Page 1

IJSSELVOGELS MAGAZINE

JUBILEUMMAGAZINE TER ERE VAN 50 JAAR IJSSELVOGELS EDITIE 2 VAN 3 • APRIL 2013

#2 DE TWEELING

Hans & Gerard Klijn

K.V. I JSSELVOGELS 1963 - 2013

HOE IS HET NU MET?

Ronald Hertog IN THE PICTURE

René Boere

IJsselvogels, dat zijn we met elkaar, al 50 jaar!


feliciteert de IJsselvogels met hun

50

ste

verjaardag

Tel: 0182 373044 - www.vinkbedrijven.nl

9120552 Vink Adv magazine IJsselvogels.indd 1

24-04-2012 09:38:25


COLUMN K.V. IJSSELVOGELS

Van de voorzitter...

1963 - 2013

Ja, als je in Assen woont, dan kijk je alleen nog

dan ik. Als ik er nu aan terug denk, heb ik nog

naar een korfbalwedstrijd in Moordrecht als je

steeds plezier. In 1975 bouwden we het eerste

daar toevallig in de buurt bent. Een wedstrijd van

eigen clubhuis op palen en met een stenen onder-

IJsselvogels natuurlijk. Altijd de moeite waard!

grond, tegelijk met het gebouw “De Zuidplas”.

Weer of geen weer, “De Verlenging” is dichtbij,

Bij de opening van het multifunctionele gebouw

dus schuilen kan altijd en een zakkie patat wil

mocht ik Prinses Beatrix uitleg geven. Ik probeerde

er ook nog wel in. Een goed bespeelbaar veld,

haar wijs te maken dat de veengrond in Moordrecht

veel jonge mensen en oude bekenden maken

de slechtste van Nederland is om op te bouwen.

een bezoekje aan het IJsselvogelscomplex tot

Waarop zij antwoordde: Nee hoor, de slechtste grond

een feest. Dat was in 1963 een droom! Het veld

heb ik op Drakenstein. Daar wil niks groeien. Op de

was namelijk één en al hobbels en de “keet”

foto sta ik in licht kostuum met oranje das. Dit was

verkocht niks, bier moesten we zelf meebrengen.

voor mij, maar vooral voor IJsselvogels, een hoogte-

We speelden in drie vakken met zes meiden en

punt. Na deze verbouwing in 1975 hadden we ook

zes jongens, als we tot twaalf konden tellen!

de beschikking over kleedkamers en een sporthal.

Vaak hadden we er één of twee tekort.

Wat een vooruitgang. Wat een weelde!

1963-2013

De club begon als kool te groeien dankzij al die

Er mag op ongeveer 1 oktober 2013 wat mij betreft

mogelijkheden en dankzij de fanatieke inzet van

best een groot feest worden gevierd. Wat een

de mannen en vrouwen die bij het eerste school-

verandering, wat is er een boost gegeven aan dat

korfbaltoernooi al lid waren geworden. Ik denk

allereerste begin. De wereld om ons heen is ook

aan Wim Slingerland en zijn zussen, Arie Reijm,

totaal anders geworden en IJsselvogels heeft alle

Joke van der Panne, Janneke Baron...

kansen gegrepen om mee te veranderen. Achtentwintig jaar was ik in 1963. Kun je meteen

Goed idee van jullie om dit magazine uit te geven.

uitrekenen hoe oud ik nu ben. Ik was erbij toen,

De inhoud heeft voor mij wel een aantal

bij de start van de club. Ik ben van alles geweest.

herkenningspunten. In de tijdlijn van 1980-1996

Secretaris, wedstrijdsecretaris, trainer (hoewel ik

kom ik waarschijnlijk niet meer voor. René Boere

zelf de ballen slecht kon vangen en zelden

moeten jullie beslist in het zonnetje zetten,

scoorde), veldmaaier, lijnenuitlegger, vaste kracht

geweldige vent. Korfbalhuwelijken heb ik bij mijn

in het recreantenteam , scheidsrechter. Samen met

weten niet meegemaakt, trainers wel.

mijn vrouw Corrie was ik ook nog clubhuis-

Het Nederlands kampioenschap in 2010-2011 van

beheerder. Tot ergernis van Joop Boere schonken

de C1 doet mij opnieuw herinneren aan de vele

we de thee in met een soeplepel. Het leukste vond

jeugd die ik in mijn IJsselvogelstijd heb ontmoet.

ik het chaufferen in de busjes van het bouwbedrijf

Ik wens jullie veel leesplezier, veel korfbalgenot en

Vink, op weg naar een uitwedstrijd of naar weer

een fantastische toekomst.

een korfbaltoernooi met mensen die jonger waren

Frans Vink

Rondom “De Verlenging” is veel zon en wind. Ik kan het niet laten om jullie aan te bevelen het gebouw FRANS VINk

te verduurzamen en de energienota te verlagen. Geef zon- en windcertificaten uit. Als elk lid daarop

25 FEBRUARI 1935

intekent dan kan iedere intekenaar mede-eigenaar worden. Dan geef je de club een prachtig cadeau in

VOORZITTER VAN 1966-1978

de vorm van zonnecellen en een klein horizontaal draaiend windmolentje. Crowdfunding noemen ze dat tegenwoordig. Maar je kunt in goed Nederlands ook zeggen: samen iets voor elkaar krijgen.

1963 2013

3

#2 04.2013


K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

13

42

27

COLOFON k.V. IJsselvogels Opgericht 1 oktober 1963 Jubileummagazine Editie nr. 2, april 2013 Hoofdredactie Sabine Tolhoek-Bregman Janco Tolhoek Robert van Giesen Tekstredacteuren Sander Kuypers Matthijs Alderliesten Aan dit nummer werkten mee Alex Oosterling, Annemiek Hofstede, Arie Reijm, Arie Voogd, Bram Slabbekoorn, Durk Stelwagen, Edwin Plooster, Erwin Tolhoek, Fotostudio Target Press, Frans Vink, Gerard Klijn, Gerard van den Berg, Hans Klijn, Hans Vonk, Henk Jan Bos, Ina Slabbekoorn, Jan Henk van der Werff, Joke van der Weijde, Laura Bos, Leny Brouwer, Lolke Brouwer, Marco Slob, Marijke Verzijl, Marina van Dam, Matthijs Alderliesten, Mike Dukker, Nicolien Wijnen, Peter Sinot, Pieter Blonk, René Boere, Rob Reijm, Ronald Hertog, Sandra Sinot, Simone Slingerland - den Hertog, Ton Brouwer, Trudi Bos-Vink, Wilco van den Heuvel, Wim Slingerland.

Van de redactie Voor u ligt de tweede editie (van totaal drie) van het jubileummagazine van korfbalvereniging IJsselvogels. Vijftig jaar korfbal in Moordrecht, vijftig jaar plezier en sportiviteit! In dit magazine gaan wij terug in de tijd, maar laten we u ook de huidige vereniging zien. Feiten en wetenswaardigheden worden afgewisseld met verhalen van markante personen uit het heden en verleden. Dat, samen met de vele foto’s, maakt dat dit jubileummagazine garant staat voor veel leesplezier en ‘och ja’ ervaringen. Wij bedanken iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit tweede jubileummagazine. Veel leesplezier, de redactie.

Druk Flyer Alarm Informatie over advertenties prc@ijsselvogels.nl Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen? magazine@ijsselvogels.nl

1963 2013

4

#2 04.2013


K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

53

46 39

Column oud-voorzitter Frans Vink .......................................................................................................................................................................3 Quotes & Anekdotes ................................................................................................................................................................................................7 Van toen naar nu: onze rijke geschiedenis ....................................................................................................................................................... 8 In the picture: RenĂŠ Boere .................................................................................................................................................................................... 13 Volg jij IJsselvogels al via Facebook? ................................................................................................................................................................. 17 Lang vervlogen tijden: herken jij jezelf nog? ...................................................................................................................................................18 G-reporter Nicolien: interview met Marina van Dam .................................................................................................................................... 21 Sponsor Uitgelicht: B&K Moordrecht BV en Keuken & Interieur ................................................................................................................ 22 Programma feestweek ....................................................................................................................................................................................... 23 Bekende tweeling van IJsselvogels: Hans en Gerard Klijn ...........................................................................................................................24 Quotes & Anekdotes ..............................................................................................................................................................................................27 Kampioenen ............................................................................................................................................................................................................ 28 Korfballiefdes: Sabine en Erwin Tolhoek.......................................................................................................................................................... 30 De wedstrijd van je leven: Edwin Plooster ...................................................................................................................................................... 33 Het Smulpaleis ...................................................................................................................................................................................................... 34 Sponsor Uitgelicht: ComfortTuinen.................................................................................................................................................................... 36 Oud-trainer aan het woord: Arie Voogd ............................................................................................................................................................37 Hoe is het nu met: Ronald Hertog ..................................................................................................................................................................... 39 Korfballiefdes: Simone en Wim Slingerland .....................................................................................................................................................42 De Omnivereniging IJsselvogels ........................................................................................................................................................................ 45 IJsselvogels vs. Nederlands team ...................................................................................................................................................................... 46 Sponsor Uitgelicht: Schildersbedrijf Admiraal en Holland Kaascentrum ................................................................................................. 48 G-reporter Alex: interview met Mike Dukker .................................................................................................................................................. 49 Barpraat ...................................................................................................................................................................................................................51 Sponsor Uitgelicht: De Boekhouder .................................................................................................................................................................. 52 Het Kampioenschap: C1 Nederlands Kampioen ............................................................................................................................................. 53 Het mysterie rondom de verborgen schat van IJsselvogels ..................................................................................................................... 57 Jubileumkleding ................................................................................................................................................................................................... 58

1963 2013

5

#2 04.2013


Oostpolderweg 7, 2841 DA Moordrecht • T 0182-372588 • F 0182-375257

info@klijngereedschappen.nl • www.klijngereedschappen.nl


Binnen een gezellige vereniging als IJsselvogels gebeurt er in 50 jaar enorm veel. Iedereen heeft wel momenten die hem/haar bijgebleven zijn. Op deze pagina lees je enkele herinneringen, quotes en anekdotes uit 50 jaar IJsselvogels. Weet jij ook nog een leuke anekdote of kun je je een goede quote van iemand herinneren? magazine@ijsselvogels.nl

De bal werd door een speler van IJsselvogels weer eens in de sloot gegooid. Leo Reijm zou hem er wel even uitvissen en gaf hem keurig netjes aan een dame van de tegenpartij, zodat zij de bal weer in kon gooien. Er klonk echter een hevige gil. Leo had even een kikker mee gevist en deze op de bal laten plaatsnemen. Henk Vink

In de jaren 1974 -1975 was er jaarlijks een Bondsraad in Rijswijk waarbij alle verenigingen verplicht waren om met twee bestuursleden naartoe te gaan. Vaste afgevaardigden waren destijds Arie Reijm en Henk Jan Bos. Als Arie daar binnenkwam riep hij steevast: “kaas van de regio Gouda…” waarna iedereen in een deuk lag.

Martin Rook voor het luxe clubhuis dat IJsselvogels rijk was. Het moet een foto zijn uit 1975/1976. Jaap Rook

“In het begin was er alleen een ‘houten keet’ met kleedkamer voor de dames. De herenkleedkamer werd er pas later bijgebouwd.” IJsselvogels is meer dan alleen een

Omdat er geen bestuurskamer was, werden de bestuursvergaderingen veelal bij Arie Reijm thuis of bij andere bestuursleden gehouden. De bestuursleden namen vaak dan verschillende eet-en drinkwaren mee: 1. Kratten bier… 2. Stukken kaas en worst… Zoals de bestuursvergaderingen toen waren, worden ze nooit meer.

1963 2013

korfbalvereniging. Het is eigenlijk een grote familie. Er is een goede sfeer, men is gezellig en sociaal en op een dorp als Moordrecht weet men ook alle nieuwtjes sneller dan snel. Ronald Pieck 7

#2 04.2013


VAN TOEN NAAR NU ONZE RIJkE GESCHIEDENIS Toen Piet Kersbergen trainer was bij IJsselvogels woonde hij in Nieuwerkerk aan den IJssel. Omdat Piet zelf geen auto had, werd hij opgehaald en ’s avonds (laat) weer naar huis gebracht. Door de heren werd er ‘gedobbeld’ wie Piet thuis moest brengen. Ook toen werd het wel eens erg laat…

PIET kERSBERGEN 2e MAAL TRAINER Na Arie Voogd wordt Piet Kersbergen voor de 2e maal trainer bij IJsselvogels.

IJSSELVOGELS OPENT CLUBGEBOUW

1980-1982

Erelid Frans Vink opent de nieuwe accommodatie.

1982

kAMPIOENEN! IJsselvogels 1 wordt kampioen. Het eerste bestond destijds uit Wim Slingerland, Herbert van Dam, René Boere, Arjan van Dam, Henk Jan Bos, Ina Slabbekoorn, Joke van der Weijde, Carla Olsthoorn, Helma Alphenaar en Monique de Bruin.

A1 1980

Martin, Jacco, Bert, Pim, Marco, Wim

, Wim, Hennie, Marriet, Corinne, Ellen

1981

, Elly, Andrea

EERSTE PAAL CLUBGEBOUW Onder toeziend oog van een groot aantal belangstellenden uit het Moordrechtse verenigingsleven en de gemeentelijke overheid wordt de eerste paal in de grond geslagen voor het nieuwe clubgebouw van IJsselvogels.

1963 2013

8

1981 #2 04.2013


VAN TOEN NAAR NU ONZE RIJkE GESCHIEDENIS

4 mei 1986 van 2e naar 1e klasse Staand vlnr: Dick Vink, Wout van de Bos, Gerard Klijn, Wim Slingerland jr., Herbert van Dam, Hans Klijn, Ina Slabbekoorn, Wim Hofman, Henk Jan Bos, RenĂŠ Boere, Wim Slingerland. Zittend vlnr: Andrea Vermeij, Elle Berlijn, Lianne den Ouden, Elly Klijn, Jacqueline Slabbekoorn, Joke van der Weijde, Anja Eisberg

ONGEkENDE HOOGTEPUNTEN

NIEUWE TRAINER

Onder leiding van trainer Charles van de Mee keert IJsselvogels terug in tweede klasse! Van 1982 tot 1986 heeft hij het eerste team naar ongekende hoogtepunten geleid.

Ronald Pieck wordt trainer van IJsselvogels.

1986

1982 -1986

kampioen 1982

NIEUWE VOORZITTER Jan van Wezel wordt voorzitter van IJsselvogels.

1987

1963 2013

9

#2 04.2013


VAN TOEN NAAR NU ONZE RIJkE GESCHIEDENIS

ZAALkAMPIOEN 2E klasse 1990

NIEUWE VOORZITTER Ton Brouwer wordt voorzitter van IJsselvogels.

1990

B1 NEDERLANDS kAMPIOEN B1 wordt Nederlands Kampioen op het veld. Nadat de zaalfinale eerder verloren ging tegen PKC, wist B1 nu wel de titel te grijpen in een spannende finale (2-1 winst) tegen Fortuna uit Delft! Een unieke prestatie van het succesvolle team, gecoacht door Hans Klijn en Wim Slingerland sr.

1992-1993

Staand, vlnr: Dirk Rijneveld, Robert van Giesen, Marijn van der Hoog, Gerco Stormbroek, Michel Helmes, Mark Glissenaar. Zittend, vlnr: Inge PrivĂŠ, Annelies van Gelderen, Iris Vonk, kicki Martens, Mirjam Aret, Corinda van Vliet.

1963 2013

10

#2 04.2013


VAN TOEN NAAR NU ONZE RIJkE GESCHIEDENIS D1 1993-1994

1963 2013

2e VAN NEDERLAND

NIEUWE VOORZITTER

De C1 wordt tot twee keer toe 2e van Nederland.

Lolke Brouwer wordt voorzitter van IJsselvogels.

1994-1995

1996

11

#2 04.2013


IJsselvogels, gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum!

Ambachtweg 29 | Moordrecht | Tel: 0182-349000 tapijt • vinyl • marmoleum • laminaat • mflor(pvc) • lamelparket • deurmatten gordijnen • vitrages • jaloezieën • plissés • duettes • multishades • horren

10%

korting

op onze geh collecti ele e!*

*Speciaal voor IJsselvogels leden in de jubileumperiode. Periode loopt van 1 oktober 2012 t/m 31 december 2013.

Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur, dinsdag en 's avonds op afspraak.

w w w.won i n g i n r ic ht i n g h e t k omp a s .n l


Verenigingen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat, ook die van IJsselvogels. Eén van hen is René Boere. Als wedstrijdsecretaris zorgt hij er al ‘eeuwen’ voor dat onze teams iedere zaterdag compleet hun wedstrijden kunnen spelen. En dat is heel wat!

IN THE PICTURE RENÉ BOERE 1963 2013

13

#2 10.2013


1963 2013

14

#2 04.2013


René Boere (54) is al meer dan de helft van zijn leven, 27 jaar, wedstrijdsecretaris. Hij begon in oktober 1981, net voordat hij 24 jaar werd. Hij piepte er alleen even een jaar of drie/vier tussenuit om zijn boekhouddiploma MBA te halen.

René, kun je vertellen wat je taken binnen de vereniging zijn? “Mijn belangrijkste taak is wedstrijdsecretaris van de junioren en senioren. Dat houdt voornamelijk in dat ik invallers regel om de teams compleet te maken. Ook regel ik de oefenwedstrijden voor deze teams en de scheidsrechters die daarvoor nodig zijn. Verder huur ik al jaren sporthal De Zuidplas in voor IJsselvogels. In de meeste gevallen ben ik ook degene die de contacten onderhoudt met de (externe) selectietrainers en ben ik in de TC degene die kandidaten voor de (meestal externe) trainers van het 1e + 2e benadert. Als TC-lid ben ik ook al ongeveer 30 jaar afgevaardigde van de TC in het bestuur. Toen we lang geleden het Nederlands Team (40-jarig jubileum) naar Moordrecht haalden, was ik contactpersoon namens IJsselvogels met het KNKV. Dit gold ook voor de contacten met Japan en Taiwan.”

als invaller. Het hoogtepunt tijdens mijn functie als wedstrijdsecretaris was het kampioenschap van IJsselvogels 1 in de zaal. Dat was toen promotie naar de overgangsklasse. Trainer was destijds Michel van de Herik, waar ik nu nog steeds regelmatig contact mee heb.” “De minder leuke ervaringen zijn natuurlijk het soms moeten ontslaan van een hoofdtrainer. Ook heb je als persoon soms een goede band met die hoofdtrainer, maar is het toch beter voor de vereniging om een einde te maken aan de samenwerking. Dat is natuurlijk heel vervelend.” Kun je nog extra handjes gebruiken? “De voorzitter van de CTZ probeert al een aantal jaren mij wat taken uit handen te nemen, omdat mijn werk ooit een keer door iemand anders of mogelijk door meerdere personen zal worden overgenomen. Ik probeerde dit eerst wat tegen te houden, omdat ik niet zo van veranderingen ben. Maar door veranderde persoonlijke omstandigheden zijn er toch wat taken door anderen overgenomen, wat mij op dat moment goed uitkwam. Dan denk ik aan het maken van het vervoerschema voor de junioren (Liannne den Ouden) en het aanwijzen van zaalwachten (Anne Slob). Het vermelden van het wedstrijdprogramma (Matthijs Alderliesten + Anne Slob) in het clubblad doe ik ook niet meer.”

Hoe ben je bij de vereniging terechtgekomen? “Via mijn buurjongen Wim Hofman. Wim is ongeveer 15 maanden jonger dan ik, maar hij nam mij destijds mee naar de korfbal naar het oude grasveld achterin de Stevensstraat met de oude houten kantine.” Heb je nog leuke of juist minder leuke ervaringen tijdens je werkzaamheden? “De leukste ervaringen in het algemeen zijn de positieve contacten met de (spelende) leden en ouders en de oud-spelers die ik regelmatig tegenkom als ik met het 1e mee ga naar uitwedstrijden. Ik ben zelf op mijn 33e jaar gestopt als actief korfballer en ben daarna eigenlijk altijd het 1e blijven volgen. Voornamelijk omdat ik dit het belangrijkste team van IJsselvogels vind.”

“Sinds enkele jaren is de samenwerking met de JTC geïntensiveerd en sinds vorig seizoen vergaderen de JTC en TC al samen. In het begin was ik erg sceptisch, maar tot nu toe bevalt de nieuwe CTZ prima. Maar ik kom nu tot de conclusie dat ik de vraag nog niet heb beantwoord... Nee, wat mij betreft ik heb geen extra handjes nodig, maar mogelijk denken anderen (CTZ-) leden daar anders over.”

“Het niveau van je 1e team bepaalt toch in het algemeen het niveau van de vereniging. Soms ben ik verbaasd als (jeugd)leden zich uit zichzelf aanbieden

1963 2013

15

#2 04.2013


UW TOTAALPARTNER IN DE ICT Diensten die wij o.a. leveren: Online werkplek Online e-mail (exchange) Online backup Online storage Website hosting Webshop hosting

tot: ook mogelijkheiden view on IT biedt rkstations van uw servers en we oren Het pro-actief monit rkstations or uw servers en we Anti virus / spam vo rkstations uw serverpark en we n va er he be em ste Sy bouw Website / webshop

VOIP telefonie hosting

Rob Reijm - 06-24528090 - rob@viewonit.nl - www.viewonit.nl

view on IT feliciteert IJsselvogels met het 50-jarig jubileum! VIEW_ON_IT_HALVE_ADV.indd 1

Kees van der Stouwe T 06 - 23 96 39 82 info@keukeneninterieur.nl

14-08-12 12:01

Bekijk meer voorbeelden op www.keukeneninterieur.nl


Volg jij IJsselvogels nog niet op Facebook?

Help mee om oud-leden van IJsselvogels te vinden.

K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

Ga dan nu naar www.facebook.com/ ijsselvogels

Om zoveel mogelijk leden en oud-leden voor de feestweek ter ere van het 50-jarig jubileum van IJsselvogels uit te nodigen, proberen wij deze oudleden via Facebook op te sporen.

klik op “Vind ik leuk� en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

Heb jij op Facebook mensen in je vriendenlijst staan waarvan je weet dat zij oud-lid zijn of erg betrokken zijn geweest bij IJsselvogels? Voeg deze persoon dan toe aan de Jubileumgroep via de Facebookpagina van IJsselvogels.

1963 2013

17

#2 10.2013


K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

Lang vervlogen tijden... K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

1963 2013

18

#2 04.2013


K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

...Herken jij jezelf nog?

K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

1963 2013

19

#2 04.2013


De Boekhouder feliciteert K.V. IJsselvogels met het 50-jarig jubileum! > Hulp nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting? > Hulp nodig bij uw salarisadministratie? > Hulp nodig bij uw boekhouding? praak Maak vrijblijvend een afs sgesprek voor een kennismaking bel 06-10012299

Erwin Tolhoek M 06 - 10 01 22 99 E erwin@deboekhoudermoordrecht.nl

w w w.deboekhoudermoordrecht.nl DEBOEKHOUDER_HALVE_ADV.indd 1

& B EG RAAF P L A AT SS E RVI CE

Bezoekadres Zuidplaspolderweg 27 2841 DC Moordrecht Postadres Dr. A. Kuyperstraat 8 2841 CJ Moordrecht

14-08-12 12:02


“Ik speel het liefst voor eigen publiek.”

G-R

Nic EPORTE olie R n

INTERVIEW MET

Marina van Dam

Hoeveel keer scoor je tijdens een wedstrijd? Gemiddeld één keer. Als ik geluk heb.

Wat is je lievelingskleur? Roze.

Spelen jullie altijd met dezelfde spelers een wedstrijd? Ja, eigenlijk altijd. Bij blessures speelt er iemand anders. Meestal is dat iemand uit het 2e team.

Heb je broers of zussen? Ik heb één zus, Brenda en ze speelt in het 2e team. In welke plaats vind je het leukst om een wedstrijd te spelen? Dat is thuis in Moordrecht natuurlijk. Gezellig met eigen publiek en na de wedstrijd meteen door voor de 3e helft.

Je hebt ons laatst een keer trainen gegeven. Wij vonden dit erg leuk. Vond jij het ook leuk? Ja, het was onwijs leuk. Is er een oefening (tijdens de trainingen) die je niet leuk vindt? Ja, dat zijn er zoveel. Oefeningen waar je veel moet lopen heb ik een hekel aan. Ik ben een beetje lui.

Welke tegenstanders zijn het moeilijkst om van te winnen? Ik denk vooral fysieke ploegen. Elke tegenstander is lastig, maar als we met zijn allen werken is niks onmogelijk.

Hoeveel jaar korfbal je al? Nu al weer 16 jaar. Ik ben op mijn 6e begonnen en ik vind het nog steeds leuk.

Hoe voel je je als je verliest? Heel erg rot. Ik kan absoluut niet tegen mijn verlies.

Zijn er ook andere sporten die je leuk vindt om te doen? Ik speel tennis in de zomer, als het korfbalseizoen voorbij is en in de winter ga ik graag op wintersport om te skiën.

Is er ook een sportdag op de korfbal? Elke zaterdag spelen we een wedstrijd. Dinsdag en donderdag zijn onze trainingsdagen. Een echte sportdag is er niet. Wel het schoolkorfbaltoernooi, daar ben ik ook altijd bij.

1963 2013

21

#2 04.2013


B&k MOORDRECHT B.V. INTERVIEW MET EIGENAAR ALEX KOOLMEES

SPONSOR UITGELICHT kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “B&k Moordrecht b.v.” doet? B&K Moordrecht b.v. is een bedrijf met een breed assortiment. We zijn één van de vier montagesteunpunten van de grootste leverancier van garagedeuren in Nederland. Verder hebben we alle soorten zonwering en zijn we gespecialiseerd in terrasoverkappingen. Daarnaast zijn we onlangs begonnen met zonnepanelen, wat een grote groeimarkt is. In totaal werken we met tien mensen in ons bedrijf, waaronder enkele parttimers en een eigen montageploeg. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in een straal van 60 km van Moordrecht en voor ieder budget hebben wij een oplossing.

Wat onderscheidt “B&k Moordrecht b.v.” van haar concurrenten? We hebben een breed assortiment in onze showroom en kunnen voor elke wens een oplossing bieden. Welke relatie heeft “B&k Moordrecht b.v.” met IJsselvogels? Mijn broer Eric Koolmees, bij de meeste wel bekend. Verder speelt mijn zoon Siebe in de C3. Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? Een sportvereniging heeft een belangrijke sociale factor. Bij IJsselvogels zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Zelf heb ik weinig tijd en hoop zo mijn steentje bij te kunnen bijdragen.

Met Terrasoverkappingen en Zonwering van B&K

Zoals u misschien begrijpt is IJsselvogels net een onderneming. Heeft u nog tips of opmerkingen? Eigenlijk niet, ik heb het gevoel dat het wel goed georganiseerd is.

Gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum!

B&K ZONWERING & BUITENLEVEN

VEENWEG 3 • 2841 DE MOORDRECHT • TEL. 0182 - 373737 • EMAIL INFO@BKMOORDRECHT.NL • WWW.BKMOORDRECHT.NL

kEUkEN & INTERIEUR INTERVIEW MET EIGENAAR KEES VAN DER STOUWE

SPONSOR UITGELICHT kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “keuken & Interieur” doet? Keuken & Interieur is een eenmanszaak die keukens en meubels op maat maakt. De klant heeft wensen die door mij worden verwezenlijkt. Mijn bedrijf is opgericht in 2006 en ik ben er trots op inmiddels alleen al in Moordrecht 30 handgemaakte keukens te hebben gerealiseerd. Door de vele mond-op-mond reclame lijkt hier voorlopig nog geen einde aan te komen.

kees van der Stouwe - Kerkplein 28 - 2841 XM Moordrecht Email info@keukeneninterieur.nl - www.keukeneninterieur.nl Telefoon 0182 - 37 59 03 - GSM 06 - 23 96 39 82

Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? Ik weet en merk dat diverse klanten inmiddels actief reclame van der Stouwe binnen de vereniging. Sponsoring is een voorKees mij maken T 06 - 23 96 39 82 info@keukeneninterieur.nl Bekijk meer voorbeelden op www.keukeneninterieur.nl manier om mijn waardering hiervoor te uiten.

Wat onderscheidt “keuken en Interieur” van haar concurrenten? De korte lijnen, klantgerichtheid en heldere afspraken maken mijn bedrijf tot een betrouwbare partner om zaken mee te doen. Kwaliteit van producten en afwerking wordt door de klanten gewaardeerd en dit is de beste reclame die een bedrijf zich kan wensen.

Zoals u misschien begrijpt is IJsselvogels net een onderneming. Heeft u nog tips of opmerkingen? Klanten hebben individuele wensen en waarderen een persoonlijke benadering. Sport is een sociale bezigheid waarbij gezelligheid een hoofdrol speelt. De keren dat ik bij IJsselvogels op bezoek was werd mij wel duidelijk waarom de vereniging zo groot is. Het voelt als een grote familie met meerdere actieve generaties bij elkaar. Dat is knap en ik denk de sleutel tot het succes.

Welke relatie heeft “keuken en Interieur” met IJsselvogels? Moordrecht is een klein en gezellig dorp waarvan veel inwoners lid zijn van IJsselvogels. Ook daar vind ik dus veel klanten waar inmiddels goede en gezellige contacten mee zijn opgebouwd. 1963 2013

22

#2 04.2013


Programma Feestweek 50-jarig jubileum

K.V. IJSSELVOGELS

Dinsdag 1 oktober 2013

1963 - 2013

• Officieel gedeelte (thema: gala) • Trekking van de jubileumloterij • Surprise!

Woensdag 2 oktober 2013 • Schoolkorfbaltoernooi • kantine geopend

Donderdag 3 oktober 2013 • Clinic van (oud-)korfbalhelden • Reguliere trainingsavond

Vrijdag 4 oktober 2013 • Familieavond • Pannenkoeken eten • kinderdisco

Zaterdag 5 oktober 2013 • • • •

Geen wedstrijdprogramma Gehele dag entertainment op en rond het veld Buffet Spetterend eindfeest

Gedurende het jubileumjaar zal er meer informatie in het krantje, op de website en op Facebook (www.facebook.com/ijsselvogels) rondom het programma bekend worden gemaakt. 1963 2013

23

#2 04.2013


Hans klijn

BEkENDE TWEELING

Moordrecht, Nederland

Anekdotes, wisseltrucs

Getrouwd met Elly 2 kinderen, Hannah (16) en Sam (11) Eigenaar klijn Machines en Gereedschappen

Tijdens een zekere uitwedstrijd van IJsselvogels: “Wat een slechte scheidsrechter. Ik had al een eerdere kaart op zak en toen zei ik dat de scheids wel een grote *** was. Toen er weer een kaart tevoorschijn kwam, was ik opeens Hans...”, aldus Gerard. “En iedereen speelde het spel perfect mee!” Hans en Gerard stonden nooit bij elkaar in een vak. Wat was het leuk om tijdens oefenwedstrijden en toernooien van het 1e bij een vakwissel opeens drie nieuwe medespelers te hebben. Hans heeft in zijn korfbalcarrière een flink aantal wedstrijden gefloten. Dit waren er vaak meerdere op een dag.

1963 2013

24

#2 04.2013


VAN IJSSELVOGELS

Monto (QLD), Australië

en bijzondere herinneringen

Gerard klijn Getrouwd met Margreet

2 kinderen, Okki (14) en Jette (12) Eigenaar Cania Gorge Tourist Retreat

De scheidsrechters en René Boere vonden Hans en Gerard altijd erg veel op elkaar lijken. Zeker ook op de spelerskaarten. Hans en Gerard vonden het dus ook een sport om altijd twee pasfoto’s van Hans of juist twee foto’s van Gerard in te leveren. Hans heeft de nodige scheidsrechtersdiploma’s gehaald. Gerard niet, hij was te lui (te stom). Gerard: “Tijdens het laatste bezoek van ons aan Nederland ben ik bij een wedstrijd van Hannah (dochter van Hans) wezen kijken. Hans was de coach van dit team. Tegelijkertijd trainde het G-team. Toen die allemaal van het veld af kwamen zagen ze mij staan... He Hansie, he ouwe, allemaal kroelen en schouderklopjes van die gasten terwijl Hans gewoon zat te coachen.”

1963 2013

25

#2 04.2013


VOIP

SOLUTIONS

View on IT is overtuigd van de mogelijkheden die Voice over IP en Cloud computing voor u kunnen bieden. Wij denken in complete oplossingen die passen bij uw organisatie, hoe groot, klein, eenvoudig of complex die ook is. Uiteraard tegen zo gunstig mogelijke tarieven.

Kosteloos bellen tussen al uw vestigingen die aangesloten zijn bij View on IT

BESPAAR TOT 50% OP UW HUIDIGE G TELEFOONREKENIN

BUREAUTELEFOON COMPUTER

Kosteloos bellen naar andere View on IT klanten Locatie onafhankelijk Duidelijk inzicht in uw telefoonkosten per werknemer

TABLET

V

IP

ALARMSYSTEEM

SMARTPHONE PIN-APPARAAT

LAPTOP

Meer informatie over VOIP en andere diensten van View on IT kijk op:

9 FinanciĂŤle Administratie 9 Salarisadministratie 9 Fiscale Dienstverlening 9 Advies en Begeleiding

GEEN TELEFOONCENTRALES EN ONDERHOUD

www.viewonit.nl

Jan-Willem Meijer Zuidplaspolderweg 27 2841 DC Moordrecht T. 0182 - 37 03 03 I. www.omnium.nu


Jan Priem uit de Emmastraat had altijd een vaste gewoonte bij het nemen van een strafworp. Hij stak zijn vinger in de lucht om te voelen waar de wind vandaan kwam. Pas als hij dat wist, nam hij de strafworp, destijds nog op vier meter afstand van de korf.

“In de tijd dat Henk Jan Bos, Arie Reijm, Wim Slingerland en René Boere in de selectie speelden, gingen we uit eigen beweging jaarlijks naar “Meyendel“ in Wassenaar, om te gaan trainen in de duinen, dit als voorbereiding op het veldseizoen.” Bij een kampioenschap altijd de sloot in ANDREA VERMEIJ

Op de foto: Andrea Vermeij en Martin Berghout

Ooit is er een veldwedstrijd gespeeld in Bleiswijk tussen Weidevogels 1 en IJsselvogels 1. Waarschijnlijk stond er veel wind want de eindstand was 0 - 0.

Regelmatig waren er discofeesten in het oude clubhuis. Als er je t’aime moi non plus gespeeld werd, ging het licht uit... wat er daarna gebeurde...

Als afsluiting werd er meestal nog wat gedronken in de Oase Bar in het Westeinde. Omdat men de ‘bierlaars’ niet meer bij zich had werd er bier gedronken uit de laars van één van de aanwezige dames.

1963 2013

27

#2 04.2013

Op het oude veld hadden we heel veel last van mollen. De vader van Wim Slingerland (sr.) plaatste dan mollenklemmen.


Boven vlnr: Bram Slabbekoorn, Ina Slabbekoorn, Arie Reijm, Jan Henk van der Werff, Leny Brouwer Onder vlnr: Joke van der Weijde, Wim Slingerland, Trudi Bos-Vink, Henk Jan Bos


k A MP IOE N

EN!!!

‘7 7-’78


korfballiefdes

“De vonk sloeg over op een korfbalfeest!”


De afgelopen 50 jaar heeft IJsselvogels vele liefdes voortgebracht. Een imposant aantal is nog steeds intact. In deze rubriek lichten we er een aantal opvallende uit.

Het eerste IJsselvogels Nieuwerkerk huwelijk Sabine en Erwin Tolhoek hebben een echte primeur. Ze hebben gezorgd voor het eerste IJsselvogels/Nieuwerkerk huwelijk. En hun liefde ontsproot op de klassieke manier. De vonk sloeg over op een korfbalfeest. Uiteindelijk trouwden ze op 1 juli 2010. Hoe was jullie eerste ontmoeting? “Erwin speelt al jaren bij IJsselvogels en Sabine heeft altijd bij Nieuwerkerk gekorfbald. In de jaren 2004 en 2005 gingen wij allebei geregeld naar korfbalfeesten. Dit was de ene keer bij IJsselvogels en de andere keer bij Nieuwerkerk. Tijdens deze feesten stonden we geregeld een lange tijd te kletsen of te dansen.”

Dit zorgde voor nog meer fanatieke ‘discussies’ in huize Tolhoek/Bregman (de meisjesnaam van Sabine), want nu betekende het dat Sabine tegen haar oude team moest gaan spelen, ook tegen haar eigen broer Mario. Tijdens een vakantie in Frankrijk in 2010 ging Erwin bovenop de Eiffeltoren op zijn knieën en vroeg zijn Sabine ten huwelijk. Ze trouwden, en twee jaar later zijn Erwin en Sabine de trotse ouders geworden van een dochter: Bente. Ook voor haar wacht een mooie korfbalcarrière, vermoeden haar ouders.

Sloeg de vonk direct over? “In het najaar van 2005 sloeg de vonk over en natuurlijk was dit weer op een korfbalfeest. Na een aantal dates waren we officieel een stelletje, een leuke IJsselvogels-Nieuwerkerk combinatie. Het aardige was destijds dat we tegen elkaar moesten korfballen. Dit zorgde geregeld voor flink fanatieke wedstrijden.”

Hebben jullie het thuis vaak over IJsselvogels? “IJsselvogels is al die jaren dat wij bij elkaar zijn een belangrijke factor in ons dagelijks leven. Erwin doet al jaren werk voor de financiële commissie en sinds 2008 is hij penningmeester van de vereniging”, zegt Sabine. Erwin: “Nadat Sabine bij IJsselvogels is gaan spelen is zij al snel de PRC gaan ondersteunen en daarnaast helpt ze mij met verschillende werkzaamheden voor de vereniging.”

Anderhalf jaar later zijn ze gaan samenwonen in Moordrecht op de Kuyperstraat. Sabine voelde zich al snel thuis binnen de IJsselvogels ‘familie’ en dat was reden voor haar om bij de vereniging in Moordrecht te gaan spelen. “Uiteraard in het team van Erwin”, vertelt Sabine. 1963 2013

31

#2 04.2013


Met Terrasoverkappingen en Zonwering van B&K

Gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum!

B&K ZONWERING & BUITENLEVEN

VEENWEG 3 • 2841 DE MOORDRECHT • TEL. 0182 - 373737 • EMAIL INFO@BKMOORDRECHT.NL • WWW.BKMOORDRECHT.NL

Maatwerk in brandbeveiliging Controle en onderhoud brandblusmiddelen Specieke Blusinstallaties eFBé Beveiligingen B.V.

Brand & Inbraaksignalering

Middelblok 194b

Bouwkundige beveiligingen

2831 BR Gouderak

Gereedschap keuringen NEN 3140

E info@efbe.nl

Opleidingen BHV / VCA

T 0182 - 37 67 60 F 0182 - 68 65 15 I

www.efbe.nl

eFBé beveiligingen BV werkt samen met u om een passende oplossing te vinden voor uw veiligheid.


De wedstrijd van je leven… “Wil je voor de jubileumuitgave een stuk schrijven? Tuurlijk wil ik dat.” Bij de eerste ingeving die mijn hersenen produceren, denk ik meteen: “Wow, dat is een hele tijd geleden!” Waarschijnlijk was meer dan de helft van het huidige ledenbestand nog niet eens geboren… Gras Buiten werd korfbal nog op levend, groen en groeiend gras gespeeld. Dat was of een gebobbeld moerasveld waarin je tot je kuiten wegzakte of een keiharde, uitgedroogde betonplaat met scheuren waarop pezen en spieren op brute wijze de botten in je lijf op hun plaats hielden. Je balde op het veld met zijn twaalven. Twaalf? Jazeker, destijds bestond het zogenaamde middenvak nog. Hey, een nieuw woord: middenvak. Voor iedereen van dertig jaar en jonger: het middenvak was een derde vak tussen aanval en verdediging. Een vak zonder korf! De functie van dat vak? Geen flauw benul. In oorlogstermen komt niemandsland het dichtst in de buurt. Een neutrale zone, met als enig doel de bal naar de aanval te brengen. En ja, ik was goed in het middenvak! Volkomen zinloos de brommer zo hard mogelijk laten lopen. Het teveel aan benzine in mijn tank gebruiken. Het zal toeval zijn geweest, maar ik stond vaak in het vak dat als derde ging aanvallen... Doelpunten maken was destijds geen onderdeel van mijn basispakket. Als het een beetje tegenzat, een flinke najaarsstorm, dan gingen we thee slurpen zonder überhaupt een balletje richting de rieten (!) mand te hebben geschoten.

Zaal Wanneer de zaalcompetitie startte, moesten er natuurlijk vier van de twaalf spelers ‘afvallen’. De hal was ten slotte niet groter dan nu. Wegens het absolute gebrek om een balletje binnen te kunnen mikken, belandde ik automatisch in het tweede in die jaren. Naast de reguliere zaalwedstrijden was er de bekercompetitie van Groot-Rotterdam volgens het Engelse principe van de FA-cup. Alle verenigingen in de grabbelton, loten, uit of thuis, een knock-out

Een vak zonder korf! De functie van dat vak? Geen flauw benul. principe en zo door tot er twee overbleven. IJsselvogels was zeker niet de hoogst spelende vereniging in de regio, maar beschikte ook toen al over een aantal spelers dat makkelijk scoorde. Zoals het bij bekerwedstrijden hoort, was de passie en overgave bij de underdog groter dan bij de hoger aangeslagen tegenstander. En zo bereikten wij, of beter IJsselvogels 1, de finale. Finale Die werd vanzelfsprekend in een neutrale hal gespeeld, Wembley in Bodegraven. Ook als vanzelfsprekend werd hij op een door-

1963 2013

33

#2 04.2013

deweekse avond gespeeld en wel in de voorjaarsvakantie! Hele rijtjes uit het eerste waren skiën!! En zo stond ik uit het niets in een finale in een overvolle sporthal, die in mijn herinnering vooral met IJsselvogelssupporters gevuld was. Er waren meer invallers. Als ik het goed heb, speelden Wim Slingerland sr. en Kees Slingerland (A-junior) voor het eerst samen, beiden ook als invaller. De tegenstander was toen De Overkanters. Die acteerden destijds op het een na hoogste niveau en waren absoluut de favoriet. Mijn rol was helder. Zoals een blinde beter hoort, kon ik als erkend non-schutter bovengemiddeld verdedigen. ‘Hullie’ hadden een hoofdaanvaller, die wekelijks een serie treffers produceerde en ik mocht die ontmantelen. Ik stond meer dan logisch naast Wim, die de doelpunten moest maken. Een beetje zoals Adriaan Bassie aanvult, Kokkie bij Peppi hoort en Bert die Ernie laat floreren. Ja, natuurlijk wonnen we. Geen flauw idee meer wat de eindstand was. Echter voor het eerst in mijn korfballeven was ik serieus doeltreffend geweest in een pot die er toe deed. Groet, Edwin Plooster.


ROBJE

S &

LOULBPJALEESIS M

ROBJES EN SLOBJES DIkkE VOGELS kOOkBOEk

Elke thuiswedstrijd van IJsselvogels 1 op het veld, wordt een driegangenmenu voorgeschoteld voor slechts een paar euro door Robjes & Slobjes Smulpaleis. ‘IJsselvogels ben je met elkaar’, de slogan van onze club, betekent meer dan alleen een spelletje korfbal spelen. Ons streven is een gevarieerde maaltijd neer te zetten die iedereen lekker vindt.

Met in deze uitgave:

DE SAPPIGE GEHAKTBAL

Het meeste plezier van Robjes & Slobjes Smulpaleis is het boodschappen doen. Je kunt met een gerust hart meegaan om de zeer gestructureerde wijze van het inkopen mee te maken (aanmelden via de website onder het kopje: inkopen doen met Robje & Slobje).

Benodigdheden • 500 gram gehakt • 2 sneetjes (oud) witbrood of paneermeel (zelfde hoeveelheid uiteraard) • 4 el melk • 1 ei • 1 ui (bij voorkeur rood of sjalot) • 1 runderbouillontablet (groot) • 1,5 el grove mosterd • 3 el gemalen zwarte peper • 1 tl kerriepoeder • 1 tl cayennepeper • 2 à 3 el ketjap manis • 1 flinke el foeliepoeder • 1 pot vleesfond (liefst in poedervorm). In geval van poedervorm: water toevoegen. • 2 el bloem • 2 à 3 el nootmuskaat • 50 gram boter • Schort en muts (2x)

Onderweg naar ons voedselvoorraadmagazijn, de Sligro, wordt het menu van de week bepaald. Dit kan zelfs in de Sligro nog veranderen. Maar voor deze keer zijn we eruit. Want ook in het Smulpaleis ontbreekt de befaamde Robjes & Slobjes gehaktbal niet. Namens Robje & Slobje wensen wij iedereen eet smakelijk en zien jullie graag terug bij één van de thuiswedstrijden van IJsselvogels 1 in ... Robjes & Slobjes Smulpaleis!

Uw chefkoks Robje & Slobje

• Robje en Slobje

1963 2013

34

#2 04.2013


BEREIDINGSWIJZE Je pakt het gehakt, stopt het in een – wat uiteindelijk blijkt – te kleine kom en voeg daarbij de uitjes, broodmengsel, nootmuskaat, peper, cayennepeper, grove mosterd, kerrie, ketjap, bouillonblokje (geheel verkruimeld, deze dient als zout) en foeliepoeder toe en meng het geheel goed door elkaar.

stevig van structuur en kunnen stuk gaan door de tang. Het is nou eenmaal lastig werken met slappe ballen. Wees dus voorzichtig bij het omdraaien. De ballen worden na het braden stevig van structuur – maar wel sappig – dus dan heb je uiteindelijk lekkere stevige sappige ballen.

Draai circa acht gehaktballen (fors formaat) van het gehaktmengsel. Als je van nog grotere gehaktballen houdt, kan je er uiteraard minder maken. Vervolgens stop je het gehakt weer terug in de kom, want we zijn de trouwring van Slobje kwijt en deze moet eerst weer gevonden worden. Als die weer terecht is, ga je verder met het gedeelte van ballendraaien.

Voeg daarna het fondpoeder en water toe tot de ballen ongeveer voor de helft onder staan. Laat de ballen hierin nog ongeveer 30 tot 45 minuten sudderen. Als het teveel indikt, kun je nog wat water toevoegen zodat ze niet aanbakken. Je kunt de ballen daarna serveren met aardappelschijfjes en een lekkere salade.

Als je de ballen gedraaid hebt, bestrooi ze dan licht met wat bloem (Robje deed dit de eerste keer ook fout en vervolgens zaten we met 38 paardenbloemen opgescheept...). Smelt de boter in de braadpan en braad de ballen op laag vuur aan alle kanten mooi bruin. Pas op met omdraaien! De ballen zijn nog niet

1963 2013

Tot ziens bij: Robjes & Slobjes Smulpaleis

35

#2 04.2013


COMFORTTUINEN INTERVIEW MET EIGENAAR ERWIN KRUISWIJK

SPONSOR UITGELICHT

kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “ComfortTuinen” doet? U kunt bij mij, Erwin Kruiswijk, terecht voor uw tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud. Mijn werkwijze is, dat ik eerst een afspraak maak om uw tuin te bekijken en uw wensen te bespreken. Na een nauwkeurige meting van uw tuin, ga ik aan de slag om een tekening en berekening te maken. U ontvangt vervolgens een offerte op maat met hierin duidelijk vermeld wat u kunt verwachten in welke periode en natuurlijk een overzichtelijke prijsopgave.

Erwin kruiswijk - T 06-15407858

Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? Het is belangrijk te investeren in een sportvereniging. IJsselvogels is al jaren mijn club, die draait op vrijwilligers en sponsoren. Het is nodig dat we als vereniging meegaan met onze tijd, bijvoorbeeld middels een elektronisch scorebord voor buiten. Ook is het belangrijk te blijven investeren in kwaliteit van mensen en materiaal en daarvoor zijn sponsorgelden noodzakelijk. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de jeugd. Naast de trainingen is het goed middels andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een zwem- of spellenmiddag, jeugdkamp of filmavond, de jeugd aan ons te binden voor de toekomst. Bijkomend voordeel voor mijzelf is dat ik middels deze sponsoring mijn naamsbekendheid in de regio kan vergroten.

Wat onderscheidt “ComfortTuinen” van haar concurrenten? “Vakkundig, Verrassend, Veelzijdig”. Een serieus advies en vakkundige meting vormen een belangrijke basis naast het persoonlijke contact. Van A tot Z doe ik alles zelf, dus van tekening totdat uw tuin aangelegd en beplant is. Mijn werk voer ik secuur en nauwkeurig uit. Uw wensen staan natuurlijk op de eerste plaats. Een goed advies over de te gebruiken materialen is daarbij essentieel voor een langdurig mooi resultaat. De complete aanleg van uw tuin kan ik voor u verzorgen; van straten leggen tot schuttingen zetten in elke gewenste kleur, van advies voor beplanting en het aanbrengen van verlichting tot vlonders en het creëren van loungeplekken. Verrassend veelzijdig dus.

Zoals u misschien begrijpt is IJsselvogels net een onderneming. Heeft u nog tips of opmerkingen? Het valt me op dat er de laatste tijd meer ondernomen wordt.Dit vind ik een goede ontwikkeling.Ook de nieuwjaarsborrel met aandacht voor de sponsoren was een succes. Als sponsor voel je je op deze manier extra betrokken bij de vereniging. Dit is erg belangrijk. Op dit moment heb ik geen tips. Ga vooral zo door...

Welke relatie heeft “ComfortTuinen” met IJsselvogels? Al jaren ben ik spelend lid van IJsselvogels. Daarnaast moedig ik graag mijn verenigingsgenoten aan en fluit ik af een toe een wedstrijd. Ook kunt u me regelmatig vinden tijdens de “derde helft” en op de georganiseerde feesten.

info@comforttuinen.nl | www.comforttuinen.nl 1963 2013

36

#2 04.2013


Een moment bij IJsselvogels dat hij nooit zal vergeten. De promotie van het eerste na een bloedstollende beslissingswedstrijd in zijn periode als speler/trainer: 1978-1980.

Arie Voogd OUD TRAINER

Arie kan zich nog wel het één en ander herinneren van zijn tijd in Moordrecht:

Arie Voogd, inmiddels 68, weet deze chaotische dag die prachtig eindigde, nog heel goed voor de geest te halen. “We waren net vertrokken en op weg naar de beslissingswedstrijd om promotie naar de derde klasse. We moesten tegen Hoogvliet spelen”, vertelt de Hagenaar. “En ja hoor, precies op dat moment kreeg ik een lekke band. Daarop volgde een typische IJsselvogelactie. We stopten en enkele potige spelers tilden de auto aan een kant op. Op die manier konden we snel de band wisselen. Daardoor kwamen we toch nog op tijd.” De wedstrijd werd zeer gedenkwaardig. “We maakten in de verlenging een achterstand goed en wonnen de strijd om promotie na een bloedstollende serie strafworpen. Dit was, net als het hartverwarmende afscheid, één van de hoogtepunten tijdens mijn trainerschap bij IJsselvogels.” Arie moest stoppen omdat hij van baan veranderde. Later is hij nog trainer geweest van PSV in Eindhoven, maar dat is alweer tien jaar geleden.

“Zoals de goede sfeer binnen de vereniging en de aandacht voor de jeugd. Verder de vele enthousiaste verenigingsmensen, zoals Leo de Bruijn, Arie Reijm, Wim Slingerland, René Boere, Henk Jan Bos, Ina Slabbekoorn, Govert van der Weijde om er maar een aantal te noemen, zonder natuurlijk anderen tekort te willen doen. Ook heeft hij mooie herinneringen aan de kampioenswedstrijden op het veld en in de zaal, de trainingen in de winter langs en op de dijk, de talenten binnen de selectie en de traktaties die de jongeren iedere week kregen van Wim Slingerland.” Arie probeert af en toe nog een wedstrijd (meestal in de zaal) te bezoeken. “Dat combineer ik dan met het ontmoeten van oude bekenden.”

Prachtige herinnering aan ‘bloedstollende’ promotie Naam Arie Voogd Leeftijd 68 jaar Trainer van 1978 - 1980

1963 2013

37

#2 04.2013


Burg. Brandstraat 44 2841 XD Moordrecht Tel. 0182 - 37 29 70 0182 - 37 45 39

Sponsor van de A1 en D3, firma Zelsmann, feliciteert IJsselvogels met hun 50-jarig bestaan! Op naar de volgende 50!

Westringdijk 7 Moordrecht 0182 372499 Westringdijk 7 Moordrecht 0182 372499 KEUKENMONTAGE INTERIEURBOUW DAKKAPELLEN KOZIJNEN BADKAMERS TEL./FAX:

0182 - 37 85 95

M O B I E L:

06 - 53 72 56 58


RONALD HERTOG

HOE IS HET NU MET

“Ik zal de zomer van 2012 nooit meer vergeten“ 1963 2013

39

#2 04.2013


Ronald verandert noodlot in

Olympische droom

Wat een avontuur! “Woorden schieten mij nog steeds tekort als mensen vragen hoe het was. Het meest zinnige wat ik op zo’n moment eruit kan krijgen is: Je had erbij moeten zijn, dan pas besef je hoe bijzonder een toernooi als De Spelen is.” Oud-jeugdspeler van IJsselvogels Ronald Hertog zal de zomer van 2012 nooit meer vergeten. De speerwerper maakte zijn Olympische droom waar, nadat zijn wereld eerder was ingestort door een vreselijk ongeluk waarbij hij zwaargewond raakte. Zijn tweede poging, alles klopt, hij gooit alles eruit. Zijn speer zweeft door het Olympisch Stadion van Londen heen en slaat op een afstand van 55,83 meter in. Een prachtig resultaat: Ronald verovert de bronzen medaille op de Paralympics. “Het is niet te bevatten in wat voor een achtbaan van emoties je dan terechtkomt”, benadrukt hij. “Je kan echt geraakt worden door een enkel woord van een goede vriend. Oprecht meeleven met de wedstrijden van je teamgenoten, waarmee je lief en leed deelt. Samen huilen, samen lachen, maar vooral samen genieten!”


“Ik ben naar het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein gebracht en toen ik wakker werd uit de narcose, had ik geen onderbeen meer. Het leek alsof ik in een hele nare realistische droom terecht was gekomen, waaruit ik elk moment wakker kon worden. Dat gevoel kwam grotendeels door de pijnstilling die ik kreeg”, denkt hij. “Net na mijn amputatie, toen ik nog in het ziekenhuis lag, wist ik nog niet wat ik met mijn toekomst wilde. Ik leefde gewoon per dag. Ik was voornamelijk bezig met het accepteren en verwerken.”

“Samen huilen, samen lachen, maar vooral samen genieten!’ Het idee dat Ronald weer wat met sport wilde, kwam pas na een loopclinic bij de toenmalige bondscoach Frank Dik. “Toen dacht ik bij mezelf: sporten, dat lijkt me wel wat. Frank zag wel wat in me en nodigde mij uit om eens mee te komen trainen in Hoorn, waar hij al een klein groepje gehandicapte atleten trainde.” Ronald ging slechts een keer of drie naar de stad in Noord-Holland, gezien de afstand die hij steeds moest afleggen. “Ik ben toen in Rotterdam terecht gekomen bij de

RONALD HERTOG

Dit gevoel van euforie staat in schril contrast met het noodlot dat Ronald als 14-jarige op 30 mei 2003 uit het niets trof. “Die datum vergeet ik nooit meer”, vertelt Ronald. “We gingen op legerkamp, met oude legerwagens een weekend crossen. Op de snelweg richting Woerden namen we een flauwe bocht naar links, terwijl een ander rechtdoor tegen onze aanhanger aanreed. Onze auto slingerde en ging over de kop. Mijn been is waarschijnlijk onder de auto gekomen, terwijl die over de kop ging. Er was niet veel meer van over. Zo kwam ik aan mijn amputatie.”

bondscoach werpen. Die drukte mij voor het eerst in mijn leven een speer in mijn hand en meteen had ik al het gevoel dat dit wel wat zou kunnen worden. Na een half jaar trainen deed ik mee aan mijn eerste wedstrijd, het open NK in Lelystad. Daar wierp ik 28,15 meter, dat meteen een Nederlands record bleek te zijn!” Daarna kwam de ontwikkeling van Ronald in een stroomversnelling terecht. “Inmiddels draai ik mee in de top drie van de wereld.” De inmiddels 23-jarige atleet speelde, tot het moment van zijn ongeluk, 8 jaar voor onze verenging.

Wat kun je nog herinneren van de tijd dat je bij IJsselvogels speelde?

“Het was vooral een mooie tijd. De club was in de eerste helft van mijn lidmaatschap nog gevestigd op de oude locatie. De oude kantine waar de welbekende ‘kantinelucht’ hing. Ik weet nog dat ik samen met het team (F-jes) waar ik op dat moment in speelde, het puntenrecord heb gebroken. Hoeveel dat precies was, kan ik me niet meer herinneren, maar ik meen rond de 55 punten. Wat ik me met name kan herinneren is dat de sfeer in de club altijd super was.”

kom je IJsselvogels nog wel eens tegen?

“Zo af en toe. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, kwam ik zeer regelmatig mensen van de club tegen. Sinds ik verhuisd ben naar Gouda, is dit wel wat minder. Ik ben nog geen mensen op de atletiekbaan tegengekomen die vroeger tegenstander of teamgenoot waren.”

1963 2013

41

#2 04.2013


“korfbalkoorts” in huize Slingerland Dat het mogelijk is bewijzen Simone den Hertog en Wim Slingerland sr. iedere dag.

Jullie hebben elkaar leren kennen via de korfbal. Hoe was de eerste ontmoeting? “Onze eerste ontmoeting was toen Yael, de dochter van Simone, op korfbal kwam”, vertelt Wim. “Namens IJsselvogels ging ik altijd bij alle nieuwe ouders op huisbezoek, om door te nemen wat zij van IJsselvogels en wij van de ouders konden en mochten verwachten.”

Een echtpaar zijn, dat voortdurend is besmet met de korfbalkoorts. Ze willen niet genezen worden. Simone en Wim zijn sinds 20 maart 2002 getrouwd.

Wanneer was dit? “Onze eerste date was naar de Night of the Proms in Ahoy op 17 november 2000”, herinnert Simone zich nog goed. “Ik had twee kaartjes maar mijn vriendin zegde op het laatste moment af en niemand anders kon haar plaats innemen. Om 19.00 uur haalde ik Yael van de korfbal en vroeg ik aan Wim of hij misschien zin had om mee te gaan. Dat had hij. Om 20:30 uur

En hoe kan het ook anders, zoals we Wim goed kennen: korfbal was de matchmaker. Ze praten nog steeds iedere dag over hun geliefde sport.

1963 2013

42

#2 04.2013


De afgelopen 50 jaar heeft IJsselvogels vele liefdes voortgebracht. Een imposant aantal is nog steeds intact. In deze rubriek lichten we er een aantal opvallende uit.

kwamen we met piepende remmen aan bij Ahoy. Na afloop lag er als verrassing een vette bon achter de ruitenwisser, omdat Wim in de haast zijn auto ergens fout had geparkeerd.’’ Sloeg de vonk direct over? “Sindsdien begonnen we met daten.” Hebben jullie het thuis vaak over IJsselvogels? “Alleen maar!” korfballen jullie kinderen ook? “Yael, 21 jaar en dochter van Simone, heeft bij IJsselvogels en bij KOAG gespeeld”, vertelt Wim. “Maar ze korfbalt nu niet meer. Cécile speelt sinds haar zevende en zit nu in de E1. Benjamin speelt vanaf zijn 5e en zit nu in de F1.”

1963 2013

43

#2 04.2013


BROUWER MOORDRECHT ASSURANTIËN, “uw partner in zekerheid”, feliciteert IJsselvogels met hun 50-jarig jubileum.

HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN - VERZEKERINGEN

W W W. B RO UW E RV ER Z EK ER IN G.N L

STAGE EXPLOSION Licht & Geluid Moordrecht 06 - 559 13 661 06 - 153 76 253

100% STAGE EXPLOSION

100% STAGE EXPLOSION

AV-ONDERSTEUNING - DRIVE-IN-SHOWS - BRUILOFTEN PARTY’S - VERHUUR VAN LICHT EN GELUID


Omnivereniging IJsselvogels bestond jaren geleden uit vier verenigingen: de zaalvoetbal-, de volleybal- (afgevaardigden o.a. Harry van der Weijde, Jan Greeven en Wim Pater), de tafeltennis- (afgevaardigde Rins Beelen) en uiteraard de korfbalvereniging (afgevaardigde o.a. René Boere). Durk Stelwagen (L) en Hans Vonk (R) waren beiden lid van het bestuur van deze omnivereniging IJsselvogels.

IJSSELVOGELS

De Omnivereniging De omnivereniging is in 1976 opgericht. Frans Vink was de eerste voorzitter van dit bestuur. Hij was ook de animator tot het oprichten van deze omnivereniging. Het doel van het oprichten van deze omnivereniging was onder andere om gezamenlijk sterker te staan ten opzichte van de gemeente Moordrecht.

en de opslag van het materiaal was in sporthal De Zuidplas. Volgens Hans Vonk was het hoogtepunt van de omnivereniging de opening van het clubhuis. Dit is het gebouw waarvan de fundering nu nog bestaat en gebruikt wordt door muziekvereniging Kunst na den Arbeid. Dit clubhuis werd gebouwd door Bouwbedrijf Vink. Dit werk was ook een leerlingwerkplaats. Omdat dit bouwproject een leerlingwerkplaats. Hierdoor kwam het in aanmerking voor subsidie.

De tweede voorzitter is Hans Vonk geweest. Op verzoek van Frans Vink is hij deze functie gaan bekleden. Hans Vonk is inmiddels 70 jaar en is via zijn korfballende kinderen bij IJsselvogels terecht gekomen. Durk Stelwagen was lid van de tafeltennis en is weer door Hans Vonk als secretaris van dit bestuur gevraagd. Dit hebben ze samen circa zes jaar gedaan hebben in de periode begin jaren ‘80. Zij maakten onder andere de statuten.

Het was destijds gebruikelijk dat het bestuur van de omnivereniging een klein “tegeltje” uitreikte bij een kampioenschap. Dit had natuurlijk betrekking op alle vier de verschillende verenigingen. Volgens Hans Vonk was het zijn eer te na om de omnivereniging ‘te laten klappen’ en was de afdeling korfbal een vereniging die zichzelf het beste (financieel) kon bedruipen. De andere afdelingen konden dat toen (nog) niet. De derde en laatste voorzitter is wijlen Hans Dol geweest.

Tevens was het bestuur van de omnivereniging veel bezig met het sluiten van compromissen met sporthal De Zuidplas en de gemeente Moordrecht. Begin jaren ‘80 was het crisistijd en waren er veel bezuinigingen. Nel van der Spek is voor het overgrote deel van de tijd penningmeester van dit bestuur geweest. Na haar hebben Els Noordzij en Tjitske Borremans deze functie voor een korte periode bekleed. Het bestuur had regelmatig overleg met burgemeester Bandell, die het bestemmingsplan heeft geregeld. Het korfbalveld aan de Stevensstraat was destijds nog ‘openbaar groen’ en er waren veel molshopen. De vader van Wim Slingerland sr. heeft daar regelmatig mollenklemmen geplaatst. Met wethouder mevrouw Seip was destijds contact inzake de huurprijs van de velden. In het clubhuis waren er destijds geen drank- en etenswaren te koop

1963 2013

Het dagelijks bestuur van de omnivereniging, bestaande uit voorzitter Hans Dol, secretaris Ton Brouwer en penningmeester Nel van der Spek, heeft destijds besloten dat voortzetting van deze omnivereniging geen zin meer had.Voornamelijk omdat de volleybal- en korfbalvereniging “niet meer door één deur konden”. De omnivereniging werd qua rechtspersoon notarieel omgezet in de Coöperatieve Vereniging Clubhuis IJsselvogels (kortweg CVCIJ). Na een aantal jaren is de CVCIJ statutair opgenomen in Korfbalvereniging IJsselvogels.

45

#2 04.2013


2003 IJsselvogels neemt het op tegen ‘s-werelds beste korfballers

IJSSELVOGELS vs.

NEDERLANDS TEAM Door René Boere Als voorbereiding op het WK korfbal in Rotterdam zocht het Nederlands Team tegenstanders om in de zaal tegen te oefenen. Medio 2002 werd ik gebeld door Herman Scholten, korfbalgoeroe uit Giethoorn, die destijds namens het KNKV de oefenwedstrijden regelde van het Nederlands Korfbalteam. Hij vroeg mij of IJsselvogels geïnteresseerd was om een oefenwedstrijd in de zaal te spelen tegen het Nederlands Team.

Na werktijd ben ik direct langs Wim Hofman gereden om te vragen wat hij ervan vond. Wim was natuurlijk zoals altijd zeer enthousiast en zei: DOEN! Daarna ’s avonds met de voorzitter Hans Hofstede gebeld en na zijn ‘fiat’ het de volgende dag aan Herman Scholten bevestigd. Het leek wenselijk een aparte “Nederlands Team-commissie” op te richten, dus dat is ook gebeurd. Deze commissie vergaderde meer dan een half jaar voor de wedstrijd maandelijks. Er was flink wat te regelen: onder andere vrijstelling voor de te spelen veldcompetitiewedstrijd, maar dat was geen probleem. Tevens zou de PRC natuurlijk alle (shirt)sponsors uitnodigen. Ook de regioverenigingen werden uitgenodigd. In de Zuidplas werd in de ontmoetingsruimte een speciale ‘VIP-ruimte’ ingericht om de spelers, begeleiding en overige gasten te ontvangen.

Ik was aardig overdonderd en wist niet zo snel wat ik hier mee aan moest. Tevens kon ik me nog niet voorstellen dat IJsselvogels daadwerkelijk tegen het Nederlands Team kon gaan spelen. Op zich leek het natuurlijk geweldig om tijdens het 40-jarig jubileum van IJsselvogels tegen het Nederlands Team te spelen. Wat een uitdaging kon dit worden!

1963 2013

46

#2 04.2013


Op voorstel van Henk Jan Bos werd in de rust van de wedstrijd een boekje overhandigd met omgangsvormen in de sport aan sportcoryfee Erica Terpstra door wethouder Jan Oomen. Als ‘voorwedstrijd’ speelde het G-team van IJsselvogels tegen Thor uit Rotterdam. Qua belangstelling was het erg druk, ruim 450 mensen op de tribune. Er zat ook nog een internationaal tintje aan de wedstrijd, want de wedstrijd stond onder leiding van de Belgische scheidsrechter Björn Elewaut en grensrechter Franky Cornelis.

Bondscoaches Ben Crum en Jan Sjouke van den Bos (toen al!) hadden in hun selectie niet alleen oudIJsselvogelslid Kees Slingerland ter beschikking, maar kon ook o.a. Mady Tims, Marloes Preuninger, Arline Preuninger, Mirjam de Kleijn, Heleen van der Wilt, Taco Poelstra, Michiel Gerritsen, Wim Scholtmeijer, Leon Simons en Dennis Voshart opstellen. In de wedstrijd was het Nederlands Team natuurlijk veel te sterk. Eindstand 22 - 9, maar het plezier was er niet minder om. De foto waarop alle IJsselvogelsspelers tussen alle spelers van het Nederlands team staan en zitten, zal zeker goed bewaard zijn.

Bij IJsselvogels bestond het team uit: Dames: Heidi Bos, Eunice Punt, Anne Rijneveld en Anita de Wilde, Leonie Bek en Jette de Groot. Heren: Mark en Berry Glissenaar, Robert van Giesen, Mario de Vries, Tom van de Burgt en Bas de Wilde.

Na afloop was zelfs bondscoach Ben Crum positief over de organisatie.

“Het publiek bestond uit ruim 450 mensen, die zagen dat IJsselvogels nét iets te kort kwam.”

1963 2013

47

#2 04.2013


SCHILDERSBEDRIJF ADMIRAAL INTERVIEW MET EIGENAREN EDDY EN PETER ADMRIAAL

SPONSOR UITGELICHT kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “Schildersbedrijf Admiraal” doet? Wij zijn sinds 1964 een klein schildersbedrijf dat werk voor particulieren en bedrijven doet. Wij zijn twee broers Eddy en Peter Admiraal en onze werkzaamheden zijn schilderwerk, behangwerk en werkzaamheden aan glaswerk. Voor meer informatie zie onze website www.schildersbedrijfadmiraal.nl.

Burg. Brandstraat 44, 2841 XD Moordrecht T 0182 - 372970 / 374539 www.schildersbedrijfadmiraal.nl Burg. Brandstraat 44 2841 XD Moordrecht Tel. 0182 - 37 29 70 0182 - 37 45 39

Welke relatie heeft “Schildersbedrijf Admiraal” met IJsselvogels? Wij zijn de shirtsponsor van B2 en D2. Ook zitten de kinderen Mike en Angela op de korfbal. Zelf zitten we bij de recreanten.

Wat onderscheidt “Schildersbedrijf Admiraal” van haar concurrenten? Wij zijn een klein familiebedrijf uit Moordrecht. Doordat wij maar met zijn tweeën zijn, weet u altijd wie er bij u komt en kunnen we eenvoudig afspraken met u maken. Ook zijn wij aangesloten bij de AF Erkenningsregel voor schilders, zie ook onze website.

Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? Om de club financieel te ondersteunen en omdat onze kinderen erop zitten, kan je zo wat terugdoen.

HOLLAND kAASCENTRUM INTERVIEW MET EIGENAAR MARCO VOSHOL

SPONSOR UITGELICHT kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “Holland kaascentrum” doet? Bij Holland Kaascentrum koop je de lekkerste kaas, kwaliteit vers van het mes. Je vindt ons door het hele land op markten en standplaatsen. Zelf sta ik op de markt in Puttershoek, Heinenoord, Rotterdam, Waddinxveen en Strijen. En natuurlijk iedere dinsdag in Moordrecht aan de Kerklaan!

ELkE DINSDAG AAN DE kERkLAAN IN MOORDRECHT VAN 08.00-17.00 uur kOM PROEVEN EN GENIETEN

Alhoewel ik zelf niet zo sportief ben aangelegd, voel ik mij betrokken bij de club door de enthousiaste verhalen van vrienden en kennissen.

Wat onderscheidt “Holland kaascentrum” van haar concurrenten? Vers van het mes is het credo, inmiddels al 40 jaar. Holland Kaascentrum onderscheidt zich door een uitgebreid assortiment aan kwaliteitskazen uit eigen opleg. Bij mij betaal je een eerlijke prijs voor een royaal assortiment Hollandse kaas, boerenkaas en buitenlandse kaas. Zowel voor de consument als producent. Ook kun je tegenwoordig bij mij terecht voor biologische en vegetarische kaas.

Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? IJsselvogels is een club die betrokken is bij en leeft in ons dorp. Het is fijn om door sponsoring deel uit te mogen maken van zo’n club. Zoals u misschien begrijpt is IJsselvogels net een onderneming. Heeft u nog tips of opmerkingen? Prestatiegericht zijn is in het zakelijk leven én in de sport van groot belang, maar nog belangrijker is het om plezier te hebben in wat je doet, wat je presteert.

Welke relatie heeft “Holland kaascentrum” met IJsselvogels? Zelf ben ik opgegroeid in Moordrecht en ken ik IJsselvogels al vanaf mijn basisschooljaren. 1963 2013

48

#2 04.2013


G-R

EP

AleORTER x

INTERVIEW MET

Mike Dukker Vind je het leuk om te trainen met je team? Of speel je liever een wedstrijd? Ik vind het allebei heel leuk om te doen. Ik vind het nooit erg om naar een training te gaan. Of ik het nou druk met school heb of niet, ik ben er altijd.

Heb je broers en zussen? Zitten ze ook op korfbal? Ik heb een broer Tom, hij speelt in de A3 en een broertje Sam, hij zit op voetbal bij Moordrecht. Hoe oud ben je? Ik ben 15 jaar.

Waarom ben je gaan korfballen? Mijn broer zat al op korfbal en mijn ouders wilden graag dat ik een teamsport ging doen. En omdat ik korfbal gewoon een hele leuke sport vind.

Op welke school zit je? Coenecoop College in Waddinxveen in Havo 3. Ga je elke dag op de ďŹ ets? Elke dag 8 km heen en 8 km terug.

Waar woon je? Ik woon in Moordrecht aan de Beatrixstraat.

Doe je andere sporten? Op school doe ik de sportklas; dat is extra sporten naast de normale gymlessen.

Wat vind je leuk aan korfbal? Dat je deel uitmaakt van een team. Als team leuke dingen doen. In een team spelen is heel gezellig.

Heb je andere hobby’s? Voetbal en gamen op de Playstation.

Zijn de trainers aardig? Ad en Arjan zijn heel aardig en ze maken het gezellig.

Wil je later in de eerste team van IJsselvogels spelen? Dat lijkt me heel leuk. Ik ben in ieder geval van plan nog lang te blijven korfballen.

kun je goed met je medespelers vinden? Heel goed. Na trainingen en wedstrijden trekken we veel met elkaar op. Bijvoorbeeld een gezellig filmavondje met elkaar.

1963 2013

49

#2 04.2013


Firma J. Bos en Zn. feliciteert alle leden van korfbalvereniging IJsselvogels met haar 50-jarig bestaan. J.Bos en Zn. - Totaalleverancier in grond-, weg- en waterbouw Zuidplaspolderweg 17, Moordrecht - Tel.: 0182 372 298 info@bosmoordrecht.nl - www.bosmoordrecht.nl

Online bestellen: Zand, grind of grond nodig? Bestel nu eenvoudig via onze website: www.bosmoordrecht.nl


Als barman hoor en zie je natuurlijk genoeg. Dat klopt op zich wel, zo’n beetje alles wordt besproken aan de bar.Overwinningen en nederlagen, trainingen en trainers worden geanalyseerd, nieuwe en oude liefdes passeren, werk, politiek, familie, de laatste dorpsroddels, moppen, bruiloften, scheidingen, feesten die worden nabesproken (wat heb jij allemaal gezien barman?) weddenschappen (bijvoorbeeld binnen hoeveel tijd is koolmees terug... volgens mij heeft niemand gewonnen), trainingstijden, in- en externen die komen en gaan, de muziekkeuze van de barman, nieuwe drankjes die wel of niet in de smaak vallen (wat een pisbier is dat Desperado) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar… hoe ga ik details vertellen zonder mijn “bargeheim” te schenden. Want een beetje integriteit is als barman wel gewenst! Nou ja, toch maar een kleine poging.

BARPR A AT! BARPRAAT Door ...

Ik kan me ook een soort stroomschema herinneren. Een schema om te achterhalen wie met wie gezoend heeft. Men begon op een bierviltje en eindigde met twee volle A4-tjes... tja, bleek toch dat je als barman ook niet alles weet.

Stel, je gaat op een feestavond in het fustenhok wat voorraad halen, komt er ineens iemand van zolder af... “Wat ben jij wezen doen???” “Ach, ik heb even een uurtje geslapen...” Men gaat met een willekeurig team een weekendje weg... de boodschappenlijst wordt aan de bar gemaakt. Wat nemen we mee?? Ze beginnen met de nodige drankjes en dan met name alcoholische drankjes en wat sapjes ter ontnuchtering. Uiteraard wat te eten, chips en zelfs fruit gaat mee. Ze eindigen na een lange lijst met lollies en condooms... Rest alleen nog de discussie wie welke inkopen gaat doen.

Zomaar enkele bargebeurtenissen. Het blijft iedere keer weer leuk om als barvrijwilliger iets voor de vereniging te betekenen. Ik kan het iedereen aanbevelen!

Bij een spontane competitie wie het hardst op commando kan boeren, blijken enkele dames toch menig kerel eruit te boeren. Bij zo’n beetje iedere voetbalwedstrijd die bekeken wordt, hoor ik altijd de opmerking “pompen, pompen” voorbij komen... en dan bedoelt diegene niet de bierkraan.

Maar mijn mooiste baravond was toch wel de afscheidsavond van Tineke Hofstede van het G-team. Een karaokeset werd neergezet en de G’s gingen helemaal los. Wat een feest werd dat, met een enthousiasme en plezier waar menig IJsselvogelsteam een voorbeeld aan kan nemen...

Uiteraard zijn ook de nodige (drank)spelletjes voorbij gekomen... zoals de variant van waar je normaal op het trainingsveld op “piepjes” heen en weer rent, nu in de kantine tussen twee tafels met drankjes erop heen en weer rennen. Tussen iedere “piep” van tafel naar tafel en een drankje nuttigen.

En hoe later het wordt, bijna altijd komt de vraag “is de keuken nog open?”. Eén opmerking komt eigenlijk ook altijd wel iedere baravond voorbij: “Ga je nu al dicht??” “Nog een één-na-laatste barman, dan gaan we naar huis.” Tuurlijk... bij IJsselvogels blijven ze altijd dorst houden.

1963 2013

51

#2 04.2013


DE BOEkHOUDER INTERVIEW MET EIGENAAR ERWIN TOLHOEK

SPONSOR UITGELICHT

kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen, uitleggen wat “De Boekhouder” doet? De Boekhouder is een onderneming in de administratieve dienstverlening. Samen met partner Omnium Administraties kunnen wij voor klanten de administratieve lasten verlichten en overnemen. Voor meer informatie over onze werkzaamheden kunt u terecht op: www.deboekhoudermoordrecht.nl. DeBoekhouder • Dr. A. Kuyperstraat 8 • 2841 CJ Moordrecht

Wat onderscheidt “De Boekhouder” van haar concurrenten? De Boekhouder kan de boekhouding zowel op eigen kantoor uitvoeren als bij klanten op locatie. Hierin onderscheiden wij ons van onze concurrenten. Tevens kunnen klanten altijd bij ons terecht voor advies en begeleiding.

M +31 (0)6 10 01 22 99 • E erwin@deboekhoudermoordrecht.nl

Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren? Een vereniging kan niet zonder sponsoren. Je verlicht als sponsor de last van een vereniging. Dankzij deze bron van inkomsten bestaat IJsselvogels 50 jaar. Ik wil daar graag als sponsor aan bijdragen.

Welke relatie heeft “De Boekhouder” met IJsselvogels? Ik, Erwin Tolhoek, ben niet alleen eigenaar van De Boekhouder maar tevens de penningmeester van IJsselvogels. Vanaf mijn 16e ben ik betrokken bij de Financiële Commissie van IJsselvogels. Eerst als assistent en sinds oktober 2008 als penningmeester. Tevens ben ik als penningmeester bestuurslid van IJsselvogels.

Zoals u misschien begrijpt is IJsselvogels net een onderneming. Heeft u nog tips of opmerkingen? Of je nou lid, sponsor of vrijwilliger van IJsselvogels bent, de slogan: “IJsselvogels: dat ben je met elkaar” moet de drijfveer zijn. Zolang deze gedachte wordt gedragen, blijft een vereniging als IJsselvogels op volle toeren draaien.

www.deboekhoudermoordrecht.nl

1963 2013

52

#2 04.2013


1 t IJsselvogels C ch o m 11 0 2 / In 2010 n, fdklasse actere o o h e d in r e e w l. ld als in de zaa ve t e h p o l e w zo t team bestaan e h u o z n e o iz Dit se h sbroek, Hanna uit Esther Haa Fleur van Rij, r, e st o lo P e in n klijn, Jea Yoran Nathan Marck, , ff o o L e d n a a D ot en Christiaan Marck, Stan Sin n r begeleiding va Verwoerd onde k. en Jasper Marc Victor Blanken

IN DE HOOFDkLA SSE 2010/2011

Veel grote namen in de hoofdklasse C op het veld. TOP (S), Fortuna, DeetosSnel, Nieuwerkerk, KVS, KOAG en Excelsior waren de tegenstanders. De eerste wedstrijd tegen TOP werd gewonnen, hierna werd twee maal op rij verloren. Na nog 4 winstpartijen werd de zaalcompetitie gehaald met een derde plaats

1963 2013

op 2 punten achterstand van Fortuna en DeetosSnel. De zaalcompetitie bracht toch wel hoge verwachtingen met zich mee. Ook hier weer Fortuna als tegenstander en verder Reehorst ‘45, OVVO, DVO, SKF, MIA en Antilopen. Na twee eenvoudige overwinningen kwam Fortuna op bezoek.

53

#2 04.2013


Volle tribunes in de Zuidplas en na een 9-9 tussenstand wist C1 in de slotminuut met 11-9 te winnen en dus zou het wel eens een hele mooie zaalcompetitie kunnen worden. Toen ook de return in Delft in een bloedstollende wedstrijd, met hoogstaand korfbal van twee kanten, werd gewonnen (12-13), konden de tickets voor het NK al bijna worden besteld. Uiteindelijk werd het kampioenschap in de zaalhoofdklasse B met een ongeslagen status behaald: 14 wedstrijden – 28 punten. Fortuna C1 ging als nummer twee mee naar het NK, evenals Dindoa C1 en De Meeuwen C1 (hoofdklasse A), Koog Zaandijk C1 en KCC C1 (hoofdklasse C) en Trekvogels C1 en DSC C1 (hoofdklasse D).

De bus met spelers en supporters reed terug vanuit het hoge noorden, het bleef nog lang gezellig in de kantine. Na de zaalcompetitie kwam ook het veldseizoen weer in zicht. C1 wist de achterstand op Fortuna en Deetos ongedaan te maken door alle wedstrijden in het voorjaar te winnen. Na 14 wedstrijden eindigden C1 en eeuwige concurrent Fortuna C1 samen bovenaan met 24 punten. Nu niet samen naar het NK, alleen de kampioen plaatste zich voor een kruisfinale. Dat betekende een beslissingswedstrijd op neutraal terrein (bij WION). Een bloedstollende wedstrijd volgde. Ook na 2 helften was er nog geen verschil gemaakt: 6-6. Pas aan het eind van de tweede verlenging was er een miniem verschil: 9-8 voor C1 en dus plaatsing voor de kruisfinales. Wat een prestatie!

Op 19 maart stond de gehele dag in het teken van het Nederlands Kampioenschap in Wolvega (Friesland). Een goed gevulde bus met Op 11 juni werden de kruisfinales Een jaar dat supporters en de spelers en coaches gespeeld op het terrein van OVVO we nooit meer zullen vertrok ’s ochtends vroeg vanuit in Maarssen. C1 speelde tegen Moordrecht om historie te gaan Reehorst ‘45 C1, een bekende vergeten. schrijven. ploeg uit de zaalcompetitie. Kampioen worden van Een rommelige wedstrijd Topprestaties, Nederland werd al door de B1 werd meer dan verdiend met een 2e plaats op het Nk gedaan in het seizoen 199213-8 gewonnen en dus mocht 1993, maar nog nooit wist een in de zaal en op het veld C1 een week later op de IJsselvogelsteam in de zaal Nationale Korfbaldag de finale zelfs kampioen van kampioen te worden. C1 nam het spelen. Op deze dag werden alle Nederland! in de poule op tegen De Meeuwen, finales gespeeld, niet alleen de Koog Zaandijk en DSC. C-hoofdklassefinale, maar ook de B’s, A’s en Senioren streden om de titel. De start was uitstekend en er werd met 10-6 gewonnen van De Meeuwen. Koog Zaandijk was sterk Voor IJsselvogels was natuurlijk de C-finale het in de tweede wedstrijd en C1 kon maar net op tijd een belangrijkst. Tegenstander was Koog Zaandijk, dat achterstand ongedaan maken: 7-5 winst. Een gelijkspel een week eerder DSC C1 versloeg. Veel wind op het in de derde wedstrijd tegen DSC C1 was voldoende terrein en moeilijk korfballen voor beide ploegen. KZ voor een finaleplaats. Met heel veel spanning werd scoorde direct 0-1, maar C1 herstelde naar 2-1 in de uiteindelijk een 7-7 gelijkspel binnengesleept en dus rust. Hoe langer de tweede helft vorderde, hoe meer stond C1 in de finale! Die finale was uitgerekend tegen het besef aan de zijlijn begon door te dringen dat Fortuna, dat in de andere poule op het NK duidelijk de IJsselvogels Nederlands kampioen ging worden. beste ploeg was. Fortuna nam in de finale een 1-3 en C1 wist uiteindelijk met 7-1 te winnen en was de 3-6 voorsprong. Natuurlijk gaf C1 zich niet gewonnen beste van Nederland. en knokte terug tot 6-6. Met nog 2 minuten op de klok leek alles mogelijk, maar Fortuna besliste deze De vele meegereisde supporters konden hun spannende wedstrijd met twee treffers: 6-8. feestje gaan vieren en de C1 ontving de medailles IJsselvogels C1 moest genoegen nemen met een en de kampioensbeker van international André tweede plek. Even droevige gezichten, maar gelukkig kuipers. Na een speech van voorzitter Henk Jan even later ook het besef dat een geweldige prestatie is Bos en wethouder Jan Verbeek kon het feestje neergezet: tweede van Nederland! losbarsten. 1963 2013

54

#2 04.2013


NEDERLANDS

k AMPIOEN 2010/2011

1963 2013

55

#2 04.2013


Het mysterie rondom de verborgen schat van IJsselvogels… Toen IJsselvogels heel, heel lang geleden werd opgericht is er een kist verstopt. De bedoeling is dat deze kist 50 jaar na oprichting van IJsselvogels weer teruggevonden wordt. Niemand weet alleen wat er in de kist zit en niemand weet waar de kist ligt. Er is wel een schatkaart gevonden die helpt bij het zoeken van de kist. Helpen jullie mee de schat te zoeken?? In het eerste jubileummagazine stond al een puzzel en als je daarvan de oplossing hebt ingeleverd, heb je de eerste aanwijzing van de schatkaart al in je bezit. In dit magazine hebben we weer een nieuwe puzzel. Als deze puzzel oplost ontvang je de tweede aanwijzing van de schatkaart. Om deze puzzel op te lossen, moeten jullie het eerste jubileummagazine er nog maar eens bij zoeken! Als je goed leest, kun je daar namelijk de antwoorden voor deze puzzel in vinden! Als je de goede antwoorden hebt ingevuld, dan lees je in de gekleurde balk van boven naar beneden de oplossing. Het antwoord kun je mailen naar magazine@ijsselvogels.nl. 1. Over welke “IJsselvogelsliefde” wordt in het eerste magazine verteld? 2. Wie zijn de chefkoks in het Smulpaleis? 3. Bij welke sponsor kun je sparen voor het IJsselvogels Jubileumshirt? 4. Wie is het oudste lid van IJsselvogels? 5. In welke maand bestaat IJsselvogels 50 jaar? 6. Welke oud-trainer zit nu bij CKV Nieuwerkerk? 7. Wie was in het seizoen 1977/1978 trainer van IJsselvogels? 8. Hoeveel jongens zitten er in het ‘team’ dat in 2032 Nederlands Kampioen zal worden (volgens het magazine)?

9. Wat vindt Finn Rijkaart van Cappellen het allerleukst? 10. Wie werd in het eerste magazine geïnterviewd door de G-reporter? 11. Hoe heet de korfballegende van IJsselvogels? 12. Hoeveel oude spelerskaarten kun je vinden op pagina 18 en 19 van het magazine? 13. Wie was in 2003 de coach van het Japanse korfbalteam? 14. Wie was in het eerste magazine de G-Reporter? 15. Wie drukt elke twee weken het clubblad? 16. Waar woonde Wouter Klijn toen hij nog bij IJsselvogels korfbalde?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

In het volgende magazine komt de laatste puzzel die je helpt bij het zoeken naar de schat!

1963 2013

57

#2 04.2013


K.V. IJSSELVOGELS 1963 - 2013

1963-2013

In samenwerking met Karwei Gouda heeft K.V. IJsselvogels een uniek jubileumshirt ontwikkeld en dit shirt wordt slechts eenmaal uitgegeven in het jubileumjaar. Onze kledingleverancier Muta Sport heeft ook een bijdrage geleverd en wij kunnen jullie dit fantastische shirt aanbieden voor slechts ₏ 25,- in de losse verkoop. In dit magazine en op de website van K.V. IJsselvogels kunnen jullie lezen dat dit jubileumshirt ook bij elkaar te sparen is door middel van de actie die Karwei Gouda heeft opgezet. Iedereen kan hier aan meedoen, als er maar een link is met onze korfbalvereniging. Dus ook ouders, opa en oma’s kunnen gaan sparen voor dit unieke shirt! Een geweldige actie van Karwei Gouda & Muta Sport en we bedanken beide bedrijven voor hun bijdrage m.b.t. het tot stand komen van ons unieke shirt. Vanaf vorig seizoen heeft K.V. IJsselvogels een eigen webshop met alle verenigingskleding in 3 1963-201hiervan afweet, dus we brengen het graag nog een diverse maten. Wellicht dat niet iedereen keer onder de aandacht. Neem snel een kijkje in de webshop op www.ijsselvogels.nl/webshop. Namens Karwei Gouda wensen wij iedereen veel plezier met sparen! PRC IJsselvogels

1963 2013

58

#2 04.2013


K.V. IJSSELVOGELS

JUBILEUMACTIE! M ILEU JUB I E Z E G E L ACT

Plak en spaar je outfit bij elkaar! Als lid van K.V. IJsselvogels ontvang je 1 zegel bij iedere €10,Heb je 10 zegels gespaard, dan is je kaart vol. De spaarkaarten zijn af te halen aan de bar in de kantine of bij Karwei Gouda. Iedere volle spaarkaart betekent € 2,-in de clubkas.

Spaar voor een GRATIS IJsselvogels jubileumshirt! LS K.V. IJSSELVOGE

5 volle spaarkaarten = Gratis jubileumshirt

1963 - 2013

LOOPTIJD K.V. IJSSELVOGELS JUBILEUMACTIE:

van 2-10-2012 t/m 31-5-2013

Zolang de voorraad strekt.

KARWEI Gouda - Marconistraat 121 - 2809 PG Gouda Openingstijden: Werkdagen: 9.00-21.00 / Zaterdag: 9.00-18.00 uur


De hoofdsponsors feliciteren K.V. IJsselvogels met haar 50-jarig bestaan!

T: 0182 373899 - E: mail@dhrvc.nl

Vermeulen Gouda BV - Johan den Haenstraat 9 - 2806 WV Gouda T 0182-52 22 76 - F 0182-58 33 93 - E info@vermeulengouda.nl

www.vermeulengouda.nl

Jubileummagazine 2  

Korfbalvereniging IJsselvogels bestaat 1 oktober 2013 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan worden drie magazines uitgegeven, u bekijkt nu de twe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you