Page 1

Sporen van het rijke Hanzeverleden

Kamper Kogge: reconstructie van een Kogge

w

Hanzeweetjes

Winterlandschappen van Avercamp

IJSSELKOGGE

Hendrick Avercamp is een 16e eeuwse schilder uit Kampen. Beroemd tot in het buitenland om zijn geschilderde winterlandschappen met vaak schaatsende mensen. Avercamp was doofstom. Hij kreeg de bijnaam “de Stomme van Kampen”. Schilderijen van Avercamp hangen o.a. in het Stedelijk Museum Kampen.

In 2011 is er een unieke vondst gedaan in de IJssel bij Kampen. Er werd een middeleeuwse IJsselkogge aangetroffen.

Kamper Ui verhalen Kamper Ui is de folkloristische aanduiding van een verhaal over de domheid van de Kamper bevolking, met daarin altijd een wijze raad. Er zijn meerdere ‘Uien’ in Kampen bekend. Ieder jaar nog hangt er een koe in de Nieuwe Toren naar aanleiding van ‘Het Hoge Weiland’ verhaal.

De IJsselkogge is eeuwen geleden doelbewust afgezonken om de IJssel in bedwang te houden en zodoende de onstuimige en verzandende IJssel in de gewenste richting te sturen. Momenteel zijn onderzoeken gaande om de Kogge te kunnen bergen en conserveren.

Het Hanzeverleden van de cultuurhistorische stad Kampen is overal in de stad nog terug te vinden. Meer dan 500 monumentale panden, bijzondere gevels en 3 van de oorspronkelijke 20 stadspoorten zijn de historische overblijfselen uit de gouden tijden van de stad.

gouden eeuw van kampen De bloeitijd van de Hanze lag tussen de 12e en 16e eeuw. Op het hoogtepunt telde dit verbond 208 steden. Dankzij de handel en nijverheid ontwikkelde Kampen zich, door de gunstige ligging aan de drukbevaren handelsroute, van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. Kampen groeide uit tot één van de machtigste en toonaangevende steden van NoordwestEuropa. Met deze Hanzewandeling kunt u de historie opsnuiven. Uitgewandeld? U kunt in Kampen ook naar hartenlust shoppen of een lekker hapje eten in één van de sfeervolle restaurants.

HANZE STADSWANDeLING kampen

In 2017 vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen! Wilt u nog een leuk Hanzeverhaal horen? Scan de QR code Hanzesteden laat u inspireren

Kampen heeft net als elke Hanzestad zijn eigen authentieke sfeer en charme! Voor nog meer Kamper tips of één van de andere Hanzesteden kijk op: www.hanzesteden.info. Meer zien en doen in de omgeving van Kampen? Kijk op www.ontdekdeijsseldelta.nl. @Hanzesteden Hanzesteden

HanZe

StedeN

@IJsseldelta IJsseldelta

@Hanzesteden samenwerken aan toerisme

Hanzesteden

www.hanzesteden.info


N BA A N BA A

EG

IJS

SE

LK

AT RA ST DE F OU HO AAT R ST T AA TR WS IEU NN VE BO

SCH

BR EG PLE ITTE IN N

Jachthaven Boven Haven

= tourist info

EL DI JK

ER LD N GE OE N TS VA LAN P

SS

ED

YL

AA

N

BO VE

PL ST A N T RA SO AT EN

T AA HT ELZIC IJSS

TR NS VE HA

IJ

NN

STR

KE

ADE

LEN

REK

EG

O N IE

SW

AB L

AP

EK

LA S

MO CH

N

De Cellebroederspoort heeft ooit dichter bij de oude stadskerk gestaan. In 1465 werd de stadspoort verplaatst vanwege de toenemende welvaart in het Hanzetijdsperk.

2 Sigarenfabriek De Olifant

FS

AN NJ IN PA PLE STG K RIN T U E AA SL STR UM E LYC

6 Cellebroederspoort

Oorgat

AA

GR

RO

DE

el

AL GW IJK BUR EDD VLO

G ER NB N LE OE GE TS EN PLAN

Stadhuis

LEIN NTP MU NT BO MU G VEN ST LIER HO V Bur STG FSTR g

T AA TR RS JE AN

RG

BU

5

T RAA LST OO

T RGA OO STR SEN PRIN D OU F .G O M ITH SA SM T RAA EST VEN

AT RA ST

S UI GH ER IN . B PLE

G EL

In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten brug over de IJssel. Na vele versies van de brug is de huidige stadsbrug met Gouden Wielen in 1999 geopend.

4

G AT B RA TR REGIT S ST TEN LK IUM STR VA IMON AT AT AA T R RA RA 1E PAT LPST ENST AT RA EB TU OZ T BIN R MS O GE O ST B RA AT EE

1 stadsbrug

E

AT RA ST

AD

AT TRA

T SIN

RS

Sporthal De Reeve

HO

EK

O BR

LLE

CE

SPOO STRA R AT

3

ST

IN

SB

BL EK ER IJW

LE OR

VO

AT TRA DES OU

T RAA FST HO

6

BU RG RS WA DE EG L OE W VLO BR E E DD IJK LL E W I J C K UT O H

TU

CE LLE

UT W

R

ST

AT RA ST NE OE GR

ht

EL

ac

ING

RS

8

De Steur

EG SW

De St. Nicolaaskerk, door Kampenaren Bovenkerk genoemd, is het oudste bouwwerk van de stad. De kerk laat door zijn bijzondere klokken nog steeds een middeleeuws geluid horen.

OR

VO

WS IEU ENN

BOV

AL GW BUR K IJ EDD VLO AAT STR ENE GRO

AT RA ST GE BIN EB

DE

gr ds

OE

Het Groene Hart

De Koornmarktspoort is gebouwd begin 14e eeuw en is de oudste van de 3 Kamper poorten. Momenteel is de poort in gebruik als expositieruimte.

5 St. Nicolaas- of Bovenkerk (N.H.)

2

2E

G

EG

FRIESEWEG

AD E NK STR

gel

10

BR

OE

HO

EG ST E

N PE

KA LVE RH EK KE NW EG

SC HA

UW

1

13

14

WE NIEURKT MA

Sta

BR

.P.G. V. DI G IR. B

BUIT ENK A

KEIZ STRER HER ENS MIT STG

BOLW ERK

GEL J ESIN

AN OR

BO TE RV AT ST EE G

HAVEN WEG

STRA AT

MA

KER KS TRA AT

NIE

B ur

BUITENSINGEL

DE

N

KT MAR NG GA

STEEG

4 Koornmarktspoort

S KER BLEDAM

KA

B

STAT IONS PLEIN

AT RA

TREKVAART

9

TR

WE

OR

EM

S PO

ITE

BU

TRA

A EM BB HO AT RA ST

N AA TL OR SP

l se IJs T AA STR DE OU

AT RA

12

De voormalige synagoge heeft momenteel de functie van gemeentelijke expositieruimte.

T RS De EE route is in 2 richtingen RM VE gemarkeerd. Wandelrichting voor EG NW LE GE beschrijving is met de klok deze N E N VA mee. G. UR

T ZW GAS STR OL HUIS SE WE TOREN RAAT G ST R EU E E IS T V M BO RKT ORT TG O A Jachthaven P M MELKPOORT KS EN L W E U R GE M EDE MEE LEIN NTA S P PLA BRO RAAT AR ST DW EEG ST KOLDENHOVENPOORT N G DE NST G AT E L A R W O R K OVE ST EDE H COB EP LAMPETPOORT BRO T JA ZE ERS SIN D ZIE TEEG S TG TS T PE IE A M A EG LA OLGERS STR STE DIJK K SLA TEEG STG N WIJ S EN RRE H. DE EM MO K BLO COCK OK E W U K KL A TG N REN IJ PLEIN AT ES A RW G R R BLAUWEHANDPOORT O E T ED UIT TEE TR M STEEG WALS TG BR G R S IS U DS B AN SPU EH W N E U A HAN EG BL TG STE NS MEERMINNENPOORT NE MINDE SMIDSE ER E N E M IET AT RG G N RA VE STEE ST OR ER KO ARKT GE M

GES

DE RB RO EKS

E

STR AAT

AD

NA

LK

ST W EU NI

AT

SE

N

HOUT ZAGERS STEEG

3 Synagoge

4,6 km = ca. 1,5/2 uur Startpunt NS Station Kampen

E AD RK OO SP

EG

CENTRUM

OEK

88

11

EG

7

Kinderboerderij Cantecleer

Route Hanzestadswandeling

GE

TE

RS

PE

R KA

MARKT

NW WE

BBIN

WEG

ITE N

HO FS BU TR RG AA WA T L

3E E

KORT E

BU

VAN HEUTSZ PLEIN

IJK DD T AA OE R VL ST NE EL ALL OE PAR GR AAT STR

AT TRA GES BBIN 3E E

EG

FL

STRAAT

ITE BU

E AD NK K GE DIJ

ED

VLO

JK

W EVO

AC

OUDE

M

DER IK STR HEN AAT DRIK WIL HEL MIN ALA AN

UR ITS ST RA AT

DE

EROM HT

IET GR TR S AR

MARNIXPAD

DW EG

HA

FRE

Buiten Haven

OR

IJS

NE AT

NO

N DE H A GE A TIN RIS T AAT CH TRAA STR S TRIX AT BEA TRA US SSA NA

SERSTR

Ganzendiep

BERKLA AN

SPAARBAN STRAAT K

EG

ULIA

Jachthaven

G VEERWE

De scheve muren, oude klinkervloeren en houten vlonders van de Olifant zijn doortrokken van de geur van tabak en cederhout. In deze monumentale fabriek worden nog steeds sigaren gerold.

7

Broederpoort Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan deze zijde van Kampen was geen stenen stadsmuur, maar een aarden wal ter verdediging van de stad.

8 Het Park Het Groene Hart van Kampen is aangelegd in Engelse landschapsstijl. De Broeder- en Cellebroederspoort dienen nu als toegangspoorten tot het park.

9 St. Annakapel Deze kerk uit eind 15e eeuw was de kerk van de zwarte- of Cellezusters, die bij het St. Annaklooster hoorde. De Kapel is enkele jaren geleden door pianist Jan Vayne gekocht.

13 Stedelijk Museum Kampen Gevestigd in het voormalige raadhuis. Het oude raadhuis met uivormig torentje is gebouwd rond 1350. Het nieuwe raadhuis, aan de rechterkant, werd eind 16e eeuw toegevoegd. Stedelijk Museum heeft 4 hoofdthema’s: water, religie, rechtspraak en huis van Oranje.

14 Nieuwe Toren De Nieuwe Toren is kenmerkend voor het stadsbeeld. Het carillon telt maar liefst 48 klokken. De toren staat centraal in één van de Kamper Ui verhalen.

10 Linnenweversgildepoortje Het fraaie poortje van het vroegere ‘Linneweeversgilde’. Het voormalige gildegebouw achter het poortje is jarenlang als fabriek gebruikt.

11 Evangelisch Lutherse kerk Deze kerk wordt door de Kampenaren ook wel Zwaantjeskerk genoemd. Het heeft de vorm van een Griekse tempel.

12 Gotisch Huis Een echt Hanzekoopmanshuis gebouwd aan het einde van de 15e eeuw.

colofon Uitgave Hanzesteden Marketing & IJsseldelta Marketing Ontwerp www.beeldprikkels.nl Bronvermelding foto’s Ingeborg Lukkien Hanzesteden Marketing/ IJsseldelta Marketing Oplage 10.000 stuks

Hanzestadswandeling Kampen - 2014  

Route, interessant punten en hanzeweetjes

Advertisement