Arbacommerce Katalog HR/ENG

Page 1

Marinirani fileti inćuna Marinated Anchovy Fillets

Da bi tradicija postala delicija...

Fileti inćuna u ulju Anchovy Fillets in Oil

Arbacommerce d.o.o.

Smrznute srdele i inćuni Frozen Sardines and Anchovies

When tradition becomes delicacy...


Tvrtka / The Company Arbacommerce d.o.o. Zadar je tvrtka osnovana 1994. godine, a trgovina ribom postaje element poslovanja 1999. godine. Pogoni za preradu ribe (HR 2418 EU i HR 2961 EU) smješteni su u istočnom dijelu istarskog poluotoka, u blizini ribarske iskrcajne luke Plomin, najveće na sjevernom dijelu hrvatskog Jadrana. Gradnja prvog, potpuno novog, modernog pogona dovršena je početkom 2007. godine. Nakon toga, 2012. godine, izgrađen je još jedan pogon na istoj lokaciji, čime su se dotadašnji kapaciteti prerade značajno povećali. Godišnje se otkupi i u njima preradi oko četiri tisuće tona svježe sitne plave ribe.

Arbacommerce d.o.o. Zadar a company founded in 1994 started to work in the fish trade in 1999. The processing plants (HR 2418 EU and HR 2961 EU) are located in the eastern part of the Istrian peninsula, near the fishing port of Plomin, the largest port in the northern part of the Croatian Adriatic. The construction of a first completely new and modern facility was completed in early 2007. In 2012 a second plant was built on the same site which allowed the significant increase in the processing capacity. Annualy the company purchases and processes approximately four thousand tons of fresh small pelagic fish.

Prerada ribe / Fish processing U toku jedne godine podijeljene na dvije lovne sezone, u zimskoj se sezoni, približno od listopada do ožujka, lovi srdela (Sardina pilchardus), a dalje do rujna inćun (Engraulis encrasicolus). Srdela se smrzava u blokovima (tuneli) i pojedinačno (I.Q.F.). Inćun se smrzava, marinira i soli.

Every year is divided in two catching seasons: the winter season, roughly from October to March, when sardines are caught (Sardina pilchardus) and it continues until September when anchovies are caught (Engraulis encrasicolus). Sardines are frozen in blocks (tunnel) and individually (IQF). Anchovies are frozen, marinated and salted.


Lokacija / Location Pogon Labin / Processing Plant Labin

Mađarska / Hungary Slovenija / Slovenia

Hrvatska / Croatia

Labin

Zadar

Jadransko more Adriatic Sea

Bosna i Hercegovina Bosnia and Hercegovina

Dubrova 311, 52220 Labin - Hrvatska / Croatia Tel. + 385 (0)52 85 16 27 Fax. + 385 (0)52 85 19 03 Email: arbacommerce@arbacommerce.hr

SjediĹĄte tvrtke / Head Office Obala kneza Branimira 4a, 23000 Zadar - Hrvatska / Croatia Tel. + 385 (0)23 25 06 28 Fax. + 385 (0)23 25 06 19 Email: arbacommerce@arbacommerce.hr

www.arbacommerce.hr

Plava riba iznimno je zdrava jer obiluje Omega 3 kiselinama Small pelagic fish is extremely healthy because it is rich in Omega 3 fatty acids


To staklo što ga držiš

The Jar Your Hand Embrace

Gruba ruka od davnina u obruč moćna jata steže, u tom staklu što ga držiš živi Jadran, sunce, mreže.

Rugged hands since ancient times Pull heavy nets and struggle hard To fill the jar your hands embrace With Adriatic scents and sun.

Stoljećima s morem bore se kaići, žure s ribom kući do svoje rive stići.

Early, at the crack of dawn, While sleepy waves wash the rocks For centuries the tiny boats Rush carrying their precious loads,

Sve u osvit zore dok more pere stijene, a na ulov čekaju skromne, vrijedne žene.

Down there to sparkling coasts, With vineyards and olive trees Where modest women’s skilled hands Wait anxiously for fish men have caught.

U staklu što ga držiš živi znanje, trud i sklad, pogrbljena leđa i neumoran rad.

The jar your hands embrace Reflects the sea, the blue sky above, Holds colours and warmth and scents Holds prayers and hopes and love,

U nj su stale muške ruke, ženske ruke, okus soli, ulja, muke, sav napor da tradicija postane delicija.

Holds labour of simple people who Through centuries that are going by Have put their knowledge and tradition, Into unique delicacies for you.

~ Dolores Šajt Paunović ~

~ Dolores Šajt Paunović ~

Prevela / Translation: Dunja Sabljar - Štrbac
Slani fileti inćuna Salted Anchovy Fillets

Arbacommerce d.o.o.


2

Ovoj se priči ne zna početak, a ni kraj

Stanovnici Pompeja i Herkulana, stari Grci i Rimljani, Kristofor Kolumbo i veliki gurman Karlo V, svi građani i seljaci nastanjeni kroz dugu povijest uz obale Sredozemlja i Atlantskog oceana, poznavali su slanu pelagijsku ili sitnu plavu ribu. Bez sumnje, lov na srdele i inćune bio je oduvijek najgušće raspoređen oko Sardinije, Sicilije, južne Francuske, Mramornog i Crnog mora, no najbolja se sitna plava riba ipak oduvijek lovila u Jadranu, prvenstveno u istarskom (Rovinj, Pula) i srednje dalmatinskom (Vis, Hvar, Brač) akvatoriju. S obzirom na to da količina ulovljene ribe nije bila stalna jer je ovisila o vremenskim uvjetima tokom godine, perioda godine ili dana te o brojnim poznatim i nepoznatim uzrocima, bilo je potrebno pronaći način da se ulovljene količine u vrijeme kada je ribe bilo, spreme za „gladna“ razdoblja. Soljenje se pokazalo kao najbolji način da se ulov sačuva. Na našim se prostorima u prošlosti običavala soliti srdela, „hraniteljica otočkog puka, mana nebeska, temelj života“. Ona nije bila samo hrana onima koji su je lovili i moreplovcima na jedrenjacima, već se njome posvuda trgovalo. 1420. godine dalmatinski su otoci došli pod vlast Venecije pa je ta republika postala veliko tržište slane ribe koja se već tada s ogromnim iskustvom proizvodila na Visu. Prema podatku iz 1873. godine, u to se vrijeme u Grčku i Italiju izvozilo oko 20.000 barila, odnosno milion kilograma posoljene ribe proizvedene na tom otoku. Danas se na brojnim tržištima puno više cijeni soljeni inćun. Mnogi će reći, uspoređujući srdelu i inćuna, da je srdela panceta, a inćun pršut,

međutim i jedna i druga vrsta ulaze u paletu preporučenih namirnica u nastojanju da se slijede pravila zdrave prehrane, o čemu se danas posebno glasno i rado govori. Ta neprijeporno cijenjena delikatesa pravi je primjerak „fosila gastronomije“ u kojem su objedinjene jednostavnost i profinjenost okusa. Kao što su od davnina bile, tako i danas, slane su ribe ponuđene i na siromaškom i na bogataškom stolu. Ostale su ona fina nit koja naše moderno vrijeme neraskidivo veže sa antičkom prošlošću, a da se pritom gotovo ništa nije promijenilo u osnovnom principu soljenja sitne plave ribe. Priroda je ostala ista. Sve prirodne zakonitosti koje su uvijek utjecale na količinu ulova, ostale se nepromijenjene do današnjeg dana. Čovjek je uspio otkriti još načina da zbrine ulovljene količine. Napreduje tehnologija, postavljaju se novi, visoki standardi koji propisuju pristup obradi, preradi, čuvanju i distribuciji prehrambenih namirnica. U modernoj, novoizgrađenoj tvornici, sitnu plavu ribu zamrzavamo, u bloku ili pojedinačno, solimo , mariniramo i skladištimo poštujući te nove, visoke standarde. Sve smo tekovine vremena primijenili u pripravljanju svih proizvoda iz naše linije, pazeći pomno da pri tome ne narušimo sklad kojeg i danas tvore prirodni darovi i ljudski um i rad. Naši vrijedni ljudi koji rade s ljubavlju, znanjem i strasti, grade put do svakog znalca i ljubitelja delikatese rođene na sunčanom Mediteranu i garancija su bezgraničnog užitka svakom tko je dobio priliku pročitati ove retke. „Ribe su i suviše vrijedne da bismo ih uhvatili samo jednom“ … i priča se nastavlja…


3 Salted pelagic fish was well known to the inhabitants of Pompeii and Herculaneum, the ancient Greeks and the Romans, Christopher Columbus, the famous gourmet Carl V and all the citizens and peasants that lived on the shores of the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. There is no doubt that the fishing of sardines and anchovies was mostly centred around Sardinia, Sicily, the south of France, the Sea of Marmara and the Black Sea, but the best small pelagic fish were always found in the Adriatic Sea, primarily in the Istrian (Rovinj, Pula) and Central Dalmatian (Vis, Hvar, Brač) waters. However, the quantity of the fish wasn’t always the same because it depended on the weather conditions during the year, the period of the year or of the day, as well as numerous known and unknown reasons; therefore, it was crucial to find a way to store the fish caught in the period when it was available for the period when food was lacking. Salting fish proved to be the best way to preserve the catch. The local custom in this area was to salt sardines “the feeder of the isle people, manna from heaven, the foundation of life”. It wasn’t only food for those who caught it or for the sailors at sea; rather, it was widely traded merchandise. In 1420 the Dalmatian islands came under the Venetian rule and the Republic became a large and important market for salted fish that was already produced with great experience on the island of Vis. According to a document dating from 1873, about 20.000 barrels, i.e. a million kilograms of salted fish, were produced on that island and exported to Greece and Italy at the time. Today’s markets have a greater preference for salted anchovies.

Although some people will liken sardines to bacon and salted anchovies to smoked ham, both fish are recommended to anyone pursuing a healthy and balanced diet – an issue of great concern to the modern man. This indisputably appreciated delicacy is a classic example of a “gastronomy fossil” which has a perfect blend of simplicity and delicacy of flavour. Since time immemorial, salted fish have been offered on rich man’s and poor man’s table alike. They remain that fine line that ties our modern time to ancient history, with the basic principles of salting having remained largely unchanged. Nature has also remained unchanged. All the laws of nature that have always affected the size of the catch have remained unchanged to this day. As to storing the caught fish, new methods have been created and new technologies developed. The standards to be applied in processing, storing and distributing food products keep rising. Our newly built, state-of-the art factory allows us to observe those high standards in freezing, in blocks or individually, salting, marinating and storing small pelagic fish. We have applied the experience accumulated over time to all the products from our line, watching carefully not to disturb the harmony generated by nature’s gifts and human labour. Our hardworking men and women have worked with love, knowledge and passion, to build a path to every connoisseur and lover of Mediterranean-born delicacy and to ensure endless pleasure to anyone that had the chance to read these lines. “Fish are too precious to be caught only once”... and the story goes on...

The beginning and the end to this story remain unknown


4

Fileti inćuna u maslinovom ulju / Anchovy fillets in olive oil Vrsta ambalaže / Type of packaging

Plastična posudica / Plastic container

Fileti inćuna u maslinovom ulju / Anchovy fillets in olive oil Vrsta ambalaže / Type of packaging

Staklenka / Jar

Neto težina / Net weight

550g

1000g

Neto težina / Net weight

115g

Težina ribe / Fish weight

350g

700g

Težina ribe / Fish weight

60g

Temperatura čuvanja / Storage temperature

+5 - +10°C

Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

Temperatura čuvanja / Storage temperature

12m

Rok trajanja / Expiration date

3

3

ASPR550

ASPR1000

3859891895182

3859891895434

U godišnjem ulovu, iznimno je mala količina velikog inćuna ulovljenog uglavnom na otvorenom moru Jadrana koji zaslužuje naslov kraljevske delikatese privlačne i oku i nepcu. Bez razmišljanja može se ponuditi najzahtjevnijem stručnjaku, najvažnijem gostu ili pokloniti osobi kojoj posebno želimo ugoditi.

Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

+5 - +10°C 12m 12 ASPR115 3859891895465

Large anchovies, mostly caught in the Adriatic open sea, account for only a small fraction of the annual catch of pelagic fish in the Adriatic Sea. The quantity of the small pelagic fish caught in the Adriatic open sea is so small that it deserves the title of king’s delicacy attractive to the eye as well as to the palate. It can be offered without any doubt even to the most demanding expert, to the most important guest or it can be given as a gift to a person we want to satisfy in a special way.


Arba Sol - Premium Quality


6

Fileti inćuna u suncokretovom ulju Anchovy Fillets in sunflower oil Vrsta ambalaže / Type of packaging

Fileti inćuna u suncokretovom ulju Anchovy Fillets in sunflower oil

Fileti inćuna u suncokretovom ulju Anchovy Fillets in sunflower oil

Plastična kadica / Plastic container

Staklenka / Jar

Plastična posudica Plastic container

Neto težina / Net weight

1000g

75g

160g

500g

100g

150g

Težina ribe / Fish weight

700g

45g

100g

325g

55g

85g

Temperatura čuvanja / Storage temp. Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

+5 - +10°C

+5 - +10°C

+5 - +10°C

12m

12m

12m

3

36*

24*

6

12

12

ASAD1000

ASAD75

ASAD160

ASAD500

ASAD100

ASAD150

3859891895427

3859891895045

3859891895175

3859891895403

3859891895564

3859891895458

* Jedan karton sadrži 2 display kutije po 18 (75g) odnosno 12 (160g) komada * One carton contains 2 display boxes of 18 (75g) or 12 (160g) pieces

Iako zbog veličine u trenutku ulova ne zadovoljava zahtjeve za proizvod Premium kvalitete, riba namijenjena ovoj podliniji itekako zaslužuje našu pažnju jer je količina soli za njenu preradu pomno odmjerena i filet obrađen s istom pažnjom kako bi i ovaj proizvod ostao primamljiv zalogaj za svakog gurmana.

Although the size in the moment of the catch does not satisfy the requirements for the Premium quality product, the fish intended for this sub line of products deserves our attention because the quantity of salt used for its processing is carefully measured and the fillet is processed with the same care to ensure that the product remains an attractive morsel for every gourmand.


Arba Sol - Adriatic Delight


8

Arba Sol

Slani inćuni / Salted anchovies Vrsta ambalaže / Type of packaging

Limenka / Can

Slani inćuni / Salted anchovies Vrsta ambalaže / Type of packaging

Limenka / Can

Neto težina / Net weight

10.000g

Neto težina / Net weight

5.000g

Težina ribe / Fish weight

8.000g

Težina ribe / Fish weight

3.900g

Temperatura čuvanja / Storage temperature

5-12 °C

Temperatura čuvanja / Storage temperature

5-12 °C

Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

24m 2 ASLA10 3859891895496

Alfa i omega dobrog i poželjnog slanog fileta svakako je lata dobro usoljenog inćuna. U lati “Arba Sol”, u savršenoj harmoniji, leže sloj ribe i sloj soli, svjedočeći stvaranju naše Premium kvalitete.

Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

24m 4 ASLA5 3859891895489

The Alpha and the Omega of good and desirable salted fillets of course is a lata (can) of well salted anchovies. In the lata “Arba Sol”, in perfect harmony, lays a layer of fish and a layer of salt, witnessing the creation of our Premium Quality.
Marinirani fileti inćuna Marinated Anchovy Fillets

Arbacommerce d.o.o.


2

Marinirani fileti inćuna / Marinated anchovy fillets Vrsta ambalaže / Type of packaging

Plastična posudica / Plastic container

Marinirani fileti inćuna / Marinated anchovy fillets Vrsta ambalaže / Type of packaging

Plastična kadica / Plastic container

Neto težina / Net weight

1000g

Neto težina / Net weight

75g

160g

500g

Težina ribe / Fish weight

700g

Težina ribe / Fish weight

45g

100g

325g

Temperatura čuvanja / Storage temperature Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

+2 - +5°C 6m 3 AMAD1000 3859891895410

Temperatura čuvanja / Storage temperature

+2 - +5°C

Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

6m 36*

24*

6

AMAD75

AMAD160

AMAD500

3859891895069 3859891895106 3859891895397

* Jedan karton sadrži 2 display kutije po 18 (75g) odnosno 12 (160g) komada * One carton contains 2 display boxes of 18 (75g) or 12 (160g) pieces

Svi oni koji iz nekog razloga zaobilaze slano ili naprosto više vole blage okuse naći će svoje zadovoljstvo u mariniranom proizvodu iz ove linije.

All of those who for some reason avoid salted food or simply prefer mild flavours will find their pleasure in the marinated product from this line.

Raspoloživ u nekoliko varijanti, bez dodataka ili sa dodatkom začinskog bilja, češnjaka ili ljute papričice, sigurno će naći put do mnogih željnih posebnog doživljaja.

Available in a few versions, without supplements or with the supplement of herbs, garlic or chili pepper, it will surely find its way to those in seek of special experiences.


Arba Mar - Adriatic Delight


4

Arba Mar - Adriatic Delight Marinirani s dodacima / Marinated with supplements

Vrsta ambalaže / Type of packaging

Herbae, s provansalskim travama Herbae, with Provencal herbs

Aromaticus, s chili papričicom Aromaticus, with chili pepper

Allium, s češnjakom Allium, with garlic

Plastična posudica / Plastic container

Plastična posudica / Plastic container

Plastična posudica / Plastic container

Neto težina / Net weight

200g

1000g

200g

1000g

200g

1000g

Težina ribe / Fish weight

130g

650g

140g

700g

140g

700g

Temperatura čuvanja / Storage temperature

+2 - +5°C

+2 - +5°C

+2 - +5°C

6m

6m

6m

Rok trajanja / Expiration date Komada u kartonu / Pieces per carton Šifra / Code EAN Kod / EAN Code

6

3

6

3

6

3

AMHE200

AMHE1000

AMAR200

AMAR1000

AMAL200

AMAL1000

3859891895625

3859891895632

3859891895649

3859891895656

3859891895601

3859891895618
Smrznute srdele i inćuni Frozen Sardines and Anchovies

Arbacommerce d.o.o.


2

Smrznuta srdela / Frozen sardines Cijela ili očišćena, u bloku ili I.Q.F. / Whole or H/G, in block or I.Q.F.

Smrznuta srdela cijela ili očišćena, u bloku ili I.Q.F. / Frozen sardines whole or H/G, in block or I.Q.F. Vrsta ambalaže / Type of packaging

Vrećica, posuda / Bag, tray

Vrećica + karton / Bag + carton box

Neto težina / Net Weight

500g / 1000g

Blok / Block

8-11kg

Težina ribe / Fish weight

450g / 900g

I.Q.F.

10kg, 20kg

U liniji ARBA LED ponudili smo nekoliko vrsta pakiranja smrznute srdele i inćuna.

Fotografije i tablica su informativnog karaktera. Proizvod možemo pakirati prema upitu kupca. Photos and tables are for information only. The product can be packaged according to customer’s request.

In the ARBA LED line we offer a few packaging options for the frozen sardines and anchovies.


Arba Led


4

Smrznuti inćun / Frozen anchovies Cijeli ili očišćeni, u bloku ili I.Q.F. / Whole or H/G, in block or I.Q.F.

Smrznuti inćun cijeli ili očišćeni, u bloku ili I.Q.F. / Frozen anchovies whole or H/G, in block or I.Q.F. Vrsta ambalaže / Type of packaging

Vrećica, posuda / Bag, tray

Vrećica + karton / Bag + carton box

Neto težina / Net Weight

500g / 1000g

Blok / Block

8-11kg

Težina ribe / Fish weight

450g / 900g

I.Q.F.

10kg, 20kg

Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji zamrzavanja, riba nakon odmrzavanja zadržava sve karakteristike svježe ulovljene ribe i bez puno truda postaje ukusan i zdrav ručak.

Fotografije i tablica su informativnog karaktera. Proizvod možemo pakirati prema upitu kupca. Photos and tables are for information only. The product can be packaged according to customer’s request.

Thanks to cutting edge freezing technology, when the fish is defrosted it retains all the characteristics of a freshly caught fish, and without too much effort it becomes a tasty and healthy lunch.