. Komaan, wij stappen mee: “Houzee”. De IJzerhelden de IJsheiligen gelijken: zij bepalen het humeur van Brussel en Van Eycken, van Komen, Voeren en van opgeblazen koninkrijken. Borms was een wonderbaarlijk man: na zestig jaar spreken z’ er n’og van. Van zo’n man, daar hou ik van. Was Adolf dan zo wonderbaarlijk niet? Voor de enen God, voor anderen een bietekwiet, kwam hij nog aan Verschaeves knieën niet. Staf en Hendrik hebben het Dietse Rijk voorvoeld. De grond aan de kiosk werd door Joris’ hand doorwoeld: die nobele, méér dan een koning, werd zo “cool” ... Ons hebben ze daarna Maurice gestuurd, de wilde, die je star in d’ogen tuurt. Ik heb hem dankbaar weggestuurd. Onze jongens die voor ons aan ‘t Oostfront stierven worden gehaat, hoewel ze roem en eer verwierven. De witten, met h’un have en goed, zich rijkelijk geriefden.

Een mooi gebaar, voor de financiën, de amnestie: ons geld weer naar het zuiden stroomt van België. En onze amnestie? Dat is voor België euthanasie. De Waal met zijnen “non” en compensatiedrift beschouwde Brussel en de Gordel als een gift. Ook in Gellingen zaten wij zelfs in de lift. België federaal schonk ons de flitspalen massaal. Veilige Stevaert schonk de opbrengst aan de Waal. Daarom is ‘t dat hij splitsen moet, De Wael, maar dan totaal. Van alle bollebozen in het parlement (en voor ‘t gerecht) zijn de bozen meest bekend: ben ik niet héél tevreden, ik ben toch content. De Somervlagen zijn aan ‘t Winteren: hij is er aan en vòòr we Kerst en Joelfeest vieren gaan is België om condooms en dus om zeep gegaan. Oh, dat er ooit eens “ ‘t Goede Nieuws” mocht zijn ! ‘t Is altijd sport, cordon en ‘t sanitair na ‘t eetfestijn, maar nooit eens over “Nieuwe Vlààmse Kunst”, zo fijn. Leeuw Van Tingelsklooster (21 oktober 2004)

Ik herhaal mijn oproep: stuur passende gedichten, oude of nieuwe en liefst geen overbekende, naar de samensteller van deze rubriek: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem

Gezocht: Grafisch ontwerper! IJzerwake is dringend op zoek naar iemand die kan meehelpen met het opmaken van talrijke uitgaven. Kan je vlot omgaan met Adobe Indesign (Mac of PC), Illustrator en photoshop dan ben jij de geschikte man/vrouw die wij zoeken. België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 mmer

Erkenningsnu

P 309548

Driemaandelijks

tijdschrift van de

vzw IJzerwake - nr.

11 -

r 2005 juli - augustus - septembe

Ver.uitg.: Johan

Vanslambrouck,

Tulpenlaan 38,

2240 Zandhoven

GEEN N MARSHALLPLA NIE VOOR WALLO

nX Afgiftekantoor Antwerpe

n van de lder werk maken spanning zou wegebbe gaat nu nog onverwij dacht dat de communautaire De paarse regering plan problemen. Wie oorde komt bedrogen uit. voor een Marshall economische dossiers, aandoenlijke oproep van Brussel-Halle-Vilv Geen gezeur met het bevriezen PS-voorzitter Di Rupo zijn haast eindelijk bovenop te helpen. Rupo er daarover blijft Di Meteen lanceerde ngen om de regio vandaan komen, massale investeri is blut en de private al dat geld moet voor Wallonië: ige aan de slag. Waar wat hij bedoelt. Het Waals gewest lonen en waanzinn raden meer, maar iedereen gebied met hoge en dus. we kunnen wel Vlaander in het vage. Maar geneigd om in dit oerconservatieve en raken “solidariteit”. s moeten krijgen over: de federale sector is geenszin te investeren. Blijft tig. BHV zal ooit een oplossing en nog zoiets verdedigen. vakbondseisen Di Rupo is doorzichenkele politicus kan in VlaanderWallonië. Dat is het doel De strategie van naar kan niet meer. Geen nog meer geld overdragen wel aan de taalgrens er voor kan Vlaanderen is geen ommeke Maar misschien Wat Di Rupo wil toe dat de onomwonden complete onzin. van Di Rupo. voor Wallonië is Zelfs Waalse economen geven Wallonië zakt verder weg . l, Een Marshallplan meer van hetzelfdeecht vooruit helpen. In tegendee sociale zekerheid geworden Wallonië, maar niet federale de Wallonië die Opleiding, gigantische transfers en installeert zich in de hangmat meer zo belangrijk als vroeger. moderne de niet is kapitaal lang sleutelbegrippen voor succes in in onverschilligheid kenniseconomie de is. In de huidige aanpassingsvermogen dat zijn , d van de Parti zin voor initiatief door het wanbelei istische gemaakt rd zoals de commundig veel economie. in Wallonië kapot dingen werden Wallonië geruïnee En precies die heeft op twee generaties tijd resultaat is een regio waar onevenreuitkering ijk zijn van een hebben. Het Socialiste. De PS de PS) of afhankel in brengen? Natuurlijk Oost-Europa gedaan ing (cliënt-kiezers van regimes dat in overheid werken eel). Wil Di Rupo daar verander mensen voor de sociale zekerheid deel van het PS-cliëntom politiek zelfmoord te plegen. transfers in de plan AT (het andere de van 20 % s van n met TARIA geenszin SECRE in Wallonië Door het stopzette niet. De PS is een schok nodig. uitgaven in de sociale zekerheid en in de werkloosheid Wallonië heeft r zouden de het Vlaamse dan plots wel misbruik n zullen dalen tot bijvoorbeeld. Hierdoo dat Waalse controleurs Lieve van Onckele eidszorg pijlsnel Wedden 20/2 moeten dalen. en dat de uitgaven in de gezondh Van Schoonbekestraat n ons grondgebied zullen ontdekke 2018 Antwerpeng De Walen weigerende Vlamingen een rwake.or solidariteit niet. niveau? beleid. Willen secretariaat@ijze238 27 49 Vlaams Wallonië onze Vlaamse een het het verdient ze dat n saboteren Bovendie pele reden Tel./fax: 03 30 juli) weten. Zij waar mogelijk om de doodsim Walen niet van te respecteren en dan saboteren de Walen dat (op vakantie tot als geen. daar willen de , jeugdsanctierecht en staat vol flitscamera ‘s, maar n, maar betalen er zelf zo goed Brusselse over de voorstel is. Vlaander die boetes incassere taan bedreigd door absurde Meer informatie ijke opbrengst van vinden op in zijn voortbes allicht met de uiteindel willen enkel de IJzerwake is te rg. en te treiteren. En te Zaventem wordt www.ijzerwake.o De luchthaven enkel tot doel hebben Vlaander te verplaatsen. ntie van die Charleroi of Biersetgen: de vergrijzing, de concurre ngen geluidsnormen hele handel naar investeri 2005 betalen gigantische uitdagin Europa, de noodzakelijke bedoeling om de Steun- of lidgeld gebeurde!) onze arbeid buiten Vlaanderen voor van niet van staat nog landen dat vruchten de Tenslotte (als lidstaten en lageloon aan te kunnen hebben we verdedigen van kan op rekening nieuwe Europese dat alles en vanzelfsprekend it en milieu. Om egoïsme, maar het logisch 733-0112827-46 mobilite in brouck Dit is geen van IJzerwake vzw. Johan Vanslam voor onszelf nodig. sche belangen. Voorzitter are onze eigen economi

Jouw taak? Het grafisch uitwerken van de talrijke publicaties van de vzw IJzerwake (4 magazines, verslagboek, programmabrochure, ...) Uw verloning? De eeuwige dank van bewust Vlaanderen. Ben jij die vrouw/man? Neem dan als de bliksem contact op met Hans Verreyt 0496 53 31 38 of opmaak@ijzerwake.org! Alvast bedankt!

Postbode: onbestelb naar terug nummers graag 20/2, Van Schoonbekestraatn 2018 Antwerpe

Ijzertreffen_2005.indd 1

PANTONE 282 CV

5/17/05 8:00:39 PM


GRATIS BUSSEN NAAR DE IJZERWAKE Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er bussen naar IJzerwake. Alle bussen zijn gratis. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten we niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Al de bussen vertrekken zeer stipt, ze moeten ten laatste om 10.45 u. in Steenstrate zijn.

Antwerpen

8.00 u.: Antwerpen (Waalse kaai, tegenover het Zuiderpershuis) 8.00 u.: Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van de Wervestraat) 8.00 u.: Berchem (Het Rooi tegen Alpheusdal) Inschrijven: 03 230 24 62 (Tel. en fax) 8.00 u.: Deurne (Rodekruisplein tegenover St. Fredegandus kerk aan de Lakborslei) Inschrijvingen: 03 289 93 05 - 0486 11 28 54 8.00 u.: Brasschaat (kerk) Inschrijvingen: 03 664 60 18 8.00 u.: Schoten (Parking Carrefour) Inschrijvingen: 03 290 87 43

Lier - Duffel - Rumst - Kontich

7.30 u.: Lier (parking Carrefour) 7.50 u.: Duffel (naast het postgebouw) 8.00 u.: Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) 8.05 u.: Kontich (Carpoolparking) Inschrijvingen: 015 75 62 21

Nijlen - Lier

7.00 u.: Nijlen (Kempenland, Herentalseweg 53, Nijlen) 7.15 u.: Lier (Zaat, Veemarkt) Inschrijvingen: 03 481 82 76

Mechelen - Klein Brabant

8.00 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.10 u.: Blaasveld (kerk) 8.30 u.: Bornem (Taverne ’t Zandhof ) Inschrijvingen: 015 33 65 35

Mol - Meerhout - Geel

7.15 u.: Mol (Taverne De Geus) 7.30 u.: Meerhout 7.50 u.: Geel (Nieuwe Alma) Inschrijvingen: 014 50 17 85

Turnhout - Beerse - Herentals

7.15 u.: Turnhout (station) 7.35 u.: Beerse (Bushalte parking Kruispunt Antwerpsesteenweg en Gierlesteenweg) 7.50 u.: Herentals (Kleding Wellens, Brandweerkazerne) Inschrijvingen: 014 61 32 66

Antwerpen-Linkeroever - Burcht - Zwijndrecht - Beveren - Lokeren

7.30 u.: Antwerpen-Linkeroever (Frederik van Edenplein) 7.40 u.: Burcht (Carrefour) 7.50 u.: Zwijndrecht (kerk) 8.00 u.: Melsele (Koekjesfabriek) 8.10 u.: Beveren (kerk) 8.50 u.: Lokeren (kerk) Inschrijvingen: 03 253 03 56

Gent

8.30 u.: Gent (Kramersplein, Klein St. Pietersplein bij Decascoop) Inschrijvingen: 09 282 52 74 of 09 225 48 27

Aalst - Wetteren

7.30 u.: Aalst (Vlaams Huis Den Yzer,

Vlaanderenstraat) 7.45 u.: Wetteren Inschrijvingen: 0477 63 20 40

Sint-Niklaas - Hamme Dendermonde - Zele

7.45 u.: Sint-Niklaas (Hotel Serwir) 8.15 u.: Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u.: Zele (Zandberg) Inschrijvingen: 0475 55 45 01

Sint-Niklaas

Voor VNJ en JSK 7.30 u.: Sint-Niklaas (Hotel Serwir) Inschrijvingen: 0486 51 49 64

Berlare - Wichelen - Wetteren - Laarne - Kalken 8.30 u.: Kalken (kerk) Inschrijvingen: 0486 23 75 52

Bree - Peer - Leopoldsburg Beringen

6.30 u.: Bree (Hospitaal) 6.50 u.: Peer (kerk) 7.10 u.: Leopoldsburg (station) 7.30 u.: Beringen (Superconfex vlakbij uitrit 26 autostrade) Inschrijvingen: 089 46 33 39

Maasmechelen - Genk - Hasselt - Lummen

6.30 u.: Maasmechelen (Gemeentehuis) 6.50 u.: Genk (Café Slagmolen, Slagmolenstraat 76) 7.10 u.: Hasselt (Parking achter het Dussartplein) 7.30 u.: Lummen (Carpoolparking) Inschrijvingen: 089 35 41 10

Diest - Bekkevoort - Holsbeek - Leuven - Nossegem

7.15 u.: Diest (Voorzijde station) 7.25 u.: Bekkevoort (Carpoolparking E 314, uitrit 24) 7.35 u.: Holsbeek - Rotselaar (Rondpunt Rotselaar, Carpoolparking E314, Uitrit 21) 8.00 u.: Leuven (Parkig Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem-Kortenberg (Carpoolparking E 40 uitrit 21) Inschrijvingen: 0476 20 79 97

Vilvoorde - Grimbergen - GrootBijgaarden - Liedekerke

8.00 u.: Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/ Voetbalveld, Terwilgen) 8.45 u.: Groot-Bijgaarden (Parking E 40, richting Kust) 9.00 u.: Liedekerke (Aan de afrit E 40, afrit Essene/Affligem, Carpoolparking) Inschrijvingen: 0497 03 19 99

Halle - Brussel - Dilbeek Liedekerke

Mettewielaan, Ninoofsesteenweg) 8.40 u.: Dilbeek (Westrand) 9.00 u.: Liedekerke-Afligem (Afrit E40 (Afrit Essene, Carpoolparking)) Inschrijvingen: 0497 03 19 99

Herzele - Ninove - Ronse

7.30 u.: Herzele (Parking) 8.00 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, stationsplein) 8.30 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijvingen: 053 77 46 99

Oostkust - Knokke - Duinbergen - Heist - Zeebrugge Blankenberge - Brugge

8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (Voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (Watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (Voorkant Stadhuis) 9.30 u.: Brugge (Magdalenaparking) Inschrijvingen: 0486 42 75 34

Oostende - Westende - Nieuwpoort - Veurne Diksmuide

9.00 u.: Oostende (Busparking Visserijschool, Mercatorlaan) 9.25 u.: Westende (kerk Dorp) 9.50 u.: Nieuwpoort-Stad (Tramhalte aan de Vismijn) 10.05 u.: Veurne (station) 10.20 u.: Diksmuide (station) Inschrijvingen: 0476 45 34 19 Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43 u.) - uit Kortrijk (T-trein voorziene aankomst 10.15 u.) - uit De Panne (IR-trein voorziene aankomst 10.16 u.) Vanzelfsprekend moeten de treingangers inschrijven voor deze busaansluiting!

Kortrijk - Marke - Lauwe Wevelgem - Ieper

9.20 u.: Kortrijk (station, achterkant Pieter Tacklaan) 9.35 u.: Marke (Plaats) 9.50 u.: Lauwe (Plaats) 10.00 u.: Wevelgem (Parking Zwembad, Van Ackerstraat) 10.35 u.: Ieper (station) Inschrijvingen: 056 41 11 50

Ingelmunster - Izegem Roeselare

9.35 u.: Ingelmunster (Markt) 9.45 u.: Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u.: Roeselare (station) Inschrijvingen: 0475 42 19 29

8.00 u.: Halle (kerk van Sint Rochus) 8.30 u.: Brussel (Prins van Luik, Kruispunt

Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij Mia Brans-Dujardin, Tel./fax 03 230 24 62.


Vóór WOII werd ‘De Bedevaartfilm’ tijdens colportageavonden vertoond in combinatie met ‘Met onze jongens aan den IJzer’, een collage van filmstroken opgenomen aan het IJzerfront die het lijden van de Vlaamse soldaten uitbeeldt. ‘De Bedevaartfilm’ zelf weidt in het begin uit over enkele Vlaamse frontfiguren zoals Joe English, de gebroeders Van Raemdonck en Renaat De Rudder. Nadien krijgen de allereerste IJzerbedevaarten aandacht via bewaard gebleven dia’s en filmmateriaal. De hoofdmoot van de film handelt over de massaal bijgewoonde IJzerbedevaarten van 1928 en 1929, en over de bouw van de eerste IJzertoren. ‘De Bedevaartfilm’ is een uniek stuk Vlaamse geschiedenis die het nu 85 jaar oude IJzerbedevaartgebeuren in haar historische context plaatst. Spijtig dat slechts enkelingen binnen het IJzerbedevaartcomité en het ADVN van de vertoning van ‘De Bedevaartfilm’ afwisten en het niet nodig hebben geacht de brede Vlaamse Beweging op de hoogte te brengen. De organisatoren waren zelfs ‘vergeten’ voormalig ondervoorzitter van het IJzerbedevaartcomité Carlos Van Louwe uit te nodigen, die de unieke filmspoel toch voor restauratie ter beschikking had gesteld. Gelukkig bracht De Standaard de dag zelf een artikel over de aanstaande voorstelling, zodat toch nog een handvol nationalisten de weg naar filmzaal Plateau had gevonden om getuige te zijn van dit unieke gebeuren. Michael de Bronett

De vzw IJzerwake is DRINGEND op zoek naar adressen van Vlaamsgezinden om hen kennis te laten maken met onze werking. Wie helpt ons? Reacties graag naar het secretariaat bij Lieve van Onckelen of naar adressen@ijzerwake.org.

IJZERWAKEWANDELING (± 33 km) vertrekt vanuit Izegem op zondag 21 augustus om 4.30 uur aan Café ’t Damberd, Gentsestraat 9 te Izegem. Inschrijven kan via 0495 36 00 75 of 0475 42 19 29. Verzekering, voetverzorging en broodjes+koffie worden gratis aangeboden (sponsors) Nieuw: Voor deelnemers die van verder komen, kan voor overnachting gezorgd worden op zaterdagavond te Izegem.

Overzichtsplan IJzerwake 2005 16

13

1. Monument 2. Weide IJzerwake 3. Infostands (IJzertreffen) 4. Grotere parking 5. IJzertreffen 6. Bijkomende parking 7. Opgehoogde weide 8. Kanaal 9. Jaagpad 10. Van Raemdonckstraat 11. Weg Ieper - Diksmuide 12. Café Steenstaete 13. Vijver 14. Hof van Raemdonck 15. Kinderopvang 16. Hoogspanningslijn 17. Stopplaats Pendeldienst

15 14

6 4 1

5

3

2 7

10

9

e

Op dinsdag 26 april werd voor de eerste maal in 65 jaar ‘De Bedevaartfilm’ van Clemens De Landtsheer vertoond in de filmzaal Plateau te Gent. Voor de weinige Vlaams-nationalisten die aanwezig waren, was dit een emotionele en historische belevenis. Nadat De Landtsheer de film eind jaren ’20 had ingeblikt, werd ‘De Bedevaartfilm’ ontelbare malen in heel Vlaanderen vertoond om de IJzerbedevaart naambekendheid te geven en in een historisch kader te plaatsen. Na WOII verdween de enig bekende kopij van de film in het archief van Carlos Van Louwe, tot de UG en het ADVN onlangs de handen in elkaar sloegen om de film te restaureren.

NIEUWE ADRESSEN GEZOCHT

Di ksm uid

‘DE BEDEVAARTFILM’: HISTORISCHE VERTONING TE GENT

8

16

17

r

pe Ie

12

11


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN EN VOLLEDIG, OOK ALS U DE KEERZIJDE INVULT! Familienaam + voornaam: .................................................................................................................................... Straatnaam, huis- en busnummer: ........................................................................................................................ Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................... E-postadres: ......................................................................................................................................................... Telefoon: ................................................Fax: ....................................................GSM: .........................................

PROPAGANDA

Wenst: ...... folders om te verspreiden ...... IJzerwakemanifesten om te verspreiden ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 20 AUGUSTUS Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 21 AUGUSTUS

Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) Verkoop van herkenningstekens en verkoop van program mabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Omhaling en meldt zich bij secretariaatstent om 11.15 u. wil busverantwoordelijke zijn.

Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.35 uur! Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake). Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vra gen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar) Ja/Nee:....... Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij medewerkers@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2005’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2005’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. (keerzijde invullen aub!) Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2005” of “steungeld 2005”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 38 87 81 (Ledy Broeckx) 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Lea De Jonghe-Meurrens – Luk Dieudonné (financieel beheerder) – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Gino Smits – Renaat Van Beeck – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Walter Verbeke OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTESTEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in

Hieronder niets

CENT

IJzerwake magazine 11  

nr. 11 - juli - augustus - september 2005

IJzerwake magazine 11  

nr. 11 - juli - augustus - september 2005

Advertisement