Page 1

L.T.C. De IJsselweide

Lente De Opslag

maart 2011

Nieuw op ons park: "BAAN 10". ClubKampioenschappen Enkelspel. Jeugd Competitiedag


2


Inhoud Maart 2011

Jaargang 42

art 1k inhoud 1 Colofon Van de Redactie Van de Voorzitter Bestuursmededelingen Ledenpas Ophalen Baan 10 Bardienst Draaien Digitalisatie Oude Clubbladen Aan de Bar, Achter de Bar Wintercompetitie ParkZaken Klussendag Bokkendag Luxe Parkeren Workshop Bloemschikken Kerst en Pasen En Wat Deden de Heren?

art 1k inhoud 2 3 3 5 5 5 7 9 9 11 11 13 13 15 15 17 17

Competitiedata Clubkampioenschappen Enkelspel Geitendag Enquête Tennisles Uit de Oude Doos Katrijn van Gendringen Lente Competitiedag Jeugd Arjan Pastoors Uit de Oude Doos Praoteri-j in de Lente Aanleverwensen Wijziging/Afmelding Lidmaatschap Foto's tapinstructie Wisselfoto Evenementenkalender Bestuur- en Commissies

COMPETITIESPELERS ATTENTIE!

19 19 21 23 23 23 25 25 25 27 27 27 30 29 29 31

DE NIEUWE LEDENPASJES

DE BALLEN EN DE FORMULIEREN KUN JE OPHALEN IN HET CLUBHUIS OP 19 MAART 2011 tussen 11.00u. en 12.00u.

ZIJN OP TE HALEN IN HET CLUBGEBOUW: ZATERDAG 19 MAART 2011 van 10.00 uur - 12.00 uur

Colofon

Van de Redactie

Art 1kt Colofon Lente opslag

art 1k redactie

De opslag is een clubblad voor en door leden van L.T.C. De IJsselweide te Gendringen.

Even een inkijkje in de 'dagelijkse' gang van zaken rondom ons clubblad. SMIC blijkt nu en dan aan veranderingen onderhevig. De wensen van de gebruikers door heel Nederland zijn talrijk en men probeert daar aan tegemoet te komen. Dan moeten we opnieuw uitproberen hoe uw artikelen het best uitkomen op een pagina. Met de expertise van Guus komen we een heel eind. Sommige artikelen kunnen er iets anders uitzien, dan u in gedachten had. Dat heeft dus met die veranderingen te maken. En als iets dan lukt.......... dat geeft de voldoening

Het blad verschijnt 4x per jaar: een Lente (maart), een Zomer (juni), een Herfst (september) en een Winter (december) uitgave in een oplage van ongeveer 410 exemplaren. Per adres één exemplaar. Om lid te worden van onze vereniging kunt U een aanmeldingsformulier downloaden via onze website www.deijsselweide.nl . Zie daar voor meer informatie.

Dan de inhoud. Veel mensen hebben weer werk verzet: elke commissie vraagt zich af wat aan u doorgegeven moet worden. Wat moeten we niet vergeten te plaatsen. Het seizoen begint, dat betekent veel aankondigingen, mededelingen. En er wordt nog even terug gekeken op de afgelopen winter: de workshop bloemschikken vond plaats toen de winteropslag al op de mat lag. En omdat we u het enthousiaste verslag niet willen onthouden, staat er een stukje in over het maken van de Kerststukjes.

Advertenties en sponsorzaken via em@il: sponsor-com@deijsselweide.nl De redactie bestaat uit, Tine te Brömmelstroet, Lidy Reitsma en Guus Tinnevelt. Zij zijn te bereiken op redactie@deijsselweide.nl. Aan deze uitgave werkten mee: Hans Rutjes, Ron van de Klashorst, Eric Kok, Nardy Kok, Mary v.d. Waardenburg, Anita Peters, Derick Coops, Arjan Pastoors. Foto's: Guus Tinnevelt Druk: online via SMIC/Jonge Helden BV Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem. Copyright © 2010 L.T.C. De IJsselweide

Wij wensen u veel lees- en tennisplezier. En voor de volgende De ZomerOpslag kunt u uw stukjes (al vanaf nu) tot aan zondag 29 mei inleveren via redactie@deijsselweide. nl. Wij zien ze graag tegemoet.

3


4


BestuursMededelingen

Van de Voorzitter art 1k voorzitter Van de voorzitter

art 1k bestuurs mededelingen

Eindelijk Lente!! Na al weer een koude winter met veel sneeuw, gaat het dan eindelijk weer beginnen. Na een niet al te drukke ledenvergadering, waar wij voor het eerst ons nieuwe logo gepresenteerd hebben, gaan nu de activiteiten van 2011 van start. Dit alles in een razend tempo. In maart hebben we de klussendag, de Bokkendag, Openingstoernooi Jeugd en beginnen de Clubkampioenschappen Senioren Enkelspel. De pasjes kunnen opgehaald worden en ook de opfriscursus AED staat op de planning en dat is nog maar het begin. Over een aantal bestuursactiviteiten onder andere m.b.t. het vrijwilligers beleid leest u verderop in dit blad meer. Ook willen we de ledenwerving meer c.q. beter ter hand nemen. Wij moeten ons club beter “vermarkten”. We hebben een vereniging met een hondstrouwe aanhang, met een prachtig park en kantine. Het is alleen zo jammer dat we dat niet aan iedereen vertellen, of in de media naar voren laten komen. Je kunt het bescheiden misschien zelfs egoïstisch noemen. Feit is dat ons ledental behoorlijk geslonken is door de crises, vergrijzing en toenemende blessuregevoeligheid. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom. Wij gaan daar, zoals dat heet, “beleid op maken”. Stelselmatig vanuit een concept laten horen wat voor een prachtig product (tennisvereniging met een prachtige accommodatie en grote saamhorigheid) wij te bieden hebben. We moeten de voordelen van een individuele sport benoemen en promoten. Dat kunnen wij uiteraard niet alleen als bestuur, ook onze leden hebben daar een taak in. Wij hebben daar ook allemaal baat bij. Wanneer we het huidige ledental op zijn minst kunnen vasthouden en mogelijk ook nog uitbreiden dan kunnen wij de voorzieningen op dit (hoge) niveau in stand houden!

Mededelingen en Besluiten n.a.v. de Algemene Ledenvergadering op 22-02-2011 Bestuursverkiezing Penningmeester: Ben Orriëns, is voor 2 jaar herkozen als penningmeester. Daarna zet hij definitief een punt achter zijn functie. Voorzitter: Hans Rutjes is als voorzitter herkozen voor een periode van 4 jaar. Afscheid: Lidy Reitsma sluit een bestuursperiode van 10 jaar af, waarvan zij 4 jaar voorzitter was van de kantinecommissie en 6 jaar secretaris. Zij werd onder lovende woorden bedankt voor het werk dat zij heeft verzet, vergezeld van een prachtig boeket bloemen, een enveloppe met inhoud en applaus van de leden. Secretaris: Yvonne Besselink is benoemd tot secretaris. Contributieverhoging Een verhoging van de contributie is nodig om de vereniging financieel gezond te kunnen houden en dus ook de benodigde noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen. Het voorstel tot verhoging werd in stemming gebracht en unaniem aanvaard. Conclusie: Voor het verenigingsjaar 2011 bedraagt de contributie € 120,00 voor senioren en € 60,00 voor jeugdleden en studenten; Voor het verenigingsjaar 2012 wordt deze € 130,00 voor senioren en € 65,00 voor jeugdleden en studenten. De consumptieprijzen De consumptieprijzen zullen per 1 april 2011 aangepast moeten worden, vooral wat betreft koffie [waarvan de inkoopprijs gestegen is] en thee en de bijzondere biersoorten. Wat betreft het laatste zal nog worden onderzocht of het prijstechnisch raadzaam is om over te stappen op flesjes i. p.v. tap.

26 MAART 2011: BOKKENDAG ZAL FRED ZIJN TITEL PROLONGEREN? ALLE DEELNEMERS: VEEL PLEZIER!

De inningen van contributie, sponsorgelden en lesgelden zullen sneller worden gedaan dan voorheen.

Ledenpas Ophalen

Ledenwerving. Dit zal een speerpunt worden. Er gaat organisatorisch het nodige veranderen om hier “body“ aan te geven. Hierover volgt later meer informatie.

art 1k ledenpas ophalen Voor alle leden is de nieuwe ledenpas 2011 af te halen op zaterdag 19 Maart van10.00 uur tot 12.00 uur in het clubgebouw .

Een uitgebreid verslag kunt u lezen in De WinterOpslag. Namens het bestuur, Lidy Reitsma

Deze 2011 ledenpas is niet alleen noodzakelijk voor competitie spelers, maar ook om correct af te hangen op ons park, het is een bewijs van lidmaatschap 2011. Dus ............ Haal op die pas, Technische Commissie.

5


6


7


8


Bardienst Draaien draaien LTC De IJsselweide art 1k bardienst

Januari 2011

Bardienst draaien LTC de IJsselweide Januari 2011 Bardienst zelf : Sleutel: Sleutel halen bij aanwezige trainer, regelen met het barhoofd of halen bij Jenny , Jan Ligthartstraat 5, Gendringen. Openen deur: Openen deur van de kast en deur van het voorraadhok. Check gelijk even hoe vol de aangesloten vaten zitten. Gasten: Jij bent de gastheer of gastvrouw, dus zorg ervoor dat het gezellig is. Lampen aan, liefst geen TL en muziek of TV aan. Spoelbak: Spoelbak vol laten lopen, anders kun je echt geen fatsoenlijk biertje tappen. Als er weinig bier gedronken wordt, kun je een dienblad onder de tap zetten zodat de tap verder schoon blijft. Rustig: Als het rustig is kun je vrijwel altijd de vaatwasser in- of uitruimen , koppen en schotels neerzetten en eventueel wat koelkasten aanvullen. Verder kun je in de kassa de briefjes koppen en later de briefjes goed in de la doen. Dit scheelt veel werk met storten. Einde: Op het eind van je bardienst kun je de keuken, de bar, de lege tafeltjes en de tap alvast schoonmaken. Je zet een dienblad onder de tap zodat de tap ook schoon blijft. Als je laatste gasten weg gaan, moet er nog 1 tafel schoon, de afwasmachine nog aan en moet er nog afgesloten worden. Denk ook aan het alarm en aan het storten van papiergeld. Ca. 40 Euro aan papiergeld in de kassa laten. 5 minuten na de laatste gasten kun je weg zijn. Afsluiten: Alle buitendeuren checken, zijn alle lampen uit (terras gaat vanzelf), geld gestort, hangslot van de poort mee, binnendeuren afsluiten , alarm erop, buitendeur afsluiten, sleutels storten en hangslot op de poort.

Overdragen: Wordt het te laat, dan mag de bardienst overgedragen worden aan leden, die nog in de kantine zitten en weten hoe het werkt. Zorg er wel voor dat alles klaar en schoon is en dat er b.v. een blad onder de tap staat. Je zou ook al kunnen afrekenen en geld storten, maar dit gaat natuurlijk niet altijd op Afsluiten: De bardienst is op de avonden verantwoordelijk voor het afsluiten van het park, ook als er niet getennist wordt. Sluit dus zelf af of neem contact op met het barhoofd van de betreffende avond, anders blijft het park en clubhuis ’s nachts open. Bardienst: Het liefst bardienst draaien op avonden dat je niet speelt. Dan kunnen anderen van jouw bardienst profiteren zoals jij van hun bardienst profiteert (beroep doen op de dinsdag mensen). Verhindering: Geef tijdens toernooien, waar je aan mee doet, je bardiensten op als verhindering. Tijdens toernooien is het extra vervelend als de bardienst niet komt opdraven. Dit gebeurt echter heel vaak en is heel simpel op te lossen. Vat wisselen: Wie kan er geen vat aansluiten? Zorg dat je dat kunt, het is heel eenvoudig. Laat het je een keer voordoen. Muziek: Zorg dat je weet hoe de muziekcomputer werkt. Als je even niets te doen hebt, kun je er ook altijd mee spelen. De bardienst is een zeer belangrijk onderdeel van onze vereniging. De kantineomzet levert tussen een derde en de helft van de verenigingsinkomsten. Het is dus zaak dat de bardienst zijn/haar werk serieus neemt. Het is verder natuurlijk ook een goede manier om mensen te leren kennen, die op een andere dag spelen dan jij zelf. Als bardienst ben je tijdens toernooien en competities ook gastheer of -vrouw voor mensen van buiten onze vereniging en dus het visitekaartje van onze vereniging.

Algemene zaken : Achter de bar: Houd tijdens bardiensten mensen, die er niets te zoeken hebben, zoveel mogelijk weg achter de bar. Nieuw: Geef nieuwe barvrijwilligers uitgebreid instructie en leg zoveel mogelijk uit. Gezellig: De barman of barvrouw is een vrijwilliger en staat dus voor zijn of haar plezier achter de bar. Houd het gezellig en help de mensen achter de bar als daar behoefte aan is (bij drukte of bij onenigheid). Onenigheid: Mocht het een keer uit de hand lopen of mochten er dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn, meld dit dan bij de voorzitter van de kantinecommissie, maar probeer de dingen in de kantine niet te laten escaleren. Alcolhol: Tijdens bardiensten liefst geen alcohol gebruiken, anders zeer gematigd. Afrekenen: Consumpties direct afrekenen of eerst noteren en dan inschenken, dan gaat er het minste verloren. Bonnen direct verscheuren als ze betaald zijn. Spreek dingen goed af als je met meerdere mensen bardienst draait. Noteren: Eigen en consumpties van commissies noteren op de dagstaten. Fooien: Fooien graag apart houden in de fooienpot naast de kassa.

Dus mensen……………bardienst, maak er wat van !!!

Oude Clubbladen

Uit de Oude Doos

art 1k clubblad digitaliseren Bij deze wil ik Thea Massop bedanken. Zij heeft heel veel uitgaves van ons clubblad vanaf 1977 jaren lang bewaard en dat kwam goed van pas. Na een oproep of er bij de leden nog oude clubblaadjes aanwezig waren kwam ik bij Thea terecht. Het heeft even geduurd, maar het grootste gedeelte van de clubbladen is nu gedigitaliseerd. Het is echter nog niet af. Ik ben nog steeds op zoek naar oude clubbladen. Met name die van vóór 1977. Ook 1978, 1979 en 1980 mis ik nog. 1977 was de 9e jaargang. Graag wil ik ze lenen om te digitaliseren. Wie heeft ze nog en wil ze aan mij uitlenen? m.v.g. Guus

9


10


Aan de bar, achter de bar, Nu 1k zelfs met vers geschoold personeel. art kantinecommissie Na de teleurstelling van de vorige keer, wat betreft de tennispas, hebben we nu toch wel wat positieve zaken te melden. Dit betreft niet de tennispas, want de nieuwe, die eind maart weer uitgereikt gaat worden kan alleen gebruikt worden om te tennissen en niet om poorten en deuren te openen en ook niet om dranken te halen en af te rekenen. Wat is dan wel het positieve nieuws? Dat weet ik eigenlijk ook niet, maar wij (Derick en ik) hebben van Ted van Bruggen, de cursusleider van “meer vrijwilligers in kortere tijd” geleerd dat je alles binnen je vereniging positief moet benaderen om een beter resultaat te krijgen. Daar gaan we dus nu mee beginnen! Ten eerste gaan we met subsidie van de gemeente wat energiebesparende maatregelen nemen in en om het clubhuis. Wat is hier positief aan? Heel simpel, wij investeren en zij betalen het grootste deel. Ten tweede starten wij binnenkort een campagne voor het werven van vrijwilligers. Deze campagne zal Baan 10 gaan heten. Iedereen gaat hiermee geconfronteerd worden d.m.v. posters, advertenties in het clubblad en kaartjes op tafel. Uiteindelijk zullen de leden benaderd gaan worden om wat voor de club te gaan doen, zodat de werkzaamheden die er zijn door zoveel mogelijk verschillende mensen gedaan worden en de te investeren tijd dus voor iedereen te overzien is. Tevens raken de leden op deze manier sterker bij de club betrokken. Dus verstop je niet achter de bank, maar meld je alvast op baan10@deijsselweide.nl voor een leuke klus of anders zullen wij in de komende maanden jou benaderen om een leuke klus voor de vereniging te gaan doen.

Wat is hier positief aan? Vele handen maken licht werk en samen eens wat anders doen als tennissen bij je club kan veel plezier opleveren. Dus nu zijn we alweer bij positief punt 3. Vrijdagavond 11 februari hebben we een “barvrijwilligersinstructieavond” (39 punten bij Scrabble) gehad. Grolsch noemt dat gewoon BTW , dat betekent bier tap wedstrijd , maar dat levert niets op bij Scrabble en tevens zijn afkortingen verboden. Maar nu toch weer even terug naar deze avond, die begon met een IVA, instructie verantwoord alcohol gebruik, per video. Voor onze jonge lezers, dat was opa’s blue ray speler. Daarna een stukje van mijzelf met wat praktische tips voor het draaien van bardienst. Een samenvatting hiervan staat elders in de opslag. De hoofdmoot van de avond was de biertap wedstrijd georganiseerd door Richard Giesen van Grolsch. Gerda Engel won, want die had door dat het niet alleen om tappen gaat, maar ook om netjes serveren. We hebben er allemaal veel van geleerd, al was het maar bier drinken. Ik wil de vele deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en Richard voor zijn enthousiaste inzet. Wat is hier positief aan? We hebben ons een avond prima vermaakt, ook nog wat geleerd en hebben dus vanaf nu weer beter geschoolde mensen achter de bar staan. Dan komt dus nu punt 4. Nee……toch maar niet, te veel positief nieuws in één stukje is ook niet goed. Dat is voor mij toch echt te veel van het goede. Sloten we toch nog bijna met een positief woord af. Namens de kantinecommissie, Ronnie Ratelband

WinterCompetitie

art 1k wintercompetitie Vol goede moed deed ik de afgelopen keer zelf ook weer mee aan de WinterCompetitie. We waren eerder met de wedstrijden gestart dan vorig jaar winter. We begonnen zelfs voorspoedig. Half december werd 't, net als in de winter ervoor, wit. Heel lang, heel erg wit. Twee sneeuwwinters achter elkaar! Na de sneeuw waren een aantal deelnemers verhinderd of geblesseerd. Zoveel, dat niet alle wedstrijden vóór 1 april gespeeld kunnen worden. 't Zal niet makkelijk zijn deze wedstrijden alsnog te spelen. Toch zeg ik: probeer het; laten we ervoor gaan! Als je wilt tennissen, kun je de wedstrijden altijd inhalen: door de week en anders in de weekenden. Dan zijn de banen zeker niet altijd bezet. De uitslagen kun je per mail doorgeven aan wintercomp@deijsselweide.nl Tipje van de sluier: De volgende Wintercompetitie is minder vrijblijvend. Uitslag 0-6, 0-6 in de volgende gevallen bij: niet op komen dagen, geen vervanger geregeld en niet binnen 14 dagen gespeeld. m.v.g. Guus

11


COMPETITIE SPELEN? Denk aan uw pasje!

12


ParkZaken

art 2kt parkzaken Beste LTC-ers. volgens mij is dit voor mij de eerste keer dat ik een stuk in clubblad schrijf. Het moest er maar eens van komen. Het park ligt er weer schitterend bij. Hiervoor mijn dank aan de groundsmen die ook in de winter hard hebben doorgewerkt zodat we maximaal kunnen tennissen.

Naast dit alles zijn Ron en ik bezig met een aktie om meer vrijwilligers bij de club te betrekken. Zie hiervoor het bericht van Ron. Met al deze inspanningen hopen we de basis voor een fantastisch tennisseizoen te hebben gelegd. Mede namens de groundsmen wensen we een ieder veel tennisplezier.

De afgelopen maanden heeft de gezondheid van onze groundsman Henk te wensen overgelaten. Gelukkig is hij positief en denkt hij dat het voorjaar hem goed zal doen.

D. Coops Parkzaken

Het afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om de kwaliteit van het park op peil te houden en hebben geïnvesteerd in nieuwe netpalen, netten en scoreborden. Ook de afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Op dit moment zijn we druk bezig om maatregelen uit te voeren om het energiegebruik terug te dringen. De gemeente subsidieert de maatregelen voor 80%. We gaan de komende maanden voor een kleine € 10.000 investeren in grote en kleine maatregelen. Zo hopen we op korte termijn zonnepanelen te hebben geplaatst bij de ingang van het park. De installatie zal ca. 3.000 kilo watts per jaar gaan leveren, ca. 25% van het stroomverbruik van ons park. De terugverdientijd bedraagt, mede door de subsidie van de gemeente, slechts 3 jaar. De door de leverancier gegarandeerde levensduur bedraagt minimaal 25 jaar. Ook zijn we in afwachting van een eigen elektriciteitsaansluiting. Op dit moment hebben we een gemeenschappelijke stroomaansluiting met andere verenigingen met tussenmeters. De gemeente heeft ons voor deze investering een bedrag toegezegd. We hopen door zelfwerkzaamheid aan dit bedrag over te houden. Het wachten is op Liander die de aansluiting vanaf de weg tot aan het gebouw moet gaan realiseren.

Klussendag Wegens Succes Geprolongeerd

art 1k klussendag

De afgelopen jaren hebben we aan het begin van het zomerseizoen een klussendag georganiseerd. Door vrijwilligers wordt dan altijd een fantastische bijdrage geleverd aan het onderhoud van het clubgebouw en park.

Verder zijn we druk in de weer om het park verder te verfraaien met mooie weerbestendige rvs / composiet houten bankjes ter vervanging van de deels kapotte plastic bankjes. De nieuwe bankjes zijn tevens geschikt voor sponsoruitingen. Op dit moment zijn we in de prototype fase.

Ook dit jaar wordt jullie bijdrage weer op prijs gesteld. We plannen dit zo vroeg mogelijk in het jaar omdat de meeste mensen dan nog tijd hebben. Wat moet er zoal gebeuren?

Op de algemene ledenvergadering is ons nieuwe logo gepresenteerd. Een eigentijds logo waar we ons als club goed in kunnen herkennen. Het houten racket van Betty Stöve had z’n beste tijd gehad. Nu kunnen we ook de vlaggen en het entreebord vervangen.

-

In een mooi park horen bomen. Echter zijn niet alle bomen geschikt voor een park. sommige bomen zorgen permanent voor veel rotzooi op de banen en daarmee voor veel werk voor de groundsmen. De gemeente heeft toegezegd voor april een aantal bomen flink te snoeien, met name tussen het voetbalveld en ons park.

Onderhoudsschilderwerk Opfleuren van de buitenkant van het clubhuis Terras en terrasmeubelen reinigen Rommel opruimen Snoeiwerkzaamheden Overige kleine reparatiewerkzaamheden

Mocht je een bijdrage willen en kunnen leveren dan ben je van harte welkom op: 19 maart 2011 om 9.30 uur

13


Wunderland Kalkar, net over de grens bij Arnhem, is hét ideale hotel- en attractiepark voor de hele familie. Oud of jong, groot of klein, in Wunderland Kalkar kan iedereen all-in genieten! Er is volop vermaak met duizend-en-één leuke, spannende, boeiende, snelle, gekke en sportieve attracties. Ook de gezellige restaurants, knusse barretjes en een overnachting in één van de zes hotels dragen bij aan een vorstelijk verblijf. Een bezoek aan Wunderland Kalkar is de moeite waard! Voor meer informatie kijk op www.wunderlandkalkar.eu

14


art 2kt bokkendag Op zaterdagmiddag 26 maart 2011 is het weer zover, het is dan weer de traditionele Bokkenmiddag/avond !!!!Iedereen van het mannelijke geslacht, die een racket vast kan houden, is bij deze van harte uitgenodigd. Een dag met tennis-, eet- en drinkplezier, tevens een dag zonder vrouwen. Tussen het eten en drinken door, is er tevens gelegenheid om te tennissen.

Dus : schrijf je snel in op het inschrijfformulier, dat op de deur naar de bestuurskamer hangt. De organisatie behoudt zich het recht voor de “bokkenmiddag� niet door te laten gaan. Op maandag 21 maart zullen wij aan de hand van het aantal inschrijvingen de beslissing nemen over het doorgaan van de bokkenmiddag. Bij niet doorgaan van de bokkenmiddag krijgen de mensen die zich wel hebben ingeschreven telefonisch bericht. Dus geen bericht, is goed bericht.

Iedereen is zaterdag 26 maart vanaf 16.00u van harte welkom, om ca. 16.30u beginnen we met tennissen tot 22.00 uur.

tot 26 maart! De kosten bedragen EUR 20,- p.p. dit is voor de nodige vloeibare versnaperingen en een heerlijke maaltijd `s avonds. Het inschrijfgeld gaarne betalen op 26 maart bij aankomst.

Ron van de Klashorst Hans Rutjes Aloys Heutink

15

tel. 640981 tel. 681406 tel. 686622


16


Workshop Bloemschikken

Workshop Bloemschikken Pasen

art 1k bloemschikken nardy kok

art 1k bloemschik pasen

Kerststukje maken

Bloemschikliefhebbers Opgelet

We gingen op zat. 18 dec. een kerststuk maken, om 9.30u kwamen 13 dames gepakt en gezakt met zakken groen, ballen lint mos oase stokken en natuurlijk goede zin de kantine binnen. Na een korte uitleg van onze expert Mary gingen we aan de slag, na veel zweten en kijken en o en a ,moet dit wel of niet, is het leuk of moet ik het laten, wordt het niet te zwaar, snel 2 kopjes koffie tussendoor stonden er om half twaalf 13 prachtige kerststukken op de tafel ===de groene vingers hadden gesproken===

We gaan weer een mooi (Paas)bloemstuk maken. Wil je op zo’n gezellige morgen of middag samen met anderen iets leuks maken, dan kun je je opgeven. Vanaf eind maart hangt er een inschrijfformulier op het prikbord in de kantine met alle informatie over de te gebruiken materialen en tijdstippen. Houd het in de gaten en geef je op. Graag tot dan. Mary van den Waardenburg

Na een goedkeurende blik van onze geweldige Mary gingen we met veel plezier met in mijn ogen een kunststuk i.p.v. een kerststuk naar ons thuisfront om onze kusten te vertonen, was een gezellige morgen. 's middags kwamen er nog wat dames, ook die stukken zullen ongetwijfeld ook heel mooi geworden zijn. Mary namens alle dames heel heel hartelijk dank dat je iets van jou grote hobby aan ons wilde tonen. Wij houden ons aanbevolen voor een mooi paasstuk, zal zeker iets worden met een ei ................ gr Nardy Kok

En Wat Deden de Heren???

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKELSPEL

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

VAN 28 MAART T/M 3 APRIL2010 ALLE DEELNEMERS VEEL SUCCES GEWENST!

VRIJWILLIGERS, MELD JE DAAROM A.U.B. AAN VOOR KLUSSEN WAAR JE GOED IN BENT OP baan10@deijsselweide.nl

EN VOOR WIE NIET MEE DOET: KOM KIJKEN EN MOEDIG ZE AAN!

17


18


Competitie Data 2011

art bij comp data 2 Competitiedata 2011 Voorjaarscompetitie wknr

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

ZOA

Najaarscompetitie

zondag

zondag

zomeravond

vrijdag

zaterdag

zondag

regio

landelijk

Gld.

GD25+

18+

jeugd

50+

18.5

16.9

17.9

18.9

19.9 26.9

13

maandag

14

5.4

6.4

7.4

8.4

9.4

10.4

10.4

25.5

23.9

24.9

25.9

15

12.4

13.4

14.4

15.4

16.4

17.4

17.4

1.6

30.9

1.10

2.10

3.10

16

19.4

20.4

21.4

22.4

23.4

25.4

25.4

8.6

7.10

8.10

9.10

10.10

17

26.4

28.4

29.4

15.6

14.10

15.10

16.10

17.10

7.5*

8.5*

8.5

22.6

21.10

22.10

23.10

24.10

28.10

29.10

30.10

31.10

18 19

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

15.5

20

17.5

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

22.5

21

24.5

25.5

26.5

27.5***

28.5

29.5

29.5

inhalen

inhalen

inhalen

inhalen

inhalen

inhalen

30.4**

27.4

30.4**

30.4**

30.4

30.4

1.5

3.5

1.6

5.5

6.5

2.6

1.5

2.6

2.6

3.6

4.6

22

31.5

inhalen

2.6

5.6

5.6

13.6

* 7 en 8.5, in onderling overleg mogelijkheid tot uitwijken naar latere datum (VCL krijgt uitleg) ** geen verplichte inhaaldag voor betreffende speeldag (dinsdag, donderdag en vrijdag) *** 27.5 inhaaldatum voor poules van 4 goede vrijdag 22.4 pasen 24-25.4 hemelvaartsdag 2.6 pinksteren 12-13.6

inhalen 29.6

schoolvakanties 2011 landelijk vastgestelde mei-vakantie: 30.4 t/m 8.5 zomervakantie: vroegste regio vanaf 2.7 herfstvakantie: 15 t/m 23.10 en 22 t/m 30.10 LandsKampioenschappen voor RegioKampioenen (LK voor RK): 18.6 (1e ronde) en 25-26.6 (finaleweekend) Vervolgwedstrijden jeugd: woensdag: 8.6, 11.6, 15.6, 18.6, 25.6 (finales) zaterdag: 11.6, 13.6, 18.6 (finales)

19


20


21


22


Enquête Tennislessen

art 1k enquete tennisles Na een jaar van veranderingen in lesgeven en selectie trainingen. Willen wij graag weten of deze wijzigingen na tevredenheid waren doorgevoerd. Een Email enquête naar alle ouders, (waarvan het email adres bij ons bekend is) met het verzoek om onderstaande vragen te beantwoord, hebben wij voor 50% terug ontvangen.

Wij willen alle ouders die de moeite namen om deze 10 vragen te beantwoorden, bedanken. Natuurlijk zouden we graag de overige ouders willen vragen ook deze enquête in te vullen en naar de technische commissie te mailen of per post, in onze brievenbus in het clubgebouw. Naam van ouder of kind is niet verplicht, s.v.p. naam van trainer wel vermelden. Email adres technische commissie, techn-com@deijsselweide.nl, Tennis vereniging De IJsselweide is er voor u en uw kind om te tennissen en niet andersom.

Hieronder vingt u de resultaten van onze enquête. In principe zijn de veranderingen naar tevredenheid verlopen, maar zullen we zeker de opmerkingen en NEEN antwoorden meenemen in ons beraad over de indelingen en selectie trainingen.

Met vriendelijke groet, Aloys Heutink, Technische Commissie De IJsselweide

Enquête Zijn de nieuwe lestijden (selectie) naar verwachting verlopen? Zijn de nieuwe indelingen van de groepen naar tevredenheid? Bent u tevreden over de 1,5 uur durende tennisles, 1x of 2x per week ? Zijn er problemen met het buiten tennis, vooral bij winterweer? Is de periode in de hal te kort, Januari en Februari? Gaat u akkoord met hogere kosten m.b.t. de huur in de hal? Heeft u een of meerdere punten met de trainer besproken? Heeft u een of meerdere punten met de Jeugd commissie besproken? Heeft u belangstelling voor een ouder bijeenkomst met het bestuur

Uit de Oude Doos

Ja 80,0% 73,3% 80,0% 46,7% 46,7% 26,7% 46,7% 20,0% 33,3%

Neen 20,0% 26,7% 6,7% 40,0% 33,3% 33,3% 53,3% 66,7% 46,7%

Katrijn van Gendringen

art 1k oude doos

Blanco 0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 20,0% 40,0% 0,0% 13,3% 20,0%

Lente

Art 1k Katrijn Lente

Elders in deze uitgave van ons clubblad starten we een nieuwe rubriek: "UIT DE OUDE DOOS".

De winter is nog niet voorbij. De winter heb ik nu wel zo'n beetje gehad. Veel te koud. Voor mij mag de lente snel beginnen. De voorjaarscompetitie begint gelukkig al zo.

Hierin willen we niet alleen pagina's uit oude clubbladen plaatsen, maar ook korte verhaaltjes van vroeger. "Vroeger was het beter" komt ons vaak ter ore. Laat oude tijden herleven! Oude tijden goede tijden! Vertel het ons! Deel het met ons!

Eerst hebben we voor de tweede keer de clubkampioenschappen enkelspel. Veel dames lieten het vorig jaar een beetje afweten. Dat vind ik erg jammer. Ik hoop dat er meer dames zich alsnog op gaan geven. Of ik zelf meedoe is nog even een vraag. Heb nog even bedenktijd. Als het clubblaadje bij jullie in de bus is gevallen, weten jullie het.

Dit is een oproep aan de oudere leden om een stukje te schrijven over vroeger in deze nieuwe 'oude' rubriek. Heren dames, laat wat van je horen! Mailen mag ook: redactie@deijsselweide.nl

Vorig jaar kreeg ik van een aantal dames de indruk überhaupt géén wedstrijden te willen spelen. Er kan er helaas maar één winnen. Dus wat maakt het uit om een keer te verliezen? Heerlijk buiten tennissen.

m.v.g.de Redactie Dan heb ik nog heel iets anders op mijn hart. Vroeger toen ik nog jong was, kwamen er velen kijken naar onze tenniswedstrijden. Binnenkort starten de clubkampioenschappen enkelspel. Pak de wandelschoenen of de fiets en kom kijken!

23


24


Voor de Jeugd

Arjan Pastoors

Art 1k onder foto Arjan

art 1k competitiedag jeugd Competitiedag jeugd L.T.C. De IJsselweide Op zondag 27 maart 2011 is er de feestelijke opening van het competitieseizoen voor de jeugd. Graag nodigen wij alle jeugdige competitiespelers en speelsters uit, die met de voorjaarscompetitie meedoen. Om op deze dag, onder leiding van de trainers, een gezellig balletje te slaan en leuke (bal)spelletjes doen. Op deze dag worden ook de competitiepapieren en het speelschema uitgedeeld. Ook kunnen de ouders overleggen wie er wanneer het jeugdteam kan begeleiden en wie tijdens de uitwedstrijden kan rijden.

Sporters 2010 Gemeente Oude IJsselstreek. Arjan uiterst rechts. (foto Roel Kleinpenning)

Tevens wordt er op deze dag een teamfoto gemaakt die we op de site en in de Opslag plaatsen. Deze dag duurt van 11:00 tot ongeveer 14:00 uur.

Uit de Oude Doos Februari 2000

Dus allemaal tot 27 maart! (en neem een lekker zonnetje mee!)

L.T.C. De IJsselweide

Bedankt

art 1k bedankje Arjan Pastoors Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun bij het behalen van mijn titel HerenDubbel Nederlands Kampioen samen met Kevin Schimmel. Even was ik wat minder goed in orde. Ook de steun hierbij was welkom. Alle IJsselweiders bedankt. groetjes Arjan Pastoors.

BLOEMSCHIKKEN: ZEGT DE ENE BLOEM TEGEN DE ANDERE: "Schikt het?" AANMELDEN VOOR DE PAAS-WORKSHOP VAN MARY KAN OP HET PRIKBORD IN DE KANTINE DAAR LEES JE OOK NADERE TOELICHTING

25


26


Wijziging/Afmelding Lidmaatschap

Praoteri-j in 't Veurjaor

Wijziging/Afmelding Lidmaatschap

Art 1k Praoteri-j in 't veurjaor

- Beëindiging van het lidmaatschap kan - conform artikel 6, lid 7 van de verenigingsstatuten - in de loop van het boekjaar plaatsvinden. De contributie over het hele verenigingsjaar blijft echter verschuldigd. Opzegging - van het lidmaatschap en daarmee van de machtiging moet schriftelijk worden gemeld aan de ledenadministrateur vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden. - Wijzigingen, zoals een ander bank -of girorekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lidstatus, dienen eveneens vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar, waarvoor de wijzigingen zullen gelden, schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministrateur. - De jaarlijkse contributie van de senior– en juniorleden wordt – op basis van artikel 8, lid 1 van de verenigingsstatuten bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zoals besloten op de ALV van 15-02-2010, is de contributie voor het verenigingsjaar 2011 als volgt: € 120,00 + éémalig € 10,00 inschijfgeld voor Senioren € 60,00 + éénmalig € 4,00 inschrijfgeld voor Junioren/ Studenten € 15,00 voor een Slapend Lid: € 15,00 voor een Ondersteunend Lid

End Veurig joor he’k gin praot gehad. Een stuksken schrieven vilt mien eigenluk wel met. Zelfs in de winterdag heur ik nog bes wel völ op en naost de baan. Soms vilt 't op soms niet! Dat ze niet te völ zeggen as ik in de buurt kom. Enkelen vinnen dat ik tevöl wet. Veural parkleuj. Die kan ik uut de droom helpen. Ik wet altied te weinig! Soms mot ik extra hardheurend zun en soms bun ik 't ook. Want jong blief ik natuurlijk niet. Deur regelmaotig op de baan te spöllen blief ik jong. Een beumke opzetten is iets anders dan dat een beumke deur de storm is gesneuveld. Der schient een stroomhutje te kommen. As ik mien mobieltje op wil laaien in de kantine doe'k dat dus binnenköt met eigen stroom. Wi-j könt der ook de fietsen onder zetten. Der zit gin dak op dus as jullie denkt dat ze dan dreug blief hij 't mis. Laoten wi-j haopen dat de zon veur ons nog lang mag schienen. Niet alleen dat de kötte rökskes weer teveurschien kommen. Dromen zun bedrog wödt gezeg! Afgelopen woensdag was der ech strijd op de baan. I-j zol maor aan 't net staon en de opslag tegen ow oor an kriegen van ow eigen maot. Effe later kwam bij um de bal ook langs. Now het e an één kant gin bakkebaard meer. Laat op de aovend sprak ik met de BATL leuj. Ze willen mien tennisles geven. Dat zöllen ze wel merken! Breng ik mien tennistas met. Dri-j man op ri-j hebt gin tas bi-j zich. Uutendeluk wödden der toch nog dri-j sets gespöld. Wat een heerlijke middag, ondanks mien verlies. m.v.g. Guus

18 JUNI 2011 GEITENTOERNOOI VAN DWERGGEIT TOT SUPERGEIT: ALLEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Aanleverwensen

Art 1k aanleverwensen Lente Waar een artikel in De Opslag aan moet voldoen! U als lezer wilt een artikel geplaatst hebben in de opslag? De volgende punten zijn daarbij van belang: Tekst Zo mogelijk als platte tekst en in Microsoft Word. (.doc of .docx) aanleveren. Aan het Word document kunnen we zien hoe de lay-out is bedoeld. Lettertype Het door ons gebruikte lettertype is Tahoma met teken grootte 11. Kolommen Het artikel zal in 2 kolommen worden geplaatst. Foto's Eventuele passende foto’s in het originele formaat aanleveren. Bij voorkeur de originele .jpg/.raw Illustraties Bij voorkeur met een resolutie van 300 dpi. Deadline Artikelen na de deadline aangeleverd, kunnen i.v.m. tijdsdruk niet meer geplaatst worden.

27

Toelichting op onderscheid in lidmaatschapsvorm Op basis van artikel 4, lid 2 en lid 4 van de verenigingsstatuten gelden de volgende voorwaarden voor de diverse categorieën: Juniorlid: een persoon die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft. Met betrekking tot de af te geven machtiging geldt dat deze voor juniorleden door de ouders ondertekend dient te worden Seniorlid: een persoon die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd bereikt heeft. Studentenlid: een persoon die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd bereikt heeft en hele dagen studerend. Voor student-leden geldt dat zij vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar een bewijs van inschrijving aan de desbetreffende onderwijsinstelling dienen in te leveren bij de ledenadministrateur als bewijs van hun studentschap voor het desbetreffende verenigingsjaar. Indien dit bewijs zich niet voor de genoemde datum bij de ledenadministrateur bevindt, wordt er vanuit gegaan dat het studentschap beëindigd is en zal het tarief gaan gelden, zoals dit geldt voor seniorleden. Slapend lid: is een lid die door langdurige ziekte, blessure of a.g.v. een ongeval een tijd lang niet kan tennissen en voor die periode geen contributie schuldig is. De procedure hiervoor wordt uitgelegd in de Tennisvaria. Ondersteunend lid: is een lid die geen spelersrecht heeft, maar zich bereid verklaart om de vereniging geldelijk of anders te ondersteunen. Bestuur en Ledenadministratie


DE SPONSOREN EN ADVERTEERDERS STEUNEN ONZE CLUB GEWELDIG! GUNT U DAAROM DEZE BEDRIJVEN UW KLANDIZIE?

28


Een Lekker Pilsje

IEDEREEN BEDANKT! Voor de deelname!

29


CLUBBLAD NIET ONTVANGEN?

Wisselfoto

GEEF HET DAN A.U.B. EVEN DOOR AAN DE REDACTIE? redactie@deijsselweide.nl BELLEN MAG OOK.

OPGELET!!!!! WIJZIGINGEN IN ONDERSTAAND SCHEMA KUNNEN UITSLUITEND PLAATSVINDEN NA OVERLEG MET HET BESTUUR!

EvenementenKalender 2011-2012 evenementen 2011-2012 Evenementenkalender 2011-2012 Tossavond Tossochtend Bridgeavonden WinterCompetitie Senioren (intern) Klussendag Bokkendag Vrijwilligersavond Openingstoernooi Jeugd ClubKampioenschappen Senioren Enkelspel VoorjaarsCompetitie KNLTB [sen.+jun.] ZomerAvondCompetitie Geitentoernooi OGTC [IJsselweide Open Senioren] Oud-Jong toernooi ClubKampioenschappen Jeugd ClubKampioenschappen Senioren Dubbel Invitatietoernooi (2de lustrum) NajaarsCompetitie KNLTB 18+ NajaarsCompetitie KNLTB Jeugd WinterCompetitie Senioren (intern) Bridgeavonden

Elke dinsdagavond Elke ma, wo en vr morgen 29-okt-2010 t/m 25-mrt-2011 17 okt. 2010 t/m 20 mrt. 2011 Zaterdag 19 mrt. 2011 Zaterdag 26 mrt. 2011 Zaterdag 2 april 2011 Zondag 27 mrt. 2011 28 mrt. 2011 t/m 3 apr. 2011 5 apr. 2011 t/m 29 mei 2011 18 mei 2011 t/m 22 jun. 2011 Zaterdag 18 jun. 2011 19 jun. 2011 t/m 26 jun. 2011 Zaterdag 2 jul. 2011 22 aug. 2011 t/m 26 aug. 2011 22 aug. 2011 t/m 4 sep. 2011 Zondag 11 sep. 2011 17 sep. 2011 t/m 29 okt. 2011 18 sep. 2011 t/m 30 okt. 2011 16 okt. 2011 t/m 19 mrt. 2012 28 okt. -2011 t/m 24 mrt .2012

Vakanties en feestdagen 2011 carnavalsvakantie goede vrijdag pasen meivakantie hemelvaart pinksteren zomervakantie herfstvakantie

Regio Midden 5 mrt. 2011 t/m 13 mrt. 2011 22 mrt. 011 24 apr. 2011 t/m 25 apr. 2011 30 apr. 2001 t/m 8 mei 2011 2 jun. 2011 12 jun. 2011 t/m 13 jun. 2011 2 jul. 2011 t/m 21 aug. 2011 15 okt. 2011 t/m 23 okt. 2011

30

M.u.v. OGTC en CK Elke laatste vrijdag van de maand Diverse zondagochtenden

5 jun. en 13 jun. zijn inhaaldagen 29 jun. inhaaldag

Nadere informatie volgt

Diverse zondagochtenden Elke laatste vrijdag van de maand


LTC De IJsselweide, Industrieweg 6, 7081 AD Gendringen BESTUUR

COMMISSIES

VOORZITTER

sponsorcommissie

Hans Rutjes 0315-681406 voorzitter@deijsselweide.nl

Frank Bourgondiën 0315-641778

SECRETARIS

redactiecommissie

websitecommissie

Yvonne Besselink Geulstraat 27 7071 VV Ulft 0315-630461 secretaris@deijsselweide.nl

Tine te Brömmelstroet 0315-685646 redactie@deijsselweide.nl

Guus Tinnevelt Kees Kleuver 06-23422450 0315-685947 website@deijsselweide.nl

PENNINGMEESTER

financiële commissie vacature

Ben Orriëns 0315-683726 penningmeester@deijsselweide.nl

TECHNISCHE ZAKEN Senioren zaken Aloys Heutink 0315-686622 techn-com@deijsselweide.nl

Frans van Elk 0315-630891 sponsor-com@deijsselweide.nl

Frans Reintjes 0315-685977

ledenadministratie Theo Teitink, Jan Ligthartstraat 13, 7081 BC Gendringen 06-51417255 ledenadmin@deijsselweide.nl

technische commissie secretaris vacature

competitiezaken Sjoerd van den Berg 0315-686492

materiaalbeheer vacature

wedstrijdcommissies ZomerAvond

dames

jeugd

Sjoerd van den Berg 0315-686492

Margriet Aalders 0315-683012

vacature

Open IJsselweide / OGTC

CK senioren

Hans Matse 0315-642292 ogtc-com@deijsselweide.nl

Johan Smulders 0315-685646 cck-com@deijsselweide.nl

trainers Frans Jordens 06-20336762 trainer@deijsselweide.nl

PARKZAKEN Derick Coops 0315-630905 park-com@deijsselweide.nl

groundsmen Willy Hebink

Henk Liebrand

JEUGDZAKEN Eric Kok 0315-632494 jeugd-com@deijsselweide.nl

Ton Giffhorn

jeugdcommissie vacature

Marcel van Uum 0315-683083

KANTINEZAKEN Ron v.d. Klashorst 0315-640981 kantine@deijsselweide.nl

Nick Rietman 06-10265247

vacature

kantinecommissie Yolanda Boymans 0315-640690

Frank Görz 0315-630190

Miriam Kok 0315-685191

Gemma Rutjes 0315-681406

KANTINE

kantinebeheer

0315-243993

Gemma Rutjes 0315-681406

Leida Harbers 0315-683569

Banknummer LTC De IJsselweide: Rabobank Graafschap-Zuid: 1163 45950 31


Indien Onbestelbaar retour: T.H.M. Teitink, Jan Ligthartstraat 13, 7081 BC GENDRINGEN

de Lente Opslag 2011  
de Lente Opslag 2011  

clubblad L.T.C. de IJsselweide

Advertisement