__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Uitgave van de Stichting Vrienden van Bronbeek

Juli 2015

Vriendendag 2015 op 6 september


AANGESTIPT •H  et deelnameformulier voor de Vriendendag op zondag 6 september is bij dit nummer gevoegd: s.v.p. zo spoedig mogelijk invullen en insturen. Wij rekenen graag op uw komst. • Onze website www.vriendenvanbronbeek.nl is altijd actueel. • 27 februari jl. is bij het anker van Bronbeek de Slag in de Javazee herdacht. De toespraak van kleinzoon Jan Maarten van Karel Doorman is opgenomen in dit nummer.

LONDENSE TAXI’S OP BRONBEEK Ze waren er op zondag 3 mei jl. ineens: 160 Engelse veteranen in 80 Londense taxi’s, speciaal overgekomen om het bevrijdingsfeest in Arnhem en omgeving mee te vieren. Het begon met een maaltijd in de Kumpulan op landgoed Bronbeek, na een vrolijke aankomst begeleid door doedelzakmuziek. In de Kumpulan was het even pauze, om het bijzondere konvooi Indisch te vereeuwigen.

Bij de voorpagina Bronbeek gefotografeerd als basis voor onze bevrijders, aangename drukte.


INHOUD 2015 JULI

Van het bestuur Museum komt naar de Vrienden Dagprogramma Vriendendag Agenda Vriendenvergadering Rekening van baten en lasten Begroting Verschijnt 3x per jaar - no. 112 Informatieblad van de ‘Stichting Vrienden van Bronbeek’. Redactieleden: mevr. G.G. Besselink-Boermann dhr. A.P. Bakker mr. H.J.A. Grootveld, eindredacteur Doelstelling van de Stichting: Het wekken van belangstelling voor, alsmede het levend houden en zo mogelijk versterken van de historisch bepaalde verbondenheid tussen Nederland en landen overzee, in het bijzonder Indonesië, door voortzetting, aanpassing en uitbouwing van de tradities van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum ‘BRONBEEK’. Donatie: Natuurlijke personen minimaal € 12,50 per jaar. Eenmalige bijdrage voor het leven minimaal € 125,-. Rechtspersonen minimaal € 50,- per jaar. IBAN rekeningnummer: NL89 INGB 0000 0009 40 van de ‘Stichting Vrienden van Bronbeek’

4 7 7 8 9

Voor uw agenda Activiteiten op Bronbeek Herdenkingen

10 11

In en om Bronbeek Nieuwe bewoners Interview met Hella Dulfer Band met Regiment Van Heutsz Toespraak Jan Maarten Doorman

12 12 15 21

Kris…Kras Website-tips van Geertje Besselink

23

Museumcollectie Overzicht aanwinsten Schenkingen aan bibliotheek

24 26

Donateursbon

Adres Stichting: Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. website: www.vriendenvanbronbeek.nl Vriendenadministratie SVVB Rauwland 68 7491 KL Delden Tel. 074 - 376 30 50 E-mailadres: SVVB@kpnmail.nl ISSN: 1386 - 0372

KTOMM BRONBEEK Tel: 026-376 35 55 3


Van het bestuur Vriendendag Zondag 6 september 2015 De komende Vriendendag heeft dit keer het thema: ‘Het Museum komt naar de Vrienden’ De invulling van het dagprogramma wijkt niet veel af van voorgaande jaren, maar er zal ditmaal nog meer aandacht geschonken worden aan het Museum. Hoe dat programma er precies uitgaat zien, daarvan zullen we u via onze w ­ ebsite http://www.vriendenvanbronbeek.nl/ op de hoogte houden. Met het Museum zijn we in gesprek om uw verblijf op Bronbeek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Als basis dient het vermelde overzicht, waar we hier en daar wat zul-

4

len gaan aanpassen/uitbreiden. Dit zal het geheel ten goede komen en ertoe bijdragen dat de komende Vriendendag opnieuw een succes kan worden. Na de opening om 10.30 uur door de commandant van Bronbeek, kolonel M. C. Dulfer verzorgt de Indo-rockband The Poetiray Brothers met o.a. Benny Poetiray gedurende de dag de muzikale invulling in de tent. Benny Poetiray is een ‘Indo Rocker’ in hart en nieren. Al meer dan 50 jaar speelt hij in verschillende bands. Hij trad op met, onder anderen, Andy Tielman. Benny Poetiray geniet ook in het buitenland aanzien. Zelfs tot in Amerika is zijn naam doorgedrongen, dankzij zijn optreden voor de Indisch-Molukse gemeenschap


Om 12.15 uur zal zoals gebruikelijk de Vrienden/Donateursvergadering in de Poorterszaal van het hoofdgebouw beginnen. De rijstmaaltijd wordt verzorgd door het Indisch restaurant en congres- en reüniecentrum de Kumpulan. Verder kunt u voor een hapje en een drankje terecht in de horecatent, die op het grasveld achter de Kumpulan staat. Hier zijn de gehele dag Indische snacks te verkrijgen. Om 13.00 uur kunnen de bezitters van een rode maaltijdbon terecht in het restaurant, om 14.00 uur de gasten met een blauwe maaltijdbon. De bijdrage voor de maaltijd is dit jaar niet verhoogd, dus deze bedraagt wederom € 15,75 per persoon. Daarnaast kunt u voor een hapje en een drankje eveneens terecht in de snacktent van de Kumpulan, die samen met de andere stands op het grasveld nabij de tent staat. Tijdens de maaltijd zal dit jaar Aïs Lawa-Lata wederom optreden in de ­Kumpulan. 5


Rond 14.00 uur klinken in de Indische Zaal van het hoofdgebouw de sfeervolle klanken van de gamelangroep Kusuma Budaya, onder leiding van Jos Janssen uit Arnhem. Dit huisorkest van Bronbeek maakt al vele jaren gebruik van de hier aanwezige oude Indische instrumenten en is een genot om te beluisteren. Een typische Indische sfeermaker, waar Bronbeek zo bekend om staat. Tevens kunt u als u (nog) geen gebruik maakt van de maaltijd of niet naar de gamelan wilt luisteren, meedoen aan een rondleiding over het landgoed. Deze rondleidingen starten om 13.00 uur en 14.15 uur (verzamelen bij de ingang van het Museum). Voor het verkrijgen van een indicatie van het benodigde aantal gidsen zouden we het op prijs stellen als u zich hiervoor van te voren op wilt geven. Dit kan via de mail naar: ejhoefsloot@hetnet.nl. Al met al denken we op de Vriendendag 6

een mooi en gevarieerd programma te kunnen bieden. We hopen u wederom op zondag 6 september aanstaande te mogen ontvangen. Parkeren kunt u op de parkeerplaats van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (tegenover Intratuin Presikhaaf), die is geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Mindervaliden kunnen op het landgoed parkeren, mits zij dit hebben kenbaar gemaakt bij de inschrijving en zij van het bestuur een parkeerkaart hebben ontvangen. De Commissie Donateursdag dankt u alvast hartelijk voor uw steun aan de Stichting Vrienden van Bronbeek en wenst u allen een gezellige en zonnige dag toe op het fraaie landgoed Bronbeek. Eric Hoefsloot


Dagprogramma Vriendendag zondag 6 september 2015 Tijd 09.30 10.30 10.35 11.00 11.30 12.15 13.00 13.00 13.00 13.15 14.00 14.10 14.15 14.15 16.00

– 10.30 uur – 10.35 uur – 16.00 uur -- 11.30 uur -- 12.00 uur – 12.55 uur – 14.00 uur – 13.50 uur – 13.55 uur – 13.45 uur – 15.00 uur – 15.00 uur – 15.30 uur -- 14.45 uur uur

Activiteit Aankomst deelnemers Koffie en cake Opening The Poetiray Brothers, Indo-rockband Inbreng Museum Inbreng Museum Jaarvergadering SVVB Rijstmaaltijd (rode bonnen) Inbreng Museum 1e Rondleiding landgoed 1e Optreden Aïs Lawa-Lata (tijdens de maaltijd) Rijstmaaltijd (blauwe bonnen) Optreden Gamelangroep 2e Rondleiding landgoed 2e Optreden Aïs Lawa-Lata (tijdens de maaltijd) Verwacht Einde Donateursdag.

Plaats Tent Tent Tent Indische Zaal Indische Zaal Poorterszaal Kumpulan Indische zaal ingang Museum Kumpulan Kumpulan Indische zaal ingang Museum Kumpulan

AGENDA VAN DE VERGADERING VRIENDEN VAN SVVB Datum: 6 september 2015. Plaats: Poorterszaal KTOMM Bronbeek. Aanvang: 12.15 uur. 1. Welkomstwoord door commandant KTOMM Bronbeek, de kolonel der cavalerie Michiel Dulfer. 2. Openingswoord door de voorzitter SVVB. 3. Goedkeuring agenda. 4. Mededelingen. 5. Verslag van de Vriendenvergadering van 17 augustus 2014 (voorafgaande aan vergadering ter inzage). 6. Secretarieel Jaarverslag 2014/2015 (voorafgaande aan vergadering ter inzage). 7. Financiële Verantwoording 2014/2015 opgenomen in Bronbeekbulletin van juli 2015. 8. Begroting 2014/2015 opgenomen in het Bronbeekbulletin juli 2015. 9. Website Stichting Vrienden van Bronbeek 10. Rondvraag. 11. Sluiting. NB. Het verslag van de vergadering van 17 augustus 2014 en het secretarieel jaarverslag 2014/2015 zijn tevens te vinden op de website www.vriendenvanbronbeek.nl. 7


STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 1 APRIL t/m 31 MAART

Baten

Donaties Giften Rente Overige opbrengsten

2014/2015 €

28.372,90 50,00 1.584,76 0,00

2013/2014 €

32.799,59 1.097,50 1.840,67 0,00 30.007,66

35.737,76

Lasten Gratis toegang museum Vriendendag Bronbeekbulletin Portikosten Reis- en verblijfkosten Kantoorbenodigdheden Secretariaatskosten Drukwerk Folders Representatie/attenties Computerkosten Provider Vriendenkaarten Betalingsverkeer giro Contributies/donaties Inwoners Bronbeek Afschrijving inventaris Telefoon Reklamekosten Acceptgiro’s Vrijwilligersdag

Resultaat

8

0,00 5.384,70 5.713,00 4.550,45 1.704,82 735,84 1.500,00 235,97 786,88 1.029,41 468,20 154,80 0,00 0,00 47,20 9.995,70 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.945,00 9.145,84 5.752,40 1.329,08 111,21 1.500,00 225,36 534,22 839,46 486,10 397,01 0,00 425,98 64,65 10.148,29 300,00 0,00 0,00 241,88 0,00 32.606,97

36.446,48

-2.599,31

-708,72


STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK BEGROTING OVER HET JAAR HET BOEKJAAR 1 APRIL t/m 31 MAART

Baten

Donaties Giften Rente Overige opbrengsten

2015/2016 €

29.000,00 100,00 1.250,00 0,00

2014/2015 €

31.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 30.350,00

33.500,00

Lasten Gratis toegang museum Vriendendag Bronbeekbulletin Portikosten Reis- en verblijfkosten Kantoorbenodigdheden Secretariaatskosten Drukwerk Folders Representatie/attenties Computerkosten Provider Vriendenkaarten Betalingsverkeer giro Contributies/donaties Inwoners Bronbeek Afschrijving inventaris Telefoon Reklamekosten Acceptgiro’s Vrijwilligersdag

Resultaat

0,00 5.000,00 6.000,00 4.500,00 1.000,00 100,00 1.500,00 250,00 500,00 750,00 500,00 150,00 0,00 0,00 50,00 9.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 1.000,00 100,00 1.500,00 250,00 450,00 800,00 500,00 400,00 250,00 400,00 50,00 10.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00

33.500,00

950,00

0,00

9


Voor uw agenda ACTIVITEITEN OP BRONBEEK Het gehele jaar

| 2015 EXPOSITIE

‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ Een overzicht van de periode, waarin op gewelddadige wijze een eind kwam aan de Nederlandse koloniale overheersing van Nederlands-Indië.

8 juli & 5 augustus 2015

| LEZING

‘Landgoed Bronbeek: koninklijk geschenk voor veteranen’ door Niek Ravensbergen 14.00-16.30 uur Toegang met museumentreebewijs Reserveren: nb.ravensbergen@mindef.nl

Medio aug. t/m dec. 2015

| EXPOSITIE

‘Oorlog in beeld’ Foto’s uit oorlogen in heden en verleden: gewapende strijd, sociale desintegratie, voedselschaarste en vluchtelingen, maar ook vreugde en hoop. Met foto’s van het IPPHOS (Indonesian Press Photo Service), Charles Ernest van der Heijden (oorlogscorrespondent in Nederlands-Indië 1946-1948) en Marielle van Uitert (oorlogsfotograaf in o.a. Afghanistan, Irak, Syrië en Gaza). Nadere informatie onder ‘Activiteiten Bronbeek’ op www.bronbeek.nl

14 augustus 2015

| ‘Niet weggooien’

Promotionele activiteit om objecten m.n. uit WO II te behoeden voor weggooien.

6 september 2015

| Vriendendag Stichting Vrienden van Bronbeek

13 september 2015

| Symposium oorlogsfotografie

13 september2015

| Open Monumentendag

Thema: Kunst en ambacht.

17 oktober 2015

| Dag van de Arnhemse geschiedenis

17 t/m 24 oktober 2015 18 oktober 2015

| Week van de koloniale geschiedenis

| APRA-staatsgreep van Westerling

Lezing door Fredrik Willems. I.s.m. Volksuniversiteit Arnhem. Inschrijven: www.volksuniversiteit.nl/arnhem of 026-4422363. 10


24 oktober 2015

| Gelderse Museumdag

Thema: Tussen droom en daad.

24 oktober t/m 1 nov. 2015

| Sprookjesfestival

Thema: Feeën & Feeksen. Kennismaken met Museum Bronbeek. Jeugd t/m 12 jaar.

14 november 2015

| Krissendag

Inloopdag: bezoekers kunnen hun vragen over meegebrachte wapens voorleggen aan een team experts. Locatie: Javazaal in Kumpulan.

Dinsdag t/m zondag

| JEUGDACTIVITEITEN

Landgoedspeurtocht In je eigen tempo zwerf je over het landgoed Bronbeek en onderzoek je onbekende ­plekken en dingen. Leeftijd: 8 t/m 12 jaar Haal een gratis routekaart bij de receptie tussen 10.00 en 17.00 uur.

Museumspeurtocht Weet jij hoeveel kanonnen er in het museum staan? En weet je waarom uniformen er zo indrukwekkend uitzien? Er is een speurtocht voor 6 t/m 9 jaar en een voor 10 t/m 12 jaar. Haal er een gratis af bij de receptie tussen 10.00 en 17.00 uur.

Zondagen

| OPENBARE REPETITIES

Gamelan In verband met herinrichting van de Indische Zaal zijn er tijdelijk geen openbare ­repetities door de groep Kusumo Budoyo. Informeer naar de actuele stand van zaken via (026) 3763578.

Herdenkingen 23 augustus

| Herdenking Japanse Jongenskampen

29 augustus

| Herdenking Birma Siam & Pakan Baroe Spoorwegen

30 augustus

| Herdenking Japanse Vrouwenkampen

12 september

| Herdenking Japanse Zeetransporten

1 oktober of november

| Herdenking Papoeastrijders

Wijzigingen voorbehouden. Voor nadere gegevens en de laatste stand van zaken: kijk op www.bronbeek.nl onder ‘Activiteiten Bronbeek’. 11


In en om Bronbeek NIEUWE BEWONERS

Op 12 maart 2015 is de heer W.H. Martens in Bronbeek komen wonen. Hij diende bij de Koninklijke Marine. De heer C.P. Hollaar heeft vanaf 2 april 2015 zijn intrek in Bronbeek genomen. Hij diende eveneens bij de Koninklijke Marine. De heer J Oostervink is vanaf 1 mei 2015 bewoner van Bronbeek. Ook hij diende bij de Koninklijke Marine. Wij wensen allen een fijn verblijf toe op het landgoed.

HELLA DULFER: BRONBEEK IS ALTIJD MOOI!

coffee-corner en vernieuwde museumwinkel, waarvoor ik de eer heb gehad deze ruimte te mogen inrichten vanuit mijn ervaring als styliste. Alles bij elkaar zijn dit ingrediënten om een mooie dag te beleven op Bronbeek.’ Hoe ziet je favoriete wandeling over het landgoed eruit? ‘Aan de zijkant van de Commandantswoning langs de vijver het stukje bos in, langs de oorspronkelijke bron en dan via de Boerderij (waar altijd wat gezelligs te zien is) en de Kumpulan weer richting de

Ongetwijfeld is Hella Dulfer een van de drukst bezette vrijwilligers van Bronbeek. De echtgenote van de commandant pakt vele activiteiten aan, net als haar collegae die haar voorgingen. Zij tekenen met hun persoonlijke talenten voor een duidelijk eigen aandeel in het dagelijks leven van het instituut. Dat komt op verschillende manieren tot uiting: altijd met oog voor de bewoners, de medewerkers, het landgoed, de vrijwilligers en bezoekers. Voor dit Bronbeekbulletin heeft Hella Dulfer vragen onzerzijds beantwoord. Zo geeft zij een inkijk in het dagelijks leven in en op Bronbeek. Allereerst: Wat kan naar jouw mening een bezoek aan Bronbeek deze zomer tot een attractie maken? ‘Eigenlijk is Bronbeek als totaalplaatje een attractie! Juist de combinatie van museum, lieve bewoners die overal rondlopen met hun eigen verhalen, het prachtige landgoed met bijzondere bomen, geiten, kippen, ezels, monumenten met ieder hun eigen verhaal en dan vanaf juni de nieuwe 12

Op bezoek bij de pasar malam in de Rijnhal te Arnhem.


Geniet je er alle seizoenen? ‘Ik houd persoonlijk heel veel van de lente, dus dat blijft absoluut mijn favoriete seizoen, waarin je langzaam alle bomen weer groen ziet worden. Maar eerlijk is eerlijk: Bronbeek is altijd mooi!’

‘Ons clubje in actie tijdens het kerstdiner.’

prachtige voorkant van de Commandantswoning. Het leukste is het om dan personeel en bewoners tegen te komen, zodat een wandeling best héél lang kan duren.’

Voor de bewoners ben je de ‘vrouw des huizes’, zoals je voorgangsters dat op hun wijze natuurlijk eveneens waren? Hoe onderga je dit? ‘Ik heb geprobeerd een persoonlijke band te verkrijgen met de bewoners door vaak met ze te praten. Ik merk dat ik daardoor veel vertrouwen ontvang. Maar ook door persoonlijke dingen te doen vinden we gezelligheid. We gaan met een aantal eens in de paar weken winkelen, met uiteraard een kopje koffie met gebak erbij, we maken een babbeltje op de kamer of op het terras, een wandeling. Ik ben oprecht van ze gaan houden en geniet elke keer van hun gezelschap. Of dat andersom ook zo is, is natuurlijk de vraag. Voor sommige bewoners ben ik waarschijnlijk wel een heel druk persoon!!’ Je hebt een opvallend programma van lezingen opgediend. Wat wil je daarmee aan de man brengen? ‘In eerste instantie zijn deze lezingen bedoeld voor en door de bewoners. Daarin kunnen ze ook hun persoonlijke verhaal kwijt. Ik vind het bijzonder dat er zoveel levenservaring en prachtige verhalen ‘verborgen’ zitten in deze mannen met allemaal een andere achtergrond. Inmiddels is er al een groot aantal personeelsleden (onder wie ook mijn eigen man, al drie keer over zijn favoriete onderwerp Napoleon) en personen geweest die over allerlei onderwerpen hebben gesproken, ook voor een groter publiek, onder wie gidsen en andere belangstellenden. Onder het genot 13


Uitje naar het cavalariemuseum.

van een hapje en een drankje zijn het hele gezellige avonden.’ Welke reacties krijg je daarop? ‘Hele leuke, waaronder ook weer tips voor nieuwe sprekers.’ Hoe ga je er in de toekomst mee door? ‘Op dezelfde manier, en hopend dat ik nog veel nieuwe sprekers kan strikken. Misschien is dit meteen wel een goede oproep daarvoor?’ Ook verleid je de bewoners met dansen. Wat zijn de ervaringen daarmee? Zijn er deelnemers genoeg? ‘We hadden vorige zomer een feest in een grote tent achter op het terrein, waar mensen de potjo-potjo dansten, line dance dus. Een paar bewoners vroegen me toen of ik niet kon regelen, dat zij dat ook konden leren. Ik heb dit direct aan Evie Leidelmeyer voorgelegd. En zij is nu om de twee weken 14

op woensdagavond onze ‘dansjuf’. Met het kerstdiner hadden we een optreden en inmiddels is ons dansrepertoire aardig uitgebreid. Uiteraard vinden niet alle bewoners het leuk, dus hebben we een gezellig clubje waar nieuwe bewoners zich bij kunnen aansluiten. Overigens is er ook een aantal

Op reis met bewoners.


DE BIJZONDERE BAND TUSSEN HET REGIMENT VAN HEUTSZ EN HET KTOMM BRONBEEK

Bronbeek heeft een dansjuf, zo meldt Hella Dulfer.

bewoners dat voor de gezelligheid komt kijken. Want helaas is niet iedereen meer in staat om mee te dansen.’ Wat zijn naar jouw mening geschikte mogelijkheden om er met de bewoners op uit te trekken? ‘Vorig jaar heb ik een cursus ‘nuldelijns’ (speciaal voor vrijwilligers die met veteranen werken) gedaan en sindsdien heb ik een aantal vrijwilligers bereid gevonden om allerlei uitjes voor de bewoners te organiseren. We zijn met drie mannen en vier vrouwen en genieten er zelf ook van. Om de maand proberen we wat leuks te doen: bijvoorbeeld bezoeken brengen aan musea of een pasar malam. In mei zijn we naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest. En ook individueel worden er activiteiten ondernomen, bijvoorbeeld voor de begeleiding naar een veteranenconcert. Er is natuurlijk al veel te doen op Bronbeek voor de bewoners, wij houden daar rekening mee in ons programma.’

Op 1 juli 2015 is het 65 jaar geleden, dat het Regiment van Heutsz (RvH), bij Koninklijk Besluit Nr. 26, werd opgericht. Bij KB Nr. 27 werd het regiment opgedragen de traditie voort te zetten en in stand te houden van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), dat aansluitend m.i.v. 26 juli 1950 werd opgeheven. Daarmede kwam een einde aan het bestaan van een leger, waarvan de eerste eenheid (de zogenaamde Indiaansche Brigade) – bij besluit van de Souverein Vorst – op 14 september 1814 werd opgericht. Het KNIL zou in de daaropvolgende jaren voor ons land een gebied veroveren met een oppervlakte van meer dan 60x die van ons land. Daardoor zou ons land uitgroeien tot de 3e grootste koloniale mogendheid ter wereld. Het kon daardoor tevens beschikken over zeer grote rijkdommen en een hoog welvaartsniveau. Het KNIL en het RvH hebben van meet af aan een onmiskenbare band gehad met het op 19 februari 1863 geopende Koloniaal Militair Invalidenhuis, de eerste naam van het huidige Bronbeek. Daar zouden volgens directieven van Z.M. Koning Willem III voortaan “de invaliden van de koloniale landmacht, ter beloning van bewezen diensten, met liefderijke zorgen worden omringd, teneinde voor hen een schoon verleden te verbinden met een gelukkig heden”. Anderzijds had de oprichting van het tehuis nog een andere bedoeling, namelijk om “velen onzer landgenoten op te wekken tot vrijwillige dienstneming bij het Indische Leger, dat zo menigvuldig blijken geeft van moed, beleid en trouw”. Zowel in de eerste staf van het tehuis in 1863 als in het tehuis zelf zouden velen de eretekenen dragen van de Militaire Willems-Orde dan 15


22 augustus 1991: Beëdiging op het landgoed Bronbeek, met op de voorgrond de vaandelwacht van het RvH, getooid met de Militaire Willems-Orde 4e klasse en de Atjeh- of Kraton-Medaille. De vaandelwacht draagt de bamboehoed, de klewang en de karabijn.

wel het Ereteken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen-1869 of van andere dapperheidsonderscheidingen. De koning voegde ook op andere wijze de daad bij het woord en gaf daarmede een duidelijk voorbeeld. Zo kan men heden ten dage nog de twee kanonnen (draaibassen) zien in het hekwerk links en rechts van de hoofdingang aan de Velperweg of de enorme collectie aan wapens, die door de opeenvolgende ministers van Koloniën en anderen werden geschonken. Dank zij dit royale gebaar en de vele schenkingen die nog zouden volgen beschikt het museum nu over unieke collectie voorwerpen, die getuigen van het zeer rijk koloniaal verleden van ons land. 16

Diversiteit aan bewoners Behalve de instroom in het Tehuis van zogenaamde invaliden van het KNIL (met die term duidde men destijds aan, dat het hier ging om niet meer in actieve dienst zijnde militairen, die in de strijd waren verminkt of verwond) was de toelating van andere categorieën oud-militairen zeer gering te noemen. De indruk evenwel, dat het wél om invaliden ging, werd o.a. in stand gehouden in de literatuur. Zo dichtte E.J. Potgieter in 1863 o.a. over bewoners die zich, volgens de dichter, ophielden in ’t beukenlover: “Op ’t bankjen glijdt het zonlicht over, die leêge mouw, dat houten been”. Eerst na de Tweede Atjeh-Expeditie werd bij Koninklijk Besluit op 27 maart 1876


bepaald, dat: “In het Gesticht (!) ook konden worden opgenomen – indien de ruimte

het gedoogde – vijftien minderen van de Koninklijke Nederlandse Marine of van het Corps Mariniers, die tengevolge van de oorlog in Atjeh verplicht waren de gelederen te verlaten”. De uitbreiding bleef derhalve beperkt tot een kleine groep. Later zouden ook kleine aantallen oud-schepelingen van de Gouvernements Marine (bijgenaamd de vloot van Van Heutsz) tot het Tehuis worden toegelaten. Ook hier ging het om lotgenoten. In die tijd droeg een van de raderstoomschepen de naam Bronbeek. Het nam deel aan de 1e Atjeh-Expeditie. De verzoeken om ook een klein aantal laatste bewoners van het Koninklijk Militair Invalidenhuis te Leiden (opgericht na de Slag bij Waterloo in juni 1815, nu exact

200 jaar geleden) over te laten gaan naar Bronbeek, werden afgewezen door de mi-

nister van Oorlog. In 1902 stelde hij, dat “door het samenbrengen van zo verschillende elementen als de oud-Indische en oud-Hollandse militairen de doelstelling van Bronbeek geweld zou worden aangedaan”. Zij moesten tot 1928 wachten op toestemming om alsnog naar Bronbeek te mogen verhuizen. Opmerkelijk is ook, dat uitstroom uit het Tehuis mogelijk was. Na het uitbreken van de Frans-Duitse Oorlog op 19 juli 1870 en de mobilisatie hier te lande, hoefde men geen gebruik te maken van de diensten die toenmalig Bronbeek-commandant generaal Smits, “vergezeld van de meest valide Invaliden”, aanbood. Anders was het in Atjeh, waar de oorlog steeds dieper in het

Marcherend langs de Kumpulan.

17


moeras dreigde weg te zinken, “daar waren soldaten nodig en zij tekenden voor Indië, om de Atjeh-Oorlog mede te maken. Een enkele is van daar in het Koloniaal Militair Invalidenhuis teruggekeerd”.

De grote ommekeer De opheffing van het KNIL in juli 1950 betekende ook, dat er geen nieuwe toestroom van oud-KNIL-militairen meer zou plaatsvinden. Met andere woorden, het aantal oud-KNIL-militairen dat zijn levensavond op Bronbeek zou doorbrengen, zou geleidelijk afnemen en uiteindelijk eindigen. Indirect zorgde het RvH nog voor een kleine instroom. Nog in het jaar van oprichting vertrok, op 26 oktober 1950, het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) naar Korea. Het zou daar optreden onder auspiciën van de Verenigde Naties. Tot op heden biedt het Tehuis onderdak aan een aantal bewoners dat heeft gediend in het NDVN. Zij dragen daarvan nog trots de distinctieven uit die tijd (o.a. de Indian Head op de mouw).

Vertrouwde verschijning op het landgoed Bronbeek.

18

Intussen was het RvH in de loop der jaren uitgegroeid tot het grootste regiment binnen de Koninklijke Landmacht. (Naast een paraat pantser-infanteriebataljon en een mobilisabel telde het regiment, 15 parate infanterie-beveiligingscompagnieën, plus nog eens 50 mobilisabele). Doch met de val van de Muur (vanaf 9 nov. 1989) en de opheffing van het Warschaupact (1 juli 1991) wijzigde ook abrupt de taakstelling van de Koninklijke Landmacht. Te nauwer nood kon worden voorkomen, dat ook het RvH ten prooi viel aan de enorme reductie in sterkte van de Koninklijke Landmacht. Het bleef uiteindelijk bestaan. Als gevolg van de nieuwe strategische situatie in Europa wijzigde ook de taakstelling van het regiment. Het bestaat thans voort onder de naam 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel – RvH (AASLT) (d.w.z. Air Assault) en is gelegerd in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Het zou van daaruit meermalen worden ingezet buiten de landsgrenzen, bijvoorbeeld in Bosnië en in Afghanistan.


Paraat bij KNIL-herdenkingen.

Als eenheid van de Luchtmobiele Brigade zijn commandant en personeel constant in de weer zich optimaal voor te bereiden op de inzet voor een mogelijke taak. Dat geldt ook voor dit moment. De geringe eindsterkte van het aantal Van Heutszers heeft vanzelfsprekend consequenties gehad voor de onderlinge contacten tussen het RvH en de bewoners van Bronbeeek. Zo kwam er noodgedwongen een einde aan de jaarlijkse regimentssportdag in Coevorden, de geboorteplaats van generaal J.B. van Heutsz (3 febr. 1851) en de regimentsschietdag in Harskamp, traditioneel afgesloten met een rijsttafel te velde, met uitgebreide toasten op de behaalde ‘successen’. Momenteel houdt het RvH – waar mogelijk – de beëdigingen op het landgoed Bronbeek. Daarbij worden de bewoners uitgenodigd aanwezig te zijn.

Als slachtoffer van de vergrijzing en/of ouderdomskwalen moet tenslotte ook de opheffing worden genoemd van de Vereniging van Oud-Militairen van het KNIL “Madjoe” op 1 januari 2001. Daarmede kwam helaas een einde aan de nimmer aflatende, dagelijkse steun en hechte kameraadschap voor de Bronbekers. De vereniging werd op 1 juli 1911 opgericht.

Missing link: Stichting PeutjutFonds (SPF) Deze bijdrage aan dit blad is niet compleet zonder kort stil te staan bij deze stichting. Het grootste aantal KNIL-militairen sneuvelde of stierf tijdens de 69-jarige Atjeh-Oorlog, die maar niet wilde eindigen. De militaire kerkhoven in Atjeh (meer dan 40) zijn intussen grotendeels terugveroverd door de natuur, m.u.v. de Militaire 19


Erebegraafplaats Peutjut in de Atjehse hoofdstad Banda Aceh. Hier vonden circa

2300 militairen hun laatste rustplaats. Zij vonden de dood bij de gevechten met de tegenstander, dan wel stierven aan hun daarbij opgelopen verwondingen. Hun namen staan gegrift in de 64 marmeren platen, die tegen de Erepoort of eronder zijn aangebracht. De namen vormen, tezamen met de jaartallen en plaatsen van handeling als het ware een doorlopend boek van die heroïsche strijd (1873 – 1942) tussen twee tegenstanders. Behalve de militairen rusten er circa 650 burgers (mannen en vrouwen), slachtoffers van een moordend klimaat of omgekomen door acties van de vijand. Na de alles verwoestende tsunami van 26 december 2004 (waarbij meer dan 200.000 Atjehers het leven lieten en grote schade werd aangericht op Peutjut) bleken er ook nog 313 kindergraven behouden te zijn. Het verzorgen van alle graven is een eretaak. Op Peutjut vonden tenminste 72 Europese of Inlandse Ridders der Militaire Willems-Orde (enkel- of meervoudig daarmede onderscheiden), van soldaat t/m generaal, hun laatste rustplaats temidden van hun strijdmakkers. Géén militair ereveld in het huidige Indonesië telt zoveel hoogst gedecoreerden van het voormalig KNIL. Waarom hiervoor dan toch spreken over “missing link”? Staat u mij toe mij nader te verklaren. De Militaire Erebegraafplaats Peutjut valt niet onder de werkingssfeer van de Nederlandse Wet op de Oorlogsgraven. Die werkt terug tot 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval in Nederland. Het gros van de KNIL-militairen vond de dood vóór die datum. De stoffelijke resten van hen die omkwamen tijdens de Japanse bezetting 20

(1942-1945), werden later overgebracht naar één van de erevelden op Java. De tekst

van de Ronde Tafel Conferentie, tussen Indonesië en ons land van 2 nov.1949: “De beide regeringen zullen voorts – in onderling overleg – regelen stellen inzake de stichting, verzorging en instandhouding van het Ereveld Peutjut in Kota Radja” (nu Banda Aceh), bleef sedertdien een dode letter. Toen de kolonel-KNIL b.d. J.H.J. Brendgen – in 1970 – de erebegraafplaats bezocht, trof hij daar een enorme chaos aan (o.a. loslopend vee, een Erepoort zonder dakpannen, bomen gerooid als brandstof, grafplaten verwijderd om te dienen als vloer, tijdelijke behuizingen, enzovoort). Iedere militair op Peutjut heeft zijn eigen graf, tombe of ereteken, dus geen rijen witte graven. Op initiatief van Brendgen werd – op 29 januari 1976 – te ’s-Gravenhage de SPF opgericht onder voorzitterschap van luitenant-generaal F. van der Veen. Hoofddoel: de restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats, teneinde deze alsnog te behouden voor de toekomst. Sedertdien heeft de SPF de Erebegraafplaats driemaal van de ondergang gered, te weten: d.m.v. de enorme schoonmaak- en hersteloperatie vanaf 1976, in nov. 2000, nadat de Atjeh-Rivier de begraafplaats dagenlang onder water zette en 100 meter muur vernielde, en de nog steeds voortdurende opknapoperatie na de genoemde tsunami. Met steun van H.M. Ambassade in Jakarta en spontane financiële steun van donateurs/begunstigers, maar ook dankzij een grote inspanning van de zijde van de bewoners van Bronbeek, zowel door een inzameling bij de maquette van Peutjut in het museum als tijdens de mini-pasar malam op het landgoed, kreeg het bestuur-SPF een forse financiële impuls om verder te gaan.


Dat bestuur werkt overigens pro Deo. Echter, financiële middelen om deze unie-

ke Erebegraafplaats te behouden, zijn in afnemende mate beschikbaar (als gevolg van de gestage afname van het aantal donateurs/begunstigers, doch vooral vanwege de ultra-lage rentestand).Van Indonesische zijde werd tot nu toe tweemaal een kleine subsidie ontvangen, plus enkele werken in natura (o.a. een verharde toegangsweg).

Actie Het RvH is inmiddels een actie gestart om, t.g.v. de 65e verjaardag, de SPF d.m.v. een financiële bijdrage extra te steunen. Op deze wijze wordt de bijzondere band tussen RvH, Bronbeek en SPF verder bestendigd en zal de geschiedenis van de Atjeh-Oorlog ook zichtbaar blijven voor het nageslacht. De Erebegraafplaats vervult daarbij een duidelijke brugfunctie. (Tenslotte vestig ik uw aandacht gaarne op het IBAN-bankrekening-nummer van de SPF: NL31 INGB 0003 5646 00 te Doesburg en op de internetsite www.peutjutfonds.nl). Het Bestuur is u zeer erkentelijk voor iedere bijdrage. G.A. Geerts, oud-commandant RvH, - KTOMM Bronbeek; thans bestuurslid-SPF.

PASSEND BLIJVEN HERDENKEN Op verzoek van onze lezers komen wij terug op de herdenking van de Slag in de Javazee, die op 27 februari 2015 bij het anker van Bronbeek is gehouden en die alleen kort kon worden vermeld in het vorige nummer. Jan Maarten Doorman, kleinzoon van Karel Doorman, hield er een bijzondere toespraak, die we hierna citeren. ‘Ik stel het zeer op prijs, hier in Bronbeek, enige woorden te mogen spreken ter nage-

dachtenis aan de vele marinemensen die destijds zijn gesneuveld bij of hebben deel-

genomen aan de gevechten in de Indische wateren nu 73 jaar geleden’, zo begon hij. Hij vervolgde aldus: ‘Voor iemand die ruim een kwart eeuw na de Slag in de Javazee is geboren, is het uiteraard maar moeilijk voor te stellen onder wat voor een enorme spanning de Nederlandse marine destijds heeft moeten opereren. Een zeeslag die de geschiedenis is ingegaan als een voorbeeld van tegenslag en rampspoed, maar tevens als een voorbeeld van vastberadenheid en moed. Direct na de oorlogsverklaring van Nederland aan Japan op 8 december 1941 werd die spanning begrijpelijkerwijs steeds meer voelbaar in de Indische samenleving. De Japanners hadden hun plannen goed voorbereid en vielen hun vooropgestelde doelen grondig aan. Stap voor stap, maar dan in een rap tempo, rolden de Japanners in een paar maanden tijd de verdedigingslinies op en stonden zo eind februari voor de poort van Java. Nederlands-Indië had haar hoop op een succesvolle verdediging niet alleen gesteld op die van haar eigen strijdkrachten, maar nog veel meer op die van haar sterke buren, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De aanval op Pearl Harbor, het tot zinken brengen van het Britse slagschip Prince of Wales en de Britse slagkruiser Repulse alsmede het verlies van Singapore kwamen dan ook hard aan in de Indische gemeenschap. De bevolking in Nederlands-Indië probeerde men gedurende de oorlogsmaanden nog moed in te praten met propaganda-berichten, maar de leiding van de marine wist voor wat voor een onmogelijke taak men was gesteld. 21


Marinevlieger

het gevecht aan met de Japanners, op 27 Sinds juni 1940 was mijn grootvader, de februari. De Japanners hadden het voordeel schout-bij-nacht K.W.F.M. Doorman, belast als één tactische eenheid te opereren, wel met het bevel over het marine eskader voldoende luchtsteun te hebben en ook ten in Nederlands-Indië. Een commando dat dele beter bewapend te zijn. De kleine kans sinds een maand in een heel ander dagop toch een succesvolle afloop voor de Strilicht stond door de bezetting van het moeking Force was de enige hoop waar men derland een maand daarvoor. Als één van zich aan vasthield. Het mocht niet zo zijn. de eerste marinevliegers van Nederland – In twee dagen werden bijna alle schepen dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat hij van het internationale eskader door de Jazijn opleiding begon te Soesterberg – was panners vernietigd met een enorm verlies mijn grootvader al zeer vroeg doordrongen aan mensenlevens. Met het ten onder gaan van het feit, dat een moderne oorlogsvoevan de torpedobootjager Kortenaer en de ring ter zee zonder de onontbeerlijke steun kruisers Java en De Ruyter in de avond en vanuit de lucht, niet of nauwelijks succesnacht van 27 februari op 28 februari 1942 vol kon worden gevoerd. Dit werd nog eens verloor de Nederlandse marine de kern bevestigd in zijn eindrapport, van haar strijdmacht in Nederdat hij schreef aan het eind van lands-Indië. Het was het begin zijn opleiding bij de Hogere Mavan een donkere periode die rine Krijgsschool te Den Haag volgde in de dagen daarna met in 1923, luisterend naar de titel, de bezetting van Java door de “communicatie van vliegtuigen Japanse strijdkrachten. met schepen en vliegtuigen Inzet en volharding onderling i.v.m. strategische en Vaak wordt de vraag gesteld: tactische functies”. Het moet was het niet allemaal zinloos, dan ook zeer frustrerend voor Jan Maarten Doorman die strijd? Achteraf bekeken hem zijn geweest dat vanaf is daar veel voor te zeggen, maar tevens het moment van opereren van het intererg gemakkelijk oordelen. Wat blijft, is de nationale eskader genaamd Combined herinnering aan die ongelofelijke inzet en Striking Force (waar hij begin februari volharding, waarmee men gepoogd heeft 1942 het commando over had gekregen) de Indische gemeenschap te vrijwaren effectieve luchtsteun vrijwel uitbleef, of van een niet gewenste bezetting door de de overdracht van informatie niet aan de Japanners. Met veel eerbied en respect kijk verwachtingen kon voldoen. Dit vlootverik dan ook terug op die zo dramatische dag band voortgekomen uit het internationale nu 73 jaar geleden, waarin zoveel Nedersamenwerkingsverband van Amerikalandse maar ook geallieerde marinemennen, Britten, Nederlanders en Australiërs sen hun inzet met de dood moesten beko(genaamd ABDACOM), had in de maand pen en spreek ik de hoop uit dat jongere februari keer op keer tegenslag moeten generaties die inzet de komende tijd nog incasseren, juist door het niet of te weinig op juiste waarde weten in te schatten en verkrijgen van luchtsteun. Oververmoeid passend blijven herdenken.’ gingen de marinemensen van vier naties 22


Kris…Kras tips van Geertje Besselink

HANDIGE WEBSITES Omdat ik Niek Ravensbergen onlangs hielp bij de foto-determinatiemiddag ‘Mijn opa was een…’ viel mijn oog op een folder met zeer handige websites, zeker wanneer je op zoek bent naar personen en ook gebeurtenissen die met Nederlands-Indië te maken hebben.

www.gahetna.nl Website van het Nationaal Archief in Den Haag. Informatie over militairen in o.a. Nederlands-Indië, het ministerie van Koloniën en het ministerie van Oorlog (nu Defensie), waaronder stamboekgegevens van militairen van het KNIL en Marine, en administratiekaarten van krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog.

zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.

www.powresearch.jp Website van POW Research Network Japan, met gegevens over krijgsgevangenen, krijgsgevangenkampen, schepen, vliegtuigen en zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog in Azië zijn vervoerd.

www.wrechsite.eu Over scheepswrakken, w.o. Japanse schepen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gezonken. De teksten zijn o.a. in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans.

www.saip.nl

www.forces-war-records.co.uk

Informatie van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), die de Indonesische pensioenen en een aantal overzeese pensioenen en uitkeringen verzorgt voor oud-ambtenaren en militairen van het KNIL.

Informatie over krijgsgevangenen (POW’s), militaire troepen en genealogie.

www.japansekrijgsgevangenkampen.nl Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942 - augustus 1945 tienduizenden Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd. Op deze website worden per kamp de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plattegrond en literatuur over het kamp. Er is tevens een overzicht van alle transporten, waarmee krijgsgevangenen over

www.passagierslijsten1945-1964.nl De botenlijsten geven een overzicht van schepen die in van 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Australië naar Nederland hebben gerepatrieerd/verscheept. Buiten de op deze website weergegeven vaarten vanuit Indië beschikt de initiatiefnemer van de website ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Indië. De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen hebben gereisd. Op de website staan verder verwijzingen naar andere informatiebronnen. 23


www.troepentransportschip.nl

www.veteranen-online.nl

Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de bekende Nederlandse rederijen, maar werden ook schepen bij buitenlandse rederijen ingehuurd. In de linker kolom kan gezocht worden op scheepsnaam.

Website van en over veteranen van alle Nederlandse krijgsmachtonderdelen, het verzet en de koopvaardij, die hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea en/of betrokken zijn geweest bij vredesmissies zoals Unifil, Dutchbat, IFOR, SFOR en ISAF. Op de site staat informatie over missies, periodes, gebieden, personen en activiteiten door en voor veteranen.

www.hetdepot.com Website over de Nederlandse strijdkrachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade, en KNIL) in Nederlands-Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties, periode 1945-1950. Er is in woord en beeld aandacht voor de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. ‘Indië-schildjes’) van dit ‘Vergeten Leger’. Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en de desbetreffende eenheid. In het hoofdstuk ‘Geschiedenis en feiten’ staat informatie over gedenkboeken en periodieken, historische achtergrondinformatie, slagorde en belangwekkende personen. De site wordt regelmatig aangepast en bijgewerkt.

www.dordtenazoeker.nl Database met circa 580.000 namen op passagierslijsten m.b.t. de periode 1889 t/m 1940, afkomstig van o.a. de Indische Mercuur.

www.maritiemdigitaal.nl Maritiem Digitaal is de gezamenlijke database van een aantal maritieme musea en archieven, w.o. het Marinemuseum in Den Helder, het Maritiem Museum te Rotterdam, het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. In deze grootste online database van maritieme objecten en literatuur van de Benelux kunnen gegevens worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich bevinden in deze maritieme instellingen.

Museumcollectie

Overzicht aanwinsten januari t/m april 2015 Schenkingen  Mw. A.R.L. Boes-Wals, Velp Twee fotoalbums

Mw. Frenks-Verhoef, Abcoude Klewang, bajonet, pistool, document en doek Dhr. van den Bovenkamp, Westervoort Revolver in holster

24


Mw. J.C.P. Valentin, Rotterdam Documenten, uitrustingstukken, foto’s, kranten(knipsels) en medaille

Mw. J.W.G. Schippers-van Duyvenbode Drie krissen en één kapmes Varkevisser, Apeldoorn

A.J. Hollander, Abcoude Uitrusting, documenten, foto’s, krantenknipsels en pakjes sigaretten

J. Witjes, Roelofarendsveen Documenten, foto’s en kris G. Boogaard, Enkhuizen 18 tekeningen

H.A. de Leest, Rotterdam Stempel van de S.O.B.S.I. J.C. de Schepper, Bergschenhoek 13 foto’s

J.H. van den Berg, ‘s-Heerenberg 14 glasnegatieven A. Afman, inwoner Bronbeek Identiteitsbewijs

Via Kamp Vught: H. van Daalen, Rotterdam Documenten en foto’s

Mw. M. Aalbers, Berg en Dal Manuscript van KNIL-soldaat R.L. van der Heijden, Deurne Reproductiefoto

Mw. E.H.J. van Kampen Documenten, krantenknipsels en foto’s A.J. Mikuska, Brunssum Documenten P.J.M. van der Weerd-Brouwer, Dieren Fotoalbum

Jan Piek Medaille, foto en document

Mw. T. Borsje, Veendam Paspoort ziekenverpleegster Nelly Klok Drs. R.J. Jansma, Zaandijk Brief 26 januari 1877

F. Koster, ‘s-Heerenberg Fotoalbum en losse foto’s Fa. L. Bercht, Arnhem Kratonmedaille

W. de Witte, Vlissingen Fotoalbum en losse foto’s

Raaijmakers, Arnhem Folder m.s. “Willem Ruijs” Dhr. M. du Long, Amsterdam Documenten R.J. Passchier-van de Wouden, Noordwijk Documenten

Dhr. M. Duiven, Wijchen Fotoalbum, negatief, schrift, document, grammofoonplaat en vijf krantjes

Chr. Destree, Bouleurs, Frankrijk Tekeningen en aquarellen, 128 stuks, van Charles Destree

J. Janssen-Mackay, Zevenaar Foto in lijst

Dhr. Goswien, Montfoort Twee fotoalbums Dhr. W. Hol, Doesburg Documenten

Mw. C.E. Bijenhof-Kraak, Delden Twee fotoalbums, losse foto’s en documenten

Mw. H. de Vries, Huizen Documenten, boekleggers, fotoalbum en medailles J. Schuddeboom, Elst Foto’s (15 stuks)

Dhr. M. Meijer, Bodegraven Twee aandelen “werkzaam aandeel” Mw. G. van Jaarsveld, Wierden Briefkaart 15 februari 2603 (1943) Drs. M.L. Royaards, Rotterdam Twee foto’s

J.W. Kooiman, Strijen Drie kisten, bankbiljetten, zakwoorden- boekje en foto Fam. van Leen, Heemskerk Fotoportret, medaille embleem en document

Mw. K. van der Peijl-Noltes en Fragmenten (5 stuks) van het Van Heutsz- monument, Dhr. G. Hoogland, Londen

en beelden (3 stuks)

P.W. Doup, Wateringen Fotoalbum, foto’s en documenten

25


R. Straatman, Buren Fotoalbums, foto’s, krantenknipsels en documenten F.T. Dßrst, Heerde Onderdelen eetketel, vier stuks

Mw. K. Dieperink-van Ramshorst, Haren Nieuwe Testament, tekeningen en een manuscript Mw. D.J.M. Smith, Apeldoorn Twee fotoalbums en brieven Dhr. H. Boutier Briefkaarten Bronbeek Cavaleriemuseum, via Dhr. Vinkhuijzen, Foto, boek en krant Amersfoort

Dhr. H. van de Pol, Wageningen Vijf dozen met lantaarnplaatjes en glasnegatieven Mw. G. Wessels-Brugman, Warnsveld Fotoalbum

R.A. van Oijen, Haarlem Foto Kaderschool Tjimahi Dhr. J. Klein Nagelvoort, Amersfoort Twee wajangplanken

Mw. W. Hardeman Bureau en twee kostuums

Th. Suijkerbuijk Twee tijdschriften en catalogus tentoonstelling Dhr. J.K. Anten, Harderwijk Metalen Kruis en Officierskruis XV I.L.H. van Haneghem, Aardenburg Bamboekoker

R.G. Bremer, Zwolle Zwaard in schede (Golok)

R.J. Nix, Amerongen Twee menukaarten Korps Marechaussee 1940

Vondst  Dagboek met kunstleren omslag van Ch.P. Balinge  

Aankoop  Dhr. E. Sannes, Dordrecht via Japans zwaard Stichting Vrienden van Bronbeek

W.F. Kleijn, Velp 34 negatieven, voornamelijk opheffing KNIL 

Schenkingen aan de bibliotheek van januari tot en met april 2015 Familie Hopman Nijmegen Mw. E.L. van Luyn-Roelen Ede

Dhr. J.W. Jansen van de Laak Haaksbergen Mw. H.M. Valentijn Rotterdam Mw. C. van Hal Wolfheze

Bibliotheek K.I.M. Den Helder Dhr. M. Schwartzenberg Den Haag Dhr. C. ter Horst Arnhem

Mw. G. Jansen-Hendriks Hilversum Dhr. T. van Gulik Arnhem

Dhr. J. Bolk Enschede

Mw. Ch. van Rooy Amsterdam Dhr. A. Fermin Den Haag Dhr. A. Hollander Utrecht

26


STICHTING VRIENDEN VAN BRONBEEK We zoeken méér vrienden Onze Stichting Vrienden van Bronbeek spant zich in voor activiteiten en versterking van haar organisatie. Zij doet ook een beroep op alle lezers. Ons verzoek: meld u aan als Vriend, als u dat nog niet bent. En zoek met ons mee naar nieuwe Vrienden, die misschien al in uw directe omgeving te vinden zijn. Voor een minimale bijdrage van 12,50 euro per jaar per persoon steunt u een bijzondere instelling, voor een eenmalig bedrag van minimaal 125 euro per persoon treedt u toe als Vriend voor het leven. Vriend worden is mogelijk door de bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL89 INGB 0000 0009 40 t.n.v. de penningmeester van de Stichting Vrienden van ­Bronbeek te Arnhem. Geïnteresseerden kunnen ook de onderstaande bon invullen en opsturen naar de Vriendenadministratie van de Stichting Vrienden van Bronbeek: ­Rauwland 68; 7491 KL Delden. Vervolgens ontvangt u een acceptgirokaart.

Bon voor aanmelding nieuwe Vrienden Naam: Adres: Postcode en woonplaats: E-mailadres: IBAN rekeningnummer:

Vrienden van de Stichting Vrienden van Bronbeek ontvangen onder meer het Bronbeekbulletin, ­genieten gratis entree tot Museum Bronbeek, en hebben toegang tot de Kumpulan.


Profile for geertje besselink

Bronbeekbulletin juni juli 2015  

Bronbeek Bulletin is een uitgave van Vrienden van Bronbeek - nr 2 juni juli 2015

Bronbeekbulletin juni juli 2015  

Bronbeek Bulletin is een uitgave van Vrienden van Bronbeek - nr 2 juni juli 2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded