Page 1


Rondom IJVV

c

....het clubblad van jouw voetbalclub!

o

l

o

Adressen: Voetbalvereniging IJVV Sportpark ‘Den Uithoek’ Clubgebouw ‘De Dries’ Bergweg 10d IJsselmuiden Postadres: Voetbalvereniging IJVV Klaver 15 8271 DL IJsselmuiden i www.ijvv.nl e info@ijvv.nl t kantine 038-3315877 t commissiekamer 038-3327076 Clubbladredactie: Barry Dekker (coördinator) 038-3375699 Lammert van den Berg 038-3329407 Reiny Westendorp 038-3310977 Leo Hartsuiker 06-20543087 e clubblad clubblad@ijvv.nl barrydekker@planet.nl e clubblad Bezorging clubblad: IJsselmuiden

Fennie Westendorp Arjen van Assen Kampen

Jennifer Wijbrandts Dirk van der Meulen

e

Ere voorzitter: Ab Brink †

c

o

r

e

n

t

o

n

Bestuur IJVV: Voorzitter Jan van Assen Secretaris Gerlinda Junte Penningmeester Klaas Sterken Technische zaken Bert de Velde Jeugdzaken Eric Klunder Sponsorzaken Bert van den Berg PR zaken Lammert van den Berg Beheerszaken Nick Nieuwenhuis Seniorencomm. Jan Bouwmeester Algemene zaken Albert de Velde sr.

038-3337324 038-3312144 038-3320106 038-3323425 038-3327765 038-3327602 038-3329407 038-3336831 038-3327068 06-12543389

Jeugdcommissie IJVV: Voorzitter Eric Klunder Secretaris Sjaak Meuleman Wedstrijdsecr. Harry de Groot Toern.-Act. Reiny Westendorp Techn. zaken Jan Rozendaal Coördinator-C-D Antoine de Kleine Coördinator-F Jan Peter de Maar Materialen beheer Harry Dokter

038-3327765 038- 3327078 038-3316813 038-3310977 038-3316549 038-3334250 038-3335580 038-3327847

Ledenadministratie: Ledenadmin. Gerko Klein Aanm. jeugdleden Reiny Westendorp

038-3313892 038-3310977

Wedstrijdsecretaris: Haye Tadema

06-23793570

l

Ere leden: Willem van Enk † Jan Lassche Arend Schreuder Jan Heldoorn Ab Wolfsen Jan Kanis Herman Wezenberg Henk Meuleman Albert de Velde

r

f

i

i

j

s

t

Speld van verdienste: Johan ten Brinke Gerrit Felix Bertus Leusink Gerrit vd Wal † Jan Westendorp Zwier van ‘t Ende Gerrit Schinkel Harry Snoeijer Johan Strieker Ger Wijbrandts Willy Keizer Roelof Meuleman Roelie Snoeijer

b

u

t

i

Contributie vanaf 1 januari 2008 1ste jeugdlid 2de jeugdlid 3de (of meer) jeugdlid t/m 7 jaar € 14.00 € 9,00 € 0,50 8 t/m 12 jaar € 16,10 € 11,10 € 0,50 13 t/m 18 jaar € 17,35 € 12,35 € 0,50 19 jaar en ouder € 20,25 xxxxx xxxxx xxxx Niet spelend € 10,00 xxxxx xxxxx xxxx

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009

e


Rondom IJVV

v

o

....het clubblad van jouw voetbalclub!

o

r

w

o

o

r

d

Beste IJVV-ers, Eindelijk is het zover! De competitie is begonnen. Ik hoop dat we weer een sportief jaar meemaken met weinig blessures en gele/rode kaarten. Ik wens alle voetballers – trainers – leiders – ouders -vrijwilligers en bestuurders een mooi voetbaljaar toe. Een woord van dank is hier op z’n plaats voor allen die hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Er is weer veel werk verzet! Ook vanaf deze plaats een compliment voor de medewerkers van de Gemeente Kampen voor hun inzet tijdens de zomerstop de velden in topconditie te brengen. Geweldig! Voor wat betreft de verdere renovatie van ons complex (zie bestuursmededelingen) kan ik meedelen dat de financieringsaanvraag zich in de eindfase bevindt en dat voor de volgende herstructureringen een bouwcommissie zal worden geïnstalleerd die alle specialismen in zich heeft. In de IJVV-er van oktober komen wij hierop terug. Zoals u elders kunt lezen zal het Dagelijks Bestuur maandelijks een spreekuur houden, voorafgaand aan de Algemene Bestuursvergadering. Persoonlijk vind ik het van groot belang dat we dicht bij de mensen staan en een luisterend oor hebben. Tot ons grote geluk heeft, op ons verzoek, Jan Bouwmeester te kennen gegeven voorzitter te willen worden van de seniorencommissie en als zodanig zitting zal nemen in het Algemeen Bestuur. Ook de overige vacatures in de seniorencommissie zijn al voor 80% ingevuld. De commissie zal zich presenteren in de IJVV-er van oktober as. Dus vanaf heden kunt u zich voor alle seniorenzaken melden bij de seniorencommissie. Nog een opmerking tot slot: Als we de juiste mensen voor de wagen hebben gekregen, is het zaak zoveel mogelijk anderen in de kar te krijgen en zo weinig mogelijk erachter. Hoe minder mensen hun hakken in het zand zetten, des te harder gaat de kar vooruit! Ik hoop dat u het met mij eens bent.

Met vriendelijke groeten, Jan van Assen - Voorzitter

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

van

....het clubblad van jouw voetbalclub!

de

bestuurstafel

Renovatie accommodatie Tijdens de zomerstop heeft het werk op ons IJ.V.V. complex niet stilgelegen. Zo zijn er nieuwe dugouts geplaatst op veld 2 en 3 en zijn de oude dug-outs verplaatst naar de oefenhoeken. Op termijn (waarschijnlijk november 2008) hopen we ook de dug-outs op veld 4 en 5 te kunnen vervangen. Over de sloot tussen veld 2 en 3 is een vlonder geplaatst om gemakkelijk naar de andere velden te kunnen lopen. Ook kunnen we meedelen dat de bestrating bij veld 3, 4 en 5 helemaal opnieuw is aangelegd. Tevens is de fietsenstalling opnieuw bestraat en staat er een bord bij de ingang waarop duidelijk te lezen is waar NIET geparkeerd mag worden met de fiets. Houd je daar dan ook aan, er is ruimte genoeg in de fietsenstalling! De vorige keer konden we vertellen dat de lichtmasten op de oefenhoeken geplaatst waren, nu is ook de verlichting er in gehangen en zijn de lichtmasten helemaal klaar voor gebruik. Kleedkamer 6 en 7 zijn in de vakantie helemaal gesloopt en worden momenteel weer opgebouwd. We gaan er van uit dat deze renovatie begin september afgerond is. De andere kleedkamers hopen we in de winterstop te kunnen renoveren. Tot slot melden we u dat er nieuwe cv-ketels geplaatst zijn, zodat de douches weer lekker op temperatuur zijn. Al met al is er al een heel veel werk verricht, onder andere door een aantal hardwerkende vrijwilligers. Hierbij willen we dan ook een ieder die hier aan meegeholpen heeft hartelijk bedanken en we hopen dat dit anderen ook aanspoort om hun handen uit de mouwen te steken voor onze mooie vereniging! Ledenpas Als het goed is hebben alle leden inmiddels de nieuwe ledenpas voor het seizoen 2008-2009 ontvangen. Mocht het zo zijn dat er op uw pas verkeerde gegevens staan, dan kunt u de wijzigingen doorgeven via info@ijvv.nl Koffiepas Het bestuur heeft een koffiepas in het leven geroepen. Deze pas vervangt de koffiekaart en wordt uitgereikt aan alle trainers en leiders. Zij kunnen op de trainingsavonden een kopje koffie of thee krijgen op vertoon van de koffiepas. Deze pas is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen worden uitgeleend. Het barpersoneel ziet hierop toe. Presentatiegids Waarschijnlijk is ie al bij u door de bus gevallen en anders gebeurt dit zo spoedig mogelijk. De presentatiegids van IJ.V.V. ziet er weer fantastisch uit, een mooi stukje uitstraling waar hard aan gewerkt is rond de zomerstop. Veel dank gaat uit naar de vrijwilligers die hiervoor gezorgd hebben. Spreekuur dagelijks bestuur Als bestuur willen we u in de gelegenheid stellen om maandelijks met ons te spreken. Dit kan elke tweede dinsdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur. Voorafgaand aan de bestuursvergadering. Het eerste spreekuur staat gepland op dinsdag 14 oktober a.s. Om gebruik te kunnen maken van dit spreekuur, is het de bedoeling dat u zich opgeeft bij de secretaris met de vermelding van uw naam en het onderwerp waarover u ons wilt spreken. E-mailadres: secretaris@ijvv.nl Ledenvergadering Wij willen de jaarlijkse algemene ledenvergadering alvast onder uw aandacht brengen. Deze vergadering staat gepland op woensdag 19 november a.s. Alvast noteren dus! We hopen dat u van uw welverdiende vakantie genoten heeft en wensen u een sportief voetbalseizoen toe! Het Bestuur

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

Doe

mee

....het clubblad van jouw voetbalclub!

en

toon

voor

IJVV

De vrijwilligerscommissie De vakantie is weer achter de rug. De dagen korten in en de avonden worden weer langer. Het voetbalseizoen is weer begonnen. De kalender geeft september aan en de nieuwe competitie ligt voor ons. Binnen IJVV bruist het op alle fronten. Er is een begin gemaakt met de renovatie van de kleedkamers en de tegelpaden tussen de voetbalvelden zijn opgepakt en opnieuw bestraat. Het eerste elftal kent een goede voorbereiding en er zijn inmiddels 12 (!) seniorenteams. Een belangrijke ergernis over de te warme of te koude douches en douches die te weinig water geven is opgelost. De kantine is rookvrij en de coach van het zesde elftal knoopt er nog een jaar bij aan. De velden liggen er prachtig bij en de nieuwe lichtmasten zorgen voor een overvloed aan licht. Kortom, er zijn veel positieve geluiden binnen IJVV. We gaan de goede kant op!! Ook op het gebied van de inzet van vrijwilligers en het vrijwilligerswerk gaat het op verschillende fronten de goede kant op. Het is verheugend te constateren dat er bijvoorbeeld een nieuwe secretaris is gevonden voor de jeugdcommissie en dat de jeugdcommissie nog hooguit 1 team dient te voorzien van trainers en leiders. Chapeau jeugdcommissie! Goed werk. En natuurlijk petje af voor al die mensen die zich bereid hebben getoond om een klus op te pakken. Het is natuurlijk niet op alle fronten om over naar huis te schrijven. Tijdens de familiedag in juni heeft de vrijwilligerscommissie in samenwerking met de PRcommissie een wervingsactie gehouden onder de leden. Op een paneel zijn toen alle op dat moment bekende vacatures geplaatst, in de hoop dat de leden de handschoen zouden oppakken en zich spontaan zouden aanmelden voor de verschillende vacatures. Helaas mochten wij slechts één positieve reactie ontvangen…. Dat betekent dus dat er nog verschillende vacatures open staan en niet ingevuld zijn. Dat heeft weer tot gevolg dat weinig schouders veel moeten dragen. En dat leidt weer tot overbelasting en ongemotiveerdheid met het gevolg dat ook welwillende vrijwilligers sneller afhaken. Kom op mensen, we doen het met zijn allen! Wees u er van bewust dat in het huishoudelijk reglement is opgenomen dat ieder lid minimaal 10 uur vrijwilligerswerk per jaar dient te verrichten voor onze club. Daarom, denk nog eens na zo aan het begin van het nieuwe seizoen en meld u aan als vrijwilliger en/of zeg geen nee als er een beroep op u wordt gedaan! Doe mee en toon hart voor IJVV. Bert Penninkhof

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Nieuwe hoofdsponsorgroep voor IJVV Na afloop van de contracten met de hoofdsponsoren van de afgelopen drie jaar diende een nieuwe hoofdsponsor gevonden te worden. Nadat meerdere sponsoren geïnteresseerd bleken zijn in het hoofdsponsorschap van IJVV is het idee geboren om een gezamenlijke hoofdsponsorgroep op te richten, met als resultaat de Stersponsorgroep van IJVV. Maandag 25 augustus jongstleden hebben in Grand Cafe de Vijfsprong op de Plantage zeven sponsoren hun handtekening gezet onder een driejarig contract als stersponsor van IJVV. Met deze nieuwe vorm van hoofdsponsoring zet IJVV een nieuwe stap in het sponsoren van IJVV, waarbij een meer stabiele financiële situatie voor de vereniging ontstaat. Met de invoering van de Stersponsorgroep verdwijnt de naam Dolfsma van het shirt en wordt dit vervangen door het nieuw ontworpen Stersponsorgroeplogo. Ook de inloopshirts, trainingspakken, tassen en vrijetijdskleding worden voorzien van het Stersponsorlogo. De deelnemende bedrijven zijn: x Dekker Electrotechniek BV x Delta BV - Keukens – Tegels – Sanitair x De Velde Architecten BV x Dolfsma Dakbedekkingen x Installatiebedrijf Co Fien x Rietdekkers- en Schoorsteenveegbedrijf J. Schinkel en Zn x Wand- en Plafondafwerking EB Stuc De sponsorcommissie heeft als doel om dit seizoen het aantal deelnemende bedrijven voor de Stersponsorgroep uit te breiden naar tien bedrijven. Kijk voor meer informatie over sponsoring van IJVV op www.ijvv.nl mail naar info@ijvv.nl of neem contact op Bert van den Berg op 038-3327602,

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Persbericht IJVV-er Sander Morren wint Free Kick clinic met Pierre van Hooijdonk Dinsdag 30 september zal Sander Morren een clinic krijgen van ex-profvoetballer Pierre van Hooijdonk. Deze clinic zal op het terrein van VV Staphorst in Staphorst vanaf 19.30 uur worden gegeven in het kader van de AB Oost Free Kick Competitie. Sander is de beste vrije trap nemer van voetbalvereniging IJVV en heeft samen met 16 anderen uit de regio de clinic gewonnen om zich zo voor te bereiden op de grote Free Kick finale die op donderdag 9 oktober in het FC Twente stadion in Enschede plaatsvindt. De winnaar wint € 10.000 voor zijn of haar voetbalclub. Pierre: specialist in vrije trappen In totaal zijn er 64 voetballers uitverkoren tot de beste vrije trapspecialisten van hun eigen voetbalclub. Ze hebben zich voor de grote finale gekwalificeerd na een spannende interne competitie. Ter voorbereiding zal Pierre van Wat is de AB Oost Free Kick competitie? Hooijdonk hun de fijne kneepjes van het vrije trap nemen bijbrengen. Pierre van Hooijdonk heeft een Personeelsvoorziener AB Oost viert haar 45enorme staat van dienst. De inmiddels 38-jarige jarig bestaan met de AB Oost Free Kick Pierre voetbalde bij NAC, Celtic, Nottingham Forest Competitie. € 10.000 ligt er klaar voor de en Feijenoord en stond bekend als de specialist bij voetbalclub die de voetballer/voetbalster levert het nemen van vrije trappen. Hij speelde 46 die de beste vrije trap kan nemen. Hiervoor interlands voor het Nederlands elftal en scoorde in strijden de leden van 64 amateurclubs uit de die wedstrijden 14 keer. Pierre is inmiddels in vier provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe opleiding als trainer/coach bij Excelsior Rotterdam. en Flevoland eerst tijdens een interne In totaal geeft Pierre vier clinics, verdeeld over de competitie om een plek in de finale die op regio’s in Drenthe, Gelderland, Overijssel en donderdagavond 9 oktober plaatsvindt in het Flevoland waar de AB Oost Free Kick competitie FC Twente stadion in Enschede. De eerste zich afspeelt. finalisten zijn al bekend en te vinden op de website www.aboostfreekickcompetitie.nl. Free Kick op tv De AB Oost Free Kick competitie komt ook op tv. De regionale RTV Oost maakt een speciale serie over de AB Oost Free Kick Competitie. Tijdens deze programma’s worden diverse voetbalverenigingen gevolgd in de aanloop naar de finale. Als afsluiting wordt een volledige aflevering gewijd aan deze spannende en zeker druk bezochte finale. Organisator AB Oost is met ruim 4500 medewerkers de grootste werkgever van Oost-Nederland. AB Oost komt voort uit de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging, die in 1963 werd opgericht met als doel het waarborgen van de continuïteit van het agrarisch bedrijf. Deze unieke service kent AB Oost vandaag de dag nog steeds. Bij ziekte of overlijden kan de agrarische ondernemer een beroep doen op de medewerkers van AB Oost. Van een bedrijf van en voor agrariërs groeide AB Oost uit tot een allround personeelsvoorziener. We zijn nog steeds zeer actief in de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij, tuinbouw en akkerbouw. Maar tegelijk hebben we onze horizon verbreed naar aanverwante sectoren. Zoals de bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening en transport. Ook daar komt u medewerkers van AB Oost tegen. Bovendien heeft AB Oost al geruime tijd ervaring in het uitzenden en detacheren van gediplomeerd personeel in administratieve, secretariële, management, managementondersteunende, commerciële en (para)veterinaire functies. Reden voor AB Oost om de AB Oost Free Kick Competitie te organiseren is dat de organisatie dit jaar 45 jaar bestaat. www.aboost.nl

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! Hieronder vind je een aantal onderwerpen waaraan we jullie allen vragen om hier aan mee te werken. Kleedkamers Schoonhouden! Het blijkt steeds weer dat de kleedkamers door eigen leden niet worden schoongemaakt na een wedstrijd of training. Leiders/trainers houden jullie hier toezicht op !. Wijs bijvoorbeeld bij elke wedstrijd/training twee spelers aan die de kleedkamer schoon achter laten en bij een wedstrijd ook een kijkje nemen in de kleedkamer van de tegenstander. Neem de theerekjes mee naar de kantine en lever de ranjakannen in bij de commissiekamer. Bij de jongste jeugd vragen we de ouders/leiders om de kleedkamer netjes achter te laten na een wedstrijd of training. Fietsen in de rekken! Er worden nog steeds fietsen geplaatst voor het toegangshek. De ruimte waar de fietsen kunnen staan is beperkt maar houd wel het toegangshek vrij . In geval van nood moeten de hulpdiensten vrije doorgang hebben. Stal dus je fiets zoveel mogelijk in de fietsenstalling. Alcoholische dranken! Het is verboden om alcoholische dranken te nuttigen langs de lijn bij een voetbalwedstrijd. Ook is drank verboden in de kleedkamer . Parkeren kan beter! We willen een ieder vragen om de auto te plaatsen in een parkeervak. Het gebeurt nog wel eens dat een auto twee parkeervakken gebruikt. Ook de invalidenparkeerplaats wordt gebruikt door valide mensen. Hierdoor ontstaat dat de invalide mens de auto niet op de twee aangewezen parkeerplaatsen terecht kan. Dit kan toch niet ! Ook als je maar even op het sportpark moet zijn houdt deze twee plaatsen vrij voor de invalide medemens. Afval in de afvalbak! Houdt het sportpark schoon. Gooi afval in de bestemde afvalbakken. Er staan er genoeg op het sportpark. Wees zuinig zijn op trainingsmateriaal Het blijkt dat er nog wel eens een bal wordt gevonden in de bosjes. We vragen een ieder om na de trainingen te kijken of alles nog compleet is . Zo niet, ga dan op zoek wat je nog mist. Ga goed met de spullen om, spoel de ballen bijvoorbeeld na een training even af onder de douche . Zo gaan ze veel langer mee. Doe dit alles ook bij de wedstrijden. Wijzigingen doorgeven! Heeft u wijzigingen zoals een verhuizing, banknummer, of anders. Geef deze z.s.m door aan de ledenadministratie. Dit kan om een e-mail te sturen naar info@ijvv.nl We rekenen op al jullie medewerking! Het Bestuur

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Supportersvereniging IJ.V.V. supp.ver.ijvv@hotmail.com

secretariaat: Marianne Mensink, De schelp 24,8271KP IJsselmuiden. Tel: 038-3328312

Beste IJVV-ers, De vakantie zit er helaas voor de meesten al weer op en het nieuwe seizoen is al weer in volle gang. Ook de supportersvereniging heeft zijn voorbereiding er weer op zitten. Als het clubblad bij u op de deurmat is gevallen dan zou het kunnen zijn dat u de eerste busreis om ons eerste elftal een extra steuntje in de rug te geven en de gezellige bingoavond heeft gemist. Maar niet getreurd er komen nog acht busreizen dit seizoen en de volgende bingo staat alweer gepland voor woensdag 26 november aanstaande, aanvang 19:30 uur. En als u ons eerste elftal ook wilt ondersteunen dan kunt u voor maar € 6, plaats nemen in onze supportersbus. De eerst volgende busreis staat gepland op zaterdag 20 september voor de uitwedstrijd tegen Advendo ’57 uit Ederveen. De bus vertrekt om 13:15 uur en de kosten zijn maar € 6,--.

Zoals u weet wordt er op de maandagavond met uitzondering van zon en feestdagen, geklaverjast om de Leenfert Mulder bokaal, aangeboden door rijwielhandel Mulder. De opkomst tijdens deze kaartavonden is de laatste jaren drastisch terug gelopen. Ik wil dan ook een beroep op u doen om onder een gezellige sfeer een kaartje te komen leggen. Mocht het zo zijn dat het aantal kaarters het zelfde blijft of nog verder afneemt dan moeten wij helaas de kaartavond op de maandagavond vaarwel zeggen. Dat betekent voor ons ook minder inkomsten om IJ.V.V. financieel te kunnen ondersteunen. Laat het zover niet komen en kom ook op de maandagavond gezellig klaverjassen. De aanvang is om 19:30 uur en de kosten zijn maar € 2,50. Tot slot wens ik iedereen veel plezier succes op weg naar een eventueel kampioenschap. Namens de supportersvereniging Henry van Ginkel, voorzitter.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Maak kennis met IJVV F3! Na de zomerstop zijn we weer begonnen met voetballen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen én een nieuw team. IJVV F3 bestaat het seizoen 2008/2009 uit 9 jongens en 1 meisje. Als voorbereiding op de competitie hebben we een aantal oefenwedstrijden en bekerwedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden hebben de spelers leuk gespeeld en zich goed ingezet. Zelfs de meeste wedstrijden gewonnen. Een aantal spelers komen uit de mini-F en voor hen zijn dit de eerste wedstrijden die ze tegen een “echte tegenstander” (van een andere club) voetballen. Dit maakt het voor hen extra “echt” en leuk. Andere voetballers hebben al competitie-ervaring en mogen opnieuw hun kunsten bij een F team vertonen en nu dus bij F3. De spelers van F3 trainen op de dinsdagavond onder leiding van Jeffrey Mensink, Richard Wielink en Stefan Alteveer. Met zijn allen hopen we op een prachtig voetbalseizoen! Op de foto IJVV F3:

2008

IJVV F3

2009

Achter, van links naar rechts

Xander Jonker, Thomas Meuleman, Robin van de Belt, Robin de Ruiter, Marjolein Stoel en Wilco de Ruiter

Voor, van links naar rechts Anco Val, Daniël Scholten, Luuk Uelderink, Miquel de Velde en David Jonker Op de foto ontbreekt Mark Knol Met een sportieve groet, Xander Jonker en Wilco de Ruiter

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

OUD PAPIER Voetballers vinden het in het algemeen wel prettig om kampioen te worden. Voor kampioenen is er namelijk een schaal dan wel beker, worden er hele bossen met fris ruikende bloemen aangerukt en wordt er niet gekeken op een meter meer of minder bier. Bovendien is er het fenomeen van de platte kar. De platte kar is spreekwoordelijk geworden en menig voetballer droomt ervan om op zo’n vehikel door het dorp te worden gereden, alhoewel de argeloze dorpeling welke als leek bestempeld mag worden op het gebied van voetbal dit schouwspel niet begrijpend zal gadeslaan. Voor hem is dit niet te vatten; jongens, vaak al mannen, die zich al zingend en schreeuwend in korte broek en zichtbaar in opperbeste stemming op koddige wijze door het dorp laten karren. Maar vrienden, de platte kar staat niet voor iedereen klaar. Er zijn horden voetballers die hun hele loopbaan naarstig zoeken naar het succes en dus druk in de weer zijn om kampioen te worden, maar die dit om allerlei redenen niet gelukt. Over het algemeen om volstrekt buiten hunzelf liggende redenen. Of hun ploeg laat het afweten, ofwel de competitie is onmenselijk zwaar, maar meestens is het gewoonweg een puntenkwestie. Die zijn er dan te weinig. Om deze pijn te verzachten werd er uitputtend gezocht naar een oplossing en warempel ook nog gevonden, namelijk de Oud Papier Aktie. “De Oud Papier Aktie ?”, hoor ik u niet begrijpend papagaaien en “Ja”, zal daarop geantwoord worden, “De Oud Papier Aktie”. Speciaal voor de nieuwe elftallen het ELFDE en TWAALFDE even een kleine uitleg. Eens per maand wordt er een elftal uitgenodigd om mee te doen met de Oud Papier Aktie. Op de eerste zaterdag van de maand is het dan met zoveel mogelijk man verzamelen achter de tribune, het liefste met aanhangers, open busjes e.d. Om 9 uur treft u daar Herman Wezenberg aan, IJVV’s eigen oudpapier-goeroe die uitleg geeft over de te rijden route’s, de volgorde van laden enz. enz., een Herman Wezenberg die me op het hart drukte dat hij toch wel erg tevreden is met de inzet van de elftallen; “Hartverwarmend”, noemde Herman het, maar ook zal daar aanwezig zijn Roel Snoeijer met een trekker en; jawel, de platte wagen. Op deze dag is het dus als speler mogelijk om vriendelijk zwaaiend en zonodig zingend en hossend op deze kar plaats te nemen, waarna Roel u bereidwillig door het dorp zal rijden met slechts als kleine tegenprestatie, dat u de in de straten klaarstaande tassen, dozen en pakketjes met oud papier op de kar laad. Wel moeten we enkele elftallen teleurstellen, want er zijn nu dus al 12 mannenelftallen, terwijl er slechts 10 ophaalzaterdagen zijn. Dikke, vette pech dus voor het ACHTSTE en het NEGENDE, die door middel van loting dit jaar moeten overslaan en dus maar gewoon kampioen moeten worden. (Hierbij moet vermeld worden dat deze loting onder zinderende spanning, maar tegelijkertijd in alle eerlijkheid plaatsvond, zorgvuldig en tot in den treure gecontroleerd door iemand die foutloos ‘notariskantoorpersoneelsverengingscontributiekaartjesstempelautomaat’ kon schrijven). Het Oud-papier-ophaal-en dus platte-kar-schema 6 september 2008 - HET ZESDE 4 oktober 2008 - HET ELFDE 7 november 2008 - HET TWAALFDE 6 december 2008 - HET TIENDE 3 januari 2009 - HET EERSTE

voor dit jaar; 7 februari 2009 - 7 maart 2009 - 4 april 2009 - 2 mei 2009 - 6 juni 2009 -

HET HET HET HET HET

TWEEDE DERDE VIERDE VIJFDE ZEVENDE

Verder nog even een goede raad aan de lezers en overige IJsselmuidenaren; zweet en ploeter niet langer in reeds volgestouwde papiercontainers bij uw supermarkt en vermijd de stiekeme gang naar afgelegen plaatsen in het donker, maar rij op de zaterdagochtend tussen 8 en half 1 even naar de parkeerplaats van IJVV. Op woensdagavond mag ook; dan is het mogelijk van half 7 tot half 9 ‘s avonds. Moeiteloos en volstrekt legaal en het levert uw club weer de nodige centen op. Wat een winst. Wat een vliegen in één klap.

IJ.V.V. IJsselmuiden

JAN

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

rondom G e l e z e n

i n

IJVV

Nieuws

d e

k r a n t / s i t e :

Bijna helft Nederlanders doet vrijwilligerswerk

V O O R B U R G bron Algemeen Dagblad woensdag 23 juli 2008 Bijna de helft van alle Nederlandse volwassenen is actief als vrijwilliger. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendmaakte. In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassen bevolking. Mannen en vrouwen doen even vaak vrijwilligerswerk, al zetten zij zich wel voor andere soorten organisaties in. Mannen maken vooral tijd vrij voor sportverenigingen, kerken en moskeeën. Vrouwen kiezen eerder voor werk op scholen of in de verzorging. Het grootste aandeel vrijwilligers is te vinden onder 35- tot 44-jarigen. Verder blijkt uit het onderzoek dat bewoners van het platteland vaker als vrijwilliger actief zijn dan stedelingen. Ook doen hogeropgeleiden meer en vaker charitatief werk dan lageropgeleiden.

Gezocht: Mini-F shirts

IJSSELMUIDEN Het blijkt dat nog veel mini- F shirts niet zijn ingeleverd. Het shirt met het logo van Delta keukens aan de voorzijde. Heeft uw kind de afgelopen jaren in de mini - F gevoetbald en u heeft nog een shirt? Wilt u dan een e-mail sturen naar info@ijvv.nl. Inleveren kan ook bij JP de Maar trekvaart 51 IJsselmuiden Alvast bedankt !!!

Eigen website voor IJVV F4, C1, D1, E1 en E7

IJSSELMUIDEN Foto’s, verslagen en andere bijzonderheden van de bovenstaande teams vindt je op: http://ijvvf4.ditismijnteam.nl/ voor IJVV F4. http://ijvvc1.inverell.nl/home/index.php voor IJVV C1. http://ijvvd1.inverell.nl/home/index.php voor IJVV D1. http://ijvv-e1.ditismijnteam.nl/ voor IJVV E1. http://ijvve7-3.ditismijnteam.nl/ voor IJVV E7. Bezoek de site’s eens en laat een leuk berichtje achter.

IJVV Eredivisiepoule

KAMPEN Meld je nu nog aan voor de IJVV-Eredivisiepoule. Het wachtwoord is IJVV . Voor aanmelding zie advertentie elders in deze IJVV’er. Of surf naar http://www.voetbalpoules.nl/poules.asp?id=371.

Keepers training jeud.

IJSSELMUIDEN Keeperstrainingen jeugd weer van start ! Hier vind je de tijden van de trainingen: Woensdagmiddag 16.00 uur F en E keepers Woensdagmiddag 17.00 uur D keepers Maandag 18.00 uur C keepers Maandag 19.00 uur MB + B keepers

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

De Toppers van IJVV F4 seizoen 2008-2009 zijn: rij achter van links naar rechts: Sven Dekker, Bren de Ruiter, Ruben van den Berg, Joël Last. rij voor van links naar rechts: Roël SteenRedeker, Rob Holtland, Gijs Wittenaar, Bryan van Vilsteren. leiders: trainen: homepage:

Gerhard van Vilsteren en Lammert van den Berg dinsdagmiddag van 17:30 tot 18:30uur http://ijvvf4.ditismijnteam.nl/

trainer: lokatie:

Gerhard van Vilsteren sportpark IJVV Den Uithoek, oefenhoek 1B

De boys van F4 hebben een eigen homepage. Daarop is veel informatie te vinden over dit team: wedstrijdprogramma’s, wedstrijdverslagen, een topscoor overzicht en nog veel meer. Surf er eens heen en laat een leuk berichtje achter in het gastenboek. Hieronder een kleine greep uit de informatie van de F4 site. Veel lees plezier!

12/08/’08

eerste training

Niks rustig aan beginnen, F4 gaat dit jaar voor de overwinning!

Daar staan ze dan onze toppers van F4, fris en uitgerust .......van de vakantie. Want tja, als de vakantie ten einde is en de school weer begonnen, dan start ook het voetbalseizoen bij IJVV en 12 augustus was het weer zover! Zo’n eerste training valt nog niet mee, IJVV begeleid de trainers goed, een trainingsplan en ondersteunende DVD’s, nee het zat onze toppers echt niet mee.

16/08/’08

Go Ahead Kampen F4 - IJVV F4

7-3

En de zaterdag na de training vond de eerste oefenwedstrijd plaats, uit tegen Go-Ahead Kampen. Het was even wennen zo’n eerste wedstrijd met elkaar! Tijdens de training hadden de jongens de plaats in het veld al bepaald. Bryan in het doel, Joel , Bren en Sven achter, Ruben, Roel, Gijs en Rob midden en voorin. In de rust werd nog wat geschoven en kwam Rob in ’t doel, Sven naar voor Gijs naar achter. Het leek goed te gaan we kwamen zelfs voor te staan en wel met 3-2. Het laatste stuk van de wedstrijd zat niet mee de eindstand werd uiteindelijk 7-3 voor Go-Ahead. Maar daar zijn de oefenwedstrijden voor, de jongens hebben goed gespeeld en kregen zelfs aan het einde weer wat lucht. Nog een paar keer oefenen met elkaar en dan kan wat de toppers van F4 betreft de competitie beginnen.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

20/08/’08

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Wilsum F1 - IJVV F4

Wilsum F1 uit, op een door de weekseavond.

2-12

Na een dag vol regen was het ’s avonds eindelijk droog en konden we ons opmaken voor een oefenpot tegen Wilsum F1. Bij IJVV waren de wedstrijden wegens het slechte weer afgelast. Hadden wij even geluk dat wij uit moesten! En bij aankomst in Wilsum ging zelfs de zon nog schijnen. We hadden er zin in! Op het hoofdveld mochten we spelen. Gaaf! We begonnen goed, maar Wilsum ook. Na balverlies ging hun spits alleen op Bryan, onze keeper af…. Een hard schot belande onhoudbaar in het net. 1-0 voor Wilsum. Maar dat lieten de boys niet op zich zitten. Echt niet! Een tandje erbij dan maar. Al gauw scoorde wij ons tegen doelpunt. Daarna scoorden wij nog veel mooie doelpunten! Er werd zelfs overgespeeld om zo de meegesnelde teammaat een doelpunt te gunnen. Top! Ook kregen wij nog 1 doelpunt tegen. eindstand Wilsum F1 – IJVV F4: 2-12 . Goed geoefend jongens en zet dit door in de competitie.

Tot de volgende keer! De boys van F4.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

de officieuze competitiestand IJVV Junioren & Senioren 2008-2009 De competitie is weer van start! Nieuwe ronden en nieuwe kansen in voetballand. Als vanouds gaan we weer de standen en dus prestaties onderling vergelijken. Elke maand wordt er in de Rondom IJVV’er een overzicht getoond van de stand in de KNVB competitie op dat moment. De gegevens worden van de KNVB site gehaald en in een IJVV schema weergegeven. Er word gekeken naar de behaalde punten. Het team met de meeste punten dingt mee naar de officieuze titel van roem en eer: De officieuze competitiestand IJVV voor zowel de junioren als wel voor de senioren. De jeugd is onderverdeeld in twee schema’s: alle selectie elftallen van de jeugd, de 1e elftallen dus. En de jeugd die een halve competitie spelen, overige elftallen. Verleden jaar waren bij de jeugd 1: B1 en bij de jeugd halve competitie: F2 de officieuze winnaars. Bij de senioren waren dat de mannen van het 9e elftal. hieronder een voorbeeld van afgelopen jaar: Eindstand competitie 2007/2008

Competitiestand jeugd1

nr.

team

gesp.

gew.

gelijk

verl.

punten

dpt:

 

dpv:

vorig

1 2

1 5

IJVV B1

22

21

0

1

63

132

20

IJVV A1

18

11

3

4

36

55

27

3

3

IJVV C1

22

12

0

10

36

48

49

(1/2 competitie - voorjaar)

Competitiestand jeugd2  

team

gesp.

gew.

gelijk

verl.

punten

dpv:

dpt:

nr.

vorig

1

1

IJVV F2

11

11

0

0

33

88

15

2

4

IJVV E4

11

11

0

0

33

54

12

3

7

  

IJVV F6

11

9

1

1

28

51

11

Eindstand compe

titie 2007/2008

Competitiestand senioren IJVV

nr.

vorig

1 2 3

 

1

team

IJVV 9

4

2

IJVV 6 IJVV 1

gesp.

gew.

22

gelijk

18

verl.

punten

26

16

4

110

22

0 3

3

57 54 51

dpt:

18

1

dpv:

22

3

105

38

54

24

Op een sportieve strijd! Succes met je team en tot de volgende keer.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

P P Y A H

B I R T H D A Y

In de maand augustus komt de IJVV’er helaas niet uit. Vandaar hier alsnog de Happy Birthday van die maand.

août - agosto - augustus - august - sierpien junioren 3 3 5 5 7 7 7 8 9 9 10 11 12 19 20 23 24 28 29 30

Jeffrey de Maar Casper Ooteman Laurens ten Hove Mark Knol Gerjan v.d. Berg Sander Held Jeroen v.d. Kamp Allard Penninkhof Danny v.d. Berg Chris Dekker Maarten v.d. Berg William Vaandering Melvin Wezenberg Bram Karel Bjorn Wezenberg Arjen van Assen Jill Sluiter Joffrey Ruiter Robert v. Dieren Dennis Esselink

senioren 3 3 7 8 8 10 11 11 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 19 22 23 25 25 28 30 30 30

Arend Meuleman Jaap van Olst Roelof Meuleman Harold Ruiter Arend Schreuder Gerard Junte Nico v. Dieren Ramon Nieuwenhuis Michel van Olst Wilco Visscher Danny Dokter Pieter Blaauwhof Schreuder Bert v.d. Belt Jacoba Klompenmaker Linda Visscher Chiel Buikema Albert Leusink Jennifer Wijbrandts Bertrik Timmerman Tjerk de Waard Richard van Dijk Jan Jansen Albert v.d. Scheer Meuleman Ruben Wijbrandts Ali shiri Soganlo Aalt Junte Gerlida Junte-van Wijhe Albert-Jan Meuleman

namens de redactie van harte gefeliciteerd!

De verjaardagskalenders komen tot stand aan de hand aan de hand van de ledenlijst van IJVV. Om deze reden staan er dus alleen leden op de kalender. Vindt jij het (als supporter, vrijwilliger enz.) ook leuk om vermeld te worden? geef dan je geboortedag door aan de redactie. Staan er onverhoopt fouten in? geef ons dan de juiste gegevens door.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

Bart vd Scheer

....het clubblad van jouw voetbalclub!

Geert Zwakenberg

Niek van Dam

Gerco Schipper

Jasper van ’t Oever

Christian van Essen

Julian Last

Mark den Broeder

Ron Kalter

Het wel en wee van: IJVV E 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 21-8-2008 Vandaag de eerste training. Best wel spannend hoor, maar wel met veel zin van iedereen. Reiny doet de trainingen tot dat er een ander is gevonden. Het was een super training. Na de training werd er veel gepraat over de avond daarna, want dan........gaan onze jongens naar een voetbalwedstrijd in een echt stadion. kortom dit was een heel goed begin van dit seizoen. jongens... zet 'm op! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdagavond 22-8-2008 kwart voor 7 verzamelen op de parkeerplaats bij IJvv, want.....we gaan naar de voetbalwedstrijd FC-ZWOLLE tegen SC cambuur. De hele dag was er al een beetje spanning, maar eindelijk was het dan zover. De toeters en veel "stoere"praatjes, 8 jongens en 3 leiders namen we mee. Bij het stadion aangekomen was het een drukte van belang. We wisten niet precies waar onze ingang was, dus liepen we eerst maar even rechtdoor totdat we bij een geblindeerd hek kwamen, waar de supporters van cambuur achter liepen met heel veel lawaai. Erg indrukwekkend en de jongens kwamen spontaan bij ons om een hand te geven. (hoezo spanning) We moesten toen helemaal omlopen om eindelijk onze ingang te vinden. Na een hele strenge controle (1 voor 1 door een poortje) mochten we door. helaas de toeters en flesjes drinken niet. We zaten vooraan achter het doel. Naast ons zaten de supporters helemaal afgeschermd in een kooi. Na 5 minuten werd het al 1-0 voor FC-Zwolle. We zagen alles : blessures, penalty’s een muurtje en dat allemaal in het echt! Uiteindelijk is het 3-1 geworden. In de pauze kwam zelfs nog showband oranje!!! Op de terugweg zagen we 11 supportersbussen met heel veel politiebusjes. Kortom het was een hele indrukwekkende avond.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

zaterdag 23-8-2008 Vandaag hadden we de eerste wedstrijd die al gelijk voor de beker was. gisteravond was het toch voor velen wel heel erg laat, dus we zouden wel zien wat het werd. Dos kampen E9 kwam om 10 uur en met vol goede moet gingen onze jongens van start. Niek kreeg als eerste de bal en slalomde naar de goal. 1-0 en dat al na een minuut! Christian maakte de 2e! erg goed hoor, want Christian is nieuw in het team. 2-0 Bart die vandaag onze aanvoerder was maakte 3,4 en 5-0. Mark de keeper kreeg het na gisteravond het even te zwaar, zodat DOS een klein kansje zag.5-1 Gerco had nog genoeg energie en maakte er ook nog even ĂŠĂŠn. 6-1 rust ..........waar weer heerlijke limonade was voor weer genoeg power voor de 2e helft. na de rust Begonnen we weer van voor af aan. Niek-Christian-Bart 9-1 DOS kwam deze helft niet meer aan bod. Voor een mooi eind getal heeft Niek gezorgd. De 1e wedstrijd gewonnen met 10-1 geweldig jongens ga zo door!

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

P P Y A H

B I R T H D A Y

septembre - septiembre - september - wrzesien junioren 1 3 4 5 6 7 7 8 10 12 13 13 15 15 18 20 21 23 25 25 25 26 27 27

Jordy Lemstra Thom Maurer NoĂŤlla Otten Marvin ten Bokkel Ivana Diender Bren de Ruiter Luuk Uelderink Remco Reumer Jeroen Rozendaal Jeroen Vahl Sven Dekker Niels Hoekman Eline van den Berg g Bas de Raad Sven van Alfen Janice Wezenberg Marleen de Waard Marcel Limburg Ruben van Dijk Jonno Pruim Neal Sluiter Peter Westendorp Ali Alwaily Jordi Fuite

senioren 1 2 2 2 2 3 4 8 10 10 12 12 13 13 14 15 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 22 24 26 27 27 28 28 29 29 30 30

Bernard Timmerman Johan van Asselt van 't Ende Hans Juffer Gerrit Wezenberg Gerrit Schinkel Carmen Eelman Vaandering Martijn Meuleman Zwep Dries Huisman Tim Steen Redeker Koen Buikema Vincent Overgoor Matthew Last Cor Roeland Robin Dik Wicher Rozeboom Rene Weever Peter v.d. Oever Jan Riezebos Michiel Jongbloed Donny van Sloten Erwin de Velde Jan Kanis Peter V.D. Berg Gerard Brouwer Gert Koopman Johan J h de d Lange L Nico Nieuwbroek Arjan Prak Jeroen Scheer Jeroen Gerrits Jongbloed Niels Keulen John v.d. Meulen Mirjam Hoogeveen-v. Ha Arno Prak

namens de redactie van harte gefeliciteerd!

De verjaardagskalenders komen tot stand aan de hand aan de hand van de ledenlijst van IJVV. Om deze reden staan er dus alleen leden op de kalender. Vindt jij het (als supporter, vrijwilliger enz.) ook leuk om vermeld te worden? geef dan je geboortedag door aan de redactie. Staan er onverhoopt fouten in? geef ons dan de juiste gegevens door.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

ELECTRICITEIT Tjee, wat een drukte al. “Oh wacht, daar is nog een plekje”, hoor ik m’n zoon naast me. Hij wijst verderop en ja, daar lijkt nog plaats te zijn. Ik geef iets gas en ram alvast m’n richtingaanwijzer naar voren, als ineens van de andere kant zo’n ontiegelijk dikke Audi de hoek om scheurt en prompt voor me het gat induikt. “Jee, wat een asociale ..…”; de woorden sterven weg als ik Edgar Davids kwiek de bolide uit zie stappen. Tasje in de hand, z’n zwembril al op en hij is haastig. Hij kijkt me aan en huppelt toch even naar m’n open raampje. “Hee, sorry hoor, maar ik heb vanavond nog een wedstrijdje, zoals je weet, en ik ben al laat, want ik was m’n scheenbeschermers vergeten, moest ik nog weer terug ook, want zonder scheenbeschermers ben ik echt niet compleet. Maar hee, een stukkie terug is nog wel een plekkie, bij dat elektriciteitshuisje; ja, anders was ik er gaan staan, maar dat is nog een stukkie verder lopen en toen zag ik deze, dus euh…” “Okee joh”, antwoord ik toch maar gemoedelijk; “ga nou maar”. “Je bent een topper”, glimlacht Edgar, hij tikt twee keer vertrouwelijk op m’n portier en daar huppelt ie weg. We volgen al keuvelend de aanwijsborden en belanden alras in het stadion. We duiken de eerste de beste opening in en prompt kijk ik pal in het gezicht van Jaap Stam. Jaap kijkt wat moeilijk, maar dat is geen wonder, want d’ur staat een grote, felle lamp zijn gezicht uit te lichten en de camera kijkt belangstellend toe, terwijl Hans Kraay Junior probeert intelligente vragen te stellen, hetgeen hem waarschijnlijk weer niet gaat lukken. “Zijn jullie thuis ook al aan de nieuwe aardappelen ?”, hoor ik Hans vragen, met de hem zo kenmerkende, naar paniek neigende zucht naar kennis in de diepere dingen des levens. Jaap kijkt langs Hans heen en z’n gezicht verandert acuut in een brede glimlach; hij steekt z’n hand op en beent naar ons toe. Hans junior blijft wat verdwaasd achter; hij kijkt vertwijfeld naar de lege plek in het felle licht. “Allemachtig”, bromt Jaap, “dat vind ik nou leuk. Dat jullie ook gekomen zijn; echt, dat waardeer ik enorm”. We schudden handen en slaan mekaar op de schouders. De camera zoemt, maar Hans junior blijft wat verweesd op eerbiedige afstand. “De rest van de jongens is d’ur ook”, glimlacht Jaap en hij maakt een wijds gebaar naar het veld, waar ik inderdaad een heel stel bekende koppen zie. “En euh…, die roodwitten dan Jaap, wie zijn dat ?”, vraag m’n zoon droog. “Da’s Ajax.”, gromt Jaap en hij kleurt. We trekken allebei de schouders op. M’n zoon kijkt me aan; “Zegt me niks”, mompelt ie. “Nee”, antwoord ik; “mij ook nie”. Jaap babbelt er rap overheen; “Hee sorry hoor”, en hij wijst even snel met z’n duim over z’n schouder, “maar ik speel vanavond met jouw nummer”. Hij draait zich half om en ik zie nummer 3. “Ach joh”, slik ik, “voor zo’n avond kan alles, toch ? Geniet er nou maar van, vanavond kan het nog”. Hij knikt dankbaar, draait zich om en beent weg. Die Jaap toch. Als de wedstrijd een goed kwartier onderweg is speelt Cocu een bal in op Bergkamp en die neemt um heel kort aan, draait meteen weg, waardoor hij z’n mannetje kwijt is, zoekt de tweede man op en met een weergaloze schijnbeweging probeert ie de tweede te poorten, want achter die tweede schuilt de ruimte, maar de tweede man heeft door z’n traagheid de benen nog niet ver genoeg uit elkaar, waardoor hij kan onderscheppen. Ik hoor meteen m’n zoon twee keer kort en schel fluiten naast me en Dennis komt gedwee naar de reclameborden. Hij straalt onschuld uit, vriendelijkheid; je weet meteen dat is een goeie vent. “Hee Dennis”, hoor ik m’n zoon scherp, “waarom daar ?” en hij wijst naar de plek waar of ut gebeurd was, “waarom daar die actie ?” Dennis heeft z’n handen op z’n rug en kijkt naar de grond, waar z’n voorvoet draaiende bewegingen in het gras maakt. “De eerste actie was goed, maar speel um dan meteen door op Overmars, die liep diep”. Dennis blijft bleu en net als ik wat wil zeggen, gaat m’n zoon door. “En euh, ik zag je een paar duels ontwijken en dat gaan we dus niet doen, hè. Ik bedoel, je kunt dan wel vliegangst hebben, maar d’ur in vliegen is nog steeds het beste, hoor”. Dennis kijkt verlegen op. “Als jij dat zegt”, mompelt hij. Dan hou ik het niet meer; ik proest van het lachen en m’n zoon lacht hartelijk mee. “Ah joh”, fleurt Dennis vliegensvlug op; “je zit me gewoon te dollen; ik dacht al, wat heeft die nou opeens ?” Hij slaat zich op de knieën van de pret. “He pa”, hoor ik opeens in de verte en ik kijk om me heen, want het is net of het hier niet vandaan komt en langzaam maar zeker ontwaar ik de contouren van m’n bank en van de rest van onze huiskamer. Ik wrijf in m’n ogen. “Kom op, slaapkop”, hoor ik m’n zoon zeggen “we gaan”. “Waarheen ?”, antwoord ik nevelig. “Ja, naar Zwolle natuurlijk, naar Jaap Stam”, antwoord m’n zoon korzelig, “laten we nou maar gaan, straks kunnen we nergens meer parkeren”. Ik sta langzaam op en wrijf de laatste slaap uit m’n ogen. “Ah joh, dat valt nog wel mee, bij het elektriciteitshuisje; daar is nog wel een plekkie”.

IJ.V.V. IJsselmuiden

JAN

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

I J V V :

“ h e t

w a s

in deze rubriek zijn foto´s weergegeven van IJVV´ers tijdens hun vakantie. Spontaan stuurden zij ons hun ultieme vakantie kiekje toe om deze met jou te delen. Waarvoor hartelijk dank!

Sven Dekker F4 Zeeland, strand G

root-Valkenisse

Ruben van den Berg F4 Venetië, Italië

IJVV’ers op de Oranje Camping Oostenrijk - Zwitserland

VV 8

Tomas Hummelink IJ Thailand

IJ.V.V. IJsselmuiden

Peter v/d Berg (2 m eter Peter) IJVV 5 Griekenland, Kos september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

h i e r

....het clubblad van jouw voetbalclub!

f a n t a s t i s c h ! �

? Tomas Hummelink IJVV 8 Thailand

Toppers van IJVV 8 Oostenrijk

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

I J V V :

“ h e t

w a s

selectie van IJVV 10 Griekenland, Chersonissos

Casper? het spookje? Griekenland, Chersonissos

Mega Mindy, Plopsaland De Panne - België

IJ.V.V. IJsselmuiden

Sven Dekker - F4 en Barry Dekker - IJVV 7, Plopsaland De Panne - België september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

h i e r

f a n t a s t i s c h ! �

aard IJVV 10 alkensw V je d n e Week

o.a. Jeroen Meuleman op de glijbaan!

Martijn Prins - IJVV 2 in het Camp Nou, Barcelona - Spanje

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

De Toppers van IJVV F4 seizoen 2008-2009 zijn: rij achter van links naar rechts: Sven Dekker, Bren de Ruiter, Ruben van den Berg, Joël Last. rij voor van links naar rechts: Roël SteenRedeker, Rob Holtland, Gijs Wittenaar, Bryan van Vilsteren. leiders: trainen: homepage:

Gerhard van Vilsteren en Lammert van den Berg dinsdagmiddag van 17:30 tot 18:30uur http://ijvvf4.ditismijnteam.nl/

30/08/’08

trainer: lokatie:

IJVV F4 - SVI F6

Gerhard van Vilsteren sportpark IJVV Den Uithoek, oefenhoek 1B

5-6

Dauw op het gras en de zon aan een strak blauwe lucht. Mooi weer voor een mooie pot voetbal. En dat werd het. De papa van Roel was weer scheidsrechter. Die kan dat heel goed! Het fluitsignaal: het was begonnen. Gijs opende de score al na 2 minuten! 1-0. Dit deed hij na een mooie aktie door de SVI verdediging. De teams waren aan elkaar gewaagd, want SVI scoorde nog geen minuut later de gelijkmaker: 1-1. En dat SVI een goede verdediging en dito keeper had bleek wel! Want de goede akties van Rob op links, en de mooie voorzetten van Roel op o.a. Ruben, werden keer op keer gestopt. SVI voerde de druk iets meer op. Maar IJVV F4 bood dapper weerstand! Het vroege tijdstip en het mooie weer had 1 nadeel: De bal was door de dauw op het veld spekglad geworden... Iets wat heel hinderlijk kan zijn voor een keeper. SVI scoorde vlot achter elkaar de 1-2 en de 1-3. De spits van SVI (de kleinste op het veld) maakte handig gebruik van de gladde bal. Hij had nog meer kunnen scoren. Maar door goed verdedigen van met name Bren en Joel lukte het hem op dat moment niet nog meer te scoren. Niet veel later een afstandsschot van SVI: Weer ‘n gladde bal: 1-4. Kort daarop, weer een tegen aanval. Naast. Oh, we stonden wel onder druk! Weer een aanval van SVI: 1-5. Kort voor rust schoot Gijs zijn tweede binnen: 2-5 en rust. Tweede helft: Als gewoonlijk wisselden Bryan met Rob als keeper. We kregen gelijk een corner tegen, die van de lijn gehaald werd door Rob. Een goede uittrap op Gijs die er, hoppa! 3-5 van maakte. SVI had goede keeper, want die hield heel wat tegen. SVI scoorde na een uitbraak de 3-6. Wij kregen wel 3 tot 4 corners achter elkaar mee. Maar helaas, geen goal. Na het onderscheppen van de bal door Bryan schoot hij in op Ruben die beheerst raak schoot: 4-6. Sven kreeg een dot van een kans, maar de keeper van SVI haalde de bal net van de lijn af. Een paar gevaarlijke uitbraken werden goed gestopt door Roel. We kregen weer meer balbezit: Gijs schoot een mooi hard schot van zo’n 10m: 5-6. Fluitsignaal: Einde van een spannende en mooie pot voetbal. De papa’s en mama’s hebben genoten van een goed draaiend team. Dat belooft wat voor de competitie. Tot de volgende keer, met een sportieve groet.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

O P S P O R I N G

V E R Z O C H T

gezocht! gezocht! gezocht! gezocht! Piet van den Berg vraagt uw aandacht voor het volgende: Op 30 augustus j.l. mocht Piet thuis, bij IJVV een wedstrijd fluiten. Zoals gewoonlijk kleed hij zich dan om in de scheidsrechterskleedkamer op ons complex Den Uithoek. Piet was die dag gekleed in een rood shirt met op de voorkant één grote foto van Dirk Kuyt, zijn idool. Boven de foto staat:

Dirk Kuyt LIVERPOOL Dutch Striker Dit fraai vormgegeven shirt had Piet gekocht bij een straatverkoper in Engeland. Na die bewuste wedstrijd gefloten te hebben kwam Piet tot de nare ontdekking dat zijn shirt weg was! Ontvreemd, op eigen terrein nog wel! Waarschijnlijk heeft iemand tussen 14.00 en 16.30uur zichzelf ‘toegang’ verschaft tot de kleedkamer en zich het (unieke Shirt) toegeëigend. Sporen van braak zijn niet aangetroffen op de plaats delict. Het shirt is dus bij een straatverkoper gekocht en dus niet via internet of winkel te koop. Heb jij informatie omtrent deze verdwijning? Stuur de gedupeerde dan een mailtje. Een anoniem telefoontje mag ook. We Danken je voor je aandacht. Groeten van het opsporingsteam IJsselmond namens Pedro (zie foto), aka Piet van den Berg Bloemstraat 2 8271 VX IJsselmuiden pietplons@home.nl 038-8500837 06-21993555

gezocht! gezocht! gezocht! gezocht!

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

pupil van de week ....het clubblad van jouw voetbalclub!

bij de wedstrijd

IJVV - AVW’66 4-0 (1-0) 13 september 2008

Naam: School: Groep: Leeftijd: Elftal: Positie: Voetbalt bij IJVV sinds: Favoriete club Nederland: Beste voetballer: Beste trainer van Nederland: Hobby`s: Ik eet het liefst: Ik lust geen: Wat wil je later worden: Vermoedelijke uitslag a.s zaterdag:

IJ.V.V. IJsselmuiden

Stan Felix De Eben Haezer 5 8 jaar IJVV F1 verdediger 2005 AJAX Klaas Jan Huntelaar Louis van Gaal buiten spelen Patat spruitjes Profvoetballer IJ.V.V. – AVW´66 : 2-0

S t a n

F e l i x

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

VA C AT U R E : k o p i e e r de r c l u b b l a d

Functieomschrijving Commissie

P.R.-commissie

Functienaam (kader)

kopieerder clubblad

Versie: 1

Contactpersoon: Coördinator clubblad (Barry Dekker)

Datum: 28 04 08

Telefoonnummer: 06 25268838

e-mailadres: barrydekker@planet.nl

Algemene omschrijving COMMISSIE

De P.R.-commissie verzorgt de P.R. van de club en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het clubblad, de internetsite, de teletekstpagina, de presentatiegids en andere voorkomende informatieverstrekking aan de leden enerzijds, maar evenzeer ‘naar buiten toe’.

SPECIFIEKE OMSCHRIJVING FUNCTIE

Als kopieerder clubblad ben je verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en kwantiteit van de productie van de IJVV’er. Je stuurt naar gelang de aanwezige verstoringen het proces bij. Tevens draag je zorg voor het efficiënt ombouwen en instellen van alle delen van de kopieermachine. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal in conditie houden van het apparaat en de omgeving. De kopieerder clubblad valt als uitvoerende functionaris onder de PR-commissie en krijgt leiding en begeleiding van de “coördinator clubblad”.

Gewenste vaardigheden/eigenschappen (competenties) •

affiniteit met het fabriceren van druk- / kopieerwerk

zelfstandig kunnen werken

computervaardigheid

Opleidingseisen / werkervaring Opleidingseisen: Een specifieke opleiding is niet vereist. We vinden in de functie van kopieerder de eigenschappen, resultaatgerichtheid, gemotiveerdheid, procesmatig kunnen werken en een flexibele instelling essentieel. Werkervaring: n.v.t.

TIJDSBESTEDING

Frequentie: incidenteel/week-/maand-/jaarlijks Werktijd: 4 t/m 6_uur/maand (±10 min/kantje -> gem. IJVV’er 30 kantjes = 30x10min = 300min. = 5 uur/maand) Vergadertijd

__1____uur/maand

OVERIG / Bijzonderheden

Indien je geen ervaring hebt maar dit vak graag wilt leren dan komen wij ook graag met je in contact. De drukte, de piek, is aan het einde van de maand, vlak voor het uitkomen van de nieuwe IJVV’er. De kopieerder kan zijn kopieerwerk ook overdag en door de week doen!

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!IJVVVoetbalpoule OokditjaardoetIJVVweermeemetdeinmiddels bekendevoetbalpoule.Reeds5jaareindigenweinde top5,maarwehebbenhelaasnognooitgewonnen! Helpjijonsmeeomditjaardeeersteplaatstepakken? Inschrijvenkanopwww.voetbalpoules.nl.Jezoektde IJVVpouleop,logtinmetwachtwoord‘IJVV’en… voorspellenmaar!

Voorinformatieen/ofvragenmailjenaarloe@home.nlofje beltmetLeoHartsuikerop06Ͳ20543087.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV

....het clubblad van jouw voetbalclub!

van

de

S e i z o e n

redactie

2 0 0 8 / 2 0 0 9

v a n

s t a r t !

Beste lezer, Het seizoen is weer begonnen en je kunt weer tien keer het clubblad op de mat verwachten. Je bent alweer op de laatste pagina van dit clubblad gekomen en we hopen dat je weer veel leesplezier hebt gehad. Ook dit seizoen is IJVV met veertig teams de competitie ingegaan. We rekenen ook dit jaar weer op inbreng van de elftallen. Er is toch altijd wel wat te melden. We zien het graag tegemoet. Heb je ideeĂŤn of suggesties voor de redactie? Stuur ze dan naar info@ijvv.nl We wensen dan ook een ieder weer een sportief en succesvol seizoen toe bij IJVV !

V

a

c

a

t

u

r

e

s

Veel handen maken zwaar werk licht. Daarom staan geregeld vacatures in de IJVV’er en op de site te lezen zijn. Bekijk ze aandachtig en stel jezelf de vraag: is dat niet iets voor mij? En schroom niet om de betreffende contactpersoon te benaderen. Een eerste gesprekje kan nooit geen kwaad. Toch? Mocht je interesse hebben om werkzaamheden voor het clubblad uit te voeren, dan ben je van harte welkom.

C l u b b l a d

o n l i n e

V o l g e n d e

u i t g a v e

Rondom IJVV is het onafhankelijke clubblad van jouw voetbalclub. Rondom IJVV wil de gelegenheid bieden aan alle leden die de behoefte voelen om hun gedachten of gevoelens aangaande de vereniging openbaar te maken. Rondom IJVV publiceert alleen inzendingen waarbij de naam van de schrijver onder het ingezonden stuk staat. Dat wil zeggen dat fictieve namen, zelfs bij columns, niet meer geaccepteerd worden. Rondom IJVV publiceert geen persoonlijke aanvallen en/of beledigingen omdat zij vindt dat daar andere kanalen voor zijn. Discutabele inzendingen worden beoordeeld door de clubbladcommissie. Deze beslist of het ingezonden stuk acceptabel is voor plaatsing. Iedere inzender is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar inzending. De redactie is dan ook slechts verantwoordelijk voor plaatsing van de inzending en niet voor de inhoud hiervan.

Het clubblad is online te vinden op de website van IJVV www.ijvv.nl. Vind je als lezer dit wel handig en wil je het clubblad niet meer door de brievenbus? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar: clubblad@ijvv.nl

De volgende uitgave kun je medio oktober verwachten. Heb je dan kopij mail het dan voor 30 september naar info@ijvv.nl of natuurlijk deponeren in de gele kopijbus in de kantine.

w

w

D

e

w

.

i

j

r

e

d

v

v

.

n

l

a

c

t

i

e

Veel informatie die je ook in dit clubblad leest, kun je terugvinden op de website van IJVV. Neem eens een kijkje op: www.ijvv.nl. Wil je iets plaatsen op de website mail dan naar info@ijvv.nl.

IJ.V.V. IJsselmuiden

september 2008 - seizoen 2008-2009


Rondom IJVV september 2008  

Rondom IJVV het clubblad van jouw voetbalclub

Rondom IJVV september 2008  

Rondom IJVV het clubblad van jouw voetbalclub

Advertisement