Page 1

Van:

Naar:

Parkaanpassing IJTC Groenvliet Frank Gijsberts, versie 1 oktober 2012

IJTC Groenvliet

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 0


0 Agenda

- Opening - Aanleiding - Diverse baansoorten (Martin) - Inrichting park (Frank) - FinanciĂŤn (Peter) - Samenvatting + planning

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 1


1 Aanleiding

Beleidsplan

Renovatie

Beleidsplan gepresenteerd in november 2011

Baan 1-5 moeten gerenoveerd worden

Wens tot uitbreiding baancapaciteit

Hoofdoelstelling: 9 All weather banen

Om te voldoen aan eisen KNLTB moet hekwerk en afmetingen ook aangepast worden

Aanleg minibaan

Realisatie: 1 april 2014

Oprichting werkgroep Tennispark IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 2 2


1b Opdracht werkgroep tennispark

Onderzoek: • Hoeveel banen zijn verantwoord voor IJTC Groenvliet? • Welke baansoorten beschikbaar? • Is uitbreiding te realiseren op huidige locatie? • Welke financiële consequenties heeft dit voor IJTC Groenvliet?

Tijdsplanning: • November 2012 moet onderzoek zijn afgerond

Teamleden: • Frank van der Tol • Martijn Rijnders

Peter Kreeftmeijer Dick van Doorn

Martin Braaksma Frank Gijsberts

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 3 3


1c Waarom info-avond voor ALV?

Leden moeten goed geïnformeerd worden

Beslismoment en informatievoorziening los van elkaar

Op deze avond meer ruimte voor inhoudelijke discussie dan op ALV

Geen tijdsdruk die naar verwachting wel tijdens ALV zal zijn

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 4 4


2 Baansoorten

Welke capaciteit is nodig?

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 5 5


2a Uitgangspunten

Aantal leden

% van de bevolking lid van tennisclub

Aantal leden per baan

In district Utrecht, vergelijkbare clubs

4,8%

85

IJTC nu, 10 banen

3,2%

111

IJTC met 2 extra banen en 100 extra leden

3,4%

100

Opmerking

Bij 4,8%: 17 banen nodig

Bron: KNLTB

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 6 6


2b Trend: ledenaantal verwachting 25 jaar Trend dalend ledenaantal: Verloop ledenaantallen district Utrecht laatste 5 jaar

+2,2 +1,4 +0,2 -3,3 -1,7 %

Aantal leden in potentie in IJsselstein 2012 (4,8%)

1680 leden

IJTC met 12 banen aantal benodigde leden

Bij 100 leden per baan

IJTC met 12 banen aantal benodigde leden

Bij 90 leden per baan

Als dalende trend gedurende 25 jaar gemiddeld -1,5% dan aantal leden in potentie in IJsselstein in 2037 Conclusie

Bron: KNLTB

1200 leden 1080 leden 1150 leden

12 banen ook op lange termijn verantwoord

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 7 7


2c Trend: ledenaantal IJTC Groenvliet

Totaal

Senioren

Jeugd

Momenteel ca

1100

800

300 (27%)

Met 2 extra banen

1200

850

350 (29%)

Ledental IJTC

Landelijk: * Verhouding jeugd-senioren rond de 26% • Meer jeugd aannemen niet verantwoord: • beperkte lescapaciteit • Baancapaciteit moet ingezet worden voor lessen: senioren ervaren dan geen verlichting van baandruk!

Bron: KNLTB

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 8 8


2d Wachtlijst IJTC Groenvliet

Wachtlijst IJTC okt 2012

Senioren

Jeugd

Aantal op wachtlijst

42

110

0-1 jaar

2 jaar

Gemiddelde wachttijd

Bron: IJTC Groenvliet

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 9 9


2e Wachtlijst IJTC Groenvliet, nieuwe situatie

Wachtlijst IJTC met 2 extra banen en 100 extra leden

Senioren

Jeugd

Aantal op wachtlijst

ca

0

55

Gemiddelde wachttijd

ca

Geen

0-1 jaar

Bron: IJTC Groenvliet

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 10 10


2f Conclusie

• Uitbreiding naar 9 buiten banen lijkt ook op lange termijn verantwoord • Maximaal 50-55 jeugdleden extra toelaten. • Hierdoor ervaren ook senioren verlichting van baandruk • Wachtlijst senioren wordt weggewerkt, voor junioren wordt deze beduidend korter

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 11 11


3 Baansoorten

Wat is de beste baansoort?

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 12 12


3a Uitgangspunten

Gehele jaar bespeelbaar

Speeleigenschappen benaderen gravel

Snelle beschikbaarheid na regen

Bewezen technologie

Voor iedereen toegankelijk

Gewrichtsvriendelijk

Kosten

Duurzaamheid

Onderhoud

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 13 13


3b Aanpak

Aanpak: •

“Baansoorten in beeld” van KNLTB

Gesprekken met PVDV, TC de Doelen, Domstad, Montfoort

Baansoorten beurs in Rosmalen

Gesprekken met aannemers: Topcourt, Heijmans, Huisman, Oranjewoud, Grontmij

Bodemonderzoek ISA Sport

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 14 14


3c Stap 1 - “Baansoorten in beeld” van KNLTB Zandkunststof

Mineraal ongebonden • • • •

Gravel Gravel Plus French Court Canadian Tenn

• • • • •

Arcadis Ultragrass Desso Forte Probounce centrecourt Advantage tenniscourt GM Floor tennis

Mineraal gebonden

Zandkunstgras • • • • • • •

Smashcourt Provision Advantage red court AA tennisrood Domo avantage GM floor smash Desso grand slam clay

• • • •

Eurotop All weather beton Poritop Tennis Force

Kunststof • • • •

Easy Clay Cushion Court Tennisfloor pro Recaflex

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 15 15


3c Stap 1 - “Baansoorten in beeld” van KNLTB Zandkunststof

Mineraal ongebonden • • • •

Gravel Gravel Plus French Court Canadian Tenn

• • • • •

Arcadis Ultragrass Desso Forte Probounce centrecourt Advantage tenniscourt GM Floor tennis

Mineraal gebonden

Zandkunstgras • • • • • • •

Smashcourt Provision Advantage red court AA tennisrood Domo avantage GM floor smash Desso grand slam clay

• • • •

Eurotop All weahter beton Poritop Tennis Force

Kunststof • • • •

Easy Clay Cushion Court Tennisfloor pro Recaflex

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 16 16


3c Stap 1 - “Baansoorten in beeld” van KNLTB Zandkunststof

Mineraal ongebonden • • • •

Gravel Gravel Plus French Court Canadian Tenn

• • • • •

Arcadis Ultragrass Desso Forte Probounce centrecourt Advantage tenniscourt GM Floor tennis

Mineraal gebonden

Zandkunstgras • • • • • • •

Smashcourt Provision Advantage red court AA tennisrood Domo avantage GM floor smash Desso grand slam clay

• • • •

Eurotop All wheater beton Poritop Tennis Force

Kunststof • • • •

Easy Clay Cushion Court Tennisfloor pro Recaflex

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 17 17


3c Stap 1 - “Baansoorten in beeld” van KNLTB Zandkunststof

Mineraal ongebonden • • • •

Gravel Gravel Plus French Court Canadian Tenn

• • • • •

Arcadis Ultragrass Desso Forte Probounce centrecourt Advantage tenniscourt GM Floor tennis

Mineraal gebonden

Zandkunstgras • • • • • • •

Smashcourt Provision Advantage red court AA tennisrood Domo avantage GM floor smash Desso grand slam clay

• • • •

Eurotop All wheater beton Poritop Tennis Force

Kunststof • • • •

Easy Clay Cushion Court Tennisfloor pro Recaflex

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 18 18


3d Baansoorten (shortlist) Zandkunststof

Mineraal ongebonden • • • •

Gravel Gravel Plus French Court Canedian Tenn

• • • • •

Arcadis Ultragrass Desso Forte Probounce centrecourt Advantage tenniscourt GM Floor tennis

Mineraal gebonden

Zandkunstgras • • • • • • •

Smashcourt Provision Advantage red court AA tennisrood Domo avantage GM floor smash Desso grand slam clay

• • • •

Eurotop All wheater beton Poritop Tennis Force

Kunststof • • • •

Easy Clay Cushion Court Tennisfloor pro Recaflex

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 19 19


3e Baansoorten (deep dive - bespeelbaarheid)

Gravel + vacu端mdrainage

Smashcourt

Bespeelbaarheid

10+ maanden

12 maanden

Wanneer niet

Vorst, opdooi, ijzel, sneeuw

Opdooi, ijzel, sneeuw

Bespeelbaarheid na regen

30 minuten

15 minuten

Ervaringen

Montfoort, Blauwe Reiger

Lopik, PVDV, TC de Doelen, Domstad

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 20 20


3f Baansoorten (deep dive - speeleigenschappen)

Gravel + vacu端mdrainage

Smashcourt

Stuiteigenschappen

++

+

Glijden

+

+

Bal afdruk

++

+

Lijnen

-

+/-

Tennis niveau

++

+/*

* Er zijn relatief veel verschillen per park in de kwaliteit van de banen en dus ook in speeleigenschappen

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 21 21


3g Baansoorten (deep dive - Duurzaamheid) Gravel + vacuümdrainage

Smashcourt

Technologie

Bewezen (50+ jaar)

Relatief nieuw (10/15 jaar)

Slijtage toplaag

25+ jaar

10/15 jaar

Gebruik

Bij verkeerd gebruik kunnen beschadigingen eenvoudig gerepareerd worden

Bij verkeerd gebruik kunnen beschadigingen niet of moeilijk gecorrigeerd worden

Aanleg

Fouten in de toplaag kunnen relatief eenvoudig gecorrigeerd worden Goede kwaliteit is haalbaar

Fouten in de toplaag zijn moeilijk of niet te corrigeren Goede kwaliteit niet te voorspellen

Hoog onderhoudsintensief Fouten door verkeerd onderhoud kunnen relatief eenvoudig gecorrigeerd worden

• •

• Onderhoud

• •

Matig onderhoudsintensief Fouten door verkeerd onderhoud zijn moeilijk of niet te corrigeren

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 22 22


3h Baansoorten (deep dive – aanlegkosten) Gravel + vacuümdrainage Aanleg Vervanging toplaag na 10/15 jaar

Smashcourt

vacuümdrainage € 270.000

€ 370.000

n.v.t.

€ 135.000

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 23 23


3i KNLTB brief

Conclusie: Gravel is meest gewenste toplaag • • • • •

KNLTB ziet steeds meer gravelbanen verdwijnen Onderzoek toont aan: meeste spelers hebben voorkeur voor gravel Onderzoek toont aan: wordt als meest gewenst beschouwd Toptennis prefereert gravel Nieuwe inzichten • Aantal speelweken > bijgesteld • Onderhoud < bijgesteld

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 24 24


3j Advies baansoortenonderzoek

Aanbeveling: Gravel (eventueel met verwarming) • • • • • • •

Speeleigenschappen zijn het best (zeker op een hoger niveau) Kosten zijn lager Vacuüm drainage: langer doorspelen met regen, na regen weer vlot spelen, langer in de winter open te houden dan tot nu toe gedacht Verwarming: all weather eigenschappen Duurzaamheid risico’s bij smash court zijn hoog Onderhoud gravel is minder hoog door nieuwe technieken Aanbeveling knltb

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 25 25


4 Locatieonderzoek

Welke mogelijkheden zijn er op de beschikbare ruimte?

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 26 26


4a Locatieonderzoek (schetstekening huidige situatie)

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 27 27


4b Locatieonderzoek: Plan A

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 28 28


4b Locatieonderzoek: Plan B

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 29 29


4b Locatieonderzoek: Plan C

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 30 30


4b Keuze: optie B

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 31 31


4c Locatieonderzoek • •

ISA sport heeft onderzoek gedaan naar huidige opbouw van de banen Op basis hiervan hebben we gerichte offertes kunnen opvragen

Gemeente: • Toestemming tot verwerving grond • Vergunningaanvraag gedaan

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 32 32


5 Locatieonderzoek

FinanciĂŤle consequenties

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 33 33


5 FinanciĂŤle paragraaf Renovatie 5 banen (banen 1 t/m 5) INVESTERINGEN Aanleg banen Investering 1e jaar excl. Investering 1e jaar incl.

Aanleg 9 nieuwe banen Gravel

Aanleg 9 nieuwe banen Smashcourt

150.000 181.500

270.000 326.700

370.000 447.700

8.750 9.075

13.500 16.335

18.500 22.385

6.000 7.260 0

10.800 13.068 5.000

26.000 31.460 -12.500

14.750 16.335

24.300 34.403

32.000 41.345

12 14

20 29

27 34

Exploitatiegevolgen excl. Rentelasten (op basis van 5%) BTW incl. BTW excl. Afschrijvingskosten BTW incl. BTW Onderhoudskosten

Delta expl. Kosten excl. BTW Delta expl. Kosten incl. BTW Contributietoename Op basis van 1200 leden

excl. BTW incl. BTW

* In/excl. BTW: Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden tot oprichting van een stichting

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 34 34


5 FinanciĂŤle paragraaf

Contributie bij verenigingen in de omgeving benschop lopik oudegein vreeswijk domstad Linschoten IJTC Groenvliet

110,00 132,50 145,00 160,00 215,00 163,00 135,00

Conclusie: â&#x20AC;˘ Contributie IJTC gebaseerd op zomerperiode, overige op volledig seizoen

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 35 35


5 Hoe te financieren? •

Bij keuze voor gravel hebben we te financieren: ca. EUR 30,- per lid

Echter dienen we een onderscheid te maken naar jeugdleden en senioren • Jeugdleden betalen ca. 60% van de waarde van seniorenlidmaatschap • Gevolg is een verdeling van ca. € 167,- voor senioren • En € 99,- voor junioren

De vraag is welke contributie zou acceptabel zijn?

Op basis van concurrentie lijkt een bedrag van € 160,- marktconform

Hoe kunnen we resterend bedrag financieren?

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 36 36


5 Hoe te financieren, vervolg Welke mogelijkheden zijn er om investering te financieren? •

Verhogen barprijzen (in beleidsplan staat opgenomen dat barprijzen 75% mogen zijn van de horeca)

Jaarlijks resultaat van ca. € 5.000,- gebruiken voor financiering

Exploitatie kosten kritisch tegen licht houden (o.a. energie)

Op balans staat voorziening van ca. € 45.000,-. Deze kunnen we hiervoor aanwenden

Er zijn mogelijkheden, deze dienen verder uitgewerkt te worden

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 37 37


6 Conclusie

Conclusie

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 38 38


6 Conclusie

• Gravel lijkt de meest geschikte baansoort: • Speleigenschappen • Financiering • Verbeterde drainagetechnieken • IJTC Groenvliet heeft behoefte aan 9 buiten banen • Financiering door contributieverhoging en verbeteren exploitatie

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 39 39


7 Vervolg

• ALV • Akkoord met uitbreiding naar 9 buiten banen? • Akkoord met gravel als baansoort? • Akkoord met verhoging contributie en verbetering exploitatie? • Opstellen van bestek • Aanbesteding • Finale keuze van aannemer • Realisatie: 1 april 2014

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 40 40


7 Planning en vervolg

2012 jul Advies baansoort

x

Presentatie bestuur

x

Fincanciele uitwerking

aug

sep

x

x

2013

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

x

x

x

aug

sep

x

x

okt

nov

dec

x

x

x

x

Informatie avond

x

ALV

x

Grond overdracht x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vergunning Opstellen bestek Aanbesteding Selectie leverancier Aanleg banen

IJTC Groenvliet, oktober 2012 | 41 41

presentatie parkaanpassing 2012  

Deze presentatie is 23 oktober gehouden voor alle leden van IJTC

presentatie parkaanpassing 2012  

Deze presentatie is 23 oktober gehouden voor alle leden van IJTC

Advertisement